permanente beeldententoonstelling

Kerkfabriek Veerle-Laakdal organiseert in de komende zomermaanden een ‘permanente beeldententoonstelling’ in en rond de kerk van Veerle-Dorp. 
* Een 18-tal (12 op de foto) kunstenaars , met centrale gast onze eigen Jef Van Leeuw (foto) en o.a. Willem Vermandere , exposeren in de kerk van Veerle (foto’s onder).
– Lees onderaan de bijdrage van Willem Vermandere –
* De tentoonstelling loopt vanaf nu tot zondag 30 augustus. 
* De kerk zal elke dag open zijn van 10 tot 17u. 
* Uiteraard is de tentoonstelling helemaal gratis te bezoeken. Zeker komen kijken.
*** Een impressie van de voorstelling deze namiddag …  scrollen maar !
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Pius XII wist van Holocaust

Het is voor eens en voor altijd klaar en duidelijk: het Vaticaan was al vroeg op de hoogte van de Holocaust. – (Kerk en Leven dd 24.06.2020) –

  • Sinds jaren 1960 werd reputatie Pius XII besmeurd
  • Houding paus een van zwijgen en passiviteit ?
  • Onderzoeker vond een antisemitische nota
  • Opening Vaticaans archief levert het bewijs

* Pius XII, hiernaast in juli 1943, toen hij in Rome oorlogsslachtoffers wilde omarmen. © KNA-Bild

** Begin maart opende het Vaticaan het integrale archief van ‘oorlogspaus’ Pius XII (1939-1958) met de bedoeling dat historici eindelijk de volledige waarheid zouden achterhalen over het vermeende zwijgen van die paus over de Jodenvervolging.

* Amper veertien dagen later sloot het archief echter opnieuw de deuren als gevolg van de coronamaatregelen. Toch ontdekten de Duitse kerkhistoricus Hubert Wolf en zijn team al documenten die aantonen dat het Vaticaan op de hoogte was van de Holocaust.

* Bij leven genoot Pius XII, Eugenio Pacelli (1876-1958), vóór zijn pausverkiezing onder meer nuntius in Duitsland, wereldwijd veel aanzien, ook bij Joodse leiders, voor de redding van heel wat Joden.

* In 1963 publiceerde de onlangs overleden Duitse schrijver Rolf Hochuth het theaterstuk Der Stell- vertreter over het zwijgen van het Vaticaan tijdens de oorlog over de Jodenvervolging. Het stuk was niet meer of minder dan een karaktermoord die leidde tot geschriften die Pius bestempelden als ‘Hitlers paus’.

* De werkelijkheid was anders. Het Vaticaan hield zich strikt aan een neutraliteitspolitiek, maar nationaalsocialistische bladen maakten Pius XII eertijds belachelijk, met bijvoorbeeld cartoons van de paus als liefhebber van Joodse vrouwen.

* Tegelijk omschrijven historici van de Holocaust vandaag de houding van Pius XII tijdens de oorlog in het algemeen als een van ‘zwijgen en passiviteit’.

* Dat veranderde pas in de zomer van 1944, toen Pius zich openlijk verzette tegen de deportatie van Joden uit Hongarije. Toen was echter al zonneklaar dat de geallieerden de oorlog tegen nazi-Duitsland zouden winnen.

°° Paulus VI gaf later vier jezuïeten de opdracht in de archieven alle documenten te verzamelen over de houding van de Heilige Stoel tussen 1939 en 1945.

* Dat leidde tot een elfdelig historisch werk, waartoe Duitse historici stellen dat bewust document verborgen werd gehouden tussen 1965 en 1981 meer dan 150.000 documenten werden verwerkt. Die publicatie loste echter het wantrouwen niet op. Integendeel, sommige publicisten gebruikten de bundels om Pius’ opportunisme aan te tonen.

°° Onder leiding van de kerkhistoricus Hubert Wolf, een priester overigens, toog een zevenkoppig team historici begin maart aan het werk in de Vaticaanse archieven.

* De tweede dag al vond Piuskenner Sascha Hinkel in de sectie van het staatssecretariaat materiaal uit 1942 over de Jodenmoord, waaronder een document dat tot dan onbekend was gebleven.

* Het betreft een interne nota van de curieprelaat en latere kardinaal Angelo Dell’Acqua. Het Jewish Agency for Palestine had de regering van de Verenigde Staten in 1942 laten weten dat de nazi’s in Oekraïne honderdduizenden Joden om het leven aan het brengen waren.

°° Dat nieuws probeerden VS-diplomaten te verifiëren via het Vaticaan, aangezien Rome beschikte over onafhankelijke bronnen.

* De Grieks-katholieke metropoliet van Lviv, Andrej Szeptyzkyj had Rome van de moorden op de hoogte gebracht. In de nota twijfelt Dell’Acqua echter aan de geloofwaardigheid van de Joden en spreekt hij zijn wantrouwen uit ten aanzien van de oosters-katholieken, die hij leugens en overdrijving verwijt.

* “We hebben te maken met een belangrijk document dat tot dusver voor ons verborgen werd gehouden omdat het onmiskenbaar antisemitisch is en achtergrondinformatie geeft over waarom Pius XII niet protesteerde tegen de Holocaust”, zei Wolf aan het Duitse kerkblad Kirche+Leben.

“Daarom moeten we de editie met elf delen kritisch benaderen en ze blad voor blad controleren in het archief.”

** Welk inzicht levert de opening van de archieven op? Dat het Vaticaan al vroeg van de Holocaust wist, dat het staatssecretariaat niets met dat nieuws deed en dat de elfdelige bundel die Paulus VI over de oorlogspaus liet samenstellen onvolledig is.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 Paus Leo IX

° Paus Leo IX werd geboren op 21 juni 1002 , vandaag liefst al 1 018 jaar geleden, onder de naam ‘Bruno van Egisheim en Dagsburg’. Hij staat bekend als een hervormingsgezinde paus en hij probeert de kerk om te vormen tot een machtig instituut.

Zo voert hij het celibaat opnieuw in en probeert hij eigenhandig de Noormannen te verdrijven uit Italië.

° In 1054 gaat hij echter te ver met zijn machtsambities en veroorzaakt hij het Grote Schisma binnen de christelijke gemeenschap. Bruno weigerde de prestigieuze positie echter te accepteren zonder gekozen te zijn door de clerus en het volk van Rome.

° Pas op 12 februari 1049 arriveerde hij in het Vaticaan en nam hij de naam ‘Paus Leo IX’ aan. Leo werd bekend als een hervormingsgezinde paus, die van de kerk een machtig instituut wilde maken.

° Zo vormde hij het college van kardinalen om tot een krachtig bestuursapparaat en organiseerde hij door heel Europa verscheidene concilies en synodes om de eenheid van het geloof te bevorderen.

° Tevens probeerde hij Italië met geweld te bevrijden van de Noormannen, maar in 1053 werd het Pauselijke leger verslagen bij de ‘slag om Civitate’ en werd Leo zelfs enige tijd gevangen gezet.

° Het dieptepunt van zijn pausschap zou Leo IX echter pas een jaar later bereiken. In 1054 stuurde hij namelijk een brief naar Michael Caerularius, de patriarch van Constantinopel, waarin hij benadrukte dat de Paus het enige centrale gezag binnen de kerk was.

° Hij deed dit onder meer met een verwijzing naar de ‘Donatio Constantini’, een document waarvan later bleek dat het een vervalsing was.

* De patriarch wees de theorie van de Pauselijke superioriteit echter af, met als gevolg een breuk binnen de christelijke kerk die later bekend zou komen te staan als het ‘Grote Schisma’. Paus Leo IX overleed nog datzelfde jaar, op 18 april 1054, op 52-jarige leeftijd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE KRUISDAGEN …

De drie kruisdagen tellen we in de katholieke kerk op maandag, dinsdag en woensdag voor donderdag Hemelvaartsdag. De jeugd van nu heeft er misschien nog nooit van gehoord. Geen erg, want onze euro viel ook vandaag pas, de tweede van de drie kruisdagen. Donderdag is het Hemelvaartsdag.

Zestig , zeventig jaar geleden werd het reilen en zeilen in het dorp nog helemaal gedirigeerd door kerk en pastoor. En steeds werd de schoolgaande jeugd daarbij betrokken. Wij schitterden van heiligheid, al waren de pastoor en de onderpastoor daarvan niet helemaal overtuigd.

Regelmatig kregen we tijdens de dagelijkse mis een tik tegen de oren om bij het sacrale gebeuren te blijven, maar dat namen we erbij. Thuis repten we daar  met geen woord over want dat maakte de zaak alleen maar erger. De pastoor was de baas, had altijd gelijk en daarmee basta. Zo simpel was dat in die tijden.

DOOR DE VELDEN

* Het gebruik van drie dagen na elkaar processie te lopen is al zeer oud. Rond 470 werd het door bisschop Mamertus van Vienne ingevoerd. Er werd toen een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood, waar Zuid-Frankrijk in die tijd veel door geteisterd werd. Sinds de 9e eeuw vond de processie ook plaats in Rome, maar pas tegen het einde van de middeleeuwen werd zij door de gehele Kerk overgenomen.

In de vroege morgen van die drie dagen trokken de boeren en allen die met de boerenstiel verwant waren in processie langs de velden. Een beeld dat al lang verdwenen is, maar toch houdt men er nog aan in sommige gemeenten (kleurfoto Glabbeek-Zuurbemde) om deze traditie, weliswaar in veel kleinere vorm, te behouden.

De schoolkinderen werden massaal gemobiliseerd om drie dagen lang mee door de velden te hossen. En dat lieten ze geen twee keer vragen. De processie werd meteen na de vroegmis van 07u gevormd en trok elke dag een andere richting uit. Daarmee probeerde men geen enkele boer voor te trekken bij de hemelse weermakers.

* De benaming kruisdagen is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte om op deze dagen een kruis mee te dragen om de processie te leiden. De priester werd helemaal voorin geassisteerd door twee of meer misdienaars in het ornaat van de kerk.

Omwille van die kledij heb ik ook altijd gehoopt om ooit ook misdienaar te mogen worden, maar dat lukte me niet in de kerk van Veerle , ondanks het feit dat ik elke dag een trouwe kerkganger was. Flor Mangelschots (van bakker trapken op)en ik vochten steevast voor ‘de eerste stoel’. Later werden we beiden gedelegeerd naar het ‘peekeshuis’ aan de Vorstsebaan (ex middenschool), maar daar was de stank van urine bijna niet te harden op een nuchtere maag.

Onderweg werd in en tussen de velden gebeden dat het een aard had. De litanie van zowat alle heiligen in de hemel passeerde dagelijks de revue. Tussen de processielopers vond men natuurlijk ook een aantal gasten die een eigen versie van die litanie lieten horen en liever commentaar gaven op de gewassen van de boeren.

“Jef zijn tarwe wordt maar niks dit jaar, ora pro nobis“, “Sus heeft nog nooit zo’n slechte patatten op zijn velden gehad, ora pro nobis.” “Lewie, nondedjie, dat wordt niks met je koren dit jaar, ora pro nobis“.

Al bij al vonden wij begin de jaren 1950 die vroege morgentochten door de velden erg plezierig. Als we tenminste niet verrast werden door een regenbui. Want vlug naar huis lopen om kleren te wisselen was er toen niet bij.

Van de kerk ging het immers recht naar school en daar moest iedereen maar zijn plan trekken met zijn natte spullen. De kinderen van de Hei, die te voet naar school kwamen en ’s middags bij bevriende mensen in het dorp hun boterhammetjes gingen eten, weten dat nog maar al te goed. De tijden zijn (gelukkig maar) grondig veranderd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEBOUW MET TOREN

Eeuwenlang was de parochiekerk van Veerle niet alleen het grootste en mooiste gebouw van het dorp, maar ook een plaats van gebed. Door de week kwamen de vaste klanten , vooral schoolkinderen met een verplichting , één van de twee missen bijwonen. Zondags zat de kerk stampvol met gelovigen die de keuze hadden uit twee vroegmissen en een hoogmis.

° Met de hoogdagen , zeker met Pasen , werd de hulp ingeroepen van biechtvaders uit Averbode. Tijdens de laatste 50 jaar nam de godvruchtigheid van de mensen echter danig af. Tegenwoordig blijft nog een stevig clubje gelovigen over , mét zangkoor weliswaar. Kerk en cultuur blijven samengaan.

° Wat mij vooral interesseerde was de schoonheid van het gebouw. De toren dateert al uit de tijd van de erg jonge keizer Karel (1515), terwijl het kerkschip met beuken de aard van de herstellingswerken na de brand van 1910 prijsgeven.

° Je hoeft niet eens een geoefend oog te hebben om op te merken dat alle delen een flinke hoeveelheid diepbruine Zichemse zandsteen in zich hebben én dat de rode bakstenen van de toren en het kerkschip door hun kleur van elkaar verschillen. Geïnteresseerd ? Kom eens kijken. Het zal lukken . Misschien met  de hulp van een paar foto’s in bijlage …

* Meer foto’s ? Kijken op Facebook ludo vervloet.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KERSTVIERINGEN OP FOTO

De kerstvieringen zijn al een tijdje achter de rug, het nieuwe jaar is al enkele dagen oud. Wie nog een beetje heimwee heeft naar de dagen rond het stalletje, kan hieronder terecht voor de foto’s die Michel Vanmechelen maakte. Bekijken en downloaden:

Foto’s: De Winde 23/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/rhck26q3pj46skq/AACDuR5bdyKIwKPgcd0oRdr0a?dl=0

Foto’s: Op Haanven 20/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/e1tzx93c7c0pznj/AABeva3KAQyXXgab3T4SXOzJa?dl=0

Foto’s: Kerstviering in Veerle op 24/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/4spsoyabi80dt7h/AAD06KwBFAwax0VrWamj3TKKa?dl=0

Foto’s: Kerstviering in Veerle-Heide op 26/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/znczdxxfiwt07f6/AADOgyO38lhkb-SQsRBRuXRqa?dl=0

Foto’s aanklikken om te vergroten. Tegen eind januari haalt Michel de foto’s terug van het net.

Vriendelijk,  pastor Eric

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FEEST VAN DE PAROCHIE VEERLE

Populair gesteld vindt Moederdag  zijn oorsprong in het antieke Griekenland. Daar werd Rhea, de moeder der goden, geëerd. Ook de katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

In België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei. Behalve in Antwerpen stad en later ook in de provincie Antwerpen.

Frans Van Kuyck, een Antwerpse liberale kunstenaar en schepen, introduceerde  in 1913 een Moederdag midden augustus. 15 augustus werd meteen dé feestdag van Maria, sinds 1124 ook reeds de patrones van de stad.

15 augustus werd op slag ook de dag van de grote Mariaprocessie.

sized_P1000900Het voorbeeld van ‘tStad kende weldra navolgers in de provincie. Ook de parochie OLV in de Wijngaard Veerle organiseerde luttele tijd later een grootse processie op 15 augustus en maakte later van die 15 oogst de parochiedag.

De processie was steeds een kleurrijke optocht doorheen Veerledorp en aanpalende straten. Vrijwel alle verenigingen van de gemeente deden eraan mee. Op het toppunt van de processie kwamen ook vele honderden toeschouwers uit de buurgemeenten zich vergapen aan de prachtige ommegang en zijn deelne(e)m(st)ers. Vergane glories van weleer.

sized_P1000831 sized_P1000877

In de woelige jaren zestig verwaterden vele gebruiken. Ook de processie sneuvelde bijna een eerloze dood. Gelukkig lieten de toenmalige jonge gasten van de KLJ het zover niet komen. De gereanimeerde en fel afgeslankte processie vond een nieuw parcours van kerk naar Wijngaardbos (en terug).

sized_P1000861 sized_DSC_0247

Een mooi gebruik dat evenwel van de gulheid van de weermaker afhankelijk is. Met de niet zo bijster beste weersvooruitzichten vrezen we voor de editie 2019 weer het ergste… Al hopen we van niet.

13 december FEEST VAN SINT LUCIA

Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond gevierd als het feest van het licht dat na een periode van duisternis als het ware rechtsomkeert maakt . Tegen alle weerwil in begint de protestantse winter vandaag 13 dec. De echte winterwende valt evenwel pas volgende week op 21 dec (ipv 13 dec) , de  kortste dag van het jaar én de start van de astronomische winter.

file-768x512lucia-zweden

Het feest van Sint Lucia (licht) wordt gevierd op 13 december in de Skandinavische Joeltijd (onze kersttijd) . Acht dagen te vroeg weliswaar , maar so what ?

Schuld van de foute viering is natuurlijk de Juliaanse kalender . Geen Lutheriaanse Noor , Zweed , Deen en Fin  die zich daaraan echter stoort . De dagen zijn nu al zo donker dat  het maken van veel licht in al zijn gedaanten (lampen , kaarsen , vuur …) meer dan gewettigd is . De aanhangers van Luther nemen het niet zo nauw met 13 of 21.

De correctie van deze foute telling van Julius Cesar (die zelf de Egyptische kalender verbeterde ) werd reeds ingevoerd in 1582 . Het Juliaanse tijdstip werd evenwel nog zeer lang op het platteland gebruikt . Schuld van de archi-slechte nieuwsgaring in die tijden .

Nieuws werd destijds immers nog niet digitaal verspreid . Kranten en tijdschriften , tv en radio waren er evenmin . Steden van enige grootte hadden zelfs hun eigen tijd . Maar dat is dan weer een ander verhaal .

lucia1

Al in de middeleeuwen werd Lucia ook vereerd als patrones van oogziekten en opticiens . Men stelt haar voor met twee ogen op de hand of op een schotel .

Lucia’s naam is dus synoniem van lux of licht . In Zweden delen de meisjes die Lucia heten vandaag 13 december goede gaven uit en dragen ze een kaarsenkrans (zie foto) .

Ook wordt Lucia vereerd als patrones van de huiselijke arbeid . Op de avond voor haar naamdag lieten de meisjes van destijds het spinnewiel rusten . Deden ze het niet dan zou het vlas de volgende morgen vuil en verward zijn .

In de Kalevala , het heldenepos van de Finnen is er zo’n vrouwenfiguur . Van het meisje op de Pohjahoeve wordt gezegd dat zij een verbond had gesloten met de zon . Beiden zouden ’s morgens tegelijk opstaan , maar ’t vlugge deerntje was altijd de eerste . Als de zon verrees had ze al 6 schapen geschoren , de wol tot garen gesponnen en er een kleed van geweven .

De Oud-Germanen lieten eveneens op 13 december de winter beginnen .

Op het Nederlandse eiland Texel viert men op 12 december nog steeds Sinterklaas . In feite is dat het Sint Luciafeest van Scandinavië , het lichtfeest .

In Tirol geeft Sint Lucia geschenken aan de meisjes en Sint Nicolaas aan de jongens . Het feest van St. Lucia wordt er op 15 december gevierd . Die avond gaat iedereen tijdig slapen want wie tijdens die nacht werkt , vindt al zijn werk helemaal ongedaan gemaakt in de morgen .

Hier en daar wordt nog geloofd dat in de St. Lucianacht elke mens in gevaar is , vooral als het die avond stormt . Na het avondgebed houdt het hele gezin daarom een ommegang door kamers en stallen en de vader smeekt herhaaldelijk : ‘Bescherm ons voor toverij , heilige Lucie , tot ik morgen vroeg opsta .’ Dit ging gepaard met wierook . Als alles uitgerookt was , ging men slapen . Men vergat ook niet om het bed in te stappen met de linkervoet en een kruis in de lucht te maken zodat de heksen het bed niet zouden naderen .

Ook bij ons kende men het gezegde : “Sinte Lucije laat de dagen dijen = langer worden“.

1280px-Tessenderlo_-_Sint-Luciakerk-768x576

 

 

In onze contreien is Sint Lucia minder goed bekend . Toch dragen de kerken en de parochies van Engsbergen (Tessenderlo) en Oosterlo (Geel) haar naam .

DE PROCESSIE GING WEER UIT

Het al of niet uittrekken van de processie in Veerle op 15 augustus hangt helemaal af van de weersomstandigheden. Vorige week nog werd gevreesd voor een mogelijke hitte, dit keer voor mogelijk slecht weer.

Het was vandaag gelukkig niet echt heet en het bleef droog, alleen een beetje donker, maar men waagde het erop.

Wat meteen opviel bij de samenstelling van de stoet aan de kerk was de kleine bezetting. Merkelijk minder dan vorige jaren toen de halfoogstprocessie nog eens uittrok. Ook op Wijngaardbos waren minder gelovigen dan gewoonlijk komen opdagen.

Laat ons later uitzoeken wat de oorzaken waren en een beetje genieten van wat er wel was.

(sized foto’s) – kijk ook naar de originelen op Facebook ludo vervloet –

sized_DSC_0234 sized_DSC_0236 sized_DSC_0238 sized_DSC_0247 sized_DSC_0249 sized_DSC_0250 sized_DSC_0251 sized_DSC_0252 sized_DSC_0253 sized_DSC_0255 sized_DSC_0260 sized_DSC_0261 sized_DSC_0262 sized_DSC_0270 sized_DSC_0275 sized_DSC_0283 sized_DSC_0286 sized_DSC_0289 sized_DSC_0294 sized_DSC_0297 sized_DSC_0308 sized_DSC_0311