“POP-VALUES” in G.Vorst

Pop-values in de Sint-Gertrudiskerk van Groot-Vorst

 

“POP-VALUES” wordt georganiseerd op zondag 17 november om 18.30 uur

en omvat volgende ingrediënten:

 

° Optreden van het fanfareorkest Brass-aux-Saxes uit Westerlo

° Optreden van het 40-koppig Popkoor Vocal4s uit Sint-Truiden

 

° Tijdens de pauze en achteraf: verpozen met een natje en een droogje in de grote tent
meer info: zie de flyer hiernaast

” Lisa gelooft ” in Veerle-Heide

indexLisa del Bo vergast u zondag 27 oktober om 15 uur  op haar kerkconcert “Lisa gelooft” in deze jubileumkerk. 

In een intimistische setting brengt ze de boodschap van vertrouwen, verdraagzaamheid, hoop en liefde voor elkaar in vele liedjes.

Klassiekers zoals ‘Onze Vader’ en ‘Ave Maria’, maar ook originele en hedendaagse songs in een mooie, Nederlandstalige bewerking.

Tickets van 18 euro in Het Buurthuis van Veerle-Heide  oktheide@gmail.com of  telefoneren naar 0470 31 42 82.

Daarna kan worden gestort op BE95 7360 5591 9958. De kaarten zullen aan de ingang klaar liggen. Aansluitend op het concert is er een zondagse koffiestop voor het goede doel.  (E.S.)

Het ‘Tweede Vaticaans Concilie’

Het Tweede Vaticaans Concilie, binnen de kerkgemeenschappen  bekend als Vaticanum II, werd van 11oktober 1962 (vandaag 57 jaar geleden) tot 8 december 1965 georganiseerd, in Rome uiteraard.

Het werd bekend als de kerkvergadering van het aggiornamento , het ‘bij de tijd brengen’ van de rooms-katholieke kerk.

Modernisering van de Kerk was volgens paus Johannes XXIII onontkoombaar. Ook openheid ten opzichte van de gehele wereld diende een kenmerk te worden van een gemoderniseerde Kerk.

* Sinds Vaticanum I in 1869-1870 was de wereld ingrijpend veranderd. Democratie had twee wereldoorlogen overwonnen. In hoog tempo verdwenen ook de Europese koloniale wereldrijken. De macht van de massamedia hield de kernwapenwedloop binnen de perken en de schrijnende armoede in grote delen van de wereld baarde niet alleen katholieken grote zorgen.

* Er kwam meteen ook een omwenteling in de verhouding van de kerk met de joden. De Shoah, de vervolging en het uitmoorden van de joden in WO II had dit onvermijdelijk gemaakt. De joden waren ook niet langer verantwoordelijk voor de dood van Jezus, zoals vroeger beweerd werd.

* De gelovigen in de swingin’ sixtees waren nog erg groot in aantal . Terwijl de priester vroeger met de rug naar het volk gekeerd zijn mis opdroeg, toonde hij zich voortaan met zijn gelaat naar de gelovigen toe. Ook de liturgie werd voortaan in de volkstaal toegestaan en beter op de gelovigen afgesteld. Gedaan dus met het moeilijke Latijn dat de gewone sterveling niet begreep.

* Uit 1962 stamt ook de clergyman (Engels voor geestelijke), de nieuwe kleding van de priesters als alternatief voor de lange zwarte soutane. De geestelijkheid werd een flink stuk meer werelds. Jonge priester pikten er meteen op in, de ouderen hielden het nog geruime tijd bij het oude.

Paus Paulus VI sloot op 8 december 1965 het concilie af. Paulus VI was de opvolger van Johannes XXIII die op 5 juni 1963 overleed.

Geslaagde ‘Expeditie Missio’

Afgelopen zondag beleefden zo’n 120 vormelingen uit Meerhout-Laakdal hun startactiviteit ‘Expeditie Missio’.
Bij aankomst op het kerkplein te Zittaart werden zij samen met hun ouders uitgenodigd voor een ‘light a candle’: in de kerk konden zij (voor iemand) een kaarsje  branden. Na een hartelijk welkomstwoord trokken zij naar buiten.
Ondanks de gietende regen beleefden zij met enthousiasme een leuk Guatemalteeks spel: “Maya-voetbal”. 
Daarna werden ze door Limme Van den Abeele – met assistentie van meester Bob Mink – meegenomen op een ontdekkingstocht naar de activiteiten van Broederlijk Delen.
Bijzondere aandacht ging naar de inleefreis van Limme naar boerenfamilies in Guatemala.
Een pauze (in de regen …) werd gevolgd door een sfeervolle bezinning in de Sint-Bavokerk: samen stil worden, bidden rond vele kaarsjes, luisteren naar het evangelie. Pastoor Eric gaf de tieners en de catechisten drie evangelisch werkwoorden mee als opdracht voor het catechesejaar: klop, vraag en zoek !
Gelukkig was de regen gepasseerd en kon de wandeling naar de Speeltuin Kinderweelde droog verlopen. Dan was er tijd voor pannenkoeken én gejoel in de speeltuin!
– pastor Eric – Christel Blockx (foto’s)

Van kerk tot supermarkt

Voorbeelden van kerken die een nieuwe bestemming krijgen zijn in buurland Nederland legio. Vlaanderen kampt met een achterstand, ook al lijkt er beterschap op komst. Een muzikale actie aan een Gentse Kerk vestigde de aandacht op dit onderwerp.

Met precies 18 zijn ze, de violisten die ooit de befaamde Koningin Elisabethwedstrijd gewonnen hebben. Eentje onder hen, de inmiddels 71 jarige Mikhail Bezverkhni, een man met Russische roots, geeft elke dag een gratis concert vlak voor de Sint-Annakerk in Gent. Bach, Sibelius of Mendelssohn, ze staan steevast op het programma.

“Zolang ik het nodig acht”, benadrukt de grootmeester. Een vergaande ontevredenheid motiveert deze diepgelovige man. De kerk waarvoor hij speelt, krijgt een zogenaamde herbestemming. Over afzienbare tijd zou een supermarkt (zie onder Roeselare) openen in dit gebouw. En dat vindt  Bezverkhni onaanvaardbaar.

Voor hem moet de kerk haar religieuze functie behouden. Ze kan ook dienen voor muziek, want de akoestiek er is naar verluidt voortreffelijk. Pas wanneer de supermarkt-plannen afgevoerd worden geeft de violist er de brui aan, benadrukt hij.

Ontkerkelijking

Onrechtstreeks brengt Mikhail Bezverkhni met zijn dagelijkse concerten de kwestie van de herbestemming van religieuze gebouwen in de kijker, een problematiek die zich de komende jaren steeds scherper zal aftekenen.

Het gebruik van kerken en andere religieuze gebouwen zal nog drastischer verminderen. Welke bestemming geef je er dan aan? Want niet zelden is er zelfs sprake van absolute onbruik. Leegstand dus.

Gentse voorbeeld

De nieuwe bestemming van de Sint-Annakerk maakt deel uit van een breder plan dat de stad Gent een tweetal jaar geleden opstelde. Zomaar even 17 van de 46 kerken die op het grondgebied aanwezig zijn zullen op termijn een nieuw doel krijgen. Toch blijkt de herbestemming ontzettend traag te verlopen.

Vanuit de Vlaamse regering werd de kerkbesturen gevraagd een meerjarenplan op te stellen. Op korte termijn zouden een twaalftal kerken de deur sluiten. In nog eens 40 andere wordt de optie “ernstig overwogen”.

Ook geven 41 kerkfabrieken aan hun infrastructuur in grote mate te zullen openstellen voor andere activiteiten. En dat is vrij weinig als men weet dat Vlaanderen zo’n 1.800 kerken telt.

Door de politieke sturing zullen steeds meer gevallen van herbestemming zich opdringen. Een onvermijdelijk gevolg voor een ooit zo religieuze samenleving  waar vandaag nog slechts 5% van de mensen verklaart wekelijks een kerk te bezoeken.

Het valt ook niet uit te sluiten dat sommige kerken, eens gesloten, ook daadwerkelijk afgebroken worden. Een piste die enkel bij niet-beschermde gebouwen bewandeld kan worden.

Zelfs mocht de commerciële bestemming van de Sint-Annakerk in Gent afspringen, zou afbraak geen optie zijn. Het gebouw werd in 1980 beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd stadszicht. Een magere troost voor Mikhail Bezverkhni.

1.800 kerken

Volgens de Atlas van het Religieus Erfgoed in Vlaanderen is 8% van deze 1.800 parochiekerken niet meer in gebruik of zijn er nog slechts één of twee gebruiksmomenten per week. En dit maakt het prijskaartje behoorlijk bitter.

De procedure om zo’n nieuwe bestemming te bewerkstelligen is in het geval van katholieke kerken complexer dan bij protestantse. Het gebouw is immers gewijd, waardoor het eerst ontwijd moet worden, wat vaak een omslachtige en tijdrovende aangelegenheid is.

Voor protestantse kerkgebouwen dragen protestantse geloofsgemeenschappen de (financiële) verantwoordelijkheid. Deze realiteit stimuleert kordate en vooral snellere beslissingen.

Haalbaarheidsstudie

Toch beweegt er wat. Sinds 2016 kunnen steden, gemeenten of kerkbesturen aankloppen bij het Projectbureau Herbestemming Kerken voor een haalbaarheidsstudie. Beslist men een bepaald traject in te slaan, dan wordt heel wat administratieve rompslomp uit hun (plaatselijke) handen gehaald.

Inmiddels dienden zich 83 kerken aan voor het uittekenen van zo’n traject. Een al bij al bescheiden stroomversnelling, zeker in vergelijking met wat al jaren in Nederland wordt vastgesteld.

* Boekhandel Dominicanen, gevestigd in een voormalige kerk in Maastricht (R) en de kerk van Hoeselt (L) worden vaak als symbool van een geslaagde herbestemming beschouwd.

Sommigen hopen dat het grootwarenhuis in de Sint-Annakerk een zelfde weg opgaat. De toekomst zal het uitwijzen.  – Buro: MV – uit Voertaal –

DRIEDAAGSE BIERFEESTEN CHIRO VORST

Vandaag vrijdag 23 augustus om 21u opent Chiro Vorst zijn driedaags bierfestival. Bezoekers kunnen meteen 25 bieren van het vat proeven.

Nieuwsbrief-Nectar-Utrecht-ChimayBlauwWie daarmee nog niet voldaan is, kan zaterdag 24 augustus vanaf 15u en zondag 25 augustus vanaf 11u nog eens terugkomen.

Er staan telkens maar liefst 150 bieren, 25 van het vat en 125 op fles op u, dankbare verbruiker, te wachten. ’s Avonds is er bovendien nog een muzikaal toemaatje.

 

5153-15604-v4_product_imgFrank Mannaerts van brouwerij De Schieve uit Balen-Olmen levert de Schieve Tripel en de Schieve Donker. Mannaerts maakt in het brouwproces gebruik van heet gestookte kasseien om zijn brouwsel op temperatuur te brengen.

De Nonnebil Barrel Aged en L’Ensemble di Montalsino zijn dan weer andere exclusieve biertjes die op eiken vaten van sterke drank gebrouwen werden.

Chimay Blauw van het vat en Paix Dieu, het enige bier dat bij volle maan wordt gebrouwen, zijn twee abdijbieren die normaliter alleen bij de ambassadeurs van de brouwerij van het vat mogen getapt  worden, maar wat heet normaal?

Chiro Vorst  verwacht U dit weekend!

PAROCHIEFEEST VEERLE IN FOTO’S

OdkebHMA

Het parochiefeest van OLV in de Wijngaard Veerle is al een weekje achter de rug. Zonder processie, ook zonder de obligate fotootjes.

Geen nood echter. Het feest vond indoor plaats in de parochiekerk en in de Wijngaardschool en … Michel Vanmechelen was er ook, met het fotoapparaat in aanslag.

Klik op onderstaande link en Michel vertelt u het hele verhaal in 57 foto’s. Meteen doen!

https://www.dropbox.com/sh/f2w5wmrykqjulw4/AAB45qTH9jC3lOF2PGSIJU3na?dl=0

 

 

zJVU388Q nj0ZitOgsTJ3Uktg C6uKr0MQ

FEEST VAN DE PAROCHIE VEERLE

Populair gesteld vindt Moederdag  zijn oorsprong in het antieke Griekenland. Daar werd Rhea, de moeder der goden, geëerd. Ook de katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

In België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei. Behalve in Antwerpen stad en later ook in de provincie Antwerpen.

Frans Van Kuyck, een Antwerpse liberale kunstenaar en schepen, introduceerde  in 1913 een Moederdag midden augustus. 15 augustus werd meteen dé feestdag van Maria, sinds 1124 ook reeds de patrones van de stad.

15 augustus werd op slag ook de dag van de grote Mariaprocessie.

sized_P1000900Het voorbeeld van ‘tStad kende weldra navolgers in de provincie. Ook de parochie OLV in de Wijngaard Veerle organiseerde luttele tijd later een grootse processie op 15 augustus en maakte later van die 15 oogst de parochiedag.

De processie was steeds een kleurrijke optocht doorheen Veerledorp en aanpalende straten. Vrijwel alle verenigingen van de gemeente deden eraan mee. Op het toppunt van de processie kwamen ook vele honderden toeschouwers uit de buurgemeenten zich vergapen aan de prachtige ommegang en zijn deelne(e)m(st)ers. Vergane glories van weleer.

sized_P1000831 sized_P1000877

In de woelige jaren zestig verwaterden vele gebruiken. Ook de processie sneuvelde bijna een eerloze dood. Gelukkig lieten de toenmalige jonge gasten van de KLJ het zover niet komen. De gereanimeerde en fel afgeslankte processie vond een nieuw parcours van kerk naar Wijngaardbos (en terug).

sized_P1000861 sized_DSC_0247

Een mooi gebruik dat evenwel van de gulheid van de weermaker afhankelijk is. Met de niet zo bijster beste weersvooruitzichten vrezen we voor de editie 2019 weer het ergste… Al hopen we van niet.

ROMMELMARKT KLJ VEERLE-HEIDE was succes

sized_DSC_0286Zaterdag 3 aug hield KLJ Veerle-Heide in de straten rond ‘t Buurthuis zijn jaarlijkse rommelmarkt. Met succes. Spullen allerlei werden te koop aangeboden aan jan en alleman. Wie het kijken en slenteren beu werd, kon zijn dorst laven op een extra groot terras.

Dat laatste kon ook vrijdagavond reeds in het KLJ-café in ‘t Buurthuis.

sized_DSC_0288 sized_DSC_0289 sized_DSC_0304 sized_DSC_0298

De maand augustus

Haast ongemerkt slopen we vannacht de achtste maand van het jaar binnen, de tweede volle zomermaand. Augustus wordt ook wel oogstmaand genoemd, maar is ook bekend om nog één of meerdere hittegolven… In augustus korten de dagen fors met bijna 2u (1u57 precies). De superlange avonden zijn voorbij. Jammer toch. Of juist niet?

Hoe zat dat ook weer?

Volgens de Romeinse kalender, die pas in maart begon, was augustus de ‘mensis sextilis’ (= zesde maand), kortweg ‘sextilis’ genoemd. In 46 v.Chr. hervormde Julius Caesar deze kalender. In de naar hem genoemde Juliaanse kalender bestond een jaar voortaan uit 365 of – eens in de vier jaar – 366 dagen. Het jaar werd verdeeld over 12 maanden, elk bestaande uit afwisselend 30 of 31 dagen, februari evenwel met 28 of 29. Tevens zou een jaar voortaan beginnen op 1 januari, toentertijd nog het officiële begin van de winter.

imagesIn navolging van Julius Caesar, die van de vijfde maand de zevende maakte, hernoemde zijn geadopteerde zoon en opvolger Octavianus, de latere keizer Augustus, de maand sextilis tot de achtste, augustus. Tevens verlengde hij die maand met één dag naar 31 dagen. Hij wou wellicht niet onderdoen voor zijn voorganger, wiens maand juli ook 31 dagen telde, maar echte geschiedenis is dit niet.

Later kregen ook de eerste en tweede maand hun huidige namen januari en februari. Daarmee was het rijtje van 12 helemaal vol. Als gevolg hiervan werd ook het aantal dagen van februari met 1 dag verkort tot 28 of 29 dagen, afhankelijk van al dan niet een schrikkeljaar.

Weinig muggen door droogte

‘De extreme droogte en de hittegolf van de afgelopen weken hebben ertoe geleid dat er heel weinig muggen zijn’. Dat zegt Isra Deblauwe, onderzoekster aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Natuurpunt bevestigt dat. ‘Muggen leggen hun eitjes in stilstaand water’, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. ‘Maar veel plasjes en niet-afgedekte regentonnen staan nu leeg. En daardoor zijn er dus weinig muggen op dit moment: de broedplaatsen zijn geëlimineerd’, zegt Deblauwe. ‘De droogte is alvast daarvoor goed geweest.’ Deblauwe herhaalde nog eens dat muggen niet aangetrokken worden door licht. ‘Ze komen alleen op jou af, niet op het licht dat schijnt.’

sized_P1000900Parochiedag 15 augustus

Halfoogst (15.08) is het Parochiedag in Veerle. Met een processie die wel eens durft uitregenen. Hieronder beelden uit die van 2013, de laatste van pastoor op rust Dolf Swinnen.

Het daarop volgend weekend (16-17-18) zijn er de traditionele bierfeesten van BBC Laakdal,  een zondagwandeling (18) van Natuurpunt en de Huttentuttenfietstocht (ma 19) van VVV-Toerisme Laakdal. Het tweedaags (23-24) bierfestijn van Chiro Vorst zit er ook aan te komen en ‘Laakdal zonder Grenzen’ sluit traditioneel de zomervakantie af achter de sporthal.

  • Vergeet ook zeker niet de “Vrije Schieting” met smoutebollenfestijn van de OLV-Gilde Veerle op zondag 11 aug aan ‘t Buurthuis van Veerle-Heide.

sized_P1000852 sized_P1000877 sized_P1000856 sized_P1000895

1 2 3