GROTE NOOD AAN …

_
MEER DAN OOIT: INZAMELEN VOEDSEL, PAMPERS EN TOILETARTIKELEN VOOR ‘DE LOODSEN’ EN ‘WELZIJNSSCHAKEL HOU-VAST’
_
Samen willen wij – zeker in deze crisisperiode – solidair mensen in armoede voor kerstmis een hart onder de riem te steken. Wij verzamelen in onze kerken tot zondag 20 december hulpgoederen voor de werking van De Loodsen in Antwerpen en Welzijnsschakel Hou-Vast in Meerhout-Laakdal.
Zij maken van al onze geschonken goederen kerstpakketten voor gezinnen die moeilijk de eindjes aan mekaar kunnen knopen. 
In het bijzonder is er grote nood aan:
• bewaarbare voeding
• koeken, wafels, chocolade
• toiletartikelen (zeep, shampoo, douchegel, …)
• pampers, bij voorkeur de nummers 2, 5 en 6
Je hulppakket kan je tijdens het weekeinde/zondagvoormiddag afgeven in onze kerken, alsook bij de firma Wilms (Molsebaan 20 Meerhout). Tijdens weekdagen kan je ook altijd terecht in de open kerken van Eindhout en Veerle-Heide. Zondagmiddag 20 december wordt alles vanuit de Sint-Lambertuskerk in Eindhout naar Antwerpen gevoerd.  (pastor Eric)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

pastorale eenheid

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van ons gevarieerde aanbod tijdens de advent. Wij kijken alvast uit naar uw deelname!

U zal merken dat meerdere activiteiten digitaal via ZOOM doorgaan. U moet gewoon telkens op de link klikken. Indien u toch graag op voorhand eens een ‘test-sessie’ wil, dan stuurt u ons (PE.Norbertus@scarlet.be) een mailtje. Wij laten dan weten wanneer u eens kan proberen tijdens een test-sessie!

Een stemmige en verwachtingsvolle advent toegewenst,

Genegen groeten,   André en Eric

What do you want to do ?

New mail

DE TOREN WERD 500

November 2015, amper 5 jaar geleden. Wie herinnert het zich nog? De toren van de OLV i/d Wijngaardkerk in Veerle werd 500 jaar jong. De latere keizer Karel was toen 15…

  • Geniet van een paar beelden van toen

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PRACHTIG, GEWOON PRACHTIG

Omdat Marie-Thérèse een inwoonster van Averbode was mochten wij 30.08.68 ‘voor de kerk’ trouwen in de abdijkerk. Ooit was ik ook steevast 30 min voor ‘het begin van de hoogmis’ hier om naar de orgelist te luisteren. Voor de mis gaf ik meestal forfait. Een kleine 10 jaar geleden kwam ik voor het laatst in de abdijkerk. En het klopte: na de grondige aanpak van het interieur oogt de kerk nu mooier dan ooit. Frans Peeters, die hier zelfs de Vespers komt volgen zondag in de vroege avond, vertelde het.

Gisteren was er de helpende hand van Sander Van Nijlen. Met heel veel moed en doorzettingsvermogen van hem kon ik feilloos door de dubbele deur. Natuurlijk was ik meteen weer onder de indruk van het nieuwe en de barok waarvan ik blij word. Anderzijds stelde ik vast dat de ruimte met zijn chique zitbanken niet aan mij op mijn driewieler besteed zijn. Ik zou er gewoon niet kunnen op klauteren. Laveren van de ene beuk naar een andere kostte me erg secuur paswerk. Mijn fototoestel wist evenwel niet waar eerst kijken. Kijk even mee …buiten-binnen-buiten.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WONDERBAARLIJK

In het jongste nummer van Kerk&Leven, het parochieblad zeg maar,  neemt Luc Vanmaercke een interessant ‘Standpunt’ in onder de titel ‘Wonderbaarlijk’

Wie is de grootste wetenschapper uit de Belgische geschiedenis? Voor mij is er één die erbovenuit steekt, Georges Lemaître”, aldus Van Maercke. “Hij was tegelijk astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. In 1927, op 33-jarige leeftijd, schreef hij een baanbrekend wetenschappelijk artikel over het uitdijende heelal. Zo raakte hij in conflict met de grote Albert Einstein, voor wie het heelal stabiel was. Einstein moest enkele jaren later zijn ongelijk toegeven.”

* In 1930 formuleerde Lemaître een nog gedurfdere stelling, tegenwoordig bekend als de oerknal :

“De hele kosmos, bestaande uit honderden miljarden sterrenstelsels, ontstond uit één onzichtbaar klein punt met een bijna oneindige dichtheid.’” Daarmee werd Lemaître de grondlegger van onze visie op de kosmos en dus op het ontstaan van alles. Van de schepping, bekeken door een astrofysische bril bekeken.

“Het fantastische is dat de wetenschappelijke versie van die schepping (alles is in een fractie van een seconde ontstaan uit één minuscuul punt) nog miraculeuzer is dan de Bijbelse versie (alles werd geschapen in zeven dagen).

* God blijkt nog straffer te zijn dan de auteurs van Genesis durfden te denken.

Wanneer ik voor een jong publiek een lezing geef over het geloof, vertel ik altijd bovenstaand verhaal. “Het valt me op hoe weinig mensen Georges Lemaître kennen. We zijn in ons land zo slordig met onze geschiedenis. Veel toehoorders zijn stomverbaasd dat België zo’n belangrijke wetenschapper voortbracht.”

“Nog verbaasder zijn ze te horen dat de betrokkene tegelijk een priester was. Voor Lemaître bestond er geen conflict tussen geloof en wetenschap. Hij beschouwde beide als parallelle wegen naar de waarheid. Die stelling is voor veel mensen een openbaring. Oef, we mogen gelovig zijn zonder irrationeel te zijn.’

* Vandaag in Dossier de getuigenissen van 4 vooraanstaande wetenschappers …

“Er hoeft immers geen conflict te bestaan tussen religie en wetenschap”, zegt de Amerikaanse wiskundige en wetenschapsfilosoof Jim Stump. „Voor vele vraagstukken in het leven kun je immers een theologisch zowel als een wetenschappelijk onderbouwde visie ontwikkelen.”

Ook Sabine Van Huffel, hoogleraar aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, ervaart geloof en wetenschap als een aanvullend geheel: „Mijn geloof sterkt me in het onderscheiden van mijn wetenschappelijke roeping. Geloof en wetenschap versterken elkaar.”

De Duitse astrofysicus Heino Falcke mocht eveneens niet ontbreken. Een jaar geleden maakten hij en zijn team als eersten een foto van een zwart gat. Een prestatie die het wereldnieuws haalde. „ God eren door goede wetenschap”, zegt hij. „En ja, die wetenschap wekt soms geloofsvragen. Vaak vinden die vragen dan jaren later onverwachts een antwoord.”

De Nederlandse moleculair biofysicus Cees Dekker denk dat Kerk en gelovigen vaker moeten spreken over wetenschap, over het ontstaan van de kosmos. “De oerknal is nog wonderbaarlijker dan eender welk wonder in de Bijbel. Wat belet ons om precies daarin de scheppende hand van God te zien? Het christendom en onze tijdrekening beginnen bij Christus, maar de kosmos ontstond al 13,8 miljard jaar vroeger. Door zo ver terug te gaan, naar het begin der tijden, kom je ontegensprekelijk bij de vraag: wat was er dan vóór de oerknal? “

* De wetenschapper buigt deemoedig het hoofd en zegt: „Ik weet het niet.” De gelovige vult aan: „Ik weet het ook niet, maar ik geloof dat God er al was.”

° De ongelovige vindt dat godsdienst vooral troost brengt en dat de natuurwetten ontdekken de grootste prestatie van de mens is. Naar wat er echt voor de oerknal was, blijft het (voorlopig) gissen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Pius XII wist van Holocaust

Het is voor eens en voor altijd klaar en duidelijk: het Vaticaan was al vroeg op de hoogte van de Holocaust. – (Kerk en Leven dd 24.06.2020) –

  • Sinds jaren 1960 werd reputatie Pius XII besmeurd
  • Houding paus een van zwijgen en passiviteit ?
  • Onderzoeker vond een antisemitische nota
  • Opening Vaticaans archief levert het bewijs

* Pius XII, hiernaast in juli 1943, toen hij in Rome oorlogsslachtoffers wilde omarmen. © KNA-Bild

** Begin maart opende het Vaticaan het integrale archief van ‘oorlogspaus’ Pius XII (1939-1958) met de bedoeling dat historici eindelijk de volledige waarheid zouden achterhalen over het vermeende zwijgen van die paus over de Jodenvervolging.

* Amper veertien dagen later sloot het archief echter opnieuw de deuren als gevolg van de coronamaatregelen. Toch ontdekten de Duitse kerkhistoricus Hubert Wolf en zijn team al documenten die aantonen dat het Vaticaan op de hoogte was van de Holocaust.

* Bij leven genoot Pius XII, Eugenio Pacelli (1876-1958), vóór zijn pausverkiezing onder meer nuntius in Duitsland, wereldwijd veel aanzien, ook bij Joodse leiders, voor de redding van heel wat Joden.

* In 1963 publiceerde de onlangs overleden Duitse schrijver Rolf Hochuth het theaterstuk Der Stell- vertreter over het zwijgen van het Vaticaan tijdens de oorlog over de Jodenvervolging. Het stuk was niet meer of minder dan een karaktermoord die leidde tot geschriften die Pius bestempelden als ‘Hitlers paus’.

* De werkelijkheid was anders. Het Vaticaan hield zich strikt aan een neutraliteitspolitiek, maar nationaalsocialistische bladen maakten Pius XII eertijds belachelijk, met bijvoorbeeld cartoons van de paus als liefhebber van Joodse vrouwen.

* Tegelijk omschrijven historici van de Holocaust vandaag de houding van Pius XII tijdens de oorlog in het algemeen als een van ‘zwijgen en passiviteit’.

* Dat veranderde pas in de zomer van 1944, toen Pius zich openlijk verzette tegen de deportatie van Joden uit Hongarije. Toen was echter al zonneklaar dat de geallieerden de oorlog tegen nazi-Duitsland zouden winnen.

°° Paulus VI gaf later vier jezuïeten de opdracht in de archieven alle documenten te verzamelen over de houding van de Heilige Stoel tussen 1939 en 1945.

* Dat leidde tot een elfdelig historisch werk, waartoe Duitse historici stellen dat bewust document verborgen werd gehouden tussen 1965 en 1981 meer dan 150.000 documenten werden verwerkt. Die publicatie loste echter het wantrouwen niet op. Integendeel, sommige publicisten gebruikten de bundels om Pius’ opportunisme aan te tonen.

°° Onder leiding van de kerkhistoricus Hubert Wolf, een priester overigens, toog een zevenkoppig team historici begin maart aan het werk in de Vaticaanse archieven.

* De tweede dag al vond Piuskenner Sascha Hinkel in de sectie van het staatssecretariaat materiaal uit 1942 over de Jodenmoord, waaronder een document dat tot dan onbekend was gebleven.

* Het betreft een interne nota van de curieprelaat en latere kardinaal Angelo Dell’Acqua. Het Jewish Agency for Palestine had de regering van de Verenigde Staten in 1942 laten weten dat de nazi’s in Oekraïne honderdduizenden Joden om het leven aan het brengen waren.

°° Dat nieuws probeerden VS-diplomaten te verifiëren via het Vaticaan, aangezien Rome beschikte over onafhankelijke bronnen.

* De Grieks-katholieke metropoliet van Lviv, Andrej Szeptyzkyj had Rome van de moorden op de hoogte gebracht. In de nota twijfelt Dell’Acqua echter aan de geloofwaardigheid van de Joden en spreekt hij zijn wantrouwen uit ten aanzien van de oosters-katholieken, die hij leugens en overdrijving verwijt.

* “We hebben te maken met een belangrijk document dat tot dusver voor ons verborgen werd gehouden omdat het onmiskenbaar antisemitisch is en achtergrondinformatie geeft over waarom Pius XII niet protesteerde tegen de Holocaust”, zei Wolf aan het Duitse kerkblad Kirche+Leben.

“Daarom moeten we de editie met elf delen kritisch benaderen en ze blad voor blad controleren in het archief.”

** Welk inzicht levert de opening van de archieven op? Dat het Vaticaan al vroeg van de Holocaust wist, dat het staatssecretariaat niets met dat nieuws deed en dat de elfdelige bundel die Paulus VI over de oorlogspaus liet samenstellen onvolledig is.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 Paus Leo IX

° Paus Leo IX werd geboren op 21 juni 1002 , vandaag liefst al 1 018 jaar geleden, onder de naam ‘Bruno van Egisheim en Dagsburg’. Hij staat bekend als een hervormingsgezinde paus en hij probeert de kerk om te vormen tot een machtig instituut.

Zo voert hij het celibaat opnieuw in en probeert hij eigenhandig de Noormannen te verdrijven uit Italië.

° In 1054 gaat hij echter te ver met zijn machtsambities en veroorzaakt hij het Grote Schisma binnen de christelijke gemeenschap. Bruno weigerde de prestigieuze positie echter te accepteren zonder gekozen te zijn door de clerus en het volk van Rome.

° Pas op 12 februari 1049 arriveerde hij in het Vaticaan en nam hij de naam ‘Paus Leo IX’ aan. Leo werd bekend als een hervormingsgezinde paus, die van de kerk een machtig instituut wilde maken.

° Zo vormde hij het college van kardinalen om tot een krachtig bestuursapparaat en organiseerde hij door heel Europa verscheidene concilies en synodes om de eenheid van het geloof te bevorderen.

° Tevens probeerde hij Italië met geweld te bevrijden van de Noormannen, maar in 1053 werd het Pauselijke leger verslagen bij de ‘slag om Civitate’ en werd Leo zelfs enige tijd gevangen gezet.

° Het dieptepunt van zijn pausschap zou Leo IX echter pas een jaar later bereiken. In 1054 stuurde hij namelijk een brief naar Michael Caerularius, de patriarch van Constantinopel, waarin hij benadrukte dat de Paus het enige centrale gezag binnen de kerk was.

° Hij deed dit onder meer met een verwijzing naar de ‘Donatio Constantini’, een document waarvan later bleek dat het een vervalsing was.

* De patriarch wees de theorie van de Pauselijke superioriteit echter af, met als gevolg een breuk binnen de christelijke kerk die later bekend zou komen te staan als het ‘Grote Schisma’. Paus Leo IX overleed nog datzelfde jaar, op 18 april 1054, op 52-jarige leeftijd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE KRUISDAGEN …

De drie kruisdagen tellen we in de katholieke kerk op maandag, dinsdag en woensdag voor donderdag Hemelvaartsdag. De jeugd van nu heeft er misschien nog nooit van gehoord. Geen erg, want onze euro viel ook vandaag pas, de tweede van de drie kruisdagen. Donderdag is het Hemelvaartsdag.

Zestig , zeventig jaar geleden werd het reilen en zeilen in het dorp nog helemaal gedirigeerd door kerk en pastoor. En steeds werd de schoolgaande jeugd daarbij betrokken. Wij schitterden van heiligheid, al waren de pastoor en de onderpastoor daarvan niet helemaal overtuigd.

Regelmatig kregen we tijdens de dagelijkse mis een tik tegen de oren om bij het sacrale gebeuren te blijven, maar dat namen we erbij. Thuis repten we daar  met geen woord over want dat maakte de zaak alleen maar erger. De pastoor was de baas, had altijd gelijk en daarmee basta. Zo simpel was dat in die tijden.

DOOR DE VELDEN

* Het gebruik van drie dagen na elkaar processie te lopen is al zeer oud. Rond 470 werd het door bisschop Mamertus van Vienne ingevoerd. Er werd toen een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood, waar Zuid-Frankrijk in die tijd veel door geteisterd werd. Sinds de 9e eeuw vond de processie ook plaats in Rome, maar pas tegen het einde van de middeleeuwen werd zij door de gehele Kerk overgenomen.

In de vroege morgen van die drie dagen trokken de boeren en allen die met de boerenstiel verwant waren in processie langs de velden. Een beeld dat al lang verdwenen is, maar toch houdt men er nog aan in sommige gemeenten (kleurfoto Glabbeek-Zuurbemde) om deze traditie, weliswaar in veel kleinere vorm, te behouden.

De schoolkinderen werden massaal gemobiliseerd om drie dagen lang mee door de velden te hossen. En dat lieten ze geen twee keer vragen. De processie werd meteen na de vroegmis van 07u gevormd en trok elke dag een andere richting uit. Daarmee probeerde men geen enkele boer voor te trekken bij de hemelse weermakers.

* De benaming kruisdagen is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte om op deze dagen een kruis mee te dragen om de processie te leiden. De priester werd helemaal voorin geassisteerd door twee of meer misdienaars in het ornaat van de kerk.

Omwille van die kledij heb ik ook altijd gehoopt om ooit ook misdienaar te mogen worden, maar dat lukte me niet in de kerk van Veerle , ondanks het feit dat ik elke dag een trouwe kerkganger was. Flor Mangelschots (van bakker trapken op)en ik vochten steevast voor ‘de eerste stoel’. Later werden we beiden gedelegeerd naar het ‘peekeshuis’ aan de Vorstsebaan (ex middenschool), maar daar was de stank van urine bijna niet te harden op een nuchtere maag.

Onderweg werd in en tussen de velden gebeden dat het een aard had. De litanie van zowat alle heiligen in de hemel passeerde dagelijks de revue. Tussen de processielopers vond men natuurlijk ook een aantal gasten die een eigen versie van die litanie lieten horen en liever commentaar gaven op de gewassen van de boeren.

“Jef zijn tarwe wordt maar niks dit jaar, ora pro nobis“, “Sus heeft nog nooit zo’n slechte patatten op zijn velden gehad, ora pro nobis.” “Lewie, nondedjie, dat wordt niks met je koren dit jaar, ora pro nobis“.

Al bij al vonden wij begin de jaren 1950 die vroege morgentochten door de velden erg plezierig. Als we tenminste niet verrast werden door een regenbui. Want vlug naar huis lopen om kleren te wisselen was er toen niet bij.

Van de kerk ging het immers recht naar school en daar moest iedereen maar zijn plan trekken met zijn natte spullen. De kinderen van de Hei, die te voet naar school kwamen en ’s middags bij bevriende mensen in het dorp hun boterhammetjes gingen eten, weten dat nog maar al te goed. De tijden zijn (gelukkig maar) grondig veranderd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEBOUW MET TOREN

Eeuwenlang was de parochiekerk van Veerle niet alleen het grootste en mooiste gebouw van het dorp, maar ook een plaats van gebed. Door de week kwamen de vaste klanten , vooral schoolkinderen met een verplichting , één van de twee missen bijwonen. Zondags zat de kerk stampvol met gelovigen die de keuze hadden uit twee vroegmissen en een hoogmis.

° Met de hoogdagen , zeker met Pasen , werd de hulp ingeroepen van biechtvaders uit Averbode. Tijdens de laatste 50 jaar nam de godvruchtigheid van de mensen echter danig af. Tegenwoordig blijft nog een stevig clubje gelovigen over , mét zangkoor weliswaar. Kerk en cultuur blijven samengaan.

° Wat mij vooral interesseerde was de schoonheid van het gebouw. De toren dateert al uit de tijd van de erg jonge keizer Karel (1515), terwijl het kerkschip met beuken de aard van de herstellingswerken na de brand van 1910 prijsgeven.

° Je hoeft niet eens een geoefend oog te hebben om op te merken dat alle delen een flinke hoeveelheid diepbruine Zichemse zandsteen in zich hebben én dat de rode bakstenen van de toren en het kerkschip door hun kleur van elkaar verschillen. Geïnteresseerd ? Kom eens kijken. Het zal lukken . Misschien met  de hulp van een paar foto’s in bijlage …

* Meer foto’s ? Kijken op Facebook ludo vervloet.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2