LIVE-UITZENDINGEN ABDIJ AVERBODE

Goede Week en Pasen 2020: alle publieke kerkelijke vieringen afgelast

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom …

Schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen tot en met 19 april.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst.

* Er is mogelijkheid om op de computer volgende eucharistievieringen te volgen:

Live-uitzending vieringen vanuit Averbode

De live-uitzending vanuit de abdij staat op punt. U kan met de abdijgemeenschap en uw parochiepriesters meevieren via Youtube-Live. Op de speciale webpagina kan je voor elke viering een liedbundel downloaden. Zo wordt meevieren nog intenser.

http://uitzending.abdijaverbode.be

Volgende uitzendingen

 • Woensdag 25/03 – 11h30 – eucharistie bij het Hoogfeest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
 • Woensdag 25/03 – 18h00 – vespers Hoogfeest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
 • Zondag 29/03 – 11h00 – eucharistie van de 5e zondag veertigdagentijd
 • Zondag 29/03 – 18h00 – vespers
 • Zondag 05/04 – 11h00 – eucharistie van Palmzondag
KAARS VOOR JE RAAM: SOLIDAIR IN CORONA-TIJDEN
° De parochies van Meerhout-Laakdal sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties.
* Wij roepen op om voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus een kaars voor het raam/aan de deur/in de tuin te zetten op woensdag 25 maart (feest Maria Boodschap) vanaf 19.30 uur. Tevens zullen al onze kerkklokken op zondag om 10 uur gedurende zeven minuten luiden voor alle hulpverleners en voor allen die beproefd worden.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Bericht van de Bisschoppenfederatie

Omwille van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing gaat komend weekend (14 & 15 maart) in en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

° Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

° Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

° De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

°° Voor de parochies van Meerhout-Laakdal betekent dit geen kerkelijke vieringen of samenkomsten in onze kerken tot aan het weekend van Palmzondag.

°° Alle bezinningen, vormingen, leesgroepen, catechesebijeenkomsten, (koor)repetities, uitstappen… worden tijdens die tijd opgeschort. Tevens worden alle parochiale samenkomsten in zaal (ontbijten, taartendag, koffietafels, feestjes, …) afgelast.

°° In de weekends van 14 & 15, 21 & 22, 28 & 29 maart zullen de kerken open zijn van 10 tot 17 uur zodat gelovigen er terecht kunnen voor persoonlijk gebed en om er een kaarsje te gaan branden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

110 jaar geleden brandde de kerk af

Vandaag 8 maart 2020, is het exact 110 jaar geleden dat de kerk van Veerle-Dorp ten prooi viel aan de verwoestende kerkbrand van 1910.

° Ook op 16 oktober 1488 gebeurde dat al een eerste keer. Toen werd de kerk, samen met een deel van de huizen aan de markt in brand gestoken door “Arenbergse ruiters”. Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, die gehuwd was met Maria van Bourgondië, was na haar vroege dood toen regent in onze gewesten.

° In die periode werd onze streek vaker geteisterd door oorlogvoerende benden van de Luikse oorlogen. Hoewel Veerle door zijn ligging als grensgemeente niet tot het prinsdom Luik behoorde, moesten wij het toch dikwijls ontgelden.

° Op  15 oktober 1515 werd de nieuwe kerk met toren ingewijd.

° Van de brand van 8 maart 1910 zullen we nooit met zekerheid kunnen zeggen wat de oorzaak ervan was. De meest plausibele verklaring is een kaarsenvonk die achter het hoofdaltaar een bak met kaarsresten en petroleumvodden aanstak. Wat er ook van zij, de kerk werd heropgebouwd en … een beetje groter gemaakt. De uitgebrande toren kreeg een hoge, spitse pin.

In bijlage een paar foto’s van 2010, de herdenking van een eeuw kerkbrand.

 • meer foto’s op Facebook ludo vervloet

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VASTENBEZINNING en BLOEMENVERKOOP

BIJBELSE VASTENBEZINNING MET DAVID GODECHARLE

 – zaterdag 14 maart, 17.00 uur Sint-Trudokerk Meerhout-Centrum

“Ons beleven van de 40-dagentijd inspireren door de Handelingen van de Apostelen”

 Zaterdag 14 maart houden wij onze jaarlijkse vastenbezinning. Dit jaar worden wij gegidst door de jonge Bijbeldeskundige David Godecharle, lesgever en vormingswerker in ons bisdom.

SOLIDARITEITSACTIES VOOR BROEDERLIJK DELEN

 – 18 maart: * koffiestop aan supermarkt “OKAY” te Veerle door vormelingen en ‘Karitatief’ van 14 tot 17 u

 – 21 maart : * bloemenverkoop in kerken Sint-Niklaas Klein-Vorst, Sint-Bavo Zittaart en Sint-Trudo

 – 22 maart : * bloemenverkoop in kerken OLV Gestel en Sint-Jozef Berg Meerhout

* bloemenverkoop en koffiestop na de viering van de eerste communiekantjes in OLV Wijngaard Veerle-centrum en in Sint-Gertrudis Groot-Vorst na de viering van de eerste communiekantjes en fanfare Concordia

 – 5 april (palmzondag):  * bloemenverkoop in Sint-Lambertus Eindhout door de vormelingen                      * bloemenverkoop en koffiestop door de ouders van de vormelingen OLV Wijngaard Veerle-centrum

 – 11 april (Paaswake):  * bloemenverkoop en koffiestop in Sint-Jozef Werkman Veerle-Heide

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘Parochie –Receptie 2020’

In bijlage (drukken op rood) de foto’s van de receptie van 8 februari 2020 voor de vrijwilligers van de parochie Sint-Gertrudis. De receptie met de nodige drank, broodjes en taart, werd voorafgegaan door een bezinningsmoment. (pastor Eric)

https://www.dropbox.com/sh/6uhp2bktq5tkus0/AACGN_K6p8kxXgb_i6LGFvGga?dl=0

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KERSTVIERINGEN OP FOTO

De kerstvieringen zijn al een tijdje achter de rug, het nieuwe jaar is al enkele dagen oud. Wie nog een beetje heimwee heeft naar de dagen rond het stalletje, kan hieronder terecht voor de foto’s die Michel Vanmechelen maakte. Bekijken en downloaden:

Foto’s: De Winde 23/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/rhck26q3pj46skq/AACDuR5bdyKIwKPgcd0oRdr0a?dl=0

Foto’s: Op Haanven 20/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/e1tzx93c7c0pznj/AABeva3KAQyXXgab3T4SXOzJa?dl=0

Foto’s: Kerstviering in Veerle op 24/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/4spsoyabi80dt7h/AAD06KwBFAwax0VrWamj3TKKa?dl=0

Foto’s: Kerstviering in Veerle-Heide op 26/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/znczdxxfiwt07f6/AADOgyO38lhkb-SQsRBRuXRqa?dl=0

Foto’s aanklikken om te vergroten. Tegen eind januari haalt Michel de foto’s terug van het net.

Vriendelijk,  pastor Eric

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PAROCHIAAL NIEUWS

**   Morgen zaterdag 7 december is er onze jaarlijkse adventsontmoeting. Vanaf 15.30 uur komen wij samen in de Chirolokalen Meerlaar (“De Vloed”, Lindestraat 15A Klein-Vorst)

INZAMELEN VOEDSEL EN PAMPERS

° Samen willen wij mensen in armoede voor kerstmis een hart onder de riem steken. Wij verzamelen in onze kerken tot zondag 15 december hulpgoederen voor de werking van De Loodsen in Antwerpen.:

 • bewaarbare voeding
 • koeken, wafels, chocolade
 • toiletartikelen (zeep, shampoo, douchegel, …)
 • pampers, bij voorkeur de nummers 2, 5 en 6
 •    Zondagmiddag 15 december wordt alles vanuit de Sint-Lambertuskerk in Eindhout naar Antwerpen gebracht.

MEERHOUT-LAAKDAL OP BEDEVAART NAAR LOURDES

° In juli 2020 trekken wij vanuit de 8 parochies van onze Pastorale Eenheid H. Norbertus op bedevaart naar Lourdes! Deze bedevaart is zó georganiseerd dat echt iedereen mee kan!

° Reizen kan met het vliegtuig, de TGV of eigen vervoer. De bedevaart loopt van 17 tot 23 juli. Informatiemoment morgen zaterdag 7 december 2019 om 14 uur in Chirolokalen Meerlaar (“De Vloed”, Lindestraat 15A Klein-Vorst).

INZAMELEN VOEDSEL EN PAMPERS

Pastoor Eric van de Laakdalse parochies doet langs deze weg een warme oproep aan allen om in het vooruitzicht van Kerstmis, hét eindejaarsfeest bij uitstek, ook even te denken aan de minder bedeelden van deze wereld. Hieronder leest u hoe dat kan. 

ZORGEN VOOR EEN WARME KERST!

Samen willen wij, mensen uit Laakdal, solidair zijn met mensen in armoede. Voor het hoogfeest van Kerstmis hopen we hen een hart onder de riem te steken.

Wij verzamelen in onze kerken vanaf nu tot zondag 15 december hulpgoederen voor de werking van De Loodsen in Antwerpen. Zij maken van al onze geschonken goederen kerstpakketten voor gezinnen die moeilijk de eindjes aan mekaar kunnen knopen. In het bijzonder is er grote nood aan:

 • bewaarbare voeding
 • koeken, wafels, chocolade
 • toiletartikelen (zeep, shampoo, douchegel, …)
 • pampers, bij voorkeur de nummers 2, 5 en 6

Je bijdrage kan je voor en na de weekeinde-vieringen afgeven achteraan in onze kerken en tijdens de permanenties in de pastorijen, alsook bij de firma Wilms (Molsebaan 20 Meerhout). Tijdens weekdagen kan je ook altijd terecht in de open kerken van Eindhout en Veerle-Heide.

Zondagmiddag 15 december wordt alles vanuit de Sint-Lambertuskerk in Eindhout naar Antwerpen gevoerd. Wij danken U reeds bij voorbaat!

-voor bijkomende info …-

Het ‘Tweede Vaticaans Concilie’

Het Tweede Vaticaans Concilie, binnen de kerkgemeenschappen  bekend als Vaticanum II, werd van 11oktober 1962 (vandaag 57 jaar geleden) tot 8 december 1965 georganiseerd, in Rome uiteraard.

Het werd bekend als de kerkvergadering van het aggiornamento , het ‘bij de tijd brengen’ van de rooms-katholieke kerk.

Modernisering van de Kerk was volgens paus Johannes XXIII onontkoombaar. Ook openheid ten opzichte van de gehele wereld diende een kenmerk te worden van een gemoderniseerde Kerk.

* Sinds Vaticanum I in 1869-1870 was de wereld ingrijpend veranderd. Democratie had twee wereldoorlogen overwonnen. In hoog tempo verdwenen ook de Europese koloniale wereldrijken. De macht van de massamedia hield de kernwapenwedloop binnen de perken en de schrijnende armoede in grote delen van de wereld baarde niet alleen katholieken grote zorgen.

* Er kwam meteen ook een omwenteling in de verhouding van de kerk met de joden. De Shoah, de vervolging en het uitmoorden van de joden in WO II had dit onvermijdelijk gemaakt. De joden waren ook niet langer verantwoordelijk voor de dood van Jezus, zoals vroeger beweerd werd.

* De gelovigen in de swingin’ sixtees waren nog erg groot in aantal . Terwijl de priester vroeger met de rug naar het volk gekeerd zijn mis opdroeg, toonde hij zich voortaan met zijn gelaat naar de gelovigen toe. Ook de liturgie werd voortaan in de volkstaal toegestaan en beter op de gelovigen afgesteld. Gedaan dus met het moeilijke Latijn dat de gewone sterveling niet begreep.

* Uit 1962 stamt ook de clergyman (Engels voor geestelijke), de nieuwe kleding van de priesters als alternatief voor de lange zwarte soutane. De geestelijkheid werd een flink stuk meer werelds. Jonge priester pikten er meteen op in, de ouderen hielden het nog geruime tijd bij het oude.

Paus Paulus VI sloot op 8 december 1965 het concilie af. Paulus VI was de opvolger van Johannes XXIII die op 5 juni 1963 overleed.

1 2 3