KERSTVIERINGEN OP FOTO

De kerstvieringen zijn al een tijdje achter de rug, het nieuwe jaar is al enkele dagen oud. Wie nog een beetje heimwee heeft naar de dagen rond het stalletje, kan hieronder terecht voor de foto’s die Michel Vanmechelen maakte. Bekijken en downloaden:

Foto’s: De Winde 23/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/rhck26q3pj46skq/AACDuR5bdyKIwKPgcd0oRdr0a?dl=0

Foto’s: Op Haanven 20/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/e1tzx93c7c0pznj/AABeva3KAQyXXgab3T4SXOzJa?dl=0

Foto’s: Kerstviering in Veerle op 24/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/4spsoyabi80dt7h/AAD06KwBFAwax0VrWamj3TKKa?dl=0

Foto’s: Kerstviering in Veerle-Heide op 26/12/2019

https://www.dropbox.com/sh/znczdxxfiwt07f6/AADOgyO38lhkb-SQsRBRuXRqa?dl=0

Foto’s aanklikken om te vergroten. Tegen eind januari haalt Michel de foto’s terug van het net.

Vriendelijk,  pastor Eric

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PAROCHIAAL NIEUWS

**   Morgen zaterdag 7 december is er onze jaarlijkse adventsontmoeting. Vanaf 15.30 uur komen wij samen in de Chirolokalen Meerlaar (“De Vloed”, Lindestraat 15A Klein-Vorst)

INZAMELEN VOEDSEL EN PAMPERS

° Samen willen wij mensen in armoede voor kerstmis een hart onder de riem steken. Wij verzamelen in onze kerken tot zondag 15 december hulpgoederen voor de werking van De Loodsen in Antwerpen.:

  • bewaarbare voeding
  • koeken, wafels, chocolade
  • toiletartikelen (zeep, shampoo, douchegel, …)
  • pampers, bij voorkeur de nummers 2, 5 en 6
  •    Zondagmiddag 15 december wordt alles vanuit de Sint-Lambertuskerk in Eindhout naar Antwerpen gebracht.

MEERHOUT-LAAKDAL OP BEDEVAART NAAR LOURDES

° In juli 2020 trekken wij vanuit de 8 parochies van onze Pastorale Eenheid H. Norbertus op bedevaart naar Lourdes! Deze bedevaart is zó georganiseerd dat echt iedereen mee kan!

° Reizen kan met het vliegtuig, de TGV of eigen vervoer. De bedevaart loopt van 17 tot 23 juli. Informatiemoment morgen zaterdag 7 december 2019 om 14 uur in Chirolokalen Meerlaar (“De Vloed”, Lindestraat 15A Klein-Vorst).

INZAMELEN VOEDSEL EN PAMPERS

Pastoor Eric van de Laakdalse parochies doet langs deze weg een warme oproep aan allen om in het vooruitzicht van Kerstmis, hét eindejaarsfeest bij uitstek, ook even te denken aan de minder bedeelden van deze wereld. Hieronder leest u hoe dat kan. 

ZORGEN VOOR EEN WARME KERST!

Samen willen wij, mensen uit Laakdal, solidair zijn met mensen in armoede. Voor het hoogfeest van Kerstmis hopen we hen een hart onder de riem te steken.

Wij verzamelen in onze kerken vanaf nu tot zondag 15 december hulpgoederen voor de werking van De Loodsen in Antwerpen. Zij maken van al onze geschonken goederen kerstpakketten voor gezinnen die moeilijk de eindjes aan mekaar kunnen knopen. In het bijzonder is er grote nood aan:

  • bewaarbare voeding
  • koeken, wafels, chocolade
  • toiletartikelen (zeep, shampoo, douchegel, …)
  • pampers, bij voorkeur de nummers 2, 5 en 6

Je bijdrage kan je voor en na de weekeinde-vieringen afgeven achteraan in onze kerken en tijdens de permanenties in de pastorijen, alsook bij de firma Wilms (Molsebaan 20 Meerhout). Tijdens weekdagen kan je ook altijd terecht in de open kerken van Eindhout en Veerle-Heide.

Zondagmiddag 15 december wordt alles vanuit de Sint-Lambertuskerk in Eindhout naar Antwerpen gevoerd. Wij danken U reeds bij voorbaat!

-voor bijkomende info …-

Het ‘Tweede Vaticaans Concilie’

Het Tweede Vaticaans Concilie, binnen de kerkgemeenschappen  bekend als Vaticanum II, werd van 11oktober 1962 (vandaag 57 jaar geleden) tot 8 december 1965 georganiseerd, in Rome uiteraard.

Het werd bekend als de kerkvergadering van het aggiornamento , het ‘bij de tijd brengen’ van de rooms-katholieke kerk.

Modernisering van de Kerk was volgens paus Johannes XXIII onontkoombaar. Ook openheid ten opzichte van de gehele wereld diende een kenmerk te worden van een gemoderniseerde Kerk.

* Sinds Vaticanum I in 1869-1870 was de wereld ingrijpend veranderd. Democratie had twee wereldoorlogen overwonnen. In hoog tempo verdwenen ook de Europese koloniale wereldrijken. De macht van de massamedia hield de kernwapenwedloop binnen de perken en de schrijnende armoede in grote delen van de wereld baarde niet alleen katholieken grote zorgen.

* Er kwam meteen ook een omwenteling in de verhouding van de kerk met de joden. De Shoah, de vervolging en het uitmoorden van de joden in WO II had dit onvermijdelijk gemaakt. De joden waren ook niet langer verantwoordelijk voor de dood van Jezus, zoals vroeger beweerd werd.

* De gelovigen in de swingin’ sixtees waren nog erg groot in aantal . Terwijl de priester vroeger met de rug naar het volk gekeerd zijn mis opdroeg, toonde hij zich voortaan met zijn gelaat naar de gelovigen toe. Ook de liturgie werd voortaan in de volkstaal toegestaan en beter op de gelovigen afgesteld. Gedaan dus met het moeilijke Latijn dat de gewone sterveling niet begreep.

* Uit 1962 stamt ook de clergyman (Engels voor geestelijke), de nieuwe kleding van de priesters als alternatief voor de lange zwarte soutane. De geestelijkheid werd een flink stuk meer werelds. Jonge priester pikten er meteen op in, de ouderen hielden het nog geruime tijd bij het oude.

Paus Paulus VI sloot op 8 december 1965 het concilie af. Paulus VI was de opvolger van Johannes XXIII die op 5 juni 1963 overleed.

Geslaagde ‘Expeditie Missio’

Afgelopen zondag beleefden zo’n 120 vormelingen uit Meerhout-Laakdal hun startactiviteit ‘Expeditie Missio’.
Bij aankomst op het kerkplein te Zittaart werden zij samen met hun ouders uitgenodigd voor een ‘light a candle’: in de kerk konden zij (voor iemand) een kaarsje  branden. Na een hartelijk welkomstwoord trokken zij naar buiten.
Ondanks de gietende regen beleefden zij met enthousiasme een leuk Guatemalteeks spel: “Maya-voetbal”. 
Daarna werden ze door Limme Van den Abeele – met assistentie van meester Bob Mink – meegenomen op een ontdekkingstocht naar de activiteiten van Broederlijk Delen.
Bijzondere aandacht ging naar de inleefreis van Limme naar boerenfamilies in Guatemala.
Een pauze (in de regen …) werd gevolgd door een sfeervolle bezinning in de Sint-Bavokerk: samen stil worden, bidden rond vele kaarsjes, luisteren naar het evangelie. Pastoor Eric gaf de tieners en de catechisten drie evangelisch werkwoorden mee als opdracht voor het catechesejaar: klop, vraag en zoek !
Gelukkig was de regen gepasseerd en kon de wandeling naar de Speeltuin Kinderweelde droog verlopen. Dan was er tijd voor pannenkoeken én gejoel in de speeltuin!
– pastor Eric – Christel Blockx (foto’s)

Van kerk tot supermarkt

Voorbeelden van kerken die een nieuwe bestemming krijgen zijn in buurland Nederland legio. Vlaanderen kampt met een achterstand, ook al lijkt er beterschap op komst. Een muzikale actie aan een Gentse Kerk vestigde de aandacht op dit onderwerp.

Met precies 18 zijn ze, de violisten die ooit de befaamde Koningin Elisabethwedstrijd gewonnen hebben. Eentje onder hen, de inmiddels 71 jarige Mikhail Bezverkhni, een man met Russische roots, geeft elke dag een gratis concert vlak voor de Sint-Annakerk in Gent. Bach, Sibelius of Mendelssohn, ze staan steevast op het programma.

“Zolang ik het nodig acht”, benadrukt de grootmeester. Een vergaande ontevredenheid motiveert deze diepgelovige man. De kerk waarvoor hij speelt, krijgt een zogenaamde herbestemming. Over afzienbare tijd zou een supermarkt (zie onder Roeselare) openen in dit gebouw. En dat vindt  Bezverkhni onaanvaardbaar.

Voor hem moet de kerk haar religieuze functie behouden. Ze kan ook dienen voor muziek, want de akoestiek er is naar verluidt voortreffelijk. Pas wanneer de supermarkt-plannen afgevoerd worden geeft de violist er de brui aan, benadrukt hij.

Ontkerkelijking

Onrechtstreeks brengt Mikhail Bezverkhni met zijn dagelijkse concerten de kwestie van de herbestemming van religieuze gebouwen in de kijker, een problematiek die zich de komende jaren steeds scherper zal aftekenen.

Het gebruik van kerken en andere religieuze gebouwen zal nog drastischer verminderen. Welke bestemming geef je er dan aan? Want niet zelden is er zelfs sprake van absolute onbruik. Leegstand dus.

Gentse voorbeeld

De nieuwe bestemming van de Sint-Annakerk maakt deel uit van een breder plan dat de stad Gent een tweetal jaar geleden opstelde. Zomaar even 17 van de 46 kerken die op het grondgebied aanwezig zijn zullen op termijn een nieuw doel krijgen. Toch blijkt de herbestemming ontzettend traag te verlopen.

Vanuit de Vlaamse regering werd de kerkbesturen gevraagd een meerjarenplan op te stellen. Op korte termijn zouden een twaalftal kerken de deur sluiten. In nog eens 40 andere wordt de optie “ernstig overwogen”.

Ook geven 41 kerkfabrieken aan hun infrastructuur in grote mate te zullen openstellen voor andere activiteiten. En dat is vrij weinig als men weet dat Vlaanderen zo’n 1.800 kerken telt.

Door de politieke sturing zullen steeds meer gevallen van herbestemming zich opdringen. Een onvermijdelijk gevolg voor een ooit zo religieuze samenleving  waar vandaag nog slechts 5% van de mensen verklaart wekelijks een kerk te bezoeken.

Het valt ook niet uit te sluiten dat sommige kerken, eens gesloten, ook daadwerkelijk afgebroken worden. Een piste die enkel bij niet-beschermde gebouwen bewandeld kan worden.

Zelfs mocht de commerciële bestemming van de Sint-Annakerk in Gent afspringen, zou afbraak geen optie zijn. Het gebouw werd in 1980 beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd stadszicht. Een magere troost voor Mikhail Bezverkhni.

1.800 kerken

Volgens de Atlas van het Religieus Erfgoed in Vlaanderen is 8% van deze 1.800 parochiekerken niet meer in gebruik of zijn er nog slechts één of twee gebruiksmomenten per week. En dit maakt het prijskaartje behoorlijk bitter.

De procedure om zo’n nieuwe bestemming te bewerkstelligen is in het geval van katholieke kerken complexer dan bij protestantse. Het gebouw is immers gewijd, waardoor het eerst ontwijd moet worden, wat vaak een omslachtige en tijdrovende aangelegenheid is.

Voor protestantse kerkgebouwen dragen protestantse geloofsgemeenschappen de (financiële) verantwoordelijkheid. Deze realiteit stimuleert kordate en vooral snellere beslissingen.

Haalbaarheidsstudie

Toch beweegt er wat. Sinds 2016 kunnen steden, gemeenten of kerkbesturen aankloppen bij het Projectbureau Herbestemming Kerken voor een haalbaarheidsstudie. Beslist men een bepaald traject in te slaan, dan wordt heel wat administratieve rompslomp uit hun (plaatselijke) handen gehaald.

Inmiddels dienden zich 83 kerken aan voor het uittekenen van zo’n traject. Een al bij al bescheiden stroomversnelling, zeker in vergelijking met wat al jaren in Nederland wordt vastgesteld.

* Boekhandel Dominicanen, gevestigd in een voormalige kerk in Maastricht (R) en de kerk van Hoeselt (L) worden vaak als symbool van een geslaagde herbestemming beschouwd.

Sommigen hopen dat het grootwarenhuis in de Sint-Annakerk een zelfde weg opgaat. De toekomst zal het uitwijzen.  – Buro: MV – uit Voertaal –

DRIEDAAGSE BIERFEESTEN CHIRO VORST

Vandaag vrijdag 23 augustus om 21u opent Chiro Vorst zijn driedaags bierfestival. Bezoekers kunnen meteen 25 bieren van het vat proeven.

Nieuwsbrief-Nectar-Utrecht-ChimayBlauwWie daarmee nog niet voldaan is, kan zaterdag 24 augustus vanaf 15u en zondag 25 augustus vanaf 11u nog eens terugkomen.

Er staan telkens maar liefst 150 bieren, 25 van het vat en 125 op fles op u, dankbare verbruiker, te wachten. ’s Avonds is er bovendien nog een muzikaal toemaatje.

 

5153-15604-v4_product_imgFrank Mannaerts van brouwerij De Schieve uit Balen-Olmen levert de Schieve Tripel en de Schieve Donker. Mannaerts maakt in het brouwproces gebruik van heet gestookte kasseien om zijn brouwsel op temperatuur te brengen.

De Nonnebil Barrel Aged en L’Ensemble di Montalsino zijn dan weer andere exclusieve biertjes die op eiken vaten van sterke drank gebrouwen werden.

Chimay Blauw van het vat en Paix Dieu, het enige bier dat bij volle maan wordt gebrouwen, zijn twee abdijbieren die normaliter alleen bij de ambassadeurs van de brouwerij van het vat mogen getapt  worden, maar wat heet normaal?

Chiro Vorst  verwacht U dit weekend!

PAROCHIEFEEST VEERLE IN FOTO’S

OdkebHMA

Het parochiefeest van OLV in de Wijngaard Veerle is al een weekje achter de rug. Zonder processie, ook zonder de obligate fotootjes.

Geen nood echter. Het feest vond indoor plaats in de parochiekerk en in de Wijngaardschool en … Michel Vanmechelen was er ook, met het fotoapparaat in aanslag.

Klik op onderstaande link en Michel vertelt u het hele verhaal in 57 foto’s. Meteen doen!

https://www.dropbox.com/sh/f2w5wmrykqjulw4/AAB45qTH9jC3lOF2PGSIJU3na?dl=0

 

 

zJVU388Q nj0ZitOgsTJ3Uktg C6uKr0MQ

FEEST VAN DE PAROCHIE VEERLE

Populair gesteld vindt Moederdag  zijn oorsprong in het antieke Griekenland. Daar werd Rhea, de moeder der goden, geëerd. Ook de katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

In België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei. Behalve in Antwerpen stad en later ook in de provincie Antwerpen.

Frans Van Kuyck, een Antwerpse liberale kunstenaar en schepen, introduceerde  in 1913 een Moederdag midden augustus. 15 augustus werd meteen dé feestdag van Maria, sinds 1124 ook reeds de patrones van de stad.

15 augustus werd op slag ook de dag van de grote Mariaprocessie.

sized_P1000900Het voorbeeld van ‘tStad kende weldra navolgers in de provincie. Ook de parochie OLV in de Wijngaard Veerle organiseerde luttele tijd later een grootse processie op 15 augustus en maakte later van die 15 oogst de parochiedag.

De processie was steeds een kleurrijke optocht doorheen Veerledorp en aanpalende straten. Vrijwel alle verenigingen van de gemeente deden eraan mee. Op het toppunt van de processie kwamen ook vele honderden toeschouwers uit de buurgemeenten zich vergapen aan de prachtige ommegang en zijn deelne(e)m(st)ers. Vergane glories van weleer.

sized_P1000831 sized_P1000877

In de woelige jaren zestig verwaterden vele gebruiken. Ook de processie sneuvelde bijna een eerloze dood. Gelukkig lieten de toenmalige jonge gasten van de KLJ het zover niet komen. De gereanimeerde en fel afgeslankte processie vond een nieuw parcours van kerk naar Wijngaardbos (en terug).

sized_P1000861 sized_DSC_0247

Een mooi gebruik dat evenwel van de gulheid van de weermaker afhankelijk is. Met de niet zo bijster beste weersvooruitzichten vrezen we voor de editie 2019 weer het ergste… Al hopen we van niet.

1 2 3