DAT NUMMERTJE VAN ONZE KLEINE , NATUURLIJK

Mei en juni , de maanden van de jaarlijkse schoolfeesten. Pieter,de gymleraar had zich wekenlang uit de naad gewerkt om de kinderen van Veerle , per klas , nummertjes aan te leren waarmee ze de familie pret en kijkgenot konden bezorgen.

Pieter Dejongh van De Wijngaard ‘onder de toren’ in Veerle was daar weer aardig in geslaagd . Pieter mocht , als altijd , ook nu weer rekenen op de hulp van de uitsluitend vrouwelijke leerkrachten , waarvoor hij ook nog een fel gesmaakt finale nummer bedacht.

Veel voor , minder tijdens en weer vrij veel na de obligate nummertjes werd er aardig geconsumeerd. Friet stoofvlees of koude schotels , ijsjes en frisdranken gingen vlot over de toonbanken van de vrijwilligers , w.o. vrijwel alle onderwijzeressen.

Zeggen welk nummer het best oogde en klonk op het podium , is moeilijk . “Dat waar onze kleine aan meedeed”, was het eerlijke antwoord van een jonge moeder. En zo hoort het.

Gelukkig stak het weer ook een handje toe om de zaterdag met een flink gevulde kassa af te sluiten. Want daar was het ‘m tenslotte om te doen.

sized_P1060983 sized_P1060977

sized_P1060988 sized_P1060985

sized_P1060978 sized_P1060979

TONISVORST OP BEZOEK IN VORST

Donderdag was het extra druk op de speelplaats van de Vrije Basisschool in Groot-Vorst .  44 leerlingen , het vierde leerjaar van de Grundschule uit Vorst-Duitsland, kwam op tegenbezoek .  Onze Laakdalse kinderen gingen in februari nog naar ginder.  Ze kenden elkaar dus nog .

20180517_1119422-2 20180517_131335

 

Op de speelplaats werden verschillende balspelen gespeeld.  Samen sporten en spelen maakt immers de dikste vrienden. Van taalbarrières is dan geen sprake meer . En ’s middags gezellig keuvelen en samen de meegebrachte boterhammetjes opeten .

In de namiddag ontdekten de Duitse kinderen het Klompenmuseum .  Klompen werden geschilderd , het klompenpad werd uitgeprobeerd en natuurlijk kon een bezoek aan de klompenmakershut niet achterwege blijven .

Heel tevreden keerden de Duitsers terug naar Tönisvorst .  Niet zonder een uitnodiging achter te laten voor een volgende verbroedering .  Want dat onze jumelage met Tönisvorst springlevend is , kon je een hele dag aflezen van de vele blije gezichten . PM

 

OPENDEURDAG in ‘DE WIJNGAARD’

VBS De ‘Wijngaard’ hield woensdag 9 mei een open deur- en kijkdag . Ouders , grootouders e.a. belangstellenden mochten in de voormiddag komen ervaren hoe klassen in actie eruit zien .

Voor de meeste bezoekers werd deze wervingsactie met het oog op volgend schooljaar een leerrijke bedoening . De hoekwerkers , een begrip dat de ouderen onder ons niet kennen uit hun schooltijd , hadden veel bekijks . Door kleine groepjes werden projecten van diverse aard uitgewerkt . Wij zagen computerfreaks naast bezige timmerlui in spe die zowaar met een houten plank , veel nagels en nog meer rekkers een heuse flipperkast uit het niets toverden . Het spul werkte zelfs . Anderen construeerden met taalstrips een opstel om de schaarse zwaluwen welkom te heten , en ga zo maar verder . Aan creativiteit geen gebrek in de school onder de toren . Volgende week zaterdag 19 mei organiseert de school het jaarlijkse schoolfeest .

P1060913 sized_P1060908 sized_P1060923 P1060911

 

Nieuwe speelplaats voor GBS Eindhout

Op de gemeenteraad van 24 april 2018 werd het lastenboek voor de herinrichting van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool in Eindhout goedgekeurd. De uitgave voor deze werken wordt geraamd op € 380.329,90 met een geraamd subsidie-aandeel van € 188.000 .
Als alles volgens plan verloopt wordt de speelplaats van de school in Eindhout begin volgend jaar omgedoopt in een veilige buitenruimte. De speelplaats is al langer aan vernieuwing toe . Er zijn diverse oneffenheden die gevaarlijk zijn voor valpartijen en er is geen geschikte waterafvoer.

Schepen van onderwijs Octaaf Janssens: “Het ontwerp van de speelplaats kwam tot stand na nauw overleg met het schoolteam. Om tot een gedragen project te komen, werden de plannen tevens voorgelegd aan de verenigingen die buiten de schooluren gebruik maken van de ruimte. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze renovatie een gevoelige meerwaarde betekent voor alle partijen.”

Het gemeentebestuur wil een ontmoetingsplaats creëren met voldoende groene accenten en vooral veel mogelijkheden voor beweeg – en speelplezier.

In het ontwerp is een speeltoestel, een zandbak, een volleybalveld, een basket – en voetbalveld voorzien. Kortom; een leuke plaats waar kinderen hun creativiteit kunnen ontplooien en hun grenzen leren ontdekken.

IMG_3758bBurgemeester en schepen van openbare werken Tine Gielis: “In een latere fase wordt er ook een nieuwe turnzaal gebouwd, die tegelijkertijd dienst zal doen als polyvalente zaal voor de verenigingen. De judoclub en de BKO zullen zich er ook in vestigen. Tegelijkertijd zal de schoolomgeving veiliger worden ingericht.”

LAAKDAL KOOS KINDERGEMEENTERAAD

FLEUR van de VREUGDE EERSTE KINDERBURGEMEESTER

Om de jongeren de kans te geven om problemen, wensen en ideeën over hun woon- , sport- , speel- en schoolomgeving kenbaar te maken, heeft Laakdal een kindergemeenteraad georganiseerd .

Van elke Laakdalse school werden twee leerlingen (1 uit het 5de en 1 uit het 6de leerjaar) gekozen om te zetelen in de kindergemeenteraad.

De kindergemeenteraad kan adviezen doorgeven aan het echte college en de echte gemeenteraad waaruit concrete beslissingen kunnen volgen. Zij zullen hierbij nauw samenwerken met de jeugdraad . De gekozenen :

 

  • GO De Wissel:

– Lore Debruyn: communicatie en financiën

– Eline Van Geem: senioren

  • De Schans:

– Vincent Roux: onderwijs

– Yorunn Vos: sport

  • De Wijngaard:

– Tumaini Boonen: gezin en welzijn

– Ella De Raeymaeker: milieu

  • VBS Meerlaar:

– Céleste Jans: mobiliteit verkeer en veiligheid

– Rik Caers: gezondheid & (dieren)welzijn

  • GBS Eindhout:

– Fleur van de Vreugde: kinderburgemeester

– Jacey Michiels: jeugd

  • VBS Groot-Vorst:

– Joost Ledeganck: cultuur en toerisme

– Luna Cuypers: evenementen en feestelijkheden

 

Ilse Vandeperre

Kabinetsmedewerkster schepen Benny Smets, schepen Frank Sels en schepen Jurgen Mensch

 

 

1 2 3