DIERENDAG

 Vandaag, 4 oktober, is het DIERENDAG. Een dag in het jaar dat wij even stilstaan bij het lot en welzijn van de dieren. Gaia bv. bekommert zich om de dieren die louter dienen als consumptie voor de mensen. Geboren om geslacht te worden.

51c22cc0-88d7-11e8-bdb1-438851a66f3e_web_scale_0.5485893_0.5485893__ index12

Gelukkiger dieren dienen de mens om zijn welstand te helpen verhogen. Wij denken dan vooral aan paarden en honden die in diverse competities geldprijzen winnen.

Nog andere zijn er louter voor het vermaak van de mensen. Knuffeldieren als honden, katten en andere vrienden van de mens.

hommel helpers 4828795-500x500

Verder zijn er de insecten, de vogels, al dan niet in gevangenschap en de wilde dieren. Sommige worden bejaagd, andere gespot om hun eigenaardige gedragingen.

27-Wilde-dieren-in-NL-p14

 

De man die zich destijds om dieren en planten ging bekommeren is Franciscus van Assisi. De datum van dierendag (4 okt) gaat terug naar de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.

europa-moet-illegale-handel-in-wilde-dieren-en-planten-fors-aanpakkenEerste dierendag

Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in mei 1927 een brief aan Margaret Ford in Londen, waarin ze voorstelde om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken. Ford was voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en de beide dames kwamen overeen dat de feestdag, waarop de Katholieke Kerk Franciscus herdenkt, een goede datum voor zo’n dierendag zou zijn.

Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in mei 1929 in Wenen waar R. Spurrier, secretaris van de “National Council for Animal Welfare” de belangrijkste pleiter voor deze dag was, werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. Dit werd toen al in enkele steden gevierd in Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Australië en Indië.

Publiciteit

Sinds de jaren zestig grijpt men deze datum steeds meer aan voor het dierenrechtenactivisme. Ook werden meer activiteiten ontwikkeld om met name kinderen bij dit onderwerp te betrekken.

Op basisscholen wordt op 4 oktober aandacht besteed aan ‘dierendag’. Op sommige scholen nemen kinderen een huisdier of knuffel mee naar school.

1 oktober – feest van St Bavo in Trichelhoek

LAAKDAL – Vandaag maandag is het 1 oktober, het feest van St-Bavo in Trichelhoek-Eindhout. Zowat iedereen die af en toe een uitje waagt in Laakdal kent de overbekende Sint- Bavokapel in Trichelhoek. Je kan er gewoon niet naast kijken.

P1010764De kapel werd gebouwd op een terp (heuvel) in de middeleeuwen. De eerste vermelding dateert uit 1503 maar de oorsprong ervan ligt wellicht vele eeuwen vroeger.

1 oktober is ook synoniem van Bamis, in onze Kempense contreien het echte begin van de herfst.

In de middeleeuwen was er reeds een woonkern in Trichelhoek gevestigd, geconcentreerd rond drie grote hoeven die juridisch verbonden waren aan een leenhof.

Ook de naburige Rendershoek, afhankelijk van het ‘Hof Van der Galen’ van Vorst, moet ook al vroeg bewoond geweest zijn.

P1010760 P1010761

Zoals gebruikelijk vestigden de eerste bewoners zich op de beste gronden, in de buurt van drinkbaar water waarvan toen in Grote en Kleine Laak nog helemaal geen gebrek was.

Het is bovendien best mogelijk dat in Trichelhoek ook de eerste woonkern van Eindhout ontstond, de Sint-Bavokapel de eerste bidplaats was en dat op de plaats van de huidige Sint-Lambertuskerk pas later een kapel werd gebouwd. Zekerheid daaromtrent ontbreekt evenwel.

 In de 17de eeuw kenden de bedevaarten naar de H. Bavo in Trichelhoek een hoogtepunt. Uit het Hageland en de Kempen stroomden op 1 oktober, met Bamis,  de pelgrims toe, voornamelijk om genezing af te smeken tegen kinkhoest.

In 1963/1964  was ik interimaris 4de en 5de leerjaar in de gemeentelijke jongensschool van Eindhout. Op 1 oktober trokken wij met de kinderen naar de St-Bavokapel voor een  eucharistie om Bamis te vieren, het echte begin van de herfst, én om de hemelbewoners te bedanken voor de oogsten die toen al zo goed als binnen waren gehaald. Maïsvelden als nu waren er nog niet te zien, het landbouwland oogde dus al erg kaal.

 Na de dienst in de kapel mochten de kinderen voorzichtig kijken in de waterput die genezend water tegen kinkhoest zou bevatten. De put is intussen al lang gedumpd. Veel pelgrims waren er evenwel niet meer in de sixties, hooguit een paar enkelingen kwamen er nog bidden voor bijstand.

P1010767De St-Bavokapel staat op een terp of heuveltje. Het is een stijlvol bakstenen gebouw, verfraaid met witte zandsteen en bekroond met een sierlijk klokkentorentje op het spitse zadeldak.

De muren zijn met steunberen versterkt en aan de zijkant van het koor is een kleine sacristie aangebouwd,.

Aan de kapel kan men een wandeling starten die u het mooie natuurgebied het Trichelbroek laat ontdekken met, voor velen althans, de mooiste vijver van Laakdal. 

DE MAAND OKTOBER

Oktober (ook wel: wijnmaand) is de tiende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De naam komt van het Latijnse octo voor acht.

Oktober was immers oorspronkelijk de achtste maand van het jaar, omdat tot 153 v.Chr. het Romeinse kalenderjaar in maart begon. Maar dat weten jullie intussen al langer …

Door de omschakeling van de zomertijd naar de standaardtijd op dag 28, de laatste zondag van de maand, duurt oktober een uur langer dan de andere maanden van 31 dagen. Hiermee is oktober de langste maand van het jaar. Oktober is ook de eerste volle herfstmaand. De dagen korten 1u.52.

Oktober wordt, naast zaaimaand,  ook wel wijnmaand genoemd en geldt sinds de 16e eeuw als de rozenkransmaand. Oktober heeft geen echte feestdagen. Op de laatste oktoberdag is er wel Halloween dat de kerkelijke novemberfeesten Allerheiligen en Allerzielen vooraf gaat.

Trivia

Weerspreuken

  • Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar is hij nat en koel, ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel.
  • Warme oktoberdagen, februari vlagen.
  • Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud.
  • Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild.

JAARLIJKSE SCHOLENCROSS

Vandaag dinsdag 25 sep, de laatste dinsdag van de maand, werd de jaarlijkse Laakdalse inter scholencross gelopen achter de gemeentelijke sporthal op KwadePlas/ Veerle.Omwille van tijdsgebrek konden we alleen aanwezig zijn bij de zesdejaars, die voor de openingswedstrijden zorgden.

Hieronder enkele foto’s van hun wedstrijden.

sized_DSC_0005 sized_DSC_0008 sized_DSC_0012 sized_DSC_0013 sized_DSC_0016 sized_DSC_0018 sized_DSC_0024 sized_DSC_0025 sized_DSC_0030 sized_DSC_0033 sized_DSC_0037 sized_DSC_0043

BOEKENRUILKAST

Je ziet ze vaker in het straatbeeld opduiken: de zwerfbibs of boekenruilkasten. Op elk moment van de dag kunnen buurtbewoners er een boek komen ontlenen op voorwaarde dat ze een ander boek in de plaats zetten.

Ook in deelgemeente Laakdal wordt een ruilkast een vast gegeven. Naast die in Eindhout opent de bib op vrijdag 21 september met veel enthousiasme een tweede ruilkast voor kinderboeken bij GBS De Schans in Laakdal. Het doel van de bib? Een boekenruilkast in elke deelgemeente.

Wat staat er op het programma?

Bij een nieuwe ruilkast hoort een plechtige opening. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.50 u. Schepen van Bibliotheek Gerda Broeckx zal het lintje doorknippen in aanwezigheid van het derde leerjaar van GBS De Schans en vrijwillige meter Olga Reszczynski.

Locatie                                                                               

Ingang GBS De Schans  Veerledorp 18  2431 Veerle-Laakdal     bibliotheek@laakdal.be   013/670120

facebook.com/kinderboekenruilkastveerle

 

 

Nieuw schoolgebouw Veerle-Heide

sized_DSC_0041De bouwplannen van’t Schanske zijn klaar om voorgesteld te worden aan de inwoners van Veerle-Heide. Het nieuwe gebouw komt op de huidige site van het wijkschooltje. Het subsidiedossier bij het Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) is zo goed als rond.

Om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van ’t Schanske, werden er zo’n 10 jaar geleden enkele mobiele klaslokalen geplaatst. Gezien het tijdelijke karakter, werden deze niet vergund. Vandaag blijken de klascontainers niet langer te voldoen aan de hedendaagse normen.

Octaaf Janssens (schepen van onderwijs): “Het wijkschooltje ’t Schanske is een mooi voorbeeld van kleinschalig onderwijs. Het unieke karakter draagt bij tot een meer doeltreffende vorming, begeleiding en opvoeding van de kinderen. Nadat een haalbaarheidsstudie uitwees dat er een toekomst is weggelegd voor deze wijkschool, ging het gemeentebestuur op zoek naar een alternatieve locatie voor ‘t Schanske.”

Burgemeester Tine Gielis: “In een betrokken gemeente schudden inwoners mee de kaarten. Daarom werd er in samenspraak met het schoolteam en de inwoners van Veerle-Heide gezocht naar een duurzame oplossing. Ook nu de plannen voltooid zijn, willen we hierover open communiceren naar de inwoners; daarom organiseren we een infomoment op maandag 25 juni in het Buurthuis.

Om 19.00 u. zullen de architecten een presentatie geven van de bouwplannen voor ‘t nieuwe Schanske. Daarna is er tijd voor vragen en om nog wat na te praten. De burgemeester en het schepencollege staan u met plezier te woord.

Graag tot dan!

Corrylaura met speciale communicatieorganisatie in Eindhout

24169695_10156354223847784_256115411_o (1) Aan de Vorstseweg in Eindhout heerst al een tijdje een gonzende bedrijvigheid . Nieuwsgierig als wij zijn trachtten wij te weten te komen wat dat allemaal betekende . BlaBla heette de organisatie . Ook de dame die het allemaal verwezenlijkte , vonden we . Zij woont aan de Rundershoek in Eindhout en haar naam is Corrylaura Van Bladel.

20 jaar geleden studeerde Corrylauda af als leerkracht lager onderwijs aan de Thomas Morehogeschool , toen nog Heilig Graf , in Turnhout.

Voor haar scriptie volgde zij binnen- en buitenlandse opleidingen over geweldloze communicatie .Van dan af voelde zij het als haar missie het opvoeding- en onderwijslandschap in die zin te trachten verbeteren , kinderen en jongeren te begeleiden naar een vredevolle en duurzame wereld.

Ondertussen in deze twintig jaar is haar actie een echte organisatie geworden . Twaalf trainers en therapeuten werken nu samen om hun missie vorm te geven en het vak Geweldloze Communicatie is nu opgenomen in het studieprogramma van heel wat lerarenopleidingen.

Verscheidene pedagogische diensten werken ondertussen met hen samen , bv de stad Gent waar zij tientallen kinderdagverblijven begeleiden . In de GO-school  van Geel heeft men twee groepen leerkrachten elk een jaar lang training laten volgen bij BlaBla.

Hun actieradius is stilaan uitgebreid want ondertussen werken zij ook nauw samen met heel wat psychiatrische ziekenhuizen , vakbonden , gemeentepersoneel en nu ook steeds vaker met de bedrijfswereld.

Wanneer zij twintig jaar geleden vertelde dat zij training gaf in Geweldloze Communicatie werd zij aangekeken alsof ze van Mars kwam  (of van Venus) . Zij was toen de enige in Vlaanderen die hiermee bezig was . Ondertussen is er een groot netwerk in Vlaanderen en staan zij internationaal op de kaart.

Blabla_4331Vorig jaar kochten zij in Eindhout aan de Vorstseweg een eigen huis voor BlaBla waar zij binnenkort hun twintigjarig jubileum vieren.

Corrylaura is niet alleen gelukkig omdat zij en haar organisatie nu hun eigen stek hebben om te kunnen werken maar vooral ook omdat zij door de buurt zo goed worden opgevangen.

(LTH)

 

DAT NUMMERTJE VAN ONZE KLEINE , NATUURLIJK

Mei en juni , de maanden van de jaarlijkse schoolfeesten. Pieter,de gymleraar had zich wekenlang uit de naad gewerkt om de kinderen van Veerle , per klas , nummertjes aan te leren waarmee ze de familie pret en kijkgenot konden bezorgen.

Pieter Dejongh van De Wijngaard ‘onder de toren’ in Veerle was daar weer aardig in geslaagd . Pieter mocht , als altijd , ook nu weer rekenen op de hulp van de uitsluitend vrouwelijke leerkrachten , waarvoor hij ook nog een fel gesmaakt finale nummer bedacht.

Veel voor , minder tijdens en weer vrij veel na de obligate nummertjes werd er aardig geconsumeerd. Friet stoofvlees of koude schotels , ijsjes en frisdranken gingen vlot over de toonbanken van de vrijwilligers , w.o. vrijwel alle onderwijzeressen.

Zeggen welk nummer het best oogde en klonk op het podium , is moeilijk . “Dat waar onze kleine aan meedeed”, was het eerlijke antwoord van een jonge moeder. En zo hoort het.

Gelukkig stak het weer ook een handje toe om de zaterdag met een flink gevulde kassa af te sluiten. Want daar was het ‘m tenslotte om te doen.

sized_P1060983 sized_P1060977

sized_P1060988 sized_P1060985

sized_P1060978 sized_P1060979

TONISVORST OP BEZOEK IN VORST

Donderdag was het extra druk op de speelplaats van de Vrije Basisschool in Groot-Vorst .  44 leerlingen , het vierde leerjaar van de Grundschule uit Vorst-Duitsland, kwam op tegenbezoek .  Onze Laakdalse kinderen gingen in februari nog naar ginder.  Ze kenden elkaar dus nog .

20180517_1119422-2 20180517_131335

 

Op de speelplaats werden verschillende balspelen gespeeld.  Samen sporten en spelen maakt immers de dikste vrienden. Van taalbarrières is dan geen sprake meer . En ’s middags gezellig keuvelen en samen de meegebrachte boterhammetjes opeten .

In de namiddag ontdekten de Duitse kinderen het Klompenmuseum .  Klompen werden geschilderd , het klompenpad werd uitgeprobeerd en natuurlijk kon een bezoek aan de klompenmakershut niet achterwege blijven .

Heel tevreden keerden de Duitsers terug naar Tönisvorst .  Niet zonder een uitnodiging achter te laten voor een volgende verbroedering .  Want dat onze jumelage met Tönisvorst springlevend is , kon je een hele dag aflezen van de vele blije gezichten . PM

 

OPENDEURDAG in ‘DE WIJNGAARD’

VBS De ‘Wijngaard’ hield woensdag 9 mei een open deur- en kijkdag . Ouders , grootouders e.a. belangstellenden mochten in de voormiddag komen ervaren hoe klassen in actie eruit zien .

Voor de meeste bezoekers werd deze wervingsactie met het oog op volgend schooljaar een leerrijke bedoening . De hoekwerkers , een begrip dat de ouderen onder ons niet kennen uit hun schooltijd , hadden veel bekijks . Door kleine groepjes werden projecten van diverse aard uitgewerkt . Wij zagen computerfreaks naast bezige timmerlui in spe die zowaar met een houten plank , veel nagels en nog meer rekkers een heuse flipperkast uit het niets toverden . Het spul werkte zelfs . Anderen construeerden met taalstrips een opstel om de schaarse zwaluwen welkom te heten , en ga zo maar verder . Aan creativiteit geen gebrek in de school onder de toren . Volgende week zaterdag 19 mei organiseert de school het jaarlijkse schoolfeest .

P1060913 sized_P1060908 sized_P1060923 P1060911

 

1 2 3