VANDAAG IS HET PI-DAG

Pi of π, je werd er wellicht voor het eerst mee geconfronteerd toen je de oppervlakte van een cirkel leerde berekenen. Sindsdien liet het Griekse pi-teken je niet meer (of helemaal) los. Alleszins prettig voor de wiskundigen onder ons.

index° Op pi-dag, 14 maart, wordt wereldwijd op verschillende wiskundeafdelingen van universiteiten feest gevierd. Pi-dag wordt op 14 maart gevierd, omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor data 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor pi 3,14 is.

° De dag wordt op verschillende manieren gevierd. Sommigen staan stil bij de rol die π in hun leven gespeeld heeft en proberen zich een wereld zonder π voor te stellen. De viering begint gewoonlijk om 13:59 uur (1:59 PM), omdat de zescijferige benadering van π 3,14159 is. Mensen die de 24-uurs klokindeling gebruiken handhaven een ander begin: 1:59 of 15:09.

° Beweerd wordt dat 14 maart 1592 om 6:53 en 58 seconden het ultieme π-moment was , omdat dit 3/14/1592 6:53:58 de Amerikaanse schrijfwijze voor data is. Dit komt overeen met de eerste 12 cijfers van π (3,14159265358). Dit moment ging hoogstwaarschijnlijk voorbij zonder dat iemand het in de gaten had, aangezien de meeste mensen toen geen idee hadden van wat π was. Amerika was toen precies 100 jaar geleden ontdekt (Columbus 1492).

° Op verschillende scholen in Amerika wordt π-dag zelfs gevierd. Er wordt bv. een taart uitgedeeld (een pie).  In België en Nederland echter kent (bijna) niemand de π-dag. In Amerika daarentegen is het een regelrechte feestdag. Vandaag ook met de bekommernissen omtrent het coronavirus? We betwijfelen het.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Griep in 1957…

De Aziatische griep (ook “A-griep” genoemd – influenza A-groep2: H2N2) kostte van eind 1956 tot begin 1958 aan ongeveer 1 miljoen mensen in West-Europa het leven. De dokters wisten nauwelijks waar ze eerst moesten zijn. Van paniek was echter weinig te merken .

° De A-griep die België en Nederland het meest trof in 1957, deed ook het strenge internaat van Hoogstraten aan. Haast dagelijks bleven leerlingen achter in hun alkoof (slaapkamertje van 1,5x2m met gordijntje en open hemel), te ziek om de lessen bij te wonen.

° Nadat de fitte jongens reeds naar de morgenmis waren en na afloop aan het ontbijt in de mega grote refter zaten, kwamen een paar nonnen hun rondgang op de slaapzalen doen. De thermometer duidde de echte zieken aan.

° Die echten kregen een uurtje later een kommetje melk met een droge boterham voorgezet. De koorts werd nogmaals genomen en de zieke werd toegedekt voor een lange, eenzame dag ziek zijn. Dokters waren taboe, ik heb er nooit een gezien binnen de school.

°°  Zekere morgen kon ook ik echt niet uit bed. Ik leek wel een ton zwaar. In de voorafgaande dagen had ik me steeds lustelozer gevoeld en de jongste nacht lag ik te rillen van de koorts. Toen de non mijn temperatuur had gemeten, trok ze een bedenkelijk gezicht. 40, mompelde ze en gaf me de raad om me stil en rustig te houden. Dat was al.

°°  De hitte van de koorts joeg door mijn jonge lijf, aan de gemiste lessen dacht ik niet en een diepe slaap maakte zich van mij meester. Hoeveel dagen ik eenzaam in mijn alkoof gelegen heb, weet ik niet, maar toen ik terug bijkwam, leek de wereld er weer helemaal anders uit te zien.

° Op een morgen in de kapel werden we voorzichtig ingelicht dat een leerling van de vijfde Latijnse overleden was in het ziekenhuis van Ekeren. Een jongen uit het nabijgelegen Loenhout die als intern in de school was.

Het bidprentje met een aantal ‘zelf gesproken laatste teksten’ én de foto op zijn doodsbed met de onafscheidelijke paternoster in de hand, zit nog steeds in mijn missaal van toen.

° Om een lang verhaal kort te maken: binnen de kortste keren mocht het seminarie op slag helemaal leeglopen. Zieken moesten thuis maar verpleegd worden zolang de epidemie huishield. Ik was genezen, de extra weken verlof waren welgekomen.

° In de media van toen werd nauwelijks over de A-griep gerept. Kon moeilijk anders. De tv zat nog in zijn eerste, schuchtere fase en nog niet iedereen had radio, laat staan een dagelijkse gazet. Vergeleken met de massa info van nu waren het … inderdaad,  andere tijden.

* REACTIE van een lotgenoot van destijds ….

Ludo,
Ik heb ook daar in mijn alkoof liggen uitzieken. Enkel Rob Heylen, den bakker, de kwakzalver van de ziekenzaal heeft eens zijne kop binnen gestoken, maar ook geen geneesheer gezien. Wanneer ik beter werd en ik al regelmatig het gordijntje opzij zag schuiven en ik duidelijk “de miekens” zag, werd ik genezen verklaard.
Je weet ik ben daar in ‘t pastoorsfabriekske terecht gekomen door “de pispolis”, Jef Lievens. Mijn ouders (en ook ik) hebben in Geel gewoond en gehuurd bij zijn tante Mie. Maar noch zijn tante Mie, noch mijn ouders waren op de hoogte van mijn ziekte.
Gelukkig hebben ze geen fotootje gekregen met mijn paternoster tussen mijn vingers. Misschien heeft dat fotootje van die jongen uit Loenhout ons (of sommigen van ons) toen aangezet tot nog devoter op onze knieën schietgebedjes prevelen.
Maar alles is tijdelijk, ik denk dat we voldoende volle en tijdelijke aflaten hebben bij mekaar gesprokkeld. Onze toekomst is verzekerd.
Er zijn nu, bij deze nieuwe virale uitbraak, mensen die het over een andere boeg gooien en zich laten verzekeren bij Corona-direct gezien de schietgebeden over datum zijn.   Groetjes,  Louis (Lenaerts)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NA CIARA KOMT DENNIS

Vorig weekend kregen we hem (de storm) of haar (Ciara) over ons heen. Een paar mensen wezen erop dat we Ciara verkeerd uitspreken. Ze hebben gelijk.

°  Ciara is een Ierse naam, en sommige Ierse namen zien er voor niet-Ieren bijzonder vreemd uit. Het lijkt alsof de spelling niets met de uitspraak te maken heeft. Zo klinkt Sinéad als ‘sjie·need’, Seán als ‘sjoon’ en Niamh is ‘niev’.

°  Hoe zit het dan met Ciara? In het Iers wordt de naam uitgesproken alskie·rə’ of kie·ə·rə’ (het teken ə staat voor een doffe e). In het Engels wordt de naam meestal als Kiera of Keira geschreven, zoals bij de actrice Keira Knightley. En dat klinkt alskie·rə najt·lie’.

°  Intussen hebben Vlamingen en Nederlanders het bijna allemaal over ‘kie·aa·raa’. We hebben er dus onze eigen versie van gemaakt. Het vreemde is dat we de c als een k uitspreken. Voor een i lezen we c als een s. Denk maar aan ‘citroen’ en ‘cilinder’.

°  Je zou dus eerder een s verwachten. In de Verenigde Staten wordt Ciara doorgaans uitgesproken als ‘sie·aa·rə’ en de zangeres Ciara noemt zichzelf zelfs ‘sie·er·rə’.

°  Maar goed, wij zijn beginnen te spreken over ‘kie·aa·raa’ en laten we dat dan ook maar blijven doen. Hoe je haar naam ook uitspreekt, Ciara is een pittige tante. Op naar Dennis, de volgende aangekondigde storm. ( Taaladvies Ruud)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

(Ver) schrikkelijk moeilijk, of niet ?

2020 is een schrikkeljaar. Morgen begint de maand februari, de schrikkelmaand bij uitstek. Meestal telt ze 28 dagen, dit keer 29. Waarom is dat zo?

° Onze registratie van tijd, dagen en maanden vindt zijn oorsprong in de stand van de sterren, de maan en de seizoenen zoals ze zich voordoen (zomer, winter etc.). Dit komt doordat de aarde om de zon draait en daarbij ook nog eens om haar eigen as draait.

° De aarde draait in totaal 366,26 keer om haar eigen as, in één rotatie rond de zon. Deze tijdsduur wordt ook wel het siderische jaar genoemd. Er zijn echter maar 365,26 zonnedagen. Dit komt doordat de rotatie om de zon en om de eigen as in dezelfde richting verlopen.

° Onze kalender is gebaseerd op het aantal zonnedagen die we kennen. Het draaien van de aarde en daarmee de seizoenen, zijn natuurlijke fenomenen. Die houden zich niet aan door de mens bedachte eenheden zoals dagen en uren van 60 minuten. Daarom wijkt onze kalender elke dag een heel klein beetje af van de seizoenen, elk jaar verliezen we circa 6 uur.

° Na 100 jaar zou onze kalender ongeveer 24 dagen afwijken van onze seizoenen. Als er geen correctie zou plaatsvinden, één keer in de zoveel tijd, zouden de seizoenen op andere momenten in onze kalender vallen. Januari zou uiteindelijk zelfs een zomermaand worden.

Wanneer schrikkeljaar?

Een handig ezelsbruggetje om te kunnen onthouden wanneer een jaar schrikkeljaar is, is wanneer het jaar deelbaar door 4 is.

Zo zijn 2018 en 2019 geen schrikkeljaar, maar 2020 weer wel. Immers: 2020 / 4 = 505. Schrikkeldag valt in 2020 op een zaterdag.

Correctie eeuwwisseling

° Dan denk je dat één keer in de vier jaar een dag toevoegen voldoende is. Maar helaas is dat net weer een beetje teveel van het goede. In een eeuw zijn er 25 schrikkeljaren en dus schrikkeldagen toegevoegd aan onze kalender. Dit is echter weer teveel en zou de kalender op termijn teveel laten afwijken van de seizoenen. Daarom zijn de eeuwwisselingen, die gewoon deelbaar door 4 zijn, toch geen schrikkeljaren.

° Maar dan zijn we er nog niet. Over een periode van meerdere eeuwen, waarbij de eeuwwisselingen geen schrikkeljaren zijn, komen we net weer wat te kort. En dus is er weer een correctie nodig. Deze vindt plaats tijdens een eeuwwisseling die deelbaar is door 400. Het jaar 1900 was dus geen schrikkeljaar, 2000 weer wel.

Schrikkelseconde

° Sinds de ingebruikname van de atoomklok is het bijhouden van de tijd veel nauwkeuriger geworden. Daaruit bleek dat de tijd, gerelateerd aan de rotatie van de aarde, uiteindelijk een kleine afwijking te zien gaf ten opzichte van de atoomklok. Dit door onregelmatigheden in de rotatie van de aarde.

° Om dit te corrigeren is de schrikkelseconde ingevoerd, de eerste keer vond plaats in 1972. De laatste was op 30 juni 2015.  Vanaf de invoering van de schrikkelseconde zijn er in totaal 26 toegevoegd.

Geboren op schrikkeldag

° Als je geboren bent op schrikkeldag, word je ook wel een ‘schrikkelkind’ genoemd. De verjaardag wordt dan veelal op 28 februari of op 1 maart gevierd. Juridisch gezien, is een schrikkelkind pas een jaar ouder op 1 maart.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE NIEUWE SPEELPLAATS IS ER

De kinderen hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zo ver! De Eindhoutse lagereschoolkinderen beschikken over een nieuwe speelplaats. De gerenoveerde speelplaats werd gisteren vrijdag officieel geopend.  

Bij temperaturen rond het vriespunt werd het lintje doorgeknipt door kinderschepen Fran Brys en burgemeester Tine Gielis.

Na de openingsspeechen door directeur Peter Terweduwe, Stephanie Cécére, voorzitster van het oudercomité en burgemeester Tine Gielis openden drie foodtrucks zich om iedereen vanbinnen te plezieren.

Naast dit mini-foodtruckfestival stelden de leerlingen muzische ontwerpen tentoon. In de verschillende klassen werden de bezoekers 100 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Leerlingen en leerkrachten waren voor de gelegenheid uitgedost in de klederdracht van toen. De Eindhoutse kinderen zijn klaar voor jarenlang speelplezier!  (Stein Voet tekst/foto’s)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘DE SCHANS’ IN DUITSLAND

Vorige donderdag begeleidden Jan Nysmans , Paul Mondelaers en de juffen Miek en Vanessa de vijfdeklassers van GBS De Schans uit Veerle-Laakdal met hun bezoek aan onze Duitse partnergemeente Tonisvorst.

° Zoals steeds werd ook nu weer hartelijk verbroederd, samengewerkt en samengespeeld met de leerlingen van de Duitse Grundschule. Body-Percussion, Schnitzeld-Jagd (een plaatselijke variant van ons dorpsspel).

° Er stond ook een bezoek aan het Niederrheinisches Freilichtmuseum en het Speelgoedmuseum op het programma.  De Duitse juffen trakteerden met pizza voor alle leerlingen.

° Niet alleen een dikke pluim voor de juffen, maar ook voor de 37 leerlingen die zich waardige ambassadeurs van Laakdal toonden in Duitsland. In Veerle bereiden ze zich intussen al voor op het tegenbezoek van dinsdag 28 april. (tekst en foto’s Paul Mondelaers)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Nieuwe speelplaats GBS Eindhout

2020 nam een vrolijke start voor de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool in Eindhout. De werken aan de speelplaats zijn afgerond. Het vernieuwde terrein werd al volop ingespeeld door de kinderen! De officiële opening ervan wordt morgen vrijdag 24 januari met ouders en buurtbewoners gevierd.

* Sinds vorige zomervakantie werd de speelplaats omgedoopt tot een veilige buitenruimte. Het terrein was al langer aan vernieuwing toe, met aandacht voor diverse gevaarlijke oneffenheden en een geschikte waterafvoer.

* De totale investering bedraagt 408.174,22 euro (incl. BTW) waarvan 188.000 euro wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

* De oude bergruimte werd gesloopt en maakte plaats voor een podium. Daarnaast werden er in het ontwerp ook nog speeltuigen, een zandbak en een basket – en voetbalveld voorzien.

* Het ontwerp van de speelplaats kwam tot stand na nauw overleg met het schoolteam. De plannen werden ook voorgelegd aan betrokken verenigingen. Met enkele bijzondere aandachtspunten voor het toekomstig gebruik van de ruimte buiten de schooluren.

* Tine Gielis (burgemeester en schepen van onderwijs): “In een latere fase wordt er ook een nieuwe turnzaal gebouwd, die tegelijkertijd dienst zal doen als een polyvalente zaal voor de verenigingen en speelruimte voor de buitenschoolse kinderopvang. Ook de judoclub krijgt hier een nieuwe stek. De schoolomgeving zal nog veiliger worden ingericht.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE HEL IN HET INTERNAAT

De brand in het internaat van het Heilig Hartcollege in Heusden-Zolder brak uit op 23 januari 1974, vandaag 49 jaar geleden, omstreeks 22u30. Hierin vielen 23 dode en  2 zwaargewonde leerlingen te betreuren, alle 25 tussen 12 en 16 jaar jong.

° De brand ontstond in de buurt van de ingang van de slaapzaal en bemoeilijkte zodoende de vluchtweg van de slaapzaal. De 63 bedden in de slaapzaal werden slechts gescheiden door zeer brandbare dunne houten wanden die de brandverspreiding versnelden.

° Oorzaak was vermoedelijk een stiekem gerookte sigaret in de slaapzaal, op de tweede etage van het oudste gebouw (uit 1932).

° Een veertigtal jongeren van de ene kant van de zaal kon ontsnappen. De enige , andere uitweg was een raam dat uitgaf op een plat dak. Eén jongen was toevallig afwezig wegens ziekte.

° Drie slachtoffers werden gevonden in de gang voor het raam. Eén slachtoffer was door de brandende trap gevallen. Bijna alle andere slachtoffers werden gevonden in hun bed. Wellicht totaal verrast in hun slaap.

° Door het lawaai van de vluchtende leerlingen werden de paters gealarmeerd en werd meteen ook de brandweer van Heusden opgebeld. Die was er om 23uur en kreeg spoedig ook hulp van de korpsen uit Hasselt en Genk. Door de hevige brand en de enorme hitte kon de zaal pas om 1u30 ‘s nachts bereikt worden. Na afloop bleken de brandblussers van de school ongebruikt…

  • De school sloot gedurende een volledige week, tot na de begrafenis van de slachtoffers. Na de begrafenis werd het gebeuren niet meer besproken.
  • Pas sinds 1999, 25 jaar later, wordt de brand jaarlijks herdacht door de school. De herdenking startte met het onthullen van een gedenksteen op 23 januari 1999. Ondertussen is de school van naam gewijzigd in Sint Franciscuscollege campus Berkenbos.
  • De toezichthoudende geestelijken werden niet schuldig bevonden. De overlevende scholieren zetten wel een actie op om de infrastructuur en de gebrekkige wetgeving aan te klagen.
  • De ramp maakte ook in het parlement een grote indruk. Het invoeren van nieuwe wetten betreffende brandveiligheid raakte in een stroomversnelling.

° Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ook ik een vrij lang verleden als ‘intern’ achter de rug heb. Van 1954 tot 1958 in Hoogstraten en van 1958 tot 1962 in Mechelen. In het Hoogstraatse Klein Seminarie van toen logeerden de jongste leerlingen nog in een oude slaapzaal vol oude, houten chambrettes van 1,5 bij 2,20 m. De ouderen in een veiligere nieuwbouw. In Mechelen studeerden en sliepen we in aparte kamertjes in een oud gebouw dat later gesloopt werd voor een nieuwe politiekazerne.

° In Hoogstraten mocht vanaf de Latijnse gerookt worden in het Withof, een buitenverblijf van de school dat tweemaal per week bezocht werd. Binnen de muren van het seminarie was roken streng verboden. Toch hing er vaak een sigarettengeur in de toiletten. In Mechelen mochten we de sigaretten plus aanstekers op zak houden. Maar regelmatig kwam een toen nog langgerokte toezichthouder een kijkje nemen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

4.877,45 euro voor MPI Oosterlo

* De Warmste Week is hot bij Sila Westerlo! In de Sila Middenschool Westerlo organiseerden de tweedejaars, de leerkrachten en het ondersteunend personeel de Kerstmarkt For Life voor leerlingen, leerkrachten en ouders tijdens de laatste dag voor de kerstvakantie.

Een enorm succes! In totaal bracht de actie maar liefst 4.877,45 euro op!

* Het geld gaat naar MPI Oosterlo vzw, het goede doel dat door de leerlingen van de leerlingenraad zelf werd gekozen. MPI Oosterlo vzw is een dynamische organisatie binnen de sector voor personen met een verstandelijke beperking.

* In totaal brachten alle acties (vanaf 24.11 tot heden) samen 11.897,89 euro op. Geweldig.
Alle informatie over de verschillende evenementen die Sila Westerlo organiseert in het kader van De Warmste Week kan je vinden op www.silaforlife.be.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Kinderarmoede topprioriteit

In de strijd tegen armoede, trok Laakdal in de voorbije jaren een heuse beweging op gang. Ook het nieuwe meerjarenplan laat er geen twijfel over bestaan: het gemeentebestuur gaat de strijd tegen kinderarmoede verder aan.

Raf Moons (schepen van Welzijn en Gezin): “Kinderen zijn onze toekomst, zij verdienen alle kansen om zichzelf te ontplooien en samen te spelen. Daarom organiseren we diverse projecten waar zowel kansrijke als kansarme gezinnen elkaar ontmoeten, elkaar vinden en er van elkaar leren. We focussen ons op een gezinsvriendelijk beleid, een stimulerende leefomgeving en een passende ondersteuning en begeleiding.”

Enkele acties ter bestrijding van kinderarmoede:

materiële en administratieve ondersteuning voor kwetsbare gezinnen

 uitbouwen van kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang

 een divers en betaalbaar vrijetijdsaanbod voor alle kinderen

 een buurtgerichte werking met voldoende speelterreintjes

sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen en kinderen

 laagdrempelige ontmoetingsmomenten waar kinderen samen kunnen spelen zoals Peuterspeelpunt

verdere uitbouw van Huis van het Kind in het kader van opvoedingsondersteuning, ontmoetingsmomenten, e.d.

 bijzondere aandacht binnen het onderwijs d.m.v. ondersteuning en huiswerkbegeleiding op maat van het kind

Tine Gielis (burgemeester en schepen van Onderwijs): “Onderwijs kan een belangrijke hefboom zijn om kinderarmoede aan te pakken in de cruciale periode van de eerste levensjaren. Daarom zullen wij, in samenwerking met de Laakdalse scholen, een lokaal actieplan opmaken rond armoede in het onderwijs. Het plan zal concrete aanwijzingen en acties bevatten over de bestrijding van kansarmoede en hoe ermee om te gaan. Door hier samen op in te zetten, willen we alle kinderen gelijke onderwijskansen aanbieden.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4