Laatste dinosaurusbomen gered

Een groepje Wollemi-bomen is door de Australische brandweer gered van de verwoestende bosbranden die Australië nu al weken teisteren. De naaldbomen zijn de laatste van een soort waarvan het oudst gekende fossiel dateert van het Krijttijdperk, 90 miljoen jaar geleden.

° Om die reden worden ze ook wel dinosaurusbomen genoemd. De dinosauriërs zelf overleefden  de  gevolgen van de inslag van een zeer zware meteoriet in Mexico zowat 66 miljoen jaren geleden niet. De bomen wel. Nergens ter wereld zijn die bomen nog te vinden,  behalve  op een geheime plek in het Australische Wollemi-natuurpark.

° Om te verhinderen dat ze aan het vuur ten prooi zouden vallen, werden massaal brandvertragers gebruikt en irrigatiekanalen aangelegd. De missie lukte. Sommige bomen zijn beschadigd, maar zullen het overleven. De plek waar ze staan, is geheim omdat bezoekers ziektes zouden kunnen meebrengen, die de bomen fataal kunnen worden. (Trends)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geen gedeeltelijke maansverduistering

Vandaag vrijdag 10 jan zou er een zwakke gedeeltelijke maansverduistering te zien zijn waarbij de maan door de bijschaduw van de aarde trekt. De verduistering zou beginnen om 18.05 uur en eindigen om 22.15 uur. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke verduistering zou plaatsvinden om 20.10 uur.

Ik was er klaar voor, op de aangekondigde tijden zelfs. En maakte foto’s van een mooie volle maan die herhaaldelijk verstoppertje speelde met de voortjagende wolken. Van een verduistering was evenwel geen sprake. Jammer.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Groen Laakdal protesteert …

Het Laakdalse gemeentebestuur gaf onlangs toelating aan Stichting Kempens Landschap om vlakbij natuurgebied Helschot, op de grens met Herselt en even voorbij Café Sur Place, een “slow cabin” te plaatsen. “Zijn we op weg naar een nieuwe ruimtelijke wanorde in Laakdal ? Je zou het denken”, aldus raadslid Mondelaers . 

“Voor de uitbater van de vakantiewoning is het een lucratieve zaak. Je betaalt al snel € 175 per nacht.  De reservaties stromen binnen.  Enigszins normaal, want wie er een keertje passeerde, weet dat het er supermooi is , maar … geen goede zaak voor de natuur en ons landschap”, vinden ze bij Groen.

Groen gemeenteraadslid Paul Mondelaers: “Jarenlang heeft onze gemeente, in samenwerking met natuurorganisaties, gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen ervan was een echt titanenwerk.  En plotseling slaat men een andere weg in. Het plaatsen van zo’n ‘slow cabin’ in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.”

Daarenboven was er geen overleg geweest met omwonenden, Agentschap Natuur en Bos en belangenorganisaties. “En dat is nochtans noodzakelijk om tot een goed beleid te komen”, zegt Ruben Maes, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  “Zo’n wijziging in het gemeentelijk ruimtelijk beleid had op zijn minst besproken mogen worden in de daarvoor opgerichte organen.”

“Schepen van Toerisme, Gerda Broeckx (CD&V) wou onlangs nog verdergaan met dit initiatief”, vervolgt Mondelaers. “Groen Laakdal vraagt aan het bestuur om nog eens goed na te denken en de beslissing terug te draaien. Ik heb de juridische dossiers die 2 natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk.” zegt Mondelaers nog. “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente Laakdal opdracht aan Stichting Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”

“Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten. Iemand met gezond groen verstand weet toch dat deze plaats geregeld onder water staat en een kwetsbare biotoop is. Trouwens, wie maakt ook nog open vuur in zo’n gebied?”, vult Maes nog aan.

DAVIDSFONDS METEEN met lezingen

Voorzitter Theo Winters en zijn dynamische Davidsfondsploeg wensen iedereen een fantastisch 2020 en … hebben uw en hun wensen voor het eerste trimester van volgend jaar al klaargemaakt. Drie uitgelezen lezingen door kenners van topformaat. Inschrijven is de boodschap

* 11-02-20 Hoe is het heelal eigenlijk ontstaan ?  De Big Bang !  Jozef Ongena legt het uit in een avondlezing.

Dr. Jozef Ongena, ons reeds welbekend door zijn zeer begrijpelijke lezingen over Zachte Energie en Zwarte Gaten, onderhoudt ons deze keer op zijn gezapige manier over het ontstaan van de wereld.

Ongetwijfeld smelt hij zijn kennis over de sterren, zwarte gaten, plasma fysica en kernfusie en zachte energie ( alles gratis via de zon, een kernfusiebom ) samen in de Big Bang lezing. Hij vertrekt van de voortrekkersrol die de Leuvense Prof. Georges Lemaitre (1894-1966) via nauwe contacten met Albert Einstein heeft gespeeld in het concept van de ‘Big Bang’ en het ‘Uitdijend Heelal’. Hier mogen we als Belg terecht fier op zijn. Volgens de ‘Big Bang’ theorie (soms de ‘Oerknal’ genoemd) is het heelal uit een enorm klein en heet punt ontstaan, zo’n 13,8 miljard jaar geleden.

Hoe en waar heeft de Big Bang plaatsgevonden? Was er iets vóór de Big Bang? Sterren en sterrenstelsels verwijderen zich met grote snelheden steeds verder van mekaar. Blijft het heelal verder uitdijen? Is dit het resultaat van donkere materie en/of donkere energie ?

Locatie: zaal Druivenrank Veerledorp 14
Start: 20u.   Info: davidsfonds.laakdal@gmail.com of Noel 0491/148795

Inkom: 5€ (7€ niet-leden). Iedereen welkom. Inschrijven niet nodig. Gratis drankje.

 

* 10-03-20 Ons Dierenrijk verandert mee met het klimaat ! Dirk Draulans geeft uitleg.

Lezing door Dirk Draulans, bioloog met scherpe kijk op de dingen, komt ons onderhouden hoe we ook in het dierenrijk rondom ons nieuwe buren krijgen met bijhorende consequenties. Door de opwarming van de aarde komen er nieuwe dieren (en planten) in onze leefwereld. Wat is de impact op de mens, op andere dieren, en op onze flora/fauna ?
De lezing gaat door in de nu welbekende Nacht van de Geschiedenis setting. Dus na de lezing is er nog mogelijkheid tot napraten en netwerking terwijl er iets aangeboden wordt voor de inwendige mens (inbegrepen in de prijs).

Locatie: zaal basisschool VBS De Wijngaard, Veerledorp 39, 2431 Veerle.
Iedereen welkom.

Inschrijven tot 6 maart door storting op rekening DF BE46 7333 4611 6036 met vermelding NvdG en aantal deelnemers.              Prijs: 15€ (niet-leden 20€)

Info: davidsfonds.laakdal@gmail.com of Noel Van Renterghem gsm 0491/148795

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VAN KAARSEN EN ENGELENHAAR

Kerst is maar een vaststelling. En onvermijdelijk, dacht ik. Zoals oud worden. ‘Zachte naalden, geen verlies, geen geur’, prees de man zijn sparren aan. Natuurlijk, die geur, dat was het. Ik ben de geur kwijt sinds we geen boom meer zetten. Kerstmis is volstrekt geurloos geworden. Gelukkig haalden de dochters wel een geurige boom in huis. Gezellig.

° Mijn eerste contacten met Kerstmis dateren van 1947. Varendonk was toen een van de kleinste gemeenten van België met zowat 260 inwoners. Mijn moeder was vandaar. Ze woonde samen met 4 zussen en een  broer in de laatste boerderij van Varendonk, net voor de bocht Bergom-Herselt.

° Vandaag, Kerstmis, is het 72 jaar geleden dat ik er voor het eerst kwam. Als vierjarige maakte ik voor het eerst de grote verplaatsing naar Varendonk mee op de stang (de baar) van vaders fiets. Zus Maria achteraan op het stoeltje. (Nil en Herman waren er lang nog niet). Waarschijnlijk gebeurde dat op haast onberijdbare zand- en slijkwegen, een belangrijk detail dat ik toen niet zag.

° Bij  grootvader Louis en grootmoeder Mieke was het hout- en kolengestookt warm. Bovendien was ik er niet alleen, want de kinderen van ‘tant San’ (Gielis) en van andere tantes uit Zoerle en Herselt waren er ook.

° ‘Tant Fien’ was nog niet gehuwd en had in de voorkamer (foto L naast de witte deur) gezorgd voor een immens grote kerstboom die helemaal beladen was met glinsterende ballen, echte brandende kaarsjes en engelenhaar. De eerste echte kerstboom die ik van dichtbij zag. Hij overdonderde me.

° Terwijl de ouderen zich elders ophielden rond de Leuvense stoof keken wij ons de ogen uit op de kerstboom. Tante Fien hield een oogje in het zeil  en waakte erover dat het vuur van de kaarsjes niet in contact kwam met het engelenhaar. ‘Want daarmee kan het huis afgestookt worden’, waarschuwde ze ons voortdurend, alhoewel wij geen vinger naar de prachtige boom zouden durven uitsteken.

° Hoe lang wij daar zaten in opperste bewondering voor boom en kribbe weet ik niet. Ik had toen nog geen benul van tijd, maar immens lang duurde dat zeker niet. Na de middag begon het immers al flink donker te worden. Meer dan tijd dus om terug te keren naar Veerle.

° Moeder had het daar wellicht moeilijk mee omdat er in het molenhuis aanvankelijk nooit tijd was voor een uitstapje. Een wekelijkse uitstap naar Varendonk werd later wel vaste prik. Plezierig voor mezelf en de kleinkinderen van meter Mieke die zich eindeloos konden ‘amuseren’ in de Merodebossen achter het huis. “Maar het wild gerust laten”, waarschuwde ‘petere’ altijd.

° Jos van Zoel en ik verschalkten zekere zondag toch een fazant op zijn nest met veel eieren. Toen ‘petere’ dat hoorde, moesten we schuilen voor zijn donderbui. ‘En zeggen dat hij dat ook doet’, merkte Jos even later laconiek op. Ik begreep dat niet, want petere was voor mij een heilige dichter die altijd en overal het gebeuren rondom hem in verzen goot. Zeker geen stroper.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VROEGE AVOND

Vanachter mijn scherm door het raam naar de vroege winterse zonsondergang kijken. En af en toe afdrukken. Altijd eender? Altijd anders! Je wordt het nooit beu.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ZON EN MAAN

De maan is momenteel zichtbaar als een dunne repel. Ze staat in het laatste ‘dernier’ kwartier (je kan er de letter d mee vormen). Donderdag is het nieuwe (duistere) maan. Wie de moeite doet om nu te kijken, ziet nog een zwakke volle maan. De helle reep is licht van de zon, het duistere licht komt van de weerkaatsing van de aarde.

De kortste dag is achter de rug. De zon kan weer klimmen. Met Driekoningen (6 jan) lengen de dagen al een hanenschreeuw …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANMORGEN BEGON ASTRONOMISCHE WINTER

De astronomische winter begon vandaag 22 december om 05:19 uur. De zuidpool baadt vandaag de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is het continu nacht. In het noordelijk halfrond blijven de dagen nog erg kort alhoewel ze weer stilletjes beginnen te lengen.

° Vanaf Driekoningen (06 jan) merken we daar echt wat van (de dagen lengen dan ‘met een hanenschreeuw’, zegt de volkskalender). Op het zuidelijk halfrond is het net andersom.

° De astronomische seizoenen beginnen niet altijd mooi op een 21-ste, zoals we vroeger op school leerden. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september! De winter af en toe, dit jaar niet dus.

° De weerkundige seizoenen beginnen altijd op de 1-ste van de maand: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Makkelijk om te rekenen.

ELLIPS

° De aarde draait in een ellipsvormige baan rond de zon. Het was Johannes Kepler (1571-1630) die dat voor het eerst formuleerde: de “eerste wet van Kepler”.

° De kortste afstand tot de zon wordt bereikt rond 4 januari. De aarde staat dan in het zgn. “perihelium” op een afstand van ongeveer 147.100.000 km van de zon. Het “aphelium” is de verste afstand tot de zon: die wordt bereikt rond 5 juli en bedraagt ongeveer 152.100.000 km.

° Dat lijkt vreemd: in putje winter (voor het noordelijk halfrond) staat de aarde zo’n 5 miljoen km dichter bij de zon dan begin juli. De intensiteit van het zonlicht is begin januari ongeveer 7% groter dan begin juli. En toch is het winter bij ons!

°° De verklaring is simpel. De seizoenen zijn niet afhankelijk van de afstand van de aarde tot de zon. Het is de hoogte van de zon boven de horizon (en daarmee samenhangend het aantal uren daglicht) dat de seizoenen veroorzaakt.

De wisselende maximale zonnehoogte doorheen het jaar is een rechtstreeks gevolg van de schuine stand van de aardas ten opzichte van het vlak waarin we rond de zon draaien.

EN TOCH…

° Op basis van de afstand tot de zon zou je verwachten dat de zomers in het zuidelijk halfrond (december, januari en maart) gemiddeld gesproken warmer zijn dan de zomers van het noordelijk halfrond (juni, juli en augustus). Dat blijkt niet zo te zijn.

° Het noordelijk halfrond bestaat namelijk voor een groot deel uit land. In het zuidelijk halfrond overheersen de oceanen. Nu warmt water veel langzamer op en koelt het veel langzamer af dan land. Continenten reageren sneller en feller op wisselende zonshoogte en daglengte dan oceanen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET ZWARTE GAT VAN 10 APRIL

Een zwart gat is als de dood. Iedereen wil weten wat er gebeurt als je sterft, maar niemand kan terug om het te vertellen…

In Knack van 18.12.2019 praat redacteur Dirk Draulants met de Duitse sterrenkundige Heino Falcke, één van de wetenschappers die betrokken was bij de eerste foto van een zwart gat in de ruimte. Je weet nog wel, 10 april ll. Wij pikten er het volgende uit …

Zwarte gaten…  Astronomen ontdekten sterk geconcentreerde massa’s in het hart van sterrenstelsels, waarvan ze veronderstelden dat het zwarte gaten waren. Maar niemand had er ooit één gezien, tot op 10 april 2019 een consortium van 387 wetenschappers uit zestig instituten in achttien landen een foto van een zwart gat op de wereld losliet.

* Het betrof een beeld van het superzware zwarte gat in een sterrenstelsel bekend als Messier 87 (M87). Het gat bevindt zich op 53,5 miljoen lichtjaar van de aarde en heeft 6,5 miljard keer de massa van onze zon. De foto laat een vurige cirkel zien, die in het echt meer dan 100 miljard kilometer breed is en een gapende leegte begrenst.

Falcke:  “We hebben voorlopig niet meer dan een soort schaduw gezien, maar die heeft wel het bewijs geleverd dat superzware zwarte gaten bestaan én dat ze een waarnemingshorizon hebben die hun grens bepaalt. Daarbinnen kun je niets meer waarnemen, omdat een zwart gat zo’n grote aantrekkingskracht heeft dat niets eraan kan ontsnappen, geen licht en geen informatie. Dat hadden we ook verwacht, maar je moet het natuurlijk wel zien om het te kunnen geloven.”

“We begrijpen nu beter hoe een zwart gat werkt en hoe het eruitziet. En we kunnen checken of de theorie klopt met de wetenschappelijke realiteit. In feite zijn het de eenvoudigste objecten in het heelal. Er zijn maar twee parameters die hun eigenschappen bepalen: hun massa en hun draaisnelheid – ze tollen voortdurend om hun as.”

“De waarnemingshorizon, die wij duidelijk gezien hebben, is in feite een belediging voor de natuurkunde. Want ze begrenst ruimtes in het heelal die aantoonbaar bestaan, maar die je niet kunt zien of meten. Het is iets als de dood. Je wilt weten wat er gebeurt als je sterft, maar als het gebeurt kun je niet meer terug om het te gaan vertellen. Zelfs met de allerbeste apparatuur die ooit gebouwd zal worden, zul je nooit in een zwart gat kunnen turen, want de theorie maakt dat onmogelijk. En als je erin springt om te gaan kijken, raak je er nooit meer uit, precies als met de dood.”

“Uiteindelijk vloeit alles voort uit God. Hij is het beginpunt van alles. Het eerste wat God deed was spreken. Hij sprak! Dat is voor wetenschappelijke theorieën niet anders. Je moet als het ware uit het niets beginnen met een aantal stelregels. Zo kun je vertrekken van een soort kwantumschuim waaruit je wiskundige regels puurt die bepalen hoe de dingen evolueren. Daar ontstaat dan een heelal uit met alles erop en eraan, inclusief leven. Maar er moet ergens een abstract beginpunt zijn.”

“Als ik zo naar de natuurwetten kijk, kijk ik uiteindelijk naar God. Dat geeft me een bepaalde rust. Als gelovige besef ik goed dat mijn kennis altijd beperkt zal zijn. Ik weet dat ik nooit alles zal weten, maar ik doe wel mijn best om goed onderzoek te doen. Ik hoef ook niet alles te weten.

“Het beste moet nog komen! Er is nog veel werk aan de gegevens van M87. We willen nog kijken naar het magneetveld rond een zwart gat – dat is nog nooit gebeurd. We plannen een nieuwe meetsessie aan M87 in april 2020. Tegelijk maken we plannen voor een nieuw project. We gaan het rustiger aan doen. Dat zal wel lukken.”

“Het is een beetje als met de landingen op de Maan. Iedereen vond de eerste maanlanding fantastisch, maar nadien ebde de aandacht snel weg. In feite was de ruimtemissie van Apollo 17 veel belangrijker dan die van de eerste maanlanding met Apollo 11, want ze heeft veel meer wetenschappelijke informatie opgeleverd. Maar toen was de aandacht van het grote publiek al helemaal weg.”

“In het nieuwe project zouden we graag een beeld maken van Sagittarius A*, het superzware zwarte gat in het hart van onze Melkweg. Het zou mooi zijn als dat vergelijkbare resultaten zou opleveren, want dat zou een echte bevestiging zijn van de waarheidsgetrouwheid van wat we voor M87 hebben gevonden. Maar daar hebben we nog te weinig telescopen voor. We zijn druk aan het lobbyen om meer telescopen te kunnen inzetten, onder meer in Europa en zeker ook in Afrika.”

“Ik denk dat het werk rond Sagittarius A* mijn professionele hoogtepunt wordt. Veel van mijn collega’s werken er al met veel enthousiasme aan. Het is het dichtstbijzijnde superzware zwart gat, tevens het hart van ons eigen sterrenstelsel, dus het zal wetenschappelijk uniek zijn. Maar de resultaten zullen niet dezelfde emoties opleveren als de eerste foto. Die foto was het begin, de vonk die de rest aanstak. Het is altijd de eerste blik die blijft hangen. Dat zal voor ons werk niet anders zijn.”

Meer weten? Lees het hele interview in Knack. Topwetenschap voor gewone mensen zoals wij.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New ma

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 8