50 hectare extra voor ‘De Laakvalleien’

Ruime belangstelling in de Laakdalse ‘de Roost’ vanmiddag.

Koen van den Heuvel (4).Movie_Snapshot Koen van den Heuvel (5).Movie_Snapshot

Koen Van den Heuvel, de bevoegde minister voor milieuzaken,  kwam immers vertellen dat hij 50 ha ‘extra erkend natuurgebied’, gespreid over verschillende gemeenten in de Zuiderkempen, ter beschikking van ‘De Laakvalleien’ , een intergemeentelijke milieuvereniging, heeft gesteld. Daaraan kleven ook extra beheersubsidies vast. In totaal beheren ‘De Laakvalleien’ nu 241 ha.

Vic Van Dyck, conservator van ‘De Laakvalleien’, leidde de sprekers in.

Koen van den Heuvel (6).Movie_Snapshot Koen van den Heuvel (7).Movie_Snapshot-1

Minister Van den Heuvel, burgemeester Tine Gielis en Lieven Deschamphelhaere (algemeen voorzitter van Natuurpunt) hielden vurige toespraken om deze verrijking dik in de verf te zetten.

In bijlage een filmpje van Herman Vervloet , dat U alles duidelijk maakt. Even klikken en een wondere wereld gaat voor je open.

Een reactie …

Wie de Roost iets minder dan 50 jaar geleden heeft aangekocht na veel geloop voor subsidies , toen dit in de politiek nog niet eens een thema was .... is men vergeten.
Tot daar toe , maar wanneer het pijn doet , doet het pijn.

Vandaag 5 juni 2019 Wereld Milieu Dag

            P1050508                                           dromen van een schone Laak bv.  …


  • Wereld Milieu Dag. Door UNEP – het milieuprogramma van de Verenigde Naties – is 5 juni ingesteld als ‘Wereldmilieudag’ (World Environment Day) en wordt sinds 1974 gehouden om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen..De mens is door de moderne wetenschap en technologie in staat zijn omgeving op ontelbare manieren en op een ongekende schaal te veranderen. De bescherming en verbetering van de menselijke leefomgeving is een groot probleem en heeft wereldwijd invloed op het welzijn en de economische ontwikkeling.
  • ‘Wereldmilieudag’ is ingesteld om het bewustzijn hiervan te vergroten en roept op tot verantwoord gedrag van individuen, bedrijven en overheden bij het behoud en de verbetering van het milieu.Datum vanwege het begin van de eerste internationale milieuconferentie in Stockholm van 5 t/m 16 juni 1972 waarbij de UNEP (United Nations Environment Programme) werd opgericht.
  • Tegenwoordig wordt in meer dan 100 landen ‘Wereldmilieudag’ gehouden waarbij mensen worden aangespoord actie te ondernemen om onze planeet te redden. België is daar blijkbaar niet bij, want in de nationale pers vonden we niets in die richting wijzen.

DE LAAK EN DE MINISTER …

Een maand of iets langer geleden had de gemeente Laakdal contact  met de Vlaamse overheid over het ruimen van het slib in de Laak. De vorige echte ruiming  dateert  al van  dertig jaar geleden .

De Laak slibt stilaan dicht. Wat er nog van de rivier overblijft is veel minder dan de helft van de oorspronkelijke opslagcapaciteit. Het gevolg daarvan zijn vele en grote overstromingen.

sized_DSC_0019 sized_DSC_0020

sized_P1110185Vooral naar de monding toe sterven heel wat bomen af omwille van de slechte kwaliteit van het overstromingswater. Dat allemaal is heel goed te merken op de grens van Varendonk en Zammel, de monding van de Grote Laak. Meteen ook de start van de vervuiling van de Grote Neet. (foto’s mei 2019)

De gemeente Laakdal dringt al jarenlang bij de Vlaamse overheid aan om dringend maatregelen te nemen. Vrijwel steeds was het antwoord : “Alles ligt klaar, binnen twee jaar beginnen wij eraan.”  De uitleg die de gemeente recenter kreeg was wel uitgebreider en klonk positiever.

“Een eerste fase van uitvoering zou er erg snel komen. Het aanvangsbevel werd gegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij. 9 april werd een startvergadering met de aannemer georganiseerd.  De aannemer meldde om op 23 april (!) de werken te zullen starten. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 6 kalendermaanden.

In deze opdracht is, zoals afgesproken, de ruiming van 2 trajecten voorzien:

deeltraject 1: N141 (Meerlaarstraat) tot de N126 (Geelsebaan)

deeltraject 2: ‘Kerkstraat-Vorstsebaan’”

De melding “zoals afgesproken“ kwam ons in de mededeling eigenaardig over. Wij begrepen niet waarom het deel van de Vorstsebaan tot Varendonk-Zammel niet eerst aan bod komt. Want wanneer eerst de bovenloop wordt geruimd, komt er nog meer water terecht op het zwaarst dichtgeslibde deel, en zal daar nog meer wateroverlast veroorzaken.  (foto’s 2016 na vele, fikse regenbuien, vandaar het schoon water)

P1050480 P1050509

Die bekommernis hebben wij overgemaakt aan de bevoegde minister Koen  Van den Heuvel. Een echt  antwoord verwachten wij elke dag, maar wij vrezen dat men dat laatste stuk, het eigenlijke sluitstuk, weer op de lange baan gaat schuiven. Wij vermoeden trouwens dat de minister bij de VMM ook geen antwoord heeft gekregen.

Knipsel20Toch één klein lichtpuntje in de reactie van de minister … “In het  kader van de Europese Life-projecten werd een projectaanvraag ‘Narmena’ ingediend waarin ook het mondingsgebied van de Grote Laak als projectgebied is opgenomen. Dit project werd alvast in eerste ronde geselecteerd. In juni zal bekend zijn of er een finale goedkeuring is als Life-project.”

Hopelijk reageert de gemeente nu  als een rasechte bulldog die zich aan dat laatste bericht vastklampt en het niet meer los laat! Want zonder de sanering van het mondingsgebied  zal de rest veel minder baten opleveren.

BEZWAREN TEGEN HOTEL DE MERODE

Vorige vrijdag was het de laatste dag dat er tegen het plan van prins Simon de Merode bezwaren konden worden ingediend.  De prins wil immers graag een groot hotel realiseren waarvoor heel wat bomen moeten sneuvelen.

Dat zorgt bij vele mensen en verenigingen voor grote problemen. Een groot hotel waarvoor heel wat bomen zouden moeten sneuvelen, zien zij echt niet meteen zitten .

Staf Pelckmans-v2

 

De partij Groen Herselt en Westerlo was dan ook bij de forse indieners van een bezwaar. Staf Pelckmans is de voornaamste kandidaat voor Groen in de Kempen. Staf werd gekozen. Een bewijs dat hij heel wat in zijn mars heeft.

 

Tevoren was Staf de voornaamste cultuurambtenaar uit de Kempen als directeur van het provinciaal Cultuurcentrum de Warande.

Staf coördineerde voor GvL de standpunten van Groen als volgt:

  • Een van de vijf ambities waarop we ons als Groen Kempen willen focussen is de realisatie van één of meerdere regionale parken in de Kempen.
  • Als concrete voorbeelden benoemden we de regio rond het Turnhouts Vennengebied en de regio rond het gebied De Merode.
  • Door de potentiële realisatie hiervan beogen we de bescherming van onze natuurgebieden om zo bij te dragen aan de Kempense biodiversiteit en luchtkwaliteit. Boskap hierbij is uit den boze : doch als het dan toch moet dan enkel via een slim systeem van verplichte boscompensatie in diezelfde regio. Het betreft hier immers duidelijk een boskap voor nieuwe bebouwingen.
  • Als we deze regionale parkambities ook nog koppelen aan ons actiepunt rond het behoud van de Open ruimte in onze regio dan passen de plannen van het Kasteelpark de Merode met o.m. de inplanting van een hotelfunctie hier uitdrukkelijk NIET

IJSHEILIGEN VAN 11 T.E.M. 14 MEI

IJsheiligen is de naam voor een aantal katholieke heiligen, van wie de naamdagen vallen in de periode van 11 tot en met 14 mei. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan optreden.

Knipsel28

 

De volgende heiligen worden tot de ijsheiligen gerekend:

 

De naamdagen van de genoemde ijsheiligen vormen een periode in mei die wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers weer. Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein.

IJsheiligen is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze “strenge heren” dateren van rond het jaar 1000.

De naam IJsheiligen komt van de naamdagen van vier heiligen die hierboven genoemd zijn. Drie is het heilig getal en daarom rekent men in de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In sommige landen wordt St. Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort St. Bonifatius er niet bij.

De ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan in deze periode veel schade aanrichten.

Abrupte temperatuurveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen.

MEIKEVERS … LAAT ZE LEVEN

’s Avonds scheren ze door de lucht als jachtvliegtuigen. Ze voeren een lompe en onbeholpen vlucht uit en verwarren uw hoofd soms met een landingsbaan.

sized_P1060867 sized_P1060894

Je hoeft niet bang te zijn, want ze zijn absoluut niet in u geïnteresseerd. Hun kostje bestaat uit bladeren en vruchten. Bovendien hebben meikevers geen angel om te prikken.

Zodra de zon ondergaat, komen de meikevers tevoorschijn. Vroeger vernielden hun larven de oogst. Daarom verklaarden de boeren hen de oorlog en voerden ze een meedogenloze strijd, tot de indringer verslagen was.

Voor enkele decennia ‘moesten’ de schoolkinderen deze insecten zelfs nog vangen en vernietigen. Met de ‘vooruitgang’ kwamen insecticiden in de plaats. De meikever werd op die manier grondig verdelgd .

Als je er nu eentje vangt, dood hem niet. Het is een prachtig diertje en verdient bescherming.

Hierboven een kever die zomaar in de emmer van osTres landde , zich bij mij kwam laten fotograferen om uiteindelijk weer in de haag te belanden . Bedankt, kever .

LENTE 2009 IN BEELD

Begin mei 2 009, tien jaar geleden, zag de natuur er ongeveer hetzelfde uit als nu. Strakke blauwe luchten worden nog steeds weggeblazen als stof en vervangen door striemende buien.

Even later boort de zon zich weer door de stapelwolken en wanen we ons weer in de beste der lentes. Kortom, voorjaarsweer als vanouds. Net als in de landbouwvelden van toen langs de Herseltseweg en aanpalende straten. Nog steeds een wandeling/fietstochtje overwaard.

sized_DSCN2446 sized_DSCN2532 sized_DSCN2410 sized_DSCN2411 sized_DSCN2418 sized_DSCN2443

sized_DSCN2407 sized_DSCN2534

 

Turnhouts Vennengebied

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel hernieuwde de erkenning van het Turnhouts Vennengebied als natuurreservaat.

image001Dankzij die erkenning komen er middelen vrij om het unieke landschap te beheren zodat de weidevogels, orchideeën en zeldzame planten als de waterlobelia er alle kansen krijgen. Het Turnhouts Vennengebied is een natuurgebied dat beheerd wordt door de vrijwilligers van Natuurpunt Turnhoutse Kempen. De erkenning loopt tot 2044.

De totale oppervlakte van het Turnhouts Vennengebied wordt bovendien uitgebreid met 73 ha tot ruim 424 ha. Zo krijgt het project in de Noorderkempen de allure van een nationaal park, waar bezoekers gemakkelijk een hele dag van de natuur kunnen genieten.

Locatie: Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout

Einde van de dinosauriërs

763In de Amerikaanse staat Noord-Dakota hebben wetenschappers een modderpoel ontdekt die ontstond op het moment dat de dinosauriërs uitstierven. Het levert uniek bewijs op voor de theorie dat een inslag van een meteoriet een eind maakte aan hun leven. 

Zó goed is de opgraafplek bewaard gebleven dat onderzoekers er zelfs subtiele zaken als dinosaurusveren, insecten en vissenvinnetjes uit de grond halen. Allemaal gedood op de dag dat de wereld een beetje verging: 65,95 miljoen jaar geleden, toen er bij Mexico een ­meteoriet zo groot als een berg insloeg en in één klap het tijdperk van de dinosauriërs beëindigde.

Dat moet een dag in het voorjaar zijn geweest, is de voorzichtige conclusie die de wetenschappers trekken uit de groeipatronen van teruggevonden vissenkaken.

“We hebben de directe slachtoffers van de inslag gevonden”, zegt emeritus hoogleraar geologie Jan Smit van de Vrije Universiteit Amsterdam, die de vindplaats al enkele jaren in stilte met een team onder Amerikaanse leiding onderzoekt.

Maarten Keulemans – Bron: De Volkskrant

HATSJIE …

Thumbnail-hooikoortsDoor de hoge temperaturen in februari en in maart komen de eerste berkenbomen al in bloei.

Dat is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten met een allergie voor berkenpollen. Zij moeten zeker tot begin mei rekening houden met klachten.  Berk wordt beschouwd als de meest allergieverwekkende boomsoort in België. De bloeiperiode ligt in maart en april. De weersomstandigheden spelen een rol. De bloei van de els en de hazelaar deden dit jaar al records sneuvelen.

Wie op de hoogte wil blijven van de evolutie van het hooikoortsseizoen, kan terecht op het meetnet van pollen en schimmelsporen van Sciensano op airallergy.be.  -Bron: BELGA-

1 2 3 5