LUIKSE DREEF

15 janmid-januari in de Averboodse Luikse dreef. Koud, dat wel. Toch veel wandelaars op pad. De mevrouw met foto-apparaat is apotheker , studeert nog anderhalf jaar fotografie in Mol en wil daarna nog beter worden met foto-apparaten. De geel-blauwe joggers kwam ik later nog eens tegen toen zij vanuit het bos richting Blauberg het nieuwe fietspad kwamen oversteken, recht naar het tandpijnkapelleke toe.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

wandelschoenen aan

Trek uw wandelschoenen aan want …
.
* KWB Veerle  heeft 4 wandelingen uitgestippeld mét fotozoektocht , ter vervanging van de jaarlijkse wandeldag in januari :
.
5 km : Vertrek aan Picknick-hut Veerle-Dorp

6 en 7 kmVertrek aan Picknick-hut Veerle-Heide

10 kmVertrek aan Picknick-hut Varendonk

.

.
Zeker drukken voor meer belangrijke info op http://www.kwbveerle.be/
.
De winnaars van de fotozoektochten winnen een jaar gratis KWB-Lidmaatschap.
.
Oplossingen kunnen tot eind maart binnen gebracht worden.
.
Veel wandelgenot en succes met je zoektocht !
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Charles Darwin en de Beagle

HMS Beagle – Owen Stanley, 1841

Op 27 december 1831, vandaag 189 jaar geleden, begint de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrekt die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth.

De reis zou tot 1836 duren. Charles Darwin ging gedurende de reis vaak aan land om onderzoek te doen. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de vorming van de zogenaamde evolutietheorie.

Darwin deed die theorie in 1859 uit de doeken in zijn beroemde werk On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

Darwin beschreef in het boek hoe nieuwe diersoorten ontstaan. Hij stelde dat de verschillende soorten niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

De verschillende soorten zijn volgens hem in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, pasten zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie ontstond daar.

De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835. De eilandengroep, die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijke selectie.

Zo ontdekte Darwin onder meer dat de vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschilden.  Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de biotopen van de betreffende eilanden.   (Historiek)

What do you want to do ?

New mail

VANDAAG 21.12.2020 OM 11 u 02 BEGINT DE WINTER

****  De astronomische winter begint vandaag maandag  21 december 2020 om 11.02 uur. De zuidpool baadt de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is het continu nacht. In het noordelijk halfrond zijn de dagen kort en de nachten lang. Op het zuidelijk halfrond is het net andersom.

**  Meer informatie over de astronomische seizoenen vind je bij weerman Frank Deboosere.

* De astronomische seizoenen beginnen niet altijd mooi op een 21-ste. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september!

VRAAG – “Is het begin van de astronomische winter (21 of 22 december) wel de kortste dag van het jaar?”

°° Goei vraag, Martin … Als je naar de kalender kijkt, stel je inderdaad vast dat vanaf 17 december de dagen ’s avonds al beginnen te lengen (langer worden). Pas op 3 januari begint de zon ’s ochtends vroeger op te komen. De vroegste zonsondergang vond reeds plaats op 12 december. De meest late zonsopkomst gebeurt op … 31 december.

Wat is er aan de hand?

° De aarde draait rond de zon. Die baan is geen cirkel, maar een ellips. In de winter bevindt de aarde zich dichter bij de zon dan ’s zomers.

° Op 2 januari 2021 bevindt de aarde zich op een afstand van ongeveer 147 miljoen km van de zon. Zes maanden later, in de nacht van 5/6 juli 2021, zal de aarde het verst verwijderd zijn van de zon, op een afstand van 152 miljoen km van de zon.

°° Daardoor zal de aarde ’s winters ook wat sneller rond de zon draaien. Dat is een toepassing van de tweede wet van Kepler (de perkenwet).

° De draaiing van de aarde rond zijn as is constant. En dus zien we de zon begin januari meer achterlopen ten opzichte van de sterren dan begin juli.

* Samengevat: bij het begin van de astronomische winter (vandaag 21 december 2020) kennen we wel degelijk de kortste dag van het jaar.

° Maar … dat verschil is niet symmetrisch verdeeld over de zonsopgang en de zonsondergang, omdat de aarde eind december dicht bij de zon staat en omdat de aardas schuin staat ten opzichte van de baan rond de zon (wellicht het gevolg van een geweldige botsing van de aarde met een ander hemellichaam – waaruit de maan zou zijn ontstaan).

Niet altijd op een 21-ste

De astronomische seizoenen beginnen niet altijd mooi op een 21-ste. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september!

° In 2020 begon de astronomische lente op 20 maart om 04.50 uur. Dag en nacht duurden  even lang.

° De astronomische zomer begon op 20 juni 2020 om 23.44 uur. De noordpool kreeg de hele dag lang zonlicht. In het noordelijk halfrond genoten we van lange dagen en korte nachten. 

° De astronomische herfst begon op 22 september 2020 om 15.31 uur. Dag en nacht duurden weer even lang.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

kom ook even testen

Het werk is af. Morgenvroeg worden de verbodsplaten opgeborgen en staat de vernieuwde Averboodsebaan open voor auto’s  en motoren. Fietsers en wandelaars kunnen naar hartenlust het extra brede fietspad tussen Veerle-Heide en de Averboodse Westelsebaan , ook de verbindingsweg tussen de provincies Antwerpen, een stukje Limburg en Brabant uitvoerig verkennen. Dat gebeurde trouwens ook al vandaag vrijdag.

Jules en May en hun petekind Pien liepen het eerst in mijn lens. Fik en Christiane (met man) sloten het rijtje. Eén minpunje toch … het fietspad is voor een deel niet schoongemaakt.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FRIS EN GEZOND

Half december. Fris en gezond in het staartje van het warmste jaar ooit sinds het begin van de waarnemingen. Vrij veel volk ook in bos en veld voor een doodgewone donderdag. Op de Averboodsebaan werd afgewerkt en geruimd. Geen doorkomen aan. Zaterdagmorgen wordt een kleine stormloop verwacht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WEER OF GEEN WEER …

Niet bepaald een wandelweertje, maar de ‘echten’ waren maandag niet binnen te houden. Schoterhei, Averbode en … Averboodseweg was de bestemming.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

amundsen en de polen

Op 16 juli 1872 wordt Roald Amundsen geboren in Borge, een plaats in het zuidoosten van Noorwegen, in een familie van scheepseigenaars en kapiteins.

° Als de jonge Amundsen hoorde over de reis die een landgenoot in 1888 naar Groenland maakt , is zijn aandacht gewekt en besluit hij óók ontdekkingsreiziger te worden.

° Op zijn 25ste neemt hij deel aan een tweejarige Belgische Antarctische Expeditie die geleid wordt door Adrien de Gerlache. De Belgica is het eerste schip dat overwintert in Antarctica.

° Enkele jaren na deze expeditie leidt Amundsen een expeditie die de ‘Noordwestelijke Doorvaart’ , van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan dwars door de poolarchipel van Canada, zal proberen over te steken.

° Die expeditie uit 1903 verloopt aanvankelijk niet succesvol. Het schip komt vast te zitten in het ijs en de bemanning moet wachter op het einde van de winter. Een jaar later bereikten ze wel hun doel.

° Na deze barre tocht plant Amundsen in 1909 weer een expeditie om als eerste de geografische noordpool te bereiken. September van dat jaar verneemt hij echter dat de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Robert Peary hem voor is geweest.

° Amundsen verandert zijn plannen. De zuidpool wordt zijn doel. Tot op dat ogenblik is nog nooit een mens op het zuidelijkste puntje van de aarde geweest. De Noor vertrekt in 1910 en overwintert met zijn team in de buurt van het Ross-ijsplateau in de Walvisbaai.

* Op dat zelfde ogenblik is ook de Britse ontdekkingsreiziger Robert Falcon Scott bezig met een missie naar de zuidpool.

° Amundsen heeft echter een voorsprong. Hij bevindt zich 90 kilometer dichter bij de zuidpool. Zijn concurrent heeft echter een snellere route naar de pool. Amundsen moet snel een weg vinden door de Trans-Antarctische bergen.

* De echte tocht van Amundsen naar de geografische zuidpool begint op 20 oktober 1911. Hij reist samen met Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel en Oscar Wisting en bereikt de zuidpool op 14 december 1911, vandaag 109 jaar geleden.

° Robert Falcon Scott bereikt de zuidpool 35 dagen later en vindt de tent van Amundsen met een aan hem gerichte brief. Het vergaat de Brit en zijn teamleden hierna slecht. Allen overlijden wellicht op de terugweg naar hun kamp.

° Amundsen laat pas op 7 maart 1912 (mijn vader Georges was toen bijna drie maanden oud) de wereld weten dat hij en zijn expeditieleden de zuidpool hebben bereikt.

° In 1925 probeert Amundsen per luchtschip de geografische noordpool te bereiken. Hij wordt gesteund door de rijke James Ellsworth. De eerste poging slaagt niet. In 1925 volgt een tweede poging.

° Met aan boord onder andere Lincoln Ellsworth, de Italiaan Umberto Nobile en piloot Hjalmar Riiser-Larsen stijgt het luchtschip de Norge op 11 mei 1926 op vanaf Svalbard. Zestien uur later bereikt het schip de geografische noordpool. De bemanning gooit hierop Noorse, Italiaanse en Amerikaanse vlaggen naar beneden.

° Mogelijk bereikte Amundsen als eerste ook de geografische noordpool. Aan ‘de rechtmatigheid’ van eerdere claims van ontdekkingsreizigers als Frederick Cook en Robert Peary wordt namelijk getwijfeld.

° De avontuurlijke Noor stierf geen natuurlijke dood. Kon ook moeilijk met zo’n palmares. Tijdens een vliegtuigcrash in 1928 in de Noordelijke IJszee was het zo ver. Uitgerekend tijdens een reddingsmissie nog wel.

* Het neergestorte vliegtuig en het lichaam van Amundsen zijn evenwel nooit teruggevonden. Stof genoeg voor veel heldhaftige verhalen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VROEGE DONKERE MORGEN

Bij foto 1 zie je duidelijk de hele omtrek van de maan – slechts de helft wordt door de zon beschenen – de maan staat in het laatste (dernier) kwartier

Bij foto 2 priemt de opgaande zon door de afscheidsruimte van het kerkhof

Bij foto 3 is de zon helemaal op en ik vang ze in mijn lens om de corona (rode omtreklijn) te tonen. Zonder vlammetjes weliswaar, daar is ander materiaal voor nodig.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 10