“chemin particulier” moet terug open

Het afsluiten van een trage weg beroert momenteel de gemeente. Een meerderheid is het categoriek oneens met de man die eigenmachtig overging tot de sluiting ervan en eist een spoedige heropening van deze populaire, want erg veilige wegenis.

° De feiten werden donderdag reeds besproken op het schepencollege. De mandatarissen van CD&V en die van coalitiepartner Pro Laakdal waren unaniem van mening dat deze chemin particulier (zoals hij staat ingeschreven) al jaar en dag als trage weg wordt gebruikt en open moet blijven. Ook Groen is dit standpunt genegen.

° Dit standpunt viel trouwens ook in goede aarde op sociale media , waarop vele gebruikers van de trage weg de afsluiting ervan betreuren. De trage weg was door de jaren heen, nog voor de ontwikkeling van Dagcentrum Vogelzang, ook de enige toegangsweg naar het veld van voetbalclub ‘Dona’.

° Het dossier werd intussen al overgemaakt aan de advocaat van de gemeente. Die zal de uitvoerder aanspreken om de toegang snel weer open te stellen voor de zwakke weggebruikers ervan. Als hier geen gevolg wordt aan gegeven, zal er een gerechtelijke procedure in kort geding worden opgestart.

° De beide regeringspartijen zullen trouwens blijven inzetten op trage wegen. Ze vormen immers een duurzame oplossing voor onze zwakke weggebruikers. Dat de zaak belangrijk is, bewijst eveneens het kort op de bal spelen van de burgers op de sociale media en het massaal melding maken ervan aan de gemeente.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘TRAGE WEG’ afgesloten

Gisteren woensdag 12.02 heeft de nieuwe eigenaar van een perceel in Groot-Vorst de weg afgesloten tussen Dagcentrum voor gehandicapten “Vogelzang” en Langedijk. 

° Het betreft een “trage weg” die sinds mensenheugenis gebruikt wordt. Voornamelijk door de gasten van het Dagcentrum, buurtbewoners van de wijk Vogelzang, wandelaars en fietsers.

° ‘Heel jammer’ vindt Paul Mondelaers dit, als groene en sociaal geëngageerde jongeman. ‘Want voor de zwakke weggebruikers was dit een ideaal, want veilig parcours om het centrum te vermijden. Ik heb gisteren even met de eigenaar gesproken en hij beweert dat het allemaal zijn eigendom is. En dat hij het volste recht heeft om zo te handelen.’

° ‘Hopelijk kan deze beslissing spoedig teruggedraaid worden’, besluit Paul.

Een reactie kon niet uitblijven. Stein Voet, voorzitter CD&V Laakdal, wil het volgende kwijt: ‘Ik merk dat Paul Mondelaers informatie achterhoudt voor jou om zelf te kunnen scoren. Ik geef voor de volledigheid mee dat over het probleem reeds gisteren op Facebook gecommuniceerd werd. Het schepencollege werd op de hoogte gebracht en neemt op het eerstvolgende college (vandaag!) een beslissing.’

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 SlowCabin weg aan Herseltseweg

Met respect voor de natuur onthaasten in een ecologische cabin op een unieke locatie vlakbij huis. Dat is het concept van Slow Cabins.

° Sinds kort kon je ook in Laakdal terecht voor deze bijzondere ervaring in zo’n zelfvoorzienend ecohutje. Na negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos, moet men binnenkort echter op zoek gaan naar een alternatieve locatie.

° Eind 2019 stelde Kempens Landschap de vraag aan gemeente Laakdal om een Slow Cabin te mogen plaatsen op hun eigendom langs de Herseltseweg. Het perceel in kwestie ligt vlakbij het bosreservaat Helschot in agrarisch gebied, waarop de laatste jaren geen actieve landbouw meer werd bedreven. Kortom, een ideaal plekje om mooie wandelingen te maken en te genieten van de rustige omgeving.

° Gezien de minimale impact van het concept op de omgeving werd de cabin alvast tijdelijk volgens het wettelijk kader geplaatst. Intussen diende Slow Cabins een aanvraag tot omgevingsvergunning in om het concept langer te laten gedijen.

Het gemeentebestuur ontving hierop enkele bezwaren van o.m. Agentschap Natuur en Bos en het Departement van Landbouw en Visserij.

° Het Agentschap Natuur en Bos verleent een ongunstig advies o.w.v. de aanwezigheid van de beschermde vegetatie moerasspirea.

° Volgens het Departement Landbouw en Visserij horen recreatieve containers niet thuis in agrarisch gebied en hebben deze geen link met landbouw.

Het gemeentebestuur bestuur zal rekening houden met deze negatieve adviezen.

° Gemeente Laakdal zal dus geen langetermijnvergunning toekennen en vraagt Kempens Landschap om in overleg met alle betrokkenen, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de cabin.

* Schepen van milieu Benny Smets: “We zullen voortaan voorzichtiger te werk gaan bij vragen over het plaatsen van constructies of werken in onze open ruimte. Tevens zullen we onze kwetsbare gebieden beter in kaart brengen zodat we onmiddellijk weten waar beschermde vegetatie of biologisch waardevolle locaties zijn in Laakdal.”

* Schepen van toerisme Gerda Broeckx: “In een landelijke gemeente als Laakdal liggen grote kansen voor de natuur én voor al wie daarvan wil komen genieten. Duurzame toeristische samenwerkingsverbanden dragen we een warm hart toe. Unieke natuurbelevingsconcepten als Slow Cabins geven we graag een nieuwe kans in het Merodegebied.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Milieu-activist krijgt 1,6 miljoen euro

De stad Aarschot betaalt milieu-activist Marc Van Damme de som van 1,65 miljoen euro als hij stopt met procederen.

° Van Damme heeft Aarschot al herhaaldelijk voor de rechter gedaagd omdat de stad haar trage wegen niet onderhoudt. Hij kreeg telkens gelijk. De boete voor Aarschot is intussen zo hoog opgelopen, dat de stad een akkoord sloot met Van Damme.

* Trage weken dateren uit de tijden van generaties voor ons. Het zijn voetwegen die destijds leidden van boerderij tot boerderij of naar kerk of kapel, ook wel mis-paden genoemd. Ze doen nog weinig dienst, maar moeten wel onderhouden worden. Door de stad in dit geval. Zo wil Van Damme het. En hij krijgt gelijk van de rechter.

° In totaal waren de dwangsommen al opgelopen tot een bedrag van 4.700.000 euro. De stad Aarschot geeft Marc Van Damme nu het bedrag van 1,65 miljoen euro om de procedures te stoppen. Dat geld wil Van Damme investeren in leefmilieu.

° Intussen zijn de meeste wegen in orde gebracht. De stad krijgt nu nog zes maanden de tijd om ook de overblijvende wegen in orde te brengen. Dat zal ook in overleg gebeuren met … Marc Van Damme, die eerder al succesvol was in Holsbeek.  (met dank aan vrt NWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail