statiegeld tegen zwerfvuil

Het aantal kilo’s zwerfvuil in Laakdal is vorig jaar jammer genoeg gestegen t.o.v. het jaar voordien. Zo werd er in ’19 2.900 kg zwerfvuil of zo’n 500 kg meer dan in ’18 (2.400 kg) door de gemeentelijke diensten verzameld. Schepen van Milieu Benny Smets vindt het dan ook enorm belangrijk om te blijven pleiten voor het invoeren van statiegeld!

° Ondanks enkele lovenswaardige initiatieven zoals het WITZers-team (wijkinitiatief tegen zwerfvuil) neemt het fenomeen zwerfvuil niet af, integendeel. “Het is zeer goed dat vrijwilligers het zwerfvuil in hun buurt opruimen en wij zijn hen daar enorm dankbaar voor, maar dit zou eigenlijk overbodig moeten zijn”, begint Benny zijn pleidooi. “Er wordt dezer dagen veel gewandeld en gefietst. Maar ik zou iedereen willen vragen om het gezond en ook netjes te houden en het afval terug mee naar huis te nemen en niet in de natuur of in de berm achter te laten!”

° De milieuschepen geeft toe dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: “We gaan de volgende weken onze mobiele camera terug meer inzetten.  Om minder zwerfvuil in onze bermen en grachten te vinden, zal volgens mij enkel statiegeld echt soelaas brengen!”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DORP ZONDER VERKEER

* Zowat alle dorpen in België lagen er vandaag zondag 22 mrt quasi verkeersvrij bij. Een echte verademing voor de vele sportievelingen te voet en op de fiets én een enige gelegenheid om je nog eens in de goede(?) oude tijd te wanen. Wie de volgende 10 foto’s te weinig vindt, kan terecht op Facebook ludo vervloet om er nog 30 andere te bekijken.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Lopen op de grens van …

‘De Demer’, de scheidingslijn tussen Kempen en Hageland, een prachtig stukje natuur . Met de groeten! Fons.

Of hoe onze voormalige Veerlenaar in Spanje verknocht blijft aan dat lapje Vlaanderen waar de beide Neten (plus Laak) en Demer en Dijle stromen.

Het onderwerp van vandaag: De Demer

even klikken en je zit er middenin
https://youtu.be/JYniJLfm4VY

What do you want to do ?

New mail

Gedund, niet uitgeroeid

° Alleen in Limburg werden in 2019 liefst 1.767 wilde zwijnen afgeschoten. Daarmee werd voor het eerst kaap van 2.000 afgeschoten everzwijnen in een jaar overschreden. Ook ree (2.623 exemplaren) werd het meest afgeschoten in Limburg.
° Vorig jaar nog werden door jagers in Vlaanderen in totaal 2.096 everzwijnen opgeruimd. Amper tien jaar geleden waren er dat nog maar 115, in 2018 waren het er reeds 1.449. En toch blijft de populatie nog vrij groot. (bron hbvl Foto: shutterstock)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

“chemin particulier” moet terug open

Het afsluiten van een trage weg beroert momenteel de gemeente. Een meerderheid is het categoriek oneens met de man die eigenmachtig overging tot de sluiting ervan en eist een spoedige heropening van deze populaire, want erg veilige wegenis.

° De feiten werden donderdag reeds besproken op het schepencollege. De mandatarissen van CD&V en die van coalitiepartner Pro Laakdal waren unaniem van mening dat deze chemin particulier (zoals hij staat ingeschreven) al jaar en dag als trage weg wordt gebruikt en open moet blijven. Ook Groen is dit standpunt genegen.

° Dit standpunt viel trouwens ook in goede aarde op sociale media , waarop vele gebruikers van de trage weg de afsluiting ervan betreuren. De trage weg was door de jaren heen, nog voor de ontwikkeling van Dagcentrum Vogelzang, ook de enige toegangsweg naar het veld van voetbalclub ‘Dona’.

° Het dossier werd intussen al overgemaakt aan de advocaat van de gemeente. Die zal de uitvoerder aanspreken om de toegang snel weer open te stellen voor de zwakke weggebruikers ervan. Als hier geen gevolg wordt aan gegeven, zal er een gerechtelijke procedure in kort geding worden opgestart.

° De beide regeringspartijen zullen trouwens blijven inzetten op trage wegen. Ze vormen immers een duurzame oplossing voor onze zwakke weggebruikers. Dat de zaak belangrijk is, bewijst eveneens het kort op de bal spelen van de burgers op de sociale media en het massaal melding maken ervan aan de gemeente.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘TRAGE WEG’ afgesloten

Gisteren woensdag 12.02 heeft de nieuwe eigenaar van een perceel in Groot-Vorst de weg afgesloten tussen Dagcentrum voor gehandicapten “Vogelzang” en Langedijk. 

° Het betreft een “trage weg” die sinds mensenheugenis gebruikt wordt. Voornamelijk door de gasten van het Dagcentrum, buurtbewoners van de wijk Vogelzang, wandelaars en fietsers.

° ‘Heel jammer’ vindt Paul Mondelaers dit, als groene en sociaal geëngageerde jongeman. ‘Want voor de zwakke weggebruikers was dit een ideaal, want veilig parcours om het centrum te vermijden. Ik heb gisteren even met de eigenaar gesproken en hij beweert dat het allemaal zijn eigendom is. En dat hij het volste recht heeft om zo te handelen.’

° ‘Hopelijk kan deze beslissing spoedig teruggedraaid worden’, besluit Paul.

Een reactie kon niet uitblijven. Stein Voet, voorzitter CD&V Laakdal, wil het volgende kwijt: ‘Ik merk dat Paul Mondelaers informatie achterhoudt voor jou om zelf te kunnen scoren. Ik geef voor de volledigheid mee dat over het probleem reeds gisteren op Facebook gecommuniceerd werd. Het schepencollege werd op de hoogte gebracht en neemt op het eerstvolgende college (vandaag!) een beslissing.’

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 SlowCabin weg aan Herseltseweg

Met respect voor de natuur onthaasten in een ecologische cabin op een unieke locatie vlakbij huis. Dat is het concept van Slow Cabins.

° Sinds kort kon je ook in Laakdal terecht voor deze bijzondere ervaring in zo’n zelfvoorzienend ecohutje. Na negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos, moet men binnenkort echter op zoek gaan naar een alternatieve locatie.

° Eind 2019 stelde Kempens Landschap de vraag aan gemeente Laakdal om een Slow Cabin te mogen plaatsen op hun eigendom langs de Herseltseweg. Het perceel in kwestie ligt vlakbij het bosreservaat Helschot in agrarisch gebied, waarop de laatste jaren geen actieve landbouw meer werd bedreven. Kortom, een ideaal plekje om mooie wandelingen te maken en te genieten van de rustige omgeving.

° Gezien de minimale impact van het concept op de omgeving werd de cabin alvast tijdelijk volgens het wettelijk kader geplaatst. Intussen diende Slow Cabins een aanvraag tot omgevingsvergunning in om het concept langer te laten gedijen.

Het gemeentebestuur ontving hierop enkele bezwaren van o.m. Agentschap Natuur en Bos en het Departement van Landbouw en Visserij.

° Het Agentschap Natuur en Bos verleent een ongunstig advies o.w.v. de aanwezigheid van de beschermde vegetatie moerasspirea.

° Volgens het Departement Landbouw en Visserij horen recreatieve containers niet thuis in agrarisch gebied en hebben deze geen link met landbouw.

Het gemeentebestuur bestuur zal rekening houden met deze negatieve adviezen.

° Gemeente Laakdal zal dus geen langetermijnvergunning toekennen en vraagt Kempens Landschap om in overleg met alle betrokkenen, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de cabin.

* Schepen van milieu Benny Smets: “We zullen voortaan voorzichtiger te werk gaan bij vragen over het plaatsen van constructies of werken in onze open ruimte. Tevens zullen we onze kwetsbare gebieden beter in kaart brengen zodat we onmiddellijk weten waar beschermde vegetatie of biologisch waardevolle locaties zijn in Laakdal.”

* Schepen van toerisme Gerda Broeckx: “In een landelijke gemeente als Laakdal liggen grote kansen voor de natuur én voor al wie daarvan wil komen genieten. Duurzame toeristische samenwerkingsverbanden dragen we een warm hart toe. Unieke natuurbelevingsconcepten als Slow Cabins geven we graag een nieuwe kans in het Merodegebied.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2