VUREN KIJKT VERDER 7

Contact tracing !

Moeder , in welk land leven wij ?

In Laakdal hebben  wij gisteren mogen ondervinden hoe archislecht het nieuwe wapen voor de strijd tegen de nieuwe coronabesmetting werkt .Zeker wanneer je even kijkt naar het moment dat  gisteren  de ouders van de Eindhoutse Chiroleden werden geïnformeerd!

Onder een grote rode alarmdriehoek werd er meegedeeld dat er wel een probleem zou kunnen zijn vermits sommigen van de leidsters hadden deelgenomen aan een opleidingscursus waarvan daarna toch wel  deelnemers  positief hadden  getest!

Dat was ook de reden dat de Chiro van Klein-Vorst niet op kamp vertrok!

Dat is erg , maar Eindhout is zeker erg , want die deelnemers waren ondertussen allemaal al thuis van een tiendaags kamp!

Jullie lezen het goed . Het verwittigingssysteem om mee te delen dat er iemand in de periode voor het kamp kon besmet zijn , bereikte de ouders van die tientallen deelnemers zelf ,TOEN ZE AL 10 DAGEN THUIS WAREN.

Enkele dagen geleden heb ik geschreven dat ik na de ramp van de rusthuizen achterover was gevallen en nu bij de werking van de besmettingsopsporing bijna . Ik wil dat verbeteren : nu na dit voorval ben ik ook weer achterover gevallen .

Ongelooflijk wat er nu gekomen is  van het systeem waarvan onze “ leiders “ al wisten hoe het in elkaar moest zitten om deze probleemgolf onder de knie te gaan krijgen!

Weten jullie het nog ? Tweeduizend mensen gingen ze binnen een korte tijdspanne aannemen om de nieuwe besmettingen in te perken , te omsingelen!

Achteraf zijn ze nog twee , drie keer van gedacht veranderd om een ondermaats resultaat te bekomen, en heeft er zelfs iemand gezegd dat de schuld ook lag bij de besmetten die niet snel genoeg doorgaven wie ze allemaal ontmoet hadden!

Met datgene wat nu uitkomt,is het duidelijk dat de schuld in hoofdzaak maar op één plaats ligt!

En toch zullen ze bij het strengen maken van de maatregelen de gewone mens weer meer zaken opleggen en sneller laten verbaliseren!

Er is trouwens nog een tweede groot probleem bij deze sloddervossen. Iedereen ziet waar de problemen liggen! In enkele gemeenten , maar in hoofdzaak in de gemeente Antwerpen !

In een normaal land zoals Portugal heeft niemand geaarzeld de hoofdstad in  afzondering te plaatsen , maar in Antwerpen laten ze de zaak zo ver uitdijen dat er op een bepaald moment niets meer aan te doen is!

Vandaar deze bijna smeekbede : pak Antwerpen aan , de stad waar de mensen nog op de banken mochten zitten wanneer dat elders niet meer mocht , waar je vanaf de eerste zondag  in maart op de Scheldekaaien over de koppen kon lopen , waar de mensen twee zondagen later  in trossen bij elkaar zaten in de zon en de politie er glimlachend voorbijreed!

Antwerpen zou in een ander land al lang in lockdown zijn .

Boze tongen fluisteren dat de besmettingshaarden  in bepaalde gemeenschappen liggen die men niet mag stigmatiseren. Ik geloof dit niet , maar door niet voldoende in te grijpen geeft men zuurstof aan zulke beweringen.

En geef de binnenlandse gevaarlijke plaatsen dezelfde kleur die je aan de andere Europese streken geeft . Want op dit moment komt nog iedereen gezond terug van Frankrijk en van Oostenrijk maar niet meer van de Dierentuin en van Park Midden Limburg!

Word aub weer eens een normaal land !!!

Al ben ik soms toch tevreden  dat mevr Wilmes nog min of meer het roer in handen heeft , want die houdt tenminste het hoofd koel.

Alleen wat die besmettingsbeheersing betreft , zou ze best het stuur zelf overpakken.

Louis Vuren,

In de hoop dat alles toch min of meer onder controle blijft en dat hij niet moet herbeginnen met elke dag een coronastukje te schrijven …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 6

Jan Jambon wordt zenuwachtig en bang

De minister- president van Vlaanderen , – wat een bombastische titel -, was gisteren bang , erg bang , en hij niet alleen. Ook de minister van zorg en gezondheid weigerde hardnekkig enig zinnig antwoord te geven op de terechte vragen van aandringende journalisten . Van minister Crevits en van minister Somers werd zelfs op,het officiële nieuws , gezegd dat ze langs het venster waren buitengegaan om de journalisten te ontlopen!!!!!
“ Buitengegaan “ was dan nog een heel beleefde beschrijving voor de daad van buitengaan langs een venster. Normaal kan dat alleen maar met een klein sprongetje !
De ontsteltenis en de schrik moeten dan wel diep hebben gezeten want een Vlaams minister rent meestal om bij de journalisten te zijn wanneer er een klein tikkeltje nieuws is , om toch maar de eerste te zijn.
Vooral de mensen die Somers hebben zien uit het venster springen moeten erg geschrokken zijn , want sinds zijn poging tot baard , lijkt die eerder als twee druppels water op een gevallen engel. En iemand die zo een figuur plots uit een venster ziet komen heeft toch wel minstens enkele uren psychologische bijstand nodig!!!.
Dus de Vlaamse regering is BANG, en terecht is ze bang .
Want al vier weken of langer wordt er gezegd en geschreven dat het aantal inwoners dat besmet zou geraken na de vele versoepelingen zal groeien. Maar er was een systeem om die groei positief te gebruiken , namelijk die contacttracing , want zo zouden zij alle besmette mensen in beeld krijgen en zo zouden ze die gemakkelijker kunnen isoleren! En dus zo zou alles onder controle blijven!
En nu komt het : Vlaanderen heeft daarover gezegd dat het HAAR bevoegdheid was en dat ZIJ dat zou oplossen. Welnu , zij krijgen het systeem helemaal niet onder de knie , en op het moment dat het er moest zijn , is het er niet , en wordt de besmetting elke dag groter!
Vlaanderen gaat hier dus af zoals een gieter.
Daarenboven is het nu blijkbaar zo , en dat is dat een federale bevoegdheid , dat sciensano wel alle getallen van nieuwe besmettingen per gemeente kent , maar er verder niets kan over zeggen!
Tegen de eerste augustus zouden ze dat in orde brengen!
Tegen die datum is de besmetting weer honderd keren groter!
Het drama is dat wij nu twee niveaus hebben die erg gefaald hebben , maar die nu zullen gaan uitvinden wat de gewone brave inwoners nu weer moeten gaan inleveren omwille van de fouten van ministers!
Ik denk dat in een normaal land toch wel een minister van elke regering de eer aan zichzelf zou houden om zich tegenover alle inwoners te verontschuldigen!
Nog eens , na het afgrijselijke gebeuren in de rusthuizen , waar wij moeten blijven hameren op het oprichten van een nationale onderzoekscommissie , is dit een feit waarvoor de regeringen een oplossing moeten zoeken en zeker niet alleen weer alles op de burgers moeten schuiven.
Het is duidelijk dat zoiets niet kan blijven duren.
Louis Vuren
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 5

Het verwaande land dat het onze is …

 

Onze leiders en hun geweldige raadgevers zijn erin geslaagd, en met grote onderscheiding, vele buurlanden tegen ons in het harnas te jagen  ! Het ene land na het andere wordt stilaan boos op dit verwaande landje dat het onze is .

Weten jullie nog hoe kwaad onze leiders waren toen een aantal weken geleden een veel gelezen Engelse krant schreef dat wij het land waren dat het slechtst uit deze crisis kwam ? De reden was dat wij de meeste coronasterfgevallen per 100 000 inwoners hadden van de hele wereld ! Een wereldrecord dus! Wij hebben er toen alles aan gedaan om te bewijzen dat die krant dat verkeerd had bekeken!

Wanneer wij daar nog de tsunami van overlijdens in onze rusthuizen bijtellen , was er maar één houding mogelijk : een beetje nederig in ons hoekje blijven en ons best doen om alles onder controle te krijgen en te houden!

Maar neen. Wat doet dit land? Punten beginnen te geven aan onze buurlanden ! En ze gaan inkleuren!

Grotere verwaandheid kun je nergens vinden , net alsof snelheidsovertreders de prijzen toekennen voor voorzichtig rijden , of dieven de eerlijkheidsprijs gaan uitreiken! Onze leiders en hun geweldige raadgevers geven niet alleen alle andere landen een kleur en verbinden daar dan nog aan waar burgers mogen gaan of niet mogen gaan.

Zulke houding getuigt ook van een totaal gebrek aan respect voor die landen , net alsof die niet bekwaam genoeg zouden zijn om in eigen land maatregelen te nemen!

Dit land , waar een heel groot aantal van de inwoners toch wel een beetje hun broek aan het vegen zijn aan de resterende maar fundamentele coronamaatregelen , gaat eens bepalen welke stukken van andere landen toch niet in orde zijn en geven ze de kleur oranje! Zo bv aan Catalonië en Aragon.

Er zijn weinig landen waar de maatregelen zo nauwkeurig worden opgevolgd als in Spanje . En toch zeggen wij zo maar dat er in Spanje streken zijn waar je best niet komt .Catalonië en, omwille van de partij die over Catalonië geen kwaad woord wil horen, lappen wij er dan ook nog maar Aragon erbij. De enige reden is dat het niet alleen Catalonië mag zijn  !

Het is duidelijk dat heel wat mensen met die kleuren grote problemen hebben. De meeste zijn op niets gebaseerd en zullen dan ook na tussenkomsten allerhande wel van kleur veranderen . Het is een echt KAMELEONproject.

Zweden ziet rood . Niet om een of andere objectieve reden , maar omdat sommige raadgevers de Zweedse aanpak perse willen veroordelen. Dus Zweden ziet rood . Toeristen worden niet meer toegelaten op de vluchten naar Zweden . Hun vliegtuigtickets tellen niet. Ze moeten maar elders op vakantie gaan. En plots wordt het dan oranje???? Waarschijnlijk heeft Volvo-Gent tegen dat rood geprotesteerd!

Je moet binnenkort goed die kleuren in het oog houden van ’s morgens tot ’s avonds, je auto geladen houden en pijlsnel vertrekken net zoals voor een verkeerslicht wanneer het van rood op oranje springt!

Ook is het niet duidelijk waarom het overmoedige land met de vele overlijdens , en nog bijzonder die  in de geïsoleerde rusthuizen , de kleine buur Luxemburg plots  oranje verklaart .

Het Groothertogdom heeft amper nog overlijdens en verkeert nu in alle staten van woede. Het zal wel snel weer groen worden. Nog een of andere groot bedrijf dat eens aandringt… en het is zo ver.

De les die wij hieruit moeten trekken is dat wij datgene moeten respecteren wat onze buren allemaal doen . Dan is er geen oranje nodig . Dan is er groen , en wat door de buurlanden rood verklaard wordt is dan voor ons ook rood .

En aan dit mooie land met zijn losgeslagen bestuur en zijn verwaande raadgevers zou ik het avondliedeken van Alice Nahon willen aanbevelen : het is goed in eigen hert te kijken.

Hier is inderdaad nog werk genoeg . Hier zouden ze beter in het oog houden waar er in eigen land moet worden ingegrepen, en daar iets doen op de plaatsen waar er gevaar dreigt , maar dan ook alleen daar.

Daarover heb ik het de volgende keer.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 4

“Duif is dood meneer …”

 

Niemand die het ooit heeft gezien vergeet dit echt onvergetelijk fragment uit een van de grandioze shows van Toon Hermans. Een oude goochelaar die weer aan werk wil geraken komt zijn diensten aanbieden bij een strenge juryvoorzitter. Hij krijgt niet veel tijd om zijn kunde te tonen en zijn meestertruuk , de “truuk met de duif “ , mislukt . De scene eindigt met de droevige vaststelling van de goochelaar : “duif is dood meneer! “ Tragikomischer kan bijna niet .

Ik kon er niets aan doen dat ik hieraan dacht toen ik gisterenmiddag in het VRT-nieuws het boze optreden zag van een leidende ambtenaar uit de buurt van de Vlaamse minister van gezondheid , die zich vooral boos maakte op alle mensen omdat het systeem van besmettingsmeldingen (contacttracing) helemaal niet werkte. Het is dat systeem dat de oplossing moet zijn om iets te doen aan en met het stijgend aantal besmettingen. Dat wordt ons nu al vier  weken of langer verteld.

Geen seconde dacht ze eraan dat het wel eens kon zijn dat het systeem zelf een mislukking is en niet werkt , een ‘perte totale’ bijna.

Daarvan werden wij trouwens gemakkelijk overtuigd toen we gisteravond de hele reportage hierover zagen. Er waren medewerkers aan het woord die met vervormde stem een hele lijst van mankementen opsomden , vanaf hun telefoon die niet eens een aansluiting aan dat speciale tracingnetwerk  had, over verkeerde nummers waarnaar gebeld werd, tot ambtenaren die naar Netflix films mochten kijken omdat er niemand belde en ze anders toch maar met hun vingers zaten te draaien.

Toen heel de waarheid over het rusthuizendebacle aan het licht kwam , zijn wij achterover gevallen . Nu dit weer aan het licht komt , gebeurde dat bijna nog eens!

Wanneer een auto zonder motor niet rijdt , moet je niet boos zijn op de chauffeur.

En zo beleven wij weer  een ongelooflijk hoofdstuk in de lange reeks bewijzen van onbekwaamheid die sommigen kwistig ten toon spreiden en die meer dan ooit erop wijzen dat niet elk gewest in tijden als deze stug op zijn eigen bevoegdheidjes moet of mag blijven staan .

The proof of the pudding is in the eating .

Het is duidelijk dat er een nieuwe staatshervorming nodig is , niet om het het federale nog wat uit te kleden , maar om het opnieuw sterker te maken ! Het wordt toch erg duidelijk dat het land in deze miserietijd geen vijf leiders nodig heeft,

En dat geldt zowel voor het bonte groepje virologen die elkaar meer en meer beginnen tegen te spreken als voor de even bonte groep ministers .

Voor veel mensen wordt het stilaan duidelijk wie daar de echte leiders zijn en wie daar maar een meeloper is , die dat krampachtig wil verbergen.

De leiders van dit land zouden nu alles in het werk moeten stellen om de dingen die ze in dit land doen  te laten lukken , zoals deze contacttracing , eerder dan vanuit hun petieterige positie in de wereld  de andere landen beginnen in te kleuren in groen , oranje en rood, zonder nog te beseffen dat ze zelf op de rand van rood zitten.

Luxemburg is vandaag terecht kwaad op ons!

Pas wanneer onze truuk met de duif weer lukt, mogen wij de verbeteraars van de wereld trachten te worden.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

172 km zonder één vleugelslag

De andescondor is een aaseter, hij voedt zich met kadavers van grote zoogdieren. Maar in de onherbergzame Andes is voedsel niet altijd even makkelijk te vinden, hij moet soms tot 200 kilometer ver vliegen.

° Door zijn enorme vleugelspanwijdte kan hij niet “zomaar” in de lucht blijven: hij heeft hulp nodig van thermiek, warme opstijgende lucht. Door thermiekbellen kan hij zich laten meevoeren door de wind.

° Een team wetenschappers heeft nu voor het eerst onderzocht hoelang een andescondor erin slaagt om in de lucht te blijven zonder dat hij met zijn vleugels hoeft te slaan. 172 km zonder één vleugelslag, zo bleek. (lees meer op vrtNWS)

What do you want to do ?

New mail

Ruth Ellis

Ruth Ellis (Rhyl, 9 oktober 1926Londen, 13 juli 1955) was een Britse moordenares. Ze was de laatste vrouw die in het Verenigd Koninkrijk werd geëxecuteerd. Ruth was veroordeeld voor de moord op haar partner, David Blakely.

° Sinds de executie van Edith Thompson in 1923 waren veroordeelde vrouwelijke gevangenen verplicht om dikke, gewatteerde, katoenen onderbroeken te dragen.

° Voor de toegewezen tijd van executie werd Ellis door Evelyn Galilee, die haar de afgelopen weken had bewaakt, meegenomen naar de wasruimte. Galilee zei tegen Ellis “Sorry Ruth, maar ik moet dit doen”.

° De onderbroeken hadden tape aan de voor- en achterkant, waar aan getrokken moest worden om alles vast te zetten. Toen ze terug kwamen in de veroordeeldencel, deed Ellis haar bril af, legde hem op de tafel en zei “Die zal ik niet meer nodig hebben.”

° De bisschop van Stepney, Joost de Blank, bezocht Ellis vlak voor haar dood. Ze vertelde hem: “Voor mij is het duidelijk dat ik niet degene was die hem heeft neergeschoten. Toen ik mezelf met de revolver zag, wist ik dat ik … een ander persoon was.” Deze uitspraken werden later gebruikt als quotes in The Star, de Londense avondkrant.

° Op 13 juli, vandaag exact 65 jaar geleden, dertig seconden voor 9 uur, kwam de officiële beul Pierrepoint  binnen met zijn assistent Royston Rickard. Zij begeleidden Ruth naar de executieruimte naast de veroordeeldencel. Pierrepoint executeerde Ellis in 12 seconden. Na haar zou geen enkele vrouw dit lot nog ondergaan. Een troost voor het arme wicht…

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 3

TWINTIG beeldhouwers en EEN verloren beeld  – DEEL TWEE –

 

Ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt en het Jaarboek van Laakdal nr 8 (2015) ligt hier voor mij open op pagina 112. Daar wordt een en ander verteld over dat middeleeuwse Mariabeeldje van Watereinde.

Toen de vroede vaderen van Varendonk in 1866 verhuisden naar de kapel van Watereinde en er hun gemeentehuis van maakten, bleef het beeldje daar staan. Hoe lang is niet duidelijk . Op het moment van de fusie van Varendonk met  Veerle in 1971 was het er al geruime tijd weg . Ook was er dan al een nieuw Varendonks gemeentehuis en was het oude kapel-gemeentehuisgebouw een beetje in verval. Er lagen nog wel wat zeer oude archieven uit de Oostenrijkse tijd , net zoals in het kippenhok ernaast . Die archieven zijn nooit hun speciale ammoniakgeur kwijtgeraakt .

In elk geval ging de burgemeester van toen en auteur van het artikel in het jaarboek op zoek naar het beeldje .Hij was toen jong en vol nieuwe moed.

Inwoners die het beeld een aantal jaren thuis hadden bewaard hadden het voor 1940 meegegeven met deken Fierens van Westerlo. Varendonk was inderdaad ook na de fusie parochieel bij Westerlo gebleven en dat nog vele jaren! Het feit dat het beeld op de Westelse Pastorie was terechtgekomen was niet abnormaal .

 De burgemeester wou wel zeker spelen , maakte een afspraak met deken Fierens  (foto lv) en  nam ook een fotograaf mee . De deken bevestigde dat het beeld dat bij hem stond afkomstig was uit de kapel van het Watereinde . Er werden voor alle zekerheid  foto’s van het beeldje gemaakt .Getuigen voor de toekomst want je weet nooit.

Maar de jaren daarna verhuisde de deken naar een andere mooie woning in de nabijheid en overleed kort daarna. Die oude Westelse pastorie was voor één deken te groot geworden. Er woonden daardoor nog wel enkele mensen bij hem die mee verhuisden.

Bij navraag vanuit Westelse kant werd een paar keer bevestigd dat het beeldje mee was verhuisd . Die bevestiging kwam er ook nog nadat die vraag nog eens werd gesteld in Jaarboek 8.

Het beeld werd daar goed en veilig bewaard. Ondertussen was de eigendomssituatie van het beeld onduidelijk. Zeker toen net voor 2 000 Varendonk zonder enige ruchtbaarheid bij de parochie Veerle werd gevoegd en er ook in het Koninklijk Besluit  stond dat , wegens het kleine aantal inwoners waarover het ging , er geen enkele overdracht van bezittingen aan verbonden was. Indien het beeld eigendom ware geweest van de parochie Westerlo bleef die de eigenaar. Maar ook dat is een “indien”.

In elk geval dacht men hier dat het Watereindse beeldje goed en veilig was . Tot begin maart van dit jaar.

De enige persoon die nog in het voormalige dekenhuis woonde overleed. En daarom verscheen toen op de Veerlese website de oproep aan mensen van Varendonk om de situatie goed in het oog te houden. Het was enkele dagen voor de lockdown.

De overledene werd enkele dagen later begraven , toen reeds in een onmenselijke coronabegrafenis met enkele familieleden naar de mis en dan dadelijk naar huis.

De schrijver van het artikel in 2015 wachtte nog één dag om met de familie in contact te komen  , maar hij hoefde niets te doen want die tweede dag na de begrafenis , als bij mirakel , belde een familielid bij hem aan.

Van het  overleden familielid hadden zij gehoord  dat het beeld dat daar in huis stond afkomstig was van Watereinde . Ze waren begonnen het huis leeg te maken en meenden dat  de Lievevrouw  beter weer naar Watereinde zou komen!

Verdriet bij de ene, verholen vreugde bij de andere .

Op het moment dat de lockdown inging spoedden ze zich met zijn tweeën naar Westerlo , het familielid en de auteur van het artikel.  Deze laatste  nam zijn foto’s mee.

Een beeld stond daar te wachten onder een stolp , maar…….. het was niet het juiste beeld. Het was wel een Lievevrouw maar ze leek niet op het beeld van de foto’s.

Bij mensen kan dat wel eens normaal zijn dat je niet meer lijkt op je foto van vijftig jaar geleden maar bij Lievevrouwen niet. Grote ontgoocheling bij iedereen .

Daarom werd dat beeld niet meegebracht en daarom is het nu duidelijk dat het beeld dat in 1974 bij deken Fierens gefotografeerd werd…… er niet meer was.

Verdwenen inderdaad! Sinds wanneer? Onmogelijk te reconstrueren  Nog verder opspoorbaar ? Bijna onmogelijk.

En daarom ook  ben ik vorige week de tentoonstelling gaan bezoeken van de twintig beeldhouwers in de Veerlese parochiekerk. Om te zien wie van hen volgens mij het best, aan de hand van de foto’s van 1974 ,dat beeld van Onze- Lieve-Vrouw van Watereinde zou kunnen herscheppen????? Vandaar ook mijn geheimzinnige titel. Ik houd jullie verder op de hoogte .

Mocht er iemand van jullie de tentoonstelling bezoeken dan  is ook jullie idee over mijn vraag steeds welkom. Dan kunnen jullie mee jury zijn.

Dank ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 1

De verdachte ijver?

Gisteren was het alle hens aan dek in Brussel. De coronamannen en -vrouwen schoten wakker!

De grenzen van dit land waren al een tijdje open , net zoals die van andere Europese landen! Iedereen mocht weer de grens over , zelfs naar Spanje , maar wie had nu kunnen denken dat dat een of andere Belg echt zou doen??

Ze mochten nu toch weer naar de zee gaan , en naar de Ardennen , en naar Limburg waar er toch ook nog wel wat coronabesmettingen  worden gemeld!

Dus de waaghalzen onder de landgenoten konden toch even goed naar daar gaan en in een land als Spanje wegblijven! Daar zijn bijna even veel Spaanse en Italiaanse restaurants als in Spanje zelf en ook nog drie volksdansgroepen!

Best toch wel met de eigen auto, want met de trein bestond wel het gevaar dat een of andere burgemeester of gouverneur de hele trein weer naar huis zou sturen wanneer er iemand met een opgetrokken “col” van zijn trui op de trein zou zitten in plaats van met een mondmasker….

Plots kwam de bevestiging binnen dat er toch al wel een paar chartervliegtuigen naar Spanje waren vertrokken , en er waren in het zuiden van Frankrijk richting Spaanse grens ook al wel enkele auto’s met rode nummerplaten gemeld . Dat was toch een beetje schrikken, maar de bevestiging dat er in Noord-Spanje toch een nieuwe lockdown was afgekondigd in een vrij klein gebied in Catalonië was een bericht dat bij de officiële coronabestrijders alle stoppen deed doorslaan!

Catalonië , tevoren bij sommige van onze nationale topmensen de hemel op aarde van het nationalisme , werd een te vermijden land.

De minister van toerisme van Catalonië mocht zelfs wijzen op het feit hoe goed zij alles onder controle hadden en hoe snel dit gebied was afgebakend en hoe perfect alle inwoners niet alleen in het gebied maar ver errond nog steeds perfect de maatregelen van de regering volgden , iets waarvan men in Vlaanderen nog alleen maar kon dromen …. het was allemaal niets meer gekort. Boter aan de galg.

De coronabestrijders , weer verenigd onder één anglo- amerikaanse naam , iets met risk in , zouden eens laten zien wat ze er allemaal gingen tegen doen en ze gingen maatregelen nemen om die onverlaten die van al die landen , lees van Catalonië , zouden terugkomen, eens hard aan te pakken!

Toen het een bepaald Vlaams minister was die om zeven uur op het TV nieuws kwam uitleggen hoe die maatregelen eruit zagen viel mijn euro snel.

Ik kan de uitleg van de risicobestrijders begrijpen dat ze na de zoveelste blunder verdere problemen willen voorkomen , zeker wanneer wij zoiets al eens hebben meegemaakt ! Geen tweede keer zeggen ze .

Maar ze vergeten een zaak . Wat er nu in die nieuwe lockdownzones gebeurt, is totaal niet te vergelijken met de sneeuwmensen uit Italië begin maart. Toen kwamen nog vierende en en er gelukzalig uitziende toeristen uit een regio aan, waar helemaal geen maatregelen waren genomen , echt geen , nul de botten .De Italiaanse overheid had alles verzwegen en met de zogenaamde mantel der liefde toegedekt!

Wat nu in Duitsland en in Spanje gebeurt, is een staat zelf die is opgetreden om het virus onder controle te krijgen en de weinige Belgen die daar nog zouden zitten zullen geen afterskivierders zijn die terug het landkomen  binnengezongen .

De coronastrijders moeten oppassen dat zij niet met een kanon op een mug schieten

En nog iets. Ik heb de indruk dat al die ijver kwistig wordt ten toon gespreid om andere zaken te doen vergeten of te laten bedekken! Namelijk heel het rusthuizendrama ! Toen dat  juist gebeurd was , haastte ieder politicus zich te verklaren  , enkele betrokkenen uitgezonderd ,  dat daarover zeker een nationale onderzoekscommissie zou worden opgericht . Wanneer ik daar nu achter pols , blijft een antwoord uit.

Neen , deze ijver is niet genoeg om het andere onder de mat te vegen .Wij zullen daar blijven aan denken , ik kon er ook niet over zwijgen

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Bescherming van … de neushoorn

° Een niet alledaagse titel voor een dagklapper als die van GvL. 7 juli was tot voor dit jaar een echte vakantiedag. Eentje zonder dringende geschiedenis. Op onze scheurkalender met een hoek af vonden we voor morgen een mooie Wiki-samenvatting van de bedreigde diersoort die de neushoorn is.

° De neushoorn leeft al 60 miljoen jaar op onze planeet. Maar … de bulldozer van de savanne dreigt te verdwijnen. Niet zijn schuld, maar die van gewetenloze jagers die schatten verdienen met de verkoop van … zijn neus aan goedgelovige maar rijke afnemers allerhande. Een neus die na verwijdering zo weer zou aangroeien. Voor die schurken een te omslachtige zaak. Het beest gewoon afknallen maakt hun winstbejag een stuk eenvoudiger.

° Om ervoor te zorgen dat neushoorns niet uitsterven, moeten we ervoor zorgen dat ze worden beschermd. Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor de neushoorns. Het WNF (WereldNatuurFonds) gebruikt bijvoorbeeld speciale drones waarmee ze stropers vanuit de lucht kunnen spotten. In het Safari Resort vind je een voorbeeld van zo’n infrarood camera bij de savanne Masai Mara. Hier kun je precies zien hoe stropers in de gaten worden gehouden.

°° Ondanks dat de straffen voor stropers in Afrika erg fors zijn, schrikt het stropers niet af en blijven ze op neushoorns jagen.

* Wat verzamelde de Kalender met een hoek af bij Wikipedia?

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

° De neushoorn, als ontzagwekkend dier, heeft kunstenaars al eeuwenlang geïnspireerd. In Afrika zijn ze zelfs al gevonden in rotsschilderingen die teruggaan tot het 7e millennium v.Chr.

° In Europa zijn neushoorns wellicht sinds de Romeinse tijd niet meer gezien, en er werd lang getwijfeld aan hun bestaan, maar daar kwam op 20 mei 1515 een eind aan toen er bij de Lissabonse Torre de Belém een aan land gebracht werd.

° Albrecht Dürer baseerde zijn thans wereldberoemde houtsnedeRhinocerus” op deze Indische neushoorn. Een afdruk die hij daarvan maakte, is tegenwoordig te bewonderen in Londen, op een prominente plaats in het British Museum. Nog afgezien van de artistieke kwaliteiten blijkt Dürers vakmanschap uit de gelijkenis met het dier dat hij slechts kende van brieven en een schets. Van de details klopt weinig, maar uitstraling en grondvorm zijn goed getroffen.

° In de 18e eeuw was het de eveneens Indische, tamme neushoorn Clara die tot de verbeelding van kunstenaars sprak. Terwijl Dürers neushoorn al begin 1516 in de Middellandse Zee verdronk bij een verscheping, werd Clara tot haar dood 17 jaar lang in heel Europa tentoongesteld.

° Witte neushoorns vind je bij ons in Pairi Daiza (foto)

What do you want to do ?

New mail

VOLLE MAAN

Vannacht stond de volle maan van juli even boven de horizon zijn schoonheid te etaleren. Altijd een mooi verschijnsel.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 5 7