VUREN KIJKT VERDER 11

UIT HET PROVINCIAAL KOOKBOEK:

WANNEER  JE BIJ ZWARTE KOFFIE MELK VOEGT 
DAN  HEB  JE  BRUINE KOFFIE !

– En hoe meer melk , des te lichtbruiner –

* Toen de provinciale boodschapper eergisteren uit Brussel in Antwerpen aankwam , wist ze niet hoe er aan te beginnen. Ze had beloofd dat ze strenge maatregelen zou uit de grond stampen ,zeker in de rode vlek van de stad en onmiddellijke omgeving . Ze wist ook dat het allemaal veel te ver gekomen was in de stad, dat niemand er iets ernstigs aan gedaan had en dat ze er met alles bezig waren behalve met corona.

Ondertussen hadden al tien virologen in het publiek gezegd dat in elk normaal land de stad Antwerpen een rode kleur zou hebben gekregen. Wat betekende dat ze al lang in nieuwe lockdown had moeten zijn.

Het was duidelijk dat er twee situaties waren: alles wat dichtbij de stad lag en rijp was voor de lockdown en een ander deel van de provincie , het oosten waar er veel minder tot zeer weinig besmettingen waren.

Het ene zou rood moeten kleuren en het andere groen. Er moest ook dringend iets gebeuren opdat het rood het groen niet stilaan zou opeten.

En plots zegde er iemand : “Denk nu eens dat de stad niet rood ziet maar zwart , en dat de Kempen niet groen ziet maar wit” .

Alle  verzamelde specialisten en raadgevers , die met gebogen hoofden lieten blijken dat ze niet zomaar een oplossing konden uit hun mouw schudden , keken op. Ze antwoordden : “ Ja… en dan ?”

“ Wel dan is het zoals met koffie . Die is zwart , maar als je er witte melk bij doet wordt het geheel bruin!”

De voorzitster van de vergadering begreep het direct .

“ Dus wij splitsen helemaal niets “ , zegde ze , “ we maken er een hele bruine hutsepot van , en zo ziet niemand meer hoe erg het in Antwerpen is. De Kempen moet dat offer maar brengen. Anders hadden ze maar niet bij de provincie Antwerpen moeten blijven! Apart hebben ze het ook nooit aangedurfd!”

En zo werd heel de provincie bruin , in coronakleuren betekent dat oranje.  Dat wil zeggen : je mag er nog komen , maar je moet een beetje oppassen.  Dat is toch wat anders dan zeggen : in de stad Antwerpen mag je een tijdlang niet meer komen.

Zo werd de Kempen dus van mooi groen en open voor iedereen in oranje gekleurd , net zoals de stad ook van rood oranje werd.

Er heerste plots tevredenheid  in het provinciehuis , en tevredenheid kan leiden tot overmoed en dan maakt men nogal eens fouten.

Zo ook eergisteravond.  Want bij het formuleren van teksten voor de te nemen maatregelen liet iemand het woord “avondklok “ vallen!

Van dat woord is de hele wereld bang , want een “avondklok “ gebruik je alleen maar in oorlogsomstandigheden of bij grote opstanden , reusachtige rellen waarover de politie alle controle verloren heeft.

In deze omstandigheden was het woord totaal verkeerd gekozen en de gevoeligheden ervan werden verkeerd ingeschat . 

Er hadden andere teksten kunnen gemaakt worden om het zelfde resultaat te bereiken , maar het woord avondklok stond er , het was gelanceerd , en de dag erna wist de hele wereld dat die hele provincie Antwerpen de meest gevaarlijke plaats van de wereld was .

Het werd vertaald als “niemand mag er nog buitenkomen”.  En iedereen begon maatregelen te nemen en bleef er weg.

De stad die men had trachten te redden , maakte een tweede val mee , erger dan die van 1585 , en de mensen die in de rustige bijna coronavrije dorpen van de Kempen woonden , mochten na enkele dagen geen grens meer over!

Zo geraakten wij, mensen uit Laakdal , met Antwerpen in één pot , en kan een verkeerd gekozen woord een ramp worden voor ons allemaal.

En zulke woorden kan men niet herroepen. Je zou voor minder je moed verliezen .

Louis Vuren

( * bovenaan betekent dat het verhaal gereconstrueerd is )

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

frisser onder een boom

Morgen vrijdag wordt het warm , zeg maar heet. Eén dag lang. Een mooie uitgeleide voor zomermaand juli. Augustus kan ook nog warme, zelfs hete dagen afleveren.Wat is er heerlijker dan de verkoeling van een boom of een bos in tijden van een hittegolf? Let op … een parasol of andere kunstmatige schaduw komen niet in de buurt…

° “Dat komt omdat een boom water verdampt en een parasol niet”, zegt bioloog Ivan Janssens (UA) in “Start Je Dag”. “Je kan het effect vergelijken met net uit de zee komen. Het verdampen van zeewater onttrekt energie aan onze huid en dat geeft ons een koud gevoel. Hetzelfde gebeurt bij bomen. Water verdampen kost de boom energie en daardoor kan het onder een boom gemakkelijk 10 graden koeler zijn.”

° Niet elke boom biedt evenveel verkoeling. ” Een eik of een beuk heeft een dichter bladerdek dan een den. Hoe meer bladeren, hoe meer schaduw en hoe meer water er ook verdampt. Onder een eik zal je dus meer verfrissing vinden dan onder een naaldboom”, klinkt het. (foto gemengd eiken-beukenbos)

° Toch is er een vreemde paradox. In een bos kan het ‘s nachts warmer zijn dan elders, ondanks de natuurlijke airconditioning van de bomen. “Dat komt omdat de aarde ‘s nachts haar warmte uitstraalt naar de hemel. De bladeren van de bomen zorgen ervoor dat die warmte niet goed weg kan en laag blijft hangen. Maar vergis je niet: tijdens een hittegolf is het verkoelende effect in een bos overdag veel groter dan het warmtehoudende effect ‘s nachts”, zegt Janssens.

° En verder nog : “Groendiensten kiezen meestal soorten uit die geschikt zijn om te overleven in een stedelijke omgeving. Die bomen moeten bijvoorbeeld ook fijn stof opvangen”, vertelt Janssens. ” Er worden best bomen die snel groeien geplant en het zijn ook best inheemse soorten. Dat is goed voor de biodiversiteit en inheemse dieren. Grote bomen planten kost echt te veel.”   – Celine Bruyndonckx in juni in vrtNWS –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wat op 30 juli ?

30 juli

Eerste Praagse Defenestratie

Wereldkampioenschap voetbal 1930

Gasexplosie Gellingen

2004 – Een zware gasexplosie in het Belgische dorp Gellingen kost aan 24 mensen het leven.

What do you want to do ?

New mail

TOTAAL NUTTELOOS EN KRANKZINNIG

Neerwinden ligt in het Vlaams-Brabantse deel van Haspengouw, tussen Tienen en Landen. Een kaal stukje Vlaanderen waar niets nog de wrede geschiedenis verraadt. Grote legers trokken meermaals door deze streek. Het terrein was golvend en open, en doorsneden door de riviertakken van de Kleine Gete. Ideaal voor tactische krijgskunst.

* Op 29 juli 1693, vandaag exact 327 jaar geleden,  stonden twee legers klaar voor een indrukwekkende krachtmeting.

° In het noorden leidde Willem III van Oranje-Nassau de Liga van Augsburg, een monsterverbond met soldaten uit de Nederlandse Republiek, Engeland, Spanje, Zweden, Beieren, Hannover en Saksen. een troepenmacht van ruim 50.000 man.

° Aan de andere kant voerde maarschalk de Luxembourg ongeveer 75.000 Fransen aan. Zijn rechtstreekse opdrachtgever was (zonne-)koning Lodewijk XIV. In juli 1693 waren de graafschappen Henegouwen en Namen al bezweken voor het Franse leger. Nu streefde Lodewijk XIV naar de aanhechting van de jonge Nederlandse Republiek.

* De slag van 29 juli 1693 was kort en meedogenloos. Hij zou de geschiedenis ingaan als een van de grootste slachtingen van de eeuw. Historische bronnen spreken over 20 tot 30.000 doden.

° Neerwinden en enkele andere kleine dorpen lagen midden in het front. Het aantal burgerslachtoffers was immens groot, al waren velen tijdig gevlucht. Huizen en oogsten waren vernield en de volgende jaren zou de streek bijna volledig ontvolken.

* Lodewijk XIV liet zijn overwinningsmunt slaan. “Ludovicus Magnus Rex Chistianissimus” won van “De foederatis ad Nervindam”, de geallieerden bij Neerwinden.

° Het bloedvergieten in de Slag bij Neerwinden bleek totaal nutteloos en krankzinnig. Het enorme leger van Lodewijk XIV bleek een reus op lemen voeten. Zijn militaire middelen waren immers ontoereikend voor zijn waanzinnige ambitie en tegelijk sukkelde Frankrijk in een economische crisis.

° In 1697 werd de Vrede van Rijswijk gesloten. Na negen jaar oorlog moest Frankrijk het grootste deel van zijn veroveringen teruggeven. De prille Republiek der Nederlanden (1648) kreeg het recht om zich opnieuw te legeren in de Zuidelijke Nederlanden, en dus ook in de streek van Landen waarvan Neerwinden deel uitmaakte.   (vrij naar vrtNWS – foto Alexander Dumarey)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET VERDRIET VAN VUREN 10

* Reconstructie van een droevige dag

Het hing al langer in de lucht

Heel wat mensen begonnen te zien dat er reeds twee weken lang iets niet klopte in Antwerpen . De cijfers van besmette mensen waren er onrustwekkend aan het stijgen , toch in de ogen van velen , maar duidelijk nog niet in de ogen van het stadsbestuur.

Ook in deze Gazet werd er al langer dan een week op gewezen dat er iets moest gebeuren in Antwerpen . Wat in het begin een stadsprobleem was, deinde duidelijk uit en tastte één voor één de randgemeenten van Antwerpen aan.

Toen wij kijk kregen op de cijfers van sciensano en vaststelden  hoe sommige landen daar rekening mee hielden bij het bepalen van waar er gevaar was, zagen we een week geleden al hoe Antwerpen in het buitenland een rood lockdowngebied zou geweest zijn. Maar het bestuur van de stad speelde broeder Jacob, en sliep verder.

De gouverneur bleek gealarmeerd en stelde voor bijna microscopisch te gaan bepalen waar er moest ingegrepen worden om toch maar niets of niemand voor het hoofd te stoten.  Een idee dat wij hebben toegejuicht. Maar er waren in de stad sterkere krachten aan het werk. Het motto werd :”Bukken , bukken en wachten tot het een nationaal probleem wordt , dan hoeven we zelf helemaal niets te doen.”

Tot enkele dagen geleden een professor geneeskunde van de Brusselse universiteit het niet meer uithield en overal verkondigde dat de Stad Antwerpen en enkele gemeenten er rond eigenlijk in lockdown moesten. Zo was dat toch overal elders in Europa . En hij vond gehoor , vooral bij één politieke partij of familie die de vrijheid in haar blazoen draagt.

Heel wat politici zagen trouwens dat de situatie in het hele land tamelijk goed onder controle was , behalve in Antwerpen en omgeving. De rest van het land zou toch niet moeten boeten voor het gebrek aan optreden van een stadsbestuur en van diegenen die er voogd over waren.

En zo gingen wij naar de Veiligheidsraad van gisteren maandag. De grootste delen van het land hadden weinig of geen bijkomende maatregelen nodig . Vlaams Brabant was bijna helemaal in orde ,net zoals  Oost-Vlaanderen ,net zoals  het hele zuiden van het land.

De idee die begon voet aan de grond te krijgen was dat er zeker EERST iets aan en in Antwerpen zou moeten gebeuren. De liberale ministers , en dat zijn er een heel aantal , zouden dat duidelijk ter sprake brengen in de vergadering. Eerst moest er iets aan Antwerpen gebeuren.

Daarom werd ook de Antwerpse gouverneur op de Veiligheidsraad uitgenodigd.

Maar ondertussen had de stad haar afweergeschut opgesteld. In het VRT- avondnieuws van eergisteren was er van die Antwerpse lockdown helemaal geen sprake meer. Toeval kon dat niet zijn .

En toen wij die namiddag de commentaren hoorden van enkele zogenaamde top-virologen , wisten wij het al. De Gucht was op reis in het buitenland. Die kon niets zeggen.

Mevrouw Vlieghe was kwaad weggelopen en was ook verdwenen.

Professor van Damme trad uit zijn objectiviteit en werd Antwerpenaar. Hij zei dat het een nationaal probleem was geworden. Net dat wat de stad wou.

Van Ranst had er dagen echt bewust over gezwegen. Ook wanneer hij de kans kreeg , hield hij mondje dicht. Pas eergisteren zegde hij :” In een ander land zou Antwerpen in lockdown moeten gaan , maar nu is dat al te laat.” Precies dat wat de stad wou.

Het afweergeschut van de stad had doel getroffen. Maar toch werd de vergadering van de Veiligheidsraad een nieuwe hinderpaal voor de hardnekkige houding van de stad.

De vergadering was nog maar pas begonnen of een Waals liberaal minister zei dat zij er niet aan dachten die vele eerder veilige gemeenten te gaan meeslepen in het verstrengen indien Antwerpen niet bewoog en een gevaar was voor het hele land.

De enige oplossing kon er komen indien de gouverneur snel terug naar haar stad reed waar ze de stad moest overtuigen fundamentele beslissingen  te nemen. De gouverneur beloofde dat en vertrok.

Rond drie uur verklaarde Jan Jambon ook plechtig voor de tv dat er voor Antwerpen en enkele gemeenten er rond speciale maatregelen zouden komen.

Het duurde tot diep in de avond voor we nog iets van de gouverneur te horen kregen. Over Antwerpen alleen geen enkel woord. Wel zou de avondklok worden ingevoerd voor ALLE GEMEENTEN van de provincie!

Alles wat wij tevoren hadden gezien en gelezen over afbakenen en microscopisch bepalen lag in de afvalbak . Bij een collectieve straf raak je er meestal ook de dader mee,  zal de gouverneur hebben gedacht. Het microscopische rechtvaardigheidsgevoel werd diep opgeborgen.

In een verklaring vanuit het provinciehuis staat wel dat Antwerpen en een aantal gemeenten nog bijkomende maatregelen zullen nemen , maar dat was alles.

Wij denken trouwens dat de burgemeester vandaag al met iets anders bezig is.

Het is nu overduidelijk wie in Antwerpen de grote baas is , en het is niet slecht dat er één is , maar mocht die een beetje rekening houden met de terechte vrees van anderen , dan zou het nog veel beter zijn.

Ondertussen moet het land nu plooien voor maatregelen die erg streng zijn , daar waar in het overgrote deel van dat land weinig problemen waren. Ik denk dan aan Vlaams Brabant , aan Wallonië , aan steden als Gent , Mechelen , en vele andere waar alles perfect loopt. Ondertussen horen wij vanuit Antwerpen nog steeds niets, … behalve dat van de avondklok van de gouverneur.

Op zichzelf lijkt dat voor vele mensen niet zo erg. Die , en ik hoor daar ook bij , komen toch niet buiten tussen halftwaalf en zes.

Maar het is wel een daad van ernstige vrijheidsberoving. Hier is het de eerste keer sinds de tweede Wereldoorlog …..Van een plaats in de geschiedenisboeken is de gouverneur al zeker!

Maar … in  de geschiedenis is het alleen ooit toegepast in een oorlogssituatie of in een situatie waar de politie de grootschalige rellen of een grote volksopstand absoluut niet onder controle kon houden. Daar stonden wij toch nog ver af…

Zeker voor het deel van de provincie waar het virus wel onder controle is , komt het als een belediging over en terecht. Alle regionale  evenwichten die er vroeger in de provincie waren  en werden gerespecteerd , bestaan blijkbaar niet meer.

Ik heb daarnet gebeld naar vrienden in Tessenderlo en Diest met de vraag of we daar een tijdje mogen komen slapen. Als ik twee minuten voor halftwaalf vertrek ben ik om halftwaalf de provincie uit . ‘s Morgens langer slapen en tot zes uur … is er geen probleem.

En nog belangrijker … zal er geen gouverneur aan mijn vrijheid zitten morrelen.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 9

– Made in Antwerp Belgium –

Indroevig is het de roepende in de woestijn te zijn!

Heel wat mensen worden op dit moment op Facebook en elders gepakt op hun eigen woorden! Je kan de sociale media niet inschakelen of je hoort Van Ranst en De Gucht zeggen dat met een mondmasker op straat komen geen goed idee is en niets oplost…

Inderdaad .Dat is het gevaar van optreden op de sociale media. Wanneer je niet oppast blijft het erop staan tot in de eeuwigheid. Maar daar zijn wij hier niet bang voor!

Wij hebben hier in deze stukjes al maanden geleden geschreven dat van gedacht veranderen geen schande is. Anders moesten er bv nooit meer verkiezingen georganiseerd worden …

Maar wie regelmatig onze stukjes leest , zal er getuige van zijn hoe vaak wij hier gebeden en gesmeekt hebben om aan de situatie van de stad Antwerpen iets te doen , om in te grijpen , om ze in lockdown te zetten! Wij hebben altijd hetzelfde gezegd. Tot in den treure toe.

Je kan het lezen  in “ze staan er bij en ze kijken er naar” , dat staat in “contact tracing” , dat staat in “het verwaande land”.’

Zeker al twee weken lang zag je in de dagelijkse rapportering van sciensano dat er in Antwerpen iets speciaals aan het gebeuren was . Het was op een moment dat er nog niemand terug was van enige vakantie uit een ander Europees land.

Niemand bewoog. De contact tracing zou het immers oplossen . Maar die besmettingscontrole loste niets op. Ze werkte omwille van verschillende redenen NIET.

Plan B dan maar , zou je denken . Maar er was geen Plan B!

De stad wuhAntwerpen liet begaan , ze deed zelf niets fundamenteels. Wachtte ze op anderen? Die deden ook niets …. tot het enkele dagen geleden duidelijk veel te laat was.

De besmetting die wij nu weer volop zullen moeten bestrijden komt dit keer niet van een Oostenrijks skidorp , noch van de Italiaanse Alpen … ze is “MADE IN ANTWERP BELGIUM”. Een echt streekproduct , echt een van de kortste keten .

En er is weer een spreekwoord waarvan de waarheid wordt onderschreven : “Wat baten kaars en bril……”

Aan allen die getracht hebben het besmette Antwerpen zo ver mogelijk buiten schot te houden , het een groot deel van het Vlaamse gewest te laten besmetten om dan algemene maatregelen te kunnen laten opdringen voor het hele land , moet ik zeggen : bravo, bijna gelukt!

Maar toch niet helemaal . Sinds de aandacht die er gisteren speciaal werd op getrokken weet heel Nederland het , half Duitsland ook en een stuk van Frankrijk eveneens.

Vele mensen zullende volgende maanden uit Antwerpen wegblijven en er zal voor zeer lang op deze stad een smet gekleefd blijven. En dat is niet alles!

Tot zeer binnenkort ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 8

ZE STAAN ER BIJ EN ZE KIJKEN ER NAAR !

Wat wij nu meemaken is niet te geloven. Iedereen ziet wat er gebeurt . Er is één plaats in dit land waar het virus hoogtij viert en alles overheerst… in de stad Antwerpen en de besmetting dijt uit naar enkele gemeenten daar dichtbij.

Elke dag troont Antwerpen met kop , schouders en een heel lijf boven alles uit. Antwerpen is nu veruit de coronahoofdstad van ons land geworden.

Iedereen weet dat in een ander land Antwerpen al lang in een nieuwe lockdown zou zijn terechtgekomen… Maar hier niet.

Eerst heeft men de besmettingscijfers van de stad trachten onzichtbaar te maken door ze te verstoppen achter algemene provinciale cijfers , maar dat kan niet meer sinds sciensano de cijfers geeft per gemeente en per dag…

De burgemeester van de stad heeft nu maatregelen genomen maar die zijn duidelijk lang niet voldoende. De virologen uit de stad weten dat ook  en toch spreken ze alleen maar een omfloerste taal en de gouverneur roept nu de hele provincie op …

Wanneer een stuk van een bos brandt, moet je de brand in dat stuk blussen met blusvliegtuigen en met alle middelen die je kan inzetten en niet eens even met een spuit  over het hele grote bos spuiten. Dat laatste zal de kern van de brand niet blussen! Maar dat is wel de manier waarop men nu in Antwerpen bezig is.

En wat opvalt is vaak niet iets dat gezegd wordt , maar eerder en zeker IETS DAT NIET GEZEGD wordt. Zo was gisteravond de heer Van Ranst te gast , zoals om de anderhalve dag in het VTM nieuws. De interviewer ging wel in op het punt waar alles nu zou moeten om gaan…het toeslaan van het virus in de stad.

De vraag die hij als goed interviewer moest bovenhalen, haalde hij boven : “Zal deze situatie niet uitdijen naar de omgeving, naar de gemeenten er rond ?” Van Ranst antwoordde met dezelfde kleine glimlach : “ Ja , de mensen van Antwerpen zullen ook al wel eens buiten de stad komen! “ En DE REST WAS ZWIJGEN.

Ik had verwacht dat hij er zou bijgevoegd hebben : “ Maar ze zouden beter niet buiten die stad komen , en mensen , blijf allemaal nu uit die stad weg.”

Dat we best wegblijven uit Nederland en Frankrijk en Duitsland herhaalde hij tot den treure toe , maar dat wij best uit de stad zouden wegblijven , kon hij niet over zijn lippen krijgen.

Van dat moment af besef ik dat dit geen toeval kan zijn… die stad is onaantastbaar , niemand durft die aanpakken ….. tot het veel te laat zal zijn. Te laat is het volgens mij en vele anderen nu al.

Mijnheer Van Ranst , mevrouw de gouverneur … zie wat er aan het gebeuren is . Elke dag wordt het in de stad erger… En iedereen ziet dat er te weinig aan gedaan wordt.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 7