VUREN KIJKT VERDER 14

Een minderheid? Europa? Op dit moment is Europa ver van de Kempen weg . De grenzen zijn op 15 juni weer opengegaan maar niet meer voor ons , mensen van de Kempen .

.

Eigenlijk mogen wij niet meer de grenzen over zoals normale Europeanen dat doen en zoals het staat in de Europese grondwet . Daar heet het : vrij verkeer van personen en goederen . De realiteit is anders .
.
Als minderheidsaanhangsel van Antwerpen mochten wij om te beginnen Nederland al niet meer in of we moesten in quarantaine . Wanneer zoiets wordt gezegd betekent dat hetzelfde als “potdicht toe “, want wie wil er nu in godsnaam in Nederland in quarantaine?, zoiets wenst niemand zijn ergste vijand . Ik weet het wel .
.
In Engeland in quarantaine moeten is nog erger , maar die zijn dan toch uit Europa weg . Die mogen dus ook buiten gooien wie ze willen.
.
Wel was het erg wat de burgemeester van Breda deed ! Hij ging mensen uit de provincie Antwerpen hardhandig uit een of ander groen domein terug naar huis jagen. Om te onthouden . Nog al eigenaardig voor een stad die krioelt van Belgische café’s en gelijknamige inrichtingen .
.
Sinds twee dagen doet ook Duitsland mee gaan dat Kempenaartje jennen . Ook daar mogen we niet meer zo eenvoudig binnen rijden. Waarschijnlijk wonen er daar nog heel wat mensen die de streek kennen vanuit de tijd der vliegende bommen. Heel vele V1 ‘s en V2’s die als doel Antwerpen hadden werden op tijd uit de lucht gehaald, en waar kwamen ze dan ook tegen de grond ? Juist …in de Kempen.
.
Gelukkig dat er Frankrijk nog is , die maken het ons tenminste niet zonder reden moeilijk! Daar betekenen de woorden uit hun wapenschild , zoals Liberté , nog echt wat ze honderden jaren geleden betekenden.
.
Ik weet het wel. Het dwaze gebruik van het woord “avondklok “ heeft heel veel kwaad gedaan. Hopelijk komt de gouverneur , die met deze vondst voor de dag kwam, tot het inzicht dat ze verkeerd was.
.
Hopelijk vindt ze wel een uitvlucht om zichzelf terug te fluiten , bv dat het nu te warm is voor de avondklok. Al heeft die avondklok niets met warmte te maken.
Ik zou , als ik haar was , toch snel wat zoeken vooraleer de Raad van State oud – minister Van de Lanotte volgt.
.
Ik hoop dat wanneer die inkeer er komt dat Nederland en Duitsland echt voor de Kempen tot een ander oordeel zullen komen. De coronacijfers zijn er beter dan in de meeste van hun eigen regio’s .
Waar zitten toch die Vlaamse ministers en Vlaamse parlementairen , denk ik dan! Dat zijn toch de bazen van de gouverneurs! Waarom laten ze die maar doen?
Waar zit Jambon , waar zit Crevits , waar zit de door het venster gevluchte Somers!?!?? En waarom verdedigen onze Europarlementariërs dat vrije recht van personen en goederen niet. Waar blijft een Peeters? Waar blijft een BOURGEOIS?
.
Een zaak is nu duidelijk geworden. De Kempenaars zijn in de provincie Antwerpen een echte minderheid geworden, stilaan zonder dat de meesten het hebben gemerkt …… De politieke vertegenwoordiging die vroeger gegarandeerd was … kwijtgeraakt. Maar ook bij de meeste partijen werden structuren zo aangepast dat een streek niets meer ging betekenen , de grote sociale organisaties zijn hun regionaal ontstaan vergeten.
.
Dit is duidelijk een kantelmoment . Wij zijn onrechtvaardige behandeld en daar kan geen mens tegen. We moeten alles doen om in heel die coronageschiedenis het hoofd koel te houden en ver boven water , maar dat deze behandeling door topambtenaren nog een keer kan gebeuren…? Ze mogen dan nog NO MERCY roepen , het is nu genoeg geweest.
Zet de grenzen open , wij zijn echte Europeanen , geen Antwerps aanhangsel
.
Oei . Iemand staat hier,onder het venster iets te roepen over de avondklok!
Ze zou opgeheven zijn? Niet te geloven … Omwille van de warmte!?!?
En zo trekt ieder zijn plan…wanneer het te warm wordt.Je zou nu van vreugde de grens moeten over rijden.
.
Louis Vuren
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 13

Niets is onmogelijk…….

 

De laatste dagen rijd ik “bevrijdingtochten “ met de fiets. Tegen wind in en een beetje bergop , bijna zonder adem door dat hinderende  mondmasker , zie ik dan de grenzen van Averbode of Schoterheide naderen.

En de eerste tien centimeter dat ik in een van die andere provincies kom, voel ik de loden mantel van Antwerpen van me afvallen . Ik ruk dan ook mijn masker af, stop het in het zakje van mijn hemd en zucht hardop : vrijheid ! Freedom ! Liberté.

Soms ben ik zelfs een beetje slechtgezind op mijn eigen voorvaderen , die die uitgestrekte gronden met alle middelen van Averbode afgepakt hebben, die vlak naast onze dorpskom Zichem en Diest verbonden met Vorst en Meerhout , en die samen het land van Zichem vormden , afhankelijk van Leuven .

Antwerpen was toen ver ,misschien nog verder dan nu  en wij Veerlenaren hebben het in de achttiende eeuw hier groter gemaakt ! Hadden onze voorvaderen geweten wat wij nu weten , dan zouden ze die gronden niet hebben veroverd op Leuvens Brabant , dan hadden ze zelfs Veerledorp mee naar Brabant gaan  cadeau doen. Daar ben ik van overtuigd .

Dan zouden wij nu ook geen avondklok hebben gehad en niet naar adem hebben moeten happen van onder ons mondmasker wanneer we de heuvel naar Averbode met de fiets beklimmen…….

Hoe kun je zo verkeerd kiezen in de geschiedenis ? Gelukkig zijn wij de enigen niet met voorvaderen die verkeerd kozen.  Lier heeft t ooit een schapenmarkt verkozen in plaats van een universiteit die dan als troostprijs naar Leuven ging, en Nederland heeft  New York (Nieuw Amsterdam) weggegeven en er Suriname voor in de plaats gevraagd omdat daar koffie kon groeien en er in Nieuw Amsterdam (NY) toch maar wat kolonisten woonden die wat last verkochten.

En wanneer je in die lange geschiedenis iets verkeerds koos… Geen nood, na jaren was iedereen het toch vergeten.

En toen ik het woord “vergeten “ maar even door mijn hoofd voelde schieten, wist ik het weer. Ik was de vorige dagen ook iets vergeten !! Iets vergeten te zeggen of te schrijven .

Weten jullie nog hoe ik en wij allemaal in het begin van juli dachten dat een groot deel van de coronamiserie achter de rug was en dat wij allemaal twee schitterende vakantiemaanden tegemoetgingen ?… In dit dorp waren sommigen zo euforisch dat ze niet meer dachten aan afstand houden  en dat ze naar hartelust groepsfoto’s begonnen te maken.

Ikzelf was met mijn dagelijkse Vurenartikels gestopt en was een tweede reeks begonnen , niet meer elke dag. Ik gaf die tweede reeks een andere titel. Er was immers een nieuw tijdperk begonnen.

En een van de eerste” Vuren kijkt verder”- stukjes was wat lang zodat ik er twee van maakte.

Dat stukje eindigde droevig: het beeldje van Onze-Lieve -Vrouw van Watereinde was niet waar wij het hadden verwacht .

Ik schreef toen dat het OPSPOREN  ervan ONMOGELIJK was. Dat oeroude beeldje was ZOEK GERAAKT , voorgoed verdwenen. Eigenlijk hadden diegenen die dachten het beeld steeds goed te hebben gevolgd , zich duidelijk vergist.

Maar wanneer was de vergissing gebeurd? Hoe lang al waren wij echt het spoor bijster ?

De Veerlese zoekers staken de armen in de lucht en leken de handdoek in de ring te gooien. Maar niet zo de familie van de overleden man van wie men dacht dat hij het beeld bewaarde. Zij hebben niet op hun lauweren gerust , zij hebben gezocht en  gevonden waar ooit die vergissing moet ontstaan zijn , misschien al twintig jaar of meer geleden.

En zo weten wij , die moeten weten waar het beeld nu is , nu met zekerheid weten waar het Watereindebeeld nu is , en het is daar goed. Het geheim dat zij zo lang bewaarden, bleek een vergissing. Vanaf nu bewaren ze een echt geheim . Weer een bewijs dat niets onmogelijk is .

En zo zie je dat je ook in tijden van grote onrechtvaardigheden toch nog gelukkig kan zijn

 

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE GOELAG gruwel

Goelag was in de Sovjet-Unie de overheidsdienst die verantwoordelijk was voor straf- en werkkampen. “Hoofddirectoraat voor opvoedings- en werkkampen”.  In totaal stierven in de goelags gedurende enkele decennia miljoenen mensen, zowel Sovjetburgers als buitenlanders.

° Een historicus die op grond van de beschikbare archieven een telling heeft uitgevoerd van de aantallen doden in de stalinistische periode van 1929-1953 in de kampen en ballingsoorden. Vlak voordat een gevangene leek te gaan sterven, werd deze na 1938 vaak ontslagen ‘om de kampstatistiek qua sterfte niet te belasten’. In totaal kwam men zodoende nog op 2.749.163 doden. Hal-lu-ci-nant !

° Hierin zijn niet begrepen de verliezen bij transport, de massa-executies van ‘politieken’ in bepaalde periodes in en buiten de kampen, de sterfte in de gevangenissen tijdens verhoor en verblijf, de executies ten gevolge van de ‘rechtspraak’ en executies om pseudo-redenen, et cetera.

° Na de dood van Stalin in 1953 kwam meer dan de helft van de goelag-gevangenen vrij. Gevangenen die tot 5 jaar gevangenschap of korter waren veroordeeld kregen in 1953 amnestie. In de praktijk betekende dit dat vooral de gewone criminelen werden vrijgelaten.

° In 1954 werden ook grote aantallen politieke gevangenen vrijgelaten, al werden deze vaak gedwongen zich nog enkele jaren in de nabijheid van het kamp te vestigen. De Goelag werd officieel ontbonden in 1960; het beheer over de kampen werd toen een taak van de KGB.

°° Een bekende gevangene van de Goelag was Aleksandr Solzjenitsyn, die het na zijn gevangenschap als zijn taak beschouwde om de herinnering aan de slachtoffers van het communisme in stand te houden.

 

* Zijn bekendste werk is het drieluik De Goelag Archipel, dat in eigen land uiteraard niet gepubliceerd werd, maar dat in het Westen in 1973 verscheen.

 

  • ‘De Almanak’ ging nog verder snuffelen …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Uit de geschiedenis van Scherpenheuvel

Scherpenheuvel maakte naam als bedevaartsoord. Reeds in de 16de eeuw zouden hier wonderen gebeuren. De topprestatie was de bouw van de basiliek die nog steeds een grote aantrek heeft in niet-corona tijden. Of de Spaanse aartshertogen Albrecht en Isabella hierin echt een doorslaggevende rol speelden, laten we aan de lezer over.

Eerst een uittreksel uit de Scherpenheuvel-story …

° Verschillende wonderen maakten dat Scherpenheuvel steeds verder bekend raakte. Wanneer de Spaanse troepen in 1603 in ‘s Hertogenbosch konden standhouden tegen de troepen van de protestantse Maurits van Nassau, werd de overwinning toegeschreven aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. De aartshertogen Albrecht en Isabella gingen als dank op bedevaart naar Scherpenheuvel en lieten er kostbare geschenken achter.

° Na de val van Oostende in 1604 beslisten de aartshertogen om van Scherpenheuvel een zelfstandige stad te maken en er een grote kerk te bouwen.

° In 1605 kreeg het nieuwe stadje dezelfde stadsrechten als Oostende en in 1607 begon architect Wenzel Cobergher met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe kerk waarvan de eerste steen in 1609 door de aartshertogen zelf gelegd werd.

° De kerk werd gebouwd in de typische contrareformatorische bouwstijl, de barok. Zo werd Scherpenheuvel het katholieke antwoord op het snel veld winnende protestantisme.

En wat zegt de echte geschiedenis?

° In 1609 werd een wapenstilstand gesloten tussen Spanje en de opstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waardoor de Zuidelijke Nederlanden konden herstellen van de inmiddels al enkele decennia durende oorlog.

° Op deze manier slaagden Isabella en Albrecht er al snel in de anti-Spaanse sentimenten in de zuidelijke provincies weg te nemen.

° Daarnaast investeerde het echtpaar vooral in de bevordering van kunst en cultuur. Zo namen zij kunstenaars als Peter Paul Rubens en Pieter Breughel de Jongere onder hun patronage, wat resulteerde in een culturele bloeiperiode in Vlaanderen.

° In 1621 kwam er echter een einde aan de gelukkige samenwerking. Albrecht overleed en de Spaanse koning Filips IV eiste veel van zijn bevoegdheden op. Bovendien kwam het Twaalfjarig Bestand ten einde en werd de oorlog met de noordelijke provincies weer hervat.

Tot zo ver de bronnen. Kan het Scherpenheuvel-verhaal kloppen ? Dat laten we aan u, lezer over.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 12

HET (BINNENLANDS) PERSOVERZICHT!

 

Deze titel heb ik bedacht omdat ik van alle echte teksten die ik hier vandaag voortbreng , er geen enkele zelf heb geschreven !

Ja , eigenlijk heb ik ze afgeschreven , maar niet zo maar. Wel omdat ze gisteren verschenen zijn en zulke rake dingen schreven die te maken hadden met de situatie waarin wij zijn verzeild geraakt . NUL besmettingen en op dezelfde manier behandeld als de stad met bijna duizend.

Daarom heb ik er een persoverzicht van gemaakt dat alles te maken heeft met mijn vorige bedenkingen.

Het eerste sluit als gemeten  aan bij mijn poging tot reconstructie van de fatale dag dat onze Kempen mee het provinciale modderbad in moest. Eergisteren.

De titel die mijn aandacht trok luidde :” Hoe er geen lockdown van Antwerpen kwam ONDANKS DE UITDRUKKELIJKE vraag van ministers en virologen!”

Daaruit blijkt ontegensprekelijk  dat twee mensen duidelijk niet wilden dat de stad met haar vele besmettingen in een slecht daglicht zou komen in de ogen van heel de wereld. Daarom beter een grote oranje ruimte  ervan in plaats van één donkerrode en één lichtgroene! En dus ook het deel van de provincie dat het niet zo slecht deed met de miserie en de beperkingen in!

Ik dacht dat de virologen mee aan de basis lagen , maar niets is minder waar! Het artikel is daar duidelijk in! Zij vonden dat alleen Antwerpen en omgeving  rood moest worden .En zeggen dat wij op een regering die niet steeds de virologen blindelings volgt , altijd  lelijk beginnen te doen!!!!.

Heeft één van de twee , uit eerlijke en verantwoorde schaamte misschien , daarna toch een sein willen geven aan heel de wereld hoe slecht het er  aan toe ging door het woord AVONDKLOK te gebruiken? Was het opzettelijk ? Was het uit onervaren onwetendheid! Dat blijft de open vraag.

Maar het is gebeurd en Nederland deed al onmiddellijk alle deuren dicht . Weg faam van Antwerpen! Uw tweede grote val na 1585. Heel de wereld is getuige van uw talmen.

Het tweede artikel gaat precies over die AVONDKLOK.

Het luidt: “Wordt Corona het einde van de rechtsstaat ? “  en het werd geschreven door een doctorandus strafrecht aan de universiteit van Brussel . Hij schrijft dat de gouverneur door de beslissing een avondklok in te voeren de grondwet aan haar laars lapt, en daarmee ook de democratie!

Wat er nu gebeurt, schrijft hij ,is een grote vorm van vrijheidsberoving en dat kan niet volgens de grondwet. Ik citeer nu:

Door de stap die nu wordt gezet , met de twee nieuwe maatregelen avondklok en de verplichte quarantaine ,dreigen we definitief komaf te maken met onze rechtsstaat. We roepen het beleid dan ook op om snel bij te sturen,(…..). Bij gebrek aan bijsturing lijken juridische stappen en andere vormen van protest zeker aangewezen , zelfs noodzakelijk.

Er wordt dan verder bewezen waarom een avondklok over zo een lange periode en zo een groot gebied eigenlijk moreel en grondwettelijk niet kan, en dat er wel andere wetgeving is om,niet illegaal,  te bereiken wat men wil.

Ondertussen is het geweten dat tien bekende mensen uit de stad zelf hierover naar de rechtbank zijn gegaan. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd .

Het derde artikel komt uit de” Haagse Post De Tijd” en is van de hand van dr.Carla Peeters ,zij is  voormalig  immunologe,verbonden aan de Nederlandse sciensano. Het luidt: “COVID-19. Stop deze maatregelen.”

Ik ga niet verder in op de fundamentele inhoud van het artikel, maar wel op het begin van de periode, toen wij allemaal niet wisten wat te doen, en veel tijd hebben verloren.

De Wereldgezondheidsorganisatie wist niet hoe te reageren op het nieuws uit China en het duurde een hele maand voor ze met maatregelen afkwamen : afstand houden , nies in je elleboog , als je ziek bent blijf je thuis , gebruik een papieren zakdoekje om weg te gooien ! Kortom wat eenieder had kunnen bedenken zonder enige wetenschappelijke onderbouw.

Zo werd er ook tijd verloren . En dan komt het. En weer citeer ik:

Elke overheid schoot in een kramp en trok het lokale vat aan medische experten ( annex schermgezichten ) open omdat ze geen benul had wat er gebeurde ! OOK de experten tastten in het duister , hoe kan het anders als je niets weet over het virus. Op hun beurt trokken zij hun paraplu open en keken in de richting van de Wereldgezondheidsorganisatie.Sindsdien is elke vorm van rationeel denken (…) weggespoeld , ook bij de experten die in de media worden opgevoerd.

En hier stop ik de lectuur van het artikel. Maar nu begrijp ik waarom experten maanden geleden zegden ! WEG MET MONDMASKERS , en nu roepen MONDMASKERS OVERAL . Ze wisten en weten het eigenlijk ook niet goed.

Goed dat er toch nog een vrije pers bestaat. Verder zal ik jullie er niet meer mee lastig vallen .

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

ZEVERAARS !

In ‘DE STANDAARD Weekblad ‘ van vandaag zaterdag 1 augustus hekelt stand-upcomedian Michaël Van Peel het onzingehalte van de jongste provinciale maatregelen. Enkele citaten …

° Alles binnen de muren van de provincie is onrein. Boos wijzen de gemeenten naar het centrum. “Omdat zij de beest uithangen, worden wij allemaal klassikaal gestraft! Niet eerlijk!”

° Want wij zijn niet de schuldigen, wel de superverspreiders die de bedenkelijk superkracht bezitten om bij elk woord onnodig veel speeksel alle kanten op te sturen.

Die zeveraars zijn de boosdoeners. Ze komen voor in de beste families (sommigen zijn zelfs gedoopt bij de studentenclub Reuzegom).

° Een minuscuul virus kreeg gedaan wat de boze baarden van IS met geen honderden bommen en granaten niet gedaan kregen : een totale gedragswijziging, inclusief sociale controle.

° We worden om de oren geslagen met verboden allerlei, zelfs met een avondklok. En sterker nog , we controleren elkaar op deze voorschriften. Wie zijn doek niet draagt, wordt nagestaard en beschimpt.

° Rebelleren is niet stoer. Je brengt jezelf niet in gevaar, maar de ouderen en zwakkeren om je heen. Dat maakt van elke overtreder feitelijk een asociale beunhaas.

° En toch, als ik eerlijk ben, heeft de bullshitdetector in mijn brein het lastig met dat kritiekloze conformisme. Met het buigen naar absurde regels.

° ‘Men’ koos immers voor simpele regels. Dat geeft het voordeel van de duidelijkheid. Maar ook het risico op absurditeit. Simpel in de beide betekenissen van het woord: eenvoudig en onnozel. Met sancties tot 1.600 euro en twee weken gevangenisstraf. Komaan, let’s go all the way!

° Intussen mogen we niet meer naar het openluchttheater in Antwerpen (maar nog wel met het vliegtuig naar Spanje) en moeten dorpen en steden in de provincie in avondklok. Allemaal om te vermijden dat Franky en zijn maten na sluitingsuur nog op straat blijven zeveren met een blik bier van de nachtwinkel.

Dat is op een mug schieten met een artilleriebataljon.

Vier weken wordt de uitdaging. Benieuwd hoe we straks met de derde golf om zullen gaan.

What do you want to do ?

New mail

(foto Jimmy VanKets in DM)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

wat op 31 juli ?

31 juli

Trinidad en Tobago

Tweede Engels-Nederlandse Oorlog

Belgische monarchie

1993 – Koning Boudewijn, sinds 1951 de vijfde koning der Belgen, overlijdt in het Spaanse Motril.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BLOEDVERDUNNERS EN COVID

Het gebruik van antistollingsmedicijnen kan de sterfte van COVID-patiënten op intensieve zorg sterk verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jessa Ziekenhuis dat vandaag gepubliceerd werd.

° Het onderzoek bevestigt wat veel artsen al maanden weten: als patiënten het slecht doen, dan komt dat vaak door kleine bloedklontertjes. Sommige experts pleiten daarom voor het gebruik van bloedverdunnners bij iedereen die positief test.

° De eerste weken van maart begint in ons land de eerste golf corona-besmettingen. Honderden patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis, vaak met ernstige klachten. Een minderheid van die patiënten is er zo slecht aan toe, dat ze verzorgd worden op de afdeling intensieve zorg.

° Ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt belanden begin maart de eerste patiënten op de afdeling intensieve zorg. Op 27 maart (mijn schoonzoon Werner overleed die dag in Edegem na bijna een week behandeling in Geel) liggen daar al een dertigtal patiënten. Ze hebben allemaal twee dingen gemeen: ze zijn er bijzonder slecht aan toe en bijna allemaal moeten ze beademd worden.

° Zondag 29 maart. Ben Pellens, arts op de dienst intensieve zorg in Jessa, merkt  iets vreemds. Hij ziet een grote bloedklonter in de liesader van de patiënt. Dat is niet iets wat je verwacht bij een patiënt met COVID-klachten. “Ik heb er meteen een cardioloog bijgehaald”, zegt Pellens. “Die heeft een uitgebreide echo van de borst van de patiënt gemaakt.”

° Tot hun verbazing zien de artsen op die echo grote bloedklonters in de longen. Dat is vreemd, want COVID-19 wordt op dat moment nog niet echt gelinkt aan bloedklonters.

° Bij alle patiënten op de dienst intensieve zorg wordt een echo van de longen gemaakt. Bij het kijken van die echo’s wordt meteen duidelijk dat er waarschijnlijk wél een rechtstreeks verband is. “66 procent van die patiënten bleek ook bloedklonters te hebben”, zegt professor Stessel. “Dat was voor ons een belangrijke eye-opener.”

° Daarom starten de artsen van het Jessa Ziekenhuis een nieuw onderzoek. Bij 26 patiënten verhogen ze de dosis antistollingsmedicijn. Ze screenen ook grondig de stollingsgraad in het bloed van die patiënten. Zo kunnen ze zien of de behandeling werkt en of de dosis nog verder moet verhoogd worden.

° “Het resultaat was verbluffend”, zegt professor Stessel. “De sterfte was aanvankelijk enorm hoog. Na toediening van antistollingsmedicijn daalde de mortaliteit van 39,12 procent naar 3,85 procent. Dat is een enorme reductie. De behandeling bleek ook een positief effect te hebben op nierfalen en leverfunctie.”

° Dat laatste is opmerkelijk. Bloedklonters blijken niet enkel voor te komen bij patiënten die al weken ziek zijn. Ze komen ook voor bij mensen die nog maar even ziek zijn en die mogelijk zelfs niet in het ziekenhuis zullen belanden. Veel bloedklonters blijven waarschijnlijk onder de radar.

* “Het toont aan dat hoge dosissen antistollingsmedicijnen de sterfte aanzienlijk kunnen verminderen bij patiënten die op intensieve zorg belanden,” zegt Stessel. “Voor hen kunnen deze medicijnen de kans op overlijden aanzienlijk verlagen. Dat op zich vind ik heel hoopgevend.”   – Peter Brems in vrtNWS –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 7