Cheque van 2000 euro voor Chirojongens

Op 20 en 21 december van vorig jaar organiseerde de oud-leiding van de Chirojongens weer hun Kerstkroeg. Deze keer sloegen ze hun tent op het marktplein van Veerle op.  Op de nieuwe locatie werd ook besloten van niet één maar twee avonden jeneverkes en Jägermeister te schenken. 

° Twee feestavonden, dat betekent ook extra werkkrachten om de dorstigen te laven.  Waar de oud-leiding handen tekort kwam, sprong de leiding van de Chirojongens in de bres.  Zij hielpen bij het opzetten van de tent en op zaterdagavond namen de leiders de drankvoorziening voor hun rekening.

Met vereende krachten maakten de Chiroboys en de oud-leiders van de Kerstkroeg een succes. 

° We zijn nu een maand verder.  Alle facturen zijn binnen, de laatste rekeningen geteld én betaald.  De oud-leiders waren dan ook erg tevreden dat ze het grootste deel van de winst van de Kerstkroeg konden overhandigen aan de Chirojongens.  Die konden de financiële opsteker best waarderen.

Op naar de volgende Kerstkroeg op de markt.  Noteer alvast 18 en 19 december in je agenda, want dan wordt er weer een gezellige bedoening op het marktplein van Veerle.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

IN HET JAAR 0 …

Wat gebeurde in het jaar nul? Niks, nada, helemaal niets. Er heeft nooit een jaar 0 bestaan. Laat dat duidelijk zijn.

° Tellen begint bij 1. Het eerste jaar is dus jaar 1.  De jaartelling kent geen jaar nul, wel een nulpunt dat als het beginpunt van de jaartelling fungeert.

° Het nulpunt van onze jaartelling is dus de jaarwisseling van 1 voor Chr. naar 1 na Chr. Dat punt werd oorspronkelijk geacht samen te vallen met de geboorte van Jezus. Enige eeuwen later werd het ook effectief als beginpunt van onze jaartelling aangenomen.

° In 525 gebruikte Dionysius Exiguus voor het eerst de term Anno Domini, oftewel Het jaar des Heren, wat wij nu aanduiden met na Christus. Exiguus bedacht het jaartelsysteem om de juiste data van Pasen te kunnen bepalen, een belangrijke zaak voor kerk en middenstand.

° Sterrenkundigen gebruiken wel het jaar 0, omdat hun computers 0 nodig hebben. Daardoor schuift alles voor Chr. een jaartje op,  1 voor Chr dus. Het jaar daarvoor noemen zij het jaar -1 , wat overeenstemt met 2 voor Chr.  258 voor Chr. is voor hen dan -257.

° Verder onthouden we nog dat de uitdrukking “uit het jaar nul” betekent dat iets volkomen ouderwets, achterhaald, uit de mode is.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KIJK MEER NAAR DE HEMEL

Wanneer heb je voor het laatst naar de nachtelijke sterrenhemel gekeken? En weet je nog wat je toen voelde?  Je hart ging waarschijnlijk sneller slaan. Je ademhaling versnelde. Misschien liep een koude rilling over je rug. Of gingen de haartjes op je lichaam rechtop staan en had je kippenvel. Al die sensaties zijn typisch voor ervaringen van ontzag. 

Je hoeft niet naar de sterren te kijken om ontzag te ervaren. Het kan ook op andere manieren. Een hoge berg of een uitgestrekte zee kunnen ook ontzagwekkend zijn.

°  Wetenschappers gebruiken vaak video’s om ontzag op te wekken. Eén van die video’s is een compilatie van spectaculaire versnelde beelden, gefilmd in Yosemite National Park. Je kan de video hier bekijken, ontzag gegarandeerd:

° Besneeuwde bergtoppen, duizenden sterren, dreigende wolken die voorbij glijden, een halfbevroren waterval: het zijn allemaal beelden die ontzag opwekken.

° Je ervaart daarbij niet alleen de grootsheid van de natuur. Je beseft ook hoe klein en nietig je zelf bent. Een minuscuul stipje in een eindeloze kosmos.

° Dat is typisch voor ervaringen van ontzag: ze herinneren je eraan dat je niet het centrum van de wereld bent. Tegelijk voel je je wel deel van iets dat groter is dan jezelf. Een klein maar onmisbaar schakeltje.

° Onderzoek toont dat mensen zich na ervaringen van ontzag meer verbonden voelen met anderen. Ze zijn minder gefocust op hun eigen, kleine (en grote) problemen. Dat komt dus omdat ze net geconfronteerd werden met hun eigen kleinheid. En met hun plaats in een groter geheel.

Ontzag maakt je minder egocentrisch. Reden genoeg om vaker naar de hemel te kijken.  (kijk zeker ook bij VRT NWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Milieu-activist krijgt 1,6 miljoen euro

De stad Aarschot betaalt milieu-activist Marc Van Damme de som van 1,65 miljoen euro als hij stopt met procederen.

° Van Damme heeft Aarschot al herhaaldelijk voor de rechter gedaagd omdat de stad haar trage wegen niet onderhoudt. Hij kreeg telkens gelijk. De boete voor Aarschot is intussen zo hoog opgelopen, dat de stad een akkoord sloot met Van Damme.

* Trage weken dateren uit de tijden van generaties voor ons. Het zijn voetwegen die destijds leidden van boerderij tot boerderij of naar kerk of kapel, ook wel mis-paden genoemd. Ze doen nog weinig dienst, maar moeten wel onderhouden worden. Door de stad in dit geval. Zo wil Van Damme het. En hij krijgt gelijk van de rechter.

° In totaal waren de dwangsommen al opgelopen tot een bedrag van 4.700.000 euro. De stad Aarschot geeft Marc Van Damme nu het bedrag van 1,65 miljoen euro om de procedures te stoppen. Dat geld wil Van Damme investeren in leefmilieu.

° Intussen zijn de meeste wegen in orde gebracht. De stad krijgt nu nog zes maanden de tijd om ook de overblijvende wegen in orde te brengen. Dat zal ook in overleg gebeuren met … Marc Van Damme, die eerder al succesvol was in Holsbeek.  (met dank aan vrt NWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Groen Laakdal protesteert …

Het Laakdalse gemeentebestuur gaf onlangs toelating aan Stichting Kempens Landschap om vlakbij natuurgebied Helschot, op de grens met Herselt en even voorbij Café Sur Place, een “slow cabin” te plaatsen. “Zijn we op weg naar een nieuwe ruimtelijke wanorde in Laakdal ? Je zou het denken”, aldus raadslid Mondelaers . 

“Voor de uitbater van de vakantiewoning is het een lucratieve zaak. Je betaalt al snel € 175 per nacht.  De reservaties stromen binnen.  Enigszins normaal, want wie er een keertje passeerde, weet dat het er supermooi is , maar … geen goede zaak voor de natuur en ons landschap”, vinden ze bij Groen.

Groen gemeenteraadslid Paul Mondelaers: “Jarenlang heeft onze gemeente, in samenwerking met natuurorganisaties, gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen ervan was een echt titanenwerk.  En plotseling slaat men een andere weg in. Het plaatsen van zo’n ‘slow cabin’ in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.”

Daarenboven was er geen overleg geweest met omwonenden, Agentschap Natuur en Bos en belangenorganisaties. “En dat is nochtans noodzakelijk om tot een goed beleid te komen”, zegt Ruben Maes, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  “Zo’n wijziging in het gemeentelijk ruimtelijk beleid had op zijn minst besproken mogen worden in de daarvoor opgerichte organen.”

“Schepen van Toerisme, Gerda Broeckx (CD&V) wou onlangs nog verdergaan met dit initiatief”, vervolgt Mondelaers. “Groen Laakdal vraagt aan het bestuur om nog eens goed na te denken en de beslissing terug te draaien. Ik heb de juridische dossiers die 2 natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk.” zegt Mondelaers nog. “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente Laakdal opdracht aan Stichting Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”

“Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten. Iemand met gezond groen verstand weet toch dat deze plaats geregeld onder water staat en een kwetsbare biotoop is. Trouwens, wie maakt ook nog open vuur in zo’n gebied?”, vult Maes nog aan.

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden

Morgen maandag is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak.

* Omdat maandag de scholen hervatten, wordt het feest naar vandaag zondag opgeschoven en wordt het beslist druk in vele Vlaamse dorpen en gemeenten. Niet bij ons dus. Toch blijven ze onze aandacht trekken.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? Tien vragen, tien antwoorden.

 1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
 1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
 1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
 1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
 1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
 1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden was.
 1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
 1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
 1. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
 1. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Aanbidding van de herders

°°  Aanbidding van de herders van Theodoor van Loon leest als een gepauzeerd stukje film. Op meesterlijke wijze probeert de kunstenaar je bij de vertoning te betrekken. Toch hebben weinigen gehoord van Van Loon, een in Erkenelz geboren barokschilder die zijn tijd verdeelde tussen Italië en de Lage Landen.

° Waar de herinnering aan Van Loon vandaag misschien vervaagd is door de lange schaduw van Pieter Paul Rubens, was hij in zijn tijd echter een ronkende naam die voor innovatie en prestige stond.

 • Zo is ook de imposante schilderijencyclus van Maria in de Basiliek van Scherpenheuvel van zijn hand.

° Omwille van zijn gebruik van dramatische lichteffecten, geaffecteerde gebaren en een eenvoudige aankleding wordt Van Loon doorgaans beschouwd als een caravaggist (volger van Caravaggio), en wel diegene die als eerste deze stijl naar de Lage Landen bracht.

° Overigens lijkt het erop dat Van Loon ook graag met het onderwerp van de aanbidding van de herders experimenteerde: onder meer de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel, The Museum of Fine Arts van Boston en de Sint-Martinuskerk in Gent bezitten een variatie op het thema. Het exemplaar uit de Abdij van Park werd verworven dankzij een openbare verkoop in de eerste helft van de 19de eeuw.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEWELDIGE STEPHAN VANFLETEREN

In oktober 2019 vierde Stephan Vanfleteren, een van onze allergrootste fotografen, zijn 50e verjaardag. Hij trakteerde met een overzichtstentoonstelling in het FOMU in Antwerpen én met een lijvig boek: “Present”.

Die expo is nog tot 1 maart 2020 te zien en toont de belangrijkste foto’s uit zijn carrière. Het boek is sowieso een langer leven beschoren. Met deze mix van portretten en andere foto’s maakt u gegarandeerd indruk op uw salontafel. Een viertal om u te verleiden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 • Boer Theofiel (foto 4) vindt Stephan een van de bijzonderste mensen die hij ooit gefotografeerd heeft. De man verloor heel jong zijn ouders en moest zich al op zijn 16e alleen beredderen op de boerderij. Hij is nooit getrouwd en leefde in vrij primitieve omstandigheden.

° Theofiel, Pajottenland, België, 2004-2006 stephan vanfleteren

   Ondanks zijn gebrek aan hygiëne, zijn beschadigde huid en zijn kromme rug vond ik hem een mooie man. Meer zelfs, ik vond hem een levend kunstwerk. Zeker als hij zijn haar kamde met een portie brillantine en zijn sigaret aanstak met lucifers van Union Match. Hij was de James Dean van agrarisch Vlaanderen. Die te jong gestorven acteur was overigens ook een boerenzoon. Niet uit het Pajottenland maar uit Indiana, VS.

   Hoe hij schuin en versleten over het weiland strompelde, het was experimentele dans, theater en film in één. Ik was zijn enige aandachtige toeschouwer. Ik keek naar iets zoals je nu naar Novecento van Bertolucci zou kijken. Ik was getuige van een anachronisme. Achter de heuvel bevonden zich computers en verkeersopstoppingen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail