De ‘Pony Express’ stopt ermee

Op 26 oktober 1861 hield de Pony Express ermee op. Anderhalf jaar eerder was de beroemde postverbinding opgericht door een drietal ondernemers. In deze periode was communicatie tussen het westen en oosten van Amerika nog erg moeilijk.

° De Pony Express was het eerste snelle transportmiddel voor kleine goederen en post over het Noord-Amerikaanse continent. Poststukken konden in tien dagen tijd van St. Joseph (Missouri) naar Sacramento  (kust van de Stille Oceaan), worden vervoerd. Veel sneller dan eender welke postkoets.

° Ruiters in dienst van de Pony Express konden om de tien mijl gebruikmaken van een wisselstation. Hier werden de vermoeide rijdieren omgewisseld voor frisse viervoeters die op volle kracht konden galopperen. Time is monney wist men toen al.

° Werken voor de Pony Express was echter niet voor iedereen weggelegd. Omwille van de grote gevaren werden vooral jonge, moedige ruiters gevraagd. Vooral weeskinderen waren erg gegeerd want voor hen was het werk kennelijk uitermate geschikt. Lees maar …

Wanted: Young, skinny, wiry fellows not over eighteen. Must be expert riders, willing to risk death daily. Orphans preferred. (afbeelding)

° De bekendste ruiter van de Pony Express is ongetwijfeld William Cody (1846-1917), beter bekend als Buffalo Bill. Hij werkte in 1860 voor de avontuurlijke transportdienst. Later maakte BB naam tijdens verschillende Indiaanse oorlogen. Maar echt beroemd werd Cody met zijn Wild west show, waarmee hij door Amerika en Europa reisde.

°° Op 26 oktober 1861 werd het einde van de Pony Express aangekondigd.  Twee dagen eerder werd  Salt Lake City via de transcontinentale telegraafdienst verbonden met Omaha, Nebraska and Sacramento, California. (gelezen/bewerkt in Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 136

Crisissen en uitvindingen ……die nooit van de grond zijn geraakt

In alle berichten die wij vandaag via de beeldbuis krijgen is het duidelijk dat wij weer in het oog van de storm zitten . De journalisten die alles altijd een beetje beter weten als normale mensen trachten hun eigen ideeën te laten doorsijpelen , stellen in interviews vragen , maar laten de geïnterviewden dan eigenlijk nooit antwoorden.

Universiteiten organiseren corona- enquêtes op de sociale media maar geven mensen ook de kans hun ideeën te geven over de situatie , wat dan resulteert in kilometerlange scheldreacties….het virus is weer dicht bij ons , en de crisis die het veroorzaakt nog dichter.

Dat deed me wel denken aan het feit dat crisissen voor sommigen inspirerend kunnen werken want tijdens crisissen wordt er soms echt gezocht naar oplossingen om uit die crisis uit te geraken. Dat maken wij nu ook mee .

Er wordt over heel de wereld gezocht naar een entstof om ons in te enten . Een aantal maanden geleden dachten sommigen nog dat die inentingen al in november zouden kunnen beginnen , wat nu duidelijk niet waar is. Anderen denken nu dat het wel zomer zou kunnen worden en dat de entstof misschien niet krachtig genoeg zou kunnen zijn….

Dat gebeurt allemaal op hoog intellectueel niveau , maar ook dichter bij de Vlaamse grond zijn er mensen die zich niet onbetuigd laten .

Op een moment dat hij niet goed meer wist van welk hout pijlen te maken , keek bijvoorbeeld de heer Van Ranst in westelijke richting en zag dat de Ieren een nieuw instrument hadden uitgevonden …. de coronabarometer.

Op bijna hetzelfde ogenblik was men in de omgeving van Wouter Beke nog alleen aan het werken aan de contact tracing , ook iets nieuws om het virus te overmeesteren en bijvoorbeeld nuttig bij het invoeren van die app corona-alert . In de omgeving van Beke was het hout voor de pijlen immers ook op.

Daarom vond ik het nuttig toch eens te onderzoeken of die neiging tot uitvindingen om uit de crisis te geraken al of niet aanwezig was in vroegere grote crisissen of crises.

Dat was geen gemakkelijke klus want wij hadden duidelijk nog nooit zo een crisis meegemaakt als deze coronacrisis . “De oorlog misschien”, zegden sommige negentigjarigen , maar dat was toch een beetje te hoog gegrepen en was moeilijk te vergelijken .

Het meest vergelijkbaar was nog de economische crisis van het einde der jaren twintig en begin dertig . Dus toch tot negentig jaren geleden.

En ja , er werden toen ook wel zaken uitgevonden om sneller uit de ellende te geraken . We gaan eens samen bekijken wat daarvan gekomen is.

Zo hadden de Canadezen dubbele pech : naast de economische crisis waren er nog sneeuwstormen ook . En toen vond iemand de plastieken gezichtsbescherming tegen sneeuwstormen uit .

Alhoewel daar toen niets mee gedaan werd, lopen er nu wel wat mensen rond , een kapper , een dirigent, een tandarts , die wel iets op hebben dat erg op die antisneeuwstorm plastiek lijkt . Misschien is die plastieken grote klep wel een spin off van de Canadese uitvinding.

Een tweede uitvinding uit die crisistijd waren de badpakken uit hout.

Die zouden het zwemmen veel eenvoudiger maken en bewegen in een tijd van crisis kon nooit kwaad..Het was uiteraard heel dun hout . Iemand van een iets hoger gewicht zou er zeker ook mee verdronken zijn! Deze uitvinding is ook nooit doorgebroken in tegenstelling tot de panelen hout van het badkostuum.

Wel nuttig kan geweest zijn de kinderwagen bestand tegen gasaanvallen.

Hij is in Engeland uitgevonden nog voor de oorlog , maar onder de oorlog zijn er blijkbaar toch weinig mensen geweest die tijdens een gasaanval met hun kleinste kindje gingen wandelen . Dus goed bedoeld , maar ook geen succes geworden .

Dan was er nog de Hamblinbril , waarmee men zonder problemen ,in bed gelegen en met een boek , de glazen zo kon draaien dat men bij het lezen toch wel een stijve nek kon vermijden. Op de foto – want van alles wat ik nu beschrijf heb ik een foto – lijkt het een waardevolle uitvinding , al heb ik mijn leven bij mijn weten nooit meer zo een Hamblinbril gezien.

En de laatste uitvinding die ik hier aanhaal was van Franse inspiratie . Ze had daarom ook een Franse naam : de cyclomer !

Die cyclomer was een fiets waarmee je zowel op het land kon rijden als op het water. Op zichzelf toch prijzenswaardig , maar de crisis is voorbijgegaan net zoals de Cyclomer .

Mijn conclusie is dat de uitvindingen onder een crisis tot stand gekomen , meestal de crisis niet overleven .

Ik ben daarom toch eens de test gaan doen met de uitvinding van nu : corona-alertapp. Wanneer ik mensen tegenkwam die besmet waren, zou ik een signaal krijgen en zou mijn app rood worden in plaats van groen.

Ik heb  mij daarom  woensdag om tien uur naar Westelmarkt begeven ! Daar is rond die tijd heel wat volk. De smartfone zat losjes in mijn regenjaszak . Ik ben om me te beschermen als gemondmaskerde steeds ver genoeg van de individuele mensen gebleven , maar toch dicht genoeg om de signalen van de positieve mensen op te vangen. Drie keer heb ik de toer van de markt gedaan!

Kunnen jullie raden hoe vaak mijn smartfone piepend is rood geworden! Juist!Hij heeft niets van zich laten horen.

Het kan zijn dat er geen zieke mensen op de markt waren of dat bijna niemand een smartfone bij zich had . Het kan zijn dat binnen een jaar ,wanneer heel velen al zullen besmet geweest zijn, de telefoon wel piept ,maar ik denk eerlijk dat hij de richting zal uitgaan van de cyclomer.

De proef van de coronabarometer kon ik niet doen , want die is er nog altijd niet , maar ik vrees er het ergste voor. Mijn contacten daarover met Ierland waren niet erg veelbelovend .

Mijn enige conclusie is : er komt eigenlijk niet veel goeds voort  uit een crisis , op één uitzondering na: de Nutellachoco van de gebroeders Ferrero.

Laten wij hopen dat de deze crisis nu toch snel zal voorbijgaan , maar het virus heeft het voordeel dat het een superpartner en superbeschermer heeft : de privacy! Zolang dat bondgenootschap stand houdt …… zal de coronacrisis blijven duren.

Zeg maar dat ik het zeg

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GAUGUIN BIJ VAN GOGH

Paul Gauguin arriveerde op 23 oktober 1888, vandaag exact 132 jaar geleden, bij Vincent van Gogh in het Zuid-Franse Arles. Tien weken lang beukten de temperamentvolle kunstenaars op elkaar in. “Hij is een romanticus, maar ik voel mij meer aangetrokken tot het primitieve,” schreef Gauguin aan een vriend.

° Gauguin was zelfbewust. Hij zou Vincent even laten zien hoe geschilderd moest worden. Vincent van Gogh kon Gauguin niet volgen. Paul Gauguin beeldde de Nederlandse kunstenaar in zijn atelier in Arles uit terwijl die zonnebloemen schilderde.

Het schilderij werd, omwille van het onderwerp, een van zijn bekendste werken en hangt tegenwoordig in het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam.

° Paul Gauguin : “Ik voel me in Arles een vreemde. Alles is zo klein en armzalig, de streek en ook de mensen. Vincent en ik zijn het bijna nergens over eens, vooral niet over het schilderen. Hij houdt van mijn schilderijen, maar als ik ermee bezig ben, vindt hij steeds dat het hier of daar anders moet. Hij is romantisch en ik neig meer naar het primitieve.”

° Op 23 december 1888 , 2 maanden later, liep het totaal uit de hand. Gauguin verliet kwaad het huis van de Nederlandse kunstenaar en bracht die nacht door in een pension. De volgende morgen stond Arles in rep en roer. Vincent van Gogh had zijn oor afgesneden en het aan een prostituee overhandigd…

° Vincent van Gogh werd naar het ziekenhuis gebracht. Gauguin zocht zijn spullen bij elkaar en ging er vandoor. De kunstenaars zouden elkaar nooit meer spreken.

° Vincent van Gogh begreep dat hij de inzinking aan zichzelf te wijten had. “In plaats van voldoende en regelmatig te eten, hield ik me vooral op de been met koffie en alcohol”, meldde hij zijn broer Theo.

° Twee weken later werd Van Gogh uit het ziekenhuis ontslagen. Twee maanden later vroegen de buren aan de autoriteiten om Vincent van Gogh op te sluiten. Zij vonden hem een gevaar voor de openbare veiligheid.

° Vincent van Gogh haalde uiteindelijk zelf de trekker over, zegt men. Hij overleed op 29 juli 1890 en werd de volgende dag begraven in Auvers-sur-Oise.   (prent AbsoluteFigures)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 135

De beste werkgever van Vlaanderen is THUIS!

Het voortdurende gepruts aan en gedreig met nieuwe maatregelen is niet prettig. Vroeger diende een regering om eerder aangename boodschappen naar de mensen te sturen. Wat ze voor u aan het bouwen  waren , hoeveel de index steeg en vaak ook uw loon dan ook een beetje , dat er een wereldtentoonstelling kwam….

Nu is dat erg veranderd . Het is een beetje aan het worden : “uw minister , uw boeman “! De ministers trekken er allemaal wel een droevig gezicht bij , toch op het moment dat ze hun mondmasker afdoen.

Wanneer ze het ophouden zou het wel kunnen dat de ene of de andere toch een glimlach vertoont omdat het boeman zijn hem goed afgaat. Voor vrouwen net hetzelfde maar dan “boevrouw “ en “het haar goed afgaat” .

Vergeleken met de eerste coronagolf was het boemangehalte toch een beetje kleiner , vooral omdat ze toen minder van gedacht veranderden. Het was ”Patat” , er volop op , en binnenblijven , en dan stilaan beter en beter. Steeds een beetje meer de put uit.

Nu is  het iets minder “Patat “, er niet volop op en dan stilaan slechter en slechter. Steeds een beetje meer de put in! Zo ziet het er nu toch uit.

Toch is er één element dat alles veel draaglijker maakt voor mensen die er gebruik willen  van maken en dat is het verder uitzenden van THUIS!

In de eerste periode werden die acteurs koud gepakt en viel alles uit half april. Alle opgenomen uitzendingen waren op. Gewoon “op” ! Ze zaten er steeds met velen rond een tafel en ze stonden er bijna altijd met zeven of acht dicht bij elkaar en dat mocht niet meer. Het voelde een beetje aan als een grote stroompanne waarbij de stroom niet meer terugkwam. En een kaarsje loste niets op..

Slimme mensen bij de VRT hebben in de vakantieperiode van corona hard gewerkt om dat nooit meer voor te hebben en ze hebben al zeker voor een jaar uitzendingen ingeblikt en dat met alles rekening houdend ! Afstand , zeep …. . Hun wereld is nog steeds de normale wereld die wij in maart hebben verlaten en dat doet deugd. Er komen geen ministers boemannen in , noch mannelijke noch vrouwelijke.

Bij deze tweede golf is alles draaglijker omdat Thuis er weer is om een deel van onze miserie op te vangen! Dat is het groot verschil. Samen voor de buis vergeten wij een beetje dat er boemannen zijn en dat er miserie is!

Wat niet wil zeggen dat alles rozengeur is en ook geen maneschijn. Zoals op vele plaatsen zijn het de niet vast benoemden waar ze het meeste problemen mee hebben.

Er zijn acteurs die in Thuis vast hun kost verdienen en er niet veel anders bijdoen als misschien eens zichzelf met een gitaar begeleiden  hier of daar in een parochiezaal. Maar er zijn er ook die meespelen in Thuis  die liever iets anders doen….iets groter, iets roemrijkers.…… In normale omstandigheden spelen die mensen  hoofdrollen in de grote nieuwe musicals die in Puurs worden opgevoerd voor duizenden mensen. Alleen als er geen musicals zijn  spelen ze dan een kleine rol in Thuis.

Het probleem wordt wel groter in coronatijden… ze hebben dan al laten horen dat ze wel een tijdje uit Thuis willen weggaan , maar dan plots mag de musical niet doorgaan….te veel volk , te veel kans op besmettingen,dus dan toch maar wat  langer bij VRT blijven . En dan komt de zomer en komt er weer een perspectief op de musical en dan begint  de tweede golf en weer nuldebotten musical.

In Thuis is het grootste slachtoffer daarvan een zekere Jacques. Hij moet om de zoveeel maanden Thuis een tijd verlaten omdat hij Priester Daens moet spelen in Puurs.

En een paar keer is hij daarom al even weggeweest ……om in Puurs te repeteren…..tot het duidelijk werd dat Daens nog eens werd uitgesteld en dat hij omwille van den brode toch weer zijn klein rolletje in Thuis moest opnemen.

Dat is ondertussen goed geregeld tussen hem en de VRT. De VRT is een goede werkgever en zou hem niet graag definitief kwijt zijn , en alles wijst er dus  op  dat Jacques binnenkort niet opnieuw in Spanje gaat belanden , maar in het gevang.

Want iedereen , behalve al zijn medespelers ,weet ondertussen dat deze Jacques onlangs  ene Jasper heeft doodgeslagen met een Engelse sleutel , dat hij Tilly heeft verkracht. Wat Tilly zelf nog niet goed weet omdat ze zat was maar wij allemaal wel, en dat het zo goed als zeker is dat hij ook in Spanje iemand een kopje kleiner heeft gemaakt. Dus die Jacques mag gerust Daens gaan spelen. In Thuis wacht de gevangenis op hem tot hij van Puurs terug is en tot zijn proces begint…

Daarom besluit ik dat Thuis een goede werkgever is , ook wanneer je een tijdje weg wil, laten ze je niet vallen. Ze passen voor jou het scenario aan. Een vakbond is hier overbodig.

Alleen wanneer er echt geen andere oplossing is , zoals nu met Xander , kan het zijn dat je met een “troefel” doodgeslagen wordt, maar dat echt omdat er echt geen andere oplossing was.

Niet omwille van zijn misdaden , die waren niet zo erg als die van Jacques , maar vooral omdat hij in onontwarbare familiebanden was verstrikt geraakt. Hij was zoon geworden van Tanja , halfbroer van Tom , halfbroer van dokter An…. ongelooflijk allemaal.

Die kon daarom best uit het verhaal verdwijnen voor altijd. De troefel stond op de juiste plaats. Dokter An sloeg er wel heel zachtjes mee , maar Xander moet eerder een hersenpan hebben gehad van lichte plastiek.

En zo worden echt de afgepakte vrijheden een beetje verdraagbaar en verteerbaar  gemaakt door die rustige romantische idyllische wereld van Thuis. Zo voel ik het toch …

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

JP Sartre weigert Nobelprijs

De Franse filosoof en schrijver Jean Paul Sartre won op 22 oktober 1964 de ‘Nobelprijs voor literatuur’. Maar… hij weigerde de prijs. Sartre was bang om zijn vrijheid te verliezen.

° Jean-Paul Sartre wordt beschouwd als de vader van het Franse existentialisme.

° Als hij de prijs zou aanvaarden zou Sartre zichzelf institutionaliseren en daarmee niet langer onafhankelijk kunnen werken, zo vond hij.

° Nog voor de uitreiking stuurde hij de organisatie dan ook een brief met het verzoek hem de prijs niet te geven en zijn naam ook niet te vermelden.

° De brief bereikte de organisatie echter te laat. Sartre won de prijs en … weigerde hem… Faut le faire.

° Het café was de belangrijkste werkplek van Jean- Paul Sartre, ,,de compleetste intellectueel van de twintigste eeuw”, heeft er zijn belangrijkste werken geschreven. Sartre was zelfs niet te beroerd om de kelners de liefde voor de wijsbegeerte bij te brengen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 134

De praaivasie van Koen Wauters

De premier zegt steeds iets wat bijna waar is . Zo ook zijn commentaar tijdens de laatste persconferentie over de botsende waarden .

“Vrijheid “ , zei hij ,”is een van onze grote waarden waar wij niet mogen aan tornen , en gezondheid is er ook zo een! Maar wanneer die vrijheid in botsing komt met de gezondheid dan moeten wij bereid zijn tijdelijk een deel van onze vrijheid in te leveren !”

Zo gaf hij de indruk dat alles maar draaide rond twee waarden , en zo vergat hij te spreken over een derde waarde die alles overheerst , en waarvoor ook de gezondheid moet wijken , namelijk de privacy!

Enige inbreuk op ons privé leven is duidelijk absoluut onmogelijk. Het zou voor onze gezondheid enorm veel oplossen mocht het mogelijk zijn dat verantwoordelijke mensen in de verschillende gemeenten toch eens zouden mogen weten wie die besmette mensen zijn , of dat tenminste de burgemeester of de gouverneur of de minister van binnenlandse zaken het mocht weten , want zo zouden ze in elke gemeenten gemakkelijker het verband kunnen vinden tussen verschillende mensen die besmet zijn , kunnen ontdekken dat zij bijvoorbeeld  in dezelfde café kwamen of in dezelfde judoclub……zo zouden ze kunnen vinden van waar de besmetting kwam.

Maar dat mag niet , want die privacy is de waarde die boven alle andere hoog verheven is . Daardoor kan ook een contact tracing nooit optimaal werken.

Privacy !

Een groot deel van mijn leven heb ik met dat woord problemen gehad.

Toen ik in de zestiger jaren mijn laatste “masterjaren” anglistiek studeerde aan de KUL , was je zeker op alles gebuisd wanneer je tijdens een examen  maar durfde te zeggen “ praaivasie”.

De Engelsen lachten zich kapot met die uitspraak , want zij noemden het toen en nu nog steeds “ privasi”.

Er was nog wel een minder beschaafde manier van Engels spreken , namelijk in de Verenigde Staten, want daar waren wel een aantal minder beschaafden die verkeerdelijk “praaivasie “ durfden te zeggen.

De examenafspraken waren dat je daar Engels sprak en dus “privasi “ zegde . Wanneer je toch met “praaivasie “ voor de dag kwam , kon dat alleen maar wanneer je tijdens het hele examen Amerikaans Engels zou spreken . Wij hadden dat kunnen proberen , want buiten één prof was er van de andere geen enkele die consequent Amerikaans kon spreken . Maar waarom zou je slordig Amerikaans willen leren wanneer je al zoveel last had om dat mooie Oxford English onder de knie te krijgen!

En wij waren dus zo gedrild dat woord juist uit te spreken dat ik  nog hartkloppingen krijg telkens wanneer iemand “praaivasie “ zegt , en dat is heel vaak , want alle Vlamingen en Nederlanders spreken het zo uit. Maar ik ben aan mijn moeder , die met haar weinig geld mijn studies betaalde , verplicht “ privasi “ te zeggen . Want dank zij haar investering heb ik het zo met vallen en opstaan geleerd.

Tot daar dit persoonlijk probleem. Het feit dat ik dat hier vertel is ook al een inbreuk door mezelf op mijn eigen privacy.

Ik besef dat jullie nu vol ongeduld je zit af te vragen : “ wat the f..k komt die Koen Wauters daarbij doen?”

Eenvoudig. Hij is de grote uitzondering op die nationale privacypolitiek. Wij mogen van niemand weten dat hij of zij besmet is , maar van Koen Wauters moeten het zo veel mensen weten als mogelijk. En wanneer het van VRT afhangt nog veel meer.

Want in de coronawedloop tussen VRT en VTM heeft de nationale zender nu toch wel het geluk dat zijn wetenschappelijke medewerker die zo vele  dagen lang ons bijkomende informatie kwam geven over alles wat met corona te maken had , nu zelf is besmet!!

En in de plaats van rustig thuis te kunnen uitzieken tot de ziekte overwonnen is , moet de sukkelaar nu ook nog een dagboek schrijven! En VTM maar jaloers zijn!

Wat niet wil zeggen dat in dat dagboek niets prettigs of interessants staat. Onder meer dat zijn huisdokter erg zenuwachtig was , want hij had die test met het staafje diep in de neus nog nooit bij iemand gedaan en was heel gelukkig dat hij het gekund had!

Na 36 uur kwam het resultaat : positief…. Koen moest in quarantaine en uitzieken , medicatie was niet nodig, rusten wel , en vooral slapen en nog eens slapen.

En dat deed Koen ook . Hij werd een beetje een COVID-19 variant van Doornroosje .

Ook werden er van Koen een honderdtal foto ‘s gemaakt , om de meest belabberde er te kunnen uit te kiezen voor publicatie.

Ik wou hiermee alleen maar aantonen hoe extreem er met mensen wordt omgegaan.

Waar het nuttig zou zijn iets meer te weten mag het niet en moeten de ziektebestrijders aanmodderen , en in het andere geval moet een zieke zijn leven opengooien naar iedereen. Twee extremen.

Een beetje minder van het ene en een beetje meer van het andere zou voor de gemeenschap beter zijn geweest. Een beetje meer openheid van sciensano en Koen Wauters een beetje langer met rust laten…..

Dit is het oordeel van

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Napoleon weg uit Moskou (1812)

Op 19 oktober 1812 trok Napoleon Bonaparte zich terug uit Moskou. Niet lang daarvoor hadden zijn troepen de stad ingenomen, maar de Russen staken Moskou in brand.

° Begin september won Napoleon erg nipt de Slag bij Borodino. De slag, die plaatsvond op zo’n honderdtwintig kilometer ten westen van Moskou, ging de geschiedenisboeken in als één van de keerpunten van de Napoleontische oorlog van 1812.

° Een week na zijn overwinning bij Borodino trok Napoleon met zijn leger Moskou binnen. Velen verwachtten dat er vredesonderhandelingen zouden beginnen. Het liep echter anders.

° De Moskouse graaf Fjodor Vasiljevitsj Rostopsjin (1763-1828) gaf bevel alles te vernietigen wat de Fransen van nut kon zijn en al het wapentuig mee te nemen. Vervolgens staken de Russen Moskou in brand.

° Het leger van Napoleon kreeg het hierdoor zwaar te verduren. Door de brand gingen immers alle voedselvoorraden en pakhuizen in vlammen op. De Fransen zagen de noodzaak in om zich snel terug te trekken.

° Tijdens de terugtocht kwamen veel manschappen van Napoleon om het leven. De meeste van honger, dorst en ziekten. Van de ruim 700.000 soldaten die Rusland aanvielen, overleefden er uiteindelijk slechts 18.000 tot 22.000.

° Op 18 december 1812 , twee lange en koude maanden later, eindigde de tocht naar Rusland. De beroemde Slag bij Borodino en de brand van Moskou worden nog steeds genoemd als de keerpunten in de Napoleontische oorlogenreeks.

Lees zeker ook: ‘Wat een karakter tonen die barbaren!’

  • gelezen en bewerkt vanuit  Historiek
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BELZONI VINDT SETI I

De avonturen van ontdekkingsreizigers spreken nog altijd tot de verbeelding. Of het nu gaat om Columbus en zijn ontdekking van de nieuwe wereld, avonturen in de poolgebieden, bizarre reizen met luchtballonnen of ontberingen in de jungle: velen blijven zich aangetrokken voelen tot de ontdekkingen van de reizigers van weleer.

Giovanni Battista Belzoni (1778 – 1823 ) is een van de belangrijkste figuren in het ontdekken van tempels en graven van het Oude Egypte. Hij wordt beschouwd als de algemene voorloper van de egyptologie en dank zij hem kreeg het Oude Egypte enorme bekendheid in het Westen.

° Eer het zo ver was, kon men van Belzoni zeggen dat hij de man was van 12 stielen en 13 ongelukken. In 1812 begon hij zijn omzwervingen vanuit Engeland, en kwam via Spanje en Portugal  in Malta terecht. Daar maakte hij kennis met een afgezant van de pasja van Egypte.

° In Egypte kwam hij Henry Salt tegen. Belzoni (prent – in Turkse kledij van die tijd) werd aangenomen om het kolossale beeld van farao Ramses II uit het zand te graven en het vervolgens te verschepen naar het British Museum.

° In Nubië had de Zwitser Brurckhard immers de tempel van Ramses II in Aboe Simbel ontdekt. De ingang werd echter geblokkeerd door een enorme lading zand die door de eeuwen heen werd opgehoopt door de wind. Belzoni vertrok en op 1 augustus 1817 zag hij het binnenste van de tempel.

° In de Vallei der Koningen vond hij op 18 oktober 1817, vandaag 203 jaar geleden,  het schitterende graf van Seti I. Het graf (foto) kan niet meer bezocht worden, maar wordt nog steeds het Graf van Belzoni genoemd. Seti I (foto) was de tweede farao van de negentiende dynastie en regeerde van 1305 tot 1290 voor Christus.

° En nog was zijn speurwoede niet gekoeld. Het volgende jaar hoopte hij een ingang te vinden in de piramide van Chephren. Volgens Herodotus, de wandelende geschiedschrijver van de oudheid, waren er geen binnenkamers, maar Belzoni vond op 2 maart 1818 toch de interne grafkamer van de farao. Adembenemende dingen waren dat allemaal in zo’n korte tijd.

° In 1819 keerde Belzoni  terug naar Engeland. Maar in 1823 begon hij aan een nieuw Afrikaans avontuur. Hij hoopte de (toen nog legendarische) stad Timboektoe te bereiken.

° Belzoni stierf echter op 3 december in Gwato aan dysenterie. Hij werd 45. Volgens de beruchte ontdekkingsreiziger RF Burton werd hij echter beroofd en vermoord.

° De opgravingen van Belzoni in Egypte worden tot op vandaag nog steeds bekritiseerd. Velen waren terecht gekant tegen zijn overhaaste werk en plunderingen. Maar in de tijdgeest van toen woedde een felle prestigestrijd tussen de Fransen en de Engelsen om de meest aansprekende oude relikwieën aan hun publiek te kunnen tonen. ‘De eerste zijn’ , daar ging het om.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 8