DE VISIE VAN VUREN dag 81

Is het jaar 2020 nu al afgelopen ?

Soms voelt dat zo aan . Alle berichten van hoop worden steeds in de kiem gesmoord . Er overlijden minder en minder mensen door coronabesmetting . Er worden per dag niet veel mensen meer opgenomen in het ziekenhuis . Op zichzelf zijn dat berichten waarvoor wij blij zouden moeten zijn, maar die kans krijgen we niet . Telkens verheft er wel iemand zijn stem of steekt er iemand de vinger op : pas op , want als een deel van jullie zo verder doen , dan gaat de boel onherroepelijk weer dicht!

Wanneer je het bericht leest dat je binnen Europa vanaf 15 juni weer naar een ander land mag reizen , antwoordt een of andere viroloog dat dat zeker nog een maand  te vroeg is . Wanneer je als 65-plusser laat horen dat je die vrijheidsberoving beu bent , antwoordt er wel een of ander lid van een te groot ministerkabinet dat ze met de zaak bezig zijn en dat er gewerkt wordt aan een charter .

Ik heb het al gezegd , ik ben bang van politici die bezig zijn voor en met het “goed van andere mensen” , dat zijn de gevaarlijkste. Normale vrijheid heeft geen charter nodig , niet voor veertigers ,niet voor vijftigers en ook niet voor 65-plussers! Dat ze ons met rust laten , dat ze liever mee helpen zorgen dat er van het jaar 2020 toch nog iets overblijft . Dat is wat alle mensen verlangen.

Wanneer  alle politieke partijen eens zouden beginnen met het halveren van de parlementen en de regeringen, ze zouden zeker een dik applaus krijgen . Iedereen vraagt erom, maar een reactie van die kant komt er nooit .

Politiek en politici dienen niet om ons leven te beheersen , wel om het land goed te besturen en van ons leven zo ver mogelijk weg te blijven . Wij hebben geen minister nodig ,van geen enkele regering , om ons leven in goede banen te leiden.

Op dit ogenblik moeten politici alleen dienen om ons volledig uit de miserie te helpen waarin ze ons door een aantal onderschattingen en verwaarlozingen gebracht hebben! Wij kunnen dan samenwerken om het jaar 2020 niet helemaal te laten verloren gaan. Het is inderdaad nog niet eens half!

Voor een deel zullen wij wel volgen. Massamanifestaties kunnen wij nog wel voor een tijdje missen. De meesten onder ons zullen daar trouwens ook wel spontaan wegblijven , van de schrik…

Daarnaast zal er nog zoveel mogelijk zijn. We moeten er niet lang naar zoeken. Wanneer we gewoon de kranten en tijdschriften tot einde februari weer opdiepen uit de gele bak met oud papier, gonsde het toen van goede intenties en dito voorstellen.

Allerhande vieringen en herdenkingen kwamen op ons af! Touring en Pasar stonden vol met aangename , kleinschalige dingen die je kon doen. Spijtig genoeg hebben ze niet meer kunnen plaatsvinden omwille van het zogenaamde samenscholingsverbod . Maar nu is de stap gezet om zulke zaken verder voor te bereiden. Vanaf overmorgen mag er  zelfs opnieuw gerepeteerd worden met je toneelgroep , en met je koor!

Zulke kansen moeten wij grijpen . De verrijzenis van Pasen moesten wij in mineur laten voorbijgaan, maar nu kunnen we verder doen en het jaar 2020 nieuw leven inblazen. Voor de verrijzenis van 2020 is het nog net op tijd.

En wat me nog het meest trof , was een zin uit Kerknet van zaterdag 8 februari… ‘Wereldwijd wordt nog het hele jaar door de 250ste verjaardag gevierd van de geboorte van componist Ludwig van Beethoven . Het eerbetoon is meer dan passend , want muzikaal heeft deze geniale man een indrukwekkende erfenis nagelaten………’

Tot nu toe werd alles uitgesteld…Beethoven verdient beter! We gaan er eens over nadenken! Als alles meevalt hebben wij nog een dik half jaar in te vullen en … het moeten niet alleen verschoven koersen zijn!

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 80

Tachtig!!!!! Quatre-vingt!!!!! Firs!!!!!

 

Wat mensen allemaal kunnen doen met de klank die uit hun mond komt, heeft mij altijd gefascineerd. Zeker wanneer ze er niet alleen klanken mee vormen, maar ook woorden en zinnen. Zodat er een taal uitrolt waarmee je direct contact maakt met veel medemensen.

Geef toe, de man/vrouw die dat duizenden jaren geleden heeft uitgevonden, zou nu de Nobelprijs hebben gekregen voor bijna alles. Want taal is onmisbaar en is de basis van vrede , van veiligheid , van rekenen en van nog veel meer! Interessant is ook de relatie tussen taal en tellen… Lees maar.

De eerste mensen die begonnen te tellen hadden geen telinstrumenten , of toch… ze hadden vingers. Vijf aan elke hand , tien samen . Voor die tien maakten ze woorden : een , twee , drie , vier…….en zo verder tot tien …

Daarmee bouwden ze een tiendelig of decimaal rekenstelsel uit ….. twee keer tien werd in onze taal twin-tig , vijf keer tien werd vijf-tig , negen keer tien werd negen-tig… Het werd een goed  en logisch systeem.

In vele talen voldeed  dat systeem om te tellen , maar waar mensen dichter bij de natuur leefden , hadden zij spoedig door dat volle manen (zoals vandaag) regelmatig terug kwamen , en dat wanneer je bij heel erg vorstweer er twaalf ma(a)n(d)en bijtelde , je weer in zo een gelijkend bibberweer terechtkwam . Met het  warme juist hetzelfde . Zodoende werd dat getal dat wij nu twaalf noemen nog elders in de natuur ontdekt

Op den duur waren onze verre voorouders er zeker van dat er in één jaar 12 maanden waren . Onze oerouders ontdekten ook dat ze twee vingers te kort kwamen om dat te kunnen tellen . En ze vonden er twee ingebeelde vingers bij uit.

De ene heette twee-te-weinig of twa-lif , en de andere een-te-wenig of een-lif ! Zo onstonden ons ellif en twalif, elf en twaalf . Op die manier ontstond naast een tiendelig ook een twaalfdelig stelsel . Voor twaalf maakten ze wel een speciaal woord : een dozijn, en ook voor twaalf keer twaalf … een gros.

Voor de meeste talen was dat meer dan voldoende. Niet voor het Frans , zelfs  niet voor het Frans alleen. De franssprekenden gebruikten naast het tiendelig en het twaalfdelig stelsel ook nog een twintigdelig stelsel , ook vigesimaal genoemd. En daarom zeggen de Fransen nu tegen tachtig gewoon vier-keer-twintig : quatre vingt.

De fransozen zijn daarmee niet helemaal alleen . Zeker niet binnen de indogermaanse talen die gesproken worden tussen de Atlantische –  en de Indische Oceaan.

Firs , het derde woord dat ik bovenaan schreef , is Deens voor tachtig. Het ontstond uit de woordcombinatie fir sinds tyve , vier keer twintig. De Denen hebben zeker de helft van hun telsysteem twintigdelig , want zestig is “tres” , van tre sinds tyve of drie keer twintig . De tientallen tussenin zijn ook mooi aangepast . Vijftig is halvtres  of de helft tussen veertig en zestig , zeventig wordt halvfirs en negentig volgens hun logica halvfems.

Maar de Denen zijn niet alleen , want bij de Keltische talen zien wij dat in het Welsh twintig Ugain is , en veertig deugain (= 2×20 ) ,  zestig werd triagain ( = 3×20 ).

Hoe zijn ze daartoe gekomen? Misschien zijn zij beginnen te tellen niet aan de hand van vingers alleen maar aan de hand van vingers en tenen? Samen toch twintig!

Waarschijnlijk is het niet zo maar de Fransen heten een teen doigt du pied of voetvinger. Voor het Frans moeten wij over dat twintigdelig stelsel echter een belangrijke bedenking maken. De Fransen uit Frankrijk zelf gebruiken tot 69 het tiendelig stelsel , maar schakelen dan  rustig over naar het twintigdelig .Voor 70 zeggen zij soixante- dix … voor 75 soixante- quinze en voor 92 quatre-vingt-douze…Dus tot honderd tellen en rekenen zij helemaal twintigdelig.  Bijna zo straf als de Denen die vanaf 60 helemaal twintigdelig worden!

Voor de Franse getallen doen de Waalse Belgen alleen mee met het getal 80 . 70 noemen zij septante en 90 werd nonante . De Zwitsers uit Valais en andere Franstalige kantons doen helemaal niet mee . Die maken van 90 gewoon huitante , en gooien daarmee het gehele  Franse twintigdelige stelsel plat.

Hoe is dat allemaal gekomen? Eerst het verschil in het Frans …Historisch lijken de twintigdelige telwoorden ontstaan te zijn bij het gewone volk en hebben ze zich van Zuid naar Noord in Frankrijk verspreid . In landen waar de invloed van de Franse Staat kleiner was hebben de oudere Latijnse tiendelige vormen stand gehouden .

Daarom zijn ze niet doorgedrongen in gewesten die niet of niet meer of niet altijd , onder het gezag van de Franse staat vielen zoals Wallonië en Zwitserland , ook niet in in Artois en Lorraine , helemaal in hun noorden.

De eigenlijke reden van het hele verschijnsel kan in de geschiedenis te vinden zijn. Het Frans komt uit het Gallo-Romeins . Gallië was een Keltisch land , en gezien de huidige situatie in het Wales en in het Iers , hebben de oud-Keltische telgewoonten zeker bij het gewone volk snel de bovenhand gehaald en hebben zij het Frans veroverd .

Het Franse telsysteem is dan een dubbel bewijs hoe een eenvoudigere volkstaal het heeft gehaald van  een meer gecultiveerde maar ook meer  gesofisticeerde taal , het Latijn!

Een tweede idee is dat het vigesimale systeem zou afkomstig zijn van de Noormannen . Dit wordt versterkt door Latijnse geschriften uit delen van Engeland die onder Noors gezag stonden en waarin vigesimale vormen voorkomen. Anderzijds is er daarvan geen enkel spoor gevonden in streken waar de Noormannen een zeer grote rol hebben gespeeld , zoals in Normandië en de Engelse Kanaaleilanden.

Ik pleit daarom voor de eerste argumentatie : Gallisch en Frans , maar echte bewijzen zijn er in geen enkele zin geleverd. Alleen het feit dat zij twintigdelig tellen in het Frans moet niet bewezen worden ,dat stellen wij nu onomstootbaar vast en daarom is tachtig daar quatre-vingt!

En hoe achtig dan tachtig is geworden ? In het Middelnederlands was het ”acht ende achtig”! En die -t is er een beetje overbodig blijven staan en gaf  het geheel een gemakkelijkere uitspraak!

Van quarantaine tot quatre-vingt… Of tot waar corona ons kan leiden.

In elke geval dank voor jullie buitengewone , want volgehouden aandacht.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 79

Voor elk wat wils! Of alles behalve…

Mevrouw La Première heeft het op tv goed samengevat. Tot gisteren mochten we niets behalve datgene wat duidelijk vermeld werd als  “mag wel”. Nu is de boodschap omgedraaid : alles mag opnieuw behalve wat duidelijk gemeld wordt als “mag niet”! Twee keer “alles behalve” dus , maar het basisstandpunt  is gewoon omgedraaid.

Na de schrik van eergisteren en de uitspattingen in de A-dorpen  Averbode , Amsterdam en Antwerpen , geven wij alles wat gisteren door de Veiligheidsraad werd afgekondigd het voordeel van de twijfel , positief ingesteld als wij zijn. Daarom hebben wij vandaag alleen maar enkele vraagjes en kleinere opmerkingen over de nieuwe besluiten .

Het probleem R

We hebben het nog maar pas voorspeld en het lijkt al te gaan gebeuren. Het is kouder en het is beginnen te regenen. En dat terwijl de mensen van de horeca hun nieuw ingepalmd territorium vol tafeltjes aan het zetten zijn.

Gisteren hebben wij daarover gezegd dat het moeilijk is goed te doen voor iedereen. Vandaag gaan wij het daarom positief bekijken en zeggen wij : er zal altijd wel iemand blij zijn! De boeren en de tuinders als het hard regent , de horecalui wanneer het niet regent. Wat er ook van zij , steeds is iemand blij.

Maar één categorie mensen waren wij vergeten: de rokers! Deze medemensen waren stilaan paria’s aan het worden . Ze mochten nog alleen buiten het café of buiten het restaurant zitten , hoogstens door plastiek beschut.

Maar nu is die ruimte nodig om het terras groter te maken! Dat is probleem R. Hoe kunnen jullie nu die ‘Rokers’ inplannen? Zowel die met echte sigaretten als die met een soort  rookmachien? Wij signaleren het en vragen  het aan de Veiligheidsraad.  Misschien kan ook een roker in de Veiligheidsraad opgenomen worden .

Het probleem 10

Ik heb vandaag al vier uitnodigingen ontvangen om iets te gaan drinken in groep . Want met zijn tienen kan dat nu , luidde de motivatie . Een andere vriend belde me om te gaan wandelen , want met tien kon dat nu . Nog een andere om een bestuursvergadering te organiseren , met tien mocht dat en wij waren toch maar met vijf!

Daarenboven wou ik diezelfde tien ook gebruiken , maar twee weken na elkaar bleken die al ingevuld om nog eens het hele gezin bij elkaar te krijgen, al was het maar in twee stukken! Dan kom ik nog niet toe , maar misschien hebben een paar kleinkinderen examens en trekken wij daar ons plan mee.

Hiermee doe ik dan ook meteen een aanvraag om een vertegenwoordiger van grote gezinnen bij die Veiligheidsraad op te nemen.

Voor mij is het duidelijk ! Dat getal tien wordt gebruikt als een loper , een passe-partout zeggen de meeste Vlamingen, om er de volgende weken vanalles mee te doen . In de eerste plaats hun eigen goesting. Voorzichtigheid geboden dus en oppassen om weer niet in een lockdown  verzeild te geraken!

Het probleem kk

Een heel delicaat probleem , dat van onze katholieke kerk. In de landen die ons omringen is die al langer zelfbewust uit haar  pijp gekomen en daarom zijn de kerken daar al langer open.

De situatie was daar ook wel lichtjes anders , omdat de kk in Nederland en Duitsland goede partners hadden in de Evangelisch protestantse kerken. Wanneer ze onlangs weer opengingen , zijn ze daarom niet allebei dezelfde richting ingeslagen maar hebben zij hun eigen weg gevolgd in akkoord met hun gelovigen . De protestanten doen het voorlopig nog zonder samenzang of koorzang , de katholieken met alles erop en eraan en ook gebaseerd op een virologisch advies.

In ons land werd de katholieke kerk vooral gekoppeld aan de islam. En zolang de ramadan duurde was er ook geen sprake van een kk voor de eredienst te gebruiken. Zo zijn wij samen de ramadan en Pinksteren voorbij gesukkeld. Eigenlijk had er ook iemand van de kerk in die Veiligheidsraad moeten zitten. Ik zou willen roepen :” Katholieke kerk , plus est en vous”. Laat zoiets nooit meer gebeuren .”

Rest nog het probleem B dat al met zekerheid is opgelost .

Nog vier dagen slapen en wij mogen allemaal weer op de publieke rustbanken zitten. Veel staan er wel niet in onze buurt, maar wanneer wij er toch een zouden vinden , moeten wij geen 65-plussers meer zijn om er even te gaan opzitten en kan geen enkele politieagent ons nog wegjagen. Misschien zelfs niet wanneer wij te dicht bij elkaar zitten.

En mocht mevrouw la Première dit lezen, je weet nooit :  mevrouw, doe zo voort met je Nederlands . En nu je les voor vandaag : het Franse “faire “ is in onze taal “doen “ of “maken “ . Je mag die twee  niet zo maar door elkaar gebruiken , bijvoorbeeld : Alle richtlijnen opgevolgd dat hebben wij niet “schitterend gemaakt “, maar schitterend “ gedaan “.

Groeten ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 78

We gaan straks weer meer mogen !

Vandaag wordt  het weer een spannende dag, toch voor diegenen die nog een beetje volgen wat de Veiligheidsraad bepaalt. Vandaag worden de deuren van” weer meer mogen” weer verder open gezet.

Grote verenigingen hebben hun wensen al lang kenbaar gemaakt en andere zijn aan het bestuderen hoe ze toch een deeltje zouden kunnen vastkrijgen uit de cultuurpot van Jan Jambon.

De plannen van de horeca kennen we  al. Zij rekenen er echt op dat ze een groter deel van het openbaar domein zullen mogen inpalmen. Want volgens de huidige afstandsnormen hebben ze binnen veel te weinig plaats  om daarmee nog iets zinnigs te doen . Met heel grote terrassen zou het misschien nog wel gaan.

Voor hen mag het dan wel niet doen waar alle andere mensen op hopen en naar snakken : regenen dat het giet!  Zo zie je maar weer dat het ook voor de weermakers is zoals met iedereen: voor iedereen goed doen kan toch niet.

Ook de moskeeën en de kerken zijn  klaar om hun deuren weer wagenwijd open te zetten . In deze orde van belangrijkheid….of volgens moeilijkheidsgraad . In  de kerken hoeven ze  weinig aanpassingen te doen, zelfs wanneer alle mensen blijven komen die er nog kwamen . Ze moeten  ze gewoon wat verder uit elkaar zetten . Een beetje opschuiven , meer niet. Het enige probleem kan de koorzang zijn. Daarover zijn de Duitse christenen verdeeld . De protestanten mogen nog niet zingen maar  de katholieken wel!  Je kan zowel een viroloog vinden die zegt dat het wel mag als een andere die vindt dat zingen nog niet mag. Benieuwd of ze hier protestant zijn of katholiek!

Voor de katholieken zijn er weinig problemen, met de moslims heb ik medelijden. Weet je nog hoe die daar vroeger zaten? Opeengepakt en vaak met hun koppen tegen de grond en hun achterwerken omhoog tegen de koppen van wie achter hen zat! Hoe ga je daar de afstandsregel kunnen toepassen? En meestal zijn er aan die moskeeën ook geen terrassen waarop je drie vierden van je gelovigen kan opvangen. Ik hoor ook zeggen dat ze in sommige moskeeën zelfs geen schoenen aan hebben . Maar dat zou allemaal geen verschil mogen maken.

Eerlijkheidshalve gaan onze broeders in Allah er maar uitgeraken wanneer ze de afstandsregels mogen overnemen van de kleuterscholen . Met andere woorden een hele grote bubbel vormen met iedereen die zich eerbiedig tegen de grond heeft opgeplooid.

Wie er ook snakt naar een oplossingen  zijn verenigingen met een eerder klein bestuurscomité of een raad van bestuur van een man/vrouw of tien.

Op dit moment zitten die op de meest onnatuurlijke manieren te prutsen met digitale middelen om te kunnen vergaderen. In vele gevallen is de situatie potsierlijk . De ene geraakt er met zijn pc niet in , de andere schakelt de video of de microfoon uit zonder dat hij het weet. Een derde stoot zijn pint bier om naast zijn tablet en vloekt hard met  de microfoon aan .

Moge de tijd snel weerkomen dat je met vier of vijf of zelfs met tien rond een tafel mag zitten om alles samen te bespreken. Ik ben nieuwsgierig . Ik moet wel zeggen dat ik de kans heb gekregen om die bezorgdheden van kleine verenigingen over te maken aan de voorzitster van GEEN , de groep die ons verder naar de exit moet leiden. Afwachten dus.

Wat ik het ergste vind zijn de kleine onmondige groepen en verenigingen, waarvan de wensen niet tot bij de dames en heren van die Veiligheidsraad doordringen. De oudere mensen zelfs , de grotere families , kleinere koorverenigingen , kleinere koepelverenigingen .

Het gevaar is dat  niemand aan hen  zal denken en dat zij  er op de duur  in eenzaamheid overschieten op het moment  dat iedereen weer alles zal mogen en dat ieder zijn deel van de koek zal gekregen hebben .

Laten wij er daarom ook op aandringen dat na fase 3 van de exit , binnen korte tijd heel de rommellepommel van wat er nog overschiet ook officieel zou verdwijnen .

Te midden van al die rommel moet ik nog wel lachen om de manier waarop mensen uit de overheid steeds zaken blijven interpreteren met een “neen , dat mag niet.!”

Zo werd er eergisteren op alle zenders herhaaldelijk gezegd dat Belgen die met toelating in Nederland waren en een biertje dronken op een terrasje, omwille van dat biertje in overtreding waren! Lach daar maar hard mee. Vanaf  het ogenblik dat je een land binnen mag , moet je daar de regels en de wetgeving van dat land volgen! Geen enkele Belgische wet kan je dus verbieden om in een ander land waar je legaal bent , een pint te drinken!

Wanneer je met de auto in Engeland bent , moet je daar ook  links rijden en niet  rechts omdat de Belgische wet dat zegt! Wanneer je van Nederland komt , is alles  wat  de Belgen je kunnen laten doen … je aan de grens laten blazen.

Straks weten we meer. En beter een fase 3 dan een fase 2,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 77

Erop of eronder !

Geachte lezers ,

Neem jullie agenda’s , digitale of ouderwetse, en sla ze open op 14 en 15 juni! Dat is exact binnen twee weken , de tijd die het virus nodig heeft om mensen echt straf en volledig te besmetten!

Ofwel gebeurt er niets , en dat betekent dat vandaag en gisteren het virus tot niet veel meer in staat was . Dat we voortaan voor niets meer moeten oppassen , en dat we ferm aan alles onze voeten kunnen vegen wanneer de Veiligheidsraad niet alle reglementen afschaft .

Ofwel stijgt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames weer zienderogen.  En dat betekent dat het virus weer aan de winnende hand is . Wellicht te wijten aan het onverantwoord gedrag van velen in het jongste pinksterweekeinde.

De beelden en foto’s logen er niet om. In Nederland deden vele mensen hun best om op een voorzichtige manier hun cafés en restaurants te heropenen, de tafels goed ver uit elkaar , en  niet te veel buren uit het ongezonde zuiderland binnen laten. We keken er met enige bewondering naar op…

Tot … we zagen dat heel die voorzichtigheid in Amsterdam van tafel werd geveegd . Vijfduizend mensen , dicht bij elkaar gedromd , de meesten zonder mondmasker , kwamen er betogen tegen de dood van een gekleurde Amerikaan . Maar … er niet aan dachten dat hun handelwijze mogelijk ook een mogelijke dood van heel wat landgenoten dichterbij bracht .

Tot overmaat van ramp bleek die massale belediging van de voorzichtigheid van de gewone mens nog op de sympathie te kunnen rekenen van een mevrouw die ook wat mocht zeggen zonder mondmasker op. Dat bleek Femke Halsema, de GroenLinkse burgemeester van de stad te zijn . Ongelooflijk!! In normale omstandigheden zou dat eerder een wrange Belgenmop kunnen zijn!

Maar waar Nederland de kroon spande in de oefening “spotten met corona “, moeten ook wij toegeven dat wij dichter bij huis ook wraakroepende voorbeelden vonden van hoe het niet mag of niet had gemogen.

Dit keer waren die niet alleen te vinden  in Antwerpen , of in Kalmthout of in Blankenberge , maar wel vlak bij huis , in Averbode . Ook al ging zeker de gemeente Tessenderlo niet vrijuit! Beschamende foto’s zagen wij gisteren in deze Gazet.

De gewijde pinkstersfeer rond de abdij van Averbode , werd duidelijk verdrongen door een geest van verderf rond de ijskarren.  Die sfeer verspreidde zich verder op de steile weg naast de abdijmuren tot bij het Moment. Koppen , koppen en nog eens koppen om over te lopen.

Wanneer wij daarover nadenken en bekijken met welke zorg , inzicht en afstand van elkaar marktkramen worden toegelaten , begrijpen wij niet waarom in de lekdreef vier ijskarren bijna naast elkaar mogen postvatten.

In de rij staan aanschuiven voor een ijsje was geregeld , maar iedereen weet toch dat die ijsjes niet dienen om mee naar huis te nemen , of om al fietsend of op de motor te worden opgelikt . Zelfs niet zittend in de auto.

Die ijsjes worden allemaal ter plaatse opgelikt . In de lekdreef staan de lekkers dicht bij elkaar , vier op één vierkante meter. Aan die sociale afstand wordt duidelijk niet gedacht . Van de twee verantwoordelijke burgemeesters was er blijkbaar geen enkele die hierin graten zag.

Hopelijk worden zij die zich vorige dagen niet aan de voorschriften konden houden, er binnen twee weken niet op afgerekend.

Groeten , met de schrik om het hart ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 76

Maar prins Joachim toch!

 

Ik moet opnieuw de samenstelling bestuderen  van onze koninklijke familie en ze uit het hoofd leren! Vijftig jaar geleden was er koning Boudewijn , en  die had geen kinderen , dat was gemakkelijk om te onthouden. Maar die had nog wel een broer , Albert , en die was ook getrouwd met Paola di Ruffo di Calabria , en die hadden wel kinderen : Filip , Astrid en ook nog Laurent , al bleken er in dat gezin over allerhande zaken wat twijfels te bestaan. Roddels , denk ik.

Dat was ongeveer alles . En al wie geen koning was , noemden wij dan maar prins of prinses. Met veel goede wil en als we goed gezind waren telden wij daar dan nog de kinderen bij die halfbroers en halfzussen waren van Boudewijn en Albert , zijnde prins Alexander en nog twee kleinere prinsessen. En ook de tweede vrouw van koning Leopold III noemden wij prinses Liliane.

In onze prille jeugd was er nog prinses Josfien Sjalot “ geweest , maar sinds die in Luxemburg was gaan trouwen mochten wij die vergeten. Het was toen misschien ook al niet eenvoudig , maar wij slaagden er toch in ze allemaal van buiten op te noemen , op die twee kleine prinsesjes na!

Maar nu , mensen , maar nu!!!!!!! De afstammelingen van prinses Liliane volgen wij al lang niet meer , misschien zijn er zelfs geen . Er is nog wel de weduwe van prins Alexander , prinses Lea genaamd . Daarover lezen wij soms nog iets , maar zelden iets verkeerds.

Maar wie kent er nu nog de namen van de kinderen van Astrid en van Laurent? Wij kennen zelfs met moeite de namen van de kinderen van de koning , behalve dan die van prinses Elisabeth , die nu bij het leger is gegaan om er dit jaar te studeren voor opperbevelhebber. En al die kinderen zijn prinsen en prinsessen van België! Begin al die namen nog maar eens bij te onthouden! Onbegonnen werk!

Zo ook ene Joachim , ocharme . De meesten onder ons wisten van zijn bestaan niet eens af. Hij is nu bijna dertig en op Wikipedia houdt zijn biografie bijna tien jaar geleden op. En over de periode daarvoor staat er ook bijna niets anders in dan wie zijn peter en meter is!

Wij hebben ons van die Joachim niets aangetrokken, wij wisten zelfs niet dat hij een Spaanse vriendin had , afkomstig uit Cordoba , en dat hij daarmee al een aantal jaren samenwoont , en wel in Zuid-Afrika . Hij werkt daar in de energie- industrie en zijn vriendin heeft een masterdiploma in mode.

En eigenlijk zijn alle kinderen van Astrid uit het nest gevlogen . Amadeo is naar Bazel , Laura en Laetitia wonen in Engeland en Louisa heeft lang in Canada verbleven. Vooral die geciteerde namen moeten wij prins of prinses toevoegen! Maar over het algemeen blijven zij ver onder de radar.

En nu plots komt Joachim in de belangstelling van de Spaanse pers. Hij is op een feestje bij de familie van zijn vriendin in Cordoba , en daar wordt hij op slag zieken en het is corona !

En zo is het begonnen…. de Spaanse pers ontdekt dat er enkele mensen zijn ziek geworden op een feestje om het einde van de lockdown te vieren, ontdekt dat er een prins bij is , en nog wel ene van België ,het land dat de  meeste doden telt van de hele wereld  per miljoen inwoners, en waar alle inwoners eigenlijk doodziek zijn maar niet meer naar de dokter durven of kunnen gaan .

Die Belgische prins  zal dus daar in Cordoba  heel de boel wel besmet hebben! Dan nog snel onderzoeken of ze daar niet met te veel aanwezigen waren?

Joepie ze waren met te veel!!!! En Joachim heeft het vlaggen . Hij wordt nu de Belg die Spanje komt ziek maken en moet dan zijn verontschuldigen overmaken aan de Spaanse pers en aan  het Spaanse volk voor zijn gevaarlijk wangedrag . Hij , een prins van België waar de meeste coronadoden zijn van de hele wereld!

Hij moet verklaren dat hij zijn daad diep betreurt en dat hij de gevolgen aanvaardt! Hij doet dat via zijn advocaat in Cordoba . En hij doet dat in de hoop dat hij er daarmee van af is! …… en dat hij vlug genezen zou zijn.

En een of twee dagen daarna maakt ook de Belgische pers melding van het incident , wel een beetje gemilderd! Het feit hoeft inderdaad niet te worden verzwegen want zijn moeder , waarbij hij misschien officieel nog is ingeschreven , ontvangt inderdaad tamelijk wat geld uit onze belastingskas omdat ze prinses van België is. Maar na haar houdt het op. Dan is prins van België alleen nog een titel. En dat is bij Joachim het geval.

En dan is de vraag of die titel een voordeel is of eerder een nadeel? Als ik in de plaats was van Delphine Boël , dan zou ik toch nog eens goed nadenken voor het geval dat…..

( de La Fontaine : “pour vivre heureux , vivons cachés”)

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 75

Er zijn kolen op de Wissel

En … in Frankrijk wachten ze  ons met open armen op

 Een Veerlenaar – ik ben zijn naam vergeten- had zich in de oorlogsjaren van veertig bijna onsterfelijk gemaakt . De kolen waren gerantsoeneerd en bij vele mensen bijna op . Heel wat Veerlenaren zaten “op hete kolen” wegens de koude en keken met nieuwsgierige ogen naar de Wissel waar de volgende lading kolen met de goederentram zou worden geleverd . Maar de kolentram kwam niet .

De ene reed al eens met de fiets voorbij de Wissel om te kijken , een andere ook . En inderdaad , er waren nog helemaal geen kolen aangekomen . Tot plotseling iemand luid  en herhaaldelijk riep : ”Er zijn kolen op de Wissel”.

Hoop doet leven . Ook de twijfelaars die er nog geen half uur geleden waren voorbijgefietst namen het onzekere voor het zekere . Ook zij spanden zich voor hun kruiwagen , namen de kolenbons mee en haastten in recordtempo naar de Wissel . Kwestie van niet te laat te komen!

De man die geroepen had en die met een glimlacht naast de weg stond te kijken omdat zijn grap zo geslaagd was , werd op de duur zelf een beetje bang.

Ten eerste omdat hij begon te denken dat er misschien toch wel eens echt kolen zouden kunnen zijn  , en ten tweede dat zou kunnen uitkomen dat alles zijn schuld was , zijn totaal misplaatste grap . En daarom nam hij zijn kruiwagen en reed ook naar de Wissel , waar hij als laatste bijna kon mee helpen klagen in het koor der gefopten . Of … de fopper zelf gefopt .

Gisteren heb ik spontaan moeten terugdenken aan die kolen van de Wissel! Heel wat landgenoten stonden met hun auto aan te schuiven voor de lange grens die wij met Frankrijk hebben! Zij gingen familie bezoeken of wijn kopen in de eerste of tweede of derde supermarkt over de grens .

Want de minister van Binnenlandse zaken had het zelf aangekondigd . Er moest niet worden gewacht op een beslissing van de Veiligheidsraad . De paardenmolen waarover wij het gisteren hebben gehad , draaide en Pieter De Crem had de pluche gepakt! Hij had het daarnet op televisie klaar en duidelijk uitgelegd.

Voor familiebezoeken , zelfs tot in het twintigste knoopsgat , stonden de grenzen weer open . Waarom dan  ook geen inkopen doen bij de buren ? Daar moest de economie toch ook opnieuw beginnen te draaien!

De Nederlanders waren nog beleefd en uitten alleen hun verbazing . Nou, toch weer wat onverwacht wat die Belgen deden . Eerst de grenzen sluiten zonder enig contact en er op de kleine wegen zelfs reuze betonstenen laten voor aanrukken opdat er toch maar geen enkele ongezonde Nederlander  zou door geraken . En nu , weer zonder boe of baa  te zeggen de grens weer te openen om hun verre familieleden te bezoeken en nog wat te kopen ook. ! De Nederlanders slikten even en schudden hun hoofden . Brave Nederlanders eigenlijk toch. Echte stambroeders!

Bij de Fransen was het wat anders. De massa Belgen die in Frankrijk familie hadden en die na een kort bezoekje ook nog wat tijd hadden gepland om Franse wijn en kazen te kopen , moesten meteen een bocht van 360 graden maken . Weer het vaderland in dat ze nauwelijks hadden verlaten!

En nu de vergelijking ! De kolen van de Wissel en de Franse grenswachters …

Wat er verteld werd , was in beide gevallen niet waar! Er waren geen kolen en de Belgen mochten Frankrijk niet binnen! Tot daar was het een perfecte vergelijking . Maar dan?

In het kolengeval was het verhaal uitgevonden door een grappenmaker , in het andere geval werd het verteld door de minister van binnenlandse aangelegenheden . De ene had het als grap  bedoeld , de andere had het helemaal niet als grap bedoeld! Die had het als waarheid verteld.

De ene had mensen kwaad gemaakt , de andere had zich hopeloos belachelijk gemaakt ! Beide vertellers hadden zich voor een tijd ongeloofwaardig gemaakt . Voor de eerste was het hoofdstuk echter afgesloten en verleden tijd , voor de minister begon het nu maar pas!

Maar … wie heeft de minister iets laten zeggen dat op zijn minst onjuist was? Had er iemand opzettelijk die minister op het verkeerde been gezet? Was er iemand vergeten een afgesproken contact te leggen ? Had iemand iets verkeerds begrepen? Wij zijn echt benieuwd wat er over gezegd zal worden.

Tot nu toe zwijgt binnenlandse zaken in alle talen. Wel is er gisteren een korte rechtzetting gekomen waarin stond dat het gedrukte besluit in het Staatsblad voor Frankrijk niet van tel was!!!

In elk geval wordt de afwezigheid van de eenheid van commando in de Belgische communicatie schrijnend. Nu is het weer  de groep van beleidsmensen die voor zijn beurt sprak om even in de belangstelling te komen , niet alleen groter geworden , maar sommige geven de indruk dat ze zomaar wat uitkramen.

De open grenzen hebben gisteren heel wat schade berokkend! Zeker ook voor de betrokken minister! Hopelijk begrijpen die pluchepakkers dat een eenheid van beleid beter zou zijn , zeker ook voor de groep mensen waarvan zij deel uitmaken .

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 74

Bijna zoals in Wuhan

 

Enkele maanden geleden staarden wij vol ongeloof naar de Chinese stad Wuhan , een stad met evenveel inwoners als geheel ons land . Op dat ogenblik  kwamen zij na 76 dagen stilaan uit hun echte lockdown .Zesenzeventig dagen lang waren de inwoners van de stad niet buiten geweest. Een persoon per gezin mocht  gaan voedsel kopen in  een winkel heel dichtbij en zo nodig naar de apotheek gaan! Voor de anderen was er niets toegelaten ! Binnen blijven.

Binnen twee dagen zijn wij ook zover, met tweede Pinksterdag , maandag aanstaande , overmorgen! Dan zitten wij ook aan die 76 dagen .

Ik denk dat onze insluiting minder streng was dan de Chinese . Wij zijn altijd mogen blijven wandelen en fietsen , en dat heeft onze situatie een beetje draaglijker gemaakt !

Maar indien wij 74 dagen geleden hadden geweten wat we nu weten , dan zouden wij toch met een beetje minder vertrouwen de afzondering zijn binnengestapt.

Onze afzondering  zou twee weken duren , dachten wij , en dat zouden wij wel kunnen volhouden . En nog twee weken langer , daar hadden we ook wel begrip voor , of tot na de paasvakantie , tot 20 april of zo , tot daar nog aan toe…

Ondertussen is het haast juni . Alle prettige dingen die in mei op ons afkwamen zijn afgelast , ook  alle familiefeesten . En daarvan is het einde nog niet in zicht. Zelfs het mooie voorjaarsfeest van Pinksteren wordt mee opgeslorpt . Vooral het vertrouwen in de regering slinkt! En in alle regeringen. Elke dag dieper en dieper.

In maart waren wij tevreden omdat er dan toch een min of meer een echte regering was , omdat het getreiter tussen De Wever en Magnette ophield ! Maar nu weten wij dat dat getreiter eigenlijk nooit heeft opgehouden , want onder het oppervlak gewoon verder gezet . Een beetje zoals toen de Hoge Venen in brand stonden , een halve meter onder de grond , en het verwoestende vuur zich zo honderden hectaren ver verspreidde .

Zo was het ook in die nationale Veiligheidsraad . Niet langer die zogenaamd krachtige regering die de lakens uitdeelde , maar de bijzitters , de figuren die de eerste minister altijd flankeren . Di Rupo aan de ene kant en Jambon aan de andere. Van toen af werd het duidelijk dat er geen eenheid van beleid meer was!

Vooral aan Vlaamse kant werd het erg. Beke deed plots anders dan  wat door de eerste minister was afgekondigd . Van dan af moest Weyts ook met niemand nog rekening houden en startte hij zijn chaotische schoolaanpassingsplannen . Om de drie dagen heel de schoolsituatie herinrichten…Tot grote (meestal ingehouden woede) van de vele schooldirecties die dagen en nachten voor niks zaten te goochelen aan hun kalenders .

Wat wij ondertussen ook weer geleerd hebben , is dat er 9 verschillende mensen zijn die allemaal als minister in dit land verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid! Dat betekent ook dat onze verkozenen met hun ene staatshervorming na de andere er een zootje van hebben gemaakt ! Dat heeft de chaos nog groter gemaakt!

En wat ook nog opvalt naast de torenspits van Bommel is wanneer de Veiligheidsraad met strenge blik had gezegd : “Al wat vandaag niet is beslist , zal moeten wachten tot binnen twee tot drie weken .“  

Dat moet vandaag begrepen worden als: “Vanaf nu goed opletten , want er zal elke dag wel iets moois uit de kast vallen .” De paardenmolen draait en wie de pluche pakt , heeft ze .

En zoals op een echte paardenmolen is het de man of vrouw met de pluche die meestal bepaalt aan welk kind hij of zij die pluche gunt , zo kregen de laatste dagen ook de tweedeverblijvers een cadeau . Dat gebeurt ook nu weer met de families van over de grens! Wij zijn benieuwd wie er volgende keer niet zal bij zijn en wie enkele dagen later op de paardenmolen toch beloond wordt .

Voor mij zou het zeer goed uitkomen dat het de frietkramen zijn . Daar zouden de afstandsregels kunnen versoepeld worden , net zoals in de lagere scholen . Want … zijn de frituren ook niet een beetje de kinderen van de horeca?

Gelukkig zijn de cijfers die we elke dag te horen krijgen toch meestal wel een opsteker , de bewijzen van hoezeer wij ondanks alles , de voorbije maanden toch echt ons best hebben gedaan.

Ik denk wel dat wij dank verschuldigd zijn aan een aantal virologen en verwante gediplomeerden . In het begin dachten ze er niet allemaal hetzelfde over , maar langzamerhand  kwam daar toch wel lijn in! Het enige breekpunt tussen Van Ranst en De Gucht is nu alleen nog de peru(vi)aanse kat… Moet ze dood of mag ze blijven leven?

De economie lijkt eveneens te herleven. Bewijs daarvan kun je elke dag merken aan de dubbele rij vrachtwagens op de autowegen. En ook de traditionele vrachtwagenbotsingen zijn weer begonnen. Vrachtwagens die weer botsen op de staart van de file voor hen….

Vanaf nu hopen wij allemaal dat alles weer naar een wereld zal evalueren waaruit alle coronarestricties zullen verdwijnen.

Ik heb wel begrip voor het niet laten plaatsvinden , misschien zelfs een jaar lang , van grote massamanifestaties!

Dan kunnen wij onze mondmaskers rustig voor kleinere zaken gebruiken , ook die van België en van de gemeenten . Die zullen er zeker komen en nog wel binnen de periode dat we er iets kunnen mee doen!

Eerlijkheidshalve moeten wij toegeven dat die geschiedenissen van over niets op tijd te beschikken , het vertrouwen in onze overheden erg heeft beschadigd!

Geen testkits op tijd en nog niet veel nu , geen maskers in het begin van de crisis en ook nu nog geen! Wat dat betreft was er wel een verschil ! Toen het ging over mondmaskers voor medici deed wel iedereen zijn best om die toch nog vanuit China hier te krijgen,

Minister De Backer stond in Luik te wachten op enkele miljoenen maskers . De vorige dag werd in Melsbroek een gelijkaardige opwachting gefilmd van een dame van  N-VA , we zijn haar naam al vergeten . En ook de koning wist er enkele honderdduizenden op de kop te tikken , en nog enkele mensen die veel in China komen . Behalve gouverneur De Caluwe , die kende ginds geen mondmasker-makerij.

Dat de verplichte  maskers er nu al maanden niet zijn voor de gewone mensen kan blijkbaar niemand van de overheid wat schelen! Ook geen enkele van de negen ministers!

Dat ze hun maskers houden!…

 Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 73

De auto doet het niet meer!

Dat heet ook ”in panne staan”!

 Al 73 dagen heb ik het zonder auto gedaan. Alles te voet of met de fiets. Voor de eerste keer moest ik vanmorgen een wat grotere verplaatsing maken . Dan toch weer de auto genomen, de oude trouwe auto.

Ik had op geen kosten gekeken om hem in goede staat zijn wederoptreden te laten doen.  Gisteren kreeg hij daarom zijn zomerbanden terug , al hadden wij met die van de winter nog geen 500 km gereden.

De auto was van binnen helemaal gestofzuigd , en aan de buitenkant ook al voor  drie vierden gewassen. Alleen de twee voorste zijdeuren waren overgeschoten. Dat was spijtig , want vandaag ervoer ik lijfelijk dat je je precies aan die deuren het vuilst kon maken.

Snel had ik mijn boodschap gedaan. Maar toen wij weer naar huis wilden rijden ging het niet zoals verwacht. Ik stak de sleutel in het slot , alle lichtjes gingen aan , een rustig windje waaide door de auto , de radio speelde maar de motor deed alleen maar ”klik” en dan nog eens ”klik”.

Alhoewel ik niets van auto’s af weet zocht ik toch in het autoboekje wat er zou kunnen fout zijn. Volgens mij kon het zeker de batterie niet zijn , maar eerder een blokkering van het startsysteem! Ik prutste er een beetje aan zodat er ergens een scheeltje afsprong dat onder een zetel terechtkwam….waarschijnlijk voor altijd…in aeternam.

Dan maar Touring bellen. Ik zocht een plaatsje waar ik rustiger kon bellen dan in een warenhuis of in een fabriek. Het was een beetje van de auto verwijderd , maar de ondervraging aan de telefoon was zo alomvattend dat ik niet direct het chassisnummer en de kilometerstand vond.

Die laatste kende ik wel van buiten op 250 km na , maar dat bleek niet voldoende. Voor de veiligheid van de toekomstige hersteller en voor die van mezelf , volgens de man aan de telefoon , moest ik een tweede keer terug bellen, van in de auto zelf om die gegevens bij in te geven. Ik had geen keuze maar kwam nu bij een vriendelijke dame terecht in de plaats van bij die stuggere meneer.

Op een dicht nabij bank ging ik wachten en hield de auto van Touring in het oog, terwijl ik ook mijn Vuren-bijdrage voor De Gazet vL begon te schrijven . Snel heb ik die activiteit onderbroken , want ik was bang dat mijn gsm wel eens  plat zou kunnen  lopen. En wie weet waarvoor ik hem dadelijk nog allemaal nodig zou hebben 😷?

De man van Toering arriveerde maar een halfuurtje later dan gepland . Ik vertelde hem over de diagnose die ik had gesteld . Hij luisterde er half naar, maar zei kordaat : “Het is de batterie!”

Ik mommelde nog wat, maar ondertussen draaide met motor alweer en de echte technicus raadde me aan toch nog een klein toertje te doen vooraleer ik de wagen weer stil zou zetten.

Wij zijn dadelijk naar huis gereden ,want wij  hadden  afgesproken met Jos die iets aan ons dak kwam herstellen! Gelukkig konden wij onze dochter L opbellen die Jos kon opvangen! Een bekommernis minder.

Onze pronostiek van thuiskomen werd dan nog eens in het honderd gejaagd doordat iemand met een auto de verkeerde reactie had gehad zijn auto te laten omkantelen op de Antwerpse Ring nabij Borgerhout. Het werd twee uur , het werd halfdrie… drie uur…. En nog later.

Toen ik het dashboard zag, kon ik een grijns van triomf niet onderdrukken, want daar was inderdaad meer aan de hand dan die batterie alleen! Vier lichtjes , waarvan ik het bestaan niet eens kende noch vermoedde ,begonnen te branden . Een vijfde begon te flikkeren zonder ophouden. Tot dan toe was me dat signaal ook totaal onbekend.

Gelukkig werd mijn aandacht soms afgeleid door een massa borden die naast de autoweg stonden om ons aan te moedigen ook morgen weer te fietsen. Weer zo iets van een of andere overheid die denkt dat ze bezig is voor het goed van andere mensen. Jullie kennen mijn mening daarover. Misschien ga ik morgen helemaal niet fietsen .

Ik ben onderweg nergens meer durven stoppen . Ook niet met zeer hoog water! Ik wou absoluut de draaiende motor niet stilleggen en zeker niet doen stilvallen. De auto staat nu weggestopt naast ons huis om toch maar zeker niemand te hinderen mocht hij niet meer in gang gaan!

En toen we net thuis waren , kwam er een zeeeer goede en bekende fotograaf voorbij gereden die ons vriendelijk welkom toewuifde (dag Vuren!).

Daar heb ik nog op gewacht om dit af te werken. En om me af te vragen of ik morgen die auto toch eens zou laten testen! …’.

Louis Vuren ,

Misschien morgen toch weer met de fiets !?

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 7