KAARSEN EN ENGELENHAAR

Ik ben van 1943, midden wereldoorlog II. Mijn eerste contacten met Kerstmis dateren van 1947. Daarvoor moest ik wel naar Varendonk, toen een van de kleinste gemeenten van België met zowat 260 inwoners.

Mijn moeder was vandaar. Ze woonde met 4 zusters en een  broer in de laatste boerderij voor de bocht Bergom-Herselt.

Vandaag, Kerstmis, is het 71 jaar geleden dat ik er voor het eerst kwam. Als vierjarige maakte ik de grote verplaatsing naar Varendonk mee op de stang van mijn vaders fiets. Mijn oudste zus achteraan in een stoeltje.  Waarschijnlijk gebeurde dat op haast onberijdbare zand- en slijkwegen,  een belangrijk detail dat ik toen niet zag.

Bij  grootvader Louis en grootmoeder Mieke was het hout- en kolengestookt warm. Bovendien was ik er niet alleen, want de kinderen van ‘tant San’ (Gielis) en van andere tantes uit Zoerle en Herselt waren er ook.

sized_DSC_0037‘Tant Fien’ was nog niet gehuwd en had in de voorkamer gezorgd voor een immens grote kerstboom die helemaal beladen was met glinsterende ballen, echte brandende kaarsjes en engelenhaar. Omdat er thuis toen nog geen boom gezet werd, was dit de eerste kerstboom die ik van dichtbij zag.Ik werd erdoor overdonderd.

Terwijl de ouderen zich ophielden rond de Leuvense stoof keken wij ons de ogen uit op de kerstboom. Tante Fien hield een oogje in het zeil  en waakte erover dat het vuur van de kaarsjes niet in contact kwam met het engelenhaar. ‘Want daarmee kan het huis afgestookt worden’, waarschuwde ze ons voortdurend, alhoewel wij geen vinger naar de prachtige boom zouden durven uitsteken.

Hoe lang wij daar zaten in opperste bewondering voor boom en kribbe weet ik niet. Ik had toen nog geen benul van tijd, maar immens lang duurde dat zeker niet. Na de middag begon het immers al flink donker te worden. Meer dan tijd dus om weer terug te keren naar Veerle.

Mijn moeder had het daar wellicht moeilijk mee omdat er in het molenhuis praktisch nooit tijd was voor een uitstapje , maar dat zag ik toen nog niet. Een wekelijkse uitstap naar Varendonk werd later wel vaste prik. Plezierig voor de kleinkinderen van meter Mieke die zich eindeloos konden ‘amuseren’ in de Merodebossen achter het huis.

“Maar het wild gerust laten”, waarschuwde ‘petere’ altijd, terwijl hij af en toe een haas of fazant uit zijn hoge hoed toverde. Toen Jos van Zoel en ik zekere zondag een fazant op zijn nest met veel eieren hadden verschalkt, kregen we daar enorm voor tegen ons voeten. ‘En zeggen dat hij dat ook doet’, merkte Jos laconiek op.

Ik begreep dat niet, want petere was voor mij een heilige dichter die altijd en overal het gebeuren rondom hem in verzen goot. Zeker geen stroper.

P1040037 P1040043

 

 

NIEUW SPEELTERREINTJE

speeltuinmolenveld-1

 

 

Het nieuwe speelterreintje in de buurt Oost- en West- Molenveld, vlak aan de lokalen van de Chirojongens van Groot-Vorst, werd officieel geopend.

“Het speelterreintje is het mooie resultaat van een participatieproject met de Chiro en de kinderen uit de buurt”, aldus schepen van Jeugd Frank Sels. “Zowel de kleuters met hun oneindige fantasie als de oudere avontuurlijke acrobaten zullen hier zeker veel plezier beleven.”

Nieuw schepencollege Laakdal

Bevoegdheden bekend

De nieuwe bestuursmeerderheid van Laakdal die bestaat uit CD&V en Prolaakdal heeft een politiek akkoord in verband met de verdeling van de bevoegdheden.

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen bestaat uit één schepen minder dan tijdens de voorbije bestuursperiode en zal worden geleid door burgemeester Tine Gielis (CD&V).

Naast haar burgemeesterschap zal Tine ook de bevoegdheden veiligheid en algemeen beleid, openbaar domein, burgerlijke stand en onderwijs op zich nemen.

schepencollege-1Frank Sels (Prolaakdal) wordt eerste schepen en wordt bevoegd voor mobiliteit, ruimtelijke ordening en patrimonium en jeugd.

Tweede schepen Gerda Broeckx (CD&V) zal zich ontfermen over cultuur, senioren, toerisme & festiviteiten.

Benny Smets (Prolaakdal) neemt klimaat, dierenwelzijn, sport en sociale tewerkstelling voor zijn rekening.

Zijn partijgenoot Jurgen Mensch (Prolaakdal) wordt verantwoordelijk voor ondernemen, communicatie, financiën en gezondheid.

Kersvers schepen An Helsen (CD&V) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en is tegelijk bevoegd voor personeel en kwaliteitsbeleid.

De OCMW- en gemeenteraad zullen worden voorgezeten door Raf Moons (CD&V).

“Wij zijn de kiezers dankbaar voor hun vertrouwen. Wij zullen de komende zes jaar hun vertrouwen dan ook niet beschamen”, aldus het nieuwe schepencollege.

Dat college licht alvast ook een tipje van de sluier op over de toekomstige investeringen: “Op het programma staan alvast het onderhoud en aanleg van wegen, fiets- en voetpaden, de dorpskernvernieuwing van Klein-Vorst (Capellebeemden), Veerle (Vinea-site) en de doortocht van Eindhout, de ondersteuning van de verenigingen en hun accommodatie, het verfraaien en beter toegankelijk maken van de kerkhoven, enz.”

De installatievergadering zal plaatsvinden op 3 januari om 20 uur. De OCMW- en gemeenteraden van volgend jaar vinden plaats op 22/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 24/9, 22/10, 26/11 en 17/12.

TERUG NAAR DE BRON

Zondag 13 december 2015 om 11u werden de trouwgeloften van het echtpaar Achilles Peeters – Angèle Rens na 63 jaar hernieuwd op dezelfde plaats als de echte van toentertijd in 1952 : de kapel / oud gemeentehuis van Varendonk.

Dat ging er vrij officieel aan toe. Burgemeester Gielis vroeg aan het koppel of ze nog onder hetzelfde dak woonden, of ze hun spaarpot nog samen beheerden en of ze bereid waren om hun eeuwige trouw van destijds nog te hernieuwen. “Jawohl”, antwoordde Achiel met vaste stem en bracht daarmee de toehoorders aan het lachen. Maar wat wil je, de oorlog 40-45 was nog niet zo erg lang voorbij.

sized_DSC_0100 sized_DSC_0101

Het burgerlijk huwelijk van destijds werd overgedaan door Laakdal-burgemeester Tine Gielis en Varendonk-burgemeester Jos Vaneynde, Laakdal-secretaris Jerry Verspreet (afwezig) en Varendonk-secretaris Flor Verstrepen.

Achilles (of Achiel) Peeters en Angèle Rens trouwden op 27/09/1952 en waren dus al 63 jaar samen. Binnen 2 jaar zouden ze hun briljanten jubilee vieren. (Achilles is intussen overleden)

sized_DSC_0102

 

 

Na de plechtigheid binnen werd er buiten in een open tentje nog geklonken op de gezondheid van het duo dat een prachtige dag beleefde.

OPMERKELIJK

sized_DSC_0004Heb je al opgemerkt dat op verschillende plaatsen waar je Laakdal binnenrijdt er al een plakkaat ‘Nieuwjaarszangertjes’ hangt , bv. op de Oude Geelsebaan nabij Kringloopcentrum … Eindhout Norbertijnenstraat.

Andere jaren stond het er ook steeds een week voor Nieuwjaar , maar nu … bijna een maand te vroeg. Dat is toch wel een record!

En zeggen dat het destijds allemaal begon met de handgeschilderde borden in Veerle die Hilde en Ludo Helsen op hun zolder maakten in de periode einde 1972 en die zij de morgen van het zingen zelf gingen plaatsen op de gevaarlijkste verkeerspunten in de gemeente … Het weten waard!

OEP ZE VUISTERS

In Vorst werden vroeger straffe verhalen verteld aan de open haard of de Leuvense stoof. Het waren sagen over geesten, heksen, duivels, dwaallichten, verborgen schatten en verzonken kapellen… over dorpsfiguren en straffe stoten. Dat heette men ‘spinnen’, waarbij ook volksmuziek werd gespeeld met accordeon.

212-1

Die verhalen werden genoteerd in de periode 1960-1990, onder meer door de LWGH (Heemkring Laakdal). Die sagen worden best beluisterd, niet gelezen. Een vertelavond in de sfeer van toen is de uitgelezen gelegenheid om dat te doen.

‘Oep ze Vuisters’ is een combinatie van volksverhalen en zang, ludiek gebracht en Vorsts getint.  Jong en oud kunnen zich laten verrassen door deze straffe en grappige verhalen gebracht door vertellers en muzikanten van eigen bodem.

 

bokrijk_sept__2009_318

Het is ook een ode aan wijlen Willy Duts, die als acteur/regisseur zijn ziel aan het dorpstoneel verpandde. Hij was ook figurant in Bokrijk, net zoals Julien Rutten waarmee Willy meer dan vijftig vertoningen van Wannes Raps heeft opgevoerd. Julien geeft nu zijn laatste optreden. Leden van het Bond Gezelschap brengen pater Versluysen, de Wringers en de Lappers, de Hussen, de legende, de taal en de toenamen van Vorst. Kastaar brengt hun repertoire: Mie Kloenk, de Boemlala, de Buiten en de Boer….

 

Acteurs:     Johan Peeters, Rob Mondelaers, Julien Rutten

Tekst:        François Van Gehuchten

Muziek:      KASTAAR

 

Zaterdag 15 december 2018: 20.00 uur

Vrije Basisschool Smissestraat Vorst

 

Toegang: 5 euro.

Organisatie: LWGH en Bond Gezelschap.

Reserveren: Johan Peeters: 013 66 80 80.

SINTERKLAAS BIJ DE TUTTENBOOM

Jong CD&V Laakdal haalt Sinterklaas naar de Tuttenboom

PHOTO-2018-12-02-15-01-40Naar jaarlijkse traditie hield Sinterklaas vandaag halt aan de Tuttenboom in Eindhout-Laakdal.

Het ganse jaar door kunnen er tutjes opgehangen worden in de Tuttenboom aan het speeltuintje van de Gemeenteheidestraat. Vandaag kwamen enkele Zwarte Pieten een handje toesteken. Al liep het ophangen van die tutjes met de aanwezige stuntelige pieten niet van een leien dakje. Toch kunnen de kinderen en hun ouders hun tutje nu bewonderen in de Laakdalse Tuttenboom achter de basisschool van Eindhout.

Het initiatief van een Tuttenboom komt eigenlijk overwaaien uit Denemarken. In Denemarken is het een traditie om tutjes te verzamelen in een boom. Intussen kennen verschillende Vlaamse gemeentes een Tuttenboom.

De keuze om ook in Eindhout een boom te voorzien, ligt voor de hand. In de volksmond wordt deze deelgemeente van Laakdal nog steeds ‘Tut’ genoemd.  De aanwezige kinderen en ouders werden getrakteerd op de bekende Eindhoutse Tutters, koekjes met chocolade in de vorm van een tut.

 

 

Renovatie Sint-Lambertuskerk Eindhout

We zagen het dit jaar al in Averbode, nu bij ons. De toren van de Sint-Lambertuskerk in Eindhout staat volledig in de steigers.

safe_image.phpVoor de herstellingswerken aan het dak kan de kerkfabriek gedeeltelijk rekenen op een restauratiepremie van de Vlaamse Overheid.

Daarnaast investeert men zelf €123.127 in de renovatie. De opknapwerken zullen zowat 100 dagen duren. In een eerste fase wordt het dak onder handen genomen. Daarna wordt het gebouw opnieuw gestabiliseerd.

De totale kosten voor deze restauratiewerken worden geraamd op €358.788. De dienst Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid neemt maar liefst 80% van deze kost op zich.

Daarnaast besteden kerkfabriek en gemeente zelf elk 10% aan de opknapbeurt. De gemeenteraad besliste dinsdagavond om borg te staan voor de lening die de kerkfabriek Sint-Lambertus hiervoor aangaat.

DANK JE, OCTAAF & MIA

sized_DSC_0194 sized_DSC_0193 sized_DSC_0191 sized_DSC_0192
Na meer dan 40 jaar nam Octaaf Janssens vrijdag in het gemeentehuis afscheid van de politiek #Laakdal. Hij was 12 jaar schepen #onderwijs, #personeel, #burgelijke stand en voltrok 900 huwelijken. Octaaf had een heel groot hart voor onderwijs. Hij was zelf leraar. Dank je, Octaaf & Mia.

‘ Willem de Zwijgerstichting’

‘Willem de Zwijgerstichting’

-Ik heb net op facebook een bericht doorgestuurd dat van het Zuid- Afrikahuis in Amsterdam komt. Het bericht komt uit een Zuid-Afrikaanse letterkundige krant. Misschien kan je er iets mee doen in de gazet –

Afzender van dat bericht was Ludo Helsen , de kersverse voorzitter van de ‘Willem de Zwijgerstichting’. Ludo verbleef onlangs een aantal dagen in Zuid-Afrika om zijn aanstelling officieel te laten bekrachtigen. Ludo volgt daarmee Cas Goossens op, de voormalige directeur-generaal van de BRT.

ludo-helsen-2-600x369

Kijk ook op facebook Ludo Helsen

 

Over Voertaal

De website Voertaal is een gezamenlijk initiatief van Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN) (Amsterdam, Nederland) en LitNet (Stellenbosch, Zuid-Afrika).

De website richt zich op alle mensen die Nederlands en Afrikaans spreken in Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, de Antillen en de diaspora.

Doelstelling is de vanzelfsprekendheid van het Afrikaans en Nederlands als ‘lingua franca’ in het culturele en economische verkeer.

De redactie wordt gevormd door onafhankelijke journalisten die niet gebonden zijn aan enigerlei politieke of religieuze beweging.

Knipsel

De vrouw onderaan rechts is Eureka Barnard, kleindochter van de befaamde hartchirurg Christiaan Barnard, die op 3 dec 1967 de eerste volledige harttransplantatie ooit uitvoerde in het Grote Schuurziekenhuis van Kaapstad

 

 

 

’n Nuwe lente vir SASNEV

Menán van Heerden, Eureka Barnard, Izak de Vries Actueel 2018-11-22

  • 20 ams/Nederlandse Willem de Zwijgerstichting het in 1997 die Huis der Nederlanden gevestig en befonds die sentrum sedertdien. As indirekte eienaar van die gebou is die stigting verantwoordelik vir sowel die uitgawes rondom die gebou waaruit SASNEV bedryf word as uitgawes ten opsigte van projekte.

Op Vrydag 16 November 2018 het belangrike genote in die SASNEV-netwerk amptelik vir die eerste keer bymekaargekom om die nuwe voorsitter van die stigting te ontmoet.

Hierdie historiese geleentheid is die eerste byeenkoms wat gereël is om nie net die nuwe voorsitter voor te stel aan SASNEV se wye netwerk nie, maar ook samesprekings te fasiliteer oor die strategiese visie en primêre rol van SASNEV. Die waarde hierin van die Nederlandse Bibliotheek Kaapstad is opnuut bekragtig.

Die rol van SASNEV as Nederlandse en Vlaamse netwerk spilpunt in Suid-Afrika is opnuut bevestig en kan SASNEV en genote nou tesame uitsien na SASNEV se nuwe toekoms.

 

de plaatsen op Aarde waar nog Nederlands wordt gesprokenKnipsel

1 2 3 4 5 9