worstenbrood op VERLOREN MAANDAG

“Verloren Maandag” wordt op de maandag na de zondag na Driekoningen (06.01) gevierd en is een hardnekkige traditie in de provincie Antwerpen en in de stad Antwerpen. Vandaag maandag (13.01) worden ‘hete broodjes’ gegeten, gevuld met worst, warm uit de oven. Worstenbrood, zeggen wij hier. Appelbollen kunnen ook.

Vele verhalen en stadslegendes

De eerste “Verloren Maandag” komen we tegen in 1730, in Leuven. Een dag die als “verloren” werd beschouwd. Er werd niet gewerkt omwille van de feestelijkheden ter gelegenheid van de eedaflegging van de stadsambtenaren.

Dergelijke plechtigheden werden vaak gevolgd door een feest. Om dat feest voor de stad betaalbaar te houden, kreeg men een goedkoop vleesbroodje te eten. Aangezien de ambtenaren de rest van die dag niet meer werkten, werd die dag al gauw “Verloren Maandag” gedoopt.

Gilden

In vroegere tijden organiseerden erg machtige gilden rond het begin van de 18de eeuw hun nieuwjaarsfeest op “Verloren Maandag”. Een ganse dag werd er gefeest en kwamen de ambachtslui niet aan werken toe.

Gildeleden gingen van deur tot deur nieuwjaarswensen aanbieden in naam van hun patroon. Meteen ook een grote aanleiding tot herbergbezoek en werkverzuim. Dit drukke herbergbezoek bracht de herbergiers mogelijk op ideeën.

Om hun hun klanten zo lang mogelijk in hun zaak te houden, zorgden zij voor een zout hapje. In samenwerking met de slagers en bakkers van dorp en stad trakteerden de herbergiers hun klanten op gebraden vlees en versgebakken brood. Om het goedkoop te houden, gebruikte men vooral vette vleessoorten, verwerkt tot worst en verpakt in deeg.

Antwerpse haven

Andere bronnen verwijzen naar de Antwerpse haven. Traditioneel mochten de havenarbeiders op de maandag na de eerste zondag na Driekoningen op kosten van de natiebazen drinken.

Daarbij werd hen iets warms te eten aangeboden, samengesteld uit ‘onverkoopbaar’ vlees en brood. Dat “verloren brood“ zou aan de oorsprong liggen van de specifieke naam van die dag.

Worstenbrood

Het eten van écht worstenbrood, zoals wij dat nu kennen, wordt voor het eerst vermeld in 1913 in het boek “Plezante mannen in een plezante stad”. Het gebruik zou volgens schrijver Poffé pas opgekomen zijn na 1880.

Pas na de Tweede Wereldoorlog zorgde het worstenbrood bij de bakker voor een grote toeloop op “Verloren Maandag”.

Tot op de dag van vandaag wordt deze traditie gehandhaafd en worden in sommige, traditionele Antwerpse horecazaken de klanten vergast op worstenbrood en/of appelbollen.

En wij?  Wij eten vandaag … pannenkoeken.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT…

* Het protest van “Groen Laakdal” tegen de de plaatsing van een ‘slow cabin’ langs de Herseltseweg in Veerle bereikte natuurlijk ook burgemeester Tine Gielis. Die stuurde ons het document van overeenkomst tussen de gemeente en Xavier Leclair, de man achter ‘slow cabin’. Een uittreksel uit dat schrijven …

“Art. 7.2. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is : 

1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden.

2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied; 

 3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang

 4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.” 

2. de cabin in Laakdal staat niet in een bosreservaat maar juist op agrarisch niet kwetsbaar gebied. Slow Cabins hecht veel belang aan respect voor de natuur en zal dit steeds bewaken. 

3. Een Slow Cabin is geen permanente constructie bedoeld voor privé gebruik maar een mobiele verplaatsbare constructie die binnen de 3 uur kan verwijderd worden.

Wij begrijpen dat sommige mensen soms de link leggen naar de pijnlijke illegale weekendhuisjes praktijken van de voorbije decennia (die wij overigens zelf zeer betreuren), maar dit concept is o.i. toch enigszins anders. 

4. Slow Cabins hecht veel belang aan haar lokale license to operate en verhouding met de lokale bevolking. Slow Cabins is een concept dat vooral de lokale economie en gemeenschap wil laten floreren. Zo houden we eindbestemming tot 2 weken voor vertrek voor onze gasten ‘geheim’. Er zal dus nooit concurrentie met lokale initiatieven optreden. 

5. Slow Cabins heeft de voorbije jaren nauwe en constructieve gesprekken gehad met partners zoals Natuurpunt en ANB.  Eind 2018 heeft Slow Cabins bijvoorbeeld nog met Natuurpunt een speciale ‘Bos voor Iedereen’ actie opgezet om onze gasten en ons team actief te laten meedragen aan lokale natuur opbouw.

Krijgt Fortun tijdelijke invulling ?

Jong CD&V lanceert het opmerkelijke voorstel om het leegstaande Fortun, langs de Smissestraat in Groot-Vorst, een tijdelijke invulling te geven. Het gemeentebestuur zoekt nog een nieuwe uitbater voor het café en de ontmoetingsruimte. Jong CD&V wil het Fortun intussen openen als ‘Blokpunt’ voor studenten.

° “Zaal en café staan al een tijdje leeg. Alle faciliteiten zijn aanwezig om studenten de komende periode in alle rust te laten blokken in deze ruimte”, stelt CD&V-jongere Chiel Peeters voor. “Daarmee bieden we een stille ruimte zonder afleiding aan de studenten en vermijden alzo dat het Fortun ook in januari leegstaat.”

° In zaal ’t Fortun is er mogelijkheid om thee en koffie te zetten. Er is sanitair en WiFi. Het ter beschikking stellen van een gemeentelijke ruimte aan studenten tijdens de blokperiode blijkt in verschillende gemeentes een succes te zijn. Onlangs nog besliste de gemeente Gooik om het aanbod uit te breiden.

°  “De lege ontmoetingsruimte dient dringend een invulling te krijgen. Onze partij steunt dan ook ten volle zulke waardevolle initiatieven voor een fijner Laakdal. In dit geval eentje dat de Laakdalse studenten ten goede komt”, aldus afdelingsvoorzitter Stein Voet.

“Een Blokpunt in ’t Fortun zien we bovendien als een proef.  Als het Fortun een nieuwe uitbater heeft en een Blokpunt in Laakdal een succes blijkt, kunnen andere gemeentelijke of parochiale gebouwen als Blokpunt worden geopend. Op termijn lijkt het me zelfs mogelijk dat een student als verantwoordelijke wordt aangeduid om het Blokpunt te openen en af te sluiten. Ook dat blijkt in verschillende gemeentes vlot te werken”, vult Stein verder aan.

Info: steinvoet@live.com – 0494/88.54.50

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OUDJAAR NIEUWJAAR …

sized_DSC_0018-2Morgen dinsdag is het oudjaar, de laatste dag van het jaar 2019. En daar hoort een feestje bij, een kinderfeestje. Kinderen gaan bij de buren Nieuwjaar wensen en een liedje zingen om een snoepje of een cent.

° Nieuwjaarszingen is een folkloristisch gebruik, dat vooral voorkomt in de Antwerpse Kempen en het Hageland. Vredelievender kan nauwelijks.

° Nochtans. Nieuwjaarszingen heeft een woelige geschiedenis. Al in de zestiende eeuw gingen jongeren in groep op pad. Ze klopten aan van huis tot huis en zongen een lied in ruil voor wat geld, voedsel of drank. Wanneer mensen niks gaven, werden ze vaak uitgemaakt door de bedelende jongeren.

° Dat nieuwjaarszingen niet altijd onschuldig was, bewijzen ook de verbodsbepalingen uit de 18de en 19de eeuw. In de motivaties van die verboden staat te lezen hoe agressief de bedelende groepen werden, vooral na een aantal rondjes sterke drank. Ook de Kerk probeerde het nieuwjaarsbedelen aan banden te leggen. Lange tijd werd het geven van geschenken immers gezien als een manier om voorspoed af te dwingen. Volgens de katholieke leer vormen van bijgeloof.

° Het nieuwjaarslopen van oudere jongeren en volwassenen verdween grotendeels na de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste probeerden steden al sinds de negentiende eeuw deze openbare feesten te verbieden. Heel wat burgers vonden de vaak wilde bedeltochten onfatsoenlijk en een vorm van overlast. Bovendien kwam er met de eerste postzegel in België (1849) en later ook de goedkope prentbriefkaart, een nieuwe mogelijkheid om nieuwjaarswensen over te brengen.

° Vanaf het begin van de 20ste eeuw stuurden mensen hun  gelukwensen steeds vaker via de post. En … werd het systeem van nieuwjaarsfooien geleidelijk aan structureel overgenomen door werkgevers. In steeds meer sectoren krijgen werknemers een eindejaarspremie.

° Toch is het gebruik om dienstverlenend personeel iets extra toe te stoppen niet helemaal verdwenen. Zo mogen heel wat thuisverplegers en poetshulpen zich nog steeds verheugen op geld, pralines of andere geschenken voor het nieuwe jaar.

* Maar nieuwjaarszingen, zoals de kinderen en de jeugd het doen, is toch het leukst van al. Snoepjes voor de kinderen, iets sterker voor de jeugd.

sized_DSC_0006-2-768x509 sized_DSC_0013-3-768x509

What do you want to do ?

New mail

KERSTMARKT DUSSELDORF

Zin om samen met vrienden, buren, familie of wildvreemden gezellig samen op pad te gaan tijdens de donkere dagen voor de Kerst? Dan kan je mee met de bus naar Tönisvorst (Duitsland) en de Kerstmarkt in Düsseldorf.

Zaterdag 21 december 2019 trekken we op daguitstap met een bus Laakdallers naar onze Duitse partnergemeente Tonisvorst en de Kerstmarkt in Düsseldorf.  Ga je graag mee ?  Schrijf je dan nog snel in. De plaatsen zijn beperkt.

Vertrek : 12.00 u Markt,  Groot-Vorst en 12.10 u Kerk, Klein-Vorst  We zijn rond 22.30 u terug in Laakdal.

Prijs : 10 euro (inbegrepen busrit, koffie en taart)

Info en inschrijven : Paul Mondelaers (0473/383437), Jan Nysmans (013/666622), Monique Nijs (0496/976905)   Organisatie : Jumelagevereniging Vorsters Verenigingen Komitee

MIGHTY BIGBAND IN VEERLE

Op de 145e verjaardag van Winston Churchiil bezorgde de Mighty BigBand, o.l.v. Jos Huygen de talrijke aanwezigen een zeer geslaagde avond in de muzikale sfeer van de oorlogsjaren.

Het orkest bracht een mengeling van toegankelijke big-band-muziek en de grote klassieke standards, met werk van onder andere Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington en Sammy Nestico, Frank Sinatra, e.a.

Een paar fotootjes …

 Nieuwe brug klaar voor verkeer

Nieuwe brug over het Albertkanaal in Geel-Stelen klaar voor het verkeer

Vanmorgen hebben 16 vrachtwagens van elk 43 ton de stabiliteit van de nieuwe brug getest. De brug werd goedgekeurd voor gebruik en wordt zaterdagochtend 30 november opengesteld voor het verkeer.

De herbouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren.

Het verhogen van deze brug tot een doorvaarthoogte van 9,10 meter en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Intussen zijn 41 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 15 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar zijn en wordt het Albertkanaal meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen.

NIEUWE AANPLANT OP KERKHOF

Op het pas gerenoveerde kerkhof van Veerle werd gisteren de eerste groenaanplant uitgevoerd. En die werd bepaald niet op gejuich onthaald door de vaste bezoekers.

 

Nand  vond dat men de mooi ingezaaide perkjes ongerept groen moest laten. Gaston maakte zich zorgen omtrent de hoogte van de bomen en de bladafval die ze hoedanook zullen veroorzaken. En Frans was van mening dat men het liever bij wat haagjes had gehouden. Ook hij vond hoogstam minder goed gepast. En wij? Wachten het af…

‘ANNA’ IN VORST WERD 100

Het was al van de legendarische Toke Van Neste geleden dat Groot-Vorst nog een 100-jarige mocht vieren, maar gisteren donderdag was het weer zo ver. 

Gisteren, 21 november 2019, werd Anna Van Waelderen  ook 100 jaar.

Meteen werd ze de tweede eeuwelinge in Groot-Vorst.

Een echte Vorstse nog wel, want Anna werd in Groot-Vorst geboren. Getogen eveneens, want haar kindertijd bracht ze door in de Rode Kruisstraat.

Anna  woont nog steeds in de Houthoek. Vroeger baatte ze er, samen met haar man een fietswinkel uit. Anna  is nog in een opmerkelijk goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Veel aandacht moest je aan haar verjaardag niet schenken, zei ze haast verontschuldigend omdat ze deze recordleeftijd heeft bereikt.

Niettemin  had de buurtvereniging ’s nachts enkele bescheiden boompjes voor haar woning geplaatst zodat ze toch een beetje zou verrast zijn bij het ontwaken.

Om deze historische dag niet ongemerkt te laten voorbij gaan, hadden ook afgevaardigden van enkele verenigingen uit Groot-Vorst een verrassingsbezoekje voor haar in petto. Zowel Samana, OKRA als de buurtvereniging tekenden present.

Komend weekend staan nog meer festiviteiten op de agenda.

Ook van ons en heel Laakdal een dikke proficiat Anna!!!

dorpskernvernieuwing

Het gemeentebestuur maakt werk van dorpskernvernieuwing.

Kortelings zal het straatbeeld ter hoogte van de pastorij in Klein-Vorst veranderen.

“De voormalige winkel met bedrijfskleding Vannoppen zal gesloopt worden. Op die manier wordt er ruimte vrijgemaakt voor parkeergelegenheid in de dorpskern”, aldus burgemeester Tine Gielis, bevoegd voor dorpskernvernieuwing.

1 2 3 9