De Laak… natuurlijke gemeente- en provinciegrens

 In 1977 kregen we onze gemeentenaam van de drie Laken die ons dal (?) rijk is. De laatste tientallen jaren is de Grote Laak, de grootste van de drie, echter een doorn in het oog, want dichtgeslibd en vervuild. Maar… volgend jaar start de sanering op Limburgs grondgebied. En daarna zijn wij aan de beurt.

Verontreinigde Grote Laak wordt gesaneerd

De Grote Laak heeft een totale lengte van 29,7 km en loopt door de gemeenten Ham, Tessenderlo en Laakdal om daar uit te monden in de Grote Nete. Ze vormt ook voor een deel de provinciegrens met Limburg.
Uit bodemonderzoeken is gebleken dat er een verontreiniging aanwezig is over een lengte van 19 km, tussen de Bergstraat in Ham en de monding van de Grote Laak in de Grote Nete.

Door de vroegere industriële lozingen met zouten en zware metalen is het slib van de waterloop (waterbodem) verontreinigd. Door overstromingen en slibruimingen heeft de verontreiniging zich in de omgeving van de waterloop verspreid. Niet alleen het slib, maar ook de oevers en het overstromingsgebied zijn verontreinigd.

Gezien de lengte van de waterloop en de omvang van het saneringsproject zal de sanering gefaseerd worden uitgevoerd. Verschillende deeltrajecten worden achtereenvolgens aangepakt. Voor elk deeltraject wordt een apart bodemsaneringsproject opgesteld.

° Voor het eerste, meest stroomopwaartse deelgebied van de Bergstraat in Ham tot de monding van de Dode Beek in de Grote Laak (5 km), werd bij de OVAM een bodemsaneringsproject ingediend. Hierin worden de geplande saneringswerken uitgebreid besproken. Deze werken starten in 2021.

° Later volgt het tweede deeltraject van de monding van de Dode Beek tot de Nieuwe Baan (4,4 km).

° Het derde deel loopt van de Nieuwe Baan tot de Eindhoutseweg (eveneens 4,4 km) en tot slot het gedeelte tussen de Eindhoutseweg en de monding in de Grote Nete (ook 4,4 km).

Bodemsaneringswerken? 

OVAM kent het antwoord. De verontreinigde waterbodem (slib en onderliggende bodem) wordt geruimd en naar tijdelijke ontwateringszones gebracht, tot het “steekvast” is.
Van zodra het materiaal voldoende ontwaterd is, wordt het afgevoerd en gestort op de saneringsberging “Kepkensberg” van Tessenderlo Group nv.

In dit eerste traject van de Grote Laak zal ook een permanente slibvang geïnstalleerd worden. Dit is een plaatselijke verbreding van de beek, waar resterende verontreinigde slibdeeltjes bezinken. Het maakt een beter beheer van de waterloop mogelijk voor de toekomst. Na sanering wordt de waterloop hersteld met, waar mogelijk, een meer natuurlijk talud.

Na sanering worden de ontgraven zones opnieuw aangevuld met schone grond.

De zoutverontreiniging in het grondwater zal gedurende 10 jaar worden opgevolgd met monitoringspeilbuizen langsheen de Grote Laak.

Aanvullend zal het ecologisch herstel op lange termijn worden opgevolgd door middel van een waterkwaliteitsmonitoring van de Grote Laak, de periodieke ruiming van het slib uit de slibvang, en een ecologische monitoring van fauna en flora.

Door deze sanering van waterbodem en oevers zorgt men voor nieuwe kansen voor de natuur, maar ook voor een veilige omgeving voor landbouw en recreatie.

(Stein Voet in corona-herstelverlof zorgde voor tekst en foto’s)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET GAAT VERBAZEND GOED VOORUIT

Ook benieuwd naar de werken op Capellebeemden in Klein-Vorst? Wij ook. Daarom een flitsbezoek en een pakje foto’s dat u moet wijsmaken hoe snel de werken hier wel vorderen. Met een beetje verbeelding zie je de nieuwe wijk zo uit de rond rijzen. Vrijwel alles moest vanachter de omheining gebeuren. Terecht neemt men hier geen onnodige risico’s. Een vaststelling: het gaat verbazend goed vooruit.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

6 NOVEMBER IN BEELD

Mooie korte zonsopgang beloofde weer prachtig, herfstig heideweer van Schoot-grot tot abdij Averbode. Niet ik vond dat prachtig, maar velen met mij. Links en rechts goed voor een fotootje. En dan naar de finale van het nieuwe fietspad. Heerlijk rijden op de pas aangebrachte toplaag in heiderood, het mocht. Het wachten is nu op de inkleding. Kijk voor meer op facebook ludo vervloet.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HERFST OP ZIJN BEST

Kleuren en kleurtjes bij de vleet op deze zonnige herfstdag. Wie de kleurenpracht 2020 tussen Schoterheide en de abdij van Averbode nog niet gezien heeft, moet dringend komen kijken. Doen, net als de vaders, moeders, grootouders en kinderen in vakantie. Hier en daar een praatje slaan met totaal onbekenden maakt je namiddag helemaal goed. Enkele sfeerprentjes en vaststellen dat de nieuwe tarmac van de baan VeerleHeide-Averbode meer dan flink opschiet.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

REVEIL van 1 NOVEMBER in Veerle

REVEIL is een non-profitproject dat mensen samenbrengt om jaarlijks op 1 november de begraafplaatsen te verwarmen in een gloed van muziek en woord. Vorig jaar kregen we een uiterst geslaagde première. Dit jaar kan het niet omwille van … ja, corona. Hieronder doen we die eerste REVEIL nog eens over.

Voor Gerda Broeckx, de Laakdalse schepen van kerkhoven, was 1 november 2019 dé ideale gelegenheid om het pas met succes gerestaureerde kerkhof in de Makelstraat in Veerle officieel voor geopend te verklaren.

* In feite was dat al gebeurd door de vele familieleden en hun dierbaren die hier begraven liggen. Begin november lijkt het immers wel feest op de kerkhoven. Die baden nu in een zee van bloemen. In de week voor 1 november was het hier een komen en gaan van mensen met zeemvel en emmer, met bloemen en ornamenten van allerlei pluimage.

* Ook fanfare ‘de Wijngaard’ was vrijdagavond 18u van de partij. Net zoals ze één dag vroeger, donderdag 31 oktober, aanwezig was in de dorpskerk waar de overleden meester Oeyen, leraar en bezieler van het lokale muziekcorps, een mooie uitgeleide kreeg.

* In de nieuwbouw afscheidshal op het kerkhof was meester Oeyen donderdag de eerste persoon die hier afscheid nam van familie en vrienden in de nieuwe accommodatie. Zijn urne rust nu in een nis van het columbarium.

Met vreugde heeft Frans beslist geluisterd naar de deuntjes waarmee ‘zijn’ fanfare enkele maanden eerder ook de briljanten bruiloft van hem en zijn Georgette opluisterde. Spontaan, in de tuin voor het raam van hun verzorgingsflat Op Haanven. 65 jaar huwelijk is niet iedereen gegeven.

* Tot zo ver de muziek. Voor het woord op deze reveil koos Gerda met haar team voor de levensloop van een vijftal markante figuren die hier begraven liggen.

Stans Loret wordt herinnerd als een zeer kranige vrouw, met geen gemakkelijk leven, maar ondanks dat toch te vinden in een groot aantal verenigingen als een erg creatieve kracht.

Mil Robrechts en zijn zussen kennen de dorpelingen beter onder de naam Mil en de vrelle van Haabeek. Het woonhuis in Haanven, intussen omgedoopt tot afspanning SurPlace, werd tot het eind van zijn leven bewoond door Mil. Hij was onder de jeugd bekend voor de jaarlijks erwtenpluk, bij de ouderen voor zijn mooi fruit. De zussen baatten naast de oude school een kledingwinkel uit en waren werkend lid in vele organisatie.

Ludo Stijnen was een vriend van mij. Samen stichtten we AMC Veerle en organiseerden we een kleinkunstavond. Die avond mocht hij echter niet beleven. 29 september 1967 stortte hij als 20-jarige pas gebrevetteerde piloot neer met zijn Fouga Magister (rood toestel van het Red Devils-stuntteam) in de tuin van Sander Van Nijlen, nog een vriend.

Pros Rens was niet alleen duivel-doet-al in de NV Voedingswaren Rens, hij was ook 16 jaar lang hoofd van het Davidsfonds en kreeg daarvoor de cultuurprijs van de gemeente.

Jef Mertens kende iedereen beter als ‘Jefke Pertret’. De man die niet alleen Veerle en omliggende voor het groot publiek bekend maakte, maar ook haast elke inwoner ooit voor zijn lens kreeg. Klein van gestalte, dat wel, maar een reus in zijn vak!

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

gemaskerde bezoekers

Geen zaterdagdrukte op het kerkhof in de Makelstraat. Corona verplichtte de bezoekers een masker te dragen. Die gedroegen zich erg correct. Starten met ons bezoek deden we in Veerledorp aan het monument van ‘de doden van heel lang geleden’. Zondag 1 november/Allerheiligendag wordt het beslist drukker op alle Laakdalse kerkhoven.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET GAAT NOOIT OVER

Morgen zondag is het 1 november en Allerheiligen, maandag Allerzielen. Een weekend lang zullen de kerkhoven in gans Europa plaatsen worden van rust en herdenken. Herdenken van de geliefden die ons onlangs en vroeger ontvielen. Begin november krijgen zij hun jaarlijkse bloemenhulde. Hoe groot de toeloop zal worden in deze coronatijden weten we morgenavond wel. (foto 2019)

“Jeannine, mijn vrouw, stierf 10 oktober 2012. Openhartoperatie in Leuven. Alles leek geslaagd. Maar ze werd niet meer wakker. Mijn wereld stortte in.

° Sindsdien komt Frans Peeters meerdere keren daags naar het kerkhof. Even praten met zijn geliefde. Frans is 77, zijn vrouw Jeannine zou nu 76 zijn.

“Het gaat nooit over, echt nooit over”, zegt Frans. “Ik kan er niet aan weerstaan. Dag en nacht was ik hier te vinden. Winter en zomer. Zonder haar heeft mijn leven weinig zin meer. Gelukkig vind ik nog wat troost in mijn geloof. Elke zondag zit ik in Veerle in de mis. In Averbode volg ik elke zondag de Vespers van 18 u. Ook hier kan ik niet wegblijven. Ik zing wel niet, maar goed luisteren is ook zingen.”

Frans: (op het kerkhof bij de muur): “Even over haar foto aaien en praten, veel praten. En luisteren, aandachtig luisteren. We hebben elkaar veel te vertellen, elke dag, elke keer dat ik kom.Vroeger vond je me hier ‘s nachts om twee, om vier en om zes uur. Om zeven uur was ik er al terug. Voor de middag nog een keer, na de middag nog eens. Maar … de coronacrisis heeft dat schema danig in de war gestuurd. Tussen middernacht en 6u ‘s morgens mocht er plots niemand meer buitenkomen, zeker niet op het kerkhof. Of die maatregel intussen gewijzigd is, weet ik niet.  Maar sindsdien kom ik nog vier keer … per dag.”

* Slaap jij wel genoeg? Je oogt nog fris en scherp voor een 77-jarige.

Frans: “ Slapen doe ik genoeg. Zes jaar lang had ik geen radio of tv meer gehoord of gekeken. Die spullen konden me niet afleiden van de echte zaak, ons leven.”

” Twee jaar geleden in januari ben ik in de buurt van mijn woning met de fiets uitgegleden op een glad stuk beton. Ik voelde meteen dat er wat loos was. Zes weken lang heb ik met de linkervoet in het gips gezeten. Van fietsen was toen geen sprake meer.”

” Zes weken alleen thuis, dag en nacht. Van lieverlee heb ik me toen weer een tv aangeschaft. Maar die bracht me echt geen troost. Hij stond en – staat nog steeds meer uit dan aan. Ik nam wel het nieuws mee, probeerde dan nog iets wat me interesseerde, weinig dus, en ging slapen. Ik was dolblij toen ik voor het eerst weer naar hier kon komen. ”

*  Echt grote fietstochten doe/deed je ook. Beetje vluchten ?

Frans: “ Vluchten is niet het goede woord. Mijn zinnen verzetten klink beter.  Ik had vele routes om te rijden: naar Nederland, de hele Limburg, de beide Brabanten en het Antwerpse, overal vaste trajecten … Hoe verder en langer, hoe liever.”

” Zekere keer heb ik overnacht bij de paters Trappisten in Malle. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Die orde heeft vrij strenge regels, voor zichzelf en voor eventuele bezoekers. Ik moest me heel omstandig voorstellen en het verhaal van mijn leven vertellen. Toen mocht het, maar wel de regels van het huis volgen. Heel vroeg in de morgen mee opstaan om te bidden, o.a. Dat was geen probleem voor mij. Bovendien ben ik religieus van inborst. Bidden is met mijn vrouw spreken. Dat brengt verlichting. Waarom zou ik het niet doen?”

Frans: “Die grote ritten doe ik niet langer. Bijna dagelijks bezoek ik nu mijn (zieke broer) in Wolfsdonk. Kwestie van me toch een beetje fit te houden. Averbode is vrijwel altijd een rustpunt. In de zomer af en toe een cremmeke likken in de lekdreef kan er wel van af. Met belangstelling volg ik ook de werken voor het nieuwe fietspad tussen Veerle-Heide en Averbode. Het gaat iets moois worden. Gedaan met die gevaarlijke toestanden tussen de lijnen van niet eens een echt fietspad. Pas nu begin ik te beseffen hoe gevaarlijk dat oude pad wel was.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEEN DAG SLAAN ZE OVER

Van Frans Peeters weten we dat hij met vier bezoeken per dag de trouwste bezoeker is van het kerkhof in Veerle. Maar Frans is niet de enige die dagelijks (met masker) een bezoekje komt brengen aan haar/zijn geliefde.

* Van vorig jaar onthouden we dat ook Frans Van Gorp en Frans Berghmans minstens één keer per dag naar hun geliefde Anna en Agnes (ze liggen naast elkaar -foto) komen voor wat stilte en een babbeltje nadien.

Ook Nand Peeters slaat geen dag over om zijn x aantal rozenhoedjes te komen bidden bij het graf van zijn Roza. Kajotter ben je voor het leven.

* Louis en Nieke waren ook dagelijkse bezoekers bij de muur waar hun geliefden bijna naast elkaar werden bijgezet.

Tijdens die bezoeken spraken ze ook erg veel met elkaar. Het besluit van beiden was dat ze zo moeilijk met eenzaamheid kunnen omgaan. Overdag lukt het nog net, maar die lange avonden waren er echt teveel aan.

Zonder het te beseften, waren ze naar elkaar toe aan het groeien. Het resultaat ervan is dat zij de eenzame ruimte opgevuld hebben en een nieuw paar zijn geworden. Dochter Gina is echt tevreden met de oplossing.

* En dan is er nog Werner. De man van Greet werd door het virus corona binnen de tien dagen uitgeteld. Werner overleden … vreselijk was/is dat. Ook de ouders en de schoonouders wisten/weten zich geen raad met die afgrijselijke werkelijkheid.

We zijn nu zeven maanden verder en nog blijft het ongeloof voor hetgeen gebeurde ons doen en laten beheersen.

Gelukkig wordt Greet bijgestaan door de ouders,  haar zusters en een stel echt goede vriendinnen.

Elke dag bezoeken wij Werners graf in het urnenveld voor de laatste muur waarin o.a. Stans Loret, meester Oeyen en Suzanne, de vrouw van meester Johnny een laatste rustplaats vonden. Normaliter kreeg Werner een urn in het wiskundig rijtje van overledenen, maar een ongewoon voorval besliste er anders over.

Joke, mijn petekind en dochter van broer Herman x Céline werd 10 jaar geleden te rusten gelegd. De urn voor haar kwam leeg te staan door een ontgraving. Werner kwam zodoende dicht bij de familie terecht. Rouwen doen we nu voor twee.

* Van de gelegenheid maak ik vaak gebruik om een kijk-ritje door het keurig verzorgde urnenveld te maken. Ontstellend veel mensen die ik goed, tot zeer goed gekend hebben, vonden hier reeds een laatste rustplaats.

* Ook op de eerste van een aantal rechtopstaande stenen aan de rand van de nieuwe strooiweide vinden we al veel bekenden terug die niet voor een conventionele begraving kozen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

LAAKDAL SCHENKT …

 ‘Laakdal Schenkt’ 10€ voor elke inwoner

Om haar inwoners te bedanken voor hun inspanningen in deze uitzonderlijke coronatijden en tegelijkertijd ook de lokale handels- en horecazaken te steunen, krijgen alle Laakdallers in de loop van december een digitale Laakdal Schenkt-bon van 10 euro.

“Aan dit initiatief wordt ook een solidariteitsactie gekoppeld waarbij iedereen zijn/haar cadeaubon kan wegschenken aan kwetsbare gezinnen met kinderen in Laakdal.”, licht schepen van ‘Financiën en Ondernemen’ Jurgen Mensch toe.

Elke inwoner zal een digitale cadeaubon met uniek nummer en QR-code ontvangen. Er zal nog gecommuniceerd worden hoe hij zal bezorgd worden en wat men moet doen om de bon te gebruiken / te schenken aan de solidariteitsactie.

De bon kan in de komende 2 jaren verzilverd worden bij de deelnemende Laakdalse handels- en horecazaken. “Alles samen zullen we een kleine tweehonderdduizend euro in omloop brengen. Op deze manier kunnen wij ook onze lokale ondernemers wat meer financiële zuurstof geven en het lokaal consumeren verder promoten”, aldus nog Jurgen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4