solidariteit …

Solidariteit is de oplossing om corona-problemen aan te pakken. Dat bewijzen de Chiromeisjes uit Groot-Vorst. Toen ze hoorden van de problemen die een andere Laakdalse jeugdvereniging had met de corona-toestand, boden ze spontaan hun eigen kampeerplek aan.

° Die andere Laakdalse jeugdbeweging, KAJ-Eindertse Jongeren, wou aanvankelijk van 1 tot 11 augustus naar het Antwerpse Kapellen op kamp.  Met de laatste corona-gegevens voor ogen, gaf dat toch wel wat problemen en dreigde het kampavontuur 2020 van KAJ te stoppen alvorens het begonnen was.

° “De oplossing voor zo’n probleem ligt niet in leedvermaak of onverschilligheid”, zegt Lore Mennes, hoofdleidster van Chiromeisjes De Schakel uit Groot-Vorst. “Ook het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen of regio’s zal het probleem niet oplossen”. “De oplossing ligt in meer begrip en solidariteit, een belangrijke Chiro-waarde!”

° “Omdat we net dezelfde periode met onze 80 leden zelf op kamp zijn in Sleidinge bij Gent, staat ons eigen kampterrein in Groot-Vorst vrij. Onze leiding-groep besliste prompt om ons eigen terrein aan te bieden aan onze onfortuinlijke collega’s.  De jongeren van KAJ mogen hun kamp verplaatsen naar Groot-Vorst.  Ze hoeven enkel de onkosten van water, gas en elektriciteit te betalen.  We rekenen geen huurprijs aan.  Ze zullen immers al in kosten vallen bij de uitbater van het gehuurde kampterrein in Kapellen. Wellicht enkele duizenden Euro.”

° Het is niet de eerste keer dat deze Chiromeisjes hulp bieden.  Eerder verleenden ze ook al onderdak aan de Buitenschoolse Kinderopvang van het OCMW en de plaatselijke lagere school.

° “Het probleem met de opslag van ons eigen kampmateriaal dreigde nog roet in het eten te gooien, maar de gemeente zorgde voor een elegante oplossing.  We mogen ons materiaal even in de gemeentelijke magazijnen stockeren.”

° Hopelijk hebben de 40 jongeren van KAJ het naar hun zin in Groot-Vorst.  Ze zullen van 1 tot 11 augustus verblijven in de lokalen aan de Smissestraat.  Niet zo ver, maar wel voldoende veilig. Wellicht tot grote geruststelling van menig ouder. (Paul Mondelaers)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CORONA IN CHIRO’ S LAAKDAL

De Chiro heeft drie jeugdkampen geannuleerd omdat verschillende leiders met het coronavirus besmet bleken te zijn na een cursus voor monitoren. Het gaat om twee kampen van Chiro Lendelede, in West-Vlaanderen en een kamp van Chiro Klein-Vorst uit de Antwerpse gemeente Laakdal. Meldt Gianni Paelinck in vrtNWS

De besmetting kwam aan het licht nadat één deelnemer aan de monitorcursus positief had getest. Eén van de deelnemers is twee dagen na afloop van de cursus naar de dokter gegaan omdat hij zich niet goed voelde.

Uit een coronatest bleek dus dat de persoon effectief besmet is met het nieuwe coronavirus. Ondertussen blijken er al 11 mensen positief, maar dat is een voorlopig cijfer.

Alvast drie kampen kunnen nu niet plaatsvinden. Chiro Klein-Vorst ziet naar eigen zeggen twee derde van hun leiding wegvallen. Zij gingen normaal gezien net vandaag vertrekken.

Intussen is duidelijk geworden dat er mogelijk ook een probleem is met de chiro-afdeling Eindhout. “Die afdeling kwam vandaag naar huis en heeft het bericht gekregen dat twee “Aspi’s” (aspirant-leiders, nvdr) die ook deelnamen aan de monitorcursus in dezelfde bubbel zaten als de besmette personen”, zegt burgemeester Tine Gielis.

“We hebben hier ook testen laten uitvoeren en de resultaten ervan zullen donderdag bekend zijn. De ouders van de kinderen zijn intussen gecontacteerd en hen is gevraagd om waakzaam te zijn als de kinderen thuis komen, zoveel mogelijk thuis te blijven en niet in contact te komen met risico-patiënten zoals de grootouders. Morgenvroeg is er een crisisoverleg om te kijken wat er moet gebeuren als de testen positief zijn”.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail