Pater Damiaan heilig verklaard

Op 11 oktober 2009 verklaart paus Benedictus XVI de Belgische missionaris Pater Damiaan (1840-1889) heilig tijdens een viering in de Sint-Pietersbasiliek Rome.

° Jozef De Veuster wordt in 1840 geboren in Tremelo. Bij de Congregatie van de Paters van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria kiest hij voor de broedernaam Damiaan. Pater Damiaan, zoals de wereld hem leert kennen.

° Damiaan vraagt uitgezonden te worden naar Molokaï, een eiland van Hawaï dat melaatsen opvangt. Pater Damiaan trekt zich het lot van de ongeveer zeshonderd verstoten melaatsen aan. Niet alleen zet hij zich in voor zielenzorg, maar neemt ook hun ziekenzorg waar. Hij verbetert ook de hygiëne op het eiland.

° De Belgische missionaris reorganiseert de gemeenschap en sticht een centrum van christendom. Hij bouwt een kerk en laat wegen aanleggen. Naast zijn werk als priester speelt hij ook voor dokter. Melaatsendokter.

° En wat moest gebeuren, gebeurde ook. Vanaf 1876 (hij is dan 36) lijdt Damiaan ook aan melaatsheid. Melaats onder de melaatsen. Nog 13 jaar lang houdt hij zich staande. Maar in 1889 overlijdt hij toch aan de ziekte. Hij is dan amper 49.

° Zeilschip Mercator (nog steeds in Oostende) brengt zijn stoffelijk overschot in 1936 over naar Antwerpen. Leuven wordt zijn thuishaven (foto). Zijn rechterhand wordt op het eiland Molokai begraven.

° Damiaan wordt in 2005 verkozen tot grootste Belg aller tijden. In 2009, exact 120 jaar na zijn dood, wordt hij heilig verklaard. Normaal toch dat de heilige Damiaan de beschermheilige voor melaatsen en aids-patiënten is.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VARENDONK WERKT

Bij de boeren van Varendonk is het werken geblazen. Loonwerkers malen de maïs op de velden tot pulp. Zware tractors met nog zwaardere laadbakken brengen de gedorste pulp in ijltempo op de plaatsen van bestemming. Uitkijken is de boodschap. Een gepensioneerde juf van weleer heeft heimwee naar de school. Gelukkig zorgt Leon voor compensatie. Haar man maakt de maïsakkers rijp voor een eerste partij groenvoer. Sommige gladgestreken velden zijn al ingezaaid. De beestjes zullen niets tekort hebben in de winter. En de boeren? Die rusten nooit.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

LES FLA, LES FLA, LES FLAMANDES …

JACQUES  BREL was bij leven een gecontesteerd figuur. Iemand die tegen de benen durfde te schoppen van de kerk, de bourgeoisie, de Vlaamse nationalisten, kortom  tegen die van alles en iedereen.

° Brel was Brel, met niemand te vergelijken. Hij had de poëzie van Bob Dylan, de introspectie van John Lennon en de viriliteit van Bruce Springsteen (of hadden alle drie de sterren hét van hem ?). Zijn intense beleving op het podium herinnerde aan Edith Piaf, de kleine, energieke straatmus van Parijs.

° Jacques Brel (8 april (ook mijn geboortedag) 1929) kwam uit een gegoede familie van kartonfabrikanten. Brel schreef echter  liever liedjes  en gedichten dan fabrieksdirecteur te worden.

° In 1953 trok hij voor het eerst naar Parijs. Daar zat men nog niet op hem te wachten. Hij kwam terug, werd opgemerkt door radio-omroep Limburg en door chef Jef Claessen diverse uitzendingen lang live voor de micro gegooid.

° In 1955, op de vooravond van zijn doorbraak, verzorgde  hij een week lang in de Brusselse ‘Ancienne Belgique’ het voorprogramma van … Bobbejaan Schoepen, toen een gevestigde waarde.

° In 1957 was het hek helemaal van de dam met ‘Quand on n’a que l’amour. Meteen werd hij in Frankrijk gelanceerd, even later volgde heel Europa. Brel was een ster met liedjes als ‘Ne me quitte pas’, ‘Marieke’, ‘Les Bourgeois’,’ Le Plat Pays’, ‘Amsterdam’ en andere ‘Chanson des vieux amants’.

° In 1968 zei Brel het podium vaarwel. De tabak en de alcohol beletten hem om nog avonden door te gaan. Hij schakelde over op films, maar die werden een flop. De musical ‘l’Homme de la Mancha’ werd wel een succes. Het laatste, zou blijken.

° In 1973 trok Jacques Brel zich terug op de Markiezeneilanden. Vijf jaar later kwam hij terug naar Parijs. 9 oktober 1978 , vandaag 42 jaar geleden, stierf hij aan longkanker. Hij werd slechts 49.

° Tot slot, een uitspraak van de artiest: “Ik ben een deugdzaam mens, en … dat spijt me.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PEST IN VLAANDEREN

lazen we in ‘de Almanak’ , maar we neusden verder en vonden … weinig. Toch even proberen …

  • De epidemie ontrolde zich in de jaren 1348-1350 als een onstuitbare vloedgolf over Europa en vaagde daarbij zo’n derde van de Europese bevolking weg. De Zwarte Dood hield lelijk huis onder de mensen,maar liet vee, akkers en geld ongemoeid.
  • Na de eigenlijke ‘Zwarte Dood’-epidemie van 1347-50 werd Europa geteisterd door nieuwe golven in de jaren 1361, 1368, 1371, 1375, 1390 en 1405.

***Breugel schilderde het gebeuren hierboven goed 200 jaar later

  • En wat lezen we in “De Bourgondiërs” van Bart Van Loo ? …

° ‘Bij aanvang van 1348 was de pest in Marseille aan land gekomen. De helft van de Parijse bevolking werd weggemaaid en de epidemie raasde noordwaarts.

° In Vlaanderen sprak men van de haestighe ziekte of simpelweg ‘gadoot’.

° De pest ging feller tekeer bij de armen, maar spaarde de rijken niet.

° Franse geleerden wezen naar merkwaardige planeetstanden, maar voor de meeste stervelingen was het God zelf die zulke Bijbelse plaag had ontketend.

° Halfnaakte boetelingen doken op in de straatbeelden en kastijden zich met van ijzeren punten voorziene zwepen. Zonder veel resultaat.

° Een zondebok zou voor een grote verlossing zorgen: Joden zouden fonteinen waterputten hebben vergiftigd.

Vanaf Antwerpen over Brussel , Basel, Keulen, Frankfurt … , maar ook in het Bourgondische Beaune werden Joden simpelweg uitgeroeid of hardhandig verjaagd. Dat ook zij aan de pest stierven deed niet ter zake.

°° Ratten en vlooien waren zulke vertrouwde metgezellen dat niemand er ook maar een halve seconde aan dacht dat zij wel eens de overbrengers van de pest konden zijn …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MILLEKE BOS 88 JAAR JONG

En wie betrapten we vandaag als eenzame loper op Schoterheide? Milleke Bos uit den Houthoek in Groot-Vorst. Een flukse 88-jarige op training.

“Twee keer per week trek ik er op uit voor een rondje van 12 km”, begint Milleke al lopend aan zijn commentaar. “Weer of geen weer, om te lopen is het altijd goed. Ik loop altijd alleen, dan word ik niet afgeleid.” Nu dus wel.

“Volgende week begint mijn voetbalseizoen weer. Ik fluit nog steeds de wedstrijden van ‘De Ware Vrienden’. Bovendien vind ik het erg spijtig dat alle loopwedstrijden van dit jaar afgelast zijn. Ik deed ze allemaal mee. Neen, niet voor een resultaat, gewoon om ze uit te lopen.”

En verder …”Ja, ik ben ook nog steeds begeleider van de rolstoelpatiënten van de Winde. Dit jaar zijn we maar een paar keer op stap geweest door die ellendige corona. En ja, het klopt ook dat ik ouder ben dan vele patiënten. Niet erg, ik doe dat graag. Ik zou niet in hun plaats willen zijn. Mensen helpen heeft me altijd veel voldoening gegeven. Ik hoop dat nog heeeel lang te mogen doen.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VLUCHT NAAR AMERIKA

Tussen 1820 en 1924 streken bijna 36 miljoen mensen neer in de VS. De overgrote meerderheid kwam uit Europa.

° Het gebruik van grote stoomschepen (versie Titanic), met een derde klasse-afdeling voor minder gegoede passagiers, heeft de uittocht van de landverhuizers ongetwijfeld versneld en vergemakkelijkt.

° De overtocht verliep evenwel vaker met ongeschikte, slechte schepen, de zogenoemde coffin ships, en was niet zonder risico. Zo’n 10 tot 20% van de emigranten overleefde de reis niet, bij gebrek aan … eten.

° Die massa landverhuizers koos uiteraard niet zomaar voor Amerika omdat de overtocht makkelijker en goedkoper werd. Ze hadden doorgaans betere redenen om huis en haard de rug toe te keren.

° In het 19e-eeuwse Europa ging het immers heel vaak om gebrek aan landbouwgrond (ingepalmd door vooral protestantse rijkelui) en de daarmee gepaard gaande plattelandsarmoede. Dat was de drijvende factor achter het vertrek van miljoenen Duitsers, Denen, Zweden, Ieren, Schotten en Italianen.

° Voor anderen speelden politieke, sociale of religieuze spanningen een rol. Miljoenen joodse onderdanen van het Russische tsarenrijk bv. gingen op de loop voor de toenemende vervolging en de regelrechte pogroms waarvan ze het slachtoffer werden. Honderdduizenden joden scheepten in op de Red Star Line-schepen in Antwerpen.

° De katholieke Ieren werden niet enkel door de noodlottige aardappelrot (tussen 1845 en 1855) van hun groene eiland verjaagd, maar ook door het strakke feodale systeem waarin de Britse landadel de vruchtbare grond monopoliseerde.

° Voor Nederlandssprekende emigranten uit de 19e eeuw waren religieuze conflicten en afscheuringen zowat de hoofdreden om hun vaderland te verlaten. Soms deden ze dat in omvangrijke groepen, o.l.v. manhaftige en autoritaire dominees, en stichtten dorpen met benamingen uit het thuisland. Andere migranten kozen voor bestemmingen in Brazilië of Argentinië.

° De keuze voor de Verenigde Staten werd bepaald door de kansen en voordelen die de VS aantrekkelijk maakten. In de eerste plaats de beschikbaarheid van land, want de trek naar het Westen was nog in volle gang.

° Voor religieus geïnspireerde groepen was het vooral de ongewone godsdienstvrijheid. In de VS werd er niet gekeken op een kerkgemeenschap meer of minder. Amerika was een bruisend religieus laboratorium waar nieuwe liturgische en theologische variaties vrijuit mochten worden bedacht en beoefend.

° Bij immigranten in het 19e eeuwse Amerika wordt vooral aan Ieren of Italianen gedacht. De eerste groep omvatte zo’n 5 miljoen migranten, de tweede groep telde 4 miljoen mensen – telkens enkel in de eerste generatie! Enorme mensenzeeën…

° Toch waren de Duitse landverhuizers nog talrijker, en ook in de Scandinavische landen kwam een gigantische uitstroom op gang. Die noorderlingen kwamen vooral in de noordelijke staten terecht.

° De Ieren, in hongernood gedreven door 5 opeenvolgende jaren van mislukte aardappeloogsten, bouwden in het nieuwe land een nieuw leven op. De gevolgen van de Ierse migratie waren in Ierland desastreus.

° De achterblijvers bleven een poosje gelaten bij de pakken zitten maar zouden zich nog geen eeuw later toch onafhankelijk van Groot-Brittannië laten verklaren. Een ander verhaal.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geschiedenis van ijs

De verkoelende lekkernij bestaat al eeuwenlang in verschillende varianten. De oorsprong van het roomijs wordt toegeschreven aan verschillende Europese vorstenhuizen, maar zeker is dat de eerste ijssalon in 1686 door een Italiaan werd geopend in Parijs.

* IJs was eeuwenlang een lekkernij die alleen de allerrijksten zich konden veroorloven.

° Alexander De Grote  (356 en 323 voor Christus), zou tijdens zijn veroveringen slaven de bergen in hebben gestuurd om ijs te halen. Dit gebruikte hij om zijn drankjes te koelen.

° De Romeinse keizer Nero stuurde ongeveer 50 jaar na Christus zijn bedienden de bergen in om verse sneeuw te halen. Tijdens banketten werd de sneeuw met honing of fruit geserveerd als lekkernij.

° De Chinezen zouden rond 700 een mengeling van melk, bloem en kamfer in een metalen buis in sneeuw hebben gekoeld, om zo een ijsje te maken.

* Na de Romeinse tijd is er geen historisch bewijs dat Europeanen ijs aten.

° De herintroductie kwam er na de reizen van Marco Polo in de 13e eeuw, die vanuit Perzië de sherbet meebracht naar Italië. Een bevroren drankje met fruitsmaak.

* Catharina de Medici  het ijs waarschijnlijk vanuit Italië mee toen zij in 1533 trouwde met de Franse koning Henry II.

° Hierna verspreidde het ijs, meestal vergelijkbaar met een sorbet of waterijs, zich door de rest van Europa. De Engelse koning Charles I zou zelfs zo graag ijs hebben gegeten, dat hij speciaal iemand in dienst had om het te maken.

°° Het ‘gewone’ volk kon voor het eerst kennismaken met ijs toen de Siciliaan Francesco Procopio dei Coltelli een café opende in Parijs. Zijn bevroren mengsel van melk, room, ei en boter sloeg meteen aan. Onder de klanten van de ‘vader van het Italiaanse ijs’ vele beroemdheden uit de tijd van toen.

* Halverwege de 18e eeuw namen Europese immigranten het inmiddels populaire ijsje mee naar de Verenigde Staten. President George Washington zou in de zomer van 1790 omgerekend enkele duizenden dollars hebben besteed aan ijs.

Door de ontwikkelingen in de Industriële Revolutie ontstond halverwege de 19e eeuw de mogelijkheid om ijs veel gemakkelijker en goedkoper koel te houden.

° Vanaf dan was ijs ook voor het ‘gewone’ volk betaalbaar, waardoor de ijsindustrie voorgoed uit de startblokken stoof.

° Bij ons is de intussen befaamd geworden Lekdreef een oord om al likkend als in een groene long te vertoeven, onder de toren van de abdij. Tenminste op dagen dat de toeloop niet al te groot is in deze coronatijden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Hondsdagen

De tijd tussen 20 juli en 20 augustus noemen we de ‘hondsdagen’. Deze vier weken staan vanouds bekend als de warmste periode van het jaar. En dat zullen we de laatste dagen geweten hebben. Maar waar komt de benaming hondsdagen vandaan?

° Met hondenweer heeft het in elk geval niks te maken. Meer nog… ‘hondenweer’ heeft zelfs niets met honden te maken, maar is een verbastering van het oud-Nederlandse woord ondeweer : ‘zeer slecht weer’.

° Voor de oorsprong van de hondsdagen moeten we helemaal terug naar het oude Egypte. In Egypte keken de boeren in juli en augustus immers erg zenuwachtig uit naar het moment dat de Nijl de landbouwgronden zou overstromen om een vruchtbaar laagje slib achter te laten. Dan pas kon het landbouwseizoen beginnen.

° Ongeveer 14-15 dagen voor die overstromingen was vroeg in de ochtend ook de ster Sirius te zien. Sirius was de hoofdster van het sterrenbeeld Canis Major, wat Grote Hond betekent.

° Sirius was de hond van de jager Orion uit Thebe. Toen Orion overleed ging hij samen met zijn hond naar de hemel en kreeg daar een plek aan het firmament.

° De hondsdagen begonnen op het moment dat de heldere ster Sirius tegelijk met de zon opkwam en daardoor niet te zien was…

° Net als de kat aanbaden de Egyptenaren de hond als een heilig en goddelijk dier. Daarom hadden de Egyptenaren het op hun hiërogliefen  over de hondsdagen.

° Omdat de Nijl een erg lage waterstand had door het hete weer, ontstonden er insectenplagen.

° Ook waren de Egyptische boeren bang dat Sirius – die zij Sothis noemden – niet meer zou terugkeren om de start van de Nijlvloed in te luiden.

° Als de ster Sirius dan toch aan het firmament verscheen, brak er grote vreugde uit langs de Nijl en vierde men het Sothisfeest. 

          

°°°  De langste rivier op aarde  is de Nijl. De rivier is mega-belangrijk in het kurkdroge Afrika! Zonder de Nijl zouden er waarschijnlijk geen farao’s en piramides geweest zijn.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 5