HONDERDJARIGE OORLOG

Op 19 september 1356 vindt de Slag bij Poitiers plaats. Een onderdeel van de Honderdjarige Oorlog tussen Fransen en Engelsen van 1337 tot 1453 met elkaar voerden.

° Bij Poitiers behalen de Engelsen, onder leiding van de prins van Wales (Eduard van Woodstoch of de Zwarte Prins), voor de tweede keer gedurende de Honderdjarige Oorlog een overwinning.

° De Fransen worden geleid door Jan II de Goede die een voor die tijd erg groot leger heeft samengebracht. Ondanks de troepensterkte (hoe groot zijn leger was is niet helemaal bekend) en de militaire moed van Jan II wordt de Slag bij Poitiers door de Fransen verloren. Anders dan bij voorgaande slagen vallen de meeste Franse edelen niet te paard maar te voet aan.

° De aanval verloopt vrij ongecoördineerd en hoewel de Engelsen in de minderheid zijn en niet op de steun van een ander Engels leger kunnen rekenen (even daarvoor vertrokken naar Bretagne) kunnen ze de aanval afslaan en de Fransen verslaan.

Jan II wordt gevangen genomen. Tot aan de Vrede van Brétigny (1360) blijft hij opgesloten in Engeland.

° Het vredesverdrag bepaalt dan dat de Fransen losgeld moeten betalen voor Jan II en daarnaast moeten Aquitanië, Calais en Ponthieu aan de Engelsen afgestaan worden aan koning Eduard III van Engeland.

De Engelse koning ziet op zijn beurt af van aanspraken op de Franse kroon.

° Van echte vrede is echter geen sprake. Beide partijen zijn nog niet bereid de strijd definitief te staken en de Fransen betalen het losgeld voor Jan II nooit helemaal.

° Jans tweede zoon is echter als gijzelaar in Engeland achtergebleven en als die gevangen genomen wordt, reist Jan II naar Engeland om zich over te geven. Hij sterft in 1360 tijdens deze tweede gevangenschap.

Verder op 19 september:

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VLAANDEREN IN BEELD

VLAANDEREN in beeld is een fotoreeks over Vlaanderen in de eerste helft van de 20ste eeuw (vooral 1900 – 1910, de tijd voor de eerste wereldoorlog) De fotografie was amper uitgevonden of de eerste foto’s werden al gemeengoed…

° Geniet met ons mee van een hele serie zwart-witfoto’s die ons vanuit Spanje kwamen aanwaaien dank zij de volle longen van onze medewerker in OudenToren. Bedankt Fons. 

Even klikken …

Vlaanderen 1900-tot-1940 MS

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Sovjets vallen Polen binnen

Op 17 september 1939 valt de Sovjet-Unie (het huidige Rusland) het buurland Polen binnen. Enkele weken eerder bezochten de Duitsers het land ook al...

° De aanval van beide landen vloeide voort uit het zogenaamde Molotov-Ribbentroppact dat op 23 augustus van datzelfde jaar door Duitsland en de Sovjet-Unie is ondertekend.

° De beide landen spraken toen in het geheim af dat Polen tussen beide landen zou worden verdeeld.

Middels propagandaposters deed de Sovjet-Unie het voorkomen alsof de Russen de Slavische volkeren kwamen bevrijden

° Hitler zag met dit pact zijn kans schoon. Op 1 september 1939 vielen zijn legers Polen binnen en kort hierna valt de Sovjet-Unie Polen langs de andere kant binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen.

° Kort voordat ook de Sovjets Polen binnenvallen, krijgt de Poolse ambassadeur in Moskou een document overhandigd waarin alle bestaande verdragen tussen de beide landen worden opgezegd omdat de Poolse staat niet meer zou bestaan.

° De Sovjets zetten ruim 600.000 manschappen in en bijna vijfduizend tanks. Voor Polen was de aanval desastreus omdat men de troepen al nodig had om zich te verweren tegen Duitse troepen die het land eerder in het westen waren binnengevallen.

° Hoewel Polen dapper tegenstand bood was al snel duidelijk dat de overmacht te groot was. Al op 22 september 1939 hielden de Sovjets en Duitsers in Brest-Litovsk een gemeenschappelijke overwinningsparade.

° Het Molotov-Ribbentroppact werd op 22 juni 1941 overigens door Duitsland verbroken… Op die dag vallen Duitse troepen de Sovjet-Unie binnen.

° In 2009 veroordeelde de Russische premier Vladimir Poetin het pact dat Moskou in 1939 met nazi-Duitsland had gesloten. Hij noemde het pact toen “immoreel”.

 • met dank aan Isgeschiedenis
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PEST IN VLAANDEREN

lazen we in ‘de Almanak’ , maar we neusden verder en vonden … weinig. Toch even proberen …

 • De epidemie ontrolde zich in de jaren 1348-1350 als een onstuitbare vloedgolf over Europa en vaagde daarbij zo’n derde van de Europese bevolking weg. De Zwarte Dood hield lelijk huis onder de mensen,maar liet vee, akkers en geld ongemoeid.
 • Na de eigenlijke ‘Zwarte Dood’-epidemie van 1347-50 werd Europa geteisterd door nieuwe golven in de jaren 1361, 1368, 1371, 1375, 1390 en 1405.

***Breugel schilderde het gebeuren hierboven goed 200 jaar later

 • En wat lezen we in “De Bourgondiërs” van Bart Van Loo ? …

° ‘Bij aanvang van 1348 was de pest in Marseille aan land gekomen. De helft van de Parijse bevolking werd weggemaaid en de epidemie raasde noordwaarts.

° In Vlaanderen sprak men van de haestighe ziekte of simpelweg ‘gadoot’.

° De pest ging feller tekeer bij de armen, maar spaarde de rijken niet.

° Franse geleerden wezen naar merkwaardige planeetstanden, maar voor de meeste stervelingen was het God zelf die zulke Bijbelse plaag had ontketend.

° Halfnaakte boetelingen doken op in de straatbeelden en kastijden zich met van ijzeren punten voorziene zwepen. Zonder veel resultaat.

° Een zondebok zou voor een grote verlossing zorgen: Joden zouden fonteinen waterputten hebben vergiftigd.

Vanaf Antwerpen over Brussel , Basel, Keulen, Frankfurt … , maar ook in het Bourgondische Beaune werden Joden simpelweg uitgeroeid of hardhandig verjaagd. Dat ook zij aan de pest stierven deed niet ter zake.

°° Ratten en vlooien waren zulke vertrouwde metgezellen dat niemand er ook maar een halve seconde aan dacht dat zij wel eens de overbrengers van de pest konden zijn …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MARCO POLO

Aangenomen wordt dat Marco Polo (1254-1324) werd geboren op 15 september 1254. 17 was hij toen hij met zijn vader en oom op missie naar het Verre Oosten vertrok.

° Met het reisgezelschap volgde Marco de Zijderoute en deed onder andere het toenmalige Perzië, China en Indonesië aan. Op hem moeten al die ontmoetingen met al die boeiende, vreemde lui een geweldige indruk hebben gemaakt.

° Toen het gezelschap handelaars aankwam in China werden ze uitgenodigd door Kubilai Khan, de heerser van het Mongoolse Rijk, om een tijdje aan zijn hof te verblijven. (prent  L)

° Voor Marco Polo dè gelegenheid om meteen te beginnen met de beschrijvingen van alle volkeren, hun religies, gebruiken en culturen die hij onderweg van dichtbij mocht ontmoeten .

° Marco Polo viel in de gunst van de groot-chan Koebilai en maakte namens de Mongolen-leider verschillende reizen, onder meer naar Tibet, Burma en Tsjamba. Van 1282 tot 1285 is Marco Polo zelfs gouverneur van de grote stad Sangui (Nanking). Hij keerde pas in 1295 terug in Venetië en vestigde zich daar als koopman.

° Het boek Il Milione, was voor vele Europeanen de eerste kennismaking met de volkeren en culturen van het Verre Oosten. Marco beschreef de pracht van China en het Mongoolse Rijk en had het ook over vele in Europa nog onbekende zaken zoals steenkool en papieren geld.

° Zijn geografische kennis werd alras ook gebruikt door cartografen en verbreedde de horizon voor de latere lichting ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus e.a. Amerigo Vespucci.  (prenten in Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geboorte Google.com

Op 15 september 1997 registreren de studenten Larry Page en Sergey Brin het domein Google.com. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van het internet. Even de succesrace overlopen …met ‘ Historiek ‘.

° Vanaf 1996 werkten de twee postdocstudenten informatica aan de ontwikkeling van een zoekmachine die ze toen nog BackRub noemden. De zoekmachine gebruikte echter teveel bandbreedte.

° In 1997 kreeg de zoekmachine de naam Google, een woordspeling op Googol, de wiskundige term voor een 1 met honderd nullen.

° Volgens de overlevering zou een klein spelfoutje er voor gezorgd hebben dat Googol tegenwoordig Google heet.

° September 1998 werd Google als naamloze vennootschap geregistreerd in Californië. Het bedrijf maakte al snel naam.

° In februari 1999 was een gehuurde garage al te klein en verhuisde het bedrijf naar een nieuw pand in Palo Alto, Californië. Weer enkele maanden later naar Mountain View, een stad enkele kilometers ten zuiden van de Stanford-universiteit. In de periode hierna ontwikkelde het bedrijf zich in sneltreinvaart.

° Vanaf mei 2000 was de zoekmachine in tien nieuwe talen te bezoeken: Deens, Duits, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds.

° Google ging hierna een samenwerking aan met Yahoo! en bood zijn diensten enkele maanden later ook in het Chinees, Japans en Koreaans aan. De zoekmachine veroverde de wereld.

 

Verder op 15 september

1784Vincenzo Lunardi laat de eerste waterstofballon op.

1940 – De Duitse Luftwaffe lanceert een grootscheepse aanval op Londen: 60 vliegtuigen gaan verloren. Feitelijke einde van de Slag om Engeland.

1975 – De rockband Pink Floyd brengt een van zijn succesvolste albums uit: Wish You Were Here.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Nog op 14 september …

 • Henry HudsonHenry Hudson

  1609 – Henry Hudson ontdekt het eiland Manhattan.

 • 1781 – Los Angeles wordt gesticht.
 • 1870 – Keizer Napoleon III van Frankrijk wordt afgezet. De Derde Republiek wordt uitgeroepen.
 • 1882 – Thomas Edison schakelt ‘s werelds eerste elektriciteitsvoorziening in, waarmee hij 59 klanten rond zijn Pearl Street Station in beneden Manhattan van 110 Volt gelijkstroom voorziet.
 • 1888 – George Eastman registreert de naam Kodak, en krijgt een octrooi voor zijn camera, die een filmrolletje gebruikt.
 • 1944 – Tweede Wereldoorlog: de geallieerde troepen bevrijden Antwerpen, maar de Scheldemonding blijft nog weken bezet.
 • 1948 – Abdicatie van Wilhelmina en troonsaanvaarding van Juliana als Koningin der Nederlanden.
 • 1976 – Palestijnse terroristen kapen een KLM-vliegtuig en eindigen op Cyprus.
 • 1998 – Google Inc. wordt opgericht.

            (met dank aan Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

steve biko brutaal vermoord

Stephen Bantu (Steve) Biko ( 18.12.1946 – 12.09.1977- vandaag 43 jaar geleden) , slachtoffer van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika.

Monument Steve Biko in Oos-Londen

° Steve was vier jaar oud toen zijn vader overleed. Op school blonk hij uit. Vanaf 1966 volgde hij een opleiding aan de ‘Medical School’ in Durban. Tijdens zijn studie aan de Universiteit Fort Hare werd hij politiek actief.

° Hij werd in 1968 medeoprichter van de South African Students’ Organisation (SASO) en organiseerde onder andere toespraken voor de zwarte gemeenschappen, om onder hen een grotere zelfbewustheid te creëren. SASO werd een enorm succes en spoedig was Biko één van ‘s lands prominentste activisten tegen het apartheidsregime.

° In 1972 stond hij aan de wieg van een overkoepelende organisatie, de Black Peoples Convention (BPC -klikken). Toen hij werd gekozen als leider van de BPC, greep het apartheidsregime in.

° Tussen augustus 1975 en september 1977 werd Biko viermaal door het apartheidsregime opgepakt en langdurig ondervraagd. Op 21 augustus 1977 werd hij opgesloten in Port Elisabeth. Hier werd hij telkens voor verhoor meegenomen naar het hoofdbureau van de politie.

° Op 7 september constateerden artsen verwondingen aan zijn hoofd. Neurologische complicaties negeerden zij. Vijf dagen later verloor Biko het bewustzijn.

° De aanwezige arts adviseerde ziekenhuisopname, waarop Biko naakt in de achterbak van een Land Rover naar Pretoria werd getransporteerd. De 1200 km lange rit duurde 12 uur. Enkele uren na aankomst in de Pretoria Central Prison overleed hij, 30 jaar oud en alleen op de vloer van zijn cel.

° De lijkschouwing wees uit dat hij was gestorven aan ernstig hersenletsel en inwendige kneuzingen. Sinds maart 1976 was hij de 19de gevangene die onder verdachte omstandigheden overleed. Bij zijn begrafenis waren ongeveer 15.000 mensen aanwezig onder wie diplomaten uit 12 westerse landen.

° Het bericht rond Biko’s brute dood veroorzaakte wereldwijd protest. Biko was inderdaad overleden aan hersenletsel, maar het bleef onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk was. De drie betrokken artsen werden vrijgepleit.

° Steve Biko werd een martelaar en symbool van het zwarte verzet tegen het apartheidsregime. Er volgden films en liederen.

° Na de politieke ommekeer in 1990 werd in Zuid-Afrika een Waarheids- en Verzoeningscommissie ingesteld. Twintig jaar na dato bekenden vijf ex- politieagenten dat zij verantwoordelijk waren voor Biko’s fatale verwondingen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De ‘grot van Lascaux’

De  ‘grot van Lascaux’

Op 12 september 1940 ontdekken vier Franse tieners de zogenaamde grot van Lascaux. De grot werd wereldberoemd vanwege een grote hoeveelheid prehistorische schilderingen die op de wanden te vinden zijn.

° De grot van Lascaux bevindt zich in het dal van de Vézère bij Montignac en is wereldberoemd vanwege de grote hoeveelheid goed geconserveerde schilderingen.

° De kunstwerken dateren uit het paleolithicum. Ze werden voor zover bekend tussen de 15.000 en 10.000 jaar geleden gemaakt.

° De grot wordt ook wel de “Sixtijnse Kapel van de paleolithische kunst” genoemd. Sinds 1979 staat de grot op de werelderfgoedlijst van Unesco.

° Waarom de schilderingen duizenden jaren geleden werden gemaakt is nog altijd niet helemaal duidelijk. Volgens sommige wetenschappers gebeurde dat door priesters of sjamanen. Zij zouden Moeder Aarde ermee willen aanporren om de mensen geluk en voedsel te geven.

De ontdekking

° Vier tieners ontdekten de grot doordat er een boom was omgewaaid die daarmee een gat blootlegde. De vier vrienden kropen door het gat en ontdekten de tekeningen al vrij snel in het licht van een kleine olielamp.

° Een dag later keerden de tieners terug met betere lampen. Drie dagen na de vondst brachten ze uiteindelijk een van hun leraren van de vondst op de hoogte en daarna verspreidde het nieuws zich snel.

° In 1961 reeds werd de grot van Lascaux gesloten voor het publiek omdat de schilderingen, door de verstoring van de atmosfeer en belichting, door algen werden aangetast. Voor toeristen werd in de nabijheid van de grot voor een replica gezorgd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 16