PAUS te voet op bedevaart

°° Mijn Italiaanse correspondent stuurde me het volgende verslag van de te voet bedevaart van de paus . Zoals sommige van zijn voorgangers ondernam de paus helemaal alleen een voettocht door de stad om er te gaan bidden opdat zo veel mogelijk mensen door het coronavirus zouden gespaard worden . Ooit was er een paus die hem dat voor deed: bidden in de tijd van de gevaarlijke pest. Ik stuur nu de tekst door van onze correspondent uit Rome. (Ludo Helsen)

° In navolging van enkele verre voorgangers is de heilige Vader gisteren uit zijn Vaticaanse residentie in een soort verkorte pelgrimsvoettocht  naar de Santa Maria Maggiore getrokken en heeft hij  er knielend gebeden voor het beroemde beeld van de “Vergine, Salus popoli Romani”.

° Volgens de traditie werd dit beeld geschilderd door de apostel Lucas ( se non è vero, è molto ben trovato…).

° Nadien heeft de paus zijn tocht verder gezet op  de verlaten Via del Corso, vanop een virusveilige afstand gevolgd door zijn lijfwachten,  naar de San Marcello al Corso, waar zich een miraculeus kruisbeeld bevindt in de Cappella del Crocifisso.

° Toen de kerk op 22 mei 1519 na een alles vernietigende brand instortte, werd  het 15e-eeuwse kruisbeeld onbeschadigd teruggevonden.

° Toen Rome in 1522 nog maar eens door de pest werd getroffen, droeg men dit kruisbeeld in processie door de stad, waarop de pestepidemie plots ophield. Dat de stad vijf jaar later een ander kruis te dragen zou krijgen (de “Sacco di Roma”, de genadeloze plundering door de keizerlijke huursoldaten van Karel V), bevroedde men toen nog niet.

° In een veel verder verleden was er al een pauselijke“citywalk” geweest met wonderbaarlijk resultaat. In 590 heerste er in Rome ook een pestepidemie waar maar geen einde aan kwam.  Op kerstdag van dat jaar hield de toenmalige paus Gregorius I – de Grote – een plechtige kerkelijke optocht door de Romeinse straten om God te smeken een einde aan de epidemie te maken.

° De paus (die ook zijn naam schonk aan de kerkmuziek “gregoriaans”) droeg de toen al beroemde afbeelding van de Maagd Maria waarover hoger sprake was.

° Toen de optocht in de buurt van het mausoleum van keizer Hadrianus (1e helft van de 2e eeuw AD – zie foto boven) kwam, zag de paus plots in een visioen boven het mausoleum de aartsengel Michael die zijn bebloede zwaard in de schede stak.

° Dit symbolisch gebaar betekende dat het gebed van de paus was verhoord. En inderdaad, de epidemie stopte. Door dit voorval kreeg het mausoleum een nieuwe naam de “Engelenburcht” (Castel Sant’Angelo).

° In de 16e eeuw liet paus Paulus III een marmeren engelenbeeld bovenop het gebouw plaatsen. In 1752 werd dit beeld vervangen door een reusachtig bronzen beeld (foto onder) van de hand van de Gentenaar Pieter Verschaffelt. En dat beeld domineert nog altijd de imposante burcht/mausoleum.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

AMOCO CADIZ

Voor de dagactualiteit van 16 maart trekken we vandaag naar Frankrijk voor de grootste olieramp van de 20ste eeuw.

399px-Amoco_Cadiz_1_edit1° De Amoco Cadiz was een mammoettanker die op 16 maart 1978 , vandaag 42 jaar geleden, aan de grond liep in het noordwestelijkste puntje van Bretagne (Frankrijk). De tanker was eigendom van het Amerikaanse Amoco.

° Het schip was op weg van de Perzische Golf naar Le Havre, toen het in zwaar weer terechtkwam. Een klein probleem in de stuurinrichting maakte het schip onbestuurbaar, waarna het in de richting van de Franse kust dreef en aan de grond liep.

° Als gevolg hiervan brak het schip, en stroomde er 200.000 ton ruwe olie in zee, waarbij het Kanaal ernstig werd vervuild en het Bretonse strand grote schade opliep over een lengte van ruim 300 kilometer.

° Het 20 ton zware anker van de Amoco Cadiz ligt nu als monument bij de haven van Portsall. De ramp werd een van de grootste milieurampen in de geschiedenis. Het opruimen van de olie duurde meer dan een jaar. (Wikipedia)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Kwenenzondag

Vandaag is het Kwenenzondag, de derde zondag van de vasten. Voor onze verre voorouders was haast elke dag van het jaar een dag om te vieren. Om welke reden dan ook.

* Op Kwenenzondag  werd het einde van de winter  gevierd door het verbranden van een pop in de vorm van een oude vrouw. Veel eerbied had men toen blijkbaar nog niet voor oude mensen…

‘t Is lieden, 3e zondag van den vasten’, Kwenenzondag. Men verbrandt den winter onder de gedaante van een oud wijf, of oude kwene.

 “A Ypres, on nomme ce jour de « quene-sondagh, » dimanche de la vieille femme, parce qu’autrefois les enfants, portant une petite poupée dans un panier couvert, parcouraient les rues en chantant

In Ieper noemt men deze dag “kwenenzondag”,de dag van de oude vrouw, omdat vroeger de kinderen met een poppetje in een afgedekt korf door de straten liepen en zongen:

Oude quene babelboone,
Isse oudt, s’en is nid schoone;
Gheeft se doch een ey,
Daer me looptse wey.”

What do you want to do ?

New mail

START VAN NL PROFVOETBAL

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond in Zuidwest Nederland de verschrikkelijke  Watersnoodramp plaats. Na een zware storm braken verschillende dijken en grote delen van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant liepen onder water .

° De ramp kostte het leven van 1.800 mensen en ook de materiële schade was enorm. De ramp werd begroot op 1,5 miljard gulden (nu 4,5 miljard euro). De hulpverlening kwam snel op gang, maar de overmacht van het water was té groot. Zowel in Nederland als in het buitenland werden verschillende acties opgezet om de getroffen gebieden te helpen.

* Op 12 maart 1953 , vandaag 67 jaar geleden, speelde het Nederlands voetbalelftal één van de meest gedenkwaardige interlands uit de geschiedenis. Als eerbetoon aan de vele slachtoffers van de Watersnoodramp vond in de Franse hoofdstad Parijs de zogeheten Watersnoodwedstrijd plaats.

° Het aanbod van de Franse voetbalbond om een benefietwedstrijd te spelen tegen het Nederlands Elftal werd bij KNVB echter niet op gejuich onthaald en … beducht als men was voor een confrontatie met de Fransen, ging men aanvankelijk niet op het aanbod in.

°° De echte reden daarvan was dat de na-oorlogse  resultaten van het Nederlandse Elftal in de periode 1949 en 1953 echt bedroevend waren. Van de 30 wedstrijden werden er maar 3 gewonnen. Deze slechte resultaten waren te wijten aan het uitblijven van professioneel voetbal in Nederland. De KNVB bleef na WO II stug vasthouden aan amateurvoetbal, terwijl in veel omringende landen reeds profvoetbal werd ingevoerd.

° Om geen gezichtsverlies te lijden, besloot de KNVB om een duel met het niet hoog aangeschreven Denemarken te plannen. De opbrengsten waren voor het Rampenfonds. De Denen … wonnen het duel in Rotterdam met 2-1. Er werd ruim 200.000 gulden opgehaald, maar op sportief vlak bleef niets hangen aan deze wedstrijd.

* Toen kwamen de Nederlandse profs in het buitenland in actie. Zij besloten wél in te gaan op het verzoek van de Fransen. De KNVB bleef echter fel gekant tegen het idee dat betaalde voetballers ‘een wedstrijd namens Nederland’ zouden spelen.

° Bram Appel en Theo Timmermans, twee van de initiatiefnemers, besloten daarop koninklijke goedkeuring te vragen bij prins Bernard, de voorzitter van het Rampenfonds. Bernhard was zo enthousiast dat de KNVB weinig meer tegen het idee kon inbrengen. De wedstrijd mocht gespeeld worden, maar niet in de officiële oranje shirts. Ook het Wilhelmus mocht  niet.

* Het duel werd een overweldigend succes. De Nederlandse profs versloegen het sterke Frankrijk met 2-1 met doelpunten van Appel en Bertus de Harder (alias de goddelijke kale (foto)) Duizenden Nederlandse voetbalfans waren naar Parijs afgereisd om het duel te zien.

°°° Door het succes van de wedstrijd werd de roep om betaald voetbal in Nederland steeds luider. De KNVB ging eind 1954 overstag: het mocht voortaan. Daarmee werd het interlandduel voor de slachtoffers van de Watersnoodramp zowat de start van het betaalde voetbal in Nederland.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OPROEP ….

  • BIDPRENTJES,ROUWBRIEVEN, OUDE FOTO’S, DIA’S, OUDE NOTARIELE AKTEN,…

Bent u nog in het bezit van bidprentjes, rouwbrieven, oude foto’s en dia’s, oude notariële akten, etc. die verband hebben met onze gemeente Laakdal of de buurgemeenten? Dan kan u de L.W.G.H. (Laakdalse heemkring) een dienst bewijzen. Voor ons archief zijn wij namelijk nog op zoek naar deze waardevolle, historische gegevens.

  • Bidprentjes en rouwbrieven: voor ons archief zijn we voornamelijk nog op zoek naar rouwbrieven en bidprentjes die dateren uit het interbellum (1918-1939) maar bidprentjes voor en na deze periode (tot 1960) zijn ook zeker welkom!
  • Oude foto’s en dia’s: oude foto’s en dia’s zijn altijd welkom ongeacht de periode (dus ook al uit een recenter verleden!), zeker foto’s die genomen zijn tijdens een parochieactiviteit, jubileum, fanfare, Chiro, werk-activiteiten, het verenigingsleven tout court, etc. .
  • Andere historische documenten: ook andere historische documenten zoals bv. oude notariële akten zijn steeds welkom.

De L.W.G.H. heeft altijd de interesse om bovengenoemde stukken in ontvangst te nemen voor het archief. Daarnaast begrijpen we dat het voor u moeilijk kan zijn om bepaalde zaken af te geven. In dat laatste geval maken wij een digitale kopie van de stukken in kwestie en worden de originele stukken terug aan de eigenaar bezorgd. Het is immers voor ons GEEN must om de originelen te hebben.

** Heeft u zulke belangrijke historische stukken en wil u meewerken aan de verdere uitbouw van ons archief? Twijfel dan niet om ons te contacteren!

Via Facebook
Via onze mail: info@lwgh-laakdal.be
Door contact op te nemen met één van onze bestuursleden of werkende leden.

-Glen Van Meeuwen-

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

110 jaar geleden brandde de kerk af

Vandaag 8 maart 2020, is het exact 110 jaar geleden dat de kerk van Veerle-Dorp ten prooi viel aan de verwoestende kerkbrand van 1910.

° Ook op 16 oktober 1488 gebeurde dat al een eerste keer. Toen werd de kerk, samen met een deel van de huizen aan de markt in brand gestoken door “Arenbergse ruiters”. Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, die gehuwd was met Maria van Bourgondië, was na haar vroege dood toen regent in onze gewesten.

° In die periode werd onze streek vaker geteisterd door oorlogvoerende benden van de Luikse oorlogen. Hoewel Veerle door zijn ligging als grensgemeente niet tot het prinsdom Luik behoorde, moesten wij het toch dikwijls ontgelden.

° Op  15 oktober 1515 werd de nieuwe kerk met toren ingewijd.

° Van de brand van 8 maart 1910 zullen we nooit met zekerheid kunnen zeggen wat de oorzaak ervan was. De meest plausibele verklaring is een kaarsenvonk die achter het hoofdaltaar een bak met kaarsresten en petroleumvodden aanstak. Wat er ook van zij, de kerk werd heropgebouwd en … een beetje groter gemaakt. De uitgebrande toren kreeg een hoge, spitse pin.

In bijlage een paar foto’s van 2010, de herdenking van een eeuw kerkbrand.

  • meer foto’s op Facebook ludo vervloet

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

AUREA VALIS (orval)

De Italiaanse gravin Mathilde van Toscanië, die omstreeks 1076 per ongeluk haar trouwring in een bron liet vallen. De gravin was wanhopig en bad tot de Maagd Maria. Toen zij enige tijd later de bron bezocht, dook een forel op met de ring in zijn bek.
Volgens de overlevering zou zij daarop de wens hebben uitgesproken dat het gebied voortaan zou luisteren naar de naam ‘Aurea Vallis’ (Latijn voor ‘Gouden Vallei’). De naam van Orval (“val d’or”) is zo te verklaren.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

“WEE  DE OVERWONNENEN”

In de eerste eeuw voor en na Christus was de Rijn de scheidingslijn tussen de Kelten ten zuiden van de rivier én de Germanen ten noorden en oosten ervan. Julius Caesar versloeg de Kelten en lijfde ook heel Gallië in. De Rijn werd meteen voor enkele eeuwen de harde grens tussen het Romeinse Rijk en ‘de primitieve, vechtlustige Germanen’, zoals Romeins scribenten ze beschreven.

° Deze ‘zij tegen wij ‘- beeldvorming komt uit Romeinse bronnen, allemaal geschreven door elitaire Romeinen. Maar … dat oude beeld is al een tijdje aan een flinke bijstelling toe, vooral dankzij archeologische vondsten en nieuwe interpretaties van de geschreven bronnen.

De nadruk in die bronnen ligt vooral op veroveren, strategieën bedenken en veldslagen uitvechten. De harde bipolariteit tussen Kelten en Germanen houdt weinig steek, want …

° De Rijn was geen Berlijnse – of Trumpiaanse Muur. Tussen beide volkeren was er veel contact en allerlei vormen van vermenging. De mislukte Romeinse pogingen om hun imperium uit te breiden tot aan de Elbe en de Donau kregen meer aandacht van de Romeinse auteurs dan de migratie van Germaanse volkeren over de rivier.

De befaamde opstand van de Bataven in 69/70 zette ook Tongeren in vuur en vlam en was zeker geen revolte van vrijheidsstrijders. Vermoedelijk ging het om een complexe combinatie van allerlei motieven.

° De Romeinen onderhielden ook handelscontacten tot diep in Skandinavië. Bewoners van het Hoge Noorden namen zelfs dienst in het Romeinse leger, vertellen archeologische producten.  Er zijn ook schrijfplankjes (de notitieboekjes van toen) teruggevonden in het noorden van Engeland. Daar verbleven ook Bataven, lang voor de bouw van de Muur van Hadrianus  (foto), zo blijkt. De plankjes geven ook blijk van een vrij hoge geletterdheid bij de militairen van toen.

Een willekeurige inwoner van het Nederlandse rivierengebied beschikte aan het einde van de eerste eeuw niet alleen over de Bataafse en de Germaanse identiteit, maar had mogelijk ook het Romeinse burgerrecht.

° En nog belangrijker: vrijwel alle eerste Romeinse keizers en hun adviseurs zijn hier in de omgeving gepasseerd. Na Caesar waren dat bv. ook Agrippa, Germanicus, Tiberius, Caligula en Claudius . Archeologie bevestigt vaak letterlijk de literaire bronnen.

  • Alexander van de Bunt beschrijft het allemaal in zijn boek ‘Wee de overwonnenen’ dat onlangs verscheen. Het verhaal van Romeinen, Kelten en Germanen in de Lage Landen.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

2.500.000

Voor wie van cijfers houdt, GvL bestaat 4 jaar en 8 maanden. Deze voormiddag werd de kaap van 2.500.000 bezoeken aan GvL gerond. Dat werd klaargespeeld door 448.464 bezoekers. Een gemiddelde van 268 per dag. Elke bezoeker komt gemiddeld 5 maal per dag een kijkje nemen. Helemaal niet slecht. Blijven komen! Ondanks die vervelende aanhangsels. Wie denkt dat hij daarvoor een oplossing heeft, mag die komen realiseren.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De builenpest in de 13de eeuw

Het verhaal van paus Gregorius vertoont veel gelijkenissen met het coronavirus, de schuldige van de pandemie die zich momenteel van de wereld meester maakt. Lees maar.

* Paus Gregorius IX (1170-1241) was, net als veel van zijn ambtgenoten, niet helemaal zuiver op de graat. Gregorius blonk uit als fervent Jodenhater en gaf zijn zegen aan kruistochten naar Pruisen, waar talloze vrouwen en kinderen vermoord werden door kruisvaarders. Daarnaast had hij ook uitgesproken opvattingen over hoe om te gaan met … heksen.

° In zijn pauselijke bul, ‘Vox in Rama’ (“De stem in de kikker” uit 1233), besprak Gregorius de vormen die ketterij en duivelaanbidding volgens hem aannamen. Vooral zwarte katten zag hij als baarlijke duivels in vermomming.

° En aangezien de middeleeuwers niet met de duivel wilden samenwonen, werden de zwarte katten massaal uitgemoord.

° In vele ‘Europese’ landen werden zwarte katten ‘gearresteerd’ en aangepakt als betrof het vreselijke ketters. Alleen de brandstapel bood uitkomst. De vuren laaiden voortdurend en overal. Het uitmoorden was echter zeer rampzalig, want …

° In de middeleeuwen hadden katten immers wat anders te doen dan als vermomming van duivels te dienen. Katten hadden het vooral begrepen op ratten en ander ongedierte dat de huizen, de pakhuizen van de kooplui en de boerderijen leeg vraten. Door de katten af te maken was het ongedierte helemaal niet meer in toom te houden. De rattenpopulatie nam gigantisch toe en in hun vacht droegen ze … vlooien mee.

° Die vlooien verspreidden zich razendsnel onder de mensen en brachten de builenpest mee. Naar schattingen van toen stierven tussen 25 en 50 miljoen mensen in Europa. De maatschappij stond helemaal op zijn kop.

* De verschrikkelijk ramp kwam er NIET DOOR de zwarte katten, maar juist door een gebrek eraan. Ook pausen vergissen zich wel eens.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 9