wat ALS …

88 jaar geleden had een jongeman van 18 jaar het lot van de wereld in handen, toen hij in zijn gloednieuwe wagen de baan op ging.

° De toen 18-jarige John Scott-Ellis (foto) wilde Duits leren. In 1931 verhuisde hij naar Munchen. En kwam terecht bij de familie Pappenheim.

De jongeman was nog geen week in de stad en kocht een auto. Een kleine rode Fiat. Samen met de 60-jarige vader van de familie Pappenheim trok Scott met zijn nieuwe Fiat de stad in, om Munchen te verkennen.

° John reed in de Ludwigstrasse. Toen hij de Briennerstrasse wilde indraaien, reed hij een voetganger aan die niet naar links had gekeken voor hij de straat overstak.

John: “Ik reed niet snel, maar raakte de voetganger toch. Ik herinner me een plotse botsing. De voetganger, een veertiger met een smalle snor, zakte door één knie.”

° Het angstzweet brak John uit. Net een nieuwe auto, voor het eerst achter het stuur, voor het eerst in een nieuwe stad, en al meteen een ongeval. “Zou de man dood zijn, zou de man ernstig gewond zijn?”, dacht John.

Al snel krabbelde de man weer recht, en klopte het stof van zijn kleren. De twee schudden elkaar de hand en vervolgden elk weer hun eigen weg.

° Pappenheim vroeg Scott-Ellis of hij de man die hij net had aangereden niet kende. “Neen, natuurlijk ken ik hem niet, wie is hij”, reageerde Ellis. “Wel, dat is een politicus van een nieuwe partij. Hij praat veel. Zijn naam is Adolf Hitler.”

De partij van Hitler, de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, was toen de tweede grootste politieke partij in Duitsland. Ze waren net verhuisd naar nieuwe kantoren in de Briennerstrasse.

° Drie jaar later, in 1934, zat Adolf Hitler in het Residenztheater. Een paar plaatsen verder zat John Scott-Ellis. “Is dat niet dezelfde man die ik een paar jaar geleden heb aangereden?”, dacht hij.

Vrij snel kon hij Hitler aanspreken. “Of hij zich het ongeval van 3 jaar eerder in de Briennerstrasse nog herinnerde?”  Tot grote verbazing van Scott-Ellis was dat het geval. “Ik vond hem toen zelfs redelijk sympathiek overkomen.” Een paar seconden later begon het concert te spelen. De twee hebben elkaar nooit meer ontmoet.

° Scott-Ellis heeft nog vaak aan dat ongeval van 1931 teruggedacht,  “Als ik iets sneller had gereden, dan was er misschien één leven verloren gegaan, maar dat van miljoenen anderen mogelijk gered. Voor een aantal seconden had ik de geschiedenis van Europa in mijn klamme handen. ”   Kan verkeren…

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

J’accuse (ik beschuldig)

De Franse officier Alfred Dreyfus werd aan het einde van de negentiende eeuw valselijk beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. De schrijver Émile Zola speelde een beslissende rol in de openbaarmaking van dit schandaal.

Alfred Dreyfus werd op 15 oktober 1894 gearresteerd op grond van documenten waaruit zou blijken dat hij verraad zou hebben gepleegd. Deze documenten waren vervalst.

De Jood werd uit zijn rang gezet, zijn insignes werden afgerukt en zijn zwaard werd gebroken.

De Jodenhaat was destijds groot in Frankrijk. “Dood aan de Joden,” brulde de menigte. Dreyfus werd korte tijd later veroordeeld. Hij kreeg levenslang en zou naar het beruchte Duivelseiland voor de kust met Frans-Guyana worden gebracht.

° De veroordeling van Alfred Dreyfus bleek achteraf gebaseerd te zijn op valse verklaringen en documenten die door Ferdinand Walsin-Esterhazy waren gefabriceerd. Deze spion dekte daarmee zijn eigen daden af en liet Dreyfus voor zijn vergrijp opdraaien. Hij kreeg daarbij hulp van de militaire staf, die alles in het werk stelde om de eer van de strijdkrachten te redden.

° De misstand werd ontdekt door het hoofd van de inlichtingendienst, kolonel Georges Picqart, maar de militaire leiding vond Dreyfus een geschikt slachtoffer. Zij deden er alles aan om het onderzoek te frustreren. Picqart werd op dienstreis gestuurd en later ook gevangen gezet. Militairen fabriceerden na de beschuldigingen van Georges Picqart nog meer bewijzen die moesten wijzen op de schuld van Alfred Dreyfus.

J’accuse

°  De schrijver Émile Zola bracht het schandaal in de openbaarheid. Hij schreef op 13 januari 1898, vandaag 122 jaar geleden, een beroemd geworden open brief aan Félix Faure, de president van de Franse Republiek; ‘J’accuse’ (Ik beschuldig). Hij publiceerde deze brief in het literaire tijdschrift L’Aurore.

Zola werd door de minister van Oorlog aangeklaagd wegens laster. Hij werd in februari 1898 veroordeeld tot een boete van 3.000 franc en een jaar gevangenisstraf. De schrijver wachtte de uitspraak in hoger beroep niet af. Zola vluchtte naar Engeland.

° Met het overlijden van president Félix Faure op 16 februari 1899 kwam de omslag in de Dreyfusaffaire. Zijn opvolger, de socialist Émile Loubet, was niet van plan om de militaire leiding uit de wind te houden.

° In juli 1899 vernietigde het Hof van Cassatie het vonnis uit 1895. Alfred Dreyfus werd op 19 september 1899 vrijgelaten. Ook Georges Picqart kwam vrij. Hij werd later zelfs gepromoveerd tot brigadegeneraal en hij zou minister van Oorlog worden in het eerste kabinet van Georges Clemenceau.

Vrijspraak

° Het proces tegen Alfred Dreyfus werd in 1906 hervat. Hij werd op 12 juli 1906 helemaal vrijgesproken. Dreyfus ging terug naar het lager. Hij werd bevorderd tot majoor, maar wegens slechte gezondheid kreeg hij in 1907 eervol ontslag. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou hij nog terugkeren als luitenant-kolonel.

° Honderd jaar na de vrijspraak van Alfred Dreyfus vond een plechtigheid plaats op de binnenplaats van de militaire academie, waar de openbare vernedering van de kapitein had plaatsgevonden. President Jacques Chirac noemde het vonnis tijdens zijn toespraak op 12 juli 2006 een doelbewuste poging om haat tegen de Joden aan te wakkeren.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE DOCHTER VAN MARIA VAN BOURGONDIE

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) werd geboren op 10 januari 1480 in Brussel, vandaag exact 540 jaar geleden. Ze was de enige dochter van Maria van Bourgondië (die een lelijke val van haar paard maakte en daarvan later overleed) en keizer  Maximiliaan I van Oostenrijk (tot in 1493 voogd en regent over de Nederlanden).

° De oudere broer van Margaretha was Filips de Schone, die vanaf 1493 vorst van de Nederlanden werd. Filips huwde Johanna van Castilië en werd daarmee ook koning van Castilië.

Filips overleed echter al in 1506. Zijn vrouw Johanna werd (W)aanzinnig van verdriet, en daardoor niet in staat om te regeren over de Nederlanden en Castilië.

Johanna overleed in 1558, drie jaar na haar zoon Karel, die vanaf 1515 vorst over de Nederlanden werd en later ook keizer van het Heilige Roomse rijk, beter bekend als keizer Karel V.   Héhé, kan je nog een beetje volgen?

° Zijn tante Margaretha, die uitgerekend vandaag dus 10 januari 540 zou worden, werd landvoogdes van de Nederlanden, een eerste keer van  1507-1515 toen Karel nog te jong was om te regeren, een tweede keer van 1517-1530 toen Karel ook koning van Spanje werd én Keizer van het Heilige Roomse Rijk, waarmee hij zijn grootvader Maximiliaan opvolgde.

Margaretha zelf kende ook een bewogen leven. Al op haar tweede (jaja, zo ging dat toen) was ze verloofd  met de Franse troonopvolger Karel VIII. Ze groeide op aan het Franse hof, maar … Karel VIII koos in 1491 echter voor een andere vrouw en stuurde Margaretha terug naar Maximiliaan I.

° Zonder vooruitzicht op een huwelijk reisde Margaretha naar Spanje. Hier trouwde ze met Johan van Castilië. Vijf maanden na het huwelijk overleed Johan en korte tijd later beviel Margaretha van een doodgeboren dochter. In 1501 huwde ze met hertog Filibert II van Savoye, maar ook hij overleed snel en drie jaar na het huwelijk was ze weer alleen.

Margaretha keerde terug naar de Nederlanden waarvan ze op 18 maart 1507 de landvoogdij kreeg toegewezen door haar vader. Ze regeerde vanuit Mechelen, de toenmalige hoofdstad van de Nederlanden, waar haar standbeeld naast de Grote Markt staat.

° Haar regeerperiode kenmerkte  zich door relatieve rust en welvaart, hoewel er executies plaatsvonden om de aanzwellende protestantse pletwals te stoppen. Vergeefs echter … 1566 … de Beeldenstorm was niet meer veraf.

Op 31 november 1530 overleed Margaretha aan de gevolgen van een slepende beenkwaal. Maria van Hongarije, de zus van keizer Karel V werd de nieuwe landvoogdes

° In 1555 deed Karel V troonsafstand in de Nederlanden, een jaar later ook van Spanje en als keizer. Met Filips II, de zoon van Karel die zich hier nauwelijks liet zien, werd de weg vrijgemaakt voor een donkere periode van Spaanse overheersing.

DRIEKONINGEN

Vandaag maandag 6 januari is het driekoningenfeest, het laatste van de winterse kinderfeesten. Sinterklaas beet de spits af. Kerstmis was een familiefeest. De nieuwjaarszangertjes kregen we met oudjaar aan de deur en gisteren reeds was het de beurt van de aanhangers van de Driekoningen.

Uitgerekend vandaag maandag is ook de kerstvakantie voorbij en hervatten de scholen hun bedrijvigheden. Van een echt kinderfeest zal weinig te merken zijn in Laakdal.

Cabalgata de Reyes de Adeje

In onze diepe Zuiderkempen is het driekoningenfeest trouwens nooit echt doorgebroken. In de vroege jaren 1950 organiseerde de studentenbond wel een driekoningenstoet in Veerle, maar het bleef bij een eenmalig probeersel. Gespreid over gans Vlaanderen zijn er echter meer aanhangers van de Driekoningen dan van nieuwejerkezoete.

Relieken

Hoewel het waarschijnlijk is dat de Heilige drie koningen ontsproten zijn uit de fantasie van enkele vrome middeleeuwers, worden hun relikwieën toch bewaard én vereerd in de Dom van Keulen.

zijkant° De restanten van de wijzen zouden gevonden zijn in het Palestina van de 4de eeuw en overgebracht via Konstantinopel naar Milaan.

Nadat keizer Frederik Barbarossa Noord-Italië had veroverd in de 12de eeuw reisden de relieken naar Keulen, waar de bisschop een groot gouden schrijn liet maken om ze te bewaren.

° Later werd de kerk voor dit schrijn verbouwd tot de huidige Dom van Keulen, een waardige bewaarplaats voor deze belangrijke relieken. Vandaag prijkt het driekoningenschrijn – het grootste en meest kostbare reliekschrijn uit de middeleeuwen – op het hoogaltaar van de Dom.

° Bij ons beperkte de driekoningenvieringen zich destijds tot een schoolse aangelegenheid.(eigen foto uit 2014) Of de kleutertjes van De Wijngaard nog gaan zingen in de wijk vergaten we te vragen.

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden

Morgen maandag is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak.

* Omdat maandag de scholen hervatten, wordt het feest naar vandaag zondag opgeschoven en wordt het beslist druk in vele Vlaamse dorpen en gemeenten. Niet bij ons dus. Toch blijven ze onze aandacht trekken.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? Tien vragen, tien antwoorden.

 1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
 1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
 1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
 1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
 1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
 1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden was.
 1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
 1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
 1. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
 1. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DAVIDSFONDS METEEN met lezingen

Voorzitter Theo Winters en zijn dynamische Davidsfondsploeg wensen iedereen een fantastisch 2020 en … hebben uw en hun wensen voor het eerste trimester van volgend jaar al klaargemaakt. Drie uitgelezen lezingen door kenners van topformaat. Inschrijven is de boodschap

* 11-02-20 Hoe is het heelal eigenlijk ontstaan ?  De Big Bang !  Jozef Ongena legt het uit in een avondlezing.

Dr. Jozef Ongena, ons reeds welbekend door zijn zeer begrijpelijke lezingen over Zachte Energie en Zwarte Gaten, onderhoudt ons deze keer op zijn gezapige manier over het ontstaan van de wereld.

Ongetwijfeld smelt hij zijn kennis over de sterren, zwarte gaten, plasma fysica en kernfusie en zachte energie ( alles gratis via de zon, een kernfusiebom ) samen in de Big Bang lezing. Hij vertrekt van de voortrekkersrol die de Leuvense Prof. Georges Lemaitre (1894-1966) via nauwe contacten met Albert Einstein heeft gespeeld in het concept van de ‘Big Bang’ en het ‘Uitdijend Heelal’. Hier mogen we als Belg terecht fier op zijn. Volgens de ‘Big Bang’ theorie (soms de ‘Oerknal’ genoemd) is het heelal uit een enorm klein en heet punt ontstaan, zo’n 13,8 miljard jaar geleden.

Hoe en waar heeft de Big Bang plaatsgevonden? Was er iets vóór de Big Bang? Sterren en sterrenstelsels verwijderen zich met grote snelheden steeds verder van mekaar. Blijft het heelal verder uitdijen? Is dit het resultaat van donkere materie en/of donkere energie ?

Locatie: zaal Druivenrank Veerledorp 14
Start: 20u.   Info: davidsfonds.laakdal@gmail.com of Noel 0491/148795

Inkom: 5€ (7€ niet-leden). Iedereen welkom. Inschrijven niet nodig. Gratis drankje.

 

* 10-03-20 Ons Dierenrijk verandert mee met het klimaat ! Dirk Draulans geeft uitleg.

Lezing door Dirk Draulans, bioloog met scherpe kijk op de dingen, komt ons onderhouden hoe we ook in het dierenrijk rondom ons nieuwe buren krijgen met bijhorende consequenties. Door de opwarming van de aarde komen er nieuwe dieren (en planten) in onze leefwereld. Wat is de impact op de mens, op andere dieren, en op onze flora/fauna ?
De lezing gaat door in de nu welbekende Nacht van de Geschiedenis setting. Dus na de lezing is er nog mogelijkheid tot napraten en netwerking terwijl er iets aangeboden wordt voor de inwendige mens (inbegrepen in de prijs).

Locatie: zaal basisschool VBS De Wijngaard, Veerledorp 39, 2431 Veerle.
Iedereen welkom.

Inschrijven tot 6 maart door storting op rekening DF BE46 7333 4611 6036 met vermelding NvdG en aantal deelnemers.              Prijs: 15€ (niet-leden 20€)

Info: davidsfonds.laakdal@gmail.com of Noel Van Renterghem gsm 0491/148795

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De nieuwjaarsbrief

Een nieuwjaarsbrief, een op papier gezette voordracht met nieuwjaarswensen, wordt  door kinderen aan de ouders, de meter en de peter en vaak ook aan beide grootouders voorgelezen. Meestal maakt dit gebeuren deel uit van een echt familiefeest.

 

* Het opzeggen van een nieuwjaarsbrief is een traditie die zijn oorsprong kent in de 16e eeuw toen de Franse koning Karel IX in 1563 besliste dat 1 januari voortaan nieuwjaarsdag zou zijn. Na de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd 1 januari  overal aanvaard als nieuwjaarsdag.

De brieven van toen waren echter heel anders. Alleen de elite kon lezen en schrijven. Deze brieven kwamen vooral voor in het uitgeversmilieu, geschreven in het Latijn en in dichtvorm.

* Ze leerden dat vrede het kostbaarste is op aarde en dat geschenken de vrede bevestigen en versterken.

De leerlingen konden de op school geleerde kennis en vaardigheden in de huiskamer en voor de familieleden in de praktijk brengen.

De manier waarop de tekst werd gebracht, speelde ook een rol spelen. Wie was de beste redenaar, de spreker voor een familiepubliek ? Pas in de jaren 1960 werden die normen en waarden vrijwel overal toegepast.

 

° Het opzeggen van nieuwjaarsbrieven begint nog steeds bij de leeftijd van 3 jaar, de leeftijd waarop kinderen naar de kleuterschool gaan. In de kleuterschool is de tekst voorgedrukt en wordt hij geoefend in klassikaal verband. Vanaf het eerste jaar, wanneer de kinderen leren lezen en schrijven, tot en met het laatste jaar van de basisschool (6 tot 12 dus), schrijven de kinderen de nieuwjaarsbrief veelal zelf.

° Na het voorlezen krijgt het kind een of ander geschenk, vaak ook contant geld om op te sparen voor later. Even belangrijk of zelfs belangrijker dan geschenken met Sinterklaas of Kerstmis.

° Vaak houdt deze traditie op tijdens het 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool naar het secundair onderwijs. Maar meestal krijgt de tiener met Nieuwjaar nog wat geld toegestopt door ouders, meter, peter en/of grootouders.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BLOEDBAD WOUNDED KNEE

Sinds de koloniale tijd vond een nagenoeg voortdurende reeks van gewapende conflicten plaats tussen de Europese kolonisten en de indianen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. In de 19e eeuw werd het land een bestemming van vele Europese immigranten  en werd het gebied van de indianen steeds kleiner.

° Ondanks het verdrag uit 1851 bleven zich echter kolonisten vestigen in het gebied dat was toegekend aan de Lakota in South Dakota (rood op de kaart) . Conflicten tussen de Lakota en de blanken mondden uit in de Eerste Sioux-oorlog (1854-1856).

In de jaren erna leverden de Lakota samen met andere stammen herhaaldelijk strijd met kolonisten en milities, waarop diverse verdragen met de Amerikaanse overheid werden gesloten. Het laatste grote conflict met de Verenigde Staten zou de Ghost Dance-oorlog worden, als gevolg van de herhaalde schending van deze verdragen door de VS.

° In 1890 hadden de Noord-Amerikaanse indianen feitelijk al het onderspit gedolven tegen de blanken. Een deel van hen leefde onder erbarmelijke omstandigheden in het Pine Ridge-reservaat. Twee mystici predikten de opstand.

Kicking Bear, een Lakota, voorspelde de uitroeiing van de blanken. De Miniconjou-Lakota haalden Sitting Bull over om zich bij hen te voegen, maar voor het zover was, werd Sitting Bull door de indiaanse politie gearresteerd en samen met zeven van zijn krijgers, omgebracht.

° Het 7e cavalerieregiment (7th Cavalry Regiment) ging dan op zoek naar de Miniconjou die het reservaat waren ontvlucht. Op 28 december 1890 werd de groep gevonden, dertig mijl ten oosten van Pine Ridge. De uitgeputte en slecht tegen de winterkou geklede indianen boden geen verzet. Ze kregen de opdracht een kamp op te slaan bij de Wounded Knee-beek, vijf mijl westelijker.

* De volgende ochtend, 29 december 1890vandaag 129 jaar geleden, wilde het leger de indianen ontwapenen. Er ontstond een worsteling waarbij een geweer per ongeluk afging en een soldaat neerviel. Het  begin van een hevige schietpartij.

Van dichtbij vuurden de soldaten in de groep indianen die slechts gewapend waren met knuppels en messen die ze hadden verborgen in dekens. Tientallen indianen, onder wie veel vrouwen en kinderen, werden neergeschoten.

De vluchtende indianen werden kilometers ver buiten het kamp achtervolgd en gedood. In totaal kwamen meer dan 200 indianen om. Er sneuvelden ook 25 militairen.

De volgende lente pas, toen het leger terugkeerde, werden de nog ongeborgen lijken van 144 indianen, waaronder 44 vrouwen en 16 kinderen, begraven in een massagraf.

° Het bloedbad van Wounded Knee was de laatste echte oorlogshandelingen in een serie van gewapende conflicten tussen het Amerikaanse leger en de indianen. Aan de betrokken militairen werd na afloop een medaille toegekend.

1973: bezetting van Wounded Knee

In de jaren zeventig van de 20e eeuw was er in de Verenigde Staten een opleving van indianenactivisme. Eind februari 1973 werd het dorp Wounded Knee bezet door honderden jonge leden van de American Indian Movement (AIM), die er een Oglala Sioux-vrijstaat uitriepen. Ze werden gesteund door traditionele Sioux-leden die wilden dat het verdrag van 1868 werd nagekomen.

° Volgens dit verdrag hadden de Sioux recht op de Black Hills, die voor hen heilige grond waren. De autoriteiten stuurden echter gewapende eenheden naar Wounded Knee en sneden de elektriciteitsvoorziening af. Na 73 dagen werd de bezetting gebroken. Er werden 1200 arrestaties verricht.

° Tijdens de bezetting verdween een groep van 16 personen onder mysterieuze omstandigheden. Na het einde van de bezetting werden nog 64 indianen onder onopgehelderde omstandigheden vermoord en werden nog enige honderden arrestaties verricht. Uiteindelijk werden slechts vijftien indianen daadwerkelijk veroordeeld voor hun aandeel in de bezetting.

 • De popgroep Redbone bracht in 1973 het nummer We Were All Wounded At Wounded Knee uit.

75 jaar geleden … V-2 OP ‘CINEMA REX’

Zaterdag 16 december 1944, vandaag exact 75 jaar geledenHet was 15u23 toen een gigantische knal door Antwerpen weerklonk. Alhoewel Antwerpen al geruime tijd bevrijd was leefde de stad al twee maanden onder angstwekkende oorlogsgeluiden. In Antwerpen stierven die zaterdag op slag  567 mensen in en onder het puin van Cinema Rex, allemaal onschuldige slachtoffers van blinde terreur.

* Onder hen maar liefst 296 geallieerde soldaten, ver weg van huis gestorven tijdens een namiddagje uit. 291 andere bioscoopgangers werden met ernstige verwondingen uit het puin gehaald. De bominslag op de Antwerpse Cinema Rex was een van de dodelijkste aanslagen van de hele Tweede Wereldoorlog.

* Duitsland bestookte in die dagen alle ‘vijandige steden’, bevrijd of niet bevrijd, nog regelmatig met V-1- en vooral V-2-bommen, raketten die door Wernher von Braun werden vervaardigd, de latere hoofdingenieur van het Apollo programma in de VS. Zij richtten enorme schade aan.

° In de zes maanden onder de V-terreur (van oktober 1944 tot en met maart 1945) zouden er bijna 6.000 dergelijke tuigen neerstorten in de Antwerpse provincie, wat neerkomt op ongeveer 36 per dag.

° Alleen al in Antwerpen en haar randgemeenten vielen 4.229 doden, 25 doden per dag. In heel België kostte de V-bomterreur aan meer dan 8.000 mensen het leven en werden er bijna 9.000 inslagen geteld.

° De enige rechtstreekse verwijzing naar het drama is een tegel bij de ingang van de UGC-cinema op de De Keyserlei, waar toen de Rex gevestigd was. Die kwam er pas in 2009, tien jaar geleden.  Een jaarlijkse herdenking is er (nog steeds) niet.

* ‘Het vergeten’ begon trouwens al op de avond van 16 december 1944. Net zoals bij de andere V-bombardementen mocht er niets in de pers verschijnen over het drama in de Rex. De geallieerde overheden hadden kort na de bevrijding in september 1944 al een volledige censuur afgekondigd op alles dat met V1- en V2-inslagen te maken had. Zo wilden ze vermijden dat Duitse spionnen cruciale informatie konden inwinnen over de doelgerichtheid van hun terreurwapens.

° Die aanpak werkte, maar maakte ook dat er geen ruimte was voor collectieve rouw. Zelfs op de bidprentjes werd enkel gesproken van ‘gestorven ten gevolge van oorlogsomstandigheden’. De geallieerde Rex-slachtoffers waren officieel ‘gesneuveld’. Met geen woord werd er gerept over de dodelijke V2 of de bioscoopzaal. Die censuur is eigenlijk altijd blijven bestaan.

* Wie waren de daders van het dodelijkste V-bombardement uit de geschiedenis? Om 15u17 lanceerde Batterie 500 in het Nederlandse Hellendoorn een raket. Na enkele minuten landde die op de Rex, met de bekende gevolgen. Doelbewust was de aanslag zeker niet.

° Heinz Wellmann, die de raket mee had afgevuurd, benadrukte lang na de oorlog: ‘Onze officieren vertelden ons nooit waar onze V2’s op gericht waren. Enkel de navigators wisten het, niet wij die de raketten moesten klaarmaken.’

Het op afstand doden maakt onverschillig. Een soldaat ziet immers niet langer wat hij aanricht.

Aanslag V-bom, Antwerpen 1944 (Foto: © Koen Palinckx)

* V1’s en V2’s waren vergeldingswapens. Wanneer er begin april 1945 eindelijk geen V’s meer vielen, kwamen de Antwerpenaren terug uit hun kelders tevoorschijn. Plots mocht er wel over de maandenlange terreur gepraat en gepubliceerd worden. Dat resulteerde in verschillende boekjes en folders, maar vooral de tentoongestelde V1 en V2 op de Groenplaats vormden een ware attractie. Toch kwam er geen grote herdenkingsplechtigheid in de stad.

V2-bom op de Antwerpse Groenplaats, 1945

° Er werd opnieuw gezwegen. Jarenlang. Over moeilijke, pijnlijke onderwerpen spreken we liever niet. Den bompa heeft het moeilijk, laat hem maar …

– Pieter Serrien, Elke dag angst – De terreur van de V-bommen op België (1944-1945) – Uitgeverij Horizon, 2016.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New ma

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ZINLOZE SLACHTING IN VERDUN

De Slag om Verdun was een van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. De uitputtingsslag duurde van februari tot even voor Kerstmis 1916. Tot op de dag van vandaag staat hij symbool voor de zinloze slachting van mensenlevens.

Aan Franse zijde telde men na afloop 163 000 doden en 260 000 gewonden. Aan Duitse zijde waren er dat 143 000 resp. 236 000.

Samen met de andere uitputtingsslagen van de Eerste Wereldoorlog heeft de slag om Verdun geleid tot een definitieve ondermijning van het optimistische vooruitgangsgeloof van de 19e eeuw.

Sinds de slag is het denken over de menselijke mogelijkheden ook een flink stuk cynischer en realistischer geworden. Nog steeds staat Verdun symbool voor de verschrikkingen die mensen elkaar kunnen aandoen. Eén grote, maar vergeefse, aanklacht tegen de oorlog.

De Franse overheid heeft na afloop een groot museum gebouwd waar men een heel realistische indruk krijgt van wat er zich tijdens de onzinnige slag heeft afgespeeld.

1 2 3 4