DE MORMONEN VAN SMITH

Beeld van de engel Moroni op een tempel van de Mormonel in Zwitserland

Op 21 september 1823 verschijnt, volgens de overlevering, de engel Moroni aan Joseph Smith. De Amerikaanse geestelijk leider heeft voor die tijd al verschillende visioenen gehad waarin hij opgeroepen is het ware christendom in ere te herstellen.

° De engel Mormoni zou Smith ook gouden platen hebben gegeven waarop het zogenaamde Boek van Mormon in onbekend schrift is geschreven. Smith vertaalt het boek in het Engels en brengt het in 1830 uit.

 

*Joseph Smith (1805-1844)

° De nieuwe puriteinse godsdienst die John Smith sticht wordt bekend als de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en trekt al snel veel bekeerlingen die bekend worden onder de naam Mormonen.

° De volgelingen van John Smith hebben het niet makkelijk. In New York worden ze vervolgd en hierna trekken de Mormonen samen met Smith naar Ohio.

° De leider zelf wordt in 1844 in Carthage (Illinois) samen met zijn broer Hyrum gelyncht. Veel Amerikanen zijn bang dat de economische en politieke macht van de Mormonen te groot wordt.

° Na de dood van Smith ontstaat er een breuk in de kerk, maar tegenwoordig maakt de kerk weer een grote periode van bloei door. Ook buiten de Verenigde Staten.

° De Mormonen bestaan nog altijd. De kerk is vertegenwoordigd in ongeveer 176 landen en heeft ruim 13 miljoen leden. De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is ook een mormoon. Salt Lake City is het huidige centrum van de Mormonenkerk.

°°°  Mormonen zijn ervan overtuigd dat Jezus snel zal terugkeren en dat die wederkomst plaatsvindt in Amerika. De Mormonen verwerpen daarnaast de zuigelingendoop en geloven niet in de zogenaamde erfzonde. Verder was polygamie (trouwen met meerdere vrouwen) bij de mormonen vroeger toegestaan. Grondlegger Joseph Smith had naast zijn formele echtgenote Emma Smith bijvoorbeeld nog 27 vrouwen.         -met dank aan ‘Historiek’ –

*Meer religieuze geschiedenis

*Verder op 21 september:

 • 1937 – J.R.R. Tolkien publiceert De Hobbit.
 • 1949Communisten roepen de Volksrepubliek China uit.
 • 1964 – Malta wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.
 • 2003 – De ruimtesonde Galileo crasht om 21.49 uur Nederlandse tijd in de dampkring van Jupiter.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Vrede van Rijswijk (1697)

Op 20 september 1697 wordt de Vrede van Rijswijk gesloten. Het verdrag maakt een eind aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en de zogenaamde Grote Alliantie, die bestond uit onder meer de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, Oostenrijk, Savoye, Zweden en Spanje. Een maand later ondertekende ook de keizer van het Duitse Heilige Roomse Rijk het verdrag.

° Bij het verdrag werd Willem III als koning van Engeland erkend en kreeg hij zijn prinsdom Oranje terug. Daarnaast ontving ook Spanje alle veroveringen in de Zuidelijke Nederlanden, Catalonië en Italië terug. Ook werd bepaald dat Lotharingen weer een zelfstandig hertogdom werd. Het zou echter wel onder het Duitse Rijk vallen.

De Negenjarige Oorlog (1688-1697) was een strijd met als inzet de Franse hegemonie in Europa.

Verder op 20 september:

What do you want to do ?

New mail

           – druk rood in voor veel bijkomende info – prent Rijswijk uit ‘Historiek’
What do you want to do ?

New mail

Ötzi de ijsmummie

Op 19 september 1991 ontdekte het Duitse echtpaar Simon, twee fervente wandelaars, in de Ötztaler Alpen het buitengewoon goed bewaarde gemummificeerde lichaam van een man die omstreeks 3.300 voor Christus leefde. Op basis van de vindplaats werd de mummie Ötzi genoemd.

° De mummie lag op de Hauslabjoch in een rotskommetje aan de rand van de Niederjochferner gletsjer aan het einde van Ötztal. De vindplaats ligt op de grens van Oostenrijk en Italië op een hoogte van 3.210 meter.

° Ötzi is vermoedelijk gestorven door een jachtongeval of in een gewapend conflict. In zijn borstkas bij de linkerschouder zat een vuurstenen pijlpunt. Die ontdekte men pas een jaar na de vondst van de mummie. De schacht van de pijl was verwijderd maar de pijlpunt is blijven steken.

° Het schot van de pijl was waarschijnlijk niet meteen dodelijk, maar heeft vermoedelijk wel enkele uren of dagen in combinatie met uitputting tot zijn dood geleid.

° Otzi zou ongeveer 45 jaar geweest zijn, vrij oud voor die tijd. Hij had een tenger postuur en woog zo’n vijftig kilo

Weetjes en feiten

 • Ötzi leefde omstreeks 3.300 voor Christus en strijdt met de Egyptische mummie Ginger om de titel ‘oudste menselijke mummie’.
 • In het darmstelsel van Ötzi bevonden zich de resten van twee soorten voedsel die hij kort voor zijn dood heeft gegeten: een stuk edelhertenvlees en een tarwesoort.
 • Ze zeggen dat er een vloek ligt op Ötzi! Een aantal mensen die direct of indirect bij het onderzoek en de vondst betrokken waren, is een tijdje  later overleden…
 • Meneer Simon, met zijn vrouw vinder van de ijsmummie, is in een ravijn gevallen en dagen later pas gevonden. De leider van het forensisch onderzoek is kort na dit onderzoek omgekomen door een auto ongeval. Een bergbeklimmer die rondleidingen gaf op de vindplek van Ötzi kwam om door een lawine en zo zijn er  nog verhalen van overledenen die te maken hadden met de vondst of het onderzoek. Waar of niet waar, wie zal het zeggen…
 • Het echtpaar Simon moest dus zelfs een gerechtelijke procedure beginnen om erkend te worden als de legitieme vinders. Helmut Simon overleed in 2004 op 67-jarige leeftijd na een val in een ravijn. Hij werd acht dagen later pas gevonden.
 • In 2008 kende de rechtbank aan mevrouw Simon 150.000 euro vergoeding toe.  Na een nieuw proces werd dit  bedrag in 2010 verhoogd naar 175.000 euro.
 • Acteur Brad Pitt heeft een tatouage van de contouren van de ijsmummie op zijn onderarm.
 • Een Oostenrijkse popartiest vernoemde zich naar Ötzi: DJ Ötzi, deze scoorde met ‘Anton aus Tirol’ een carnavalshit in de jaren ’90.

Ötzi museum

° De mummie werd eerst naar Innsbruck (Oostenrijk) gebracht. Toch is hij nu te bekijken in het Zuid-Tiroler archeologiemuseum in Bolzano (Italië). Gewoon omdat de vindplek een aantal meter over de grens van Italië bleek te liggen. Voor meer informatie over het archeologiemuseum in Bolzano ga naar: www.iceman.it 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HONDERDJARIGE OORLOG

Op 19 september 1356 vindt de Slag bij Poitiers plaats. Een onderdeel van de Honderdjarige Oorlog tussen Fransen en Engelsen van 1337 tot 1453 met elkaar voerden.

° Bij Poitiers behalen de Engelsen, onder leiding van de prins van Wales (Eduard van Woodstoch of de Zwarte Prins), voor de tweede keer gedurende de Honderdjarige Oorlog een overwinning.

° De Fransen worden geleid door Jan II de Goede die een voor die tijd erg groot leger heeft samengebracht. Ondanks de troepensterkte (hoe groot zijn leger was is niet helemaal bekend) en de militaire moed van Jan II wordt de Slag bij Poitiers door de Fransen verloren. Anders dan bij voorgaande slagen vallen de meeste Franse edelen niet te paard maar te voet aan.

° De aanval verloopt vrij ongecoördineerd en hoewel de Engelsen in de minderheid zijn en niet op de steun van een ander Engels leger kunnen rekenen (even daarvoor vertrokken naar Bretagne) kunnen ze de aanval afslaan en de Fransen verslaan.

Jan II wordt gevangen genomen. Tot aan de Vrede van Brétigny (1360) blijft hij opgesloten in Engeland.

° Het vredesverdrag bepaalt dan dat de Fransen losgeld moeten betalen voor Jan II en daarnaast moeten Aquitanië, Calais en Ponthieu aan de Engelsen afgestaan worden aan koning Eduard III van Engeland.

De Engelse koning ziet op zijn beurt af van aanspraken op de Franse kroon.

° Van echte vrede is echter geen sprake. Beide partijen zijn nog niet bereid de strijd definitief te staken en de Fransen betalen het losgeld voor Jan II nooit helemaal.

° Jans tweede zoon is echter als gijzelaar in Engeland achtergebleven en als die gevangen genomen wordt, reist Jan II naar Engeland om zich over te geven. Hij sterft in 1360 tijdens deze tweede gevangenschap.

Verder op 19 september:

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VLAANDEREN IN BEELD

VLAANDEREN in beeld is een fotoreeks over Vlaanderen in de eerste helft van de 20ste eeuw (vooral 1900 – 1910, de tijd voor de eerste wereldoorlog) De fotografie was amper uitgevonden of de eerste foto’s werden al gemeengoed…

° Geniet met ons mee van een hele serie zwart-witfoto’s die ons vanuit Spanje kwamen aanwaaien dank zij de volle longen van onze medewerker in OudenToren. Bedankt Fons. 

Even klikken …

Vlaanderen 1900-tot-1940 MS

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Sovjets vallen Polen binnen

Op 17 september 1939 valt de Sovjet-Unie (het huidige Rusland) het buurland Polen binnen. Enkele weken eerder bezochten de Duitsers het land ook al...

° De aanval van beide landen vloeide voort uit het zogenaamde Molotov-Ribbentroppact dat op 23 augustus van datzelfde jaar door Duitsland en de Sovjet-Unie is ondertekend.

° De beide landen spraken toen in het geheim af dat Polen tussen beide landen zou worden verdeeld.

Middels propagandaposters deed de Sovjet-Unie het voorkomen alsof de Russen de Slavische volkeren kwamen bevrijden

° Hitler zag met dit pact zijn kans schoon. Op 1 september 1939 vielen zijn legers Polen binnen en kort hierna valt de Sovjet-Unie Polen langs de andere kant binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen.

° Kort voordat ook de Sovjets Polen binnenvallen, krijgt de Poolse ambassadeur in Moskou een document overhandigd waarin alle bestaande verdragen tussen de beide landen worden opgezegd omdat de Poolse staat niet meer zou bestaan.

° De Sovjets zetten ruim 600.000 manschappen in en bijna vijfduizend tanks. Voor Polen was de aanval desastreus omdat men de troepen al nodig had om zich te verweren tegen Duitse troepen die het land eerder in het westen waren binnengevallen.

° Hoewel Polen dapper tegenstand bood was al snel duidelijk dat de overmacht te groot was. Al op 22 september 1939 hielden de Sovjets en Duitsers in Brest-Litovsk een gemeenschappelijke overwinningsparade.

° Het Molotov-Ribbentroppact werd op 22 juni 1941 overigens door Duitsland verbroken… Op die dag vallen Duitse troepen de Sovjet-Unie binnen.

° In 2009 veroordeelde de Russische premier Vladimir Poetin het pact dat Moskou in 1939 met nazi-Duitsland had gesloten. Hij noemde het pact toen “immoreel”.

 • met dank aan Isgeschiedenis
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PEST IN VLAANDEREN

lazen we in ‘de Almanak’ , maar we neusden verder en vonden … weinig. Toch even proberen …

 • De epidemie ontrolde zich in de jaren 1348-1350 als een onstuitbare vloedgolf over Europa en vaagde daarbij zo’n derde van de Europese bevolking weg. De Zwarte Dood hield lelijk huis onder de mensen,maar liet vee, akkers en geld ongemoeid.
 • Na de eigenlijke ‘Zwarte Dood’-epidemie van 1347-50 werd Europa geteisterd door nieuwe golven in de jaren 1361, 1368, 1371, 1375, 1390 en 1405.

***Breugel schilderde het gebeuren hierboven goed 200 jaar later

 • En wat lezen we in “De Bourgondiërs” van Bart Van Loo ? …

° ‘Bij aanvang van 1348 was de pest in Marseille aan land gekomen. De helft van de Parijse bevolking werd weggemaaid en de epidemie raasde noordwaarts.

° In Vlaanderen sprak men van de haestighe ziekte of simpelweg ‘gadoot’.

° De pest ging feller tekeer bij de armen, maar spaarde de rijken niet.

° Franse geleerden wezen naar merkwaardige planeetstanden, maar voor de meeste stervelingen was het God zelf die zulke Bijbelse plaag had ontketend.

° Halfnaakte boetelingen doken op in de straatbeelden en kastijden zich met van ijzeren punten voorziene zwepen. Zonder veel resultaat.

° Een zondebok zou voor een grote verlossing zorgen: Joden zouden fonteinen waterputten hebben vergiftigd.

Vanaf Antwerpen over Brussel , Basel, Keulen, Frankfurt … , maar ook in het Bourgondische Beaune werden Joden simpelweg uitgeroeid of hardhandig verjaagd. Dat ook zij aan de pest stierven deed niet ter zake.

°° Ratten en vlooien waren zulke vertrouwde metgezellen dat niemand er ook maar een halve seconde aan dacht dat zij wel eens de overbrengers van de pest konden zijn …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MARCO POLO

Aangenomen wordt dat Marco Polo (1254-1324) werd geboren op 15 september 1254. 17 was hij toen hij met zijn vader en oom op missie naar het Verre Oosten vertrok.

° Met het reisgezelschap volgde Marco de Zijderoute en deed onder andere het toenmalige Perzië, China en Indonesië aan. Op hem moeten al die ontmoetingen met al die boeiende, vreemde lui een geweldige indruk hebben gemaakt.

° Toen het gezelschap handelaars aankwam in China werden ze uitgenodigd door Kubilai Khan, de heerser van het Mongoolse Rijk, om een tijdje aan zijn hof te verblijven. (prent  L)

° Voor Marco Polo dè gelegenheid om meteen te beginnen met de beschrijvingen van alle volkeren, hun religies, gebruiken en culturen die hij onderweg van dichtbij mocht ontmoeten .

° Marco Polo viel in de gunst van de groot-chan Koebilai en maakte namens de Mongolen-leider verschillende reizen, onder meer naar Tibet, Burma en Tsjamba. Van 1282 tot 1285 is Marco Polo zelfs gouverneur van de grote stad Sangui (Nanking). Hij keerde pas in 1295 terug in Venetië en vestigde zich daar als koopman.

° Het boek Il Milione, was voor vele Europeanen de eerste kennismaking met de volkeren en culturen van het Verre Oosten. Marco beschreef de pracht van China en het Mongoolse Rijk en had het ook over vele in Europa nog onbekende zaken zoals steenkool en papieren geld.

° Zijn geografische kennis werd alras ook gebruikt door cartografen en verbreedde de horizon voor de latere lichting ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus e.a. Amerigo Vespucci.  (prenten in Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geboorte Google.com

Op 15 september 1997 registreren de studenten Larry Page en Sergey Brin het domein Google.com. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van het internet. Even de succesrace overlopen …met ‘ Historiek ‘.

° Vanaf 1996 werkten de twee postdocstudenten informatica aan de ontwikkeling van een zoekmachine die ze toen nog BackRub noemden. De zoekmachine gebruikte echter teveel bandbreedte.

° In 1997 kreeg de zoekmachine de naam Google, een woordspeling op Googol, de wiskundige term voor een 1 met honderd nullen.

° Volgens de overlevering zou een klein spelfoutje er voor gezorgd hebben dat Googol tegenwoordig Google heet.

° September 1998 werd Google als naamloze vennootschap geregistreerd in Californië. Het bedrijf maakte al snel naam.

° In februari 1999 was een gehuurde garage al te klein en verhuisde het bedrijf naar een nieuw pand in Palo Alto, Californië. Weer enkele maanden later naar Mountain View, een stad enkele kilometers ten zuiden van de Stanford-universiteit. In de periode hierna ontwikkelde het bedrijf zich in sneltreinvaart.

° Vanaf mei 2000 was de zoekmachine in tien nieuwe talen te bezoeken: Deens, Duits, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds.

° Google ging hierna een samenwerking aan met Yahoo! en bood zijn diensten enkele maanden later ook in het Chinees, Japans en Koreaans aan. De zoekmachine veroverde de wereld.

 

Verder op 15 september

1784Vincenzo Lunardi laat de eerste waterstofballon op.

1940 – De Duitse Luftwaffe lanceert een grootscheepse aanval op Londen: 60 vliegtuigen gaan verloren. Feitelijke einde van de Slag om Engeland.

1975 – De rockband Pink Floyd brengt een van zijn succesvolste albums uit: Wish You Were Here.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 15