Hendrik VIII

Hendrik VIII staat bekend als het prototype van de zelfbewuste renaissanve-vorst. Hij was intelligent en geïnteresseerd in kunst en wetenschap. Hij was echter ook liefdeloos, egoïstisch en wreed. Tegenstrevers, echtgenotes of dienaren die hem in de weg stonden, ruimde hij meedogenloos uit de weg.

° Hendrik was eveneens berucht omwille van zijn huwelijksperikelen: hij heeft zes vrouwen gehad, van wie hij er twee liet onthoofden.

° Een nog belangrijker ontwikkeling was de geboorte en afscheiding van de Anglicaanse Kerk van de Kerk van Rome, vanwege een conflict met de paus over de ontbinding van zijn eerste huwelijk.

° Toen zijn eerste vrouw hem geen zoon bleek te kunnen schenken – zij had zes kinderen gebaard van wie er slechts één, Mary Tudor, in leven bleef – zag hij dat als een ernstig probleem. Alleen voortzetting van de Tudordynastie door een mannelijke troonopvolger kon volgens hem het land behoeden voor een nieuwe burgeroorlog.

° Hij vroeg dus om nietigverklaring van zijn huwelijk met Catharina aan paus Clemens VII, op dat moment de gevangene van onze keizer Karel V. Daarop brak Hendrik definitief met Rome, wat werd vastgelegd in de Act of Supremacy van 1534.

° Ook Thomas More, de vooraanstaande humanist (paar dagen geleden al in GvL) en vriend van Erasmus, verzette zich hardnekkig, zowel tegen de scheiding van Catharina van Aragon als tegen de breuk met Rome. Thomas More werd meteen berecht wegens hoogverraad en in 1535 terechtgesteld. Hendrik duldde geen tegenspraak, van wie dan ook.

° Ook de titel Fidei defensor  (verdediger van het geloof) werd door de paus  teruggetrokken en Hendrik werd zelfs geëxcommuniceerd uit de Roomse Kerk. Geen nood echter …

° Hendrik huwde  Anna  Boleyn en zij baart … een dochter. Dat zal zij wel met de dood moeten bekopen. Op 19 mei 1536, drie jaar na haar huwelijk, wordt zij onthoofd. Haar dochter Elisabeth zal in 1558 koningin van Engeland worden en blijven tot 1603.

° De titel Act of Supremacy werd echter door het Engelse parlement in 1544 weer (erfelijk) toegekend aan de latere kroonprins, zijn 7-jarige zoon Eduard VI.

° Die Eduard VI is de zoon van Jane Seymour, de derde vrouw van Hendrik. Hendrik huwde haar op 30 mei 1536, amper 21 dagen na de onthoofding van Anna Boleyn. Jane Seymour  stierf in het kraambed op 24 oktober 1537.

° Tot op de dag van vandaag draagt het Engelse/Britse staatshoofd de titel Act of Supremacy, niet zoals oorspronkelijk bedoeld als verdediger van het rooms-katholieke geloof maar van de Anglicaanse Kerk, de Anglicaanse kerk waarvan hij/zij formeel het hoofd is. Die Anglicaanse kerk is nog steeds staatskerk in GB. Zo zie je maar.

Het einde in zicht

° Op 24 januari 1536, Hendrik is dan 44, raakt hij in een ruitertoernooi ernstig gewond. Hij wordt uit het zadel gelicht, zijn gepantserd paard struikelt en valt boven op hem.

° Sindsdien lijdt de koning aan zware migraine-aanvallen, hij heeft spataders en de wonden aan zijn benen raken geïnfecteerd en zullen nooit meer genezen. Deze wonden worden zo ernstig dat hij niet meer kan lopen.

° Hendrik lijdt aan malaria en ernstig overgewicht. Aangenomen wordt dat hij 13 keer per dag at en alles grondig doorspoelde met bier en wijn, tot wel zes liter per dag.

° Bij zijn dood op 55-jarige leeftijd moet Hendrik ongeveer 178 kg gewogen hebben. Diabetes maakte dat hij ook bijna blind was. Op 28 januari 1547 sterft koning Hendrik VIII op zijn 55ste , waarschijnlijk aan een hartaanval.

° Hendrik VIII wordt in de Saint George Chapel van Windsor Castle begraven, naast zijn derde echtgenote Jane Seymour , de moeder van zijn zoon Edward, de  latere Eduard VI van Engeland, die op dat moment nog minderjarig is.

– (rood drukken voor bijkomende Wikipedia-info) –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Ruth Ellis

Ruth Ellis (Rhyl, 9 oktober 1926Londen, 13 juli 1955) was een Britse moordenares. Ze was de laatste vrouw die in het Verenigd Koninkrijk werd geëxecuteerd. Ruth was veroordeeld voor de moord op haar partner, David Blakely.

° Sinds de executie van Edith Thompson in 1923 waren veroordeelde vrouwelijke gevangenen verplicht om dikke, gewatteerde, katoenen onderbroeken te dragen.

° Voor de toegewezen tijd van executie werd Ellis door Evelyn Galilee, die haar de afgelopen weken had bewaakt, meegenomen naar de wasruimte. Galilee zei tegen Ellis “Sorry Ruth, maar ik moet dit doen”.

° De onderbroeken hadden tape aan de voor- en achterkant, waar aan getrokken moest worden om alles vast te zetten. Toen ze terug kwamen in de veroordeeldencel, deed Ellis haar bril af, legde hem op de tafel en zei “Die zal ik niet meer nodig hebben.”

° De bisschop van Stepney, Joost de Blank, bezocht Ellis vlak voor haar dood. Ze vertelde hem: “Voor mij is het duidelijk dat ik niet degene was die hem heeft neergeschoten. Toen ik mezelf met de revolver zag, wist ik dat ik … een ander persoon was.” Deze uitspraken werden later gebruikt als quotes in The Star, de Londense avondkrant.

° Op 13 juli, vandaag exact 65 jaar geleden, dertig seconden voor 9 uur, kwam de officiële beul Pierrepoint  binnen met zijn assistent Royston Rickard. Zij begeleidden Ruth naar de executieruimte naast de veroordeeldencel. Pierrepoint executeerde Ellis in 12 seconden. Na haar zou geen enkele vrouw dit lot nog ondergaan. Een troost voor het arme wicht…

What do you want to do ?

New mail

THOR HEYERDAHL

What do you want to do ?

New mail

Een eerste poging mislukte, maar in 1970 lukte het wel. In 56 dagen vaarde Thor Heyerdahl van Marokko naar Barbados. Dat overzeese eiland bereikte hij op 12 juli, vandaag precies 50 jaar geleden. De Ra II staat in het Kon-Tiki Museum in Oslo. De grootste bekendheid verwierf Heyerdahl evenwel met de Ra I…

* Thor Heyerdahl  (1914-2002) studeerde biologie en geografie aan de Universiteit van Oslo, waar hij zich in de antropologie van Polynesië specialiseerde. Hij onderzocht aandachtig de migratieroutes van de Marquesas en van de indianen van de kust van Brits-Columbië . Een plan rijpte in het avontuurlijke hoofd van de Noor..

* Thor Heyerdahl beweerde dat intercommunicatie tussen de continenten is opgetreden lang voordat Marco Polo of Columbus ze bezocht. Zowel voor- als tegenstanders fronsten de wenkbrauwen. Maar Thor voegde de daad bij het woord.

** In de jaren zestig begon de onvermoeibare Heyerdahl de bouw van een boot van Egyptisch papyrusriet van circa 17 meter lengte, die hij naar de Egyptische zonnegod Ra noemde. Thor wilde bewijzen dat men met de middelen van toen een oceaan kon oversteken.

** In 1947 reisde hij vanuit Peru naar Polynesië, gedurende 101 dagen, op de Kon-Tiki, een vlot uit riet, waarvan een replica in het Tenerifemuseum Pirámides de Güímar staat.

** De Kon Tiki-expeditie duurde 101 dagen. Met 5 mannen en 1 papegaai aan boord van een vlot helemaal de Stille Oceaan over. Vanuit Peru naar Polynesië legde hij met de Ra I liefst 6 880 km af.

* Het boek over die reis werd een bestseller. Hij won er ook een Hollywood-Oscar mee in de categorie ‘beste buitenlandse full-length documentaire’ in 1951. De enige Noorse film die ooit met een Oscar werd bekroond.

TENERIFE ?!

°°° In 1990 tekende Thor voor een ‘hispano-noruego’-project op Tenerife , het belangrijkste van de Canarische eilanden, ter bescherming van de piramides van Güímar. In 1991 onderzocht Heyerdahl ter plaatse grote steenhopen en merkte dat het niet zomaar stenen waren, maar piramides.

° Hij ontdekte dat de hoeken van de piramides manueel bewerkt waren en dat de grond geëgaliseerd werd vooraleer ze gebouwd werden. Bovendien zijn de piramiden niet opgebouwd met stenen uit nabije velden, maar uit lavarotsen. Verder ontdekte Thor Heyerdahl dat de piramiden in speciale astronomische posities geplaatst waren.

° Op 21 juni, de dag van de zomerzonnewende, is er een dubbele zonsondergang te beleven vanaf de grootste piramide. Dit komt omdat de zon achter de hoogste bergtop daalt, dan weer zichtbaar wordt en tenslotte achter de volgende bergtop weer verdwijnt. Merkwaardig genoeg hebben alle piramiden een trap aan de westzijde.

° Ondanks zijn onderzoek heeft Heyerdahl nooit de leeftijd van de piramides kunnen achterhalen of de vraag kunnen beantwoorden wie deze piramiden heeft gebouwd. In 1988 werd het 65.000 m² grote gebied van de Güímar-piramiden geopend voor het publiek als etnologisch park.

* In 1994 kwam Heyerdahl op Tenerife wonen. Hij stierf evenwel op 18 april 2002 in Colla Micheri (Italië).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 2

TWINTIG beeldhouwers en EEN verloren beeld! – deel ÉÉN –

 

Jullie moeten het toegeven , de titel klinkt geheimzinnig , maar het is zoals bij een aantal mensen : ze zijn een beetje anders dan ze eruit zien. Soms veel beter , soms.. Dus wie denkt dat er al een van die beelden gepikt is in en rond de kerk van Veerle , die vergist zich.

Het gaat wel degelijk om een beeld dat echt verdwenen is en op dit moment in het bezit is van iemand die de rechtmatige eigenaar niet kan zijn .

En nu sluit ik aan bij de geheimzinnige oproep die er de week voor het begin van de lockdown op de enige echte oude Veerlese facebooksite verscheen , en waar de inwoners van Varendonk werden opgeroepen om te letten “op hun zaak”. Meer stond er niet , maar het stond wel in grote letters. Wij schreven eerste week van maart , vier maanden geleden.

Op dat moment waren een deel mensen hun hersenen aan het pijnigen en vroegen ze zich af : waarover kan dat toch gaan. Ze drongen op de website aan op duidelijkheid ,maar het antwoord kwam niet.. Want… Een week later had iedereen nog slechts belangstelling voor een zaak : Corona .

En toen in die eerste coronaweek het noodlot in Veerle onmeedogend toesloeg kon er ook geen aandacht meer zijn voor de Varendonkenaren die op hun zaak moesten letten. Er waren plots andere dingen om op te letten en om mee bezig te zijn .

Maar dat betekende wel  dat de zaak waarvoor aandacht werd gevraagd in “ge zaa va Vejel as…. “ ook stilviel . In tegendeel.

Om bij de kern van het verhaal terecht te komen ,moet ik jullie in de teletijdmachine meevoeren naar een jaar of vijf geleden toen er in “ Jaarboek 8 van Laakdal” een artikel verscheen over veertig jaar Laakdal , en er in dat artikel ook een aantal paragrafen voorkwamen over de fusie in 1971 van Varendonk met Veerle.

Daar werd toen verwezen naar de dubbelnaam die de gemeente had gedragen in het Ancien Regime , en tot 1794, namelijk gemeente Watereinde -Varendonk .

Het eigenaardige is dat de mensen die nu Varendonk-kermis vieren dat doen op de plaats die eigenlijk het gemeentedeel Watereinde was.

Watereinde was het makkelijkst bereikbaar en lag tussen Veerle en Zammel , waar Varendonk veel verder van een veel gebruikte weg lag . Het bestuur van de gemeente speelde zich honderden jaren geleden en zelfs tot de fusie af op het territorium van Watereinde.

Het heel oude kleine gemeentehuisje stond in Watereinde , en heette honderden jaren tevoren op de oude kaarten “kapel van Watereinde “ en daarin stond een heel oud Mariabeeld , Onze- Lieve- Vrouw van Watereinde . Daarover ging de oproep die door Corona aan de aandacht werd onttrokken .

En daarvan ga ik morgen de ontknoping vertellen in deel twee. Wie zijn nieuwsgierigheid en niet kan bedwingen , kan ik aanraden nog eens te kijken in Jaarboek 8 van Laakdal….. Sorry , maar daarom zeker tot morgen,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE POMP IN VEERLE

In het midden van de dorpskom van deelgemeente Veerle staat nog steeds een dorpspomp. Midden de voormalige pensenpoel. Die pensenpoel diende vroeger voor brandbestrijding en als drenkplaats voor het vee.

° Alleen de bewoners van het dorp konden van het pompwater genieten. Mensen die verderaf woonden hadden immers niet de nodige transportmogelijkheden.

° De pomp kwam er destijds op vraag van vele dorpsgenoten. Mensen die in of aan de rand van de dorpskom woonden en thuis niet konden beschikken over drinkbaar drinkwater. Nochtans had vrijwel ieder huis zijn eigen waterput. Over de hygiëne van toen zullen we het maar niet hebben

° De pomp is nu helemaal passé, niet meer geschikt voor die taak. Ze bleef wel staan als blijvende herinnering aan de tijden van toen en … omdat ze een mooi dorpsmonument is.

(eigen foto’s uit 2010 – herdenking 100 jaar kerkbrand – eentje later … zie het groen)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

EN OP ONMIDDELLIJK VERZOEK …meer foto’s van 100 jaar herdenking kerkbrand – alleen met de pomp erbij!
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WILLEM DE ZWIJGER VERMOORD

We blijven nog even in de  16de eeuw, want op deze 10 juli krijgen we een meer dan belangrijk vervolg op het stuk van de martelaren van Gorinchem. Willem van Oranje (ook bekend als Willem de Zwijger) wordt vermoord… Door wie? Lees maar mee in ‘de Almanak met een stuk af’ …

What do you want to do ?

New mail

° Willem kreeg een praalgraf in Delft. De naam van de vestingplaats Ruigenhil werd in 1584 veranderd in Willemstad, ter ere van de in Delft vermoordde Willem van Oranje.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE RAINBOW WARRIOR

In 1985 hield de Franse regering kernproeven op Moruroa, een atol in Frans Polynesië. De Rainbow Warrior lag op 10 juli 1985 in de haven van Auckland om een protestvloot te leiden die richting Moruroa zou gaan varen.

Later op de dag ontploften twee bommen aan boord en sloegen een groot gat in de romp, waardoor de Rainbow Warrior snel zonk.

Op een na konden de opvarenden veilig aan land komen. Een Nederlandse fotograaf van Portugese afkomst, verdronk toen hij zijn fotomateriaal probeerde te redden uit zijn hut.

° De Rainbow Warrior werd op 21 augustus 1985 weggesleept naar een haven voor forensisch onderzoek. Het schip was niet meer te redden en Greenpeace besloot het schip, nadat het naar eigen zeggen was ontdaan van giftige materialen, te laten zinken in de Matauribaai op de Cavalli-eilanden van Nieuw-Zeeland. Dat gebeurde op 12 december 1987. De Warrior fungeert er nu als duikwrak en schuilplaats voor vissen. Het schip is bedekt met … zeeanemonen.

° Het schip werd in 1955 te water gelaten en gedoopt onder de naam Sir William Hardy. Het werd tot 1977 gebruikt door het Britse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel.

° In 1977 werd het schip gekocht door Greenpeace. Deze organisatie zette het in om te protesteren tegen walvisvaart, zeehondenjacht en kernproeven in de Grote Oceaan.

° Sinds 1987 beschikt Greenpeace over een nieuw vlaggenschip met dezelfde naam. Het schip wordt officieus ook wel de Rainbow Warrior II genoemd. Intussen is de Rainbow Warrior III in gebruik.

° In 1990 werd in de Matauribaai het Rainbow Warrior Memorial onthuld van de Nieuw-Zeelandse beeldhouwer Chris Booth.

* In januari 2012 onthulde De Morgen dat een van de leidende figuren achter de aanslag, Louis-Pierre Dillais, sinds 2005 directeur is van een Amerikaanse vestiging van FN Herstal, die volledig in handen is van de Waalse overheid. Een woordvoerder van Greenpeace reageerde geschokt op dit nieuws.

* Een bij de aanslag betrokken kikvorsman, Jean-Luc Kister, bood op 6 september 2015 op de nationale tv-zender van Nieuw-Zeeland zijn excuses aan voor de aanslag. (met dank aan Wikipedia – rood drukken voor meer info)

What do you want to do ?

New mail(met dank aan Wikipedia – rood voor meer info)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De martelaren van Gorinchem (Gorkum)

Nadat de hertog van Alva, de vervanger van koning Filips II van Spanje in de Nederlanden, de executie van de graven van Egmont en Hoorn liet uitvoeren in Brussel, verzamelden de edelen zich in een Eedverbond tegen de Spaanse overheerser. Spoedig kregen ze de bijnaam ‘geuzen’ mee. Het begin van de 80-jarige oorlog die zou eindigen met het ontstaan van Nederland.

* Het woord geus is afgeleid van het Franse gueux. Dat woord betekent armoezaaier of schooier , maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden ‘niet Spaansgezind’ was.

° De katholieke inquisitie van Alva verbrandde ketters op brandstapels. In tientallen steden werden de plaatselijke geestelijken gemarteld, door tribunalen veroordeeld en vermoord. Maar ook de geuzen lieten zich niet onbetuigd.

* Vooral de wreedheid van de geuzenleiders Willem Lumey en Diederik Sonoy kende geen grenzen. De aversie tegen de moederkerk uitte zich in pesterij, vernederingen en moord.

° Op 25 juni 1572 zag men in Gorinchem – Gorkum (in het huidige Nederland) de schepen van de watergeuzen naderen. Claes Pieck, kloosteroverste van het franciscaner mannenklooster liet de nonnen uit het nonnenklooster evacueren naar de buiten Gorinchem gelegen vesting van baljuw Caspar Turck. De meeste franciscanen weigerden de stad te verlaten. Het stadsbestuur besloot geen tegenstand te bieden.

° Nog dezelfde dag veroverden de geuzen Gorinchem. Een dag later namen de geuzen ook de vesting van Caspar Turck in. De pastoors en de monniken werden gevangengenomen en mishandeld.

° De geuzen pasten de werkwijze van de katholieke inquisitie bij ketters toe. Zij wilden dat de katholieke geestelijken hun geloof en trouw aan Rome afzworen. Na enkele dagen werden de gevangenen per boot naar Dordrecht en daarna naar Den Briel (jaja, die Alva verloor op 1 april) gebracht.

° Op de kade stond een galg, waar de gevangen enkele rondjes omheen moesten lopen terwijl ze het Salve Regina en andere kerkelijke liederen zongen. “Zien jullie de galg,” riep Lumey. “Dat is jullie kerkhof en jullie kerk.”

° Ter intimidatie deed de beul alsof hij de galg gereed bracht voor een executie. Hierna ging het in optocht door de straten van Den Briel, waar in het centrum een tweede galg stond opgesteld.

° Daar moesten de overmeesterde geestelijken het Te Deum en de Litanie van alle Heiligen zingen. Ook de tweede galg werd niet gebruikt. De priesters en de monniken uit Gorinchem werden opgesloten in de gevangenis, waar nog drie katholieken op hun executie wachtten.

°° Inmiddels was Willem (de Zwijger), de prins van Oranje door een van de geuzenleiders op de hoogte gebracht van de gevangenneming van de katholieken.

° Op 1 juli 1572 ontvingen de geuzen en kopie van het bericht van Oranje waarin hij de vrijlating van de gevangenen eiste. Het beginsel van gewetensvrijheid zou ook voor de krijgsgevangen moeten gelden, vond de prins.

° Toen Lumey ontdekte dat hij slechts een afschrift had ontvangen, negeerde hij de opdracht van Willem de Zwijger. Meer nog. Lumey voelde zich beledigd en besloot zich te wreken op de weerlozen.

° De verhoren en pogingen om de vrome gevangenen hun geloof af te laten zweren gingen nog een dag door. Vergeefs echter. De volgende nacht werden ze even buiten Den Briel gebracht, waar de geuzen enkele maanden eerder het klooster Ter Rugge hadden platgebrand. Er stond nog een turfschuur overeind .

° Op 9 juli 1572 , vandaag 448 jaar geleden, werden de geestelijken aan de balken  opgehangen. Nicolaas Pieck beklom als eerste de ladder. Hierna volgden de anderen: één voor één. “Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen,” zei Govaert van Mervel, een franciscaner priester en koster van het minderbroederklooster in Gorinchem.

° De geuzenbeulen lieten zich echter helemaal gaan. De volgende dag werden de lijken van de martelaren onteerd. Souvenirjagers sloegen hun slag. In de dagen die volgden versierde men hoed of kleding in Den Briel met een hele hand, een vinger, een neus, een oor of een geslachtsdeel van de martelaren.

° Weken later groeven katholieken bij Ter Rugge botresten op. Deze werden jarenlang als relikwieën bewaard in het franciscanenklooster in Brussel. In de negentiende eeuw werd dit klooster afgebroken om plaats te maken voor het Beursgebouw. De in het klooster bewaarde relikwieën van de martelaren werden toen naar de Sint-Niklaaskerk in Brusel  overgebracht.

* Pas in 1868 kregen de relikwieën van de martelaren van Gorinchem een eerbiedwaardige rustplaats. De uit het Duitse Kempen afkomstige goudsmid Franz Xaver Hellner (1844-1894) maakte hiervoor een prachtige schrijn van verguld koper.

* In de Sint-Niklaaskerk in Brussel herinnert het schrijn van de martelaren van Gorinchem (Gorkum) aan deze treurige geschiedenis.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

JAN VAN EYCK OVERLIJDT

Op 19 mei 1425 staat hij geregistreerd als hofschilder en kamerdienaar van hertog Filips de Goede. Uit de archieven weten we dat Jan bijzonder in de gunst van deze Bourgondische vorst moet hebben gestaan. Hieruit blijkt de bijzonder geprivilegieerde status die Jan van Eyck genoot en die voor een kunstenaar in die tijd zeer ongewoon was.

* Welke werken Jan van Eyck in deze periode schiep is niet geheel duidelijk. Geen enkel werk uit deze periode is in het origineel overgeleverd. Uit de archieven blijkt ook dat aan Jan van Eyck grote sommen werden betaald voor het maken van reizen waarbij meestal niet duidelijk wordt gepreciseerd waartoe die reizen dienden en waarheen ze hebben geleid.

* Wellicht ging het om diplomatieke missies, waarbij Jan onder meer de taak zou hebben gehad onderweg tekeningen en aantekeningen te maken die dienst konden doen voor toekomstige militaire campagnes van de hertog. Men mag niet vergeten dat Europa op dat moment nog niet in kaart was gebracht. Kennis over de ligging van wegen, rivieren, passen, bergketens, bronnen, steden en fortificaties waren erg waardevol voor het plannen van militaire operaties.

* Jans meetkundige en cartografische kennis blijkt ook uit de verloren “Mappemonde” (wereldkaart) die hij nog voor de hertog zou maken.Het is aannemelijk dat Jan tijdens deze tochten ook Italië bezocht. Hier kan hij in contact zijn gekomen met de nieuwste ontwikkelingen in de schilderkunst van het Quattrocento, die ook zijn eigen werk duidelijk hebben beïnvloed.

° Vanaf 1431 vestigde Van Eyck zich definitief in Brugge. In 1432 kocht hij een voornaam huis in de Nieuwstraat, parochie Sint-Gillis. In datzelfde jaar ontving hij er de Brugse raadslieden in zijn atelier. De huur bedroeg dertig schelling en werd ook na zijn dood verder betaald door zijn weduwe Margaretha (tot 1444).

** Op 6 mei 1432 keken Filips de Goede en zijn Bourgondisch gezelschap als eersten naar het Lam Gods. Zo’n flagrant realisme hadden ze wellicht nog nooit aanschouwd.

° Van Eyck schilderde ook in opdracht van Italiaanse kooplieden, van leden uit de hogere clerus en van edellieden. Voor het stadsbestuur beschilderde hij de beelden die op de gevel van het stadhuis werden geplaatst. Schilders uit die tijd moesten overal hun mannetje kunnen staan.

° Jan van Eyck bleef vooral tot de kringen van de Bourgondische hertog behoren en bleef opdrachten voor hem en voor het hof uitvoeren.

° Het vertrouwen dat hij genoot had ook een keerzijde: toen er strijd ontstond tussen Filips de Goede en de Brugse gemeentenaren en dit ontaardde in een heuse opstand in 1436-1438, werd de grond te heet onder de voeten van de hofschilder.

° Zoals vele anderen die hun steun aan de hertog verleenden, sloeg Van Eyck op de vlucht. Pas tegen het einde van 1438, toen de vrede weer intrad, keerde hij naar Brugge terug.

° De vergoeding voor de begrafenis en het luiden van de klokken werd ingescheven op 23 juni 1441 zodat we met zekerheid kunnen zeggen dat Jan van Eyck zijn penseel definitief neerlegde ergens bij aanvang van de zomer. Hij moet ongeveer 50 lentes hebben geteld, weet Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’.

° Op 9 juli 1441 , vandaag precies 579 jaar geleden, sterft Jan van Eyck , weet een andere bron. En preciseert verder … In het voorjaar van … 1442 zet zijn broer Lambert het stoffelijk overschot van zijn broer bij in de vandaag verdwenen Sint-Donaaskerk in Brugge. Jans dochter Livina treedt in 1449 of 1450 in het Sint-Agnesklooster in Maaseik in. Rond die tijd verkoopt zijn vrouw Margareta van Eyck het huis in Brugge en houdt het schildersatelier op te bestaan

° Jan Van Eyck werd dus begraven in het kerkhof van de Sint-Donaaskerk. Op de grafplaat stond: Hier licht Mr. Joannes de Eijcke den alderconstichsten meester van schilderije die in dese Nederlanden gheweest heeft. Hubert, zijn oudere broer, overleed reeds in 1426.

** Zijn roem reikte toen ook al tot in Italië. Voor de humanist Bartolomeo Fazio was Van Eyck gewoonweg de grootste schilder van zijn tijd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Thomas More

Als filosoof, jurist, staatsman en humanist was de Engelsman Thomas More (1478-1535) een van de belangrijkste figuren van de turbulente periode waarin Europa zich aan het begin van de zestiende eeuw bevond.

* Thomas More schetste in zijn Utopia (1516) een ideale samenleving, waar geen privébezit bestaat en religieuze tolerantie heerst. De invloed van het werk was groot. Hoe kwam men tot geluk in Utopia? is een van de belangrijkste humanistische schrijfsels.

* More correspondeerde met Erasmus en andere geleerden over klassieke en christelijke auteurs, de opvoeding van koningen, en het toepassen van de rede.

* In zijn beroemde werk Utopia beschrijft More de problemen waar zijn wereld op dat moment mee kampte. Religieuze twisten verscheurden het continent. Koningen en staten wisten hun macht steeds meer uit te breiden en begonnen dure, zinloze oorlogen.

° In Engeland verloren boeren hun land omdat de gemeenschappelijke grond steeds meer in handen kwam van rijke grootgrondbezitters. Het strafrecht was inhumaan en medemenselijkheid was ver te zoeken.

° Tegelijkertijd was hij als staatsman en devoot katholiek betrokken bij het vervolgen van protestanten. Vanwege zijn verzet tegen koning Hendrik VIII werd More op 6 juli 1535 geëxecuteerd.

* In More’s boek vertelt een reiziger over een eilandstaat, gelegen in de Nieuwe Wereld, waar de zaken veel beter geregeld zijn. Alle materiële zaken worden gedeeld door de bevolking. Iedereen werkt een aantal uur per dag en besteed de rest van de tijd aan cultuur en onderwijs.

° Vrouwen en mannen zijn in veel opzichten gelijk aan elkaar. Alle godsdiensten hebben dezelfde rechten en zelfs atheïsme is toegestaan. Oorlog moet zoveel mogelijk vermeden worden en niet geromantiseerd.

° Het is altijd twijfelachtig gebleven in hoeverre More het ideaalbeeld van Utopia (lees ook onderaan) zelf onderschreef. Over het algemeen wordt aangenomen dat More inzag dat Utopia te ver van de werkelijkheid afstond en daarom een praktischer standpunt innam in zijn functie.

* Het boek is ook in latere eeuwen populair gebleven, hoewel de hoge mate aan idealisme tegenwoordig vaak verdacht is. Vandaar ook de uitdrukking  ‘het is een utopie‘ – een onbereikbaar iets.

*** Op 6 juli 1535 stierf More in Tower Hill. Het was geen natuurlijke dood, maar een executie op bevel van de Engelse koning. In 1528 had Thomas More namelijk een conflict gekregen met Hendrik VIII, dat geëscaleerd was.

* Zo sprak More zich uit tegen de voorgenomen scheiding van Hendrik VIII met Catharina van Aragon. Hierna distantieerde de koning zich van de kerk, waarna Thomas More in 1532 ontslag nam als Lord Chancellor.

* Het conflict laaide hoog op en op 17 april 1534 liet Hendrik VIII zijn opponent in de Tower van Londen opsluiten. Na ruim een jaar gevangenschap werd Thomas More op 6 juli 1535 onthoofd.

* Hendrik VIII scheurde zich even later af van Rome en stichtte een nieuwe kerkgemeenschap. De meeste gelovige Engelsen zijn nog steeds Anglicanen, volgers van de Engelse kerk.

** Maar opgelet, Thomas More is in feite nog springlevend, want ..Thomas More is een Vlaamse katholieke hogeschool, lid van de Associatie KU Leuven.

° Ze ontstond bij de start van het academiejaar 2012-2013 door de fusie van Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen. De maatschappelijke zetels bevinden zich in Mechelen (Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw) en in Geel (Thomas More Kempen vzw).

° De hogeschool biedt professionele bachelors en graduaten aan op 11 campussen in 7 gemeenten in de provincie Antwerpen. Vier in Mechelen, twee in Antwerpen, één in Sint-Katelijne-Waver en vier in de Kempen.

° In de Kempen gaat het om vier campussen, waarvan Geel de grootste is. Naast Geel zijn er campussen in Lier, Turnhout en Vorselaar. Deze 4 campussen vormen een apart geheel binnen de Thomas More groep. De vier campussen samen bieden onderwijs aan 7.505 studenten en tellen 778 personeelsleden.

° In Geel worden ook enkele academische opleidingen georganiseerd door de KU Leuven, namelijk voor Biowetenschappen (met verschillende afstudeerrichtingen) en bachelor in de Industriële wetenschappen.

°°° Voor wie er maar niet genoeg van krijgt, nog het volgende …

Thomas More zelf vatte zijn beroemde boek Utopia als volgt samen:

* Het eiland heeft een verscheidenheid van godsdiensten. Niet alleen van streek tot streek lopen die uiteen, maar zelfs binnen het bestek van één stad. Er zijn Utopiërs die de zon, anderen die de maan of een der planeten als godheid aanbidden. Er zijn er ook die een mens uit oude tijden, iemand die uitzonderlijk goed of uitzonderlijk beroemd is geweest, als een godheid vereren, zelfs wel als de hoogste god. Maar de grote meerderheid is daar veel te verstandig voor, en gelooft aan geen van deze goden, maar aan één goddelijk wezen, verborgen, eeuwig, onmetelijk, ondoorgrondelijk, dat op een wijze die boven het menselijk begrip gaat, de ganse wereld door woont.
* Trouwens ook alle anderen, hoezeer uiteenlopend van geloof, stemmen toch op dit punt met hen overeen, dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal; hem duiden zij allen gelijkelijk in hun landstaal aan als Mithra. Het verschil is, dat de ene deze, de andere die godheid voor Mithra houdt. Maar welke godheid het ook zij die men als de hoogste beschouwt, hierin stemmen allen weer overeen, dat het in wezen zijn kracht en majesteit zijn, waaraan overal, waar ook ter wereld, de schepping wordt toegeschreven.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 9