JAN PALACH STEEKT ZICH IN BRAND

16 januari 1969 stak de student Jan Palach zichzelf in brand op het Wenceslausplein in Praag uit protest tegen de teruggedraaide hervormingen van de Praagse Lente. Hij overleed drie dagen later aan zijn verwondingen.

° Met de Praagse Lente (Pražské jaro) geeft men de periode aan in de Tsjecho-Slowaakse geschiedenis van januari 1968  tot 20 augustus 1968, toen  Alexander Dubcek het communistische een meer gematigde koers uitstuurde.

° Aan deze periode werd abrupt een einde gemaakt door de andere vijf leden van het Warschaupact onder leiding van de Russen met de inval op 20 augustus 1968.

° Bijna alle hervormingen werden teruggedraaid. De onrust en ontevredenheid groeiden weer in het land, tegelijk met de opstanden. Dit kwam tot een hoogtepunt toen op 16 januari 1969 de student Jan Palach zichzelf in brand stak en drie dagen later overleed.

° Op 17 april 1969 verving de Sovjet-Unie Dubček door Husak. In het najaar verwijderde rode rakker Husak iedereen die ervan verdacht werd niet loyaal te zijn aan de Sovjet-Unie. Uit protest zeiden 350.000 leden van de partij hun lidmaatschap op.

° Husák keerde terug naar het repressieve beleid van voor 1968, en toonde zich zo een volgeling van het beleid in de Sovjet-Unie.

° Het wachten was op  Gorbatsjov en het einde van de Sovjet Unie..

° Al snel na zijn aantreden in maart 1985 sprak Gorbatsjov over de noodzaak van hervormingen in de Sovjet-Unie. ‘Gorby’, de sympathieke knul met de wijnvlek op het hoofd, probeerde de glasnost (openheid) samen met perestroika (staatkundige en economische hervormingen) in te voeren om de planeconomie van de Sovjet-Unie  weer op de rails te krijgen.

° Het systeem mislukte en Gorbatsjov doekte het communistische systeem wijselijk op. Europa herademde. Alleen China volgde niet en blijft daarmee de enige rode staat in de wereld.

° Op 1 maart 2006  bood de Russische president Poetin zijn excuses aan voor de invasie van 1968 tijdens een bezoek aan Praag. Hij zei de morele verantwoordelijkheid voor de inval te aanvaarden en deze te veroordelen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE KEVER VAN PORSCHE

In 1934, vandaag 86 jaar geleden, kreeg Ferdinand Porsche van Adolf Hitler de opdracht om een auto te ontwerpen die groot genoeg is om twee volwassenen en een kind of drie soldaten met een mitrailleur te vervoeren.

° De auto moest een topsnelheid kunnen halen van minstens 100km/u en weinig onderhoud vragen. Na twee jaar tekenen en sleutelen had Porsche drie werkende prototypes klaar.

° Hitler was zo erg onder de indruk dat hij zijn plannen aan het Duitse volk presenteerde. De Führer zou iedere Duitser een Kraft durch Freude Wagen geven.

° In 1940 waren de fabrieken klaar om de auto’s van Ferdinand Porsche in massaproductie te vervaardigen. Maar Hitler had nog andere plannen.

° De oorlog brak uit en binnen de kortste keren stond Europa voor de tweede keer in amper twintig jaar weer helemaal op zijn kop. De Porsches werden opzijgezet ten koste van een enorme hoeveelheid legermateriaal.

° In tegenstelling tot Hitler overleefde Kracht durch Freude wel de oorlog. Dit keer werd het ontwerp van Porsche wel in massaproductie aangemaakt. De naam van de auto werd veranderd in Volkswagen Kever en werd een van de populairste auto’s ter wereld.

*** Jan Willekens, een zeer aandachtige lezer van GvL, wou even reageren op dit artikel:
“Wat velen niet weten is dat de patenten van de kever auto niet van F. Porsche zijn maar  van Josef Ganz. Ganz was een Hongaars ( Duits-Joodse roots ) ingenieur – auto bouwer.
Hij lanceerde voor zijn ontworpen auto de naam ” kever “. In 1933 werd hij gearresteerd door de Gestapo ( nazi’s ) en al zijn patenten werden afgenomen. Ferdinand Porsche ging in opdracht van Hitler met zijn uitvinding lopen. Volkswagen heeft dit nooit echt kunnen toegeven en over Ganz werd niet graag gesproken. Toch heeft hij op latere leeftijd een soort pensioenvergoeding gekregen van VW als compensatie.”
Zo, dat is erg duidelijk en bovendien ook erg correct. Bedankt Jan!
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VALENTIJN …

14 februari is het Valentijnsdag, een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. De dag wordt ook aangegrepen om iemand te laten weten dat je haar of hem erg leuk vindt.

° Pas vanaf de 14e eeuw (1.301/ 1.400) werd het een feestdag waarop liefde en romantiek werden gevierd.

° St. Valentijn stond bekend om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam altijd een bloemetje mee. Naar verluidt was de bisschop een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij resideerde.

° Rond 270 na Christus stierf Sint Valentinus de marteldood in Rome. Over het jaartal bestaat enige twijfel, maar over de sterfdag is iedereen het eens: 14 februari, de latere Valentijnsdag.

° Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun toekomstig huwelijk wilden afsmeken. St.-Valentinus wordt vaak afgebeeld met het zwaard waarmee hij onthoofd is.

Het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, dankt zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer, die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382) deze versregels schreef:

For this was on seynt Volantynys day

Whan euery bryd comyth there to chese his make

_

‘Want dit was op Sint-Valentijnsdag

Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen’

° Waarom Chaucer en andere middeleeuwse hoofse romantische dichters besloten om St. Valentijn te verbinden met vogels en geliefden die hun partners kiezen, is een even groot mysterie als de identiteit van de oorspronkelijke Valentinus.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET BEROEP VAN … PORDER

Porder (ook pimpernel in Holland) is een beroep, ontstaan in de 18de eeuw, de eeuw van de industriële revolutie. Ook de eeuw van de eerste  gereglementeerde arbeid, met vaste uren van beginnen en eindigen. Arbeiders die massaal volgens het regime van de klok gingen leven.

° Bij gebrek aan privéklokken (wekkers) deden fabriekseigenaars dagelijks beroep op porders. Arbeiders die zich versliepen rendeerden immers minder en kostten meer. Gedaan dus met luieren of voorzichtig wakker worden. Porren en aanporren werden de nieuwe werkwoorden.

° Porders liepen de woonwijken af en tikten met een soort hengelstok tegen de ramen van de arbeiders of klopten met een knuppel op de deur. Porren en aanporren om op te staan dus.

° Vroege haantjes, die porders, zou je denken. Niet altijd. Aangenomen werd dat porders tussen drie en vijf uur paraat moesten zijn om aan hun werk te beginnen. Ontieglijk vroeg naar onze normen. Dat wou wel eens mislukken. Daarom schakelden porders nog vroegere porders in om tijdig aan hun werk te beginnen.

° Aanvankelijk was het beroep van porder erg lucratief. Klanten betaalden zowat 7 cent/week. Met zowat 70 klanten per porder behoorlijk winstgevend dus.

* Maar … na de Tweede Wereldoorlog hadden porders hun beste tijd gehad. Ze werden vervangen door … wekkers.

° Sommige porders van weleer fungeerden nog wel in een andere hoedanigheid.  Als privéchauffeur bv. Het verhaal gaat dat zanger Ramses Shaffy nogal eens uit zijn bed werd gesleurd om tijdig voor een optreden te verschijnen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Eeuwenoud scheepswrak op Terschelling

Op het strand van het Nederlandse Waddeneiland Terschelling is een eeuwenoud scheepswrak aangespoeld.

Volgens een deskundige zou het wrak  wel eens 250 jaar oud kunnen zijn. Daarvan zou de romp met pinnen waarmee de balken bij elkaar worden gehouden, het bewijs kunnen zijn. Die pinnen zijn nl. van hout en volgens de man werden er na 1 800 geen houten pinnen meer gebruikt, wel metalen en koperen. Verder onderzoek zal uitwijzen of het effectief om een eeuwenoud scheepswrak gaat. (vrt NWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE ARK VAN NOE (4 en slot)

° In 2003 begon een Chinees team een nieuwe zoektocht op de Ararat en een jaar later bereikten ze een hoogte van 4.200 meter, maar monsters werden er niet genomen.

° In 2006 vonden Turkse onderzoekers een grot met een houten wand erin. Hierop namen zij contact op met het Chinese team. Die namen dit keer wel een monster mee en dat wees op fossielen van hout, net als David Fassold zijn team eerder vonden in de vallei rondom de Berg van Mozes.

° Een voorlopig laatste poging werd genomen in 2007. Maar ook dit keer speelde het weer in het nadeel van de onderzoekers en moest de poging worden gestaakt. Of men ooit nog een nieuwe poging gaat ondernemen, is tot nog toe niet geweten.

Conclusie

** We kunnen stellen dat het verhaal van de Ark van Noah grotendeels gebaseerd is op een feit uit een zeer ver verleden. Er is wel degelijk een grote zondvloed geweest en die hebben onze voorouders met lede ogen moeten ondergaan. Het hele verhaal doet een beetje denken aan het verhaal van het verzonken continent Atlantis en dat is iets waar wetenschappers liever niet over praten. Voor hen is dat pure fantasie. Of dat ook het geval is voor de legendarische Ark, is nog steeds een open vraag.

Auteur: Carl Bries

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

de Dode Zeerollen

In februari 1947 stuitte een bedoeïen in een grot nabij Qumran op een aantal rollen. Zonder idee van de onschatbare waarde, verkocht hij ze door aan een antiekhandelaar. Pas later zou blijken dat zijn vondst dé archeologische ontdekking van de 20ste eeuw was.

De rollen, intussen bekend als de Dode Zeerollen, geven ons een uniek inzicht in het Jodendom tussen 3e eeuw v.Chr. tot de 1e eeuw n.Chr.

° In elf grotten vlakbij de Dode Zee zijn tussen 1947 en 1956 in totaal meer dan 900 documenten gevonden. Ze bevatten voornamelijk Hebreeuwse teksten uit de ontstaansperiode van het Jodendom en zijn de oudste Bijbelse teksten die ooit gevonden zijn.

° Ruim 2.000 jaar zijn de rollen bewaard gebleven in de stabiele omgeving van de grotten vlakbij de Dode Zee. Tegenwoordig worden de rollen bewaard in een speciaal archief, waar ze nauwlettend in de gaten worden gehouden.

– De grot nabij Qumran waar de Dode Zeerollen gevonden zijn (foto: Flickr)

° De Dode Zeerollen kunnen grofweg ingedeeld worden in Bijbelse werken en overige religieuze teksten die niet in de bijbel staan, waaronder commentaren, wetten, poëzie en hymnen. De Bijbelse teksten komen grotendeels overeen met de grondtekst van de joodse Bijbel.

– Een unieke rol gevonden in Grot 3. Anders dan de overige Dode Zeerollen, is de tekst van deze rol geschreven op metaal in plaats van perkament of papyrus. De tekst is geschreven in een vierkantvormig script in het vroeg-Hebreeuws. (foto/tekst: Het Drents Museum)

° Naast de teksten die overeenkomen, zijn er ook teksten ontdekt die nog niet eerder bekend waren en dus niet voorkomen in de Bijbel. Dit geeft aan dat de inhoud van de Bijbel nog niet definitief vastgesteld was rond het begin van onze jaartelling.

° De Dode Zeerollen werpen ook nieuw licht op apocalyptische werken, reflecties op het einde van de wereld. Ook zijn er nieuwe verhalen over Bijbelse figuren aan het licht gekomen, zoals Abraham en Noach. Eén hiervan legt uit waarom God Abraham vroeg om zijn enige zoon Izaäk te offeren.

Aardewerken bord, kom, drinkbeker, vaas, kan, kannetje, kookpot en voorraadkruik uit Qumran, eerste eeuw v. Chr. – 68 n. Chr.

° Ook gevonden objecten uit de nederzetting in Qumran geven een beeld van de Bar Kokhba Opstand (132-136), een opstand van Joden tegen de Romeinen die hen overheersten. Joodse vluchtelingen zochten toen hun toevlucht in de grotten rondom Qumran en lieten daar hun sporen na.

° Over de relevantie van de teksten als bron voor het ontstaan van het Christendom bestaat veel discussie. Toch moeten de rollen niet gezien worden als bron van het Christendom. Hoewel de teksten gaan over het leven ten tijde van Jezus, wordt de zoon van God, of zijn volgelingen nergens bij naam genoemd.

° De Zoon van God komt wel in de rollen voor, maar die term verwijst niet naar Jezus.

° De lange tijd, zo’n vijftig jaar, tussen de spectaculaire vondst en de uiteindelijke openbaring van de teksten heeft tot veel kritiek geleid. In die tijd hadden slechts een handvol specialisten toegang tot de teksten, die weinig naar buiten brachten over de inhoud ervan. Geruchten deden zelfs de ronde dat het Vaticaan de inhoud geheim wilde houden. Pas in 1990 besloot een nieuwe hoofduitgever de rollen openbaar te maken.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Engelsen ontdekten champagne … per vergissing

De discussie is ten einde: het zijn de Engelsen en niet de Fransen die champagne ontdekt hebben. Dat heeft het hoofd van het Franse champagnemerk Taittinger verteld aan Le Figaro. ‘Maar het was wel per vergissing.’

c0c9a792-2576-11e9-ab2c-765a2adf96d2_web_scale_0.2631579_0.2631579__° Vraag tien mensen op café wie champagne ontdekt heeft en wellicht negen van hen zullen ‘de Fransen’ antwoorden. Dat lijkt logisch, maar de Engelsen betwisten het al vele jaren, zeer tegen de zin van de fiere Fransen.

° Maar uitgerekend een Fransman gaf toe dat het waar is dat het de Engelsen waren die de ontdekking deden. Dat zegt Pierre-Emmanuel Taittinger, het hoofd van champagnemerk Taittinger. ‘Zij waren het eerst’, zegt hij. ‘Maar het was wel per vergissing.’

Gewoon laten staan

° Volgens de Fransman ging het zo: benedictijnse monniken brachten rode en witte wijn vanuit de Franse Champagnestreek naar Engeland. ‘Maar de Engelsen lieten die goedkope wijn staan op de dokken in Londen’, zegt Taittinger. ‘Daardoor koelde die af, waardoor de wijnen een tweede fermentatie ondergingen.’

* Die tweede fermentatie in de fles geeft champagne zijn kenmerkende bubbels. Zoals alle geniale vergissingen heeft ook dit geleid tot een grote uitvinding. ‘De Engelsen hebben het dus eigenlijk ontdekt.’

° Maar wat doen we nu met Dom Pérignon, de benedictijner monnik die per toeval de ‘belletjes’ in de wijn ontdekte? Blijft hij de eerste of niet?

° ‘Of het echt waar is dat onze Dom Pérignon de champagnisering ontdekte, kunnen we niet met zekerheid zeggen’, houden inwoners van Hautvillers de boot af. Hautvillers ligt aan de Marne en is een pittoresk dorpje met een oude abdijkerk waar je de grafsteen van Dom Pérignon kunt vinden.

What do you want to do ?

New mail

DE Ark van NOah (3)

Waar zou je moeten gaan zoeken om de Ark of een deel ervan terug te kunnen vinden? In de Bijbel staat te lezen dat de boot vastliep op het Araratgebergte. Dat is een bergketen die in het oosten van Turkije ligt. Dus lijkt het logisch dat zogenaamde Arkjagers hun aandacht daarop richten.

° Vanaf de jaren 1970 zijn er heel wat zoektochten geweest naar de Ark van Noah. Zo ook door enkele bekende figuren zoals de Amerikaanse ex-astronaut James Irwin in de jaren 1980. Die werkte samen met Al Cummings die de titel ‘de grootvader van de Arkjagers’ kreeg omwille van zijn 15 pogingen om de boot te lokaliseren. Irwin en Cummings slaagden nooit in hun opzet.

° In de jaren 1990 ondernam ook scheepsexpert David Fassold pogingen om de Ark te vinden. Op basis van een stukje tekst dat hij had weten te bemachtigen, richtte Fassold zijn pijlen niet op de Ararat maar op een vallei zo’n 42 km daarvandaan. Daar vond de expert een mogelijke fossiele afdruk van de Ark op een heuvel die van de lokale bevolking de bijnaam ‘de Berg van Mozes’ kreeg. Verder vond het team van Fassold ook fossiele boomstronken die volgens hen afkomstig waren van hetzelfde hout als waarvan de Ark destijds werd gebouwd.

° Er werden ook uitzonderlijk veel sporen van ijzer gevonden in de grond onder de heuvel, wat volgens de onderzoekers kan wijzen op het vergane ijzer dat voor de boot werd gebruikt.

° Tevens werden er ook oude vaarstenen in de buurt gevonden, die volgens Fassold wijzen op een reusachtig schip. Die stenen werden destijds gebruikt om het schip in balans te houden bij stormweer. Of de zoektocht van Fassold en zijn team iets heeft opgeleverd, is onduidelijk. De Turkse regering wil zich hier niet te veel over uitlaten.

What do you want to do ?

New mail

Auteur: Carl Bries             Morgen het vervolg van dit spannend verhaal

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New m

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE ARK VAN NOah (2)

° Terwijl gelovigen dit verhaal als waarheid aanzien, vragen wetenschappers zich af of een dergelijke zondvloed wel degelijk kon hebben bestaan. Zo ja, wanneer zou die dan precies hebben plaats gevonden?

° Het feit dat er al sinds mensenheugenis een verhaal van een wereldwijde catastrofe rondgaat, duidt volgens sommigen erop dat er inderdaad een grote zondvloed heeft plaatsgehad ergens in onze geschiedenis.

° Experts zien dan ook enkele mogelijkheden om het tijdstip te bepalen en te achterhalen wat de oorzaak hiervan was.

  • Eén mogelijkheid is de zogenaamde Burcklekrater die zo’n 2.000 km ten zuidoosten van Madagaskar te vinden is. Deze krater ontstond door een komeetinslag die wellicht circa 3.000 tot 2.800 voor Christus heeft plaatsgevonden, al is dat nog niet geheel zeker. Deze periode kan overeenkomen met de Bijbelse Zondvloed, wiens begin men na het vergelijken van heel wat verschillende culturele overleveringen dateert op 10 mei 2.807 voor Christus.
  • Een tweede mogelijkheid kan het overstromen van de Zwarte Zee zijn ten tijde van de laatste ijstijd. Dit was een zoetwatermeer dat helemaal bevroren was ten tijde van de ijstijd. Toen de Middellandse Zee doorbrak en water in de Bosporus terecht kwam, overstroomde dit gigantische meer en kwamen de beide zeeën terug met mekaar in contact.
  • Nog een hypothese die door heel wat wetenschappers de grote kanshebber is, is een aardkorstverschuiving. Daardoor verschuift de korst op zijn geheel hetgeen tot een gigantische zondvloed kan hebben geleid, evenals tot het einde van de Laatste IJstijd. Dat moet dan rond 10.500 voor Christus geweest zijn.

° Een dergelijke zondvloed kan dus wel degelijk gebeurd zijn en vanuit die hoek kan het verhaal dus de waarheid omschrijven. Maar is het mogelijk om ooit nog een spoor van de legendarische Ark te vinden? Op die vraag zouden heel wat avonturiers en experts graag positief willen antwoorden door de boot zelf terug te vinden.

Auteur: Carl Bries        Morgen het vervolg van dit spannend verhaal

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 7