Laakdal onderhoudt wegen

Meer verkeersveiligheid gaat hand-in-hand met een goed onderhouden wegennet. Daarom blijft Laakdal fors investeren in het onderhoud van gemeentelijke asfalt – en betonwegen. Tijdens de gemeenteraad van juni werd het lastenboek goedgekeurd. De totale raming bedraagt € 350.000. 

In de gemeente Laakdal wordt systematisch gewerkt aan het onderhoud van de gemeentewegen. Dit  houdt in dat er jaarlijks budgetten besteed worden aan betonwerken, asfalteringen en fatsoenering van straten, trage wegen en voetpaden.

De noodzaak en de volgorde van aanpak wordt bepaald op basis van gebruiksintensiteit en de toestand van beton-, asfaltwegen, fiets- en voetpaden. In 2018 worden volgende straten aangepakt:

 • Groot-Vorst: Houthoek
 • Klein-Vorst: Markestraat
 • Eindhout: Oude Tramlijn, Eindhoutse Heide
 • Veerle: Lakstraat
 • Veerle-Heide: Veerle-Heide, Grensstraat

sized_TFVoor de geplande werken aan de Grensstraat in Veerle-Heide, zal het gemeentebestuur zowel qua uitvoering als financiering de handen in elkaar slaan met buurgemeente Scherpenheuvel-Zichem. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

Tine Gielis (burgemeester en schepen van openbare werken): “Als burgemeester heb ik een luisterend oor voor de bekommernissen van onze inwoners. Men kan gevaarlijke situaties of problemen steeds melden via www.meldpuntwegen.be. Voor de evaluatie en optimalisatie van de gewestelijke wegen voeren wij op regelmatige basis besprekingen met wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). Zo ligt er na herhaaldelijk aandringen een oplossing op de tafel voor de Nieuwe Baan. In augustus zal AWV een slemlaag aanbrengen vanaf de rotonde tot aan het op – en afrittencomplex. Deze herstelling biedt een oplossing voor het rolgeluid en de grove korrel op de fietspaden.”

Frank Sels (schepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid) : “Met de restyling van het marktplein van Groot-Vorst werd duidelijk dat de Houthoek met vele putten er zeer onveilig bij lag. Ik vind het dan ook een goede zaak dat wij bij de asfalteringswerken niet alleen rekening houden met de staat van het wegdek, maar ook met het feit dat er veel aangelanden wonen die er dagelijks gebruik van maken. “

Nieuw schoolgebouw Veerle-Heide

sized_DSC_0041De bouwplannen van’t Schanske zijn klaar om voorgesteld te worden aan de inwoners van Veerle-Heide. Het nieuwe gebouw komt op de huidige site van het wijkschooltje. Het subsidiedossier bij het Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) is zo goed als rond.

Om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van ’t Schanske, werden er zo’n 10 jaar geleden enkele mobiele klaslokalen geplaatst. Gezien het tijdelijke karakter, werden deze niet vergund. Vandaag blijken de klascontainers niet langer te voldoen aan de hedendaagse normen.

Octaaf Janssens (schepen van onderwijs): “Het wijkschooltje ’t Schanske is een mooi voorbeeld van kleinschalig onderwijs. Het unieke karakter draagt bij tot een meer doeltreffende vorming, begeleiding en opvoeding van de kinderen. Nadat een haalbaarheidsstudie uitwees dat er een toekomst is weggelegd voor deze wijkschool, ging het gemeentebestuur op zoek naar een alternatieve locatie voor ‘t Schanske.”

Burgemeester Tine Gielis: “In een betrokken gemeente schudden inwoners mee de kaarten. Daarom werd er in samenspraak met het schoolteam en de inwoners van Veerle-Heide gezocht naar een duurzame oplossing. Ook nu de plannen voltooid zijn, willen we hierover open communiceren naar de inwoners; daarom organiseren we een infomoment op maandag 25 juni in het Buurthuis.

Om 19.00 u. zullen de architecten een presentatie geven van de bouwplannen voor ‘t nieuwe Schanske. Daarna is er tijd voor vragen en om nog wat na te praten. De burgemeester en het schepencollege staan u met plezier te woord.

Graag tot dan!

6de VEJELSE RUN op zaterdag 23 juni.

KWB Veerle organiseert :

sized_DSC_0318 sized_DSC_0302

 

6de VEJELSE RUN  op zaterdag 23 juni

 

Voorheen in Veerle-Heide, maar door meer douchemogelijkheden verhuisd naar de Rauwstraat.

 

Start (18u30)  en aankomst op de terreinen van VV Laakdal (Rauwstraat)

 

Afstanden  : 4, 8 en 12 km

 

Deelnemen kost 6€ voor niet KWB-leden, en

4€ voor KWB-leden én bij voorinschrijving

(via mail aan marc_vk@telenet.be)

Er zijn mooie podiumprijzen, een attentie voor de eerste dames en een aanwezigheidstombola.

De jogging maakt deel uit van ‘Laakdal Loopt’ en het Falos-criterium.

Meer info : http://www.kwbveerle.be/

 

ZONDAG GESTICHT JAARGETIJDE VOOR JAN EN FERDINAND

In deze voor Laakdal vrij arme nieuwsweek viel mijn oog op een aankondiging in Kerk&Leven , beter bekend als het parochieblad (van 13 juni).

Morgen zondag 17 juni is er om 10u een merkwaardige eucharistieviering voor de parochiegemeenschap van Veerle , kortweg ‘een mis’ , zoals de mensen van vroeger dat beter verstaan .

 Twee belangrijke personen uit de geschiedenis van Veerle worden zondag om 10u. bedacht met een ‘gesticht jaargetijde’, een eeuwigdurend jaargetijde waarin mensen erg lang herdacht wordenl.

Zowel Jan Baptist Caeymax als baron Ferdinand de Zerezo de Tejada worden zoveel jaren na hun overlijden dus nog steeds herinnerd met een mis , in hun tijd zowat de hoogste eer die een mens na zijn dood kon overkomen . Natuurlijk moest daarvoor betaald worden , en niet een klein beetje . Wellicht om één en ander weg te wissen uit hun aardse loopbaan (een boze bevlieging van ons). De bedragen hebben we echter niet teruggevonden .

In eerste instantie blader ik door Wikipedia , internet encyclopedie . Daar ontdek ik dat de familie de Zerezo de Tejada niet bij de baronnen is ondergebracht , wel bij de jonkheren .

 ‘Jawel , het zijn degelijk baronnen. Jonkheer is de aanspreking, baron is de titel die ze in 1853 erfelijk bekomen hebben’ , weet François Van Gehuchten meteen te vertellen .


 • Om meer te weten te komen over die te herdenken heren , vroegen we François Van Gehuchten om bijkomende info. François is uitgever van 4 ‘Laakdalse Heemtijdingen’ per jaar en schrijver van ‘Veerle Arm en Trots’ en ‘Veerle Beeld van een dorp’. Swa weet erg veel van het verleden .

 

 Jan Baptist Caeymax, notaris uit Berlaar, nam deel aan de fameuze Boerenkrijg. Zijn pleidooi en ontkenning van zijn deelname aan die ‘krijg’ is nog bewaard.

J.B. vestigt zich na 1800 in Veerle als rentenier, schrijft in het Frans, wordt voorzitter van de kerkfabriek en stelt zich in 1830 tevergeefs kandidaat burgemeester.

 ‘Er is een foutief ‘portret’ van Caemax in omloop dat niet van hem kan zijn. Net zoals het vermeend portret van drossaard Clercx, de bokkenrijderbestrijder. Daarover later meer’, verzekert Swa.

 De grafsteen van Caeymax is nog steeds te vinden tegen de oostkant van het koor van de kerk in Veerle.

Caeymax was ook stichter van de filharmonie van Veerle, de voorloper van onze fanfare in de jaren 1840 (zie de laatste Heemtijdingen, uitgave juni). Zijn ‘eeuwigdurende jaargetijde’ duurt dus al anderhalve eeuw…

 François : ‘Ik ben volop bezig met de Boerenkrijg voor publicatie volgend jaar. Daar is een massa over te vertellen.’

 Fernand de Zerezo de Tejada was de oudste zoon van Eugène het Kamerlid, de oudere broer van Raymond, de laatste baron. Hij was ongelooflijk dik, kon zeven haringen achtereen binnenspelen, zetelde in de provincieraad, schreef een traktaat in het Frans en overleed op te jonge leeftijd als vrijgezel.

Je vindt dat alles in ‘Veerle arm en trots’,

 • Caeymax Boerenkrijg blz. 467
 • Caeymax 1830,  483
 • Emiel Van Olmen, burgemeester van Veerle wipt zijn dorpsgenoot Fernand als provincieraadslid (484-485)
 • De baronnen die ingaan tegen de gemeente (491)

Zeg nu niet dat we je niet geïnformeerd hebben als je zondag de mis bijwoont .

 

 

Schieten voor een keizer in Veerle

Zondag vindt de driejaarlijkse koningsschieting van de Veerlese Kolveniersgilde plaats aan de schuttersboom op Schandooi in Veerle . Een evenement dat nog steeds veel te weinig toeschouwers lokt .

DSC_0294 Spijtig en droevig ook in deze tijden die ons overstelpen met informatica allerhande . Blijkbaar niemand die de moeite doet om eigenhandig de herkomst van dergelijke evenementen op te sporen . Nu het eindelijk haast moeiteloos kan , laat men het liggen . Veel is minder .

Oudste van Laakdal

De kolveniersgilde is met voorsprong de oudste vereniging van Laakdal. Ze bestaat reeds van 1640 als een afsplitsing van de Sint-Sebastiaansgilde die al voor 1600 bestond in Veerle.

Het woord kolveniers komt van kolve, buks, bus en geweer. Kolveniers schoten dus met de moderne wapentuigen van die tijd terwijl Sint-Sebastiaan bleef verder doen met de edele handboog. De kolveniersgilde van Veerle wordt dit jaar 378 jaar oud .

De huidige leden zijn er zich gelukkig wel van bewust dat er dringend jong bloed in de vereniging moet gepompt worden om te kunnen overleven. Een deel van de jeugd voelt zich aangesproken, maar weinigen wagen de stap naar het gildeleven, dat zeker nog steeds zijn charmes heeft. Het zou zonde zijn mocht ze toch verdwijnen in de nevelen van de tijd.

Voor de sympathisanten van den ouden tijd is de gebeurtenis van zondag haast een must . Het heden begrijpen door het verleden beter te leren kennen . Een enige kans bij de oudste vereniging van onze gemeente .

Klikken , luisteren en kijken

http://youtu.be/WQS9s3WcDFU

 • dit filmpje werd gemaakt door Herman Vervloet tijdens de koningsschieting van de  “O.L.V.- Kolveniersgilde Veerle” op zondag 10 juni 2012 .

Er was ook een schieting op 6 juni 2015 .

Drie jaar later … nu zondag 10 juni 2018 is er andermaal een koningsschieting.

De schietingen (met geweer) van 2012 en 2015 werden gewonnen door Chris Mertens , al zes jaar lang de onbetwiste koning van de kolveniers .

Als Chris zondag opnieuw wint , wordt hij gildekeizer voor het leven .

Kom dit unieke moment zondag om 15u meebeleven aan de schuttersboom .

Spanning – sensatie en vooral … nostalgie .

ONTDEKKING OP OPEN KERKENDAG

sized_P1080283Zondag was het ‘Open kerkendag’. Ook in Veerle Centrum . Op de zolder van de O.L.V. in de Wijngaardkerk ontdekten toevallige speurders 14 prenten van een kruiswegstatie die nooit eerder werden opgemerkt. Dat wekte natuurlijk de nieuwsgierigheid op van een aantal geïnteresseerde belangstellenden. Onder hen ook Ludo Helsen, ereburgemeester en auteur van een aantal jaarboeken van Laakdal.

Ludo : “14 staties van een kruisweg. Het kan bijna niet anders of ze werden gebruikt kort na 1910 in de bedderen kerk . Die kerk van “ berden “ (planken ) werd opgetimmerd op de plaats waar de oude Vinea nu staat. De parochiekerk was in 1910 deels afgebrand en onbruikbaar. Deze beeldplaten  van de kruisweg werden ontworpen door een uitgeverij in Parijs , de uitgeverij Desgodets , en gedrukt door Frick frères ,rue de la Vieille Estrapade , eveneens in Parijs.

-Nog meer gegevens?

Ludo : “De uitgeverij Desgodets et Gerard gaf einde 19e eeuw  ( 1890 – ..) heel wat gekleurde religieuze platen uit , zelfs missalen met illustraties , en werkte op dat einde van die 19e eeuw samen met de genoemde drukkerij , die ook gekleurde platen drukte van steden en landschappen , onder andere van Genève en Pau.”

De tijd van uitgave van de kruiswegplaten en het in gebruik nemen van de Veerlese noodkerk liggen dicht bij elkaar en maken het gebruik van die kruisweg  in de noodkerk meer dan waarschijnlijk.

Ludo : “De gedrukte kruisweg was massaproductie en werd in die tijd erg veel verkocht aan Franse kerken. Het drukwerk gebeurde op zacht papier, de gezichten werden vaak bijgewerkt en bijgekleurd , iets wat je op de “ bedderen “ kruisweg goed kunt zien. Normaal werd de kruisweg door de verkoper geleverd als polychrome gravure , beschermd door glas , gehecht op een houten achtergrond en ingelijst.”

De vinders van de kerkfabriek onder leiding van Rene Bloemmen zegden dat de kruisweg gevonden werd onder heel wat stukken glas , wat de verkoopmethode ook bevestigt. Boven elke Statie was ook een kruis aangebracht.

Ludo : “Een gelijkaardige kruisweg heb ik gevonden in het kerkje Sainte-Geneviève van Aisne in Picardie. Hij is in nog slechtere staat als die van Veerle , maar moet van het Franse cultuurministerie wel  bewaard worden.”

sized_P10802472 sized_P1080263 sized_P1080259 sized_P1080257 sized_P1080250 sized_P1080261

 

KARABINIERS EN PETANQUE vandaag donderdag IN LAAKDAL

Morgen donderdag zijn er twee manifestaties binnen Laakdal . Eentje in Veerle , een andere in Groot Vorst .

In Groot Vorst is er de jaarlijkse Mars van de Karabiniers met een eucharistieviering , een plechtigheid met bloemenhulde , en een militaire parade . Voor het eerst zonder Sammeke Mondelaars , die vorige zaterdag begraven werd .

Het eigenaardige verhaal van Vorst en de Karabiniers wordt in het jongste en reeds 9de Jaarboek van Laakdal uitgesmeerd over 30 pagina’s . Het boek is nog steeds te koop voor € 20 bij ‘De vrienden van het museum’ .

P1040027 DSC_0064

P1040047 P1040036

In de namiddag organiseert de Seniorenraad tussen 13 en 17u een groots petanquetornooi achter de sporthal in Veerle . Kom kijken en tellen hoeveel stappen onze senioren zetten tijdens zulk tornooi . Misschien , zestigplusser , sluit u eerlang ook bij hen aan .

sized_DSC_0018 sized_DSC_0029

sized_DSC_0019 sized_DSC_0020

LOUIS BOECKMANS HEEFT ZIJN BOEK BEET

????????????????????????????????????

 

Louis Boeckmans  uit Klein Vorst is één van de weinige overlevenden van de vreselijke vernietigingskampen van de tweede wereldoorlog . Louis overleefde de kampen en keerde huiswaarts om er een liefdesnestje te bouwen in zijn Klein Vorst . Vrijdag werd het boek “Mijn verhaal 1942-1945 Louis Boeckmans” van auteur Felix Vanbel aan de pers voorgesteld .

 

Uit het welkomstwoord van burgemeester Tine Gielis onthouden we dat Louis er zijn levensmissie van maakte om mensen te waarschuwen voor elkaar , voor hetgeen ze elkaar kunnen aandoen . Getuige hiervan het boek dat vrijdagavond wordt voorgesteld .  Daarnaast blijft Louis lezingen geven en gidst hij in het Fort van Breendonk waar hij als krijgsgevangene naartoe werd gevoerd .

“Zolang er mensen op de aardbol rondlopen , hangt er liefde in de lucht , is het motto van Louis .  Als iedereen dat voor zichzelf invult en uitdraagt , elkaar respecteert en met elkaar in dialoog gaat , kunnen we Louis zijn levensmissie mee realiseren . Moge dit boek hiertoe de aanleiding zijn .” Aldus nog Tine.

Felix Vanbel , voorzitter van de gemeenteraad , zorgde voor de uitwerking en de samenstelling van het boek en is er de verantwoordelijke uitgever van . Felix dankte als volgt : “Bedankt Louis dat we vanuit uw verhaal een stuk van uw leven mochten leren kennen . Uw doorleefd , waarheidsgetrouw verhaal heeft ons zeer diep geraakt . De aanleiding ook om ons te verdiepen in de hele geschiedenis en in de onvergetelijke , onmenselijke situaties die zich tijdens wereldoorlog II hebben afgespeeld . Tevens werd het overduidelijk dat we dit verhaal zoveel mogelijk moeten delen . Uw verhaal mag nooit verloren gaan . “

Felix besloot met : “Redenen waren er genoeg om deze publicatie tot stand te brengen . Deze brochure wil een  eerbetoon zijn aan uw engagement om uw verhaal bij de jongeren en bij vele volwassenen kenbaar te maken en zo medewerker van de Vrede te zijn . Bedankt ook voor alle info die we van u en uw familie mochten ontvangen .”

foto – Louis werd eerder ook al door de CD&V Laakdal gehuldigd (met L auteur Felix Vanbel en R schepen Gerda Broeckx)-

Het boek werd meteen uitverkocht . De bestellingen lopen gewoon door . Nieuwe aanvragen worden gecentraliseerd tot eind volgende week . Zorg dat je erbij bent .

1 7 8 9