GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID (3-3) VOOR MEERDERHEID

  • VERKIEZINGEN 14 OKT.

Waarschijnlijk zijn de twee partijen die verder de meerderheid gaan vormen nu al ijverig bezig aan de tekst van een bestuursakkoord . Vanaf het moment dat wij dat akkoord kennen komen wij er zeker op terug.

Het is nu duidelijk dat een interessante bepaling in de overeenkomst tussen CD&V en ProLaakdal de verdeling is van de functies in het schepencollege. CD&V mag de burgemeester aanduiden en twee schepenen , ProLaakdal krijgt drie schepenen.

De aanduiding van de burgemeester in de persoon van Tine Gielis is al gebeurd. De burgemeester is uiteraard de voornaamste functie in het schepencollege maar wanneer er moet gestemd worden heeft ze ook maar 1 stem. Dus is de stemsterkte tussen de partijen drie-drie. Ze zijn noodzakelijk verplicht om goed samen te werken.

Op de aanduiding van de schepenen moeten we nog wachten. Bij ProLaakdal lijkt die keuze niet moeilijk te zijn . Frank Sels , Benny Smets en Jurgen Mensch waren het al en zullen het waarschijnlijk ook blijven. Dus hoe ProLaakdal ook samengesteld was , het zijn de (voormalige?) socialisten die schepen worden. Drie mannen bovendien!  Het kan niet anders want op hun lijst zijn er  alleen mannen verkozen.

Bij de CD&V ziet het er omgekeerd uit. Van de acht verkozenen zijn er zes vrouwen, en wanneer wij naar het aantal persoonlijke stemmen kijken dan zouden hun twee schepenen ook wel eens vrouwen kunnen zijn? Afwachten.

Als toemaatje hebben wij de verschuivingen in Laakdal ook eens in afgeronde cijfers omgezet, wij hebben de stemmenaantallen van nu vergeleken met die van 2012.

CD&V verliest bijna 500 stemmen . ProLaakdal hebben we vergeleken met het voormalige Samen en dan komen wij tot een winst van ongeveer 650 stemmen. NVA verliest ook ongeveer 500 stemmen , Stem heeft ongeveer 70 stemmen minder en Vlaams Belang heeft er een 430 meer.

Wat die laatste verschuiving betreft zal een ontevredenheid met het Vlaamse en nationale beleid wel een oorzaak zijn , en het verlies van de twee grotere partijen valt wel samen met de afwezigheid op de lijst van Octaaf Janssens en Fons Verdonck. Misschien heeft dat ook wel meegespeeld.

 

Niet wakker in een ander Laakdal…

Vanmorgen werden wij niet wakker in een ander Laakdal. De beide coalitiepartners tekenden gisteravond nog een nieuw samenwerkingsakkoord voor de volgende jaren en Tine Gielis is opnieuw voorgedragen als burgemeester van deze gemeente.

Toch waren er gisteravond heel wat gemengde gevoelens waar te nemen bij de mensen van de CD&V.  Ze waren tevreden dat de partij in het beleid een rol kon blijven spelen, maar het verlies van twee van hun tien zetels kwam zeer zwaar aan, te meer  omdat er zes jaar geleden ook al procentueel verloren werd.

Bij de andere partner , die nu Pro-Laakdal heet ,was de vreugde groot. Zij wonnen 1 zetel en komen nu in aantal verkozenen dicht bij dat van hun coalitiepartner. De vooruitgang was nog meer in het oog springend omdat die groep nu niet meer was opgekomen samen met Groen .

Bij het ter perse gaan van deze beschouwing waren ze op hun borden bedankingen aan het plakken.

De oppositie in Laakdal blijft dus ook bestaan uit dezelfde partijen als tevoren. Twee die ook wel verloren hebben .N-VA en Stem zijn beide 1 zetel kwijt. Voor Stem blijven er maar twee zetels meer over, alhoewel zij nu samen opkwamen met OpenVLD.

Een kleine winnaar was ook Groen , dat voor de eerste keer in deze gemeente op eigen kracht een zetel binnenhaalde .Grote winnaar was het Vlaams Belang , dat van 1 naar drie zetels ging en zo  het bewijs leverde dat nationale afkeer van traditionele partijen ook hier een rol heeft gespeeld.

Over wie er schepen gaat worden is ons nog niets bekend. Wij berichten erover wanneer ons iets bekend is.

 

Minder kleur ?

 

Alhoewel de verkiezingen voor de meeste mensen amper iets veranderd heeft , wordt het na nieuwjaar toch heel anders in de gemeenteraad. In de oppositie zullen er een aantal mensen ontbreken die door hun ervaring vroeger in de meerderheid het de beleidsmensen erg lastig konden maken en regelmatig wat kleur brachten in de discussies.

Fons Verdonck was geen kandidaat meer , Richard Laeremans werd niet meer verkozen. Van dat driemanschap schiet er alleen Patrik Van Krunkelsven over. Hij is wel verkozen samen met zijn zoon. Wij zijn benieuwd wie van de twee zal gaan zetelen in de raad?

 

De verkozenen

CD&V

Gielis Tine – Moons Raf – Gerda Broeckx – An Helsen – Nele Devoghel – Stein Voet – Ils Van Hove – Hanne Lintermans

ProLaakdal

Frank Sels – Benny Smets – Theo Van de Weyer – Bart Baumans – Stefaan Hoes – Jurgen Mensch

Stem-VLD

Patrick Van Krunkelsven – Willem Van Krunkelsven

N-VA

Leander Dams – Johan Helsen – Anja Williams – Caroline Janssens – Niels Vermeulen

Groen

Paul Mondelaers

Vlaams Belang

Lien Van Thielen – Ludo Callens – Annicq Deneve

 

Uitbreiding Huis Eeckhoudt

Huis Eeckhoudt, het tehuis voor volwassen personen met een verstandelijke beperking in Klein-Vorst, gaat uitbreiden. De bouwwerkzaamheden starten deze week. De uitbreiding gaat hand-in-hand met een hogere opvangcapaciteit én extra werkingsmogelijkheden.

Momenteel wonen er 13 personen in Huis Eeckhoudt. Dankzij de uitbreiding met 130m², kan het centrum 2 bijkomende bewoners opvangen. Er worden geen kamers bijgebouwd maar wel studio’s. Dat geeft enkele huidige bewoners de kans om door te stromen naar een meer geschikte en gewenste woonvorm; enerzijds op vlak van verhoogd zelfstandig wonen (binnen de veilige muren van het tehuis), en anderzijds op vlak van de verhoogde zorgbehoeften. Daarnaast komt er ook een tweede, ruimere living zodat het dagelijkse leven in huis verder kan opgesplitst worden in kleine groepjes.

Huis Eeckhoudt maakt samen met het dagcentrum Vogelzang in Groot-Vorst, Huis De Post in Geel, het dagcentrum Geel en een dienst mobiele woonondersteuning en begeleid werk, deel uit van Het Eepos.

Het Eepos is een verzelfstandigde OCMW-vereniging die wordt beheerd door de OCMW’s van Laakdal en Geel. De uitbreiding van Huis Eeckhoudt is een project van de gemeente en het OCMW van Laakdal (als eigenaar van het gebouw) in samenwerking met Het Eepos en het VIPA als subsidiërende overheid.

OCMW-voorzitter Raf Moons: “Dankzij dit uitbreidingsproject, kunnen wij nog beter inspelen op de noden en wensen van personen met een beperking. Niet alleen kunnen we meer personen opvangen maar de bewoners kunnen ook rekenen op een meer gevarieerde en kwalitatieve ondersteuning. Indien alles volgens plan verloopt, kan de nieuwbouw tegen de zomer van 2019 in gebruik genomen worden.”

1 oktober – feest van St Bavo in Trichelhoek

LAAKDAL – Vandaag maandag is het 1 oktober, het feest van St-Bavo in Trichelhoek-Eindhout. Zowat iedereen die af en toe een uitje waagt in Laakdal kent de overbekende Sint- Bavokapel in Trichelhoek. Je kan er gewoon niet naast kijken.

P1010764De kapel werd gebouwd op een terp (heuvel) in de middeleeuwen. De eerste vermelding dateert uit 1503 maar de oorsprong ervan ligt wellicht vele eeuwen vroeger.

1 oktober is ook synoniem van Bamis, in onze Kempense contreien het echte begin van de herfst.

In de middeleeuwen was er reeds een woonkern in Trichelhoek gevestigd, geconcentreerd rond drie grote hoeven die juridisch verbonden waren aan een leenhof.

Ook de naburige Rendershoek, afhankelijk van het ‘Hof Van der Galen’ van Vorst, moet ook al vroeg bewoond geweest zijn.

P1010760 P1010761

Zoals gebruikelijk vestigden de eerste bewoners zich op de beste gronden, in de buurt van drinkbaar water waarvan toen in Grote en Kleine Laak nog helemaal geen gebrek was.

Het is bovendien best mogelijk dat in Trichelhoek ook de eerste woonkern van Eindhout ontstond, de Sint-Bavokapel de eerste bidplaats was en dat op de plaats van de huidige Sint-Lambertuskerk pas later een kapel werd gebouwd. Zekerheid daaromtrent ontbreekt evenwel.

 In de 17de eeuw kenden de bedevaarten naar de H. Bavo in Trichelhoek een hoogtepunt. Uit het Hageland en de Kempen stroomden op 1 oktober, met Bamis,  de pelgrims toe, voornamelijk om genezing af te smeken tegen kinkhoest.

In 1963/1964  was ik interimaris 4de en 5de leerjaar in de gemeentelijke jongensschool van Eindhout. Op 1 oktober trokken wij met de kinderen naar de St-Bavokapel voor een  eucharistie om Bamis te vieren, het echte begin van de herfst, én om de hemelbewoners te bedanken voor de oogsten die toen al zo goed als binnen waren gehaald. Maïsvelden als nu waren er nog niet te zien, het landbouwland oogde dus al erg kaal.

 Na de dienst in de kapel mochten de kinderen voorzichtig kijken in de waterput die genezend water tegen kinkhoest zou bevatten. De put is intussen al lang gedumpd. Veel pelgrims waren er evenwel niet meer in de sixties, hooguit een paar enkelingen kwamen er nog bidden voor bijstand.

P1010767De St-Bavokapel staat op een terp of heuveltje. Het is een stijlvol bakstenen gebouw, verfraaid met witte zandsteen en bekroond met een sierlijk klokkentorentje op het spitse zadeldak.

De muren zijn met steunberen versterkt en aan de zijkant van het koor is een kleine sacristie aangebouwd,.

Aan de kapel kan men een wandeling starten die u het mooie natuurgebied het Trichelbroek laat ontdekken met, voor velen althans, de mooiste vijver van Laakdal. 

DE MAAND OKTOBER

Oktober (ook wel: wijnmaand) is de tiende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De naam komt van het Latijnse octo voor acht.

Oktober was immers oorspronkelijk de achtste maand van het jaar, omdat tot 153 v.Chr. het Romeinse kalenderjaar in maart begon. Maar dat weten jullie intussen al langer …

Door de omschakeling van de zomertijd naar de standaardtijd op dag 28, de laatste zondag van de maand, duurt oktober een uur langer dan de andere maanden van 31 dagen. Hiermee is oktober de langste maand van het jaar. Oktober is ook de eerste volle herfstmaand. De dagen korten 1u.52.

Oktober wordt, naast zaaimaand,  ook wel wijnmaand genoemd en geldt sinds de 16e eeuw als de rozenkransmaand. Oktober heeft geen echte feestdagen. Op de laatste oktoberdag is er wel Halloween dat de kerkelijke novemberfeesten Allerheiligen en Allerzielen vooraf gaat.

Trivia

Weerspreuken

  • Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar is hij nat en koel, ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel.
  • Warme oktoberdagen, februari vlagen.
  • Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud.
  • Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild.

OVERVOLLE HEIDE KREUNT ONDER SUCCES

In het begin van de week werd een vrij koud en nat weekend voorspeld voor de “11de Oldtimermeeting” in Veerle-Heide. Maar zie, zoals 9 vorige uitgaven was ook de elfde weer een voltreffer van jewelste met volop zon, terrasjesweer en andermaal een grote opkomst van bezitters van oudere motoren en auto’s.Plus de vele, vele bezoekers die zich kwamen vergapen op al die glitter en glamour.

Alleen voor de vierde uitgave liet St.Michiel het destijds afweten met zijn eind-september-zomertje. ‘We hadden toen eieren naar de nonnen gebracht, en dat kon Michiel moeilijk hebben. Toch hebben we vanmorgen wel getwijfeld’, bekent Swa Van Gehuchten. ‘Omdat het op verscheidene plaatsen aan de grond vroor, was de opkomst van vooral tweewielers aanvankelijk niet zo denderend. Begrijpelijk. Die onrust herstelde zich toen de thermometer weer boven de nul kroop.’

De eerste rondrit over 50km ging vervroegd van start omdat men problemen had met het plaatsen van de deelnemers. ‘De straten zaten op een ik en een gij weer overvol, in zo ver dat we de betonbaan achter Clara (bedoeld wordt de straat achter het wijkschooltje) er moesten bij pakken’, aldus Frans Peeters die de kalmte in deze hectische toestand nooit verloor.

Wij reden die eerste rondrit mee en verbaasden ons over de vindingrijkheid van de parcoursbouwers. Plaatsjes om te schilderen , dicht bij huis , die ik nooit eerder had gezien, laat staan bezocht.

Ook in de namiddag ging de rondrit vroeger van start omwille van dezelfde problemen. ‘We zouden moeten uitbreiden, maar dat is hier haast ondoenbaar’, analyseerde Swa VG die toestand.’Misschien een grotere plaats opzoeken, maar dat is dan weer afbreuk doen aan de ziel van het gebeuren. Wij kunnen van de Hei niet weg. Nooit gedacht dat een simpel idee ooit voor populariteitsproblemen zou zorgen. Winterwerk.’

In de late namiddag betrok het weer en werd het kouder. Het feest duurde dus minder lang dan vorige jaren.

(kijk ook op Facebook Ludo Vervloet)

sized_DSC_0013 sized_DSC_0007 sized_DSC_0014 sized_DSC_0015 sized_DSC_0020 sized_DSC_0023 sized_DSC_0029 sized_DSC_0024 sized_DSC_0039 sized_DSC_0040 sized_DSC_0045 sized_DSC_0043 sized_DSC_0046 sized_DSC_0047

MORGEN ZONDAG OLDTIMERTREFFEN VEERLE-HEIDE

Type Tentoonstelling
 

 

Op de laatste septemberdag (30.09) staat Veerle-Heide nadrukkelijk in de schijnwerpers met het intussen her en der befaamde oldtimertreffen. De grootste manifestatie van het jaar op VejelHaa, zelfs van Veerle inbegrepen. Om het nog niet over Laakdal te hebben.
Beschrijving Het oldtimertreffen van Veerle-Heide is aan de elfde editie toe.

Zowel brommers, motoren als auto’s van minstens 25 jaar oud zijn toegelaten.

Er is een static show en ook twee bewegwijzerde toertochten van ongeveer 50 km. Zij starten om 10.30 uur en 14.00 uur.

Toegang gratis, deelname aan de tochten: €10.

Alle opbrengsten zijn voor “Huize Levensruimte”.

Waar Sint-Jozef Werkmankerk, Zandstraat, Veerle-Heide, Openbare ruimte, Zandstraat, Veerle (Laakdal)
Wanneer zondag 30 september 2018 van 00:00 tot 23:59
Organisatie Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde
Prijs
Gratis
Contact
  • 013 77 86 81
Geschikt voor Geen leeftijdsinformatie
Afbeeldingen  sized_DSC_0090 sized_DSC_0082sized_DSC_0067sized_DSC_0056sized_DSC_0072sized_DSC_0059

 

BOEKENRUILKAST

Je ziet ze vaker in het straatbeeld opduiken: de zwerfbibs of boekenruilkasten. Op elk moment van de dag kunnen buurtbewoners er een boek komen ontlenen op voorwaarde dat ze een ander boek in de plaats zetten.

Ook in deelgemeente Laakdal wordt een ruilkast een vast gegeven. Naast die in Eindhout opent de bib op vrijdag 21 september met veel enthousiasme een tweede ruilkast voor kinderboeken bij GBS De Schans in Laakdal. Het doel van de bib? Een boekenruilkast in elke deelgemeente.

Wat staat er op het programma?

Bij een nieuwe ruilkast hoort een plechtige opening. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.50 u. Schepen van Bibliotheek Gerda Broeckx zal het lintje doorknippen in aanwezigheid van het derde leerjaar van GBS De Schans en vrijwillige meter Olga Reszczynski.

Locatie                                                                               

Ingang GBS De Schans  Veerledorp 18  2431 Veerle-Laakdal     bibliotheek@laakdal.be   013/670120

facebook.com/kinderboekenruilkastveerle

 

 

Laakdalse Heemtijdingen

Sinds 1986 verschijnt in Laakdal een tijdschrift voor de ‘specialisten-kenners’ van onze gemeente. De heemkring LWGH geeft reeds 32 jaar lang vier keer per jaar een tijdschrift uit met wetenswaardigheden over onze gemeente: geschiedenis, aardrijkskunde, taal (dialect) maar ook evenementen die plaatsvinden en allerlei ‘nieuwtjes’.

Heemtijdingen is alleen via een abonnement verkrijgbaar en wordt dan klokvast in de brievenbus gedeponeerd. Voor de grote massa Laakdallers is het tijdschrift onbekend.

In het nummer 3 van 2018 worden activiteiten aangekondigd, zoals de bietenfietstocht (29/9), het oldtimertreffen op de Hei (30/9), het panelgesprek over de Eerste Wereldoorlog bij Haabeek (26/10) en de Boerenkrijgtocht te voet naar Hasselt (1/12).

 De historische artikels worden zoveel mogelijk gespreid over de verschillende deelgemeenten, dit keer: de Eindhoutse voetbalploegen voor 1940, de fanfare van Veerle in de jaren 1870-1890, de Vlaamse spotnamen, Maurits Lambreghts, stichter van Excelsior Vorst, politicus en kunstenaar, de ‘oude doos’ met foto’s uit Klein-Vorst.

In 2018 bestaat fanfare de Wijngaard in Veerle 160 jaar, hoewel de eerste 56 jaar van het bestaan telkens sprake was van ‘harmonie’.  In vorig nummer werden de stichting en de eerste jaren van bestaan toegelicht. Nu volgt het verdere wel en wee in de negentiende eeuw. Er waren drie belangrijke figuren: de eerste baron Joseph de Zerezo de Tejada, die rijkelijk steunde; voorzitter-dokter Benedict Van Olmen, die ook burgemeester was en dirigent Louis Goossens, ook koster en onderwijzer. Deze drie mannen zorgden respectievelijk voor geld, muzikale kwaliteit en organisatietalent. De ‘harmonie van Veerle’ was daarmee een van de eerste van het arrondissement, na Geel en Turnhout en had lange tijd geen naam. Wanneer in de streek feesten waren of belangrijke figuren werden ingehaald, verzorgde de harmonie van Veerle daar de muzikale noot, nog voor Eindhout en Vorst hun muziekvereniging hadden. Dat kon niet blijven duren en na enkele jaren was ook over de Laak de cultuur in de vorm van een fanfare doorgedrongen…

Een abonnement voor 2019 kost negen euro. Info: peetersfranz@skynet.be

 

Tekst bij de foto’s:

DeSint-bavo1940 voetbalclub Sint-Bavo uit de Trichelhoek in 1940.

 Joseph de Zerezo de Tejada, de eerste baron en geldschieter van de ‘harmonie’ van Veerle tot zijn dood in 1868.

 In 1883 gaf de harmonie van Veerle een groot concert toen ze 25 jaar bestond. Op drie kiosken in het Dorp speelden vijftien uitgenodigde muziekverenigingen. Zij kregen nadien een gedenkpenning (Bezit Sint-Martinusfanfare Tessenderlo).

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13tris. Harmonie van Veerle 1883 medailles kelder lad testa foto maurice

 

De jaarlijkse reünie van de 83-jarigen uit Klein-Vorst

Feest in ’t Backhuys’

1935 is hun geboortejaar. Dit jaar werden/worden ze 83. ‘Jong’ durven we stellen, want in het bonte gezelschap mannen en vrouwen hebben we nog niet één echte ouderling opgemerkt. Vrijdag 07 september, op de eerste vrijdag van september, hielden ze andermaal hun jaarlijkse reünie, want elk gemist jaar is een verloren jaar. Ze laten niets aan het toeval over.

“In 1980 kwamen we een eerste keer samen, we waren toen 45”, vertelt Eugeen Nysmans. Zonder gestipte ij. Zijn broer is nochtans een Nijsmans, met gestipte ij. “Wellicht een fantasietje of een onoplettendheid van de toenmalige gemeentesecretaris”, lacht Eugeen met een knipoog deze story weg. “Het bijzonderste is dat wij weten dat we wel degelijk broers zijn. Maar dit ter zake.”

“De eerste reünie hielden we in zaal Rilli, achter de St.Niklaaskerk van Klein-Vorst. Dat klikte zo goed tussen de aanwezigen dat wij voor het naar huis gaan al een volgende datum hadden afgesproken, vijf jaar later.

Die tussenpauze van 5 jaar hielden we aan tot we 65 werden. Toen werd besloten om de termijn te verkleinen. Vier maal na elkaar kwamen we om de 2,5 jaar bijeen.

Na onze 75ste verjaardag  kwamen we jaarlijks samen, zoals vandaag. Ook de plaatsen van bijeenkomst wijzigden. Van zaal Rilli trokken we eerst naar de parochiezaal, later naar ‘de Kolvenier’ om uiteindelijk hier in Schoot-Gerhagen te belanden in ‘’t Backhuys’. Hier gaan we wellicht nooit meer weg.”

– Wat is hier dan zo fantastisch?

Eugeen: “In die andere zaken moesten we ons aan één en hetzelfde menu houden. Hier kunnen we eten en drinken wat we willen. Iedereen krijgt vooraf een kaartje met zijn nummer erop en aan de hand van wat je bestelt, wordt je individuele rekening gemaakt.  Eten en drinken à la carte stemt iedereen tevreden. Uiteraard betaalt ook iedereen zijn eigen rekening. Samen uit, dat wel, samen thuis daarentegen … is een rekbaar begrip. Er zijn mensen die graag vroeg vertrekken, andere blijven liever nog een tijdje plakken. Toch nooit ruzie gemaakt, iedereen steeds tevreden.”

– Voor 3 jaar werden jullie tachtig. Een mijlpaal?

sized_DSC_0013sized_DSC_0017

 

Op bovenstaande foto  L  met 22 M en V samen een goedgevulde feesttafel   R  de 14 overlevenden van het jaar 1935 – 5 M en 9 V.

Eugeen: “Ik zou niet weten waarom. We kregen toen wel een glas cava aangeboden door het gemeentebestuur. Meer hoefde voor ons niet. We doen gewoon verder. Voor twee jaar mochten we zelfs weer twee oude bekenden heropnemen in ons gezelschap. Plezierig toch. Spijtig genoeg hebben we geen foto’s van vorig jaar. Toen was jij in het ziekenhuis.

sized_DSC_0021 sized_DSC_0028

netjes gescheiden : L de 9 vrouwen – R de 5 vrouwen – samen 14 overlevers

Van de jongens blijven er nog vijf over, dit jaar kenden we één sterfgeval. De vrouwen daarentegen zijn met negen nog bijna helemaal intact. Blij dat jij er ook weer bent. ”

En weg was hij, om deel te nemen aan de tatergesprekken tussen de mannen en vrouwen van destijds. Lekker binnen, want het herfstzonnetje werd gestoord door een dwaze wind.

sized_DSC_0030 sized_DSC_0035

foto’s : mannen en vrouwen van de hoofdrolspelers

De waardin van ‘’t Backhuys’ had intussen al de kaartjes met nummer uitgedeeld en nam de bestellingen op. De gekoelde drankjes gingen er vlot in. En hoe ze ook aandrongen, fotografen drinken niet in dienst, hihi. Plezierige mensen alvast, die dames en heren uit Klaa Veust met geboortejaar 1935. (lu)

Schatten van Meerlaer

  • zondag 9 september

Open Monumentendag in kasteel Meerlaer

“Schatten van Meerlaer”

Georganiseerd door k.ERF – Fier op ons Kempens erfgoed

 

 

33659b10-b89e-4f84-a096-75d83bfd37d0 a48df01e-518a-4786-a83a-9d48a9a8dbe9

Dineren in Kasteel Meerlaer

Dorstig geworden of gewoon even uitblazen met een drankje of een ijsje na uw monumentenbezoeken kan in onze tuin.
Om 17.30u bieden wij de mogelijkheid aan te schuiven aan onze tafel en te genieten van een diner in het kasteel Meerlaer.
Hiervoor dient u te reserveren. Voor meer details zoals menu, prijs en reservatie verwijzen wij graag naar de kalender op onze website: www.filetpuur.be/kalender.

Info

Waar Kasteel Meerlaer
Verboekt 115
2430 Laakdal 
Wanneer
tot
Reservaties
Contact info@filetpuur.be
0472 533 789
Links
Trefwoorden owner-omd-2018, Uitzonderlijk open, beschermd monument, Open Monumentendag 2018, Reservatie verplicht, Kasteel, erfgoedkerf

 

1 7 8 9 10 11