640 947 euro extra voor Laakdal

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Laakdal betekent dat concreet 2.370.259 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord.

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ €640.947 voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte € 1.729.312.

Dat vernam N-VA-gemeenteraadslid & fractieleider Niels Vermeulen van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor.

De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA-gemeenteraadslid & fractieleider Niels Vermeulen.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Laakdal wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in (fietspaden, veilige wegen, groenere omgeving, … of het bestuur kan de centen gebruiken om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen)”, vult Niels aan.

Nieuwe kindergemeenteraad

Zondag 6 oktober wordt de nieuwe kindergemeenteraad in Laakdal geïnstalleerd. Uit elke Laakdalse school zullen er twee leerlingen (uit het 5de en 6de leerjaar) zetelen.

De kindergemeenteraad zal adviezen doorgeven aan het schepencollege en de gemeenteraad, waaruit dan mogelijk enkele concrete beslissingen kunnen volgen.

Frank Sels licht toe. “Wij willen kinderen de kans geven om problemen maar ook wensen en ideeën over hun woon-, sport-,speel- en schoolomgeving kenbaar te maken. De vorige kindergemeenteraad heeft dit trouwens schitterend gedaan. Zij werkten rond het jaarthema kinderarmoede. Zij organiseerden ook de 10de verjaardag van de speelpleinwerking, openden het speelterreintje aan De Korenbloem en de nieuwe kantine aan speeltuin Dennenoord, enz.”

Op zondag 6 oktober zal van 10 tot 12 uur de installatievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden. Per stemming wordt de nieuwe kinderburgemeester verkozen. Nadien leggen de kersverse kinderschepenen en –burgemeester de eed af.

1 oktober – St Bavo in Trichelhoek

Zowat iedereen die af en toe een uitje waagt in Laakdal kent de overbekende Sint- Bavokapel in Trichelhoek. Je kan er gewoon niet naast kijken. Vandaag 1 oktober is ”Bavo van den P1010761Trichelhoek’ jarig en krijgt hij een kleine viering…

 

* De Bavokapel werd gebouwd op een terp (heuvel) in de middeleeuwen. De eerste vermelding dateert uit 1503 maar de oorsprong ervan ligt wellicht vele eeuwen vroeger.

1 oktober is Bamis in onze Kempense contreien het echte begin van de herfst (die reeds op 23 sep begon).

* In de middeleeuwen was er reeds een woonkern in Trichelhoek , geconcentreerd rond drie grote hoeven die juridisch verbonden waren aan een leenhof. Ook de naburige Rundershoek, afhankelijk van het ‘Hof Van der Galen’ van Vorst, moet ook al vroeg bewoond geweest zijn.

P1010760* Zoals gebruikelijk vestigden de eerste bewoners zich op de beste gronden, in de buurt van drinkbaar water waarvan toen in Grote en Kleine Laak nog helemaal geen gebrek was.

 • Het is bovendien best mogelijk dat in Trichelhoek ook de eerste woonkern van Eindhout ontstond, de Sint-Bavokapel de eerste bidplaats was en dat op de plaats van de huidige Sint-Lambertuskerk pas later een kapel werd gebouwd.

* In de 17de eeuw kenden de bedevaarten naar de H. Bavo in Trichelhoek een hoogtepunt. Uit het Hageland en de Kempen stroomden op 1 oktober, met Bamis,  de pelgrims toe, voornamelijk om genezing af te smeken tegen kinkhoest.

 * In 1963/1964  gaf ik les in de gemeentelijke jongensschool van Eindhout. Ik herinner me nog dat wij op 1 oktober met de kinderen naar de St-Bavokapel trokken voor een  eucharistie om Bamis te vieren. We gingen er de hemelbewoners bedanken voor de oogsten die toen al zo goed als binnen waren gehaald. Maïsvelden als nu waren er nog niet te zien, het landbouwland oogde al vroeg erg kaal.

* Na de dienst in de kapel mochten de kinderen voorzichtig kijken in de waterput die genezend water tegen kinkhoest zou bevatten. De put is intussen al lang gedumpd. Veel pelgrims waren er ook niet meer in de sixties, hooguit een paar enkelingen kwamen er nog bidden voor bijstand.

* Aan de kapel kan men een wandeling starten die u het mooie natuurgebied het Trichelbroek laat ontdekken met, voor velen althans, de mooiste vijver van Laakdal. 

 

Einde zomertijd

** Door de omschakeling van zomertijd naar wintertijd in het laatste weekend  van de maand, duurt oktober een uur langer dan de andere maanden van 31 dagen. Hierdoor is oktober de langste maand van het jaar. Oktober is ook de eerste volle herfstmaand. De dagen korten 1u52.

Oktober wordt, naast zaaimaand,  ook wel wijnmaand genoemd en geldt sinds de 16e eeuw in kerkelijke kringen ook als rozenkransmaand.

Weerspreuken

 • Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar is hij nat en koel, ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel.
 • Warme oktoberdagen, februari vlagen.
 • Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud.
 • Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild.

Genekt DOOR WIND EN REGEN

‘De mannen van de Hei’ hebben het dit jaar niet getroffen met hun oldtimertreffen. Het weer, dat al elf jaar lang hun beste vriend was, zou het volgens de voorspellers laten afweten voor de 12de editie van de intussen al befaamde ‘Heiderondritten voor oldtimers’. Wind en regen in overvloed, werd voorspeld. Bepaald geen aansporing voor de eigenaars om hun oude spulletjes uit de garage te halen.

Volk was er in de voormiddag nauwelijks, ook de oldtimers op twee en vier wielen kon je gemakkelijk tellen. De oldtimerrit van 10u werd verschoven naar 11u. Vruchteloos. Om 14u nog maar eens proberen.

Alleen Jef en zijn drie vrienden vonden het de moeite waard om hun oldtimerbromfietsen toch maar te starten en aan de toer in en rond Laakdal te beginnen.(foto 2)

We hebben nog lang gehoopt op een St Michielswondertje, maar de heilige van het nazomertje van eind september liet het dit keer afweten. Misschien ook hebben de archislechte voorspellingen voor paniek gezorgd.  Jammer, maar helaas,” vertelt Frans Peeters, secretaris van de organisatie. (foto 1 L)

Frans was er helemaal het hart van in. Elf keer op rij konden de mannen van de Hei immers een flinke som geld overmaken aan ‘Huize Levensruimte’, maar dit keer stevenden ze op de middag reeds af op een regelrechte flop.

Frans: “Om te beginnen moeten we tweeduizend euro ophoesten om uit de onkosten te komen. Pas dan is al het geld voor ‘Huize Levensruimte’. Aan het eind van elk jaar is onze kas helemaal leeg, wij houden letterlijk geen cent over voor een volgende editie. Alles gaat naar onze minder bedeelden.”

En verder: “Voor ons moet alles gebeuren op deze ene dag. Vorig jaar nog stond de Hei op barsten, zoveel volk was er. We speelden toen met de gedachte om een beetje af te bouwen, en nu dit. We hebben echt te lang in Sint Michiel en de nonnetjes met eieren geloofd. Nooit echt beseft dat ook dit kon gebeuren. Beetje naïef geweest wellicht. Wat er ook van zij, we proberen er vandaag nog van te maken wat kan. Ons personeel is nog aanwezig. Als de mensen nu nog een stukje komen eten/drinken redden we misschien nog iets.”

Kop op, Frans en tot …volgend jaar alvast.

MET DAVIDSFONDS OP BEVRIJDINGSTOCHT

Knipsel ludoVorige donderdag trok Davidsfonds Laakdal op bevrijdingstocht. Het werd een erg aangename en leerrijke tocht. Het mooie weer deed de rest. Ludo Helsen was de gids met een parate kennis over de bevrijding van onze vier oude gemeenten en ver daarbuiten.

 

Voor de eigenlijke start in Eindhout overliep Ludo immers eerst de situatie in onze en andere voormalige zelfstandige gemeenten ten zuiden van het Albertkanaal, die allemaal zonder slag of stoot op 6 of 7 september weer in geallieerde handen vielen.

 

Knipsel kaart Kempen in 1944 20190912_121101

Na die uitleg reed het gezelschap met de bus tot aan de kerk van St-Jozef – Olen. Daar beschreef  de gids de vooral moeilijke situatie van Tongerlo, Olen en Herentals. Zeker die van de laatste twee, want die dorpen liggen tussen Albertkanaal en Kempisch kanaal.

Aan de noordoever van de lijn, gevormd door die twee kanalen,  hielden de Duitsers stand tot 23 september. De Duitsers lieten de dorpen en gemeenten tussen die twee kanalen niet zo maar achter. Er waren ook zware straatgevechten in Geel en in Mol.

20190912_110142In de omgeving van de Bloemmolens van Ten Aard / ten Aart ( op het ene plaatsnaambord met t ,op het andere met een d) maakte het dertig koppen tellende gezelschap weer een wandeling, en werd de situatie besproken van Geel, Meerhout , Mol, Balen en Olmen. Daar werden de busreizigers opgewacht door een RTV ploeg. Toeval? Wellicht niet. Maar het was fijn .

In de bus schetste Ludo de situatie in Turnhout en omgeving en wees hij op de derde frontlinie : de Vaart naar Schoten. 

De dappere bevrijders gingen op de middag in Merksplas de inwendige mens versterken.  Achteraf  werd gewezen op de moeilijke situatie van de gemeenten die deels ten zuiden van die Vaart lagen, voor een groot stuk ook ten noorden ervan. Daar duurde het immers nog lang voor de hele gemeente werd bevrijd, zelfs tot rond 1 oktober .

In Rijkevorsel , waar ook weken gevochten werd , vertelde de onvermoeibare Ludo de hele slag waarvan ook de kerk het slachtoffer werd,

20190912_155606Tenslotte bereikten ze in het noorden van de Kempen het stadje Hoogstraten , waar de St Catharinakerk grotendeels werd opgeblazen, en de Baarle-dorpen (Hertog en Nassau) die door de Duitsers nog enorm hard verdedigd werden. Die wilden per se beletten dat de bevrijders ook Nederland zouden binnentrekken. Dat uiterste noorden kwam weer in geallieerde handen op 28 oktober.

Enige uitleg bij de foto R, waar Ludo naast ereburgemeester van Baarle en vriend Fons Cornelissen staat …

Ludo : “Baarle -Hertog was onze laatste stopplaats. Daar bezochten wij het monument van de vele Poolse gesneuvelden en nog een tweede monument , dat van mevr J.M. Verhoeven. Deze moeder van acht kinderen werd gefusilleerd op tien september 1944 omdat zij verraden werd voor haar inzet bij de vluchtlijn voor geallieerde piloten.”
“Zoon Fons (foto) , de latere burgemeester van Baarle-Hertog , was met zijn zoon Ad en diens dochtertje ook naar dat monument gekomen om er samen met ons bloemen bij neer te leggen. Was even toch een aangrijpend moment.”


28 dagen in september en 28 in oktober waren nodig om de Kempen helemaal vrij te krijgen…De Duitsers veroverden gans  België in mei 1940 in amper 18 dagen. Om de bezetter uit de Kempen te verdrijven waren er 56 dagen nodig. Ook ons nageslacht moet het weten: “Dit mag zeker geen vergeten slag worden”.

 

84-jarigen van Klein-Vorst …

De 84-jarigen van Klein-Vorst hielden vrijdag 13 sep hun jaarlijkse klasreünie in ”t Backhuys’ in Schoot, midden in het groen.

Daarmee waren ze reeds aan de 14de editie toe, vanaf 2013 onafgebroken zelfs. Het gezelschap bestond uit 21 personen: 8 intacte koppels en 5 weduwen. Echt positief aan deze groep is dat er reeds gepraat werd over hun 85ste verjaardag en een 15de reünie in 2020.

De obligate foto’s … hebben vrijwel allemaal een betekenis. Rara.

sized_DSC_0023 sized_DSC_0027

sized_DSC_0017 sized_DSC_0015sized_DSC_0039 sized_DSC_0040sized_DSC_0031 sized_DSC_0035

‘ ZE ZIJN DAAR ! ‘

Volgende week donderdag 12 september organiseert Davidsfonds Laakdal een tocht door de Kempen. Er wordt halt gehouden bij de grote 4 fronten die in september-oktober 1944 door onze regio werden getrokken. Fronten als onderdeel van de grote ‘Slag van de Kempen’, de grote bevrijding van het Duitse juk, nu 75 jaar geleden.

 • Wie mee wil met de bus op 12 september, moet wel inschrijven voor 7 september (zie  verder).

Knipsel ludoIn 1994, toen de bevrijding van de Kempen al 50 jaar voorbij was, ontdekte Ludo Helsen in de Antwerpse provinciale archieven een aantal onuitgegeven documenten over dat einde van de Tweede Wereldoorlog.

Ludo maakte daarvan het eerste overzicht ooit om  de bevrijding van de hele Kempen, van Veerle tot Meerle of anders gezegd van Varendonk tot Arendonk op een duidelijke manier bij  de geïnteresseerde man/vrouw te brengen.

Op 12 september e.k. is Ludo de gids van Davidsfonds. Op de belangrijkste punten wordt halt gehouden voor commentaar en uitleg.  Zo zullen de deelnemers de bevrijding van de Kempen, die zowat twee maanden duurde, op 1 dag beleven.

Graag mee met de bus op 12 september? Inschrijven voor 7 september !

Prijs € 50  (bus, lunch, koffietafel)   storten op DF-rekening BE 46 7333 4611 6036

Inschrijven/info davidsfonds.laakdal@gmail.com  of  Theo Winters  gsm 0496 26 85 35

De rondrit start in Laakdal. Dan gaat het naar Oevel en Geel ten Aard. Lunch in Merksplas. Verder naar Rijkevorsel, Hoogstraten en Baarle-Hertog. Afsluiten doen we rond 18 met koffietafel in zaal Dennenoord Eindhout.

DE BEVRIJDING

De Kempen is bevrijd in drie schuifjes :

 • In de gemeenten ten zuiden van het Albertkanaal konden de geallieerden, vooral Engelsen, zomaar binnenrijden. De Duitsers waren al weg en er viel nauwelijks een schot.
 • Ten noorden van het Albertkanaal duurde de bevrijding een kleine week langer. De Duitsers zijn brutaler en er vallen slachtoffers. De eigenlijke lijn die het sterkst verdedigd wordt, loopt vanaf Herentals langs het Albertkanaal  verder naar het Kempisch Kanaal voorbij Dessel.
 • De derde lijn loopt in het noorden van het arrondissement dichtbij het kanaal Schoten-Turnhout en daar duurt de bevrijding meer dan een maand. Hier kom je onder de indruk van de felle gevechten en van de vele doden die er vielen in de Kempen. Als je nu met aandacht terugkijkt op de gevechten in Merksem en in de Ardennen wordt de slag om de Kempen een beetje vergeten.

P1110915

 

In de pers van toen wordt ook weinig melding gemaakt over de gevechten in de Kempen. De Kempen heeft niettemin een hoge tol betaald. Zeer veel politieke aanhoudingen, zeer veel politieke gevangenen ook en mensen die nooit meer terugkeerden. De vliegende bommen met Hoogstraten als schild voor Antwerpen … enz.  Kom het meebeleven op 12 september! Met Davidsfonds Laakdal.

NB Uitgerekend op de dag dat dit stuk verscheen, kwam de Provincie Antwerpen met een nieuwe folder op de proppen met als titel ‘Ze zijn daar!‘ (zie foto) De folder is gratis te verkrijgen op het gemeentehuis.

GARAGEVERKOOP MET MASSA DEELNEMERS

sized_P1020067‘In de komende twee weekends nemen een recordaantal adressen deel aan de Laakdalse garageverkoop’, zegt Stein Voet, de organisator van het jaarlijks eindezomergebeuren.

‘Met net geen 200 deelnemers, verspreid over 2 weekends, is het wellicht meer dan de moeite waard om eens een kijkje te nemen in onderstaand digitaal overzicht (rood).’

Dit weekend (7 en 8 sept) zijn Groot- en Klein-Vorst aan de beurt.

Op 14 en 15 september zet men de garages open in Eindhout, Veerle en Veerle-Heide.

Voor een digitaal overzicht druk je op https://issuu.com/garageverkooplaakdal/docs/deelnemers_garageverkoop_2019

Papieren versies zijn op zaterdag (tegen een kleine bijdrage) op te halen op het adres Oranjestraat 18 of vooraf op Geelsebaan 137.

de duitsers blazen de aftocht

September 2019 staat in de Kempen (en in het land) in het teken van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetting. In tegenstelling met veel andere gemeenten uit de regio, te beginnen met Geel, is die voor de Laakdalse gemeenten vrij vlot en haast zonder bloedvergieten verlopen.

Vanaf 3 september 1944 , vandaag precies 75 jaar geleden, bliezen de Duitsers de aftocht. Ze eisten alles op wat wielen had, van fietsen tot boerenkarren.

Knipsel001Op 6 september in de voormiddag verschenen de eerste Britten in Eindhout, Vorst en Veerle. Het waren verkenners, met lichte, snelle pantservoertuigen. De volgende dagen werd het hier een drukte van jewelste. Duizenden soldaten trokken voorbij, honderden vonden een onderkomen in scholen en huizen. De geallieerde troepen rustten hier uit van de strijd of boden logistieke ondersteuning aan het front.

In de nacht van 14 op 15 juli 1944 namen de Duitsers acht verzetslieden gevangen. Voor de familie van die acht mannen bleef het lang bang afwachten. Soms vergeefs.

Knipsel000* Marcel Heselmans (R onder) kwam niet meer terug. Hij werd tijdens een ontsnappingspoging doodgeschoten. Marcel Coenen overleed op 18 maart 1945 in het concentratiekamp Berga-aan-de-Elster (Buchenwald). Zijn stoffelijk overschot kwam in een massagraf terecht.

 • Coenen en Heselmans waren de leiders van sectie 94 van de verzetsbeweging ‘Groep G’. Ze hielpen Britse piloten onderduiken en braken in gemeentehuizen in om documenten te vervalsen. Zo kon het verzet wegvoeringen en voedselopeisingen bemoeilijken.

Voor de overige zes ging het, samen met honderden andere Belgische gevangen, van Breendonk, via Buchenwald, naar Dora-Blankenburg in Duitsland.

P1120125

 

 • Onder die Belgische gevangenen bevond zich ook Louis Boeckmans uit Tessenderlo. Samen met de groep uit Vorst bracht het Rode Kruis hem in april 1945 naar Zweden. Daar konden de sterk verzwakte gevangen – Louis woog geen 40 kilo meer – opnieuw aansterken. Pas op 13 juli 1945 waren ze eindelijk weer thuis. Na de bevrijding kwam Louis in Vorst wonen. Hij woont er nog steeds en is intussen ereburger van Laakdal.
 • In “Mijn verhaal 1942-1945 Louis Boeckmans” van de Laakdalse auteur Felix Vanbel  vertelt de intussen 90-plusser het verhaal van zijn wedervaren.
1 2 3 4 5 6 15