enorme hoeveelheid zwerfvuil opgeruimd

CD&V-bestuursleden, vrijwilligers en een delegatie van de Laakdalse WITZ’ers (WijkInitiatief Tegen Zwerfvuil) ruimde gisteren zaterdag afval op rond het op- en afrittencomplex in Eindhout .

Knipsel1”De komst van Minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel zette onze actie extra kracht bij. De minister ging in dialoog met de WITZ’ers en was lovend over dit Laakdalse initiatief. Als Laakdaller mogen we bijzonder fier zijn over het stijgend aantal WITZ’ers in onze gemeente. Ze leveren schitterend werk!”, vertelde CD&V-voorzitter Stein Voet die er op staat om deze actie jaarlijks te herhalen. “We moeten een statement blijven maken en het werk van de vrijwilligers in de kijker zetten.”

Een veel te kleine container was het resultaat van de jaarlijkse zwerfvuilactie van CD&V-Laakdal.

Het was mijn eerste deelname aan de zwerfvuilactie en ik ben enorm onder de indruk van het opgeruimde zwerfvuil in deze korte tijd”, aldus de kersverse CD&V-jongere Chiel Peeters.

Na deze opruimactie vernamen we dat er nieuwe kandidaat-WITZ’ers zijn. Wie zich mee wil engageren om mee te werken aan een schoner Laakdal neemt hiervoor contact op met onze milieudienst (milieu@laakdal.be).

LOUIS BOECKMANS IN HUMO

De huldiging van Louis Boeckmans tot verdienstelijke Laakdaller krijgt nog een bewonderenswaardig staartje!

Knipsel2

 

d652bb26-65cc-11e9-9d0f-93c72373d0bf_web_scale_0.1774986_0.1774986__

In november kreeg Stein Voet een telefoontje van uitgeverij Horizon. Zij hadden interesse om het verhaal, dat Felix Van Bel naar aanleiding van de huldiging had gebundeld, uit te brengen.

Stein: “Ik bracht hen in contact met kleindochter Lydia  Boeckmans en sinds deze week ligt het boek al in de boekenwinkel! Historicus-schrijver Pieter Serrien schreef het verhaal van Louis Boeckmans neer in een boek dat als titel ‘De laatste getuige’ kreeg.

Deze week stond een recensie in weekblad  Humo: https://www.humo.be/boekreviews/400859/louis-boeckmans-de-laatste-getuige-hoe-ik-breendonkenbuchenwaldoverleefde

Meer info: https://pieterserrien.be/louisboeckmans/

Vernieuwd charter ‘Gezonde Gemeente’

Schepen van Gezondheid Jurgen Mensch en schepen van Welzijn Raf Moons ondertekenden donderdagavond het vernieuwde charter ‘Gezonde Gemeente’.

Knipsel25Hiermee engageert Laakdal om in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO ook de komende jaren verder werk te maken van een actief gezondheidsbeleid.

“Wij willen nog meer inzetten op de gezondheid van onze inwoners en personeelsleden en zo het gemeentelijk gezondheidsbeleid verder uitbouwen”, verklaart Jurgen.

 Laakdal werd in 2014 een ‘Gezonde Gemeente’. Sindsdien werden er al tal van acties, infosessies georganiseerd zoals ‘Laakdal stopt met roken’, gratis AED-lessen, een lezing over dementie en orgaandonatie, enz.

“Als gemeente dragen wij de gezondheid van onze inwoners hoog in het vaandel en vinden wij het onze taak om gezondheid en welzijn een vaste plaats te geven in ons beleid en rond deze thema’s te blijven werken!”, besluiten Jurgen en Raf.

“Kiezersbedrog”, zegt N-VA

Buurtschool ’t Schanske gaat eind juni definitief dicht

Het was te verwachten dat de sluiting van het schooltje op de Hei heelwat reacties zou teweegbrengen. N-VA Laakdal was vrij hard in zijn afkeuring.

 “In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 kondigde het bestuur de nieuwbouw aan van de gemeenteschool in Veerle-Heide. Er werd een stevige investering gedaan om de plannen klaar te stomen en er werd zelfs een bord geplaatst met een tekening van het gebouw met de melding dat de bouw zou starten in 2019. Vandaag blijkt dat de ouders en de bevolking één groot rad voor ogen werd gedraaid. Het hele project wordt afgeblazen en het schooltje gaat dicht. N-VA betreurt ten stelligste de gang van zaken. Het is de opperste vorm van kiezersbedrog”, zegt Niels Vermeulen, woordvoerder van de partij. Niels motiveert zijn afkeuring in een aantal quotes.

P1100861 P1100864

  • Het oorspronkelijke project was een zeer mooi initiatief. Dankzij subsidies en de verkaveling van de gronden van de huidige school, zou de school bijna gratis gebouwd kunnen worden. En mocht de school op termijn niet meer voldoende kinderen aantrekken, kon ze omgebouwd worden tot een zorgwoningencomplex.”
  • Je kan het welzijn van een gemeenschap en de toekomst van kinderen nu eenmaal niet enkel in termen van financieel rendement uitdrukken. Buurtschooltjes hebben een meerwaarde. Het subsidiedossier bij AGION was reeds aangevraagd in … 2010. De tijd om deze subsidie te verkrijgen is lang, gemiddeld zeven jaar. Dit doet ons sterk vermoeden dat men nooit echt de intentie gehad heeft om de school te bouwen.”
  • CD&V en PROLaakdal hebben in 2018 meer dan 80 000 euro aan gemeentegelden uitgegeven voor propaganda rond de bouw van de school. Dat vinden wij immoreel. Door dit soort tsjeverij verliest de politiek haar geloofwaardigheid en worden vooral ouders, kinderen en de lokale gemeenschap compleet voor schut gezet.”

‘t Schanske sluit eind juni DEFINITIEF !

Laakdal 26 april 2019  –  Eerder dit jaar nam het gemeentebestuur de beslissing over de nieuwbouw van ’t Schanske in beraad. Vervolgens werd een informatieronde georganiseerd met de ouders van de leerlingen van ‘t Schanske, de inrichtende macht, het schoolteam, de vakbond en OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten).

Op basis van de verworven informatie en inzichten heeft het schepencollege vandaag beslist om wijkschool ’t Schanske in Veerle-Heide te sluiten op het einde van het schooljaar 2018-2019, eind juni dus.

P1100863

“Wij begrijpen dat dit een emotioneel moment is voor iedereen. Het was geen gemakkelijke beslissing en we zijn hierbij ook niet over een nacht ijs gegaan”, aldus burgemeester en schepen van onderwijs Tine Gielis.

 

Geactualiseerde leerlingenprognose

In Wijkschool ’t Schanske lopen momenteel 29 leerlingen school (waarvan 20 uit Veerle-Heide). Volgens de huidige leerlingenprognose haalt de wijkschool het vooropgesteld minimum aantal leerlingen niet meer in 2021 en 2023. Dat kan rechtstreeks leiden tot een verplichte sluiting van de school.

Context nieuwbouw ‘t Schanske

Een aantal jaren geleden werd een subsidiedossier ingediend bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Deze subsidies zouden vrijkomen in 2019.

AGION legt op om de nieuwbouw 20 jaar lang als onderwijsinstelling te gebruiken. Indien hieraan niet voldaan wordt, moet de subsidie terugbetaald worden.

Kan je een nieuwe school van 2.000.000 euro bouwen indien je de minimumnorm binnen enkele jaren niet langer behaalt? Deze reële situatie noopte de inrichtende macht daarover goed na te denken.

De geplande nieuwbouw van wijkschool ’t Schanske steunde op 3 elementen: sociale verbinding, kwalitatief onderwijs en degelijke infrastructuur. In samenwerking met verschillende partners, zal het bestuur bekijken hoe die alsnog ingevuld kunnen worden:

-We zoeken naar andere projecten om de sociale verbinding in Veerle-Heide te bevorderen.

-Door het samensmelten van de twee scholen tot één campus worden nieuwe mogelijkheden qua personeelsinzet en zorguren gecreëerd, wat de onderwijskwaliteit en leerlingenondersteuning bevordert.

-Voorheen was het schoolgebouw van de Schans niet groot genoeg om bijkomend de kinderen van ’t Schanske te integreren. Gezien het huidige leerlingenaantal kan dit nu wel. Bovendien engageert het college voor burgemeester en schepenen zich om te blijven investeren in het schoolgebouw en in een extra groene speelruimte achter het gebouw.

Verhuis naar ‘de Schans’

Vanaf september wordt wijkschool ’t Schanske ondergebracht op de site van de gemeentelijke basisschool de Schans in Veerle. De inrichtende macht zal deze verhuis en centralisatie mee vormgeven. De school zal in september klaar zijn om alle kinderen te ontvangen.

Tine Gielis: “Met het oog op kwalitatief onderwijs blijven we op pedagogisch vlak investeren in diverse trajectbegeleidingen en zetten we maximaal in op tewerkstelling. We zullen er alles aan doen om de overgang naar de Schans zo vlot mogelijk te laten verlopen. Om op alle praktische vragen van de betrokken ouders te antwoorden, organiseren we later nog een infomoment voor hen.”

extra parkeerruimte VRACHTWAGENS

De gloednieuwe vrachtwagenparking langs de Steenweg op Meerhout, vlakbij het op – en afrittencomplex in Laakdal, kan bijna in gebruik genomen worden.

Knipsel22

De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over het gebruikersreglement van de parking. Laakdalse bus – of vrachtwagenchauffeurs die graag gebruik willen maken van het parkeerterrein kunnen zich voortaan registreren bij de mobiliteitsdienst.

 

Tine Gielis (burgemeester en schepen van openbare werken):

“Het gemeentebestuur investeerde €97.000 in de inrichting van het terrein dat plaats biedt voor een vijftiental vrachtwagens. Uit veiligheidsoverwegingen werd de parking voorzien van een afsluiting en een slagboom. Bovendien worden er voor de toegangscontrole badges ter beschikking gesteld.”

De parking kan enkel gebruikt worden door chauffeurs die gedomicilieerd en woonachtig zijn te Laakdal.
Het schepencollege verleent de toegang tot de parking op basis van objectieve criteria zoals woonplaats, gebruiksintensiteit en beschikbare ruimte. Er zal daartoe een gebruiksovereenkomst worden afgesloten met de chauffeur en het transportbedrijf.

Frank Sels (schepen van mobiliteit):

“Sommige vrachtwagens parkeren zich op minder geschikte plaatsen vlakbij de dorpskernen en in woonwijken. Zij belemmeren vaak de zichtbaarheid langs de openbare weg en zorgen voor geluidsoverlast met opstartende motoren. Met de aankoop en inrichting van deze parkeerruimte bieden we hen een bijkomende en alternatieve parkeergelegenheid. Bovendien kunnen de chauffeurs ook hun wagens en/of fietsen op de parking achterlaten. Van zodra de werken starten aan het afrittencomplex van de E313 zal er hier ook een carpoolparking met 70 parkeerplaatsen gecreëerd worden voor particulieren.”

Geïnteresseerde chauffeurs kunnen zich telefonisch wenden tot de mobiliteitsdienst van de gemeente Laakdal: 013.67.01.10 of via e-mail: extra parkeerruimte

Natuur- en landschapsherstel de Merode

Het ‘prinsheerlijk platteland de Merode’ is het laatste decennium flink onder handen genomen. De Vlaamse regering en haar lokale partners, ontwikkelden het gebied tot een aantrekkelijke regio op de grens van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Knipsel31Via het ‘Inrichtingsplan Natuur-, landschapsherstel en onthaal de Merode’ keurde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeringen goed van in totaal 734.000 euro.

Deze worden gebruikt voor het maken van ecologische en landschappelijke verbindingen van natuurkernen (450.000 euro), landschapsherstel van de site van de abdij van Tongerlo (97.000 euro) en extra onthaalzones (187.000 euro).  In het kader van deze investeringen bracht de minister een bezoek aan de abdijen van Averbode en Tongerlo en aan de wijngaard Kapittelberg in Herselt.

Afsluiten deed de minister in bij het Laakdalse landbouwbedrijf Van Elven in Veerle (foto). Hier werd het Europese project Fabulous Farmers toegelicht in het bijzijn van verschillende landbouwondernemers uit de regio. Nele Devoghel is een van de trekkers van dit project.

THE UNIFIED SPECIALS

Vandaag vrijdag 12 april vond het sportevenement ‘The Unified Specials’ plaats op de sportvelden van Nike in Laakdal (Nikelaan 1, 2430 Laakdal). Het was een sportdag voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Er waren ongeveer 170 deelnemers. Een paar foto’s …

Tine Gielis (burgemeester Laakdal):  “Laakdal streeft naar een sportlandschap waaraan iedereen, ook personen met een beperking, kan deelnemen. Dankzij een verbindend event als de ‘Unified G-sportdag’ hebben we vandaag kunnen zien dat we samen kunnen sporten, spelen en omgaan met verschil. Als burgemeester ben ik trots dat onderwijs, industrie en gemeente de handen in elkaar hebben geslagen om dit project te kunnen realiseren.” 

image16 image7 Knipsel 10 image12 image122 image14

Twee rioleringsprojecten in Laakdal

Laakdal krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Het dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).

campagne laakdal“Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Want niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker ook de ondergrondse die de levenskwaliteit van onze gemeente verbeteren”, aldus Stein Voet.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel (L):“Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”

Aquafin kreeg de opdracht om voor 130 miljoen euro een reeks rioleringsprojecten uit te voeren ter ondersteuning van de gemeenten.

184 gemeentelijke rioleringsprojecten krijgen de garantie dat 75% van de rioleringskost gesubsidieerd zal worden. Daarover krijgt de gemeente of rioolbeheerder nog een formele bevestiging van de VMM.

Voor Laakdal werden twee projecten goedgekeurd, namelijk:

  • De verbindingsriolering Diestsebaan – Averboodsebaan + de gemeentelijke riolering op de Averboodsebaan die gelijktijdig zal uitgevoerd worden met de fietspaden, in samenspraak met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).
  • Het project Diestsebaan/Averboodsebaan is geraamd op 1 368 000 euro.
  • De aanleg van een gescheiden stelsel op de Kanaalweg.
  • Het rioleringsproject(je) aan de Kanaalweg komt op 385.000 euro.
1 8 9 10 11 12 15