NAJAARSLEZINGEN in de BIB Laakdal

NAJAARSLEZINGEN over fysieke & mentale gezondheid

Perfectionisme: “Perfectionisme, talent of valkuil” (Anja Copejans)

Perfection is a bitch. Wist je dat perfectionisme maar liefst 15 symptomen kent, die ook in je relaties een vernietigende rol kunnen spelen, zowel op professioneel als persoonlijk niveau? Bij een aanzienlijk deel van de bevolking leeft de onweerstaanbare drang naar perfectionisme. Voor perfectionismecoach en auteur Anja Copejans heeft deze geen geheimen meer. Met haar interactieve lezing wil zij het publiek sensibiliseren zodat je zélf aan de slag kan met je eigen perfectionismepatroon. Ga voor een leven in balans: ze leert je anticiperen op de verschillende symptomen die voor negatieve stress zorgen in je leven en verklapt je de nodige tips & tricks.  Een eye-opener en dus niet te missen!

Waar? In de bibliotheek

Wanneer? Woe 6/11 om 20.00 u.

Prijs? Gratis

Info? Vooraf reserveren is verplicht via 013/67 01 10 of bibliotheek@laakdal.be

Organisatie? Bibliotheek Laakdal i.s.m. Davidsfonds Laakdal en KWB Laakdal. Wenst jouw  vereniging ook eens samen te werken met de bib voor een lezing of een andere activiteit? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gezonde voeding: “Terug naar natuurlijke voeding” (Pascale Naessens)

Velen onder ons willen gezonder gaan eten, maar vragen zich af hoe je dat doet. Het heeft weinig te maken met wilskracht, maar veel met inzicht. Leer tijdens deze avond de kracht van natuurlijke voeding en intuïtief eten kennen. Pascale schetst de hedendaagse problematiek met voeding en plaatst die in een ruimere context: hoe heeft de mens doorheen de evolutie gegeten, en wat eten we nu? Welke gevolgen heeft natuurlijke voeding voor ons lichaam? Deze gegarandeerd boeiende lezing wordt afgesloten met een vragenronde. Pascale Naessens ken je ongetwijfeld als de succesvolle auteur van diverse kook- en lifestyleboeken.

Waar? Grote zaal van Het Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

Wanneer? Do 14/11 om 20.00 u.

Prijs? € 5 :  koop vooraf je ticket aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of in de bib.

Info? 013/67 01 20 of bibliotheek@laakdal.be

In samenwerking met KWB-Laakdal

Organisatie? Bibliotheek Laakdal i.s.m. Davidsfonds Laakdal en KWB Laakdal. Wenst jouw  vereniging ook eens samen te werken met de bib voor een lezing of een andere activiteit? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hoogsensitiviteit: “Leven met HSP“ (Hanne Troonbeeckx)

Als Hanne Troonbeeckx een vrouw is die geroemd wordt om haar mooie fysieke verschijning, dan zijn het haar emoties die Hanne écht prachtig maken als mens. In 2015 kwam ze uit de HSP-kast. Ze leefde op dat moment al jaren boven haar eigen grens. Ze voelde zich anders dan de rest, zonder te weten wat de precieze oorzaak was. Tot ze een boek over HSP las en de puzzelstukjes in mekaar vielen. Ze leerde zichzelf leven met haar hoogsensitiviteit.  Gewezen VTM-omroepster, presentatrice en actrice is Hanne tegenwoordig ook happiness- en HSP-coach in haar praktijk ‘The Happy Factory’.  Als coach wil ze ook andere mensen hun eigen gebruiksaanwijzing leren vinden én gebruiken. Want met HSP valt te leven: als je lichaam, geest en emoties in balans zijn, loopt je leven gesmeerd.  Kom luisteren naar – en leren van- haar verhaal.

Waar? In de bibliotheek

Wanneer? Di 19/11 om 19.30u.

Prijs? Gratis

Info? Vooraf reserveren is verplicht via 013/67 01 10  of bibliotheek@laakdal.be

Organisatie? Bibliotheek Laakdal i.s.m. Davidsfonds Laakdal en KWB Laakdal. Wenst jouw  vereniging ook eens samen te werken met de bib voor een lezing of een andere activiteit? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Kankeronderzoek: “De lange tocht” (Prof. Johan Swinnen)

Professor Swinnen is een gerenommeerd kankeronderzoeker aan het Leuvense Kankerinstituut. Acht jaar geleden kwam de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn eigen zoon een tumor werd vastgesteld. Johan beloofde om van Leuven naar Compostela te lopen als zijn zoon de ziekte zou overleven. Intussen heeft hij gelukkig die belofte mogen waarmaken: met meer dan 850 brieven van & voor kankerpatiënten in zijn rugzak stak hij een hart onder de riem van vele mensen. Swinnen vertelt over zijn lange tocht als kankeronderzoeker én als papa van een patiënt. Aan de hand van o.a. foto’s en filmfragmenten neemt hij ons mee op weg en schetst hij hoe ook kankeronderzoek een lange tocht  aflegt. Een inspirerende voordracht die hoop brengt …

Waar? In de bibliotheek

Wanneer? Di 26/11 om 20.00 u.

Prijs? Gratis

Info? Vooraf reserveren is verplicht via 013/67 01 10 of bibliotheek@laakdal.be

In Samenwerking met Davidsfonds Laakdal

VERHUISWOEDE BIJ VLAAMS BELANG LAAKDAL

Vlaams Belang werd eind mei de grote winnaar van de verkiezingen in Laakdal. Van de vijf kandidaten op een zitje in de gemeenteraad werden er maar liefst drie gekozen. Een winst van twee t.o.v. vorige keer toen Ludo Callens het alleen moest redden voor rechts.

Maar wat bleek? Twee van de gekozenen namen spoedig ontslag wegens verhuizing naar elders. Zij werden vervangen door twee ‘niet verkozen’ kandidaten.

En wat blijkt nu? Weer eentje van de drie blijvers kan niet meer zetelen omdat hij aan … verhuizen toe is en neemt dus ook ontslag.

Zodoende blijven er twee VB’s over in de ‘raad’ om de belangen van de partij te behartigen.

Dat houdt in dat de gemeenteraad de volgende vijf jaar van de legislatuur zal werken met één man minder. Daardoor wordt de meerderheid in verhouding ook iets sterker.

bijWOnen van EEN ‘RAAD’

* Vandaag dinsdag 22.10 is er weer gemeenteraad. De dagorde vindt U hieronder. Als U belangstelling hebt voor één of meerdere punten op de dagorde en graag de ‘raad’ bijwoont, kan dat vanop de publieksruimte.

GEMEENTE LAAKDAL

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 22 oktober 2019 om 20:00 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

   DAGORDE

OPENBARE ZITTING. 01.01 Notulen voorgaande zitting.

 

02.01 Kennisname van het ontslag van een raadslid – Lien Van Thielen.

 

02.02 Reglement tot delegatie en toewijzen bevoegdheden gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen.

 

02.03 Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerde samenwerking.

 

03.01 Goedkeuring budgetwijziging 2019 kerkfabriek Sint-Gertrudis Vorst.

 

03.02 Aktename budgetwijziging 2019 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef Veerle.

 

03.03 Reglement inzake centraal kasbeheer, inning geringe dagontvangsten en provisie geringe exploitatie-uitgaven.

 

03.03.a Uitblijven meerjarenplanning.

 

12.00.a Oplopende kosten schooltje Veerle Heide (Schanske).

 

12.00.b Teruglopende leerlingen De Schans.

 

13.01 Beslissing over de zaak van de wegen: tracé verbreding Eikenstraat.

 

13.01.a Toegankelijkheid publieke gebouwen.

 

13.01.b Klachten illegale vossenklemmen.
15.00.a Buurthuis.

 

16.00.a Ongevallen kermis Eindhout.

 

16.00.b Toegestane snelheid Lakstraat te hoog.

 

16.00.c Vervoerregio – opmerkingen vanuit Gemeente Laakdal.

 

17.00.a Verlichting Kakelnestje Veerle.

 

21.01 Goedkeuring concessievoorwaarden cultuurhuis ”t Fortun’, Smissestraat 3, Laakdal.

 

21.02 Goedkeuring aanpassing gebruiks- en tarievenreglement gemeenschapscentrum Laakdal.

 

23.00.a Wederkerend probleem hangjongeren in Laakdal.

 

29.01 Fluvius OV. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 december 2019.

 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.

29.02 Fluvius Antwerpen. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19 december 2019.

 

Goedkeuring agenda, statutenwijziging, realisatie partiële splitsing door overneming en vaststelling van het mandaat.

 

29.03 Fluvius Limburg. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 december 2019. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat.

 

29.04 IOK. Goedkeuring statutenwijziging en goedkeuring agenda BAV van 5 november 2019.

 

29.05 IOK. Buitengewone algemene vergadering d.d. 5 november 2019. Voordracht en mandatering gemeentelijk afgevaardigden.

 

29.06 IOK Afvalbeheer. Goedkeuring statutenwijziging en goedkeuring agenda BAV van 5 november 2019.

Voorafgaand aan de eigenlijke raad is er ook nog een raad voor Maatschappelijk Welzijn. Die begint reeds om 19:30 u. Ook dit is een openbare zitting waarop U welkom bent.

BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 22 oktober 2019 om 19:30 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

DAGORDE
OPENBARE ZITTING

01.01
Notulen voorgaande zitting.

02.01
Reglement tot delegatie en toewijzen bevoegdheden OCMW-raad aan het vast bureau.

02.02
Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerde samenwerking.

03.01
Reglement inzake centraal kasbeheer, inning geringe dagontvangsten en provisie geringe exploitatie-uitgaven.

11.00.a
Mantelzorgpremie.

12.00.a

Zorgraad voor de eerstelijnszorgzone.

12.00.b
Buddy-werking.

29.01
IOK. Goedkeuring statutenwijziging en goedkeuring agenda BAV van 5 november 2019.

DE BRUG VAN STELEN …

Wie tegenwoordig van Eindhout naar Geel moet, doet er ‘s ochtends dubbel zo lang over als weleer. Door het afsluiten van de brug in Stelen zit het verkeersknooppunt aan Geel-Oost potdicht.

Lang aanschuiven en regelmatig een ongeval met blikschade is het gevolg. We kunnen dit weglachen en stellen dat binnen twee maanden alles achter de rug is. Twee maanden om ‘s ochtends en ‘s avonds minder tijd te spenderen, met bijvoorbeeld je kinderen, is er teveel aan.

Daarom vroeg Stein Voet, de man achter #jijbentlaakdal , burgemeester Tine Gielis om contact op te nemen met AWV, de wegbeheerder, en om maatregelen te treffen.

De doorstroming aan de verkeerslichten verloopt verre van vlot. Zijn ze slecht op elkaar afgestemd? Of kunnen er andere maatregelen genomen worden?  Stein hoopt snel op een antwoord én maatregelen.

‘CAMPUS EINDHOUT’ KLOOSTERHOF

Campus Eindhout is een onderdeel van de grote school voor buitengewoon onderwijs in Oosterlo, nl. Buso Oosterlo. Een 15-tal jongeren heeft begin september zijn intrek genomen in de klascontainers naast het welbekende Kloosterhof.

Op hun grote Campus biedt Buso Oosterlo opleidingsvorm 1 aan. Hier worden de leerlingen voorbereid op een toekomst in een dagcentrum of om aan de slag te gaan als begeleid werker of vrijwilliger.

Binnen deze opleidingsvorm zitten type 2-leerlingen. Deze jongeren hebben een verstandelijke beperking.  Eveneens in Oosterlo, in opleidingsvorm 2, worden leerlingen klaargestoomd om in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats aan de slag te gaan.

Binnen opleidingsvorm 1 zijn ook type-9 leerlingen ondergebracht, jongeren met een stoornis uit het autismespectrum en een (rand)normale begaafdheid. Het zijn deze jongeren die begin september hun intrek genomen hebben in de klascontainers in het naastgelegen Kloosterhof.

Het gaat over een groep van ongeveer 15 leerlingen. Hun leeftijd varieert van 13 tot 21 jaar. Getracht wordt om de leerlingen een zinvol en gevarieerd lessenrooster aan te bieden binnen volgende domeinen: leren, vrije tijd, werken, wonen en budget.

Dat gebeurt aan de hand van een evenwichtige mix tussen momenten in – en momenten buiten de klas, met een afwisseling tussen cognitieve vakken en meer praktisch gerichte vakken, met rustige bezigheden en meer fysiek uitdagende activiteiten. Het welbevinden van de leerlingen staat hierbij steevast op de eerste plaats.

Rob Van Gelder
Directeur Buso Oosterlo
T : 014/86 11 47
E :
Rob.VanGelder@buso-oosterlo.be

Het jongste gemeentenieuws …

           SUBSIDIE STROOMVERSNELLERS

  • Het gemeentebestuur zal een subsidie van 11.906 euro van het Vlaams Energieagentschap gebruiken om een energiezuinige verlichting voor de sporthal te realiseren. De bestaande verlichting van de oude sporthal is verouderd en vooral niet zuinig.
    Er zullen ook zonnepanelen geplaatst worden die jaarlijks 33.000 kWh groene elektriciteit zullen produceren.
    Daardoor zal jaarlijks 51 ton CO2 minder uitgestoten worden. De investering zal na 5 jaar terugverdiend zijn.”

            RENOVATIE STOOKPLAATS

  • Voor de stookplaatsrenovatie van de gemeentelijke basisschool Eindhout werden andere subsidies goedgekeurd ter waarde van 16.000 euro. Ook dit project wordt uitgevoerd. Door deze optimalisatie zal het energieverbruik gevoelig dalen

            ‘t FORTUN

  • Om een goede uitbating van ’t Fortun in Groot-Vorst te garanderen, worden de concessievoorwaarden herschreven. Die zullen op de gemeenteraad van oktober of november voorgelegd worden.
    Ondertussen is er nog toegang voor structurele gebruikers zoals de fanfare, muziekschool, dansles,…. Nieuwe reservaties worden evenwel niet aangenomen tot er een nieuwe uitbater is aangesteld.

Belang en samenaankoop van rookmelders

Maandag 14 oktober nodigt CD&V Laakdal een specialist van de brandweer uit die uiteenzetting komt geven over het brandveilig maken van je woning én het belang van rookmelders.

‘Omdat rookmelders vanaf januari 2020 verplicht zijn in iedere woning kwamen we op het idee om een infomoment te organiseren voor de burgers. Tijdens deze uiteenzetting krijgt de burger meteen de nodige informatie over waar men op moet letten bij de aankoop van een rookmelder’, aldus gemeenteraadslid en initiatiefnemer Bob Nysmans.

Hiervoor doet de Laakdalse CD&V-afdeling beroep op onderofficier Jef Daems van de Brandweerzone Kempen.

‘Een rookmelder is van levensbelang. Ze beschermen jou, je medebewoners én je volledige inboedel’, weet bestuurslid Jan Catry die zelf slachtoffer werd van een woningbrand enkele jaren geleden. Hij ondersteunt dit initiatief en hoopt hiermee tal van Laakdallers te kunnen bereiken.

‘We koppelen aan deze infoavond een samenaankoop van rookmelders. Na afloop van deze infoavond kunnen burgers rookmelders bestellen tegen een gunstig tarief. We hopen dat met dit initiatief de Laakdalse woningen uitgerust worden met een rookmelder’,  voegt CD&V-voorzitter Stein Voet toe.

Geïnteresseerden heten we graag welkom op maandag 14 oktober om 20u in ‘Zaal Druivenrank’ Veerle. De inkom is gratis.

Veilig rustig rijden

 Sinds 1 oktober tref je in Laakdal op diverse locaties borden aan met de slogan: ‘Control Cruiser – bedankt om relax te rijden’.

 Uit een onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde blijkt namelijk dat de meerderheid van de bestuurders bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig heeft.

  “Dit bord zal de bestuurders daarbij helpen”, stelt schepen van Mobiliteit Frank Sels. “We hebben de borden niet alleen in de schoolomgevingen aangebracht maar ook op andere plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen zoals aan bushaltes, jeugdverenigingen, sporthal, sportaccommodaties, …Door de snelheid aan te passen aan de omgeving wordt het voor ons allemaal een heel stuk veiliger.“

 

“Ook op de kindergemeenteraad kaartten vele kinderschepenen de te hoge snelheid aan. Het is dus onze taak om hier naar te luisteren en ons gedrag aan te passen. Samen maken wij Laakdal dan ook een klein stukje veiliger”, besluit Frank Sels.

1 2 3 13