VUREN KIJKT VERDER 2

TWINTIG beeldhouwers en EEN verloren beeld! – deel ÉÉN –

 

Jullie moeten het toegeven , de titel klinkt geheimzinnig , maar het is zoals bij een aantal mensen : ze zijn een beetje anders dan ze eruit zien. Soms veel beter , soms.. Dus wie denkt dat er al een van die beelden gepikt is in en rond de kerk van Veerle , die vergist zich.

Het gaat wel degelijk om een beeld dat echt verdwenen is en op dit moment in het bezit is van iemand die de rechtmatige eigenaar niet kan zijn .

En nu sluit ik aan bij de geheimzinnige oproep die er de week voor het begin van de lockdown op de enige echte oude Veerlese facebooksite verscheen , en waar de inwoners van Varendonk werden opgeroepen om te letten “op hun zaak”. Meer stond er niet , maar het stond wel in grote letters. Wij schreven eerste week van maart , vier maanden geleden.

Op dat moment waren een deel mensen hun hersenen aan het pijnigen en vroegen ze zich af : waarover kan dat toch gaan. Ze drongen op de website aan op duidelijkheid ,maar het antwoord kwam niet.. Want… Een week later had iedereen nog slechts belangstelling voor een zaak : Corona .

En toen in die eerste coronaweek het noodlot in Veerle onmeedogend toesloeg kon er ook geen aandacht meer zijn voor de Varendonkenaren die op hun zaak moesten letten. Er waren plots andere dingen om op te letten en om mee bezig te zijn .

Maar dat betekende wel  dat de zaak waarvoor aandacht werd gevraagd in “ge zaa va Vejel as…. “ ook stilviel . In tegendeel.

Om bij de kern van het verhaal terecht te komen ,moet ik jullie in de teletijdmachine meevoeren naar een jaar of vijf geleden toen er in “ Jaarboek 8 van Laakdal” een artikel verscheen over veertig jaar Laakdal , en er in dat artikel ook een aantal paragrafen voorkwamen over de fusie in 1971 van Varendonk met Veerle.

Daar werd toen verwezen naar de dubbelnaam die de gemeente had gedragen in het Ancien Regime , en tot 1794, namelijk gemeente Watereinde -Varendonk .

Het eigenaardige is dat de mensen die nu Varendonk-kermis vieren dat doen op de plaats die eigenlijk het gemeentedeel Watereinde was.

Watereinde was het makkelijkst bereikbaar en lag tussen Veerle en Zammel , waar Varendonk veel verder van een veel gebruikte weg lag . Het bestuur van de gemeente speelde zich honderden jaren geleden en zelfs tot de fusie af op het territorium van Watereinde.

Het heel oude kleine gemeentehuisje stond in Watereinde , en heette honderden jaren tevoren op de oude kaarten “kapel van Watereinde “ en daarin stond een heel oud Mariabeeld , Onze- Lieve- Vrouw van Watereinde . Daarover ging de oproep die door Corona aan de aandacht werd onttrokken .

En daarvan ga ik morgen de ontknoping vertellen in deel twee. Wie zijn nieuwsgierigheid en niet kan bedwingen , kan ik aanraden nog eens te kijken in Jaarboek 8 van Laakdal….. Sorry , maar daarom zeker tot morgen,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE POMP IN VEERLE

In het midden van de dorpskom van deelgemeente Veerle staat nog steeds een dorpspomp. Midden de voormalige pensenpoel. Die pensenpoel diende vroeger voor brandbestrijding en als drenkplaats voor het vee.

° Alleen de bewoners van het dorp konden van het pompwater genieten. Mensen die verderaf woonden hadden immers niet de nodige transportmogelijkheden.

° De pomp kwam er destijds op vraag van vele dorpsgenoten. Mensen die in of aan de rand van de dorpskom woonden en thuis niet konden beschikken over drinkbaar drinkwater. Nochtans had vrijwel ieder huis zijn eigen waterput. Over de hygiëne van toen zullen we het maar niet hebben

° De pomp is nu helemaal passé, niet meer geschikt voor die taak. Ze bleef wel staan als blijvende herinnering aan de tijden van toen en … omdat ze een mooi dorpsmonument is.

(eigen foto’s uit 2010 – herdenking 100 jaar kerkbrand – eentje later … zie het groen)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

EN OP ONMIDDELLIJK VERZOEK …meer foto’s van 100 jaar herdenking kerkbrand – alleen met de pomp erbij!
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Nieuwe kaaimuur in Meerhout-Laakdal

Betonfabriek De Bonte en De Vlaamse Waterweg nv slaan de handen in elkaar en investeerden samen in de bouw van een nieuwe kaaimuur langs het Albertkanaal in Meerhout/ Laakdal.

Betonfabriek De Bonte investeerde in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv het afgelopen jaar ruim 1 mio euro in de aanleg van een nieuwe laad- en loskade langs het Albertkanaal in Meerhout.

“De waterweg biedt een slim en sterk alternatief voor het dichtslibbende wegverkeer.”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De nieuwe kade heeft een lengte van 300 m en een diepgang van 3,5 m. Daardoor kan ze schepen tot 5.000 ton ontvangen, beladen en lossen. Ze ligt naast de eigen spooraansluiting van Betonfabriek De Bonte en vormt hiermee de sluitsteen van het multi-modale platform waarmee stukgoederen dankzij het gebruik van alternatieve vervoersmethoden of “model shift” van de weg kunnen gehaald worden.

De Vlaamse Waterweg nv heeft de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in de transportketen nog beduidend te vergroten, in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen. “Tegen 2030 willen we jaarlijks zowat 6 miljoen vrachtwagenritten van de weg halen.”

What do you want to do ?

New mail

permanente beeldententoonstelling

Kerkfabriek Veerle-Laakdal organiseert in de komende zomermaanden een ‘permanente beeldententoonstelling’ in en rond de kerk van Veerle-Dorp. 
* Een 18-tal (12 op de foto) kunstenaars , met centrale gast onze eigen Jef Van Leeuw (foto) en o.a. Willem Vermandere , exposeren in de kerk van Veerle (foto’s onder).
– Lees onderaan de bijdrage van Willem Vermandere –
* De tentoonstelling loopt vanaf nu tot zondag 30 augustus. 
* De kerk zal elke dag open zijn van 10 tot 17u. 
* Uiteraard is de tentoonstelling helemaal gratis te bezoeken. Zeker komen kijken.
*** Een impressie van de voorstelling deze namiddag …  scrollen maar !
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ZONNERUN … 2014

Op 5 juli 2014, vandaag exact 6 jaar geleden, werd in Eindhout de jaarlijkse Zonnerun gereden met gehandicapten uit de regio. Die lieten zich helemaal niet afschrikken door het slechte weer, hun rijders evenmin. Voor dit weekend stond er weer een Zonnerun gepland. Dit keer was het coronavirus de grote spelbreker. Een paar fotootjes van toen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Alledaags ritje

2 juli bulkte niet meteen van ‘nieuws’. En het weer was goed, want droog. Tijd voor een alledaags ritje met een scholier aan het begin van een heel lange vakantie. Niet de laatste uitstap van die aard, vrees ik met wat binnenpretjes. Een kleine impressie die begon met een een juffrouw op een paard en eindigde met een patattenveld in bloei. Mooi en dichtbij.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wensboom…

Op vraag van de Chirojongens Albatros Groot-Vorst heeft de gemeente Laakdal op de Markt, voor het voormalige politiebureau van Groot-Vorst, een wensboom geplant. De kleurige boom zal de volgende weken roteren in de deelgemeenten.

° “Wij hebben dit initiatief genomen omdat wij deze gekke coronatijd wat meer kleur willen geven”, legt hoofdleider Elewout Vandeweyer uit. “Het is de bedoeling dat zowel de inwoners als de leden van de Chiro hun wensen in de boom komen hangen. En dat heel veel mensen ze komen lezen. Schepen van Jeugd Frank Sels is opgetogen: “Zulke initiatieven kunnen wij alleen maar aanmoedigen en steunen. Het brengt wat leven in de brouwerij!”

° De boom zal ongeveer 3 weken op de Markt in Groot-Vorst staan, nadien 3 weken naast de kerk in Veerle-Heide, dan aan de sporthal in Veerle en aansluitend  aan de kerk in Klein-Vorst. De kerk in Eindhout is zijn laatste pleisterplaats vooraleer hij ergens in de gemeente een definitief onderkomen vindt.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NIEUWE  POLYVALENTE ZAAL IN EINDHOUT

Dit najaar nog wordt naast de Gemeentelijke Basisschool Eindhout een polyvalente zaal gebouwd. Er komt een nieuwe turn- en judozaal en er is ruimte voor buitenschoolse kinderopvang (BKO)

Benny Smets (schepen van Sport en Klimaat): “Judoclub Samurai krijgt een spiksplinternieuw judolokaal met cafetaria. Tijdens de bouw zullen de trainingen van de judoclub plaatsvinden in de turnzaal van De Schans in Veerledorp. De nieuwe turnzaal kan de piekmomenten in de sporthal opvangen.”

Raf Moons (schepen van Welzijn en Gezin): “Door de bouw van een nieuwe Buitenschoolse kinderopvang (BKO) vervallen de huurkosten van de huidige BKO.”

Frank Sels (schepen van Mobiliteit): “Er zijn 36 nieuwe parkeerplaatsen in waterdoorlatende klinkers voorzien. En meer nog: het nieuwe buck-e-project beloont de kinderen die met de fiets te voet naar school komen met dukaten die zij o.a. bij de lokale handelaars of op de kermissen kunnen inruilen.”

Tine Gielis (burgemeester): “Een deel van de kostprijs van dit bouwwerk wordt gesubsidieerd door Agion. Hiervoor werd in 2011 al een subsidiedossier aangevraagd dat … in mei 2020 werd toegezegd.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Ondersteuningsmaatregelen corona

What do you want to do ?

New mailDe impact van de coronacrisis is enorm, zeker voor zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen die hun activiteiten verplicht moesten stopzetten. Daarom neemt gemeente Laakdal diverse economische en sociale maatregelen om de getroffen Laakdallers te ondersteunen. “Al is de uitdaging groot; samen kunnen we deze moeilijke periode overbruggen.”; aldus burgemeester Gielis.

De impact van de coronacrisis is enorm, zeker voor zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen die hun activiteiten verplicht moesten stopzetten. Daarom neemt gemeente Laakdal diverse economische en sociale maatregelen om de getroffen Laakdallers te ondersteunen. “Al is de uitdaging groot; samen kunnen we deze moeilijke periode overbruggen.”, aldus burgemeester Gielis.

Zuurstof voor ondernemers

Jurgen Mensch (schepen van Financiën en Lokale economie): “Als gemeente willen we onze handelaars, ondernemers en horeca meer financiële zuurstof geven. Daarom zullen we o.a. de retributie op het gebruik van het openbaar domein voor ambulante activiteiten en de gemeentebelasting op motoren verminderen. Daarnaast staan we een huurvermindering van 3 maanden toe voor concessionarissen.”

Een steuntje voor elke inwoner

Raf Moons (schepen van Welzijn en Gezin): “De coronacrisis treft ons allemaal. Als extra ruggensteuntje schenken we iedere Laakdalse inwoner een cadeaubon van 10 euro die men kan inruilen bij een Laakdalse handelaar. We bieden inwoners echter de kans om hun ontvangen cadeaubon te schenken aan het OCMW dat ervoor zorgt dat deze terechtkomt bij gezinnen die het moeilijk hebben. Ook post-corona blijft Laakdal een hartverwarmende, solidaire gemeente.”

Ademruimte voor verenigingen

Benny Smets (schepen van Sport): “Ook verenigingen hebben heel wat inkomsten zien wegvallen. Het is belangrijk ook hen perspectief te geven. We staan een huurvermindering van 3 maanden toe voor huurders van sportterreinen en gebruikers van gebouwen. Voor de verdeling van de subsidies kunnen de verenigingen dit jaar uitzonderlijk een vereenvoudigd dossier indienen. Hun subsidie wordt dan berekend op basis van het gemiddelde van de voorbije 5 jaren. Indien nodig zullen we de uitbetaling tevens vervroegen.”

Veilige evenementen

Gerda Broeckx (schepen van Cultuur en Feestelijkheden): “Er leven momenteel nog wat onduidelijkheden over de richtlijnen voor de organisatie van evenementen. Het staat echter vast dat onze zomer er anders dan normaal zal uitzien. Vele evenementen werden afgelast of uitgesteld. Desondanks willen wij er een dynamische zomer van maken met kleinschalige en veilige initiatieven. We volgen de federale maatregelen op de voet en informeren de organisatoren van zodra er meer duidelijkheid is.”

Zomeraanbod voor jongeren

Frank Sels (schepen van Jeugd): “De voorbije weken sloegen onze vrijetijdsdiensten de handen in elkaar voor de organisatie van een boeiend en vooral veilig zomeraanbod voor de Laakdalse jongeren. Mits reservatie kunnen onze kinderen coronaproof deelnemen aan de speelpleinwerking, omnisportweken of buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast zal elk Laakdals kind tussen 6 en 12 jaar een doe-boek ontvangen vol leuke tips om onze eigen buurt te ontdekken.”

Aandacht voor onderwijs

Tine Gielis (burgemeester): “Ook in deze uitzonderlijke periode ontfermen leerkrachten en kinderverzorgsters zich met de warmste zorgen over onze kinderen. We vinden het belangrijk dat zij zich goed en veilig kunnen organiseren. Daarom leverden wij ter ondersteuning herbruikbare mondmaskers, plastic gelaatsschermen en mobiele wasplaatsen voor alle scholen. Deze wasstraten worden deze zomer ter beschikking gesteld voor gebruik door de jeugdverenigingen tijdens het kamp.

* Bovenstaande initiatieven omhelzen slechts een gedeelte van de ondersteuningsmaatregelen. Benieuwd naar het volledig actieplan? Lees er alles over op www.laakdal.be.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3