GEEN VERKEERSLICHTEN

° Onlangs vroegen we Frank Sels (schepen openbare werken) of er verkeerslichten komen om van de Hei naar/van Averbode te rijden over het nieuwe fietspad in aanleg. Neen dus. Wel een erg beveiligd oversteekpunt …
° Probeer even te volgen op te tekening hieronder.
° Lees ook het uitgebreide relaas van Frank over het fietspad op mijn Facebook…

: er komen geen verkeerslichten in de Lakstraat, maar een beveiligd oversteekpunt, een beetje vergelijkbaar zoals aan taverne het Laak, met middengeleider en asverlegging.

ludo : — probeer even mee over te steken van Lakstraat naar overkant nieuw fietspad in aanleg – zie je die twee wegversmallingen (roze)- ze moeten je op een veilige manier naar en van Averbode brengen – best te doen, denk ik …
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VEERLE-HEIDE-AVERBODE-ABDIJ

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe fietsverbinding tussen Veerle-Heide en Averbode-Abdij. Ook vandaag zaterdagvoormiddag was het zwaar geschut nog druk in de weer met de bedding van het nieuwe pad. Op de linkerkant van de baan nog wel, daar waar het merendeel van de belangstellenden op een nieuw pad aan de rechterkant hadden gehoopt.

° Eén vraagje rolt nu vrijwel altijd van de lippen van de nieuwsgierige kijkers :“Hoe gaat de fietsovergang van de Averboodsebaan op Veerle-Hei gebeuren? Komen er lichten misschien?” We vragen het Frank Sels , ontwerper van de erg belangrijke want  toeristische verbindings-troef van Kempen en Hageland. Het mag op Facebook, Frank.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Excelsior en Netezonen winnen en leiden

Vandaag 13 september ging ook de provinciale voetbalcompetitie van start. De Laakdalse ploegen spelen alle drie in 3C.  (foto-konijn op de plein)

°  Excelsior Vorst en Netezonen haalden meteen de sloophamer uit. De Groenwitten maakten thuis Linda Olen in met duidelijke 5-2-cijfers. Netezonen liet zich evenmin onbetuigd. Het ging Beerzel met liefst 2-4 aftroeven.

Onnodig te zeggen dat beide ploegen ook meteen bovenin het klassement te vinden zijn.

° Volgende zondag krijgen we al een eerste dorpsderby. VV Laakdal, dat vandaag niet verder kwam dan 1-1 bij KFC Katelijne Waver, krijgt leider Excelsior Vorst op bezoek. We kijken er al naar uit.

DE VISIE VAN MARNIX

Katelijne – VV Laakdal : 1-1

Een vrij onbekende tegenstander op een smal maar gaaf veld. VV trad aan met een vernieuwde ploeg. De thuisploeg vloog er meteen in en al na 2′ moest doelman Vansant de meubelen redden.

Onze jongens geraakten amper onder de druk uit, en kwamen bijna niet over de middellijn. De bezoekers hielden ook stand na een tweede stormoffensief. Veel druk van de thuisploeg, slechte passes, verre van champagnevoetbal.

Katelijne, dat sterk had ingekocht en vorig seizoen nog 3de eindigden, was de betere ploeg. 8′ voor rusten kwam het dan toch op voorsprong met een intikker aan de tweede paal. 1-0 en daar mochten de bezoekers op dat moment niet om klagen, want de Laakdalse goalie, moest meermaals de meubelen redden.

De tweede helft begon wat beter voor de bezoekers, maar Katelijne was een sterk team. Toch drong VV aan en op het kwartier ging Kenis op rechts door en werd gehaakt. Even daarvoor werd Nevelsteen ook al gepakt in de 16m, dus terechte strafschop.

Jarne Nevelsteen werkte beheerst af met zijn eerste officiële van het seizoen. 1-1 Een klein wondertje, maar ook dat is voetbal.

Een kwartier voor tijd begon de laatste bestorming van Katelijne. Pompen of verzuipen voor VV, maar het hield stand en sleepte uiteindelijk een krap gelijkspel uit de brand. Hier zullen weinig ploegen komen winnen. KATelijne…, dat was niet van de POES…

Doelpunten : 37′ Katelijne, 1-0 58′ Jarne Nevelsteen (pen), 1-1

Conclusie : Knap en fel bevochten punt en een prima referee (en leiding), die alles onder controle hield. VV-doelman Niels Vansant acteerde in een glansrol.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BEDRIJVIGHEID ALOM

Ook vanuit Averbode zie je grote bedrijvigheid bij de aanleg van het nieuwe , veilige fietspad naar Veerle-Heide. De bedding (foto) eindigt tussen de ijsjeswagens van de lekdreef en de ingang van de abdij. De heide bloeit nog steeds. Laatkomers hebben nog even de kans om het einde-zomerspektakel te komen bewonderen. In Schoot worden opnieuw bomen gekapt. Op termijn moeten alle dennen weg uit Averbode en Schoot om plaats te maken voor loofbomen. En op de parking van het Moment zagen we een niet-alledaagse toerbus.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wijziging in ophaling glas

Momenteel wordt glas opgehaald in twee sectoren, telkens op maandag. Om meer duidelijkheid te scheppen in de huis-aan-huisinzamelingen van glas zal de ophaling gewijzigd worden.

Vanaf 2021 , je hebt dus nog even tijd, zal de ophaling van glas voor de 2 sectoren samenvallen op maandag, dezelfde ophaaldag als alle andere fracties.

Klimaatschepen Benny Smets hierover: “Een goede zaak voor onze gemeente Laakdal. Dit maakt niet alleen de ophaalkalender eenvoudiger, maar ook zullen er geen vergissingen meer gebeuren in straten die op de grens tussen de sectoren liggen!”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

dE WERKEN ZIJN GESTART

Op de Averboodsebaan in Veerle werd vandaag begonnen met de aanleg van een breed en veilig fietspad vanaf Veerle-Heide tot aan de abdij Averbode. De eerste bomen zijn intussen reeds geveld. Alle toegangswegen naar de arbeidsplaats werden hermetisch afgesloten. Op Veerle-Heide was er drukker verkeer omwille van de omleidingen. Een paar voetgangers geraakte wel dichtbij.

What do you want to do ?

New mail

Geschiedenis van Laakdal

Op nieuwsarme dagen als vandaag is het goed om her en der wat te scrollen en … merkwaardige dingen te vinden. Dingen die wellicht alle inwoners van Laakdal aanbelangen als “Wat was er voor de fusie van gemeenten in 1977?” Oftewel ‘De voorgeschiedenis van Vorst – Veerle en Eindhout’ , in 1977 versmolten tot Laakdal. (kijk onderaan de bronnen die geraadpleegd werden)

Geschiedenis van Laakdal

De Laak vormt de natuurlijke grens van de gemeente Veerle. Door een laag gelegen gebied van broeken en beemden is dit de voornaamste waterloop.

  • De fusiegemeente Laakdal werd gevormd op 1 januari 1977. In feite is het dus fout om hiervoor over ‘Laakdalse geschiedenis’ te spreken. De deelentiteiten van Laakdal: Eindhout, Varendonk, Veerle en Vorst kunnen namelijk op een veel langere geschiedenis terugblikken. Deze geschiedenis is voor elke entiteit verschillend, aangezien ze ressorteerden onder verschillende grondheren, bestuurlijke indelingen en bisdommen.
  •  De Laak (met bijrivieren Kleine- en Rode Laak) is tegenwoordig één van de meest vervuilde waterlopen in België. Bij hevige regenval in de winter overstroomt ze vaak. In een droge zomer krimpt ze tot een grachtje. Niet moeilijk, want ze is al meer dan twee decennia lang niet meer geruimd.

° De start van geschiedenis wordt over het algemeen gelegd bij het eerste geschreven document, ervoor spreken we van archeologie. In die zin begint de geschiedenis van de Laakdalse deelgemeenten op heel verschillende momenten, met Vorst als eerste genoteerde naam.

° In 877 bevestigde de West-Frankische koning Karel de Kale aan de abdij van Nijvel het bezit van Vorst. Deze bevestiging werd in 897 door Zwentibold, koning van Lotharingen, herhaald. De abdij was niet bij machte de verafgelegen bezittingen te besturen en gaf haar bezit na verloop van tijd in leen aan de familie Vandergalen, bezitters van een leenhof op de Borcht.

Vanaf de twaalfde eeuw begonnen de Graven van Leuven en later de Hertogen van Brabant hun voogdijrechten op abdijen en kloosters uit te breiden en eigenden ze zich vele rechten en bezittingen toe. Dit gebeurde ook met Vorst.

° In de dertiende eeuw bezat de Hertog van Brabant de rechten op de nog niet ontgonnen gronden en de heerlijke rechten. De abdij van Nijvel en haar leenmannen, de Vandergalens, behielden de rechten op de oudste ontgonnen gronden en de rechten verbonden aan de kerk die ze in Vorst gesticht hadden, zoals de tiendeninning en het benoemen van de pastoor.

° In 1304 gaf de hertog zijn rechten in Vorst (samen met de helft van Meerhout) in leen aan Hendrik van Meldert. Via diens dochter bleef Vorst een eeuw lang in de familie van Wijer, een bastaardtak van de van Wezemaals. Door huwelijk kwam dit in 1398 onder bewind van de familie van Diest. Aangezien deze familie ook de andere helft van Meerhout bezat, hadden zij hier vanaf nu een groot geheel in handen. In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw vererfde Vorst samen met de andere Diestse bezittingen op de van Nassaus, die vanaf de zestiende eeuw ook prinsen van Oranje waren.

° Vanaf 1660 vormden Groot-Vorst en Meerhout een eigen heerlijkheid onder eenzelfde drossaard en de dorpen hadden een gezamenlijke gevangenis op de Borcht. Deze situatie zou blijven bestaan tot in 1794 de Oostenrijkse Nederlanden (België en Luxemburg) bij het Napoleontische Frankrijk werden ingelijfd.

Als gevolg hiervan bevindt een deel van de Vorste archieven zich in het nationaal archief in Den Haag, dat de archieven van de Nassause Domeinraad heeft overgenomen. Op kerkelijk vlak hadden de Vandergalens in de 14e eeuw hun rechten op de kerk, die ze te leen hielden van de abdij van Nijvel, overgedragen aan de abdij van Averbode.

° Veerle verschijnt pas veel later in de geschreven bronnen. Het was omstreeks 1200 in het bezit van het kapittel van Bierbeek. Dit kapittel werd rond deze tijd samen met al haar bezittingen door de heren van Bierbeek aan de St. -Nicasiusabdij van Reims geschonken. Deze abdij vormde het kapittel om tot een priorij die verder de bezittingen bestuurde.

Omstreeks 1300 verkocht de priorij al haar bezittingen in Veerle aan de abdij van Averbode. Deze bezittingen besloegen vooral de oudste ontgonnen gronden en de kerkelijke rechten, zoals de tienden.

° In Veerle waren het de machtige heren Berthout uit Geel die zich hadden opgeworpen als dorpsheren  die de rechten op de onontgonnen gronden en het bestuur verworden. Hierdoor ressorteerde Veerle tot het einde van het ancien régime onder het Land van Geel, dat later opging in het Markizaat Westerlo toen de familie de Merode het land van Geel via erfenis verwierf.

Naast de bezittingen van de priorij van Bierbeek had de abdij van Averbode ook het patronaatsrecht van de kerk van Veerle verkregen van de bisschop van Kamerijk. De grens tussen de bisdommen Kamerijk en Luik, die wellicht erg oud is, liep immers dwars door Laakdal, Veerle hoorde onder Kamerijk, Vorst en Eindhout onder Luik.

° In Eindhout stond de familie Berthout nog sterker: ze had er het bestuur, de kerk en de gronden in handen. Al vroeg werd hieruit een deel afgesplitst dat in handen kwam van de abdij van Tongerlo, het zogeheten Eindhout-Hamme. Dit vormde in de praktijk een aparte gemeente en fuseerde pas op het einde van het ancien régime met de rest van Eindhout. Midden dertiende eeuw hadden de Berthouts hun rechten op de kerk van Eindhout afgestaan aan de abdij van Averbode.

° Varendonk tenslotte was een kleine heerlijkheid die oorspronkelijk afhankelijk was van de Berthouts. Nadat een van hun leenmannen dit in de twaalfde eeuw afstond aan de abdij van Averbode groeide het uit tot een aparte gemeente, vergelijkbaar met Eindhout-Hamme in Eindhout. Varendonk zou ook na het ancien régime een aparte gemeente blijven tot het bij de fusies in de tweede helft van de twintigste eeuw bij Veerle werd gevoegd.

Zoals uit bovenstaande blijkt, speelde de norbertijnenabdij van Averbode een belangrijke rol in de economische en religieuze ontwikkeling van de Laakdalse deelgemeenten.

° In de late middeleeuwen zorgde de abdij van Averbode ook voor een onafhankelijk bestuurlijk statuut, los van het Land van Geel, voor de gebieden Varendonk, Blaardonk en Watereinde. Dit zou het begin betekenen van de latere miniatuurgemeente Varendonk, zonder kerk of school.

Vanaf de veertiende eeuw bestuurden de norbertijnen van Averbode ook de parochies, al waren deze in verschillende bisdommen gelegen. Eindhout en Vorst behoorden tot het bisdom Luik en Veerle behoorde tot het bisdom Kamerijk.

° De dorpen ontwikkelden zich verder aan een bescheiden knooppunt van wegen, waarvan de weg van Diest via Geel naar Turnhout de belangrijkste verkeersader was. In het kielzog van de linnennijverheid in de nabije steden en gemeenten als Diest, Geel en Mol kon er ook een beperkte textielnijverheid plaatsvinden, maar landbouw bleef de belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale bevolking.

Na het einde van het ancien régime kwamen de Laakdalse deelgemeenten allemaal terecht in het nieuw gecreëerde departement der twee Neten, later de provincie Antwerpen. Al vanaf de zeventiende eeuw was er een evolutie aan de gang waarbij een beperkt aantal families die op regionale schaal actief waren, steeds meer rijkdom en macht in handen kreeg.

° Dit zette zich door in de negentiende eeuw, toen een arme boerenbevolking grond pachtte van enkele rijke families. In Veerle was dit de familie De Zerezo de Tejada, die aan de Diestsesteenweg een kasteeltje bouwde.

° In Vorst was het de familie Schollaert, die o.a. een Belgisch premier leverde die in Klein Vorst een kasteeltje, het huidige kasteel van Meerlaar, oprichtte.

° In Eindhout was het de familie Vander Elst uit Brussel, die in 1854 het kasteel aan de Ossenstalhoeve liet bouwen. Het enige restant hiervan is de massief eiken trap die door dr. Jozef Weyns werd gebruikt bij de oprichting van zijn woning ‘Ter Speelbergen’ .

Geraadpleegde bronnen:

° LEENDERS, K.A.H.W., Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde: ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350), Walburg, 1996.

° LWGH, Jaarboek van Laakdal, 1 (1982), Laakdal, 6-7

° VAN LIEFFERINGE, Nick, Resultaten van het archeologisch onderzoek te Laakdal (Vorst) – Oost-Molenveld, s.l., 2009.

° VAN GEHUCHTEN, François, Veerle, arm en trots, Tielt, 1997.

° VAN GEHUCHTEN, François, Vorst groot en klein (877-1976), Laakdal, 1995.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MILLEKE BOS 88 JAAR JONG

En wie betrapten we vandaag als eenzame loper op Schoterheide? Milleke Bos uit den Houthoek in Groot-Vorst. Een flukse 88-jarige op training.

“Twee keer per week trek ik er op uit voor een rondje van 12 km”, begint Milleke al lopend aan zijn commentaar. “Weer of geen weer, om te lopen is het altijd goed. Ik loop altijd alleen, dan word ik niet afgeleid.” Nu dus wel.

“Volgende week begint mijn voetbalseizoen weer. Ik fluit nog steeds de wedstrijden van ‘De Ware Vrienden’. Bovendien vind ik het erg spijtig dat alle loopwedstrijden van dit jaar afgelast zijn. Ik deed ze allemaal mee. Neen, niet voor een resultaat, gewoon om ze uit te lopen.”

En verder …”Ja, ik ben ook nog steeds begeleider van de rolstoelpatiënten van de Winde. Dit jaar zijn we maar een paar keer op stap geweest door die ellendige corona. En ja, het klopt ook dat ik ouder ben dan vele patiënten. Niet erg, ik doe dat graag. Ik zou niet in hun plaats willen zijn. Mensen helpen heeft me altijd veel voldoening gegeven. Ik hoop dat nog heeeel lang te mogen doen.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Fietspad Averboodsebaan start  maandag 7 september

Maandag 7 september wordt met de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad tussen de Lakstraat en de Averboodse Baan, richting Abdij van Averbode (N165) gestart.

De baan zal afgesloten worden tussen 7 september en Kerstmis. “Dit is een dossier waar ik al jaren aan trek en werk. Ik ben dan ook enorm blij dat we eindelijk zo ver zijn!”, zegt schepen van Mobiliteit Frank Sels opgelucht!

Er werd gekozen voor asfalt. Het dubbelrichtingsfietspad wordt volledig vrij van de weg gelegd en loopt eigenlijk door de bosrand. Frank : “Het maakt fietsen aantrekkelijk en veiliger. De bestaande onveilige fietspaden vervangen we door brede, veilige en comfortabele paden. Het toerisme zal erop vooruitgaan. De abdij van Averbode is nog steeds één van de grote attractiepolen van de streek.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 6