Natuur- en landschapsherstel de Merode

Het ‘prinsheerlijk platteland de Merode’ is het laatste decennium flink onder handen genomen. De Vlaamse regering en haar lokale partners, ontwikkelden het gebied tot een aantrekkelijke regio op de grens van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Knipsel31Via het ‘Inrichtingsplan Natuur-, landschapsherstel en onthaal de Merode’ keurde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeringen goed van in totaal 734.000 euro.

Deze worden gebruikt voor het maken van ecologische en landschappelijke verbindingen van natuurkernen (450.000 euro), landschapsherstel van de site van de abdij van Tongerlo (97.000 euro) en extra onthaalzones (187.000 euro).  In het kader van deze investeringen bracht de minister een bezoek aan de abdijen van Averbode en Tongerlo en aan de wijngaard Kapittelberg in Herselt.

Afsluiten deed de minister in bij het Laakdalse landbouwbedrijf Van Elven in Veerle (foto). Hier werd het Europese project Fabulous Farmers toegelicht in het bijzijn van verschillende landbouwondernemers uit de regio. Nele Devoghel is een van de trekkers van dit project.

Rode Kruis Laakdal huldigde …

index4De RK hulpdienst van het Rode Kruis afdeling Veerle, nu Laakdal, bestaat al sinds 1972 en is een bloeiende vereniging. Het RK doet jaarlijks zowat 80 interventies die worden verzorgd door opgeleide mensen. Doel: zich inzetten voor de bevolking.

De RK uitleendienst   leent  elektrische of standaard bedden met matras en andere hulpstukken, rolstoelen voor volwassenen en kinderrolstoelen, 4 soorten loophulpen, optrekhulp achter ‘t bed en krukken voor kinderen of volwassenen.

Jaarlijks zijn er ongeveer 250 tot 300 uitleningen. De bedden worden thuis geleverd en opgehaald. De helpers doen alles naar wens.

Voor meer info : Bergen A van Gelder M, Kruisstraat 39, 2431 Veerle 014/840172 of 478/233947.

De RK vorming geeft elk jaar lessen EHBO èn helper. De lessen liepen dit jaar in januari en februari, elke maandag en woensdagavond. Dit jaar waren er 12 deelnemers en allen slaagden voor het brevet.

Knipsel20Schepen Gerda Broeckx deelde diploma’s uit aan Verstraeten Thomas, Vercammen Pierre, Bakker Jesse, Beyens Robbe,Daems Tim, Kegel Garreth, Laenen Erna, Simons Ruben, Stynen David, Verheyden Siebe, Vermeulen Chiel en Vuegen Luc

De helpers die zich jaarlijks met alle kennis en macht vrijwillig inzetten voor de bevolking werden gevierd met een medaille of een  baret voor hun jaren dienst bij het Rode Kruis. Dat waren Eddy Van Looy  voor 30 jaar,  Els Bergen voor 35, Maria Van Gelder voor 20, Suzy Bouwens voor 25, net als Goris Danny 25j en om te besluiten Goris Wim voor 10 jaar.

Knipsel21De afdeling  had een speciale appreciatie voor senior Albert Bergen die al meer dan 40 jaar aan de top staat als verantwoordelijke  van de Hulpdienst.

Albert was ook econoom en consulent sociale hulpverlening en uitleendienst. Albert beheerde vroeger ook de dienst 105 als een vader die telkens paraat staat voor de hulpverleners, zijn kinderen van de hulpdienst.

Veel dank was er ook voor zijn vrouw Mariake en haar begrip en steun voor de vele weekeinden die zij alleen bij de kinderen moest blijven. Albert kent bovendien nog alle hulpverleners die hij al die jaren in zijn hulpdienst heeft gehad. En dat zijn er veel, heel veel.

Ondanks hij nu senior is, geeft Albert het nog niet op en probeert hij nog jaren achter de schermen bijstand te verlenen in al de functies die op zijn naam staan.

Albert werd zowaar geëmotioneerd van zoveel lof en kon het niet droog houden. Dat mocht!

THE UNIFIED SPECIALS

Vandaag vrijdag 12 april vond het sportevenement ‘The Unified Specials’ plaats op de sportvelden van Nike in Laakdal (Nikelaan 1, 2430 Laakdal). Het was een sportdag voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Er waren ongeveer 170 deelnemers. Een paar foto’s …

Tine Gielis (burgemeester Laakdal):  “Laakdal streeft naar een sportlandschap waaraan iedereen, ook personen met een beperking, kan deelnemen. Dankzij een verbindend event als de ‘Unified G-sportdag’ hebben we vandaag kunnen zien dat we samen kunnen sporten, spelen en omgaan met verschil. Als burgemeester ben ik trots dat onderwijs, industrie en gemeente de handen in elkaar hebben geslagen om dit project te kunnen realiseren.” 

image16 image7 Knipsel 10 image12 image122 image14

Twee rioleringsprojecten in Laakdal

Laakdal krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Het dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).

campagne laakdal“Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Want niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker ook de ondergrondse die de levenskwaliteit van onze gemeente verbeteren”, aldus Stein Voet.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel (L):“Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”

Aquafin kreeg de opdracht om voor 130 miljoen euro een reeks rioleringsprojecten uit te voeren ter ondersteuning van de gemeenten.

184 gemeentelijke rioleringsprojecten krijgen de garantie dat 75% van de rioleringskost gesubsidieerd zal worden. Daarover krijgt de gemeente of rioolbeheerder nog een formele bevestiging van de VMM.

Voor Laakdal werden twee projecten goedgekeurd, namelijk:

  • De verbindingsriolering Diestsebaan – Averboodsebaan + de gemeentelijke riolering op de Averboodsebaan die gelijktijdig zal uitgevoerd worden met de fietspaden, in samenspraak met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).
  • Het project Diestsebaan/Averboodsebaan is geraamd op 1 368 000 euro.
  • De aanleg van een gescheiden stelsel op de Kanaalweg.
  • Het rioleringsproject(je) aan de Kanaalweg komt op 385.000 euro.

Bushaltes Averboodsebaan worden uitgebreid

Het schepencollege zette het licht op groen om de bushaltes langs de Averboodsebaan uit te breiden.

De bussen 19 en 19B passeren dagelijks langs de Averboodsebaan om scholieren naar de middelbare scholen in Geel en Westerlo te vervoeren.  De jongste jaren maken meer en meer scholieren gebruik van de bushaltes aan de Averboodsebaan.

Knipsel47De jongeren komen met de fiets naar de bushalte, maar er is geen ruimte om fietsen te stallen of om de fiets op slot te maken. Ik moest zelfs mijn fiets ooit eens uit de gracht vissen”, vertelt Mira Hollants die uitermate tevreden is met de aankondiging van de extra ruimte voor fietsen.

De werken aan de bushalte worden tijdens de paasvakantie uitgevoerd. Met de uitbreiding voor fietsen en passagiers aan de bushaltes langs de drukke Averboodsebaan komen we tegemoet aan de terechte vraag van de scholieren”, aldus burgemeester Tine Gielis (CD&V).

“Week van de Tijd” in Laakdal

Op 4 mei 2019 start de eerste Vlaamse editie van de “Week van de Tijd”. De hele week vinden er, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, activiteiten plaats die rond (vrije)tijd draaien.

Knipsel2Hoewel we vandaag minder uren werken dan vroeger,  geven mensen steeds vaker aan dat ze te weinig vrije tijd hebben. Het gevolg hiervan is dat bv. steeds meer mensen minder gaan werken om de zorg voor kinderen en het huishouden gecombineerd te krijgen en dat het aantal burn-outs en langdurig zieken aanzienlijk stijgt. Kinderen geven aan te weinig kwalitatieve tijd door te kunnen brengen met hun ouders.

  • Zaterdag 11 mei is er de Pak je tijd-avondwandeling.

Tijdens deze natuurwandeling krijg je de kans je batterijen op te laden. Je wandelt door het mooie Merodegebied. Onderweg kan je genieten van een gedicht, een literair fragment, enz. Je staat eventjes stil bij onze samenleving en je krijgt tips om zelf aan de slag te gaan. Bij aankomst ligt er een gadget voor je klaar.

De wandeling vindt plaats op zaterdag 11 mei. Starten kan tussen 18 en 19u. Lengte: ongeveer 4 km. Gelieve aangepast schoeisel te voorzien.

Vertrekplaats: Parochiekerk Veerle-Heide. De wandeling is gratis.

Inschrijven kan tot 6 mei bij Els Cools – 014 44 68 30 of ecools@acv-csc.be

  • Donderdag 16 mei is er de lezing ‘Hoe kunnen we anders omgaan met tijd”? door Yoni Van Den Eede

Efficiëntie en doelmatigheid zijn de codewoorden van onze tijd geworden.

Yoni Van Den Eede is filosoof en onderzoeksprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is auteur van o.a. Mens en media (LannooCampus, 2014) en Vanzelf (Acco, 2015)

De lezing vindt plaats op donderdag 16 mei om 19u30 – St Jozefkapel, Smissestraat 50 te Laakdal (Groot-Vorst). Inkom gratis

Inschrijven kan bij Els Cools – 014 44 68 30 of ecools@acv-csc.be

Deze activiteiten zijn een organisatie van ACV Laakdal i.s.m. Pasar en Vormingplus Kempen.

SPEELTUIN BREIDT weer UIT

Een mooi uitgebouwde speeltuin in Eindhout is het resultaat van een goede samenwerking tussen vzw Dennenoord en de gemeente Laakdal.  

Speeltuin Dennenoord is gelegen aan de Smallestraat in Eindhout en kende de voorbije 55807255_2300206730037275_2986336309036974080_ojaren heel wat veranderingen. Zo  werd vorig jaar nog een gloednieuwe kantine geopend. Binnenkort wordt er een picknicktafel en speeltuig geplaatst, specifiek voor personen met een beperking.

“Het is de Laakdalse adviesraad Onbeperkt! die het initiatief nam om de speeltuin in Eindhout uit te breiden met dit nieuwe speeltuig. Zij zamelden geld in om deze realisatie tot een goed einde te brengen”, aldus  Yves Christiaens, voorzitter van de adviesraad Onbeperkt!

Caroline Janssens tweede lijstduwer Kamer

N-VA Laakdal

Bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019 is Caroline Janssens (Laakdal) tweede lijstduwer (plaats 23) op de N-VA-kamerlijst voor de provincie Antwerpen.  Samen met lijstduwer Peter De Roover (fractieleider Federaal Parlement) wil zij  haar enthousiasme en kennis inzetten om de partij naar een goede verkiezingsuitslag te duwen. Net zoals ze dat in 2014 ook al deed vanuit een opvolgersplaats.

foto caroline-2Caroline Janssens (32 jaar) zetelt al jaren in de Laakdalse politiek. Zij realiseerde tal van mooie zaken voor de Laakdalse burger.  Ze lag bv. aan de basis bij de invoering van het digitaal woonloket, de oprichting van de gemeentelijke facebookpagina, de opstart van de adviesraad voor personen met een beperking, de aankoop van AED’s (defibrillator).

Bij de lokale verkiezingen van oktober 2018 werd Caroline probleemloos weer verkozen. En de inwoners van Laakdal zullen het geweten hebben, want al op de eerste gemeenteraad van deze nieuwe legislatuur realiseerde ze voor Laakdal de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie.

Vooral sociale thema’s wekken de interesse van Caroline.  De basis/reden hiervan vinden we enerzijds terug in haar studiekeuze (maatschappelijk assistent) en anderzijds in haar beroepskeuze.  Na vijf jaar tewerkstelling in de gehandicaptenzorg werkt Caroline nu sinds twee jaar in het Vlaams Parlement als N-VA-fractiemedewerker  voor de commissies welzijn, gelijke kansen en armoedebeleid.

Vanuit deze interesse en ervaring wil Caroline Janssens graag op federaal niveau blijven werken aan tal van  uiteenlopende sociale thema’s. Ze geeft aan, enorm blij te zijn met het vertrouwen dat ze vanuit de partij krijgt als tweede lijstduwer (plaats 23) op de kamerlijst.

1 2 3 9