Cheque van 2000 euro voor Chirojongens

Op 20 en 21 december van vorig jaar organiseerde de oud-leiding van de Chirojongens weer hun Kerstkroeg. Deze keer sloegen ze hun tent op het marktplein van Veerle op.  Op de nieuwe locatie werd ook besloten van niet één maar twee avonden jeneverkes en Jägermeister te schenken. 

° Twee feestavonden, dat betekent ook extra werkkrachten om de dorstigen te laven.  Waar de oud-leiding handen tekort kwam, sprong de leiding van de Chirojongens in de bres.  Zij hielpen bij het opzetten van de tent en op zaterdagavond namen de leiders de drankvoorziening voor hun rekening.

Met vereende krachten maakten de Chiroboys en de oud-leiders van de Kerstkroeg een succes. 

° We zijn nu een maand verder.  Alle facturen zijn binnen, de laatste rekeningen geteld én betaald.  De oud-leiders waren dan ook erg tevreden dat ze het grootste deel van de winst van de Kerstkroeg konden overhandigen aan de Chirojongens.  Die konden de financiële opsteker best waarderen.

Op naar de volgende Kerstkroeg op de markt.  Noteer alvast 18 en 19 december in je agenda, want dan wordt er weer een gezellige bedoening op het marktplein van Veerle.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE NIEUWE SPEELPLAATS IS ER

De kinderen hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zo ver! De Eindhoutse lagereschoolkinderen beschikken over een nieuwe speelplaats. De gerenoveerde speelplaats werd gisteren vrijdag officieel geopend.  

Bij temperaturen rond het vriespunt werd het lintje doorgeknipt door kinderschepen Fran Brys en burgemeester Tine Gielis.

Na de openingsspeechen door directeur Peter Terweduwe, Stephanie Cécére, voorzitster van het oudercomité en burgemeester Tine Gielis openden drie foodtrucks zich om iedereen vanbinnen te plezieren.

Naast dit mini-foodtruckfestival stelden de leerlingen muzische ontwerpen tentoon. In de verschillende klassen werden de bezoekers 100 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Leerlingen en leerkrachten waren voor de gelegenheid uitgedost in de klederdracht van toen. De Eindhoutse kinderen zijn klaar voor jarenlang speelplezier!  (Stein Voet tekst/foto’s)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CORONAVIRUS VERSTOORT Chinees Nieuwjaar

Vandaag zaterdag 25 januari is het Nieuwjaar in China, ook Lentefestival of Lentefeest genaamd. Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestdag die dit jaar lelijk wordt verstoord door het coronavirus.

° Het nieuwe Chinese jaar heet officieel Huangdi en is het 4.717-ste in de rij. Een Jaar van de Rat. Het Chinese jaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december.

° Het feest (en de twee dagen erna) wordt door vrijwel geheel Azië gevierd, en overal waar een duidelijke Chinese bevolkingsgroep zich gevestigd heeft (bij ons in Antwerpen bv.)

° In China is het gebruikelijk dat men schulden betaalt voor Nieuwjaar. Ook worden nieuwe kleren gekocht, en het huis wordt schoongemaakt. Er is een groot familiemaal en de goden worden geëerd. De mensen geven elkaar cadeaus, ingepakt in rood papier,  en er wordt vuurwerk afgestoken.

Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met draken-  en leeuwendansen.

° Het feest wordt ook internationaal gevierd in gebieden met een grote bevolking van etnische Chinezen.

° Behalve voor Chinezen, is het feest ook belangrijk voor andere etnische groepen, zoals Mongolen, Koreanen, de Miao (Chinese Hmong) en de Vietnamezen, die door de Chinese cultuur zijn beïnvloed in hun religieuze en filosofische wereldvisies, hun taal en hun cultuur.

° Het Chinese Nieuwjaar is ook de tijd van de grootste menselijke migratie. Chinezen over de hele wereld komen naar huis op nieuwjaarsavond om tijdens het avondeten bij hun familie te zijn. Ook dat gebruik zal vandaag lelijk verstoord worden.

What do you want to do ?

New mail

WE VLIEGEN NU BOVEN REGENSBURG

Wij vliegen nu boven Regensburg, vertelde het mailtje gisteren. En even later … nu boven Ulm. Verder niets meer. Geen plaats van landing. Geen doel van de vliegreis.

° Vanmorgen trok ik als naar gewoonte een blaadje van de scheurkalender, en wat lees ik onder 8 woensdag ? H.Goedele, patrones van Brussel, gevolgd door H. Severijn, H. Egmont, H.Peggy (hé, toen al die naam) en tenslotte H. Erhard van Regensburg.

Regensburg, o ja, Erhard van die stad van gisteren op het mailtje. Even navlassen op Wikipedia … er valt toch niet veel anders te doen vandaag.

* Erhard (ook Eberhard, Eberhardus, Eerhard, Erard of Herhard) van Regensburg (ook van Beieren, Sax of Scoticus), bisschop, Duitsland; † eind 7e eeuw (671?) met naamfeest op 8 januari. Vandaag dus.

° Over de herkomst van Erhard bestaat onduidelijkheid. Moderne geleerden menen dat hij van Frankische herkomst was. Maar zijn levensbeschrijving uit de 11e eeuw weet te vertellen dat hij ‘Scoticus’ was, dus uit Ierland of Schotland kwam. Sommigen menen zelfs te weten dat hij voor zijn oversteek naar het vasteland bisschop was van de Ierse plaats Ardagh.

° Eenmaal op het vasteland zou hij eerst enige tijd als monnik hebben doorgebracht bij Hidulfus († 707; feest 11 juli) in de Vogezen. Vervolgens trok hij naar de Beierse stad Regensburg waar hij het centrum was van allerlei apostolische activiteiten.

Erhard ligt begraven in klooster Niedermünster in Regensburg. Nadat hij herkend werd als een niet alledaagse broeder door paus Leo IX in 1052 , kwam zijn verering tot grote bloei.

° Er werd een levensbeschrijving van hem opgesteld, waarin hij – zoals gezegd – ‘Scoticus’ genoemd wordt. De biograaf maakt ook melding van zendingsreizen in de Elzas en de Vogezen, waarbij hij zeker zeven kloosters gesticht zou hebben. Het beroemdste is Hohenburg, dat teruggaat op Sint Odilia († ca 720; feest 13 december).

° Erhard geldt als patroon van Regensburg; alsmede van vee (‘Erhardbrot’ tegen veeziekten), van ontginners en bomenrooiers, alsmede van schoenmakers, smeden en bakkers; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest.

Om maar te zeggen tot wat een simpel mailtje allemaal leiden kan.

Paus van de ‘beaujolais nouveau’ overleden

Georges Duboeuf (86), de paus van de beaujolais is overleden. De Fransman had een neus voor wijn en een zakelijk instinct. Hij maakte van een lokale feestdrank een internationaal succes: jaarlijks worden miljoenen flessen beaujolais verkocht.

Wat zou uitgroeien tot dé beaujolais nouveau  was halverwege de vorige eeuw niet meer dan een lokale feestdrank. Frisse, rode wijn gemaakt van heel jonge gamaydruiven om het einde van de oogst te markeren.

Met het bottelen van de jonge beaujolais begon Duboeuf naar eigen zeggen in de jaren vijftig, in opdracht van een klant. Al snel rook hij mogelijkheden en zette hij een wijnbond op met ruim veertig lokale wijnbouwers.

Samen slaagden zij erin hun beaujolais niet half december, zoals indertijd reglementair vastgelegd, maar al in november op de markt te brengen, twee maanden na de oogst. De organisatie viel echter uiteen toen de boeren ruzie met elkaar kregen. Daarop richtte Duboeuf, in 1964, Les Vins Georges Duboeuf op.

Dankzij een scherp zakelijk instinct wist Duboeuf de presentatie van de beaujolais nouveau – altijd op de derde donderdag van november – tot internationaal commercieel succes te maken. Filmsterren, autocoureurs, zangers, restaurateurs met Michelinsterren en politici kwamen in groten getale naar de beaujolaisfestivals, een succes dat hij door zijn vele reizen internationaal wist te exporteren.

Het daverende succes kreeg een keerzijde. Met de jaren groeide de kritiek op de lichte, frivole en vooral commerciële fruitsmaak van de beaujolais, door sommigen minachtend ‘snoepjeswijn’ of ‘bubbelgumwijn’ genoemd. Desondanks proberen allerlei wijnstreken het succes te kopiëren.

Tegenwoordig verdwijnt bijna de helft van de druiven in de Beaujolais in de flessen van de beaujolais nouveau. In 2018 had Les Vins Georges Duboeuf 99 mensen in dienst en exporteerde het bedrijf liefst 54 miljoen flessen. Grote exportmarkten zijn Japan, China en Noord-Amerika, maar ook in West-Europa vindt de beaujolais zijn weg. – Bron: NRC Handelsblad –

DRIEKONINGEN

Vandaag maandag 6 januari is het driekoningenfeest, het laatste van de winterse kinderfeesten. Sinterklaas beet de spits af. Kerstmis was een familiefeest. De nieuwjaarszangertjes kregen we met oudjaar aan de deur en gisteren reeds was het de beurt van de aanhangers van de Driekoningen.

Uitgerekend vandaag maandag is ook de kerstvakantie voorbij en hervatten de scholen hun bedrijvigheden. Van een echt kinderfeest zal weinig te merken zijn in Laakdal.

Cabalgata de Reyes de Adeje

In onze diepe Zuiderkempen is het driekoningenfeest trouwens nooit echt doorgebroken. In de vroege jaren 1950 organiseerde de studentenbond wel een driekoningenstoet in Veerle, maar het bleef bij een eenmalig probeersel. Gespreid over gans Vlaanderen zijn er echter meer aanhangers van de Driekoningen dan van nieuwejerkezoete.

Relieken

Hoewel het waarschijnlijk is dat de Heilige drie koningen ontsproten zijn uit de fantasie van enkele vrome middeleeuwers, worden hun relikwieën toch bewaard én vereerd in de Dom van Keulen.

zijkant° De restanten van de wijzen zouden gevonden zijn in het Palestina van de 4de eeuw en overgebracht via Konstantinopel naar Milaan.

Nadat keizer Frederik Barbarossa Noord-Italië had veroverd in de 12de eeuw reisden de relieken naar Keulen, waar de bisschop een groot gouden schrijn liet maken om ze te bewaren.

° Later werd de kerk voor dit schrijn verbouwd tot de huidige Dom van Keulen, een waardige bewaarplaats voor deze belangrijke relieken. Vandaag prijkt het driekoningenschrijn – het grootste en meest kostbare reliekschrijn uit de middeleeuwen – op het hoogaltaar van de Dom.

° Bij ons beperkte de driekoningenvieringen zich destijds tot een schoolse aangelegenheid.(eigen foto uit 2014) Of de kleutertjes van De Wijngaard nog gaan zingen in de wijk vergaten we te vragen.

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden

Morgen maandag is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak.

* Omdat maandag de scholen hervatten, wordt het feest naar vandaag zondag opgeschoven en wordt het beslist druk in vele Vlaamse dorpen en gemeenten. Niet bij ons dus. Toch blijven ze onze aandacht trekken.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? Tien vragen, tien antwoorden.

  1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
  1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
  1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
  1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
  1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
  1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden was.
  1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
  1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
  1. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
  1. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De nieuwjaarsbrief

Een nieuwjaarsbrief, een op papier gezette voordracht met nieuwjaarswensen, wordt  door kinderen aan de ouders, de meter en de peter en vaak ook aan beide grootouders voorgelezen. Meestal maakt dit gebeuren deel uit van een echt familiefeest.

 

* Het opzeggen van een nieuwjaarsbrief is een traditie die zijn oorsprong kent in de 16e eeuw toen de Franse koning Karel IX in 1563 besliste dat 1 januari voortaan nieuwjaarsdag zou zijn. Na de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd 1 januari  overal aanvaard als nieuwjaarsdag.

De brieven van toen waren echter heel anders. Alleen de elite kon lezen en schrijven. Deze brieven kwamen vooral voor in het uitgeversmilieu, geschreven in het Latijn en in dichtvorm.

* Ze leerden dat vrede het kostbaarste is op aarde en dat geschenken de vrede bevestigen en versterken.

De leerlingen konden de op school geleerde kennis en vaardigheden in de huiskamer en voor de familieleden in de praktijk brengen.

De manier waarop de tekst werd gebracht, speelde ook een rol spelen. Wie was de beste redenaar, de spreker voor een familiepubliek ? Pas in de jaren 1960 werden die normen en waarden vrijwel overal toegepast.

 

° Het opzeggen van nieuwjaarsbrieven begint nog steeds bij de leeftijd van 3 jaar, de leeftijd waarop kinderen naar de kleuterschool gaan. In de kleuterschool is de tekst voorgedrukt en wordt hij geoefend in klassikaal verband. Vanaf het eerste jaar, wanneer de kinderen leren lezen en schrijven, tot en met het laatste jaar van de basisschool (6 tot 12 dus), schrijven de kinderen de nieuwjaarsbrief veelal zelf.

° Na het voorlezen krijgt het kind een of ander geschenk, vaak ook contant geld om op te sparen voor later. Even belangrijk of zelfs belangrijker dan geschenken met Sinterklaas of Kerstmis.

° Vaak houdt deze traditie op tijdens het 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool naar het secundair onderwijs. Maar meestal krijgt de tiener met Nieuwjaar nog wat geld toegestopt door ouders, meter, peter en/of grootouders.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NIEUWEJERKE ZOETE

‘Nieuwjaar zingen’ bracht dit jaar zowat evenveel kinderen (en groten) op de been voor een halve dag zingen en wensen. Het weer was oké voor de jongelui, zelfs zonder zon.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Nieuwjaarszangertjes op pad

Vandaag is het de voorlaatste dag van het jaar 2019. Voor de kinderen onder 12 is het morgenvroeg al nieuwjaar. Traditiegetrouw trekken ze dan in kleine of grotere groepen langs de huizen om hun nieuwjaarswensen uit te zingen.
Enkele jaren geleden werd gevreesd dat deze traditie geen lang leven meer beschoren was, maar die vrees bleek ongegrond.
Taferelen zoals die uit onze jeugd (de jaren 1940 en 1950), toen het in de dorpskom zwart zag van de zingende kinderen, komen nooit meer terug. Kan trouwens ook niet met het almaar drukker verkeer in onze centra.
Het nieuwjaarzingen speelt zich vandaag vooral af in de wijken De nieuwe wijken die in ‘onzen tijd’ nog niet bestonden. En maar goed ook. Daar ligt het gevaar voor eventuele ongevallen een groot stuk lager. Natuurlijk blijft attent blijven de boodschap. Gelukkig gaan tegenwoordig ook vele ouders of familieleden mee op pad. Ook hen wacht her en der een beloning voor hun nieuwjaarsijver.
* Morgen dinsdag 31 december vanaf 9u kan je reeds gaan
“Nieuwjaarzingen aan de Kerststal” in Veerledorp
KWB Veerle trakteert de zangertjes op snoep en/of hot-dog.
Voor de groteren voorzien ze  natuurlijk weer wat straffe borrels en warme drankjes aan democratische prijzen.

* Vanaf 9u morgenvroeg is er ook gratis warme chocomelk bij het standje van KAJ Eindertse Jongeren in Eindhoutdorp. Een traditie in Eindhout. De papa’s kunnen zich verwarmen met jenever.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mai

What do you want to

 

What do you want to do ?

New

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2