het huwelijk van de 15de eeuw

Bruisende plekken: het spectaculairste huwelijk van de vijftiende eeuw werd voltrokken in Damme

  • In de reeks “Bruisende plekken” ontdekken VRT-journalist Jos Vandervelden en fotograaf Alexander Dumarey de plaatsen waar ooit mensen feestten, dansten, vierden of genoten. Maar waar de sporen van de geschiedenis zo goed als weggevaagd zijn en voorbijgangers niet beseffen dat ze geschiedenis onder hun voeten hebben. Vandaag …

– Het politieke huwelijk tussen Karel de Stoute en Margareta van York –

° Al jaren werd er gewerkt aan het nieuwe stadhuis van Damme. Maar nog steeds stond het in de steigers toen hertog Karel de Stoute uitgerekend in Damme zijn nieuwe Engelse bruid wilde huwen.

° Eustachius Wyts, de baljuw van Damme bood dan maar zijn eigen woning aan, het huis Sint-Jan. Op 3 juli 1468 voltrok zich hier het huwelijk tussen Karel de Stoute en Margareta van York, het politieke huwelijk van de eeuw, een Bourgondisch huwelijk in alle betekenissen van het woord.

Een aantrekkelijke huwelijkspartij

° De Bourgondische hertogen verzamelden grondgebied met militair geweld, economische gunsten aan adel en clerus, en het ultieme instrument, huwelijkspolitiek.

° Karel de Stoute was 7 jaar toen hij voor het eerst in het huwelijk trad met de twaalfjarige Catharina van Valois.

° Hij was 21 bij zijn tweede huwelijk met Isabella van Bourbon. Beide vrouwen stierven jong. Toen zijn vader Filips de Goede in 1467 overleed, erfde hij een rijk dat spectaculair was uitgebreid. Zijn derde huwelijk moest het Bourgondische rijk nog grootser maken.

° Waar Filips de Goede nog geaarzeld had, stortte Karel de Stoute zich in een alliantie met Engeland. De jonge hertog wilde zich losrukken van de koning van Frankrijk en goede relaties opbouwen met het economisch machtige Engeland.

° De aantrekkelijke huwelijkspartij heette Margareta van York, zuster van de Engelse koning Edward IV. Ze was 22 jaar, een hoogst rijpe leeftijd om uitgehuwelijkt te worden.

° De Fransen lieten nog geruchten verspreiden dat de Engelse koningszuster een zedeloos leven zou hebben geleid met talrijke minnaars. Karel was echter niet te vermurwen, tekende een huwelijkscontract, en tegelijk een nieuw handelsakkoord met Engeland.

Op weg naar Brugge

° Op 25 juni 1468 om 18 uur meerde Margaretha van York, begeleid door een hele Engelse vloot aan in Sluis. In het havenstadje kreeg ze een week om zich in het huis van edelman Gui de Baenst voor te bereiden op het huwelijk. Het was hier dat Karel de Stoute zijn verloofde voor het eerst ontmoette, niet voordat zijn moeder Isabella van Portugal de eerste introductie had gedaan.

° Vroeg in de morgen van 3 juli huwden Karel de Stoute en Margareta van York in het toen nog welvarende Damme. De stad lag op de weg van Sluis naar Brugge. Daar maakten duizenden zich op voor een feest waar de Bourgondiërs alle registers voor opentrokken.

° Het huwelijk voltrok zich in de eetkamer van huis Sint-Jan. Het nog maar pas gebouwde patriciërshuis was het eigendom van Eustachius Wyts, de baljuw van Damme. De bisschoppen van Salisbury en Doornik zegenden het huwelijk in onder het toeziende oog van een pauselijke gezant.

° Waarna Karel zich repte naar Brugge om de laatste richtlijnen te geven voor het echte spektakel: de Blijde Inkomst van zijn nieuwe bruid, de nieuwe hertogin van Bourgondië.

Banketten met zeldzame spijzen

Kroniekschrijvers hebben zich uitgeput in opsommingen en exposés van de pracht en praal van het Brugse huwelijksfeest, al dan niet verrijkt met een dosis verbeelding.

° In de archieven is nog steeds te lezen hoe de chroniqueurs woorden te kort kwamen. Over gasten gekleed in rood fluweel, zwarte damast of karmijnrode zijde, met bont van hermelijn of eekhoorn, en halssnoeren met edelstenen en zilveren bellen. Over banketten met zeldzame spijzen in zilveren of gouden vaatwerk.

° Over welstellende delegaties uit Florence, Venetië, Spanje of Engeland en een parade van edelen en hun schildknapen, wethouders en baljuws, bisschoppen en kloosterlingen. Over een stad vol wimpels en erebogen waarlangs de bruid gezeten op een rosbaar -een draagstoel- door de stad werd geleid.

° Aan een van de stadspoorten zou zelfs het huwelijk van Alexander en Cleopatra zijn uitgebeeld, alsof het nieuwe koppel al meteen op de hoogste trap in de geschiedenis stond.

° Het hertogelijk huwelijk was een goed huwelijk, al was Karel de Stoute niet helemaal tevreden. Uit zijn tweede huwelijk had hij een dochter overgehouden, Maria van Bourgondië. Maar vastberaden wachtte hij op een zoon, een prins. Het huwelijk bleef echter kinderloos ondanks de bedevaarten die Magareta ondernam. Lag het aan Karel zelf?

° De hertog was hooguit een vierde van zijn tijd in het gezelschap van zijn vrouw. De andere tijd reisde hij door zijn land, dromend van een groter rijk, het hoofd biedend aan oproer en dol op militaire escapades.

* 43 was Karel de Stoute en 9 jaar gehuwd, toen hij sneuvelde in de Slag bij Nancy.

De pleegmoeder van de Bourgondiërs

° Margareta van York werd weduwe en had de taak om haar jonge stiefdochter Maria van Bourgondië bij te staan in het bestuur van een rumoerig land. De intelligente en besluitvaardige Margareta zal de pleegmoeder worden van de volgende Bourgondische dynastie, ook nadat Maria van Bourgondië onverwacht en veel te jong stierf.

° Vanuit haar paleis in Mechelen bleef ze achter de schermen een politieke rol spelen. Binnen de muren organiseerde ze een Bourgondisch hofleven met smaak voor kunst en wijsheid, en zonder twijfel voor wijn.

° De Vlaming dronk in de Bourgondische tijd bijzonder veel wijn, vooral de adel en de burgerij, en zeker de Bourgondische hofhouding. Vanuit Frankrijk was een bloeiende wijnhandel tot stand gekomen. De stad Damme was al in de vijftiende eeuw een bloeiende wijnmarkt.

° De stad had het stapelrecht op wijn uit La Rochelle en Saint-Jean d’Angély. Precies die laatste gaf haar naam aan huis Sint-Jan, of maison Saint-Jean.

-foto Alexander Dumarey-

° Het huis in de Jacob van Maerlantstraat in Damme met zijn hoge puntgevel en bordestrap heeft in al die tijd luttele wijzigingen ondergaan. In de zestiende eeuw kreeg Huis Sint-Jan aan de rechterzijde een buurhuis met een bijna even hoge puntgevel.     (met dank aan vrtNWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WOODSTOCK 51

Bijna een half miljoen mensen zakten van 15 tot 18 augustus 1969 , vandaag 51 jaar geleden , af naar het Amerikaanse plaatsje Bethel, nabij Woodstock. Ze zagen er headliners als Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin en The Who aan het werk.

° Het festival had als motto “3 Days of Peace & Music”. Het geldt als een van de belangrijkste en bekendste evenementen in de geschiedenis van de Amerikaanse hippiecultuur en popmuziek.

° De zomer van 1969 was uitzonderlijk nat, de bezoekers eveneens

° 200.000 mensen werden verwacht, maar door het gebrek aan een omheining werd het voor de meesten een gratis festival. Uiteindelijke vonden 400.000 bezoekers een plaatsje op de wei van wie de meesten geen entreegeld hadden betaald. Buiten stond nog een 30 km lange file … Zelfs artiesten haalden de wei niet.

° Hierdoor was het festival eerst niet winstgevend voor de organisatoren, maar dankzij de platenverkoop en inkomsten van de film  werd het dat uiteindelijk toch nog.

° Ondanks het gebruik van alcohol en drugs was er weinig misdaad en geweld op het festival. Er waren echter te weinig voorzieningen getroffen voor het onverwacht grote aantal bezoekers, waardoor de autoriteiten uiteindelijk besloten de noodtoestand over het festivalterrein uit te roepen.

° Er vielen drie doden: één diabetespatiënt overleed aan een gebrek aan insuline, een tweede doordat een slapende man door een tractor werd overreden en een derde door een gesprongen blindedarm.

° Daarnaast werden er op het festival twee baby’s geboren en hadden vier vrouwen een miskraam. In 2017 werd de grond tot historisch erfgoed verklaard. Het werd opgenomen in het National register of Historic Places.             -(mda Wikipedia)-

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

380 JAAR “gul” VEERLE

De O.L.Vrouwgilde van Veerle mag VANDAAG 380 kaarsjes uitblazen want is daarmee veruit de oudste vereniging van Veerle.
Vandaag 13 augustus 2020 is het exact 380 jaar geleden dat de hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde (de boogschutters), Gerard Luyten samen met zijn deken en gecompareerden voor pastoor Martinus Puttemans verscheen. Daar werd eendrachtig besloten dat er gildebroeders uit de oude gul genomen zouden worden om tot de stichting van een kolveniersgilde over te gaan.
° Lees de rest van het verhaal bij Glen Van Meeuwen op Facebook ….
– Enkele beelden van de koningsschieting in 2012 – Chris Mertens werd voor de eerste maal koning van de gilde en werd gefeliciteerd door ex-koning Jean Verbeeck – dit huzarenstukje zou Chris nog eens overdoen in 2015 en 2018 – 3x koning levert de titel van keizer op – Chris Mertens ontpopte zich tussen de driejaarlijkse koningsschietingen door als de erg verdienstelijk keizer van de 380 jaar oude GUL van Veijel. Volgende koningsschieting juni 2021. Zeker eens komen kijken.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

vandaag vrijdag begint het Offerfeest

Het islamitisch Offerfeest  (Eid al-Adha)  begon vandaag vrijdag 31 juli 2020.

* Omwille van het coronavirus roepen de Federatie van Marokkaanse Moskeeën en de Raad van Theologen op om de moskeeën dicht te houden met het Offerfeest, dat vrijdag begint. “Dit is een extra offer uit solidariteit voor elkaar”, zegt woordvoerder Mohamed Achaibi.

° Dit feest is bij uitstek een groepsgebeuren, waarbij moslims elkaar enthousiast een gezegend Offerfeest – Eïd al-Adha Mubarak – toewensen en elkaar kussen en omhelzen. Dit jaar kan dat niet! Het heeft daarom geen zin samen te komen voor het gebed; we zullen thuis moeten bidden en onze vreugde online moeten delen.

° Het Offerfeest  duurt drie dagen. Niet verwarren met het Suikerfeest aan het einde van de Ramadan (vasten).

Het offer van Ibrahim

° In de Koran (ook in de Bijbel) staat het verhaal dat Allah vroeg aan Ibrahim om zijn zoon Ismaël te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doden, kwam er een engel zeggen dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen.

° Op de eerste dag van het Offerfeest laat iedere moslim die er geld voor heeft een schaap, of geit, koe, os, buffel of kameel verdoofd slachten in een erkend slachthuis.

° Naast het delen van het vlees, een belangrijk gebruik in de islam, is het zich overgeven aan Allah en het willen zijn als Ibrahim (Abraham) heel belangrijk bij het vieren van het Offerfeest. Omwille van corona sturen moslims geld i.p.v. vlees naar hun geliefden.

* Eenmaal in zijn of haar leven moet de moslim die lichamelijk en financieel in staat is, een pelgrimstocht naar de heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië maken. Deze bedevaart, de “hadj”, is een meerdaagse tocht die langs de heilige plekken voert die geassocieerd worden met de profeten Ibrahim en Mohammed. Moslims die niet op bedevaart zijn, en dat zijn er dit jaar erg veel omwille van de coronacrisis , vieren in eigen land het Offerfeest.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

21 juli en corona …

21 juli 2020: onze nationale feestdag!

Dit jaar zal de viering van de Nationale Feestdag op 21 juli als gevolg van de coronaviruspandemie wat anders verlopen.

De festiviteiten worden een eerbetoon aan de helden van de COVID-19-crisis, en een herdenking naar aanleiding van de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het programma voor 21 juli 2020 ziet eruit als volgt:

  • 14.00 u koning Filip en de koninklijke familie komen aan op het Paleizenplein
  • fly-over door vijf F-16’s die in rook een Belgische vlag maken en toespraak van de koning
  • processie met 10 historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
  • fly-over van een militaire helikopter met de Belgische vlag
  • de ceremonie eindigt met een hommage aan de helden van de coronaviruscrisis

Naast de ceremonie worden er vanaf 14.00 uur live concerten zonder publiek uitgezonden. Belgische artiesten zullen op het Paleizenplein en op ‘unieke’ plaatsen in België nummers spelen die verband houden met de gezondheidscrisis. De artiesten zijn onder meer: Alice on the Roof – Daan – Henri PF – Selah Sue – Ozark Henry en Blackwave.

  • De Nationale Feestdag wordt live uitgezonden op tv en via sociale netwerken.

Let op: geen parade, geen festiviteiten in het park, geen Resto National, Bal National of vuurwerk. 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Leopold I , koning der Belgen

21 juli. Tijd om nog eens uit te vlooien hoe België aan zijn koningen kwam, meer bepaald aan Leopold I de eerste uit het voorlopige lijstje van 7.

Coat_of_Arms_of_King_Leopold_I_of_Belgium.svg° Na de revolutie van 1830 legde het Belgische Nationaal Congres op 24 november 1830 per decreet vast dat het Huis van Oranje-Nassau voor eeuwig uitgesloten was van de Belgische troon.

° Deze uitsluiting werd vastgelegd in een periode waarin de latere koning Willem II van Nederland, voor de Europese mogendheden een aanvaardbare kandidaat leek voor de Belgische troon.

° Het Nationaal Congres ging echter op zoek naar een bondgenootschap met Engeland, aangezien er gevreesd werd dat België door Pruisen, Frankrijk en Nederland langs de taalgrenzen zou worden opgedeeld.

* Vervolgens werd Leopold van Saksen-Coburg op 4 juni 1831 door het Nationaal Congres verkozen met een grote meerderheid van 152 op 196 stemmen.

° Leopold had de steun van Engeland, dat het best meende met de Belgische onafhankelijkheid, én internationale ervaring en prestige had. Het Nederlands was Leopold niet machtig. Het enige bezwaar (voor de katholieken althans) was dat de nieuwe koning Lutheraans was. Daarom moest hij de verzekering geven dat hij met een katholieke prinses zou trouwen en zijn kinderen katholiek zou opvoeden.

° Leopold aanvaardde het Belgische koningschap op voorwaarde van een duidelijk grensverdrag met Nederland. Hiertoe werd teruggegaan naar de grens tussen Nederland en België uit 1790. Het verdrag werd ondertekend door de grote mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland.

° Na behoorlijk wat discussie stemde het Belgische Nationaal Congres op 9 juli 1831 in met het verdrag, met 126 stemmen tegen 70. Na de instemming van de grote mogendheden had Leopold geen bezwaren meer.

° De koning kwam per boot uit Engeland, waar hij woonde. Vanuit Calais werd hij over het strand met een koets naar De Panne gebracht. Via Oostende, Brugge en Gent trok hij naar Laken. Op 21 juli 1831 , 189 jaar geleden, legde hij in Brussel de eed af als eerste Koning der Belgen.

399px-NICAISE_Leopold_ANV° Nog geen twee weken later, op 2 augustus 1831, vielen opnieuw Nederlandse troepen België binnen. Gedurende een periode van acht jaar waren er schermutselingen.

* Pas in 1839 werd de Belgische onafhankelijkheid onder grote internationale druk officieel erkend door Nederland na de gebiedsafstand van het huidige Nederlands Limburg. In dat verdrag aanvaardden de grote mogendheden de Belgische onafhankelijkheid in ruil voor zijn neutraliteit.

° In 1842 deed Leopold een mislukte poging om wetten betreffende kinder- en vrouwenarbeid in te voeren. De koning, die zelf protestant was en dat bleef tijdens zijn koningschap, bekwam dat de ca. 7.000 protestanten van het land hun wettelijke gelijkstelling (daterend van 1802) voortgezet zagen. Op zijn aandringen werd ook de Anglicaanse godsdienst in 1835 erkend in België. In 1849 verschenen de eerste postzegels. Ze beeldden de koning af.

° Onder het bewind van Leopold I werden meerdere kolonisatiepoging ondernomen, onder meer door de Compagnie Belge de Colonisation. Het bleef voorlopig bij pogingen.

° In 1865 kreeg de koning een hersenbloeding en een bronchitis bovenop. Koning Leopold overleed op 10 december 1865 in Laken. De eerste koning der Belgen regeerde 34 jaar en ligt begraven in de kerk van Laken. Hij rust er in de koninklijke crypte tussen al zijn opvolgers en familie.

  • Het Belgisch palmares van Leopold I –

1832 Op 9 augustus huwt Leopold met Louise-Marie van Orléans, dochter van Louis-Philippe, Koning van de Fransen.

1835 De eerste spoorlijn van het continent (Brussel-Mechelen) wordt ingewijd.

1842 Leopold bepleit een wetgeving over vrouwen- en kinderarbeid. Maar de tijd is er nog niet rijp voor.

1848 Een republikeinse revolutie verjaagt Louis-Philippe van de Franse troon. Die revolutie deint uit over heel Europa, maar België blijft gespaard, vooral dankzij de diplomatieke inspanningen van de koning.

1850 Op 11 oktober overlijdt Koningin Louise-Marie.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 5€ / fles kan dat ?

“Kan wijn die aan 5 euro per fles verkocht wordt eigenlijk wel wijn genoemd worden”, vraagt een lezer zich af. Onze expert Alain Bloeykens antwoordt.

* Waarom niet? Heeft u onze 100 Beste Zomerwijnen uit de supermarkt al eens bekeken?

° Zelfs 6 “super tien”-wijnen zitten onder de 5 euro grens. Uiteraard kan je in deze prijsklasse geen complexiteit en verfijning verwachten, laat staan een groot bewaarpotentieel. Maar technisch gesproken wordt wijn almaar beter.

° Zelfs in de prijsklasse tot 5 euro zal je nauwelijks nog foutieve wijnen vinden. Hoe dat komt? De steeds meer geavanceerde technieken om wijn te maken en steeds grotere wijndomeinen en wijnbedrijven. Want hoe groter het geproduceerde volume, hoe lager de uiteindelijke kostprijs.

° De keerzijde? Maar al te vaak staat een groot volume ook synoniem voor eenheidsworst, lees: wijn zonder bezieling en spankracht. Maar er is de laatste jaren veel veranderd. De moordende concurrentie heeft er voor gezorgd dat flink wat bedrijven verplicht waren te investeren in kwaliteit. Wie niet volgt, gaat kopje onder.

* Laat één ding duidelijk zijn: onvergetelijke topwijn zal je in die prijsklasse niet vinden, maar stellen dat alles onder de 5 euro rotzooi is, is echt wel te kort door de bocht.

-vandaag 26.06.2020 in HN-

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG

Morgen donderdag is het Hemelvaartsdag , de veertigste dag na Pasen . En een officiële feestdag. In tijden zonder corona een gelegenheid voor een paar brugdagen extra vakantie. Nu dus niet. Of wel? Maar we hebben een alternatief. Lees maar.

° Christenen vieren de hemelvaart van Jezus Christus op de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf én tien dagen voor  Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

° Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaartsdag, toen Jezus zich , volgens de bijbel , voor het laatst aan zijn volgelingen toonde.

° Tot de vierde eeuw na Christus werd Hemelvaart als één van de onderdelen van het Pinksterfeest gevierd.  In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag wel een aparte feest-dag. In de middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot afsluiter van de paasperiode .

Dauwtrappen

° Op Hemelvaartsdag stonden sommige mensen in de 19de eeuw vroeg op om te gaan dauwtrappen. Een gebruik uit een intussen … ver verleden. Maar in Nederland is het nog her en der traditie.

° Dauwtrappers stonden op Hemelvaartsdag om drie uur ’s nachts op en wandelden een tijdlang met blote voeten door het natte , bedauwde gras . Dit zou , volgens het volksgeloof , magische krachten losmaken . Het zou ook ouderdom bestrijden , huidaandoeningen genezen en een prima middel tegen zomersproeten zijn.

° Dauwtrappen werd ook wel in verband gebracht met de processie die vroeger op Hemelvaartmorgen plaatsvond. Een plechtige ontmoeting met de natuur waarbij men vooral diende te  … zwijgen.

° Dauwtrappen is en blijft een bijzondere ervaring. In mijn prille jeugd heb ik het vaak gedaan , los van kerkelijke feestdagen. Echt plezierig. Probeer het ook maar eens. Wel vroeg opstaan , net voor de zon opkomt (05u45) mag geen bezwaar zijn om het niet te doen. Voor één keertje maar . U vindt wel ergens een strook (nat) gras . Het gazonnetje rond uw huis is prima . (foto – dauwtrappen in betere dagen)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

hubble werd 30

Herneming … Vandaag 20 april is het feest bij NASA en ESA. HUBBLE wordt 30 en dat zullen de freaks van ongelooflijk mooie ruimtefoto’s geweten hebben. En zeggen dat Hubble ons nog maar een tikje van de onmetelijk ruimte heeft laten zien. Om nederig bij te worden… “We krijgen de mogelijkheid om de geheimen van de schepping te doorgronden”, weet Leonard Fisk van NASA.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Een van de beroemdste foto’s die de Hubble maakte, is die van de zogenoemde “Pillars of Creation” (“Pilaren der Schepping”) in de Adelaarsnevel op zowat 7.000 lichtjaar van ons. De “vingers” zijn waterstofwolken waarin eveneens nieuwe sterren ontstaan:
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3