CHRIS MERTENS VOLGT ZICHZELF OP

Koningschieting van de gilde aan de schuttersboom

Zondag 7 juni 2015 werd de staande wip, een paal van 18 m hoog, eindelijk nog eens gebruikt door de kolveniersgilde van O.L.Vrouw van Veerle voor een nieuwe koningschieting. De paal, een schuttersboom, bevindt zich in het driehoekig perkje op de plaats … Schuttersboom.

sized_DSC_0199 sized_DSC_0201 sized_DSC_0203 sized_DSC_0210

Drie jaar geleden werd Chris Mertens de nieuwe koning van de gilde. Hij nam toen de scepter over van Jean Verbeeck, die in 2009 koning was geworden.

De aandachtige lezer merkt het al: een koning blijft drie jaar regeren over zijn gilde en … kan zichzelf opvolgen.

sized_DSC_0211 sized_DSC_0212 sized_DSC_0215 sized_DSC_0227

Wie  driemaal na elkaar koning wordt, wordt ook automatisch keizer van de gilde en mag niet meer deelnemen aan de gewone koningschietingen.

Wel kan hij hogerop nog opperkoning te worden. Daarvoor moet hij zich nog eens driemaal de beste tonen in een regionale competitie die pas om de vijf jaar georganiseerd wordt.

Opperkeizer worden kan ook maar is nog moeilijker. Het spreekt vanzelf dat er niet veel opperkoningen en -keizers rondlopen in onze gewesten.

Maar laat ons het houden bij de koningschieting van zondag.

sized_DSC_0216 sized_DSC_0217 sized_DSC_0218 sized_DSC_0219

Na de vele, meestal mislukte pogingen van genodigden en kijkers om de gaai er af te vlammen, begon de eigenlijke schieting.

sized_DSC_0231 sized_DSC_0235 sized_DSC_0237 sized_DSC_0239

Chris Mertens verlangde hevig naar een tweede titel en wou die al veilig stellen in de eerste ronde van de wedstrijd waaraan weinig schutters deelnamen. Als regerende koning mocht Chris driemaal na elkaar proberen om de gaai er af te knallen. Zijn tegenstanders moesten het met één beurt stellen.

Chris was heel zenuwachtig. Hij nam onnoemelijk lang de tijd om naar het plaatje onder de gaai te mikken. De vrij sterke wind speelde hem parten. Chris miste alle drie zijn schoten. Het wenen stond hem nader dan het lachen.

sized_DSC_0245 sized_DSC_0247 sized_DSC_0250 sized_DSC_0255

 

Na hem slaagden drie clubgenoten er wel in om de vogel af te knallen. Zij zouden uitmaken wie de nieuwe koning van de gilde werd. Tenzij niemand van hen dat echt wou. Zich terugtrekken uit de competitie kostte wel 15 € elk.

En toch deden ze het alle drie. De eerste vond zichzelf te oud om drie jaar lang de gilde te leiden. De tweede, een beroepsmilitair, kon zijn beroep niet laten samenvallen met het vrij drukke gildeleven en de derde vond zichzelf helemaal niet geschikt om koning te worden.

Door die forfaits kwam de uittredende koning Chris opnieuw in de race, net als ex-koning Jean ‘Beeck’. Dit keer bewaarde Chris zijn kalmte en knalde bij zijn eerste poging de vogel van de paal. Niemand van zijn nieuwe tegenstrevers was dat gelukt.

Daarmee volgde Chris dan toch nog zichzelf op. Tot grote vreugde van zichzelf, zijn vrouw koningin en zijn zoon, de vlagdrager van de gilde.

sized_DSC_0273 sized_DSC_0290 sized_DSC_0291 sized_DSC_0293      Ook de andere leden vonden dit een prachtig resultaat voor de gilde, want Chris kwijt zich haast dag en nacht van zijn koninklijke taak.

sized_DSC_0297 sized_DSC_0299 sized_DSC_0302 sized_DSC_0306 sized_DSC_0308

Oudste van Laakdal

De kolveniersgilde is met voorsprong de oudste vereniging van Laakdal. Ze bestaat reeds van 1640 als een afsplitsing van de Sint-Sebastiaansgilde die al voor 1600 bestond in Veerle.

Het woord kolveniers komt van kolve, buks, bus en geweer. Kolveniers schoten dus met de moderne wapentuigen van die tijd terwijl Sint-Sebastiaan bleef verder doen met de edele handboog. De kolveniersgilde van Veerle wordt dit jaar 375 jaar oud (en dat weten ze blijkbaar zelf nog niet). Waar wordt dat feestje gevierd?

De huidige leden zijn er zich gelukkig wel van bewust dat er dringend jong bloed in de vereniging moet gepompt worden om te kunnen overleven. Een deel van de jeugd voelt zich aangesproken, maar weinigen wagen de stap naar het gildeleven, dat zeker nog steeds zijn charmes heeft. Het zou zonde zijn mocht ze toch verdwijnen in de nevelen van de tijd. Chris en Co, aan jullie om dat te verhinderen.

-ludo vervloet-

 

JUNI … EINDE LENTE, BEGIN ZOMER

Juni (ook wel: zomermaand of rozenmaand of weimaand ) is genoemd naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van Jupiter.

sized_DSCN2810Juni omvat het laatste deel van de lente en het eerste van de zomer. De dagen zijn nu het langst. Na afloop is het jaar 2015 halfweg.

Om praktische redenen begint bij ons de meteorologische zomer op 1 juni en duurt tot 1 september.

De sterrenbeelden van deze maand zijn Tweelingen en Kreeft. De zomerzonnewende, bij ons tevens langste dag van het jaar, valt dit jaar op de 21ste. Om 18u38 precies begint de zomer.

Een koude periode in juni wordt ‘schaapscheerderskou’ genoemd.

Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:

 • Juniregen is Gods zegen. Komt zonneschijn daarbij, dan maakt hij boer en stadslui blij.
 • Een boon in juni geplant, geeft vijftig in een hand.
 • De eerste juni kil en wak, brengt veel koren in de zak.
 • Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder.
 • Waait in juni de noordenwind over het land, dan krijgt de boer veel koren in z`n hand.
 • Is de juniavond mistig, dan het weer met gaven kwistig.
 • Juni vochtig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm.
 • Is er in juni pas zonneschijn, dan wordt de zomer klein maar fijn.
 • Niet te koel, niet zwoel, niet te nat, en niet te droog, juni vult de schuren hoog.

sized_DSCN2378

 • Extremen
 • 1839Natste juni ooit met meer dan 2,5 keer de normale hoeveelheid regen.
 • 1887Laagste aantal regendagen in juni sinds begin van waarnemingen.
 • 1916Hoogste aantal regendagen in juni sinds begin van waarnemingen.
 • 1918– Laagste gemiddelde minimumtemperatuur in de maand juni waargenomen.
 • 1923– In Ukkel is de gemiddelde temperatuur voor deze maand juni de laagste van alle maanden juni ooit met een waarde van 11,5 °C (normaal: 15,5 °C).
 • 1963– Tijdens de maand juni valt er 153,7 mm in de pluviometer in Ukkel (normaal: 66,5 mm). Dit is de natste maand juni van de 20ste eeuw.
 • 1976– De maand juni is in Ukkel uitzonderlijk in meerdere opzichten. Hij telt het kleinste aantal neerslagdagen (5, normaal: 16 dagen). Het is ook de droogste met een neerslagtotaal van 12,1 mm (normaal: 66,5 mm). Met een gemiddelde temperatuur van 19,2 °C is het ook de warmste maand juni van de eeuw (normaal: 15,5 °C). Het is tenslotte ook de zonnigste maand juni van de eeuw: we registreren 349 uur zonneschijn (normaal: 226 uur).
 • 1987– Tijdens de maand juni scheen de zon slechts 111 uur in Ukkel (normaal: 226 uur): dit is de somberste maand juni van de eeuw.
 • 2003– Zowel de gemiddelde als de gemiddelde minimumtemperatuur breken warmterecords met meer dan 3 graden boven normaal.

Prettige en warme junimaand 2015 gewenst!

-ludo v –

 

 

GOEDE WEEK en PASEN

LAAKDAL – Zondag is het Pasen, het absolute hoogfeest van het christelijk geloof. Omdat 1 april midden in de week viel, waren we die Goede Week een beetje vergeten. Goede Week, wat is dat? Een vraag die in onze jeugd nooit zou gesteld worden, want daar werden wij 40 dagen voor Pasen erg intens op voorbereid.

In de Goede Week worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken: het lijden, het sterven en de verrijzenis van Christus. Pasen is het feest van de heropstanding. Zonder het geloof in die heropstanding van Christus is het geloof leeg, wist Paulus in het allervroegste christendom al. Daarmee maakt hij heden ten dage nog vele theologen zenuwachtig.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen zelf zijn de voornaamste dagen van de Goede Week. In alle parochies van Laakdal zijn er plechtigheden op die dagen (zie parochieblad Kerk en Leven).

Kerkelijk hoogfeest

Omwille van die alles omvattende verrijzenis uit de dood werd Pasen binnen de Kerk reeds erg vroeg als het belangrijkste (liturgische) hoogfeest van het jaar beschouwd, al wordt Kerstmis bij ons uitbundiger gevierd als het familiefeest bij uitstek. De donkere decembermaand leent zich daar ook beter toe. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op paaszondag en paasmaandag.
Pasen heeft zijn oorsprong in de Joodse religie: het Pesachfeest. De christelijke godsdienst heeft Pasen en bijhorende feesten (ook Pinksteren bv.) overgenomen omdat belangrijke data uit het leven van Christus, zoals beschreven in de Bijbel, met de Joodse feesten samenvallen.

Terwijl Pasen voor de Joden de (door geschiedenisexperten ook fel omstreden) vlucht van het Joodse volk uit het Egypte van de farao’s herdenkt, is Pasen voor de christenen het feest van de (eveneens omstreden) verrijzenis. Die data vielen oorspronkelijk samen. Tijdens het eerste concilie van Nicea (325) werden beide feesten evenwel officieel ontkoppeld.

De paastijd en de christelijke liturgie eromheen heeft door de eeuwen heen ook vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities van erg hoog niveau. Uit de barokperiode kennen we vooral het werk van Johann Sebastian Bach met vooral de Matthäus-Passion en zijn vele prachtige cantates. Veel gehoord dezer dagen op Klara, in kerken en concertzalen. 

Het paasmysterie in de mythologie

Geofferd worden, sterven en wedergeboren worden … het is een thema dat regelmatig terugkomt in de mythologie van vele volkeren en hun religies. Het kan bijna niet anders of de grote godsdiensten van rond de Middellandse-Zee hebben ook daar enige inspiratie gevonden voor hun leer. Een paar voorbeelden…

Mooie jongen Adonis is een figuur uit de Griekse en Fenicische mythologie. De naam van deze godheid komt eenvoudig van het Fenicische Adon dat, net als Baäl, ‘heer’ betekent. Dit was in feite de aanspreektitel van de Babylonische god Tammuz, de zoon-minnaar van zijn moeder Ishtar. Hij werd jaarlijks geslachtofferd in de gedaante van een onschuldig lam.

Bij de Sumeriërs gaat de mythe van “de Moedergodin en haar zoon-minnaar” terug op de herder Dumuzi. Het Sumerisch ritueel was nog bloediger en aangrijpender. Jaarlijks werd een jongeman, die de god representeerde, geofferd zodat zijn bloed de velden vruchtbaar kon maken.

Net als de Fenicische Adon werd met Adonis de geliefde van de godin aangeduid, een jaarlijks stervende en herrijzende god. Zijn cultus werd door Fenicische kolonisten ook overgebracht naar Cyprus, waar zijn jaarlijkse dood en wedergeboorte werd opgenomen in de verering rond zijn geliefde Aphrodite, de godin van de liefde die uit de golven van de zee werd geboren.

Een belangrijk centrum in de verering van Adonis was … Bethlehemerg bekend uit ons kerstverhaal. De heilige Hiëronymus vermeldde dat in deze plaats Tammuz (Adonis), de geliefde van Venus (Aphrodite of Astarte) werd vereerd in een heilig bos bij een grot, waar jaarlijks – vooral door vrouwen – werd gerouwd om zijn dood.
Het bewenen van zijn dood was onderwerp van die verering, die lang op vele plaatsen in het Midden-Oosten beoefend werd. Dit wordt ook in de Bijbel vermeld, tot afschuw van de profeet Ezechiël.

P1080331 P1080252

Pasen behoort dus ook tot de traditie van de zoenoffers, die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving.

Lentefeest

Er bestaan verschillende lentefeesten uit diverse culturen die sterk op elkaar lijken en waaraan dus ook het christendom symbolen heeft ontleend.

De paashaas en paaseieren illustreren hoe voorchristelijke elementen opduiken in de christelijke riten. Zo werden paaseieren opgehangen in de bomen, hetgeen een overblijfsel is van de heilige-boom cultus uit de Germaanse traditie.

Het beschilderen van de eieren heeft ook een symboolfunctie. Bv. groen voor de nieuwe gewassen op een bruine aarde, geel voor de feestelijke lente, rood voor een vruchtbare veestapel enz.

De haas  was bij de Kelten het totemdier van de vruchtbaarheidsgodin Ostara. In de lente hielp hij haar door eieren (schaars in de voorbije winter) over de velden te gooien als bron bij uitstek van nieuw leven.

Wanneer is het Pasen?

De berekening van paasdag was in de eerste eeuwen van het christendom niet eenduidig. Pas in de achtste eeuw kwamen er algemene regels, gebaseerd op hetgeen in het jaar 325 op het Concilie van Nicea was voorgesteld.

Een eenvoudige formulering voor de paasregel is de volgende: Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Een volle maan op de eerste dag van de lente telt ook, maar indien de eerste volle maan van de lente op een zondag valt, wordt Pasen pas de volgende zondag gevierd.
Pasen kan niet vroeger vallen dan 22 maart en niet later dan 25 april. In het laatste geval is er een volle maan op 20 maart zodat de eerste volle maan van de lente pas op 18 april valt en, wanneer dit een zondag is, wordt Pasen pas op 25 april gevierd. Dit was het geval in 1943 (mijn geboortejaar) en komt  terug in 2038.

Een vroege Pasen op 22 maart was er bv. in 1818, maar komt pas weer in … 2285. In 2008 viel Pasen op de op één dag na vroegst mogelijke datum van 23 maart. Dat was eerder ook het geval in 1913 en komt pas weer in 2160.

Gemiddeld valt Pasen in de Gregoriaanse kalender 1 keer om de 105 jaar op 23 maart. 22 maart komt maar om de 207 jaar voor. De data tussen 28 maart en 21 april komen alle, gemiddeld, om de 30 jaar aan bod. De meest voorkomende datum is 19 april die gemiddeld om de 26 jaar voorkomt. 

 

Ten zuiden van de evenaar valt de lente rond 21 september, terwijl Pasen er toch op dezelfde datum wordt gevierd als bij ons. Het foute gebruik dateert uit de tijd dat het zuidelijk halfrond nog geen deel uitmaakte van de bekende wereld. De connectie tussen Pasen en de lente is bv. terug te vinden in de prachtige term die in het Catalaans voor Pasen wordt gebruikt: Pasqua Florida, vrij vertaald zoiets als bloeipasen.

 

sized_P1090884 sized_P1090890 sized_P1090910

– ludo vervloet

KLOMPENHOUT

20150306_09432820150306_094406 DSC_0076 DSC_0086 DSC_0085 DSC_0084 DSC_0083 DSC_0079 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0106 DSC_0105 DSC_0103 DSC_0101 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0121

 

Vrijdag 6 maart  –  De ‘Vrienden van het Klompenmuseum’ draaiden alweer een film. “Klompenhout” heet de nieuwe productie die eerlang in het klompenmuseum zal getoond worden aan de talrijke bezoekers.

De anciens onder de bezoekers weten intussen wel hoe ‘Sammetje’ Mondelaers (95 en onverwoestbaar) of zijn machines een klomp uit een blok hout kunnen toveren, maar hebben zich wellicht nog niet afgevraagd waar dat hout vandaan komt, laat staan hoe het wordt onttrokken aan de bodem van ‘Moeder Natuur’.

Precies dat proces wilden de ‘Vrienden van het Klompenmuseum’ duidelijk maken. In een tijd van heel lang geleden, toen de wereld nog stil was, de werktuigen nog echt primitief en trekpaarden nog geen wielen hadden.

Vrijdagmorgen 6 maart vroeg startten de opnamen van filmclub Schaffen om 9 uur. Maar herhaaldelijk werden ze stilgelegd omwille van storende geluiden in de omgeving. Een zoemende fabriek in Eindhout, overvliegende Herculestoestellen die para’s gingen droppen in … Schaffen, een opruiming van een accidentje zonder lijfelijke schade, gewoon te veel autolawaai in de buurt … je kon het niet bedenken of het deed zich voor tijdens de belangrijke momenten. Met horten en stoten geraakten we de dag toch door.

Volgens het script …

‘Herenboer Felix’ had een canadaboom op zijn erf staan die hij graag kwijt wou. Klompenmaker Sam was geïnteresseerd en mat, boekje in de hand, hoeveel klompen daaruit konden vervaardigd worden. Er werd geboden, afgedongen, beetje gevloekt en verwensingen geuit, maar uiteindelijk geraakten beiden het eens: 600 BF en een paar klompen, maat 29.

Felix tevreden, Sam wellicht ook, al kon je dat niet van zijn gezicht aflezen. Hij betaalde wel meteen contant uit zijn leren buidel, met oud Belgisch geld.

Even later waren de boomvellers al ter plekke. Sam vertelde met een angstwekkende preciesheid waar de boom moest vallen en dirigeerde op een doodkalme manier het verloop van het proces.

Vier zagers en twee touwtrekkers zetten zich enthousiast aan het werk dat, volgens Sam, nog geen twee uur zou duren, maar hij had buiten de conditie van de ‘jongelui’ gerekend. Die gelegenheidszagers moesten na amper een kwartier intensief zagen hun tong binnenhalen om erger te voorkomen.

Vooraf had ook een boomklimmer ‘pur sang’ de show gestolen met zijn klimijzers van lang geleden. Een paar rillingen liepen over de ruggen van de toeschouwers.

Om de snel invallende grijzigheid van de late namiddag  voor te blijven, werden uiteindelijk moderne technieken bovengehaald en de ‘Stihls’ deden hun lawaaierige werk. De camera’s gingen een tijdje in stand-by. De “echte” handzagers mochten uiteindelijk de boom echt omleggen. Dat oogt immers een stuk mooier.

Eenmaal de boom tegen de grond lag, werd hij in ijltempo ontdaan van zijn zijtakken, kwestie van gaaf in de klaarstaande ‘oets’ of ‘mallejan’ te passen.

Twee struise  viervoeters (een ruin en een merrie) van elk om en bij de 800 kg brachten de canada een eind verder naar de plaats waar hij eerlang zal opgehaald worden om te worden omgezet in … klompen.

 

– Bezoek het Klompenmuseum achter afspanning ‘denDSC_0121 Eik’ en je weet weldra alles van deze oude stiel 

 

 

-LUDO VERVLOET-

-tekst en foto’s-

VANDAAG STARTEN WERKEN AVERBODIA

Knipsel abdij logoaverbode beeld Korf 22 april 2014 lanceerde de abdij van Averbode een korf met abdijproducten. In de voorbije maanden maakten velen kennis met het abdijbrood, de abdijkaas en het abdijbier van Averbode. De gemeenschap kondigde vorig jaar aan dat zij rond haar artisanale producten voor bezoekers een belevingscentrum wil uitbouwen. Samen met de architectenbureaus Omgeving en B-bis, met het Dillen Bouwteam uit Balen en met verschillende overheden werd in de voorbije maanden hard gewerkt aan de plannen. Nu is het moment van uitvoeren aangebroken. Vandaag insdag 3 maart 2015 gaan de werken van start. Ze zullen wellicht een volledig jaar duren.

POORT OP HET MERODEGEBIED

Belevingscentrum Averbodia komt aan de Westpoort van de abdij, naast de bezoekersparking en het Uitgeverijplein die de Stad Scherpenheuvel-Zichem daar binnenkort aanlegt. Er zal een wandelweg passeren die het abdijvoorplein en het bezoekerscentrum Hoeve Den Eik verbindt. Zo worden het nieuwe belevingscentrum en de hele abdijomgeving een aantrekkelijke poort voor toeristen die het Merodegebied willen verkennen.

ABDIJLEVEN EN  UITGEVERIJACTIVITEITEN

Averbodia wil mensen ‘de dingen van Averbode’ laten ontdekken. Vanuit dit centrum krijgen zij een mooie kijk op de hoger gelegen abdijkerk en -gebouwen. Met een maquette, foto’s, een film en rondleidingen ontdekken zij hoe de norbertijnen leven en waar zij zich inzetten. Ook de levende traditie van het uitgeven voor kinderen, jongeren en scholen wordt interactief voorgesteld.

EEUWENLANGE TRADITIE IN LANDBOUW, VOEDING EN DRANK

Het bezoekerscentrum wil zowel aan groepen als aan individuele bezoekers het verhaal brengen van de abdijlandbouw en van het verwerken van landbouwproducten tot voeding en drank. De weg van graan tot brood, van gras tot kaas, van graan tot bier wordt op een boeiende wijze gebracht. Zo zal Averbode nog meer te bieden hebben als aantrekkelijke plek voor schoolexcursies en voor groepsuitstappen.

HERBESTEMMEN VAN OUDE GEBOUWEN

De abdijgemeenschap wil de oude hoeve- en dienstgebouwen op een waardevolle en economisch verantwoorde wijze renoveren, herbestemmen en vitaliseren. Zo zal de oude hoevewoning in de toekomst een kaasrijperij herbergen. Bezoekers zullen er de kaas, die ter plekke wordt verkocht of verbruikt, zien afrijpen. Aanpalend komt er op de vroegere boerderijlocatie een ruime onthaalhal waar recreanten interactieve informatiedragers vinden over de abdij en haar abdijproducten. Oude werkplaatsen worden omgebouwd tot een bakkershuis en tot een abdijwinkel. In het bakkershuis zal in de toekomst het Averbodebrood voor de lokale verkoop en consumptie worden gekneed en gebakken. Groepen zullen er een werkwinkel brood bakken kunnen beleven. De nieuwe winkel zal plaats bieden voor de boeken en publicaties van Uitgeverij Averbode en voor de korf eigen abdijproducten.Ook wenskaarten, religieuze voorwerpen en toeristische uitgaven over het Merodegebied worden er aangeboden. In de grote schuur komt een verbruiksgelegenheid met zo’n 180 zitplaatsen en een microbrouwerij vindt daar onderdak.Er zal een abdijbier van 5,7° worden gebrouwen en gedegusteerd. Voor de schuur biedt een terras met een mooi uitzicht plaats aan 200 recreanten. Groepen kunnen de sfeervolle oude paardenstallen gebruiken voor multimediaprojecties, voordrachten, werkwinkels, degustaties, …

LOKAAL EN SOCIAAL VERANKEREN

Averbodia streeft ernaar om waar mogelijk lokale en duurzame producten te gebruiken in haar verbruiksgelegenheid en die in de abdijwinkel te koop aan te bieden. Ook wordt de regionale tewerkstelling behartigd. Een samenwerking met een sociaal-economie-bedrijf wordt opgestart om mensen uit doelgroepen tewerk te stellen. De bedrijven La Lorraine Bakery Group, Milcobel en Brouwerij Huyghe staan met hun vaklui het personeel van Averbodia bij om de ambachten van brood bakken, kaas rijpen en bier brouwen te leren. Met toeristische diensten wordt bekeken hoe alles goed verankerd geraakt binnen de toeristische ontsluiting van de ruimere streek.

VERNIEUWEN VAN DE ABDIJHOEVE

In de buurt van het belevingscentrum bevindt zich de huidige boerderij van de abdij. Aangezien deze gebouwen en infrastructuur dateren uit 1949 is hier dringend nood aan vernieuwing en aanpassing. De abdijgemeenschap maakte dan ook plannen voor de bouw van een melkveestal en de aanpassing van de bestaande hoeve. Als Milcobel-coöperant zal de boerderij in de toekomst hoofdzakelijk gericht zijn op de teelt van de eigen veevoeders en op melkproductie. Milcobelproduceert de abdijkaas van Averbode en bouwt mee de kaasrijperij van Averbodia uit.

VISIE ONTWERPERS ARCHITECTENBUREAUS

OMGEVING en B-bis architecten ontwierpen het nieuwe belevingscentrum dat zich binnen de abdijmuren zal bevinden. De nieuwe functies krijgen een onderkomen in de beschermde gebouwen van de abdij.

De ontwerpers kozen er bewust voor om de bestaande gebouwen van buiten uit zo weinig mogelijk te wijzigen om dusdanig het karakter van de abdij maximaal te bewaren. Nieuwe toevoegingen worden in claustra metselwerk uitgevoerd. Deze bouwwijze sluit sterk aan bij de bestaande metselwerkwanden, terwijl de nieuwe toevoegingen toch goed leesbaar blijven binnen het historische patrimonium. De inrichting van de gebouwen wordt als ‘een meubel’ beschouwd dat los in de bestaande ruimtes staat. De ruimtes zelf worden beschouwd als de historische schil waarbinnen de nieuwe functies geïntegreerd zullen worden.

Het nieuwe belevingscentrum dient enerzijds een meerwaarde te vormen voor de vele fietsers en wandelaars uit de omgeving. Zij zullen op een nieuwe manier een glimp van de intra-muros wereld van de abdij kunnen opvangen.

De plaatselijk verdwenen abdijmuur zal worden hersteld door het bouwen van een overdekte tentoonstellingsruimte, een hedendaagse interpretatie van de historische poortgebouwen. De tentoonstellingsruimte zal aan de buitenzijde een gesloten karakter hebben met wanden opgetrokken uit baksteen die de verdwenen abdijmuur vervolledigen. Langs de binnenzijde echter heeft deze ruimte een open karakter dat naadloos aansluit op het plein van het belevingscentrum.

De buitenruimte rond het belevingscentrum zal eveneens volledig worden heraangelegd. Het ontwerp evoceert op een hedendaagse manier de landschappelijke inpassing van de historische configuratie van de abdij. Aan de buitenzijde van de abdijmuur wordt een deel van de historische vesten opnieuw opengelegd teneinde de (plaatselijk verdwenen) strikte scheiding tussen de intra-en extra-muros wereld te herstellen. Aan de binnenzijde van de muur wordt een plein aangelegd van waaruit de bezoekers een prachtig perspectief krijgen op de abdijgebouwen.

Na aanbesteding werd er besloten om de ruwbouwwerken en de werken aan de buitenaanleg te gunnen aan Dillen Bouwteam uit Balen. Deze aannemer is het project zeer genegen en kan goede referenties voorleggen van gelijkaardige werken.

BEELDMATERIAAL

Voor enkele plannen van Averbodia: zie de link http://we.tl/cblddLBGxo.

Voor campagnebeelden van de korf abdijproducten en voor fotomateriaal van de abdij: zie www.averbodia.be.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Voor meer informatie over belevingscentrum Averbodia, contacteer:

Eric Seghers e.seghers@abdijaverbode.be M: + 32 498 52 59 03

Voor meer informatie over Abdij Averbode kaas, contacteer: Hugo Demullier hugo.demullier@milcobel.be M: +32 (0) 477 66 52 90

Voor meer informatie over Abdij Averbode brood, contacteer: Tine Vandaele t.vandaele@llbg.com M: + 32 473 80 72 27

Voor meer informatie over Abdij Averbode bier, contacteer: Alain De Laet alain@delirium.be M: + 32 475 28 77 24

 

 -LUDO VERVLOET-

 

1 35 36 37