KUNSTSCHILDERS GOYA EN VAN GOGH

De Spanjaard Francisco Goya en de Nederlander Vincent van Gogh waren twee zeer gerenommeerde schilders die met elkaar hun geboortedatum gemeen hebben.

Beiden zijn jarig op 30 maart. Goya is van 1746, Van Gogh van 1853. Lees hun boeiende leven en werk in Wikipedia. Echt de moeite waard.

Francisco José De Goya y Lucientes was een Spaanse kunstschilder en graveur. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1746, Fuendetodos, Spanje

Overleden: 16 april 1828, Bordeaux, Frankrijk

Perioden: Romantiek, Rococo

Volledige naam: Francisco José de Goya y Lucientes

francisco-goya-derde-mei-1808

Francisco Goya schilderde omstreeks 1814 een gewelddadige episode uit de Spaanse geschiedenis. In maart 1808 werd Madrid ingenomen door het leger van Napoleon Bonaparte. De Spaanse koning Karel IV werd tot aftreden gedwongen en verbannen naar Bayonnne in Frankrijk.

 

Vincent Willem van Gogh was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1853, Zundert, Nederland

Overleden: 29 juli 1890, Auvers-sur-Oise, Frankrijk

cachedimage

 

 

Vincent van Gogh besloot pas op 27-jarige leeftijd te gaan doen waar hij wereldwijd beroemd mee werd: kunstenaar worden. In nauwelijks tien jaar (1880-1890) maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 werken op papier. Ook liet hij een correspondentie van 902 brieven na.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE IDEN VAN MAART

images10Vandaag, 15 maart, beleven we de Idus (Iden) van maart. Daarvoor moeten we terug naar de Romeinse tijd en Julius Caesar.

De Romeinse of Latijnse kalender is gebaseerd op de maanstanden en verdeelt het jaar in twaalf maanden . Het oud-Romeinse jaar begon destijds met maart en eindigde eind februari .

° De week met namen van dagen was nog niet bekend . In Europa gebeurde dat pas rond het jaar 400 (christelijke jaartelling) , samen met de namen van de dagen , die grotendeels ‘geleend’ werden bij overwonnen volkeren en goden allerlei .

° Een datum werd in de Romeinse tijd aangegeven door het aantal dagen te noemen voor een vast punt . Vaste data waren bv.

– de Kalendae (1e dag van de maand)

– de Nonae (5e dag van de maand of de 7e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

– de Idus (13e dag van de maand of de 15e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

 

* In 44 v.Chr. was de toen 56-jarige Julius Caesar op het toppunt van zijn macht in het oude Rome. Op de Idus van maart (15de dag van de eerste maand van het jaar) kwam hij zelfs zonder lijfwacht naar de vergadering in de senaat, zelfverzekerd als hij zich wist van zijn macht. Edoch …

the-death-of-julius-caesar-c-l-doughty° In de senaat werd hij opgewacht door tientallen samenzweerders. Amper 23 van hen durfden echter daadwerkelijk hun mes boven te halen. Van de 23 steken die Caesar kreeg, was er slechts één dodelijke, wellicht die van zijn aangenomen zoon Brutus.

° “Kai su teknam – tu quoque fili mi – et tu fili” (ook gij mijn zoon) werden zijn laatste woorden (in het Grieks en het Latijn) op die voor hem fatale Idus van maart.

° De moord leeft (gelukkig) nog steeds verder in vele historische breinen . De Iden van Mars zijn sindsdien een begrip voor alles wat met rampspoed en onheil te maken heeft .

°°°  Kathryn Tempest schreef onlangs nog een biografie over ‘Brutus. De nobele samenzweerder’ waarin de moordenaar van Caesar een oneindig veel complexer personage wordt. Een tipje van de sluier? Het kan dat ‘Kai su teknam’, de laatste Griekse woorden van Caesar een Griekse vervloekingsformule is die zoveel betekent als: “Zie je in de hel, sukkel!” Aanbevolen lectuur!

Knipsel Caesar(foto L) De plaats waar Julius Caesar in 44 voor Christus naar verluidt ‘Et tu, Brute?’ (Ook gij, Brutus) geroepen zou hebben voordat hij door talloze messteken om het leven kwam, zal vanaf 2021 toegankelijk zijn voor toeristen. Luxemerk Bulgari neemt de kosten van de renovatie van zo’n 800.000 euro op zich.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEBOORTEDAG EINSTEIN

Geloof het of niet maar pi-dag 14 maart is ook de geboortedag van Albert Einstein. Het kan geen toeval zijn. Eén van de grootste wis- en theoretisch natuurkundigen ooit wordt vandaag 141. Gefeliciteerd vader van de beroemde formule…

E-mc2-Albert-Einstein-Wallpapers° Einstein werd geboren in het Duitse Ulm op … 14 maart 1879 en overleed 18 april 1955 in de VS.

Einstein was van Joodse afkomst. Daarom ontvluchtte hij zijn Duitse heimat om Duits-Amerikaanse staatsburger te worden.

° Einstein wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clark Maxwell. Einstein kreeg de Nobelprijs voor Natuurkunde in 1921.

° In de loop van de twintigste eeuw is de formule E = mc² bij een groot publiek synoniem geworden met het werk van Einstein, met de moderne natuurkunde en met ingewikkelde wetenschap in het algemeen.

Enkele citaten van hem :

index 3
Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.
Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

8 maart ‘Internationale Vrouwendag’

DSC_0043Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.

° Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats, gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de ongelijkheid. In 1910 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag.

° In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit omwille van de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Die lag mee aan de basis van de revolutie die leidde tot het ontslag van tsaar Nicholas II en het einde van het tsarenbewind in Rusland. Lenin maakte van 8 maart niet alleen dé feestdag van de communistische partij, maar schonk ook uitgebreid aandacht aan de rechten van de vrouw.

° In België wordt sinds 1971 de nationale Vrouwendag gevierd op 11 november door een deel van de Belgische vrouwenbeweging. Op de dag van wapenstilstand. Oorzaak daarvan is de Franse feministe Simone de Beauvoir. Zij was geboekt als spreekster in 1972 maar was zo drukbezet dat ze enkel nog op 11 november 1971 een gaatje vond in haar agenda. 11 november bleef daarmee onze ‘nationale vrouwendag’.         -met dank Wikipedia-

  • ‘kalender met een hoek af’ vat het zo samen ….

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

“WEE  DE OVERWONNENEN”

In de eerste eeuw voor en na Christus was de Rijn de scheidingslijn tussen de Kelten ten zuiden van de rivier én de Germanen ten noorden en oosten ervan. Julius Caesar versloeg de Kelten en lijfde ook heel Gallië in. De Rijn werd meteen voor enkele eeuwen de harde grens tussen het Romeinse Rijk en ‘de primitieve, vechtlustige Germanen’, zoals Romeins scribenten ze beschreven.

° Deze ‘zij tegen wij ‘- beeldvorming komt uit Romeinse bronnen, allemaal geschreven door elitaire Romeinen. Maar … dat oude beeld is al een tijdje aan een flinke bijstelling toe, vooral dankzij archeologische vondsten en nieuwe interpretaties van de geschreven bronnen.

De nadruk in die bronnen ligt vooral op veroveren, strategieën bedenken en veldslagen uitvechten. De harde bipolariteit tussen Kelten en Germanen houdt weinig steek, want …

° De Rijn was geen Berlijnse – of Trumpiaanse Muur. Tussen beide volkeren was er veel contact en allerlei vormen van vermenging. De mislukte Romeinse pogingen om hun imperium uit te breiden tot aan de Elbe en de Donau kregen meer aandacht van de Romeinse auteurs dan de migratie van Germaanse volkeren over de rivier.

De befaamde opstand van de Bataven in 69/70 zette ook Tongeren in vuur en vlam en was zeker geen revolte van vrijheidsstrijders. Vermoedelijk ging het om een complexe combinatie van allerlei motieven.

° De Romeinen onderhielden ook handelscontacten tot diep in Skandinavië. Bewoners van het Hoge Noorden namen zelfs dienst in het Romeinse leger, vertellen archeologische producten.  Er zijn ook schrijfplankjes (de notitieboekjes van toen) teruggevonden in het noorden van Engeland. Daar verbleven ook Bataven, lang voor de bouw van de Muur van Hadrianus  (foto), zo blijkt. De plankjes geven ook blijk van een vrij hoge geletterdheid bij de militairen van toen.

Een willekeurige inwoner van het Nederlandse rivierengebied beschikte aan het einde van de eerste eeuw niet alleen over de Bataafse en de Germaanse identiteit, maar had mogelijk ook het Romeinse burgerrecht.

° En nog belangrijker: vrijwel alle eerste Romeinse keizers en hun adviseurs zijn hier in de omgeving gepasseerd. Na Caesar waren dat bv. ook Agrippa, Germanicus, Tiberius, Caligula en Claudius . Archeologie bevestigt vaak letterlijk de literaire bronnen.

  • Alexander van de Bunt beschrijft het allemaal in zijn boek ‘Wee de overwonnenen’ dat onlangs verscheen. Het verhaal van Romeinen, Kelten en Germanen in de Lage Landen.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DOGGERLAND WERD NOORDZEE

Vorig jaar omstreeks deze tijd zagen we Arnout Hauben in zijn voortreffelijke reportagereeks ‘Rond de Noordzee’ waarin Arnout en gezellen helemaal rond de Noordzee reizen, op zoek naar verrassende verhalen van vroeger en nu. En vertellen kan ie, die Arnout …

* 8.500 jaar geleden verdween de verbinding met het vasteland samen met de gletsjers uit de laatste ijstijd. Een volledig land, groter dan Groot-Brittannië zelf, werd in die tijd van de kaart geveegd. Doggerland, het Atlantis van Europa.

Knipsel 7° In het mesolithicum, de middensteentijd die begon vanaf 10.500 v. Chr., was er een land dat zich uitstrekte van de oostkust van Groot-Brittannië tot aan Nederland, de westkust van Duitsland en Jutland.

° Dit groene land werd gekenmerkt door 16.000 kilometer aan lagunes, wadden, stranden, rivieren, moerassen en meren.

° De Theems, de Seine, de Rijn, Schelde en Maas stroomden als één grote superrivier doorheen dit land dat later Doggerland genoemd zou worden.

° Dit land vormde het perfecte recept voor vruchtbare gronden, rijk aan fauna en flora. Doggerland zou wel het rijkste jachtgebied van heel Europa geweest kunnen zijn, waardoor het duizenden jaren lang dan ook dichtbevolkt was, tot het in 6.500 v. Chr. onder het wateroppervlak verdween.

° De mens had in die tijdig weinig of niets met dat proces te maken. Het stijgende zeeniveau lag immers aan de basis van het verzinken van Doggerland. De laatste ijstijd liep op zijn einde en het ijs van de smeltende gletsjers die Scandinavië bedolven, kwam in zee terecht. Het zeeniveau steeg hierdoor met 120 meter.

° Dit bracht op zijn beurt een postglaciale opheffing teweeg. Het land dat eens door ijs bedekt werd, kwam uiterst langzaam weer hoger te liggen in het zeewater door het afnemende gewicht.

° In de gebieden rondom deze opheffing vond dan weer een postglaciale daling plaats. Zo verdween in 6.500 v. Chr. het grootste deel van Doggerland onder water en werd Groot-Brittannië afgescheiden van het continentale Europa.

Knipsel 5° Slechts een klein deel van Doggerland (zie illustratie rood), een eiland ter grootte van Denemarken, bleef na deze overstromingen boven water. Dat wordt nu nog Doggersbank genoemd, een erg ondiep gedeelte in de Noordzee.

° Dat overgebleven stukje land werd getroffen door een mega-tsunami en aardverschuivingen. Deze aardverschuivingen, de grootste die ooit hebben plaatsgevonden, dienden de genadeklap toe aan de overblijvende beschaving van Doggerland in 6.200 v. Chr.

 

  • Het is best mogelijk dat ‘de mythe van Atlantis’ uit de verhalen van het verdwenen Doggerland ontsproten is.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 MAART COMPLIMENTENDAG

Vandaag zondag 1 maart is het complimentendag . “Gij met uw complimenten”, hoorde men vroeger wel eens zeggen als iemand wat lief was voor een ander.

°  Een foute reactie , want alle mensen , lieve en barse , zijn hoe dan ook gevoelig voor een welgemeend complimentje , al willen ze dat niet altijd gezegd hebben . Vroeger strooiden de mensen niet of nauwelijks met complimentjes , nu misschien iets te veel .

°  Maar wat dan ook , bij mensen die een complimentje krijgen , zie je de betreffende persoon vaak opfleuren . Daarom is het goed dat er een complimentendag is begin maart .

°  Het licht is definitief terug en ondanks de extra duw van 29/30 mrt (zomertijd + 1u) blijven de dagen langer worden tot voorbij half juni . Het lijkt er onderweg meer en meer op dat er geen einde komt aan de dagen . In deze periode zijn de gezonde mensen op hun vrolijkst . Je zou voor minder . De zieke mensen daarentegen …

°  Maar we dwalen af . De complimentjes , daar hadden we het over , speciaal vandaag . ‘Als ik van de juiste persoon op een onverwacht ogenblik een bemoedigend woord krijg , is mijn dag goed’ , weet een mevrouw die het leven niet met een gouden lepeltje werd aangereikt .

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

“Concierto de Aranjuez”

Zes jaar geleden, begin 2014 kreeg ik van Fons Lauwers, onze medewerker in Spanje twee fascinerende filmpjes die vrijwel elke betere muzieliefhebber beslist zal bekoren. Kijk en luister hieronder naar ‘De charme van de Spaanse gitaar.’ Een aanrader. Even klikken op rood en we zijn vertrokken.

  • Rafael Aguirre ” Granada” agustín lara – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=n2Ml3Xwk5YA

  • Beautiful “Concierto de Aranjuez” Adagio by Rafael Aguirre – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nqxlMM3BUW4

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Koning CARNAVAL

VANDAAG IS HET CARNAVALSDAG. Carnaval is van oorsprong geen katholiek feest. Carnaval vindt zijn oorsprong in de Saturnaliën van de Romeinen. Een heidens feest ter ere van god Saturnus en vol menselijke uitspattingen.

° Later vinden we het terug als een ver-christelijkt feest in de steden van het middeleeuwse Italië, waar het gemaskerd bal veel toeschouwers lokte. Dit carnaval had nog veel overeenkomsten met de Saturnaliën en Bacchanalia van de Romeinen. Vanuit Italië waaide het over naar andere delen van Europa.

° Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste middeleeuwse vieringen van het huidige carnaval plaatsvonden in de steden van Italië. Het Venetiaanse Carnaval, het beroemde  Carnavale, trekt met zijn optocht en gemaskerd bal ieder jaar heel veel toeschouwers. Vanuit Italië sloeg het feest later over naar de buurlanden Spanje en Frankrijk, waarna het zich langzaamaan over de rest van Europa verspreidde. (foto carnaval Breughel)

° Het carnaval vond/vindt ieder jaar plaats vlak voor het begin van de vastentijd, de veertigdagentijd voor Pasen waarin christenen geen vlees mochten eten. Mogelijk stamt de naam van het feest dan ook af van de Latijnse uitdrukking carne vale, dat ‘vaarwel aan het vlees’ betekent.

° In de daaropvolgende eeuwen hebben de verschillende regio’s allemaal hun eigen tradities gevormd rondom carnaval. In buurland Nederland bv. is er een duidelijk verschil tussen het Bourgondisch carnaval in Noord-Brabant en het Rijnlands carnaval in hun én ons Limburg. De Bourgondische variant speelt zich vooral af in cafés en zalen, terwijl de Limburgers carnaval meestal buiten vieren. In beide provincies is carnaval een feest waarbij muziek, uitbundigheid, optochten en verkleedpartijen centraal staan.

° Traditioneel gezien begint het echte carnavalsfeest de zondag voor het vasten, vandaag dus, met de machtsoverdracht. Hierbij wordt de symbolische sleutel – en daarmee ook het bestuur van de stad officieel overgedragen aan Prins Carnaval.

° De ceremonie die daarop volgt/volgde staat symbool voor een middeleeuwse traditie, waarbij de sociale orde in de stad werd omgedraaid en de arme bevolking tijdelijk de macht overnam. De bevolking kon vervolgens flink de draak steken met de stedelijke adel. Meer nog: bjna twee maanden lang werden alle opgekropte frustraties uitgespuwd op de hogere klassen.

° Dé carnavalstad bij uitstek op onze aardbol is zeker Rio de Janeiro. Brazilianen zijn dol op feesten, zeker die rond carnaval. In de sambascholen, met paraderuimtes tussen tegenover elkaar gebouwde betonnen tribunes, kan je het hele jaar door komen kijken hoe en waarom hier gewerkt wordt naar deze periode toe. Naast het voetbal, is carnaval een andere Braziliaanse topsport .Van jongsaf worden jongens en meisjes geschoold tot perfecte carnavalist.

° Vandaag knalt de sambamuziek door Rio en schaars geklede dames, gehuld in prachtige verentooisels, zorgen voor wervelende shows. Het carnaval van Rio de Janeiro is echt wereldberoemd en moeilijk te vergelijken met het Europese -, laat staan Belgische carnaval.

° bij de foto – Een immense mensenmassa volgt alles van op de tribunes van de sambascholen. Radio en tv maken dat ook de rest van Brazilië en de hele wereld kan meegenieten met de Braziliaanse sambadansers.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Internationale ‘Dag van de Moedertaal’

Vandaag, vrijdag 21 februari 2020  is het de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’. Die dag werd voor het eerst in 2000 gevierd. De dag werd ingesteld om taaldiversiteit te vieren en meertaligheid te promoten. Het communiqué dat hiertoe opriep, meldde tevens dat er bijna 7 000 talen op aarde zijn.

° 3 660 van die 7 000 zijn evenwel met uitsterven bedreigd. En … slechts 950 van de bedreigde talen worden nog door kinderen gesproken, wat een essentieel gegeven is voor het in stand houden van een taal.

° De huidige globalisering doet de talendiversiteit geen goed. Verwacht wordt dat de wereldbevolking eerlang nog alleen in het Engels of het Chinees met elkaar zal converseren.

° In ons Nederlands zijn de laatste decennia ook reeds zoveel buitenlandse invloeden binnengeslopen dat het de taal echt geen goed doet.

° Sommige talen die al uitgestorven waren of met uitsterven bedreigd zijn, wordt nieuw leven ingeblazen. De bekendste zijn het Cornisch (Keltisch) en het Hebreeuws.

° Dat laatste gebeurde ook in Hawaï. Na de annexatie voor de VS mocht de taal niet langer onderwezen worden. Daardoor werd ze tegen het einde van vorige eeuw nog maar door enkele honderden mensen gesproken.

° Taalactivisten hebben het Hawaïaans gelukkig nieuw leven ingeblazen. Ondertussen zijn er in de 1,5 miljoen inwoners tellende eilandengroep 35 scholen waar het Hawaïaans onderwezen wordt. Ook taallessen op radio en tv hebben de taal helpen redden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 5 11