francine ‘MEEST BUITENGEWONE DAME’

Vandaag is het Internationale Vrouwendag! Om dit te vieren verraste Vrouw en Maatschappij de Laakdalse Francine van Eynde met een bezoekje. Francine werd verkozen tot meest buitengewone Laakdalse dame. Ze ontvangt een verwenbon van een Laakdalse beautyzaak ter waarde van €50.

image001In de aanloop naar Internationale Vrouwendag ging Vrouw en Maatschappij, aan de hand van een poll, op zoek naar de meest buitengewone Laakdalse vrouw. De 3 genomineerden waren: Francine Van Eynde, Nathalie Vanderschaeghe en Josée Lambrechts.

Duizendpoot Francine won de prijs omwille van haar grenzeloze inzet als vrijwilliger. Zo steekt ze bijna dagelijks haar handen uit de mouwen tijdens activiteiten van Laakdalse verenigingen of de basisschool in Eindhout. Francine is een enthousiaste dame die symbool staat voor het vrijwillig engagement van vele Laakdallers.

Uiteraard zijn ook de andere genomineerde dames topvrouwen! Vrouw en Maatschappij waardeert hen enorm en schenkt Nathalie en Josée een heerlijke ontbijtbon.

8 maart ‘Internationale Vrouwendag’

DSC_0043Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.

Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats, gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de ongelijkheid. In 1910 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag.

In 1917 brak op 8 maart (gregoriaanse kalender) opnieuw een staking uit omwille van de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Die lag mee aan de basis van de revolutie die leidde tot het ontslag van tsaar Nicholas II en het einde van het tsarenbewind in Rusland. Lenin maakte van 8 maart niet alleen dé feestdag van de communistische partij, maar schonk ook uitgebreid aandacht aan de rechten van de vrouw.

In België wordt sinds 1971 de nationale Vrouwendag gevierd op 11 november door een deel van de Belgische vrouwenbeweging. Op de dag van wapenstilstand. Oorzaak daarvan is de Franse feministe Simone de Beauvoir. Zij was geboekt als spreekster in 1972 maar was zo drukbezet dat ze enkel nog op 11 november 1971 een gaatje vond in haar agenda. 11 november bleef daarmee onze ‘nationale vrouwendag’.

-met o.a. dank aan Wikipedia-

DOGGERLAND WERD NOORDZEE

We hebben het voor Arnout Hauben en zijn voortreffelijke reportagereeks ‘Rond de Noordzee’ waarin Arnout en gezellen helemaal rond de Noordzee reizen, op zoek naar verrassende verhalen van vroeger en nu. Vertellen, Arnout…

8.500 jaar geleden verdween de verbinding met het vasteland samen met de gletsjers uit de laatste ijstijd. Een volledig land, groter dan Groot-Brittannië zelf, werd in die tijd van de kaart geveegd. Doggerland, het Atlantis van Europa.

Knipsel 7In het mesolithicum, de middensteentijd die begon vanaf 10.500 v. Chr., was er een land dat zich uitstrekte van de oostkust van Groot-Brittannië tot aan Nederland, de westkust van Duitsland en Jutland.

Dit groene land werd gekenmerkt door 16.000 kilometer aan lagunes, wadden, stranden, rivieren, moerassen en meren. De Theems, de Seine, de Rijn, Schelde en Maas stroomden als één grote superrivier doorheen dit land dat later Doggerland genoemd zou worden.

Dit vormde het perfecte recept voor vruchtbare gronden rijk aan fauna en flora. Doggerland zou wel eens het rijkste jachtgebied van heel Europa geweest kunnen zijn, waardoor het duizenden jaren lang dan ook dichtbevolkt was, tot het in 6.500 v. Chr. onder het wateroppervlak verdween.

De mens had in die tijdig weinig of niets met dat proces te maken. Het stijgende zeeniveau lag immers aan de basis van het verzinken van Doggerland. De laatste ijstijd liep op zijn einde en het ijs van de smeltende gletsjers die Scandinavië bedolven, kwam in zee terecht. Het zeeniveau steeg hierdoor met 120 meter.

Dit bracht op zijn beurt een postglaciale opheffing teweeg. Het land dat eens door ijs bedekt werd, kwam uiterst langzaam weer hoger te liggen in het zeewater door het afnemende gewicht. In de gebieden rondom deze opheffing vond dan weer een postglaciale daling plaats. Zo verdween in 6.500 v. Chr. het grootste deel van Doggerland onder water en werd Groot-Brittannië afgescheiden van het continentale Europa.

Knipsel 5Slechts een klein deel van Doggerland (zie illustratie rood), een eiland ter grootte van Denemarken, bleef na deze overstromingen boven water. Dat wordt nu nog Doggersbank genoemd, een erg ondiep gedeelte in de Noordzee.

Dat overgebleven stukje land werd getroffen door een mega-tsunami en aardverschuivingen. Deze aardverschuivingen, de grootste die ooit hebben plaatsgevonden, dienden de genadeklap toe aan de overblijvende beschaving van Doggerland in 6.200 v. Chr.

Het is mogelijk dat de mythe van Atlantis uit de verhalen van het verdwijnende Doggerland ontsproten is.

(‘Rond de Noordzee’ , deel 4  vanavond om 20u40 op Eén)

VASTENAVOND of Pancake Day

pannenkoekenJe had het misschien nog niet helemaal door, maar vandaag vieren we Pancake Day. Pancake Day of Shrove Tuesday is een traditie in heel wat Engelstalige landen, bij ons wordt het – veel saaier – Vastenavond genoemd.

Vastenavond is de dinsdag voor Aswoensdag en traditioneel betekent dit het einde van de carnavalsperiode. Nog een keer flink genieten voor de veertigdaagse vastentijd die morgen begint. Zondigen met pannenkoeken dus. Net als met Lichtmis blijven eieren dé symbolen van de almaar langer wordende dagen.

De pannenkoek dook al voor het eerst op in documenten die uit 1439 dateren. De gewoonte van de pannenkoek in de pan omhoog te gooien, zou bovendien al even oud zijn.

In Engeland nemen ze dat in elk geval heel serieus. Zo worden er onder meer wedstrijden gehouden waarbij je met een warme pan en pannenkoek een parcours moet afleggen. De populairste is die van Olney in Buckinghamshire, waarbij huisvrouwen met schort en sjaaltje op het hoofd door het dorp lopen. (N)

Van Eyck, een optische revolutie

Knipsel 14De campagne voor het Van Eyckjaar 2020, derde en laatste etappe van het cultuurtoeristische project Vlaamse Meesters, is bezig. Voor de tentoonstelling in het MSK kan de teller alvast beginnen lopen. Het aantal bezoekers is begroot op 240.000. En dat is een voorzichtige schatting, zeggen ze in Gent.

Het restauratieproject van De aanbidding van het Lam Gods vormt de aanleiding, al zal dat in 2020 nog niet afgerond zijn. Het MSK krijgt wel de buitenpanelen, die al eind 2016 van hun vele retouches en vernislagen verlost waren, in bruikleen. De restauratie was ronduit spectaculair. De vele details, het stralende coloriet van het veelluik: ze bleken ongezien. De tentoonstelling wordt opgebouwd rond thema’s of Van Eycks baanbrekende portretkunst. Stuk voor stuk zijn er aanknopingspunten voor te vinden in de buitenste luiken van het Lam Gods. (foto rr)

Het MSK ziet het groots. Het wil de artistieke context rond 1430 schetsen aan de hand van miniaturen, verluchte handschriften, tekeningen, wandtapijten en edelsmeedwerk, maar het zal ook Van Eycks kunst vergelijken met topwerken uit de aankomende renaissance in Italië.

Van Eyck was een hoogontwikkelde kunstenaar, in dienst van de aristocratie. Hij was ambachtsman én geleerde. Brugge was tussen 1420 en 1470 de culturele hoofdstad van Europa. Over Jan Van Eyck weten we echter weinig. De puzzel van zijn biografie moet bijeengeraapt worden aan de hand van zestig stukken: de werken die hij naliet, plus veertig geschreven notities waarin zijn naam opduikt.

Van Eyck signeerde negen schilderijen, die dus met zekerheid van zijn hand zijn. Daarnaast is er sprake van ruim een dozijn ‘eyckiaanse’ werken, toegeschreven aan de kunstenaar of zijn atelier. Van dat oeuvre, verspreid over Europa en Noord-Amerika, komt de helft naar Gent. Vrijdag werd de eerste reeks bruiklenen aangekondigd, w.o. de luiken van het Lam Gods.

De aanbidding van het Lam Gods is een buitenbeentje. Na de restauratie – nu het kleurenpalet en de ruimtelijke kwaliteiten beter tot hun recht komen – kan het veelluik voor het eerst een echte dialoog aangaan met de andere werken. Het is de eerste maal ooit dat de panelen naast ander werk van de Vlaamse meester getoond worden. Alleen dat al maakt de tentoonstelling uitzonderlijk. De buitenluiken van het Lam Gods komen in een geklimatiseerde, beveiligde vitrine. Voor het eerst zullen bezoekers ze van zeer dichtbij kunnen bekijken. (bericht dS)

Van Eyck, een optische revolutie. Van 1/2/2020 tot 30/4/2020 in het MSK, Gent. Ticketverkoop startte 1 februari. Wie voor 1 juli een kaartje koopt, betaalt 22 euro in plaats van 28 euro. www.vaneyckwashere.be

‘In Memoriam De Lux’

Ruth Joos is presentator bij Radio 1. Donderdagavond las ze  ‘In Memoriam De Lux’, het pensioenfeest van collega-radiomaker Luc Janssen, een rasechte Vorstenaar. Zo luidde de aanhef van haar brief in DM:

images 11Luc Janssen. Hoe kan een man met zo’n doorsnee naam zo uitzonderlijk zijn? Vergeet wat ze zeggen, alle goeie dingen komen per twee; jij bent geen Luc. Je bent slechts af en toe een Janssen. Jij bent helemaal enkel en alleen Luc Janssen. Balsturig, balorig, brutaal. Ja, maar dan vooral en van kop tot teen in taal. Jij bent een snoeiharde nee tegen de middelmaat. Jij bent het zintuiglijk genot van de perfect geformuleerde belediging. Jij bent de vleesgeworden deugnieterij, de kop boven het maaiveld, het pijntje waar je aan wil blijven krabben. Vakman. Familieman. Prachtman.

Geniet van je pensioen, Luc ! GvL

Gueuze van 55 dollar de fles

Bij brouwerij Girardin uit Sint-Ulriks-Kapelle merken ze  op dat vaker bieren van familiebrouwerij Girardin voor waanzinnige prijzen worden doorverkocht op het internet . 55 dollar voor een Gueuze uit 2008?… Dat lazen we gisteren in dS bij Joost VL.

Knipsel7De brouwerij trekt aan de alarmbel nadat een recent zoekertje wel heel ver ging in de vraagprijs voor vijf flesjes ‘gewone’ ongefilterde Pajotse Gueuze. Een landgenoot biedt de biertjes van 37,5 cl uit 2008 aan via de gespecialiseerde bierwebsite mybeercollectibles.com voor 275 dollar, hetzij 55 dollar per fles. En het bier is … wellicht ondrinkbaar.

‘Oudere Gueuze moet immers volgens de regels van de kunst bewaard worden en dat lijkt hier niet het geval’, merkt Heidi Abraham van brouwerij Girardin gevat op. ‘In dit geval is de Gueuze waarschijnlijk ondrinkbaar en niet meer representatief voor de kwaliteit waar wij voor staan.’

Dat het online aangeboden bier in dit geval al tien jaar oud is, rechtvaardigt de prijs volgens Abraham zeker niet. ‘Een oudere Gueuze die al even ligt, kan wel anders, en voor sommigen zeker ook beter smaken, maar dan moeten de flesjes wel volgens de regels van de kunst bewaard zijn.

‘Koop jaarlijks een bak en na enkele jaren heb je al een fantastische vintagekelder, zonder woekerprijzen te betalen en de zekerheid dat het bier nog perfect drinkbaar is . In de familiebrouwerij kan je voor die prijs van hierboven 145 flessen inclusief leeggoed kopen’, geeft Heidi nog mee.

De sandwich

We kennen de sandwich  als een broodje en bij uitbreiding een echt gerecht. Maar heb je je al afgevraagd waar het woord vandaan komt? Het klinkt Brits, en is het ook.

index 1 index

John Montagu leefde in de 18de eeuw en was de vierde graaf van Sandwich, een van de vele graafschappen die Groot-Brittannië rijk is.

John Montagu was een hartstochtelijke kaarter en ging zo in het spel op dat de kok zich zorgen maakte om zijn gezondheid. John durfde wel 24 u aan één stuk spelen zonder eten of drinken. Bezeten van de kaarten als hij was.

De kok lag even later aan de basis van ‘de sandwich’. Hij zorgde immers voor dunne, rijkelijk belegde boterhammetjes, meestal met gezouten rundvlees, die op een tafeltje naast de speeltafel werden neergezet. Zo kon de graaf gewoon blijven doorspelen. Sandwich, snelle snack en toch voedzaam. Het begrip had een naam. Intussen over de hele wereld bekend.

Sandwich heeft nog een andere, een meer figuurlijke context. Het tekent de situatie waarin men verkeert als men klem zit tussen twee andere zaken. Daaruit vloeide ook het naamwoord ‘sandwichman’. Iemand die met reclameborden zeult op borst en rug.

‘Iemand in de sandwich nemen’ is hem aan beide zijden zo dicht belagen dat hij geen bewegingsruimte meer heeft. Dat alles met dank aan de graaf van Sandwich.

Onbeschrijfelijk …

Knipsel.24JPGHoward Carter was een archeoloog en egyptoloog die wereldberoemd werd door de ontdekking van het graf van de Egyptische farao Toetanchamon.

Carter werkte eerst aan de opgraving van de graven van de prinsen en prinsessen uit het Middenrijk (ca. 2000 v.Chr.). In 1899 werd Carter inspecteur-generaal van de monumenten van Opper-Egypte. In 1905 nam hij daar ontslag vanwege een conflict.

In 1907 werd Carter voorgesteld aan George Herbert, de graaf van Carnarvon. Lord Carnarvon was een (amateur) egyptoloog die graag de fondsen ter beschikking stelde die noodzakelijk waren om Carters werk voort te zetten.

Al gauw kreeg Carter de leiding over alle opgravingen van Carnarvon. Lord Carnarvon financierde Carters zoektocht naar de tombe van de tot dan toe onbekende farao Toetanchamon, wiens bestaan Carter had ontdekt.

howard-carter-1923_medOp 4 november 1922 ontdekte Carter de tombe, tot dan toe de enige vrijwel ongeschonden tombe in de Vallei der Koningen in de omgeving van Luxor.

Een jaar na de ontdekking, 16 februari 1923, vandaag 96 jaar geleden, opende Carter de grafkamer en zag hij voor het eerst de sarcofaag van Toetanchamon.

Na de inventarisatie van alle vondsten trok Carter zich terug uit de archeologie en werd hij verzamelaar. Carter stierf in 1939 op 64-jarige leeftijd. De relatief hoge leeftijd van Carter ziet men als bewijs dat Carter niet getroffen is door de vermeende vloek van de farao, die andere leden van de opgravingsploeg zou hebben getroffen.

KNAPPE KOP, die GaGa

galilei-galileo

Twee jaar voordat de Beeldenstorm in de Nederlanden uitbarstte (1566) werd Galileo Galilei geboren in Pisa Italië op 15 februari 1564, vandaag  455 jaar geleden. Zes jaar na zijn dood in 1642 werden de Nederlanden definitief opgedeeld in een Noord- en een Zuidgedeelte, beklonken in de Vrede van Munster (1648). Maar dit terzijde.

Galilei bekommerde zich wellicht weinig om politiek. Hij werd astronoom, wiskundige en filosoof. Met een in Middelburg (Nl) uitgevonden telescoop ontdekte hij kraters en bergen op de maan, zwarte vlekken op de zon, de manen van Jupiter (Ganymedes, Europa, Callisto en Io) en zag hij ook Venus van dichterbij. Hij kwam tot de ontdekking dat de Melkweg een geweldige verzameling sterren is en … zeer belangrijk in die tijd … dat onze planeet Aarde om de zon draait, en niet andersom zoals de Kerk beweerde. Volgens haar was de Aarde het onbewogen middelpunt van het universum (!)

In 1610 publiceerde Galilei zijn ontdekkingen. Ze maakten hem beroemd over heel Europa. De Kerk was echter not amused en veroordeelde  Galileo in 1616 voor ketterij en geloofsdwaling. Galilei mocht wel blijven werken zolang hij zijn stelling niet als een bewezen feit beschouwde.

In 1632 kreeg hij levenslang huisarrest  omdat  hij zijn ontdekkingen in zijn Dialogo publiceerde en paus Urbanus VIII behoorlijk op de korrel nam. Pas in 1992 sprak paus Paulus II de kerkelijke excuses uit.

Van GG is ook de oneliner  “Ik heb nog nooit een man ontmoet die zo onwetend was dat ik niets meer van hem kon leren.”

1 2 3 4 5 11