KUNSTSCHILDERS GOYA EN VAN GOGH

De Spanjaard Francisco Goya en de Nederlander Vincent van Gogh waren twee zeer gerenommeerde schilders die met elkaar hun geboortedatum gemeen hebben. Beiden zijn jarig op 30 maart. Goya is van 1746, Van Gogh van 1853. Lees hun boeiende leven en werk in Wikipedia. Echt de moeite waard.

Francisco José De Goya y Lucientes was een Spaanse kunstschilder en graveur. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1746, Fuendetodos, Spanje

Overleden: 16 april 1828, Bordeaux, Frankrijk

Perioden: Romantiek, Rococo

Volledige naam: Francisco José de Goya y Lucientes

francisco-goya-derde-mei-1808

Francisco Goya schilderde omstreeks 1814 een gewelddadige episode uit de Spaanse geschiedenis. In maart 1808 werd Madrid ingenomen door het leger van Napoleon Bonaparte. De Spaanse koning Karel IV werd tot aftreden gedwongen en verbannen naar Bayonnne in Frankrijk.

 

Vincent Willem van Gogh was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1853, Zundert, Nederland

Overleden: 29 juli 1890, Auvers-sur-Oise, Frankrijk

Perioden: Realisme, Postimpressionisme, Moderne kunst

cachedimage

 

 

Vincent van Gogh besloot pas op 27-jarige leeftijd te gaan doen waar hij wereldwijd beroemd mee werd: kunstenaar worden. In nauwelijks tien jaar (1880-1890) maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 werken op papier. Ook liet hij een correspondentie van 902 brieven

‘De Superman’

Klim-Optoneel en vtbKultuur Laakdal brengen ‘De Superman’

30 en 31 maart 2019

‘De Superman’ is een komedie van John Patrick, in een regie van Pascale Van Lierde.

De voorstellingen vinden plaats op 30 en 31 maart 2019 in zaal ’t Buurthuis, Zandstraat 15, Veerle-Heide (Laakdal), telkens om 19.45 u. (zondag 31 maart om 17.45 u.)

Reserveren kan vanaf 25 februari 2019 via www.klim-optoneel.be.

Persfoto De SupermanSebastiaan Van den Peereboom, een naïeve snul zonder ruggengraat, laat iedereen over zich heen lopen. Hij krijgt de ene tegenslag na de andere te verwerken.
Wanneer hij beseft dat hij niets meer te verliezen heeft, gaat Sebastiaan in de tegenaanval tegen iedereen die hem tot hiertoe slecht behandelde.
Hij neemt enorme risico’s door lokaas te spelen voor de politie, die dankzij hem gevaarlijke gangsters bij de kraag kan vatten. Sebastiaan transformeert in een èchte superheld die door iedereen op handen wordt gedragen.

Spel: Jochen De Groot, Lene De Groot, Ingrid Deleau, Jos Hufkens, Peter Leys, Johan Michiels, Oussama Saadun, Severien Van Herck, Stijn Van Hout, Roger Verheyen

VROUWENSTEMRECHT

Bij de wet van 27 maart 1948, vandaag 71 jaar geleden, kregen de Belgische vrouwen eindelijk stemrecht voor de parlements- en voor de provincieraadsverkiezingen. In ruil weliswaar voor de verlieslatende Waalse steenkoolmijnen. Een koehandel op grote schaal.

4893f408-2df1-11e8-b2dc-e12d00e3fe47_web_scale_0.2916667_0.2916667__In de Belgische grondwet van 1830 stond wel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Niet dat de mannen gelijker zijn dan de vrouwen. Het zou echter nog meer dan een eeuw duren vooraleer alle burgers van dit land ook gelijke politieke rechten kregen.

Aanvankelijk gold hier het cijnskiesrecht: alleen mannen die een bepaald belastingniveau haalden, mochten stemmen. In 1893 werd dit vervangen door een algemeen meervoudig stemrecht. Alleen voor mannen. Afhankelijk van het vermogen, de gezinssituatie en de diploma’s konden daar maximaal nog twee stemmen bijkomen. (spotprent 1896)

Het groeiend succes van de BWP (Belgische Werkliedenpartij) na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging zette de katholieke partij ertoe aan om het vrouwenstemrecht te gaan verdedigen De liberalen waren tegen. De socialisten waren voor, maar het in de praktijk brengen bleek een stap te ver. Beide partijen vreesden immers dat de vrouwen te veel onder de invloed van de clerus zouden komen te staan en ze de katholieke partij met hun stemmen zouden versterken.

In 1919 werd het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd. De vrouwen werden weer aan de kant gelaten. Alleen voor de niet-hertrouwde weduwen en moeders van gesneuvelde soldaten in WO I  werd uitzondering gemaakt. Zij mochten wel stemmen, op het niveau van de mannen.

In 1920 verwierven de vrouwen eindelijk stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Pas na WO II werd de legitimiteit van het vrouwenstemrecht niet meer in twijfel getrokken.

Bij wet van 27 maart 1948 werden de vrouwen helemaal op het niveau van de mannen gebracht. De strijd duurde 118 jaar.

VAAS MET KLAPROZEN

Knipsel87 vaasEen schilderij in het museum Wadsworth Atheneum in de stad Hartford in de Amerikaanse staat Connecticut blijkt inderdaad te zijn geschilderd door Vincent van Gogh. Het gaat om Vaas met klaprozen uit 1886.

Er werd al tientallen jaren getwijfeld of het werk van de hand van de Nederlandse schilder was. Röntgenonderzoek door het Amerikaanse museum toonde aan dat onder de afbeelding van de vaas een zelfportret van Van Gogh verborgen zat. Experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam hebben nu de echtheid vastgesteld..

Het Amerikaanse museum kreeg het olieverfschilderij in 1957 uit de nalatenschap van de Amerikaanse schrijver en kunstverzamelaar Anne Parrish Titzell. In die nalatenschap zat ook werk van Renoir, Monet en Redon. Vaas met klaprozen lag sinds de jaren negentig in het depot, omdat aan de echtheid werd getwijfeld. Het museum in Hartford bezit nu twee Van Goghs. Het andere werk is een zelfportret.  – De Volkskrant –

NOG 36 MILJOEN SLAVEN

Vandaag 25 maart is het de dag van de slavernij, de dag waarop we de ontelbare slachtoffers van slavernij herdenken. Slavernij is zonder twijfel ‘de grootste misdaad tegen de mensenrechten.

Een ver van mijn bed-show, zal je onmiddellijk denken, want van geen tel in België. Mis gedacht. In België zijn er naar schatting 1 500 slaven, al behoort België bij de beste landen in de wereld.

Knipsel 88Alhoewel slavernij al 150 jaar ten strengste verboden is in vrijwel elk land worden heden ten dage nog 36 miljoen kinderen, vrouwen en mannen gedwongen om te werken als slaaf in steengroeven, rijstfabrieken, visbedrijven, mijnen, op het veld, in de bouwsector, in de kledingindustrie en in vele andere industrieën.

Ook seksindustrie, kindsoldaten, op erg jonge leeftijd uithuwelijken van jonge kinderen, mensenhandel … het valt allemaal onder slavernij. Vooral vluchtelingen zijn makkelijke prooien.

Moderne slavernij bestaat nog in alle 167 onderzochte landen, maar is procentueel het hoogst in Azië. In Europa is het probleem het grootst in Oost-Europa, met Bulgarije als koploper.

Veel producten die je dagelijks gebruikt, worden gemaakt door slaven in derdewereldlanden. Vraag je je wel eens af hoe de katoen van je T-shirt geoogst werd, hoe de mineralen in je smartphone werden gevonden en of mensen een waardig loon kregen voor die heerlijke kop koffie?

Het is ons niet te stelpen consumptiegedrag dat nog meer mensen dan ooit tevoren in de slavernij doet terechtkomen. Vrijwel al die slaven werken … voor ons. Pas als op elk etiket ‘made in a free world’ staat, zal slavernij drastisch verminderen.

Wil je je eigen slavernijvoetafdruk kennen? Ga dan naar slaveryfootprint.org. Voor eerlijke voeding en kleren:  ‘Fair trade’  en  ‘schone kleren’.

Volgend jaar spektakelmusical ‘1830’

Met ‘1830’ komt er volgend jaar opnieuw een spektakelmusical in openlucht rond kasteel de Merode in Westerlo. Organisator Historalia gaat voor een intiemere voorstelling.

330px-Prent.Frederik_de_MerodeDeze keer werd de onafhankelijkheidsstrijd van België gekozen als thema. De tekst is min of meer klaar, maar de voorstellingen staan pas tegen de zomer van 2020 op het programma.

Opvallend: één van de hoofdrollen in ‘1830’ is weggelegd voor graaf Frédéric de Merode, één van de voorvaderen van de Merodes in Westerlo. Hij vocht in 1830 als vrijwilliger mee met het volk tijdens de Belgische Revolutie. Hij werd één van de helden van de strijd en het publiek wou hem als eerste koning van België.  Zo ver is het nooit gekomen, want de Merode stierf tijdens de gevechten. Huidig bewoner van het kasteel — en organisator van de musical — is prins Simon de Merode, een telg uit dezelfde adellijke familie.

Luc Stevens, regisseur en scenarist, wil dit keer de afstand tussen het publiek en de acteurs verkleinen. Hij stapt af van de beproefde methode. Dit keer zal er gewerkt worden met twee tenten waar zeshonderd mensen in kunnen. De helft van het publiek vertrekt in tent één, de andere helft in tent twee en tegelijkertijd zien zij een deel van de voorstelling. Daarna wisselen ze en na de pauze volgt een gezamenlijke apotheose. Zo zitten de toeschouwers geen twee uur meer naar een voorstelling te kijken dertig meter verderop.  (met dank aan Bieke Lathouwers in dS)

DE IDEN VAN MAART

images10Vandaag, 15 maart, beleven we de Idus (Iden) van maart. Daarvoor moeten we terug naar de Romeinse tijd en Julius Caesar.

De Romeinse of Latijnse kalender is gebaseerd op de maanstanden en verdeelt het jaar in twaalf maanden . Het oud-Romeinse jaar begon destijds met maart en eindigde eind februari .

De week met namen van dagen was nog niet bekend . Deze werd in Europa pas rond het jaar 400 (christelijke jaartelling) ingevoerd , samen met de namen van de dagen , die grotendeels ‘geleend’ werden bij overwonnen volkeren en goden allerlei .

Een datum werd in de Romeinse tijd aangegeven door het aantal dagen te noemen voor een vast punt . Vaste data waren bv.

– de Kalendae (1e dag van de maand)

– de Nonae (5e dag van de maand of de 7e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

– de Idus (13e dag van de maand of de 15e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

 

In 44 v.Chr. was de toen 56-jarige Julius Caesar op het toppunt van zijn macht in het oude Rome. Op de Idus van maart (15de dag van de eerste maand van het jaar) kwam hij zelfs zonder lijfwacht naar de vergadering in de senaat, zelfverzekerd als hij zich wist van zijn macht. Edoch …

the-death-of-julius-caesar-c-l-doughtyIn de senaat werd hij opgewacht door tientallen samenzweerders. Amper 23 van hen durfden echter daadwerkelijk hun mes boven te halen. Van de 23 steken die Caesar kreeg, was er slechts één dodelijke, wellicht die van zijn aangenomen zoon Brutus.

“Kai su teknam – tu quoque fili mi – et tu fili” (ook gij mijn zoon) werden zijn laatste woorden (in het Grieks en het Latijn) op die voor hem fatale Idus van maart.

De moord gebeurde vandaag vrijdag 15 maart 2019 precies 2 063 jaar geleden en leeft (gelukkig) nog steeds verder in vele historische breinen . De Iden van Mars zijn sindsdien een begrip voor alles wat met rampspoed en onheil te maken heeft .

Kathryn Tempest schreef onlangs nog een biografie over ‘Brutus. De nobele samenzweerder’ waarin de moordenaar van Caesar een oneindig veel complexer personage wordt. Een tipje van de sluier? Het kan dat ‘Kai su teknam’, de laatste Griekse woorden van Caesar een Griekse vervloekingsformule is die zoveel betekent als: “Zie je in de hel, sukkel!” Aanbevolen lectuur!

Knipsel Caesarfoto L

De plaats waar Julius Caesar in 44 voor Christus naar verluidt ‘Et tu, Brute?’ (Ook gij, Brutus) geroepen zou hebben voordat hij door talloze messteken om het leven kwam, zal vanaf 2021 toegankelijk zijn voor toeristen. Luxemerk Bulgari neemt de kosten van de renovatie van zo’n 800.000 euro op zich.

 

GEBOORTEDAG EINSTEIN

Geloof het of niet maar pi-dag (hieronder) 14 maart is ook de geboortedag van Albert Einstein. Eén van de grootste wis- en theoretisch natuurkundigen ooit wordt vandaag 140. Gefeliciteerd vader van de beroemde formule…

E-mc2-Albert-Einstein-WallpapersEinstein werd geboren in het Duitse Ulm op … 14 maart 1879 en overleed 18 april 1955 in de VS. Hij was van Joodse afkomst. Daarom ontvluchtte hij zijn Duitse heimat om Duits-Amerikaanse staatsburger te worden. Einstein wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clerk Maxwell. Einstein kreeg de Nobelprijs voor Natuurkunde in 1921.

 

Enkele citaten van hem :

index 3Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.
Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten.

BELGEN AAN DE FLES

De federale overheid verhoogde in 2015 de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken met respectievelijk 30 en 41 procent.

bottles_01 Nochtans blijft de alcoholconsumptie in België stijgen, maar door de accijnsverhoging van november 2015 gaan steeds meer Belgen wijn en sterkedrank in het buitenland kopen.

Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2018 waren die inkomsten voor de federale overheid nog maar goed voor 815,48 miljoen euro, tegenover 823,23 miljoen euro in 2017 en 830,73 miljoen euro in 2016.

Uit een bevraging die Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerde dranken, liet uitvoeren bij duizend Belgen, blijkt dat een op de drie Belgen wel eens de grens oversteekt om goedkopere alcoholische dranken in te slaan.

“Eerder wees het recenste WHO-rapport al uit dat de Belg zelfs meer alcohol consumeert dan voorheen. De inzet van verhoogde accijnzen als preventiemiddel tegen alcoholmisbruik heeft dus niet het gewenste effect bereikt”, klinkt het bij de federatie.

1 2 3 4 11