POSTIMPRESSIONIST PAUL GAUGUIN

399px-Paul_Gauguin_1891Vandaag 7 juni , 171 jaar geleden, werd de Franse kunstschilder Paul Gauguin geboren. Hij werd 54. De werken van Gauguin behoren tot het postimpressionisme.

In 1887 bracht Paul Gauguin vier maanden door op het eiland Martinique, samen met collega-kunstenaar Charles Laval. Beide kunstenaars droomden ervan een paradijselijke omgeving te vinden op het Caribische eiland.

Met schitterende kleuren en gedurfde composities weerspiegelden ze het eiland in hun schilderijen en tekeningen als een primitief en tropisch paradijs. Ze hielden daarbij vast aan hun oorspronkelijke ideaal en gingen voorbij aan de harde dagelijkse realiteit van de gekoloniseerde wereld.

In 1891 vertrok Gauguin naar Frans-Polynesië om te ontsnappen uit de Europese beschaving, en aan “alles wat kunstmatig en conventioneel was”. Dat hij in Frankrijk als kunstenaar weinig erkenning kreeg, heeft wellicht ook een rol gespeeld.

Tahiti viel hem echter zo tegen dat hij al snel verder doorreisde naar de Markiezeneilanden. Hij leefde hier samen met Paou’óura, bij wie hij zoon Émile kreeg, geboren in 1899. Paul Gauguin werd maar 54 en stierf in 1903, overmand door een hartziekte en syfilis. Hij ligt begraven op het kerkhof in Atuona.

1024px-Paul_Gauguin_106 Paul_Gauguin_095

De eersten die hun bewondering voor Gauguins werk uitspraken, waren Vincent en Theo van Gogh. De broers kochten twee schilderijen en een pastel, die ook nu nog in de collectie van het Van Gogh Museum zitten.

Trouwen in het oud-gemeentehuis

image1Na een eerste grondige renovatiebeurt is het oud-gemeentehuis in Vorst-Centrum klaar om opnieuw in gebruik genomen te worden. De verbouwingswerken werden gestart in het najaar van 2018. Vanaf juni zal het pand fungeren als de ultieme locatie voor burgerlijke huwelijken in Laakdal. 

 Het beschermde gebouw hartje Vorst-Centrum kent een rijke geschiedenis. Het deed uiteraard enige tijd dienst als gemeentehuis en daarna vormde het een uitvalsbasis voor het lokale politiekantoor.

De totale renovatie verloopt stapsgewijs. Tijdens de eerste fase werd de trouwlocatie opgefrist, er werd nieuw sanitair geïnstalleerd en er werd een lift geplaatst zodat het gebouw ook toegankelijk is voor mindervaliden.

Later zal men ook de gevel restaureren en wordt het gelijkvloers omgevormd tot een ceremoniële ruimte die gebruikt kan worden voor tentoonstellingen of pop-ups. Omdat het over gesubsidieerde werken aan een beschermd gebouw gaat, is het nog niet duidelijk wanneer de tweede fase kan aanvatten.

Tine Gielis (burgemeester tevens bevoegd voor de burgerlijke stand): “De heemkundige kring heeft nog steeds een vaste stek op de bovenverdieping van het gebouw. Daarnaast krijgt het gebouw voortaan een liefdevolle bestemming: vanaf juni 2019 zullen alle huwelijken uitsluitend plaatsvinden in het oud-gemeentehuis. Wanneer ook de polyvalente benedenruimte afgewerkt is, zullen alle inwoners kunnen genieten van een waaier aan festiviteiten in dit bijzondere pand.”

Pieter Paul Rubens, de barokschilder

images10Pieter Paul Rubens , onze rasechte Vlaamse barokschilder, werd op 28 juni 1577 geboren in het graafschap Nassau in Duitsland. Hij groeide op in Antwerpen, een stad die zijn calvinistische vader in 1568 moest ontvluchten wegens de toegenomen vervolging van protestanten  in de Spaanse Nederlanden.

Vader Rubens was een Antwerpse magistraat die zich in Duitsland wist op te werken tot adviseur van Anna van Saksen. Hij werd ook haar minnaar. Vader Jan verwekte zelfs een kind bij de prinses. Pieter Paul kreeg op slag een (later) koninklijke halfzus.

De katholieke P.P.Rubens kreeg een zekere afkeer van zijn protestantse vader en zou zich in zijn leven presenteren als een contrarevolutionair schilder: traditioneel en klassiek, wars van vernieuwing. Zijn werken ademen een Bijbelse en klassieke sfeer die tegenwoordig niet meer bij iedereen in de smaak valt.

Aan het begin van de zeventiende eeuw (1600) werd Rubens zeer modieus en populair bij de conservatievere kunstliefhebbers. In Antwerpen leerde hij de Klassieke Oudheid kennen, waaruit hij veel inspiratie haalde. Als meesterknecht trad hij in dienst bij indertijd bekende Antwerpse schilders. De grootste invloed op zijn werk zouden echter de al even klassiek geschoolde en barokke Italiaanse meesters hebben.

Hofschilder

Portret-van-de-Franse-koningin-moeder-Anna-van-Oostenrijk-Peter-Paul-Rubens-600x732In 1609 keerde Rubens terug van een lange Italiëreis naar Antwerpen. Zijn faam was ondertussen al een beetje gevestigd. Hij werd als hofschilder aangesteld in de entourage van de landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Het geld stroomde binnen, en Rubens was al bij zijn leven een zeer welvarende kunstenaar.

Rubens liet in het centrum van Antwerpen een villa bouwen, geïnspireerd op de landhuizen die hij in Italië had gezien. De pracht en praal van het Rubenshuis toonden dat Rubens niet alleen invloedrijke opdrachtgevers had, maar ook een stijl had ontwikkeld die zeer in de smaak viel bij zijn rijke klanten.

Pieter Paul Rubens als diplomaat

Door zijn contacten aan verschillende koninklijk en adellijke hoven werd Rubens, naast een zeer succesvol schilder, ook een diplomaat: hij verbleef een tijdje aan het hof van de Spaanse koning en probeerde zelfs een vrede te bewerkstelligen tussen Spanje, de Nederlanden en Engeland.

RUBENS, Peter Paul, Madonna and Child with the Donors Alexandre Goubeau and his wife Anne Antoni, caRubens’ belangrijkste nalatenschap is natuurlijk een behoorlijk uitgebreide collectie schilderijen. Hij was zelf zeer productief, maar wist, als een Andy Warhol avant la lettre, ook een zakenimperium op te zetten waarbij hij zichzelf als merk verkocht, maar anderen in zijn naam liet schilderen.

Zijn atelier in Antwerpen werd een productiehuis van allerlei portretten, allegorische voorstellingen, Bijbelse taferelen en landschappen die door vermogende klanten werden besteld, en precies naar wens werden afgeleverd. Rubens vaarde er wel bij.

Rubens stierf op 30 mei 1640. De vele oorlogen hadden hem er niet van weerhouden om een enorm fortuin te vergaren. Misschien juist omdat de katholieke vorsten zo graag hun vroomheid en goede smaak wilden tonen door een Rubens met een klassieke voorstelling in hun paleis te hangen.

Rubens produceerde naast veel schilderijen ook veel kinderen: hij kreeg er maar liefst achttien. Maar vooral zijn ongekend succesvolle carrière als kunstschilder maakte hem in bepaalde opzichten bij leven al tot verreweg de succesvolste barokke kunstschilder der Lage Landen, een prestatie van formaat.

  • twee zelfportretten: l PP Rubens (Barokschilder)  r Jan van Eyck (Vlaamse Primitief) – bij welke van de twee laat jij je portret schilderen?

Knipsel8 Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_Eyck

Louis Boeckmans ereburger Laakdal

d652bb26-65cc-11e9-9d0f-93c72373d0bf_web_scale_0.1774986_0.1774986__Louis Boeckmans uit Klein-Vorst werd dinsdagavond officieel ereburger van Laakdal. Niet toevallig gebeurde dat op de 75ste verjaardag van de bevrijding van Eindhout, Vorst en Veerle in de septemberdagen van 1944.

Louis is één van de laatste getuigen van de gruwel van WO II. Als 19-jarige sloot hij zich aan bij het verzet in Tessenderlo. Maar na verraad, werd hij gevangengenomen en overgebracht naar Breendonk waar hij zwaar werd gefolterd. Vandaar werd hij via Buchenwald overgebracht naar Dora-Blankenburg in Duitsland. Louis overleefde de onmenselijke omstandigheden in de voor de meeste gevangenen dodelijke concentratiekampen.

Jarenlang reeds geeft Louis lezingen en spreekbeurten in vele scholen. Hij was ook gids in Breendonk waar hij de bezoekers info uit eerste hand kon geven. Onlangs schreef hij samen met historicus Pieter Serrien het boek ‘De laatste getuige’.

Knipsel2-2 sized_P1010038

Dit jaar mag Louis 96 kaarsjes uitblazen. Maar deze hoge leeftijd houdt hem niet weg van de jaarlijkse 11 novemberherdenking en van de mars van de Carabiniers in mei.

Van Eyck, een optische revolutie

Knipsel 14De campagne voor het Van Eyckjaar 2020, derde en laatste etappe van het cultuurtoeristische project Vlaamse Meesters, is bezig. Voor de tentoonstelling in het MSK kan de teller alvast beginnen lopen. Het aantal bezoekers is begroot op 240.000. En dat is een voorzichtige schatting, zeggen ze in Gent.

Het restauratieproject van De aanbidding van het Lam Gods vormt de aanleiding, al zal dat in 2020 nog niet afgerond zijn. Het MSK krijgt wel de buitenpanelen, die al eind 2016 van hun vele retouches en vernislagen verlost waren, in bruikleen. De restauratie was ronduit spectaculair. De vele details, het stralende coloriet van het veelluik: ze bleken ongezien. De tentoonstelling wordt opgebouwd rond thema’s of Van Eycks baanbrekende portretkunst. Stuk voor stuk zijn er aanknopingspunten voor te vinden in de buitenste luiken van het Lam Gods.

Het MSK ziet het groots. Het wil de artistieke context rond 1430 schetsen aan de hand van miniaturen, verluchte handschriften, tekeningen, wandtapijten en edelsmeedwerk, maar het zal ook Van Eycks kunst vergelijken met topwerken uit de aankomende renaissance in Italië.

Van Eyck was een hoogontwikkelde kunstenaar, in dienst van de aristocratie. Hij was ambachtsman én geleerde. Brugge was tussen 1420 en 1470 de culturele hoofdstad van Europa. Over Jan Van Eyck weten we echter weinig. De puzzel van zijn biografie moet bijeengeraapt worden aan de hand van zestig stukken: de werken die hij naliet, plus veertig geschreven notities waarin zijn naam opduikt.

Van Eyck signeerde negen schilderijen, die dus met zekerheid van zijn hand zijn. Daarnaast is er sprake van ruim een dozijn ‘eyckiaanse’ werken, toegeschreven aan de kunstenaar of zijn atelier. Van dat oeuvre, verspreid over Europa en Noord-Amerika, komt de helft naar Gent. Vrijdag werd de eerste reeks bruiklenen aangekondigd, w.o. de luiken van het Lam Gods.

De aanbidding van het Lam Gods is een buitenbeentje. Na de restauratie – nu het kleurenpalet en de ruimtelijke kwaliteiten beter tot hun recht komen – kan het veelluik voor het eerst een echte dialoog aangaan met de andere werken. Het is de eerste maal ooit dat de panelen naast ander werk van de Vlaamse meester getoond worden. Alleen dat al maakt de tentoonstelling uitzonderlijk. De buitenluiken van het Lam Gods komen in een geklimatiseerde, beveiligde vitrine. Voor het eerst zullen bezoekers ze van zeer dichtbij kunnen bekijken. (bericht dS)

Van Eyck, een optische revolutie. Van 1/2/2020 tot 30/4/2020 in het MSK, Gent. Ticketverkoop startte 1 februari. Wie voor 1 juli een kaartje koopt, betaalt 22 euro in plaats van 28 euro. www.vaneyckwashere.be

NIEUW KAPELLETJE VOOR MON

Aan de Herseltseweg in Veerle, ter hoogte van Mon Cleckx, is het oude  kapelletje op 1 mei vervangen door een nieuw. De nieuwe uiting van volksgeloof vertelt een beetje over de oorsprong ervan.

sized_P1110202

IMG_2299-2

Volgens de informatie van de heemkring lwgh-laakdal is het kapelletje destijds opgericht door de Boerenjeugdbond (BJB). Er waren toen nog veel boerenzonen en -dochters in Haenven.

Vermits het oude kapelletje zware sporen van slijtage vertoonde, werd het tijd om een nieuw te maken. Guido De Peuter vond dat deze uitdrukking van volksdevotie  niet verloren mocht gaan en nam de opdracht wat graag aan. Omdat zijn hobby houtsnijden is, wou Guido er bovendien iets speciaal van maken. Na wat denkwerk kwam het resultaat in fotobijlage (boven) uit de bus.

Op het onderste deel van het nieuwe kapelletje vind je  de oorsprong  ervan: de BJB. De korenaren verwijzen naar de landbouwactiviteit. Het vlindertje is de handtekening van de snijder. Dat laat Guido meestal achter op zijn werkstukjes, als het tenminste past in het kader van het onderwerp. Wat hier zeker het geval is.

LUCKY CHRISTOFFEL COLUMBUS …

20 mei 1506, vandaag 513 jaar geleden, overleed de wellicht best gekende zeevaarder ooit, de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus.  Zonder het echt te beseffen werd hij ontdekker van een nieuw continent.

Christopher Columbus portrait from Salvadoran moneyOp zijn 14de al wist hij dat de zee zijn lotsbestemming was. Voor hij het plan opvatte om op zoek te gaan naar een kortere zeeroute naar Azië nam Columbus vanuit zijn geboortestad Genua aan verscheidene handelsreizen deel.

Columbus was er van overtuigd dat de aarde rond was. Door een nieuwe zeeroute pal westwaarts te varen, zou hij beslist in Azië belanden. Cipangu (huidig Japan) lag slechts 3 500 km ver, rekende hij verkeerd uit. In werkelijkheid waren er dat bijna 20 000, een zeereis van zeker 85 dagen. Gezien de toenmalige navigatietechnieken en bevoorrading volstrekt onverantwoord. Maar soit, Columbus geloofde in zijn eigen rekensommetje. Nu nog een sponsor vinden.

Na een schipbreuk tijdens een handelsvaart voor de kust van Portugal, kwam hij bij de koning terecht. Die wees hem door. Aan het Spaanse hof had men wel oren naar zijn plannen. Alhoewel, de koning had veruit de meeste belangstelling voor de fortuinen die Columbus hem voorspiegelde. Columbus kreeg een opdracht en vaarde uit van op de Canarische Eilanden met 3 boten: de ‘Nina’, de ‘Pinta’ en de ‘Santa Maria’. U allen welbekend van op school.

images (5)botenColumbus mocht echt van geluk spreken dat zijn theorie van ‘de oceaanzee’ niet klopte en dat er wel degelijk een continent lag tussen Europa en Azië. Al geloofde hij het zelf niet.

12 oktober 1492 dacht Columbus dat India voor zijn voeten lag , maar van een rijke Aziatische beschaving was geen sprake. De inboorlingen waren wild, liepen haast naakt rond en spraken een taaltje dat niemand verstond. San Salvador doopte hij de plaats waar hij geland was. Dagen later vielen er eerste doden omwille van de ziektekiemen die de Spanjaarden kwistig verspreidden.

Columbus voer verder en bereikte Cubanacan (Cuba). Dat taaltje interesseerde hem meer, omwille van die ‘Kan’ aan het einde. Kan’s waren grote heersers in Azië. Toen ook dat niet zo was, ontdekte Columbus ongewild ook nog Haïti (Hispaniola). Daarna keerde hij in de lente van 1493 terug naar Spanje en werd uitbundig ontvangen.

In het najaar van datzelfde 1493 vaarde Columbus opnieuw naar ‘zijn Azië’. Aan boord van de 17-koppige vloot nu ook 1 200 avonturiers die best een nieuw leven in die verre wereld wilden wagen. Onbewust werden zij de eerste Spaanse kolonisten van Haïti.

Dat Columbus zijn eerste twee tochten baseerde op onjuiste berekeningen en Midden-Amerika ’per ongeluk’ ontdekte, maakt zijn prestaties niet minder groot.

amerigo-vespucci-9517978-1-402De man die jaren na hem Amerika echt zou ‘ontdekken’ was Amerigo Vespucci, een Italiaan uit Florence.

De brieven die Vespucci schreef over zijn belevenissen en bevindingen onderweg zorgden er in Europa voor dat algemeen aanvaard werd dat de pas ontdekte wereld niet Indië of zomaar een eilandje was, maar een heel nieuw werelddeel, de ‘Nieuwe Wereld’.

De Duitse cartograaf Martin Waldseemüller was zo onder de indruk van Vespucci’s beschrijvingen dat hij in 1507 het ontdekte land Amerika noemde, naar Amerigo Vespucci. In 1538 werd op een landkaart van onze eigenste cartograaf Mercator de naam ‘Terri Americi’ gebruikt om zowel Noord- als Zuid-Amerika aan te duiden. Maar die naam geraakte nooit echt ingeburgerd.

Elektriciteit uit wind

Knipsel dorpsmolenDe mens gebruikt al duizenden jaren de kracht van de wind. Denk maar aan zeilen op schepen of de typisch Nederlandse windmolens, die gebruikt werden om granen te malen. In alle gemeenten van Laakdal waren destijds dergelijke molens te vinden (foto-Dorpsmolen Veerle).

Moderne windmolens zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. En maar goed ook, zeggen de energieleveranciers. De reuzegrote molens leveren immers een belangrijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie in ons land.

Blyth, JAMES BLYTH

De Schotse professor James Blyth bouwde in 1887 de eerste windmolen die elektriciteit opwekte in zijn vakantiehuisje in Marykirk.  Met zijn windmolen had hij meer dan genoeg energie om de lichten te laten branden, tien lampjes van 25 watt. Later verbeterde hij het systeem.

Het energieoverschot bood hij in mei 1888, 131 jaar geleden, aan de gemeente Marykirk aan om hun hoofdstraat te verlichten. De bevolking van Marykirk sloeg echter zijn aanbod af omdat elektriciteit ‘des duivels’ was. Volgens hen…

Aeolus, god van de Wind

Het Franse woord voor windmolen, éolienne, heeft zijn naam te danken aan de god Aeolus uit de Griekse mythologie. Aeolus kreeg van Zeus de taak om de winden te bewaren. Hij sloot de noorden-, oosten-, zuiden- en westenwind op in een grot en had de kracht om hen te bedaren en te ontketenen.

Onshore of offshore?

Knipsel1Windmolens worden nu gebouwd op het land (onshore) en op zee (offshore). De plaatsing van windmolens in zee is bijzonder technisch en duur, maar offshore-toepassingen bieden wel veelbelovende mogelijkheden die onshore-activiteiten aanvullen.

Tonnen minder CO2-uitstoot!

Met haar 66 windturbines voorzag energieproducent EDF Luminus eind 2016 zo’n 77.800 gezinnen van stroom zonder dat daarvoor ook maar een grammetje CO2 werd opgewekt. Dat zorgde  voor een besparing op de uitstoot van CO2 van meer dan 123.000 ton.

Niet storen

Een moderne windmolen wordt niet zo maar ergens neergepoot. Met geavanceerde windmeetapparatuur en computermodellen bepalen ingenieurs hoe windrijk een bepaalde plaats is.

Knipsel60Daarnaast wordt er ook gekeken naar milieueffectenrapporten die uitgevoerd worden door gespecialiseerde, onafhankelijke en erkende bureaus. Een windturbine moet ook minstens 250 meter verwijderd zijn van woningen.

Het draaien van een windmolen wekt geluid op, maar geen geluidoverlast. Een windturbine op een afstand van 500 meter produceert nog een geluid van 35 decibel. Dat is evenveel als een rustig gesprek. Nauwelijks merkbaar.

Britten zwaarste, Belgen elfde

Real_Ale_2004-05-09_cropped

 

 

Engelsen zijn de zwaarste drinkers ter wereld, weet de Daily Mail. De gemiddelde Brit is 51 keer per jaar dronken. Dat is dus elke week. Amerika is tweede met 50, kort daarop volgen Canada en Australië

Ook de Belgen doen het niet zo goed met een elfde plek. Op een jaar drinken we ongeveer 35 maal te veel.
Het onderzoek bestudeerde in de wereld het drinkgedrag van ongeveer 120.000 mensen in 36 landen. Chili scoorde het laagst, dus eigenlijk het best.

KONIJN ZONDER PRUIMEN

5e07dd7c-7788-11e9-8e8a-203fd6c5d696_web_scale_0.0815993_0.0815993__

De ‘Rabbit’, een stalen variant van een konijn gemaakt van ballonnen Foto: AP

Een werk van de Amerikaanse beeldend kunstenaar Jeff Koons is woensdag bij veilinghuis Christie’s in New York verkocht voor 91,1 miljoen dollar. Het gaat om een recordbedrag voor een nog levende artiest.

De ‘Rabbit’ maakt deel uit van een reeks van drie, die Koons maakte in 1986.

De ‘Rabbit’, een stalen variant van een konijn gemaakt van ballonnen, brak het record van het schilderij ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ van de Britse kunstenaar David Hockney. Dat werd midden november verkocht voor 90,3 miljoen dollar, ook bij Christie’s.

-dS-dgs | Bron: BELGA

1 2 3 4 13