DE GROOTSTE VAN ALLEMAAL

In 1534 scheurde Hendrik VIII zich af van Rome en stichtte de Anglicaanse (Engelse) Kerk.  30 jaar later (1564) werd William Shakespeare in het ideologisch nieuwe Engeland geboren.

images10Shakespeare is de grootste schrijver die Engeland heeft voortgebracht. William begon en eindigde zijn leven op dezelfde dag: 23 april (°1564 +1616). Hij leefde exact 52 jaar.

De grootste schrijver ooit, zowel omwille van de kwaliteit van zijn werken als door zijn enorme invloed op de Engelse taal.

Erg bizar is wel dat er sinds midden negentiende eeuw een hele industrie ontstaan is met ondertussen al meer dan 5 000 publicaties waarin beweerd wordt dat Shakespeare helemaal niet de schrijver zou zijn van Macbeth, Romeo and Juliet, Hamlet, Othello e.a. King Lear … Ze doen maar.

Overigens is het vandaag … 23 april Wereldboekendag.

Een dag die in Spanje al sinds 1923 in het teken staat van boeken. Die dag werd de eveneens wereldberoemde Spaanse schrijver Miguel de Cervantes (1547-1616), auteur van het wereldberoemde Don Quichot de La Mancha, voor het eerst officieel geëerd.

Wereldboekendag wordt in meer dan 100 landen gevierd.

De Matthäus-Passion

De Matthäus-Passion is misschien wel het topwerk uit de overtalrijke composities van Johann Sebastian Bach, de grootmeester van de klassieke muziek.

266px-Johann_Sebastian_BachWanneer Bach het stuk precies componeerde is niet helemaal bekend. Ook is onduidelijk wanneer het stuk voor het eerst werd opgevoerd. Mogelijk was dit op 15 april 1729 in de Thomaskirche in Leipzig. Volgens sommigen gebeurde dit echter al een stuk eerder, namelijk op 11 april 1727, tijdens de vesper-dienst op Goede Vrijdag.

Voor zover bekend voerde Bach het stuk zelf vier keer op: in 1727, 1729, 1736 en in 1740. Na zijn dood in 1750 raakte de compositie, net als zijn andere muziek, wat in de vergetelheid. Het zou tot 1829 duren voor de Matthäus Passion weer werd opgevoerd. De uitvoerder was de componist Felix Mendelssohn. Het was de eerste uitvoering van het werk sinds het overlijden van Bach. Daarna kende het verzamelde werk van Bach een haast fabelachtige heropbloei. Muziekkenners van nu kunnen niet lyrisch genoeg spreken over de grootmeester.

Knipsel5De Matthäus-Passion is geschreven voor twee koren. Bach zette de hoofdstukken 26 en 27 uit het evangelie van Mattheus op muziek. In deze hoofdstukken wordt beschreven hoe Jezus wordt verraden en gekruisigd.

Wie een uitvoering van het passiestuk bijwoont moet wel over wat zitvlees beschikken. De Matthäus-Passion duurt, afhankelijk van de dirigent , zo’n 2,5 tot 3 uur. Maar een echte muziekliefhebber verveelt zich nooit bij deze hemelse muziek. Voor velen het summum van de hele muziekgeschiedenis.

Oorsprong van Pasen

Zondag is het Pasen. Gisteren Witte Donderdag, vandaag Goede Vrijdag, morgen Stille Zaterdag.

Pasen, op paaszondag 21 april 2019 wordt door vele mensen bij uitstek als een christelijke traditie beschouwd. Toch kent het feest zijn oorsprong in het joodse Pesach. En heeft het in de loop der eeuwen ook aardig wat heidense elementen overgenomen, waaronder de traditionele paaseieren en de bijbehorende paashaas.

Knipsel30De precieze herkomst van het woord Pasen is niet helemaal met zekerheid te achterhalen. Vermoedelijk staat het in verband met het joodse feest ‘Pesach’, maar de oorsprong kan ook liggen in het Latijnse woord ’pascua’, dat weide betekent en op die manier zou verwijzen naar de lente. De Duitse en Engelse woorden voor Pasen – respectievelijk Ostern en Easter – zouden bovendien te herleiden zijn tot de oud Germaanse godin van de vruchtbaarheid: Eostre.

Pesach

De oorsprong van het Paasfeest ligt in ieder geval bij Pesach. Met dit feest herdenken de Joden de exodus uit Egypte. Pesach begint met de Sederavond, de avond van 14 nisan, en duurt zeven of acht dagen. Het feest gaat traditioneel gepaard met het slachten van een lam, het eten van ongezuurd brood en het drinken van wijn.

Laatste Avondmaal

Volgens een aantal evangeliën vond het Laatste Avondmaal van Jezus plaats op een Sederavond aan het begin van Pesach. Ook zijn kruising de volgende dag en de wederopstanding drie dagen later, vonden nog plaats tijdens het joodse feest van de uittocht uit Egypte. Op deze manier raakten het joodse Pesach en de dood van Christus direct met elkaar verbonden.

Gaandeweg richtten de christenen zich echter meer op het belang van de wederopstanding van Jezus en lieten zij de joodse aspecten van de Pesach achterwege.

Concilie van Nice

Tijdens het concilie van Nicea in 325 werd de viering van Pasen definitief losgekoppeld van het joodse feest. Beslist werd dat paaszondag voortaan ieder jaar gevierd zou worden op de zondag na de eerste volle maan van de lente.

 • Door een slechte interpretatie van Nicea komt het dat wij dit jaar een erg laat paasfeest krijgen. M.i. was het beter om Pasen, in navolging van Kerstmis, op een vaste datum te laten gebeuren. De laatste zondag van maart of de eerste van april lijken mij daar heel erg voor geschikt. Melden jullie dat even aan de paus in Rome? Erg bedankt!

Paaseieren en paashaas

De traditie van het paasei stamt mogelijk af van de heidense overtuiging dat eieren symbool stonden voor de vruchtbaarheid en de geboorte van de lente.

pjkmfpfggiiagbhpIn de vastenweken was het voor christenen verboden om vlees en zuivel te eten, en werden eieren ook als zuivelproduct beschouwd. Omdat de kippen echter niet stoppen met broeden, had men aan het einde van de Vasten zo’n overschot, dat het al snel traditie werd om met het begin van Pasen hardgekookte eieren te eten.

DSC_0038

 

Om de kinderen te plezieren, werd ook de paashaas bedacht. Die verstopt de eieren op paaszondag voor hen. De keuze voor dit dier vindt wellicht zijn oorsprong ook in het heidendom, aangezien de haas al sinds de oudheid vanwege zijn vruchtbaarheid symbool stond voor het begin van de lente.

DAAR KRAAIT GEEN HAAN NAAR …

‘Daar kraait geen haan naar’. We gebruiken de uitdrukking om aan te geven dat niemand enige aandacht zal schenken aan een bepaalde gebeurtenis. Waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan?

depositphotos_49240287-stockafbeelding-kleurrijke-haan-kraaien “Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in deze nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.” Dat zei Jezus tijdens het Laatste Avondmaal (vandaag Witte Donderdag) tegen zijn leerling Petrus. Enkele uren later, nadat Jezus gevangen genomen werd, kwam de voorspelling uit.

Bang om ook opgepakt te worden beweerde Petrus immers drie keer naeen dat hij Jezus niet kende en helemaal niets met hem te maken had. Dan kraaide er een haan en herinnerde Petrus zich de woorden van Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in deze nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.”  En naar buiten gaande, weende Petrus bittere tranen …

Of de uitdrukking ‘daar kraait geen haan naar’ inderdaad is afgeleid van deze geschiedenis, staat niet vast. Mogelijk is er ook een verband met een oud volksgeloof waarbij een haan door te kraaien een moordenaar aanwees als er geen getuigen waren. Van zo’n misdaad zonder getuigen zei men wel eens: “Daar zal geen haan naar kraaien.”

In grootsteden bloeit het café nog

Het aantal Belgische cafés neemt gestaag af. In tien jaar tijd verdwenen ruim drieduizend drankgelegenheden, 17 procent van het totaal. De afgelopen tien jaar sloot in België bijna elke dag een café de deuren.

46-Cafes-in-Essen-De-Arabieren-©Noordernieuws-DSC_1183Vooral het traditionele dorpscafé staat onder druk. Uit deel­cijfers blijkt dat de afname in de steden minder groot is. In Brussel en Antwerpen zijn er nu zelfs meer cafés dan tien jaar geleden. In de steden wordt de achteruitgang van het traditionele café waarschijnlijk gecompenseerd door de groei van koffiebars en andere hippe drankgelegenheden.

Voorzitter Christine Mattheeuws van het NSZ linkt de ontwikkeling aan demografische gegevens. De bevolking op het platteland veroudert, die in de steden verjongt. “De typische dorpscafés op het platteland moeten het hebben van de oudere generatie. Maar het traditionele dorpscafé staat bij jongeren minder hoog aangeschreven. Een gevaarlijke tendens, want die cafés behoren tot ons erfgoed. Typische dorpscafés staan bovendien minder hoog aangeschreven bij jongeren.”

Christine Mattheeuws Voorzitter NSZ: “Niet dat cafés uitsterven. Er zijn er nog 15.500 in België, één per zevenhonderd inwoners. Het probleem is dat veel cafés onprofessioneel gerund worden. ‘De drempel is laag. Wie een café start, doet dat vaak omdat hij goed met mensen kan omgaan. Maar er komt bij het uitbaten van een horecazaak veel meer kijken.”

Jaarlijks wordt ruim één op de tien cafés gesloten en wordt een iets kleiner aantal geopend. Het saldo tussen de openingen en stopzettingen, gemiddeld zo’n driehonderd per jaar, veroorzaakt de gestage afname. Sinds 2008 nam het aantal eet- en drinkgelegenheden met 10 procent toe. In 2016 waren het er ruim 48.000.   -(rmg)vandaag in dS-

BERINGEN MIJN

schachttorenBeringen – 30 jaar geleden, 28 oktober 1989, sloot de steenkoolmijn van Beringen haar deuren. Een historisch feit dat de cultuurdienst en CC Beringen wil herdenken met een cultureel evenement in september/oktober 2019. De stad doet een oproep tot medewerking aan dit project.

“Voor dit evenement doen we een oproep naar individuen en verenigingen uit het Beringse cultuurveld die aan dit project willen meewerken”, zegt schepen van erfgoed An Moons.

“Kunstenaars, erfgoedverenigingen, dichters, kunstkringen, harmonies, zangkoren, socio-culturele verenigingen, etc. Iedereen die met mijnerfgoed bezig is, dit levendig wil houden en wil vertalen in een project rond ’30 jaar mijnsluiting’ is meer dan welkom. Ook vrijwilligers die willen meewerken aan het evenement in september/oktober mogen zich melden.”

“Met dit evenement rond ’30 jaar mijnsluiting’ willen we een ode brengen aan de vele, hardwerkende mijnwerkers, aan het vakmanschap in de mijn. We hopen dat het gevoel van verbondenheid en kameraadschap van destijds ook in dit project tot uiting zal komen. We roepen lokale actoren uit de brede culturele sector dan ook op tot samenwerking en vereniging, om zo een uniek project rond mijnerfgoed op te zetten en onze mijngeschiedenis weer tot leven te brengen”, aldus An Moons.

Welke Laakdallers voelen zich geroepen?       (rv/zb in HBvL – foto HBvL)

Erfgoeddag Westerlo zondag 28 april

54522971_2265285296825614_1774205497684000768_nErfgoeddag vertelt zondag 28 april in Westerlo een verhaal over vakmanschap, ambachten en ateliers. Met als thema ‘Hoe maakt u het?’ richt deze dag zich op mensen die gepassioneerd bezig zijn met een oude of nieuwe ambacht. Vakmanschap vraagt tijd, engagement en volharding en net dat maakt het zo fascinerend en boeiend. 

Je kan op eigen houtje een toer maken langs verschillende plaatsen in Westerlo waar vakmensen hun ambacht tonen. Sommige ateliers zijn doorlopend te bezichtigen en bij andere kan je terecht op vaste tijdstippen. Vooraf reserveren is niet mogelijk. Toegang is gratis.

 • Kunst en restauratieatelier Bart Keutgens – Jaak Lemmenslaan 4
  om 13, 14, 15, 16 en 17 uur – op zolderverdieping en geen lift aanwezig!
  max. 15 personen per groep
 • Ambachtelijk roomijs De Beeltjes – Hollandse dreef 18
  om 13, 14, 15, 16 en 17 uur
  max. 12 personen per groep
 • Instrumentenbouw Westelfolk – Hollandse dreef 3
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Grafisch ontwerpburo Studio Mira  – Polderstraat 28
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Imkers Frans Vanhoef, Harry Daems en Roger Vrindts
  Den Hof van Jeanne -Hollandse dreef 1
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Tattooshop Nils Lamain
  de Merodedreef 35
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Graan malen in de Beddermolen met team van molenaars – Molenwijk 72
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Foto-ontwikkeling Marcel Ven – Heemmuseum, Sint-Michielsstraat 2
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Smid Jef Thys en Herman Goor – Heemmuseum, Sint-Michielsstraat 2
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Airbrush Ivan Van Opstal – Heemmuseum, Sint-Michielsstraat 2
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Zeeldraaier Theo Verlinden – Heemmuseum, Sint-Michielsstraat 2
  doorlopend van 13 tot 18 uur
 • Goudsmid Elke Stuyck – Tongerlostraat 9
  doorlopend van 13 tot 18 uur
  max. 10 personen per groep

cultuurdienst gemeentehuis – 014 53 92 01 – cultuur@westerlo.be

 

1 april

Op deze dag mocht (mag) je anderen voor de gek houden. Mensen haalden (halen) grote en kleine grappen met elkaar uit.

330px-Giebel_GoudvisVier jaar geleden viel dat gebruik zowat stil. De media, die vroeger dapper meededen, laten zich niet meer horen op 1 april. In onze moderne maatschappij is blijkbaar geen plaats meer voor flauwe grappen waarin vaak een loopje werd genomen met personen en instellingen. Geen krant die zich nog waagt aan iets dat verlies van lezers tot resultaat heeft. We zijn met zijn allen vlugger op onze teen getrapt dan vroeger. (foto  aprilvis)

* 1 april gaat terug tot in de 16e eeuw en 1562. Toen besloot Paus Gregorius dat er een kalender moest komen die precies gelijk liep met de zon. Vanaf dat moment begon het jaar niet langer op 1 april, maar op 1 januari.
De communicatie verliep nog erg stroef in die tijden. Het verhaal gaat dat veel mensen niet wisten dat er een nieuwe datum voor Nieuwjaar was. Die bleven dus braaf feestvieren op 1 april. Wat voor anderen een prima aanleiding werd om de feestvierders uit te lachen en voor de gek te houden.
* In Nederland heeft 1 april ook te maken met Den Briel en de Spaanse hertog Alva. Op die dag in 1572 verloor Alva immers zijn Briel (bril in de volkstaal).
Men heeft bijvoorbeeld ook verklaringen gezocht in het wisselvallige aprilweer en parallellen gezien in de Germaanse mythologie of in de Bijbelse geschiedenis. In verschillende landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen aangevoerd als begin van de traditie.
* Antropologen wezen op de functie van 1 april als bijzondere dag op de jaarkalender. De oude agrarische samenleving was afhankelijk van de wisseling van seizoenen. 1 april zou dan als de eerste dag van de eerste volle lentemaand gevierd zijn met grappen.

* In Frankijk heet 1 april “poisson d’avril”. In Engelstalige landen wordt het “April Fool’s Day” genoemd. De Duitsers spreken van “Narrentag” en de Russen hebben het over “Dyen’ Doeraka,” letterlijk vertaald: de dag van de dommerik. In Vlaanderen heet een een geslaagde 1 aprilgrap “een aprilvis”.

Russen verkopen ALASKA aan VS

Voor de liefhebber van de wildernis is Alaska een van de mooiste, zoniet hét mooiste land ter wereld (John Muir).

indexDe expansiedrang die de Russen destijds naar Alaska dreef, begon in de 16de eeuw. Eerst (1581) werd een Siberische gebied veroverd, later (1741) het hele gebied dat we nu kennen als Alaska. Thans de grootste staat van de Verenigde Staten van Amerika,  want zowat even groot als Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Benelux samen.

De veel te dure oorlog in de Krim en de slechte communicatie tussen Sint-Petersburg en de 3 000 Russen in Alaska maakte dat tsaar Alexander II op 30 maart 1867 afstand deed van Alaska. Voor , omgerekend naar 2019, slechts 113 miljoen dollar, of amper 0,4% van de huidige staatsbegroting van Alaska.

Een schril contrast met de honderden miljarden dollars die later verdiend werden met pels, walvisolie, goud, hout, tin, platina, zink, lood en vooral petroleum. Wedden dat de Russen nog steeds spijt hebben van die verkoop?

 

DE EIFFELTOREN

Op 31 maart 1889, vandaag zondag exact 130 jaar geleden, werd de Eiffeltoren in Parijs ingewijd, en op 6 mei officieel geopend. Het kunstwerk werd ontworpen en gebouwd door architect Eiffel ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Franse revolutie en van de wereldtentoonstelling die daarmee gepaard ging. De bouw duurde amper 2 jaar en 2 maanden, een recordtijd.

De-bouw-van-de-Eiffeltoren-1888-1889 index 2

De Parijzenaars waren aanvankelijk niet erg fier op hun toren, die ze een ‘tragische lantaarnpaal’ noemden. Vijf jaar na de bouw wou men de toren alweer afbreken. Omdat hij een uitstekende radiozendmast bleek, werd hij gespaard. In totaal is de toren 324 meter hoog, met antennes.

Tegenwoordig is hij de trots van Parijs met liefst 7 miljoen bezoekers per jaar. Sinds 1889 hebben al 300 miljoen mensen de Eiffeltoren bezocht.

1 2 3 11