zeer stil in tongerlo

De dames? De familie van wijlen dokter Vyncke in Westerlo. Omdat het hier zo rustig is, komen ze hier vaak. Ik ook, al zal je dat verbazen met mijn lawaaierig sportverleden. De ouderdom, zeker.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

THOR HEYERDAHL

What do you want to do ?

New mail

Een eerste poging mislukte, maar in 1970 lukte het wel. In 56 dagen vaarde Thor Heyerdahl van Marokko naar Barbados. Dat overzeese eiland bereikte hij op 12 juli, vandaag precies 50 jaar geleden. De Ra II staat in het Kon-Tiki Museum in Oslo. De grootste bekendheid verwierf Heyerdahl evenwel met de Ra I…

* Thor Heyerdahl  (1914-2002) studeerde biologie en geografie aan de Universiteit van Oslo, waar hij zich in de antropologie van Polynesië specialiseerde. Hij onderzocht aandachtig de migratieroutes van de Marquesas en van de indianen van de kust van Brits-Columbië . Een plan rijpte in het avontuurlijke hoofd van de Noor..

* Thor Heyerdahl beweerde dat intercommunicatie tussen de continenten is opgetreden lang voordat Marco Polo of Columbus ze bezocht. Zowel voor- als tegenstanders fronsten de wenkbrauwen. Maar Thor voegde de daad bij het woord.

** In de jaren zestig begon de onvermoeibare Heyerdahl de bouw van een boot van Egyptisch papyrusriet van circa 17 meter lengte, die hij naar de Egyptische zonnegod Ra noemde. Thor wilde bewijzen dat men met de middelen van toen een oceaan kon oversteken.

** In 1947 reisde hij vanuit Peru naar Polynesië, gedurende 101 dagen, op de Kon-Tiki, een vlot uit riet, waarvan een replica in het Tenerifemuseum Pirámides de Güímar staat.

** De Kon Tiki-expeditie duurde 101 dagen. Met 5 mannen en 1 papegaai aan boord van een vlot helemaal de Stille Oceaan over. Vanuit Peru naar Polynesië legde hij met de Ra I liefst 6 880 km af.

* Het boek over die reis werd een bestseller. Hij won er ook een Hollywood-Oscar mee in de categorie ‘beste buitenlandse full-length documentaire’ in 1951. De enige Noorse film die ooit met een Oscar werd bekroond.

TENERIFE ?!

°°° In 1990 tekende Thor voor een ‘hispano-noruego’-project op Tenerife , het belangrijkste van de Canarische eilanden, ter bescherming van de piramides van Güímar. In 1991 onderzocht Heyerdahl ter plaatse grote steenhopen en merkte dat het niet zomaar stenen waren, maar piramides.

° Hij ontdekte dat de hoeken van de piramides manueel bewerkt waren en dat de grond geëgaliseerd werd vooraleer ze gebouwd werden. Bovendien zijn de piramiden niet opgebouwd met stenen uit nabije velden, maar uit lavarotsen. Verder ontdekte Thor Heyerdahl dat de piramiden in speciale astronomische posities geplaatst waren.

° Op 21 juni, de dag van de zomerzonnewende, is er een dubbele zonsondergang te beleven vanaf de grootste piramide. Dit komt omdat de zon achter de hoogste bergtop daalt, dan weer zichtbaar wordt en tenslotte achter de volgende bergtop weer verdwijnt. Merkwaardig genoeg hebben alle piramiden een trap aan de westzijde.

° Ondanks zijn onderzoek heeft Heyerdahl nooit de leeftijd van de piramides kunnen achterhalen of de vraag kunnen beantwoorden wie deze piramiden heeft gebouwd. In 1988 werd het 65.000 m² grote gebied van de Güímar-piramiden geopend voor het publiek als etnologisch park.

* In 1994 kwam Heyerdahl op Tenerife wonen. Hij stierf evenwel op 18 april 2002 in Colla Micheri (Italië).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag 11 juli is het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1973 is de feestdag voor Vlaamse ambtenaren een verplichte vrije dag. Alle Vlaamse openbare diensten blijven vandaag dicht. Niet moeilijk, dat zijn ze elke zaterdag.

De-Guldensporenslag-De-strijd-om-Vlaanderen-1302-e1454772735398° Haast iedereen kent het verhaal van de Guldensporenslag, waarbij het ‘volc te voet’ op 11 juli 1302  zegevierde over de Franse cavalerie die zich vastreed in de Vlaamse flauma, het moerasland dat Vlaanderen vroeger was . De beroemde Groeningekouter bij Kortrijk (in de beemden), zoals we het leerden op school.

* Het woord Vlaming is afgeleid van het Germaanse woord flauma wat vloed betekent. Wie in een gebied woonde dat onderhevig was aan overstromingen was een flaumung. De Romeinen van Caesar noemden ze al Flandrensis en de gouw Flandria. De stap naar Vlaming en Vlaanderen is dan nog klein.*

Guldensporenslag_Lands_Glorie° Na afloop van die slag, die nog geen dag duurde, werden de verzamelde gulden sporen van de Franse ridders (rijders) door de Vlaamse milities, voornamelijk ambachtslieden en boeren, verzameld en als trofeeën opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

° Aanleiding van die Franse ingreep waren de Brugse Metten van 18 mei 1302. Toen sneden ontevreden Bruggelingen de keel door van de in hun stad gelegerde Franse soldaten van koning Filips de Schone. 120 mannen lieten daarbij het leven.

° Militair gezien was de Guldensporenslag evenwel een tour de force. Afgetrainde strijdrossen waarop ridders in geoliede wapenuitrustingen nagelnieuwe lansen in de lucht priemden, waren niet langer een garantie voor triomf en glorie.

Jan_Breydel_Pieter_de_Coninck° Het verhaal van deze heroïsche slag ging echter in de tijd verloren, vijf eeuwen lang. Toen Hendrik Conscience het na de onafhankelijkheid van België (1830) uit de vergeethoek haalde met zijn boek ‘De leeuw van Vlaanderen’ galmde de romantiek door de 19de eeuw.

° Conscience zorgde voor de mythe van een overwinning van het Vlaams op het Frans. Van een taalstrijd was toen evenwel nog geen sprake. In het Franse leger van destijds vochten immers ook Dietssprekende Brabantse ridders mee.

° In feite was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten én zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

° De namen van Jan Breydel en Pieter De Coninck kent iedere Vlaming, maar in de slag bij Kortrijk speelden zij geen hoofdrol. De strategie werd er bepaald door Gwijde van Namen, Willem van Gulik en Jan van Renesse (een echte voorvader van de wijnmaker in Genoels-Elderen). Het was hun keuze om zich achter de Grote Beek en de Groeningebeek op te stellen. Zij durfden het aan om met een leger voetvolk de machtige Franse ruiterij te bekampen, met het bekende resultaat.

* Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat de stedelingen voortaan zelf hun zaken wilden regelen en bereid waren daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij vielen.

(met dank aan Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Alexander de Grote

Alexander de Grote (356 v.Chr.-323 v.Chr.) was  veldheer en koning van Macedonië. De jonge Alexander kreeg les van Aristoteles, de bekende filosoof.

375px-BattleofIssus333BC-mosaic-detail1° Toen zijn vader Filippus II vermoord werd, nam de 20-jarige Alexander het bevel over en begon als koning met de verovering van Griekenland. In 336 v.Chr. onderwierp hij de Griekse stadsstaten. Het rumoerige Thebe maakte hij met de grond gelijk.

° Zijn bijnaam ‘de Grote’ dankte hij aan de enorm grote gebieden die hij veroverde. Eerst vielen Libanon, Syrië en Egypte voor hem. Dan eigende hij zich het enorm grote Perzische rijk toe door het leger van de Perzische koning Darius te verslaan. Het Perzische leger was nochtans tienmaal groter dan het Macedonische. Darius werd gedood door zijn eigen soldaten, zo bang waren ze voor Alexander …

° In 327 v.Chr. keerden zijn kansen. Alexander versloeg weliswaar de Indiase vorst, maar door de aanhoudende tropische regens weigerden zijn mannen verder te vechten. Op hun terugtocht stierven duizenden soldaten door ontbering.

° Alexander keerde terug naar Babylon. Hij maakte meteen weer plannen om het Arabisch Schiereiland binnen te vallen, maar zijn dood verhinderde dat. Toen hij op 11 juli 323 v.Chr. op z’n 33ste stierf, was hij al veel minder populair onder de Macedoniërs omdat hij veel Perzen voortrok en zich Perzisch kleedde.

° Alexanders rijk strekte zich uit van Macedonië tot aan het Himalayagebergte, 4 000 km ver. Hij zorgde voor de verspreiding van de Griekse cultuur in het Oosten, stichtte zo’n 70 nieuwe steden en stimuleerde de handel. De stad Alexandrië in Egypte, lange tijd de hoofdstad,  is naar hem vernoemd.

* Bij leven was Alexander reeds een legende met een goddelijke status.Veel mensen die na hem grote dingen deden in de Grieks-Romeinse tijd werden vergeleken met Alexander de Grote. Het grootste compliment dat een Griekse of Romeinse veldheer kon krijgen, was vergeleken te worden met Alexander de Grote.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

korenveld met kraaien

Vincent van Gogh schilderde op 10 juli 1890 het schilderijKorenveld met kraaien. Men nam jarenlang aan dat dit het laatste schilderij van de kunstenaar was. Vincent overleed op 29 juli 1890 in Auvers-sur-Oise.

° In januari 1890 verscheen de eerste positieve kritiek op zijn werk. Deze beoordeling van de kunstcriticus Albert Aurier zorgde even voor nieuw elan. In mei voelde de kunstenaar zich herboren en was hij weer in staat om terug te keren naar de buitenwereld, schreef Lucinda Hawksley. “Hij liet zich ontslaan uit het hospitaal van Saint-Rémy en ging weer bij Theo wonen, die inmiddels was getrouwd.”

° Na enkele weken verhuisde Vincent van Gogh naar Auvers-sur-Oise. “Er zijn eindeloze korenvelden onder sombere luchten (zoals in onze Peirenstraat (foto) …) en ik heb me niet verzet tegen de poging droefenis en eenzaamheid uit te beelden. Ik geloof haast dat deze schilderijen je vertellen wat ik in woorden niet zeggen kan.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

JAN VAN EYCK OVERLIJDT

Op 19 mei 1425 staat hij geregistreerd als hofschilder en kamerdienaar van hertog Filips de Goede. Uit de archieven weten we dat Jan bijzonder in de gunst van deze Bourgondische vorst moet hebben gestaan. Hieruit blijkt de bijzonder geprivilegieerde status die Jan van Eyck genoot en die voor een kunstenaar in die tijd zeer ongewoon was.

* Welke werken Jan van Eyck in deze periode schiep is niet geheel duidelijk. Geen enkel werk uit deze periode is in het origineel overgeleverd. Uit de archieven blijkt ook dat aan Jan van Eyck grote sommen werden betaald voor het maken van reizen waarbij meestal niet duidelijk wordt gepreciseerd waartoe die reizen dienden en waarheen ze hebben geleid.

* Wellicht ging het om diplomatieke missies, waarbij Jan onder meer de taak zou hebben gehad onderweg tekeningen en aantekeningen te maken die dienst konden doen voor toekomstige militaire campagnes van de hertog. Men mag niet vergeten dat Europa op dat moment nog niet in kaart was gebracht. Kennis over de ligging van wegen, rivieren, passen, bergketens, bronnen, steden en fortificaties waren erg waardevol voor het plannen van militaire operaties.

* Jans meetkundige en cartografische kennis blijkt ook uit de verloren “Mappemonde” (wereldkaart) die hij nog voor de hertog zou maken.Het is aannemelijk dat Jan tijdens deze tochten ook Italië bezocht. Hier kan hij in contact zijn gekomen met de nieuwste ontwikkelingen in de schilderkunst van het Quattrocento, die ook zijn eigen werk duidelijk hebben beïnvloed.

° Vanaf 1431 vestigde Van Eyck zich definitief in Brugge. In 1432 kocht hij een voornaam huis in de Nieuwstraat, parochie Sint-Gillis. In datzelfde jaar ontving hij er de Brugse raadslieden in zijn atelier. De huur bedroeg dertig schelling en werd ook na zijn dood verder betaald door zijn weduwe Margaretha (tot 1444).

** Op 6 mei 1432 keken Filips de Goede en zijn Bourgondisch gezelschap als eersten naar het Lam Gods. Zo’n flagrant realisme hadden ze wellicht nog nooit aanschouwd.

° Van Eyck schilderde ook in opdracht van Italiaanse kooplieden, van leden uit de hogere clerus en van edellieden. Voor het stadsbestuur beschilderde hij de beelden die op de gevel van het stadhuis werden geplaatst. Schilders uit die tijd moesten overal hun mannetje kunnen staan.

° Jan van Eyck bleef vooral tot de kringen van de Bourgondische hertog behoren en bleef opdrachten voor hem en voor het hof uitvoeren.

° Het vertrouwen dat hij genoot had ook een keerzijde: toen er strijd ontstond tussen Filips de Goede en de Brugse gemeentenaren en dit ontaardde in een heuse opstand in 1436-1438, werd de grond te heet onder de voeten van de hofschilder.

° Zoals vele anderen die hun steun aan de hertog verleenden, sloeg Van Eyck op de vlucht. Pas tegen het einde van 1438, toen de vrede weer intrad, keerde hij naar Brugge terug.

° De vergoeding voor de begrafenis en het luiden van de klokken werd ingescheven op 23 juni 1441 zodat we met zekerheid kunnen zeggen dat Jan van Eyck zijn penseel definitief neerlegde ergens bij aanvang van de zomer. Hij moet ongeveer 50 lentes hebben geteld, weet Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’.

° Op 9 juli 1441 , vandaag precies 579 jaar geleden, sterft Jan van Eyck , weet een andere bron. En preciseert verder … In het voorjaar van … 1442 zet zijn broer Lambert het stoffelijk overschot van zijn broer bij in de vandaag verdwenen Sint-Donaaskerk in Brugge. Jans dochter Livina treedt in 1449 of 1450 in het Sint-Agnesklooster in Maaseik in. Rond die tijd verkoopt zijn vrouw Margareta van Eyck het huis in Brugge en houdt het schildersatelier op te bestaan

° Jan Van Eyck werd dus begraven in het kerkhof van de Sint-Donaaskerk. Op de grafplaat stond: Hier licht Mr. Joannes de Eijcke den alderconstichsten meester van schilderije die in dese Nederlanden gheweest heeft. Hubert, zijn oudere broer, overleed reeds in 1426.

** Zijn roem reikte toen ook al tot in Italië. Voor de humanist Bartolomeo Fazio was Van Eyck gewoonweg de grootste schilder van zijn tijd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MODERN HOOIEN

Vanmiddag gezien in Blaardonk (Varendonk)… Een vrij grote hooiweide – 2 tractors met aanhangsels – tractor 1 raapt het hooi op en perst het tot een stevige baal – tractor 2 pakt de baal vakkundig in – resultaat : een lege wei verpakt in amper 5 balen – duur van de operatie : zowat een kwartier … ik dacht meteen terug aan de jaren 50 en de vele, lange uren keren en gaffelen – dat was toen hard werken …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

thuiswerk wordt de norm

Japanse techreus laat personeel massaal thuiswerken
Het logo van de Japanse techreus. Foto: REUTERS

° De technologiereus Fujitsu, die in Japan zelf 80.000 werknemers telt, wil de kantoorruimte in eigen land in drie jaar tijd halveren. Thuiswerk wordt de norm. Werken op kantoor de uitzondering.

° Werknemers zullen flexibele uren mogen werken en thuiswerk wordt de standaard, pendelen naar het hoofdkantoor of een satellietkantoor de uitzondering. Dat moet de efficiëntie en de productiviteit vergroten en tegelijk de kosten drukken.

° Daarmee treedt de Japanse techreus in de voetsporen van Twitter, dat in mei aankondigde dat het een deel van zijn personeel zelfs permanent van thuis uit wil laten werken. Google en Facebook laten hun personeel dan weer van thuis uit werken tot het eind van dit jaar.  – Nico Tanghe in DS –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Thomas More

Als filosoof, jurist, staatsman en humanist was de Engelsman Thomas More (1478-1535) een van de belangrijkste figuren van de turbulente periode waarin Europa zich aan het begin van de zestiende eeuw bevond.

* Thomas More schetste in zijn Utopia (1516) een ideale samenleving, waar geen privébezit bestaat en religieuze tolerantie heerst. De invloed van het werk was groot. Hoe kwam men tot geluk in Utopia? is een van de belangrijkste humanistische schrijfsels.

* More correspondeerde met Erasmus en andere geleerden over klassieke en christelijke auteurs, de opvoeding van koningen, en het toepassen van de rede.

* In zijn beroemde werk Utopia beschrijft More de problemen waar zijn wereld op dat moment mee kampte. Religieuze twisten verscheurden het continent. Koningen en staten wisten hun macht steeds meer uit te breiden en begonnen dure, zinloze oorlogen.

° In Engeland verloren boeren hun land omdat de gemeenschappelijke grond steeds meer in handen kwam van rijke grootgrondbezitters. Het strafrecht was inhumaan en medemenselijkheid was ver te zoeken.

° Tegelijkertijd was hij als staatsman en devoot katholiek betrokken bij het vervolgen van protestanten. Vanwege zijn verzet tegen koning Hendrik VIII werd More op 6 juli 1535 geëxecuteerd.

* In More’s boek vertelt een reiziger over een eilandstaat, gelegen in de Nieuwe Wereld, waar de zaken veel beter geregeld zijn. Alle materiële zaken worden gedeeld door de bevolking. Iedereen werkt een aantal uur per dag en besteed de rest van de tijd aan cultuur en onderwijs.

° Vrouwen en mannen zijn in veel opzichten gelijk aan elkaar. Alle godsdiensten hebben dezelfde rechten en zelfs atheïsme is toegestaan. Oorlog moet zoveel mogelijk vermeden worden en niet geromantiseerd.

° Het is altijd twijfelachtig gebleven in hoeverre More het ideaalbeeld van Utopia (lees ook onderaan) zelf onderschreef. Over het algemeen wordt aangenomen dat More inzag dat Utopia te ver van de werkelijkheid afstond en daarom een praktischer standpunt innam in zijn functie.

* Het boek is ook in latere eeuwen populair gebleven, hoewel de hoge mate aan idealisme tegenwoordig vaak verdacht is. Vandaar ook de uitdrukking  ‘het is een utopie‘ – een onbereikbaar iets.

*** Op 6 juli 1535 stierf More in Tower Hill. Het was geen natuurlijke dood, maar een executie op bevel van de Engelse koning. In 1528 had Thomas More namelijk een conflict gekregen met Hendrik VIII, dat geëscaleerd was.

* Zo sprak More zich uit tegen de voorgenomen scheiding van Hendrik VIII met Catharina van Aragon. Hierna distantieerde de koning zich van de kerk, waarna Thomas More in 1532 ontslag nam als Lord Chancellor.

* Het conflict laaide hoog op en op 17 april 1534 liet Hendrik VIII zijn opponent in de Tower van Londen opsluiten. Na ruim een jaar gevangenschap werd Thomas More op 6 juli 1535 onthoofd.

* Hendrik VIII scheurde zich even later af van Rome en stichtte een nieuwe kerkgemeenschap. De meeste gelovige Engelsen zijn nog steeds Anglicanen, volgers van de Engelse kerk.

** Maar opgelet, Thomas More is in feite nog springlevend, want ..Thomas More is een Vlaamse katholieke hogeschool, lid van de Associatie KU Leuven.

° Ze ontstond bij de start van het academiejaar 2012-2013 door de fusie van Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen. De maatschappelijke zetels bevinden zich in Mechelen (Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw) en in Geel (Thomas More Kempen vzw).

° De hogeschool biedt professionele bachelors en graduaten aan op 11 campussen in 7 gemeenten in de provincie Antwerpen. Vier in Mechelen, twee in Antwerpen, één in Sint-Katelijne-Waver en vier in de Kempen.

° In de Kempen gaat het om vier campussen, waarvan Geel de grootste is. Naast Geel zijn er campussen in Lier, Turnhout en Vorselaar. Deze 4 campussen vormen een apart geheel binnen de Thomas More groep. De vier campussen samen bieden onderwijs aan 7.505 studenten en tellen 778 personeelsleden.

° In Geel worden ook enkele academische opleidingen georganiseerd door de KU Leuven, namelijk voor Biowetenschappen (met verschillende afstudeerrichtingen) en bachelor in de Industriële wetenschappen.

°°° Voor wie er maar niet genoeg van krijgt, nog het volgende …

Thomas More zelf vatte zijn beroemde boek Utopia als volgt samen:

* Het eiland heeft een verscheidenheid van godsdiensten. Niet alleen van streek tot streek lopen die uiteen, maar zelfs binnen het bestek van één stad. Er zijn Utopiërs die de zon, anderen die de maan of een der planeten als godheid aanbidden. Er zijn er ook die een mens uit oude tijden, iemand die uitzonderlijk goed of uitzonderlijk beroemd is geweest, als een godheid vereren, zelfs wel als de hoogste god. Maar de grote meerderheid is daar veel te verstandig voor, en gelooft aan geen van deze goden, maar aan één goddelijk wezen, verborgen, eeuwig, onmetelijk, ondoorgrondelijk, dat op een wijze die boven het menselijk begrip gaat, de ganse wereld door woont.
* Trouwens ook alle anderen, hoezeer uiteenlopend van geloof, stemmen toch op dit punt met hen overeen, dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal; hem duiden zij allen gelijkelijk in hun landstaal aan als Mithra. Het verschil is, dat de ene deze, de andere die godheid voor Mithra houdt. Maar welke godheid het ook zij die men als de hoogste beschouwt, hierin stemmen allen weer overeen, dat het in wezen zijn kracht en majesteit zijn, waaraan overal, waar ook ter wereld, de schepping wordt toegeschreven.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WERELDWONDEREN

Piramide van Kukulcan        (nr 1 bij de 7 Wonders Foundation)

El Castillo of de Piramide van Kukulcan is een trappenpiramide in Mexico. Deze piramide is een van de bekendste bouwwerken van Mexico, en is in de 9e eeuw gebouwd door de Maya’s.

° El Castillo diende als tempel voor de god Kukulcan (bij de Azteken bekend als Quetzalcoatl). Het is een trappenpiramide met trappen aan vier kanten en een plateau met tempel op de top.

° De vier trappen bestaan uit 91 treden per stuk, plus het platform als laatste trede. In totaal zijn dat dus 365 treden, evenveel als er dagen in een jaar zijn. De piramide is 24 meter hoog, 30 inclusief de tempel.

° Zoals bij meer Meso-Amerikaanse piramiden is El Castillo gebouwd op een oudere piramide. Archeologen hebben een opening naar deze oudere piramide blootgelegd, waardoor de piramide ook van binnen te bezichtigen is. Binnenin de piramide bevindt zich de troon van Kukulcan, gehouwen uit steen en jade.

° Tijdens het lentepunt en het herfstpunt vallen de schaduwen zo langs de trappen, dat de verplaatsende schaduwen op kruipende slangen lijken. Dit is een verwijzing naar Kukulcan, wiens naam ‘gevederde slang’ betekent.

° Mogelijk is de opdracht tot het bouwen van de piramide gegeven door Kukulcan persoonlijk, dat wil zeggen door Topiltzin Quetzalcoatl, de Tolteekse heerser van wie men vermoedt dat hij later als Kukulcan als god is vereerd.

° In 2015 werd door middel van geo-elektrisch onderzoek ontdekt dat El Castillo boven een onderaards meer is gebouwd. Tussen het fundament van de piramide en het meer ligt een kalksteenlaag van vijf meter dik.

(info De Almanak en Wikipedia)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 9