De Fabeltjeskrant

De Fabeltjeskrant was een dagelijkse korte uitzending net voor kinderbedtijd op de Nederlandse – en later ook Belgische televisie. Het dagelijks pre-zevenuurtje had het steevast over gebeurtenissen in het Grote Dierenbos van Fabeltjesland… Het belangrijke nieuws werd voorgelezen door Meneer de Uil. De serie werd ook uitgezonden in Vlaanderen.

° Ook internationaal was De Fabeltjeskrant een succes. De rechten op het programma werden verkocht aan meer dan veertig landen over de gehele wereld.

° In Frankrijk werd zelfs een eigen serie van 39 afleveringen gemaakt. Alleen in Zweden was de serie net zo succesvol als in Nederland.

° In de jaren ’80 heeft Nederland getracht “De Fabeltjeskrant” op de Zuid-Afrikaanse televisie te krijgen. Dit is niet gelukt. De toenmalige Zuid-Afrikaanse apartheidsregering stak er een stok voor.

° In 2005, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse kindertelevisie, werd het programma in Nederland verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw.

° Ook internationaal was De Fabeltjeskrant een succes. De rechten op het programma werden verkocht aan meer dan veertig landen over de gehele wereld.

° In Frankrijk werd zelfs een eigen serie van 39 afleveringen gemaakt. Alleen in Zweden was de serie net zo succesvol.

° Personages van lang geleden als Meneer  de Uil, Willem Bever, Momfer de Mol, Droes de Beer, Plons de Kikvors), Crox de Raaf, Ed Bever, Meindert het Paard, Irma de Krekel, Bor de Wolf, Zoef de Haas, Myra Hamster, Lowieke de Vos, Gerrit de Postduif , Jodokus de Marmot, Flora Nachtegaal, Kato Ooievaar, Stoffel de Schildpad, Martha Hamster, Margareta Bontekoe en vele anderen kan ik nog vrij vlot memoreren. Voer voor kleuters tot vaste, trouwe, volwassen kijkers.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

de Steen van Rosetta

Op 27 september 1822 maakt de Franse geleerde Jean-François Champollion bekend dat hij de Steen van Rosetta heeft ontcijferd.

° De beroemde granieten steen werd in 1799 gevonden en bevat dezelfde tekst in drie verschillende talen. De steen is daarmee van groot belang voor de ontcijfering van hiërogliefen.

° Dat hiërogliefen bij de oude Egyptenaren horen is al eeuwen bekend, maar waar al die speciale tekens precies voor stonden, was lange tijd minder geweten. Bij het vertalen van de Egyptische hiërogliefen speelt de vondst van de Steen van Rosetta een erg grote rol.

° In 1799 vindt een officier in het Napoleontische leger in Egypte een steen met inscripties. Er worden wel vaker stenen met inscripties gevonden, maar deze steen is speciaal.

° Op de steen zijn niet alleen hiërogliefen te vinden, maar ook 32 regels demotische en 54 regels Griekse tekst.

° De demotische taal was in het oude Egypte een soort volks- en handelstaal. De steen heeft een afmeting van 112 bij 76 centimeter en bevat dezelfde tekst in deze drie verschillende talen.

° Drieëntwintig jaar na de vondst van de steen slaagt de Franse geleerde Jean-François Champollion erin de steen te ontcijferen. Hij levert daarmee meteen de sleutel voor het vertalen van de hiërogliefen.

° Op de Steen van Rosetta is een decreet (verordening) van een priestersynode te vinden. Deze synode wordt in 196 voor Christus in Memphis gehouden.

° Er worden onder meer afspraken gemaakt over belastingen, schenkingen aan tempels, maatregelen tegen overstromingen en het oprichten van beelden van de Egyptische koning Ptolemaeus V (203-180 v.Chr).

° De Steen van Rosetta is veruit het bekendste meertalige document dat van belang is geweest voor de ontcijfering van hiërogliefen. Tegenwoordig bevindt de steen zich in het British Museum in Londen. (met dank aan Historie)

 

Verder op 27 september:

  • 1821 – Mexico’s onafhankelijkheid wordt erkend na 11 jaar oorlog.
  • 1825 – Voor het eerst trekt een stoomlocomotief (de Locomotion No.1, bestuurd door George Stephenson) een passagierstrein.
  • 1854 – Het stoomschip Arctic zinkt met 300 mensen aan boord. Dit was de eerste grote ramp op de Atlantische Oceaan.
  • en …

              1997Bob Dylan treedt in Bologna op voor paus    Johannes Paulus II.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MONT SAINT-MICHEL

 

Knipsel451De Mont Saint-Michel is een klein, rotsachtig eiland in buurland Frankrijk, bekend om zijn middeleeuwse abdij. Op de torenspits van de abdijkerk staat sinds 1898 een beeld van de heilige Michaël dat honderdzeventig meter boven de baai uitsteekt.

° Het eiland ligt 1 kilometer uit de kust van Bretagne, over land bereikbaar bij eb maar bij vloed omringd door zeewater.

° Om het de toeristen naar de zin te maken, loopt er tegenwoordig een smalle brug, met pendeldienst, naar het eiland. De Mont Saint-Michel, met zijn trapstraten, is alleen toegankelijk voor voetgangers.

Korte historie

° De geestelijke gemeenschap op de Mont Saint-Michel werd rond 700 gesticht door bisschop Aubert en zijn volgelingen, die op de toen nog door het bos omringde berg in eenzaamheid kwamen bidden. Volgens de overlevering vond in maart 709 een enorm hevige stormvloed plaats waarbij de heuvel in zee kwam te liggen.

° In 847 werd de berg ingenomen door de Vikings/Noormannen. De kanunniken namen de vlucht. Sindsdien werd het een komen en gaan van bezetters allerlei.

° Vanaf 1874 werden abdij en wallen toegewezen aan de diensten van de historische monumenten behorend tot het Ministerie van Schone Kunsten. Sedertdien werden kosten noch moeite gespaard om de gebouwen in hun oude glorie te herstellen.

° Sinds 2001 verzorgen monastieke broeders en zusters opnieuw de religieuze aanwezigheid in de abdij. Ze verzorgen in de zomer erediensten in de abdijkerk, in de winter in de crypte “Notre-Dame des Trente Cierges”.

Knipsel658Verzanding

° De baai van de Mont Saint-Michel verzandt op een natuurlijke wijze. De zoute moerasgronden worden jaarlijks 20 ha groter. Een later gebouwde dijk belette de getijdenstromingen rond de berg en zorgde zo voor een versnelling van de natuurlijke verzanding van de baai.

° In 1983 werd de dijk weer afgebroken. Een nieuwe afdamming werd tussen 2006 en 2009 uitgevoerd.

° Tussen 2010 en 2011 werden nieuwe parkeerplaatsen op het vasteland aangelegd en werd de shuttledienst voor het vervoer van de toeristen van en naar de berg gestart.

° In 2014 werd de oude parkeerplaats van 15 hectare aan de voet van Mont Saint-Michel verwijderd en werd de brug naar het eiland geopend.

° In 2015 werd uiteindelijk de verbindingsdijk afgebroken. Sindsdien kan men op dagen met voldoende hoogwaterstand de berg weer als eiland bewonderen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BAVO IN DE STEIGERS

Misschien heb je hier wat aan … (zegt Eric Aerts)

° Momenteel wordt het belfort (=torentje) van de kapel van Sint Bavo (Eindhout-Trichelhoek) gerestaureerd. De werken zijn maandag gestart en vandaag werd de klok naar beneden gehaald.

° Sinds de vorige restauratie was zij haar klepel kwijt. De klok werd volgens inscriptie gegoten door Jordaen Smets te Mechelen in 1705.

° In 1723 maakte diezelfde Jordaen de klok voor de kapel der zeven Weeën. (met dank aan Eric Aerts)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘De Leeuw van Vlaenderen’

conscienceHendrik Conscience. Met zijn historische verhalen in het Nederlands creëerde hij in de 19de eeuw een nieuw publiek van lezers en wilde hij de Vlamingen meer zelfvertrouwen geven om – tegen de dominante Franse cultuur in – voor hun eigen taal en rechten op te komen.

° Tegelijk bleef Conscience zijn leven lang een voorstander van het Belgische staatsbestel, in tegenstelling tot anderen die Vlaanderen liever zagen aansluiten bij Nederland.

° Hendrik Conscience, zwak en ziek in zijn jeugd, werd in die tijd door zijn moeder overstelpt met Antwerpse verhalen. Dat ontwikkelde zijn denken en zijn fantasie. Op de speelplaats was hij een kei van een verteller voor zijn vriendjes. Door zelfstudie bracht hij het tot hulponderwijzer en klerk en andere baantjes bij stad en staat. Tot hij definitief schrijver werd.

images5482° De besnorde Consciense schreef vooral historische romans, waarbij hij roemrijke episodes uit de Vlaamse en Belgische geschiedenis behandelde.

° Zijn meesterwerk,  De Leeuw van Vlaenderen (1838) is veruit zijn bekendste werk. Hij schreef het op zijn 26ste, doordrenkt van romantiek en Vlaamsgezindheid.

° Conscience schreef nog tientallen andere historische romans, waaronder In ’t Wonderjaer (1837) en Jacob van Artevelde (1849).

° Omdat zijn moeder uit de Kempen afkomstig was, bracht hij ook veel tijd door op het platteland, waar hij inspiratie vond voor populaire landelijke verhalen zoals De loteling (1850) of De kerels van Vlaanderen (1871). In Zoersel kun je nog steeds ‘het Boshuisje’ bezoeken.

° Illustratief voor zijn Vlaams-Belgische houding is dat hij in opdracht van de overheid een Geschiedenis van België schreef (1845), die hij opdroeg aan Leopold I.

° Met zijn historische romans wilde hij de Vlamingen doen lezen over hun eigen geschiedenis en in hun eigen taal, maar ook buiten de literatuur nam Conscience het op voor het Nederlands en de positie van de Vlamingen in de jonge staat België.

° Zijn werk was van grote invloed op de Vlaamse Beweging.

images1465

° Conscience genoot bij leven en na zijn dood een erg grote waardering in binnen- en buitenland. Zijn standbeeld, dat vandaag nog steeds op het naar hem genoemde plein in Antwerpen staat, werd nog tijdens zijn leven onthuld (in 1881). Duizenden mensen namen  aan de festiviteiten deel.

° Conscience ontving tot twee keer toe de Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde (1854 en 1869). Hij werd 71.

 

° In 2005 werd hij genomineerd voor de titel ‘De Grootste Belg’. Hij eindigde op de 10de plaats.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE MORMONEN VAN SMITH

Beeld van de engel Moroni op een tempel van de Mormonel in Zwitserland

Op 21 september 1823 verschijnt, volgens de overlevering, de engel Moroni aan Joseph Smith. De Amerikaanse geestelijk leider heeft voor die tijd al verschillende visioenen gehad waarin hij opgeroepen is het ware christendom in ere te herstellen.

° De engel Mormoni zou Smith ook gouden platen hebben gegeven waarop het zogenaamde Boek van Mormon in onbekend schrift is geschreven. Smith vertaalt het boek in het Engels en brengt het in 1830 uit.

 

*Joseph Smith (1805-1844)

° De nieuwe puriteinse godsdienst die John Smith sticht wordt bekend als de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en trekt al snel veel bekeerlingen die bekend worden onder de naam Mormonen.

° De volgelingen van John Smith hebben het niet makkelijk. In New York worden ze vervolgd en hierna trekken de Mormonen samen met Smith naar Ohio.

° De leider zelf wordt in 1844 in Carthage (Illinois) samen met zijn broer Hyrum gelyncht. Veel Amerikanen zijn bang dat de economische en politieke macht van de Mormonen te groot wordt.

° Na de dood van Smith ontstaat er een breuk in de kerk, maar tegenwoordig maakt de kerk weer een grote periode van bloei door. Ook buiten de Verenigde Staten.

° De Mormonen bestaan nog altijd. De kerk is vertegenwoordigd in ongeveer 176 landen en heeft ruim 13 miljoen leden. De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is ook een mormoon. Salt Lake City is het huidige centrum van de Mormonenkerk.

°°°  Mormonen zijn ervan overtuigd dat Jezus snel zal terugkeren en dat die wederkomst plaatsvindt in Amerika. De Mormonen verwerpen daarnaast de zuigelingendoop en geloven niet in de zogenaamde erfzonde. Verder was polygamie (trouwen met meerdere vrouwen) bij de mormonen vroeger toegestaan. Grondlegger Joseph Smith had naast zijn formele echtgenote Emma Smith bijvoorbeeld nog 27 vrouwen.         -met dank aan ‘Historiek’ –

*Meer religieuze geschiedenis

*Verder op 21 september:

  • 1937 – J.R.R. Tolkien publiceert De Hobbit.
  • 1949Communisten roepen de Volksrepubliek China uit.
  • 1964 – Malta wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.
  • 2003 – De ruimtesonde Galileo crasht om 21.49 uur Nederlandse tijd in de dampkring van Jupiter.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘Het Arnolfini-echtpaar’

Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_Eyck‘Hier licht Mr. Joannes de Eijcke den allerconstichsten meester van schilderije die in deze Nederlanden gheweest heeft’ …

stond er op de grafsteen van Jan Van Eyck , overleden op 23 juni 1441. Leeftijd ongeveer 50 jaar.

° Iemand noteerde dat in 1603. Gelukkig maar, want in 1799 werd de kerk gesloopt.

° De beroemdste schilder uit de Bourgondische periode werd in 1441 begraven in de necropolis van de Brugse Sint-Donaaskerk, naast andere beroemdheden uit die tijd. Een blijk van grote eer.

° Van Jan Van Eyck, misschien wel de grootste schilder ooit, is vooral het ‘Lam Gods’ bekend, het overweldigende werk dat in 1432 werd ingehuldigd in St Baafs-Gent door groothertog Filips de Goede himself.

° De opdrachtgever die het bestelde bij Jans’ oudere broer Hubert Van Eyck was Joos Vijd, een grootgrondbezitter met aristocratische allures. Met de 70 in zicht en kinderloos, wou Vijd met een kunstwerk zijn naam voor eeuwig levend houden. Hij slaagde in zijn opzet. Jan, de jongere broer van Hubert, perfectioneerde de schets van zijn broer en schilderde het enorme meesterwerk.

414d242d-c4e5-11e9-abcc-02b7b76bf47f° ‘Het Arnolfini-echtpaar’ is een ander meesterwerk van grootmeester Jan Van Eyck.

° Ook Arnolfini, een gefortuneerde textielhandelaar, wou zich herinnerd worden door generaties achter zich. En ook hij slaagde daar volledig in.

° ‘Het Arnolfini- echtpaar’ hangt tegenwoordig aan een muur van de National Gallery in Londen. Hoe het daar terechtkwam, vertelde Thomas Vanderveken, die ook reeds de wegen van Bruegel en Rubens natrok, vorig jaar reeds. Wat onthielden we nog van Thomas’ uiteenzettingen ?

° Jan Van Eyck was in 1434 op het toppunt van zijn meesterschap én bruggenbouwer tussen de elites van zijn tijd.

399px-Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait 390px-Jan_van_Eyck_-_Portrait_of_Giovanni_Arnolfini_and_his_Wife_(detail)_-_WGA7695

° Bij de afwerking van Arnolfini noteerde hij, pal in het midden van het schilderij ‘Johannes de eyck fuit hic’ (Johan van Eyck maakte het). In de spiegel onder die woorden, lijken we op de koop toe zijn silhouet te ontwaren.

° ‘De man met de rode tulband’ (uit 1433), zijn zogeheten zelfportret, noteerde van Eyck reeds ‘als ic can’ (zo goed ik kan) als een zelfbewuste kwinkslag naar de kijker. Onderaan de lijst liet hij ook zijn naam achter.

In totaal bezitten we 9 door Van Eyck gesigneerde werken, goed voor ongeveer de helft van de bewaarde schilderijen. Wellicht allemaal privéopdrachten.

° De meeste van zijn opdrachten als hofschilder voor Filips de Goede waren eerder van vergankelijke aard (decors, muurschilderingen, kleine portretten, zelfs een wereldkaart die hij gaandeweg aanpaste -Amerika was nog niet ontdekt-).

° Naar alle waarschijnlijkheid zijn de meeste werken van de grootmeester in de vreselijke brand van het Brusselse Paleis op de Koudenberg in 1731 gebleven.

° ‘Zoveel moois heeft die brand ons allemaal ontnomen’, kermt Bart Van Loo terecht in zijn topwerk ‘De Bourgondiërs.’

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VROEGSTE CHAMPAGNE-OOGST OOIT

In de Champagnestreek in het noorden van Frankrijk is de oogst van de druiven voor de gelijknamige wijn al op 17 augustus begonnen.

° Hij gaat daardoor de geschiedenis in als de vroegste oogst ooit in de Champagnestreek.

° Als gevolg van droogte zijn de trossen onder het gemiddelde gewicht, maar in een uitstekende gezondheid.

Bron:BELGA    – lees alles in dS –

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 12