1 april

Vandaag is het 1 april de vierde maand reeds van een jaar dat niet onopgemerkt in de nevelen van de tijd zal verdwijnen.

Op deze dag mocht (mag) je anderen vroeger voor de gek houden. Mensen haalden (halen) grote en kleine grappen met elkaar uit.

330px-Giebel_Goudvis* Vier, vijf jaar geleden viel dat gebruik zowat stil. De media, die vroeger dapper meededen, laten zich niet meer horen op 1 april.

* In onze moderne maatschappij is blijkbaar geen plaats meer voor flauwe grappen waarin vaak een loopje werd genomen met personen en instellingen. Geen krant die zich nog waagt aan iets dat verlies van lezers tot resultaat heeft. We zijn met zijn allen vlugger op onze teen getrapt dan vroeger. (foto  aprilvis)

° Veel, veel erger nog beleven we vandaag een hectische tijd waarin geen plaats meer is voor grollen en grappen. Alleen de angst regeert en legt het normale leven stil. Als bovendien de massakiller met de naam covid-19 of corona met dodelijk precisie op je familie inhakt, is alle rede zoek.

Toch nog even dit: een bondige geschiedenis van het vroegere 1-aprilgebruik …

* 1 april gaat terug tot in de 16e eeuw en 1562. Toen besloot Paus Gregorius dat er een kalender moest komen die precies gelijk liep met de zon. Vanaf dat moment begon het jaar niet langer op 1 april, maar op 1 januari.
De communicatie verliep nog erg stroef in die tijden. Het verhaal gaat dat veel mensen niet wisten dat er een nieuwe datum voor Nieuwjaar was. Die bleven dus braaf feestvieren op 1 april. Wat voor anderen een prima aanleiding werd om de feestvierders uit te lachen en voor de gek te houden.
* In Nederland heeft 1 april ook te maken met Den Briel en de Spaanse hertog Alva. Op die dag in 1572 verloor Alva immers zijn Briel (bril in de volkstaal).
Men heeft bijvoorbeeld ook verklaringen gezocht in het wisselvallige aprilweer en parallellen gezien in de Germaanse mythologie of in de Bijbelse geschiedenis. In verschillende landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen aangevoerd als begin van de traditie.
* Antropologen wezen op de functie van 1 april als bijzondere dag op de jaarkalender. De oude agrarische samenleving was afhankelijk van de wisseling van seizoenen. 1 april zou dan als de eerste dag van de eerste volle lentemaand gevierd zijn met grappen.
* In Frankijk heet 1 april “poisson d’avril”. In Engelstalige landen wordt het “April Fool’s Day” genoemd. De Duitsers spreken van “Narrentag” en de Russen hebben het over “Dyen’ Doeraka,” letterlijk vertaald: de dag van de dommerik. In Vlaanderen heet een een geslaagde 1 aprilgrap “een aprilvis”.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Russen verkopen ALASKA aan VS

Voor de liefhebber van de wildernis is Alaska een van de mooiste, zoniet hét mooiste land ter wereld (John Muir).

indexDe expansiedrang die de Russen destijds naar Alaska dreef, begon in de 16de eeuw. Eerst (1581) werd een Siberische gebied veroverd, later (1741) het hele gebied dat we nu kennen als Alaska. Thans de grootste staat van de Verenigde Staten van Amerika,  want zowat even groot als Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Benelux samen.

De veel te dure oorlog in de Krim en de slechte communicatie tussen Sint-Petersburg en de 3 000 Russen in Alaska maakte dat tsaar Alexander II op 30 maart 1867 afstand deed van Alaska. Voor , omgerekend naar 2019, slechts 113 miljoen dollar, of amper 0,4% van de huidige staatsbegroting van Alaska.

Een schril contrast met de honderden miljarden dollars die later verdiend werden met pels, walvisolie, goud, hout, tin, platina, zink, lood en vooral petroleum. Wedden dat de Russen nog steeds spijt hebben van die verkoop?

 

DE EIFFELTOREN

Op 31 maart 1889, morgen exact 131 jaar geleden, werd de Eiffeltoren in Parijs ingewijd, en op 6 mei officieel geopend. Het kunstwerk werd ontworpen en gebouwd door architect Eiffel ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Franse revolutie en van de wereldtentoonstelling die daarmee gepaard ging. De bouw duurde amper 2 jaar en 2 maanden, een recordtijd.

De-bouw-van-de-Eiffeltoren-1888-1889 index 2

De Parijzenaars waren aanvankelijk niet erg fier op hun toren, die ze een ‘tragische lantaarnpaal’ noemden. Vijf jaar na de bouw wou men de toren alweer afbreken. Omdat hij een uitstekende radiozendmast bleek, werd hij gespaard. In totaal is de toren 324 meter hoog, met antennes.

Tegenwoordig is hij de trots van Parijs met liefst 7 miljoen bezoekers per jaar. Sinds 1889 hebben al 300 miljoen mensen de Eiffeltoren bezocht.

What do you want to do ?

New mail

KUNSTSCHILDERS GOYA EN VAN GOGH

De Spanjaard Francisco Goya en de Nederlander Vincent van Gogh waren twee zeer gerenommeerde schilders die met elkaar hun geboortedatum gemeen hebben.

Beiden zijn jarig op 30 maart. Goya is van 1746, Van Gogh van 1853. Lees hun boeiende leven en werk in Wikipedia. Echt de moeite waard.

Francisco José De Goya y Lucientes was een Spaanse kunstschilder en graveur. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1746, Fuendetodos, Spanje

Overleden: 16 april 1828, Bordeaux, Frankrijk

Perioden: Romantiek, Rococo

Volledige naam: Francisco José de Goya y Lucientes

francisco-goya-derde-mei-1808

Francisco Goya schilderde omstreeks 1814 een gewelddadige episode uit de Spaanse geschiedenis. In maart 1808 werd Madrid ingenomen door het leger van Napoleon Bonaparte. De Spaanse koning Karel IV werd tot aftreden gedwongen en verbannen naar Bayonnne in Frankrijk.

 

Vincent Willem van Gogh was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1853, Zundert, Nederland

Overleden: 29 juli 1890, Auvers-sur-Oise, Frankrijk

cachedimage

 

 

Vincent van Gogh besloot pas op 27-jarige leeftijd te gaan doen waar hij wereldwijd beroemd mee werd: kunstenaar worden. In nauwelijks tien jaar (1880-1890) maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 werken op papier. Ook liet hij een correspondentie van 902 brieven na.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PAUS te voet op bedevaart

°° Mijn Italiaanse correspondent stuurde me het volgende verslag van de te voet bedevaart van de paus . Zoals sommige van zijn voorgangers ondernam de paus helemaal alleen een voettocht door de stad om er te gaan bidden opdat zo veel mogelijk mensen door het coronavirus zouden gespaard worden . Ooit was er een paus die hem dat voor deed: bidden in de tijd van de gevaarlijke pest. Ik stuur nu de tekst door van onze correspondent uit Rome. (Ludo Helsen)

° In navolging van enkele verre voorgangers is de heilige Vader gisteren uit zijn Vaticaanse residentie in een soort verkorte pelgrimsvoettocht  naar de Santa Maria Maggiore getrokken en heeft hij  er knielend gebeden voor het beroemde beeld van de “Vergine, Salus popoli Romani”.

° Volgens de traditie werd dit beeld geschilderd door de apostel Lucas ( se non è vero, è molto ben trovato…).

° Nadien heeft de paus zijn tocht verder gezet op  de verlaten Via del Corso, vanop een virusveilige afstand gevolgd door zijn lijfwachten,  naar de San Marcello al Corso, waar zich een miraculeus kruisbeeld bevindt in de Cappella del Crocifisso.

° Toen de kerk op 22 mei 1519 na een alles vernietigende brand instortte, werd  het 15e-eeuwse kruisbeeld onbeschadigd teruggevonden.

° Toen Rome in 1522 nog maar eens door de pest werd getroffen, droeg men dit kruisbeeld in processie door de stad, waarop de pestepidemie plots ophield. Dat de stad vijf jaar later een ander kruis te dragen zou krijgen (de “Sacco di Roma”, de genadeloze plundering door de keizerlijke huursoldaten van Karel V), bevroedde men toen nog niet.

° In een veel verder verleden was er al een pauselijke“citywalk” geweest met wonderbaarlijk resultaat. In 590 heerste er in Rome ook een pestepidemie waar maar geen einde aan kwam.  Op kerstdag van dat jaar hield de toenmalige paus Gregorius I – de Grote – een plechtige kerkelijke optocht door de Romeinse straten om God te smeken een einde aan de epidemie te maken.

° De paus (die ook zijn naam schonk aan de kerkmuziek “gregoriaans”) droeg de toen al beroemde afbeelding van de Maagd Maria waarover hoger sprake was.

° Toen de optocht in de buurt van het mausoleum van keizer Hadrianus (1e helft van de 2e eeuw AD – zie foto boven) kwam, zag de paus plots in een visioen boven het mausoleum de aartsengel Michael die zijn bebloede zwaard in de schede stak.

° Dit symbolisch gebaar betekende dat het gebed van de paus was verhoord. En inderdaad, de epidemie stopte. Door dit voorval kreeg het mausoleum een nieuwe naam de “Engelenburcht” (Castel Sant’Angelo).

° In de 16e eeuw liet paus Paulus III een marmeren engelenbeeld bovenop het gebouw plaatsen. In 1752 werd dit beeld vervangen door een reusachtig bronzen beeld (foto onder) van de hand van de Gentenaar Pieter Verschaffelt. En dat beeld domineert nog altijd de imposante burcht/mausoleum.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE IDEN VAN MAART

images10Vandaag, 15 maart, beleven we de Idus (Iden) van maart. Daarvoor moeten we terug naar de Romeinse tijd en Julius Caesar.

De Romeinse of Latijnse kalender is gebaseerd op de maanstanden en verdeelt het jaar in twaalf maanden . Het oud-Romeinse jaar begon destijds met maart en eindigde eind februari .

° De week met namen van dagen was nog niet bekend . In Europa gebeurde dat pas rond het jaar 400 (christelijke jaartelling) , samen met de namen van de dagen , die grotendeels ‘geleend’ werden bij overwonnen volkeren en goden allerlei .

° Een datum werd in de Romeinse tijd aangegeven door het aantal dagen te noemen voor een vast punt . Vaste data waren bv.

– de Kalendae (1e dag van de maand)

– de Nonae (5e dag van de maand of de 7e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

– de Idus (13e dag van de maand of de 15e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

 

* In 44 v.Chr. was de toen 56-jarige Julius Caesar op het toppunt van zijn macht in het oude Rome. Op de Idus van maart (15de dag van de eerste maand van het jaar) kwam hij zelfs zonder lijfwacht naar de vergadering in de senaat, zelfverzekerd als hij zich wist van zijn macht. Edoch …

the-death-of-julius-caesar-c-l-doughty° In de senaat werd hij opgewacht door tientallen samenzweerders. Amper 23 van hen durfden echter daadwerkelijk hun mes boven te halen. Van de 23 steken die Caesar kreeg, was er slechts één dodelijke, wellicht die van zijn aangenomen zoon Brutus.

° “Kai su teknam – tu quoque fili mi – et tu fili” (ook gij mijn zoon) werden zijn laatste woorden (in het Grieks en het Latijn) op die voor hem fatale Idus van maart.

° De moord leeft (gelukkig) nog steeds verder in vele historische breinen . De Iden van Mars zijn sindsdien een begrip voor alles wat met rampspoed en onheil te maken heeft .

°°°  Kathryn Tempest schreef onlangs nog een biografie over ‘Brutus. De nobele samenzweerder’ waarin de moordenaar van Caesar een oneindig veel complexer personage wordt. Een tipje van de sluier? Het kan dat ‘Kai su teknam’, de laatste Griekse woorden van Caesar een Griekse vervloekingsformule is die zoveel betekent als: “Zie je in de hel, sukkel!” Aanbevolen lectuur!

Knipsel Caesar(foto L) De plaats waar Julius Caesar in 44 voor Christus naar verluidt ‘Et tu, Brute?’ (Ook gij, Brutus) geroepen zou hebben voordat hij door talloze messteken om het leven kwam, zal vanaf 2021 toegankelijk zijn voor toeristen. Luxemerk Bulgari neemt de kosten van de renovatie van zo’n 800.000 euro op zich.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEBOORTEDAG EINSTEIN

Geloof het of niet maar pi-dag 14 maart is ook de geboortedag van Albert Einstein. Het kan geen toeval zijn. Eén van de grootste wis- en theoretisch natuurkundigen ooit wordt vandaag 141. Gefeliciteerd vader van de beroemde formule…

E-mc2-Albert-Einstein-Wallpapers° Einstein werd geboren in het Duitse Ulm op … 14 maart 1879 en overleed 18 april 1955 in de VS.

Einstein was van Joodse afkomst. Daarom ontvluchtte hij zijn Duitse heimat om Duits-Amerikaanse staatsburger te worden.

° Einstein wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clark Maxwell. Einstein kreeg de Nobelprijs voor Natuurkunde in 1921.

° In de loop van de twintigste eeuw is de formule E = mc² bij een groot publiek synoniem geworden met het werk van Einstein, met de moderne natuurkunde en met ingewikkelde wetenschap in het algemeen.

Enkele citaten van hem :

index 3
Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.
Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OPROEP ….

  • BIDPRENTJES,ROUWBRIEVEN, OUDE FOTO’S, DIA’S, OUDE NOTARIELE AKTEN,…

Bent u nog in het bezit van bidprentjes, rouwbrieven, oude foto’s en dia’s, oude notariële akten, etc. die verband hebben met onze gemeente Laakdal of de buurgemeenten? Dan kan u de L.W.G.H. (Laakdalse heemkring) een dienst bewijzen. Voor ons archief zijn wij namelijk nog op zoek naar deze waardevolle, historische gegevens.

  • Bidprentjes en rouwbrieven: voor ons archief zijn we voornamelijk nog op zoek naar rouwbrieven en bidprentjes die dateren uit het interbellum (1918-1939) maar bidprentjes voor en na deze periode (tot 1960) zijn ook zeker welkom!
  • Oude foto’s en dia’s: oude foto’s en dia’s zijn altijd welkom ongeacht de periode (dus ook al uit een recenter verleden!), zeker foto’s die genomen zijn tijdens een parochieactiviteit, jubileum, fanfare, Chiro, werk-activiteiten, het verenigingsleven tout court, etc. .
  • Andere historische documenten: ook andere historische documenten zoals bv. oude notariële akten zijn steeds welkom.

De L.W.G.H. heeft altijd de interesse om bovengenoemde stukken in ontvangst te nemen voor het archief. Daarnaast begrijpen we dat het voor u moeilijk kan zijn om bepaalde zaken af te geven. In dat laatste geval maken wij een digitale kopie van de stukken in kwestie en worden de originele stukken terug aan de eigenaar bezorgd. Het is immers voor ons GEEN must om de originelen te hebben.

** Heeft u zulke belangrijke historische stukken en wil u meewerken aan de verdere uitbouw van ons archief? Twijfel dan niet om ons te contacteren!

Via Facebook
Via onze mail: info@lwgh-laakdal.be
Door contact op te nemen met één van onze bestuursleden of werkende leden.

-Glen Van Meeuwen-

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

8 maart ‘Internationale Vrouwendag’

DSC_0043Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.

° Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats, gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de ongelijkheid. In 1910 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag.

° In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit omwille van de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Die lag mee aan de basis van de revolutie die leidde tot het ontslag van tsaar Nicholas II en het einde van het tsarenbewind in Rusland. Lenin maakte van 8 maart niet alleen dé feestdag van de communistische partij, maar schonk ook uitgebreid aandacht aan de rechten van de vrouw.

° In België wordt sinds 1971 de nationale Vrouwendag gevierd op 11 november door een deel van de Belgische vrouwenbeweging. Op de dag van wapenstilstand. Oorzaak daarvan is de Franse feministe Simone de Beauvoir. Zij was geboekt als spreekster in 1972 maar was zo drukbezet dat ze enkel nog op 11 november 1971 een gaatje vond in haar agenda. 11 november bleef daarmee onze ‘nationale vrouwendag’.         -met dank Wikipedia-

  • ‘kalender met een hoek af’ vat het zo samen ….

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BELGEN AAN DE FLES

De federale overheid verhoogde in 2015 de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken met respectievelijk 30 en 41 procent.

bottles_01 ° Nochtans blijft de alcoholconsumptie in België stijgen, maar door de accijnsverhoging van november 2015 gaan steeds meer Belgen wijn en sterkedrank in het buitenland kopen.

° Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2018 waren die inkomsten voor de federale overheid nog maar goed voor 815,48 miljoen euro, tegenover 823,23 miljoen euro in 2017 en 830,73 miljoen euro in 2016.

° Uit een bevraging die Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerde dranken, liet uitvoeren bij duizend Belgen, blijkt dat een op de drie Belgen wel eens de grens oversteekt om goedkopere alcoholische dranken in te slaan.

  • “Eerder wees het recenste WHO-rapport al uit dat de Belg zelfs meer alcohol consumeert dan voorheen. De inzet van verhoogde accijnzen als preventiemiddel tegen alcoholmisbruik heeft dus niet het gewenste effect bereikt”, klinkt het bij de federatie.
What do you want to do ?

New mail

“WEE  DE OVERWONNENEN”

In de eerste eeuw voor en na Christus was de Rijn de scheidingslijn tussen de Kelten ten zuiden van de rivier én de Germanen ten noorden en oosten ervan. Julius Caesar versloeg de Kelten en lijfde ook heel Gallië in. De Rijn werd meteen voor enkele eeuwen de harde grens tussen het Romeinse Rijk en ‘de primitieve, vechtlustige Germanen’, zoals Romeins scribenten ze beschreven.

° Deze ‘zij tegen wij ‘- beeldvorming komt uit Romeinse bronnen, allemaal geschreven door elitaire Romeinen. Maar … dat oude beeld is al een tijdje aan een flinke bijstelling toe, vooral dankzij archeologische vondsten en nieuwe interpretaties van de geschreven bronnen.

De nadruk in die bronnen ligt vooral op veroveren, strategieën bedenken en veldslagen uitvechten. De harde bipolariteit tussen Kelten en Germanen houdt weinig steek, want …

° De Rijn was geen Berlijnse – of Trumpiaanse Muur. Tussen beide volkeren was er veel contact en allerlei vormen van vermenging. De mislukte Romeinse pogingen om hun imperium uit te breiden tot aan de Elbe en de Donau kregen meer aandacht van de Romeinse auteurs dan de migratie van Germaanse volkeren over de rivier.

De befaamde opstand van de Bataven in 69/70 zette ook Tongeren in vuur en vlam en was zeker geen revolte van vrijheidsstrijders. Vermoedelijk ging het om een complexe combinatie van allerlei motieven.

° De Romeinen onderhielden ook handelscontacten tot diep in Skandinavië. Bewoners van het Hoge Noorden namen zelfs dienst in het Romeinse leger, vertellen archeologische producten.  Er zijn ook schrijfplankjes (de notitieboekjes van toen) teruggevonden in het noorden van Engeland. Daar verbleven ook Bataven, lang voor de bouw van de Muur van Hadrianus  (foto), zo blijkt. De plankjes geven ook blijk van een vrij hoge geletterdheid bij de militairen van toen.

Een willekeurige inwoner van het Nederlandse rivierengebied beschikte aan het einde van de eerste eeuw niet alleen over de Bataafse en de Germaanse identiteit, maar had mogelijk ook het Romeinse burgerrecht.

° En nog belangrijker: vrijwel alle eerste Romeinse keizers en hun adviseurs zijn hier in de omgeving gepasseerd. Na Caesar waren dat bv. ook Agrippa, Germanicus, Tiberius, Caligula en Claudius . Archeologie bevestigt vaak letterlijk de literaire bronnen.

  • Alexander van de Bunt beschrijft het allemaal in zijn boek ‘Wee de overwonnenen’ dat onlangs verscheen. Het verhaal van Romeinen, Kelten en Germanen in de Lage Landen.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 18