MARCO POLO

Aangenomen wordt dat Marco Polo (1254-1324) werd geboren op 15 september 1254. 17 was hij toen hij met zijn vader en oom op missie naar het Verre Oosten vertrok.

° Met het reisgezelschap volgde Marco de Zijderoute en deed onder andere het toenmalige Perzië, China en Indonesië aan. Op hem moeten al die ontmoetingen met al die boeiende, vreemde lui een geweldige indruk hebben gemaakt.

° Toen het gezelschap handelaars aankwam in China werden ze uitgenodigd door Kubilai Khan, de heerser van het Mongoolse Rijk, om een tijdje aan zijn hof te verblijven. (prent  L)

° Voor Marco Polo dè gelegenheid om meteen te beginnen met de beschrijvingen van alle volkeren, hun religies, gebruiken en culturen die hij onderweg van dichtbij mocht ontmoeten .

° Marco Polo viel in de gunst van de groot-chan Koebilai en maakte namens de Mongolen-leider verschillende reizen, onder meer naar Tibet, Burma en Tsjamba. Van 1282 tot 1285 is Marco Polo zelfs gouverneur van de grote stad Sangui (Nanking). Hij keerde pas in 1295 terug in Venetië en vestigde zich daar als koopman.

° Het boek Il Milione, was voor vele Europeanen de eerste kennismaking met de volkeren en culturen van het Verre Oosten. Marco beschreef de pracht van China en het Mongoolse Rijk en had het ook over vele in Europa nog onbekende zaken zoals steenkool en papieren geld.

° Zijn geografische kennis werd alras ook gebruikt door cartografen en verbreedde de horizon voor de latere lichting ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus e.a. Amerigo Vespucci.  (prenten in Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geboorte Google.com

Op 15 september 1997 registreren de studenten Larry Page en Sergey Brin het domein Google.com. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van het internet. Even de succesrace overlopen …met ‘ Historiek ‘.

° Vanaf 1996 werkten de twee postdocstudenten informatica aan de ontwikkeling van een zoekmachine die ze toen nog BackRub noemden. De zoekmachine gebruikte echter teveel bandbreedte.

° In 1997 kreeg de zoekmachine de naam Google, een woordspeling op Googol, de wiskundige term voor een 1 met honderd nullen.

° Volgens de overlevering zou een klein spelfoutje er voor gezorgd hebben dat Googol tegenwoordig Google heet.

° September 1998 werd Google als naamloze vennootschap geregistreerd in Californië. Het bedrijf maakte al snel naam.

° In februari 1999 was een gehuurde garage al te klein en verhuisde het bedrijf naar een nieuw pand in Palo Alto, Californië. Weer enkele maanden later naar Mountain View, een stad enkele kilometers ten zuiden van de Stanford-universiteit. In de periode hierna ontwikkelde het bedrijf zich in sneltreinvaart.

° Vanaf mei 2000 was de zoekmachine in tien nieuwe talen te bezoeken: Deens, Duits, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds.

° Google ging hierna een samenwerking aan met Yahoo! en bood zijn diensten enkele maanden later ook in het Chinees, Japans en Koreaans aan. De zoekmachine veroverde de wereld.

 

Verder op 15 september

1784Vincenzo Lunardi laat de eerste waterstofballon op.

1940 – De Duitse Luftwaffe lanceert een grootscheepse aanval op Londen: 60 vliegtuigen gaan verloren. Feitelijke einde van de Slag om Engeland.

1975 – De rockband Pink Floyd brengt een van zijn succesvolste albums uit: Wish You Were Here.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

bill – arthur – william

 

– gelezen op  de Almanak (met een L af) – foto – deze comfortabele HD vanaf € 43 300 – de duurste in het rijtje …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PIET HEIN

Antwerpen viel in 1585 helemaal in Spaanse handen, niet in het minst door toedoen van Aldegonde, de bewonderaar van Farnese. Het strijdtoneel verplaatste zich nu naar de noordelijke Nederlanden. De 80-jarige oorlog zou nog duren tot 1648.

° Natuurlijk werd er geen 80 jaar lang slag geleverd. Oorlog voeren was een kostelijke gebeurtenis die vooral door huursoldaten werd gevoerd. Soldaten en wapentuig kostten pakken geld.

° Dat geld werd gehaald waar het zat … in de door Columbus en Vespucci ontdekte nieuwe wereld. Die werd letterlijk leeggeplunderd door eerst Portugezen, later Spanjaarden en … Nederlanders, verenigd in de West-Indische Compagnie, want ook in Azië waren zaken te doen.

° In november 1623 trad Piet Hein in dienst bij die pas opgerichte West-Indische Compagnie. Hij kreeg kaapbrieven mee om schepen van vijandelijke mogendheden in beslag te nemen, ook wanneer het geen oorlogsschepen waren.

° Dat betekende dat hij van de Staten-Generaal der Nederlanden toestemming had om Spaanse en Portugese koopvaarders aan te vallen.

° In  1627 pleegde Piet Hein twee kleinere kaperijen , blijkbaar ‘om te oefenen’ .

° In  september 1628 veroverde Piet Hein de Spaanse  Zilvervloot, een echt grote kanjer.

° De buit bedroeg onder meer 177.000 pond zilver en de duizend parels waren in 1628 11 à 12 miljoen toenmalige gulden waard. De oorlog tegen Spanje kon er een jaar lang mee betaald worden. Het beleg van Den Bosch is met geld van de zilvervloot gefinancierd.

° De vloot werd na een thuisreis – die niet zonder moeilijkheden en incidenten verliep – begin januari 1629 op de rede van Hellevoetsluis ontscheept. Per paard en wagen werd de buit in zeven dagen naar Amsterdam gebracht.

° De verovering van de zilvervloot was niet alleen een financiële, maar vooral ook een morele overwinning  van de Republiek op de Spanjaarden. Merkwaardig is dat ook de bevolking van Madrid opgetogen was, omdat ze hun gehate regering deze nederlaag gunden.

° Piet Hein werd in de negentiende eeuw (1844) geëerd met het lied De zilvervloot,  dat tegenwoordig nog steeds gezongen wordt op Nederlandse scholen.

° Piet Hein werd tot luitenant-generaal verhoogd, maar veel pret beleefde hij daar niet aan. Op 17 juli 1629 onderschepte hij drie schepen van de Oostendse vloot. Een achtpondskogel raakte hem in de linkerschouder en hij was op slag dood.

 

 

Piet Hein werd op 4 juli met grote eer begraven in de Oude Kerk in Delft.

 

 

 

° Pas in 1638 was het beloofde marmeren praalgraf klaar. Daarop prijkt de spreuk “Het sterven is niet schandelijk, wel om schandelijk te sterven.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ZOEKTOCHTEN IN LOOI

De zoektochtkampioen van Tessenderlo in 2020

In de zomermaanden juli en augustus kan je deelnemen aan de zoektochten in Berg, Schoot en Engsbergen. Wie aan de drie deelneemt, kan bovenop een mooie prijs van VVV-Tessenderlo bij winnen.  De winnaar behaalt de niet-alledaagse titel ‘Zoektochtkampioen 2020’.

Berg: fotofietszoektocht van KWB-Berg voor jong en oud  van ongeveer 30 kilometer: 2 lussen van 15 kilometer. (€5, kinderen €3 KWB-leden €4)

Formulieren bij Ludo Kenis, Molenhoeven 26; Luc Vanbael, Diesterstraat 187; Jurgen Vanderheyden, Putstraat 13 en Alex Vervoort, Varode 14.

Info: ludo.kenis1@gmail.com; 0488 04 60 51.

Schoot 20ste fotofietszoektocht over 25 km langs de bestaande netwerknummers.

Formulieren tegen €5 bij Jef Voet Sparrenweg 234, de Lekkere Lust Schoterweg 296, de Kriekel Sint-Jozefsplein 1, Gerda Burtin Schoterweg 239

Info: Eddy Wuyts wuyts.ed@telenet.be; 0472 29 06 46; Herman Geyskens tel. 0478 56 82 99; herman.geyskens1@proximus.be;

Engsbergen tot 20 augustus: de formulieren zijn te koop tegen €4 (leden €2), kunnen alleen besteld worden via: ludo.camps@hotmail.com; 0475 40 59 77. Nadien worden ze toegestuurd om zo fysiek contact te beperken.

** Formulieren Schoot en Berg ook te krijgen in het gemeentehuis na afspraak 013 35 33 31; vvv@tessenderlo.be  en na 15 juli: Infopunt Poort Gerhagen-Bosmuseum, Zavelberg 10. Tel. 013 35 32 42

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

THOR HEYERDAHL

What do you want to do ?

New mail

Een eerste poging mislukte, maar in 1970 lukte het wel. In 56 dagen vaarde Thor Heyerdahl van Marokko naar Barbados. Dat overzeese eiland bereikte hij op 12 juli, vandaag precies 50 jaar geleden. De Ra II staat in het Kon-Tiki Museum in Oslo. De grootste bekendheid verwierf Heyerdahl evenwel met de Ra I…

* Thor Heyerdahl  (1914-2002) studeerde biologie en geografie aan de Universiteit van Oslo, waar hij zich in de antropologie van Polynesië specialiseerde. Hij onderzocht aandachtig de migratieroutes van de Marquesas en van de indianen van de kust van Brits-Columbië . Een plan rijpte in het avontuurlijke hoofd van de Noor..

* Thor Heyerdahl beweerde dat intercommunicatie tussen de continenten is opgetreden lang voordat Marco Polo of Columbus ze bezocht. Zowel voor- als tegenstanders fronsten de wenkbrauwen. Maar Thor voegde de daad bij het woord.

** In de jaren zestig begon de onvermoeibare Heyerdahl de bouw van een boot van Egyptisch papyrusriet van circa 17 meter lengte, die hij naar de Egyptische zonnegod Ra noemde. Thor wilde bewijzen dat men met de middelen van toen een oceaan kon oversteken.

** In 1947 reisde hij vanuit Peru naar Polynesië, gedurende 101 dagen, op de Kon-Tiki, een vlot uit riet, waarvan een replica in het Tenerifemuseum Pirámides de Güímar staat.

** De Kon Tiki-expeditie duurde 101 dagen. Met 5 mannen en 1 papegaai aan boord van een vlot helemaal de Stille Oceaan over. Vanuit Peru naar Polynesië legde hij met de Ra I liefst 6 880 km af.

* Het boek over die reis werd een bestseller. Hij won er ook een Hollywood-Oscar mee in de categorie ‘beste buitenlandse full-length documentaire’ in 1951. De enige Noorse film die ooit met een Oscar werd bekroond.

TENERIFE ?!

°°° In 1990 tekende Thor voor een ‘hispano-noruego’-project op Tenerife , het belangrijkste van de Canarische eilanden, ter bescherming van de piramides van Güímar. In 1991 onderzocht Heyerdahl ter plaatse grote steenhopen en merkte dat het niet zomaar stenen waren, maar piramides.

° Hij ontdekte dat de hoeken van de piramides manueel bewerkt waren en dat de grond geëgaliseerd werd vooraleer ze gebouwd werden. Bovendien zijn de piramiden niet opgebouwd met stenen uit nabije velden, maar uit lavarotsen. Verder ontdekte Thor Heyerdahl dat de piramiden in speciale astronomische posities geplaatst waren.

° Op 21 juni, de dag van de zomerzonnewende, is er een dubbele zonsondergang te beleven vanaf de grootste piramide. Dit komt omdat de zon achter de hoogste bergtop daalt, dan weer zichtbaar wordt en tenslotte achter de volgende bergtop weer verdwijnt. Merkwaardig genoeg hebben alle piramiden een trap aan de westzijde.

° Ondanks zijn onderzoek heeft Heyerdahl nooit de leeftijd van de piramides kunnen achterhalen of de vraag kunnen beantwoorden wie deze piramiden heeft gebouwd. In 1988 werd het 65.000 m² grote gebied van de Güímar-piramiden geopend voor het publiek als etnologisch park.

* In 1994 kwam Heyerdahl op Tenerife wonen. Hij stierf evenwel op 18 april 2002 in Colla Micheri (Italië).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ZONNERUN … 2014

Op 5 juli 2014, vandaag exact 6 jaar geleden, werd in Eindhout de jaarlijkse Zonnerun gereden met gehandicapten uit de regio. Die lieten zich helemaal niet afschrikken door het slechte weer, hun rijders evenmin. Voor dit weekend stond er weer een Zonnerun gepland. Dit keer was het coronavirus de grote spelbreker. Een paar fotootjes van toen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3