Einde van de dienstplicht

Op 18 januari 1993, vandaag precies 27 jaar geleden, was het gedaan met verplicht soldaatje spelen. In België werd de legerdienst of militaire dienstplicht nl. afgeschaft.

° Militaire dienstplicht of legerdienst betekende dat je verplicht een tijd in het leger mee moest draaien. In tijden van oorlog moest het land immers op jou kunnen beroep doen, luidde het. Een gevangenisstraf wachtte je als je niet in het leger wou, en je mocht ook niet meer gaan stemmen.

° Bij gebrek aan oorlogen op de oude manier is het sinds 1993 in België niet meer verplicht om militaire dienst of  legerdienst te doen. In andere landen is de legerdienst ook afgeschaft. In de jaren 1960 moest je nog 1 jaar militaire dienst doen. Vroeger was dat meer.

° Vanaf 1965 kon je ook een burgerdienst kiezen als je niet in het leger wilde:

  • Eerst weigerde je de legerdienst, omwille van ‘gewetensbezwaren’. Omdat je bv. niet van wapens of geweld houdt. Het statuut van gewetensbezwaarde aanvragen kon vanaf 1964.
  • Als bezwaarde moest je wel een burgerdienst doen. Eerst was dat bij de Civiele Bescherming, een hulpdienst voor de Belgische bevolking bij kleine en grote rampen. Daarna evolueerde het naar een burgerdienst in sociale en culturele organisaties. Daar moest je wel enkele maanden langer werken dan in de legerdienst van 1 jaar.

* Zweden voert de dienstplicht opnieuw in, als maatregel tegen de dreiging uit Rusland. Uit de poll van (HLN) blijkt dat 69% voorstander is om de dienstplicht ook in ons land opnieuw in te voeren.

In andere landen is de legerdienst nog altijd verplicht, ook voor mensen met een dubbele nationaliteit, bijvoorbeeld in Turkije.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

LAAKDAL IN DE 17de EEUW

Bij het klasseren van zijn kaartenarchief vond Ludo Helsen dat hij toch eens aandacht mocht vragen voor de situatie van het huidige Laakdal in de zeventiende eeuw. De eeuw van de grote scheiding tussen het huidige Nederland en het huidige België. De Verenigde Nederlanden (17 provincies) bestond niet langer meer. Voor het Noorden een gouden zaak, voor het Zuiden een tijd van miserie en ellende.

De drie deeldorpen van Laakdal liggen administratief  van elkaar gescheiden. (klikken op kaart)

Knipsel.24JPG

° Veerle behoort tot de meierij van Geel , Eindhout behoort tot die van Herentals , en Vorst hoort helemaal niet bij het markgraafschap Antwerpen , maar bij de meierij van Zichem en het  Land van Leuven.

° Geografisch is de kaart ver van 100% juist , Vorst ligt te ver van de Loonse grens , de loop van de rivieren is op vele plaatsen verkeerd , maar de administratieve indeling is juist. Niets wees er drie en een halve eeuw geleden op dat die drie dorpen ooit een geheel zouden vormen. (Ludo Helsen)

* De toestand in onze gewesten in de 17de eeuw …

– In 1609 werd tussen het Noorden en de Spanjaarden het twaalfjarig bestand gesloten. Spanje erkent de onafhankelijkheid van het Noorden terwijl het Zuiden onder Spaans bewind bleef.

* In 1648 werd de Vrede van Münster gesloten. Dit verdrag stelde een einde aan de godsdienstoorlogen doch was zeer nadelig voor de Zuidelijke Nederlanden, immers:

– de definitieve scheiding tussen Zuid en Noord werd bekrachtigd

– de sluiting van de Schelde en het Zwin werd bevestigd.( Art.15 van het Tractaat van Münster luidt als volgt: ” De rivieren van de Schelde zoals ook de kanalen van het Sas, het Zwin en de andere wateren die er in uitmonden zullen worden gesloten gehouden van de zijde der Heeren Staten.”

het Zuiden werd beroofd van een eigen overzeese handel en is aldus afhankelijk van het Noorden.
– In 1665 werd het kanaal Oostende-Brugge gegraven.

* Het Noorden kende haar Gouden Eeuw met de Oost- en West-Indische Compagnies. Rond 1700 was de Noord-Nederlandse vloot meer dan tweemaal zo groot als de Engelse en Franse vloot samen.

De Zuidelijke Nederlanden kwamen tot verval. Oostende hield zich recht met de visvangst en het kapen.

– Op 7 juni 1698 gaf de Koning van Spanje toelating aan de Zuidelijke Nederlanden tot het oprichten van een eigen handelsvloot voor overzeese gebieden doch zulks is nooit gestart en dit hoofdzakelijk door de onderlinge naijver van de Vlaamse steden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De grazende haai

Wetenschappers hebben een gras etende haai ontdekt. Dat leest u goed: een haai die gras eet. Biologen weten al lang dat het met dat planteneten en vlees eten in werkelijkheid lang niet zo duidelijk ligt als de schoolboekjes uit onze jeugd het voorstelden.

° Koeien bleken volgens onderzoek een klein hapje vlees op tijd en stond niet te versmaden, bijvoorbeeld als ze bij het grazen een dode muis of een ander klein diertje vonden tussen het gras, en … ze aten het niet per ongeluk.

° Leeuwen en tijgers vullen hun vleesmenu wel eens aan met een klein beetje fruit.

En nu is er de haai die gras eet. Zeegras uiteraard.

° Het was al langer bekend dat de haaiensoort in kwestie, de kaphamerhaai, soms zeegras at. Het was echter niet duidelijk of het gras voor de haaien wel echt voedsel was. Misschien aten  ze het zeegras een andere reden, zoals katten, die ook wel eens gras eten omdat het hun spijsvertering helpt.

° Maar nu hebben onderzoekers van de universiteit van Californië in Irvine vastgesteld dat kaphamerhaaien het gras dat ze eten wel degelijk verteren. De dieren hebben in hun ingewanden enzymen waarmee ze cellulose en andere bouwstoffen van planten kunnen afbreken.

Een veganist is de haai daarmee nog niet, want naast gras eet hij ook zeedieren, maar toch op zijn minst een flexitariër.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

J’accuse (ik beschuldig)

De Franse officier Alfred Dreyfus werd aan het einde van de negentiende eeuw valselijk beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. De schrijver Émile Zola speelde een beslissende rol in de openbaarmaking van dit schandaal.

Alfred Dreyfus werd op 15 oktober 1894 gearresteerd op grond van documenten waaruit zou blijken dat hij verraad zou hebben gepleegd. Deze documenten waren vervalst.

De Jood werd uit zijn rang gezet, zijn insignes werden afgerukt en zijn zwaard werd gebroken.

De Jodenhaat was destijds groot in Frankrijk. “Dood aan de Joden,” brulde de menigte. Dreyfus werd korte tijd later veroordeeld. Hij kreeg levenslang en zou naar het beruchte Duivelseiland voor de kust met Frans-Guyana worden gebracht.

° De veroordeling van Alfred Dreyfus bleek achteraf gebaseerd te zijn op valse verklaringen en documenten die door Ferdinand Walsin-Esterhazy waren gefabriceerd. Deze spion dekte daarmee zijn eigen daden af en liet Dreyfus voor zijn vergrijp opdraaien. Hij kreeg daarbij hulp van de militaire staf, die alles in het werk stelde om de eer van de strijdkrachten te redden.

° De misstand werd ontdekt door het hoofd van de inlichtingendienst, kolonel Georges Picqart, maar de militaire leiding vond Dreyfus een geschikt slachtoffer. Zij deden er alles aan om het onderzoek te frustreren. Picqart werd op dienstreis gestuurd en later ook gevangen gezet. Militairen fabriceerden na de beschuldigingen van Georges Picqart nog meer bewijzen die moesten wijzen op de schuld van Alfred Dreyfus.

J’accuse

°  De schrijver Émile Zola bracht het schandaal in de openbaarheid. Hij schreef op 13 januari 1898, vandaag 122 jaar geleden, een beroemd geworden open brief aan Félix Faure, de president van de Franse Republiek; ‘J’accuse’ (Ik beschuldig). Hij publiceerde deze brief in het literaire tijdschrift L’Aurore.

Zola werd door de minister van Oorlog aangeklaagd wegens laster. Hij werd in februari 1898 veroordeeld tot een boete van 3.000 franc en een jaar gevangenisstraf. De schrijver wachtte de uitspraak in hoger beroep niet af. Zola vluchtte naar Engeland.

° Met het overlijden van president Félix Faure op 16 februari 1899 kwam de omslag in de Dreyfusaffaire. Zijn opvolger, de socialist Émile Loubet, was niet van plan om de militaire leiding uit de wind te houden.

° In juli 1899 vernietigde het Hof van Cassatie het vonnis uit 1895. Alfred Dreyfus werd op 19 september 1899 vrijgelaten. Ook Georges Picqart kwam vrij. Hij werd later zelfs gepromoveerd tot brigadegeneraal en hij zou minister van Oorlog worden in het eerste kabinet van Georges Clemenceau.

Vrijspraak

° Het proces tegen Alfred Dreyfus werd in 1906 hervat. Hij werd op 12 juli 1906 helemaal vrijgesproken. Dreyfus ging terug naar het lager. Hij werd bevorderd tot majoor, maar wegens slechte gezondheid kreeg hij in 1907 eervol ontslag. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou hij nog terugkeren als luitenant-kolonel.

° Honderd jaar na de vrijspraak van Alfred Dreyfus vond een plechtigheid plaats op de binnenplaats van de militaire academie, waar de openbare vernedering van de kapitein had plaatsgevonden. President Jacques Chirac noemde het vonnis tijdens zijn toespraak op 12 juli 2006 een doelbewuste poging om haat tegen de Joden aan te wakkeren.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De nieuwjaarsbrief

Een nieuwjaarsbrief, een op papier gezette voordracht met nieuwjaarswensen, wordt  door kinderen aan de ouders, de meter en de peter en vaak ook aan beide grootouders voorgelezen. Meestal maakt dit gebeuren deel uit van een echt familiefeest.

 

* Het opzeggen van een nieuwjaarsbrief is een traditie die zijn oorsprong kent in de 16e eeuw toen de Franse koning Karel IX in 1563 besliste dat 1 januari voortaan nieuwjaarsdag zou zijn. Na de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd 1 januari  overal aanvaard als nieuwjaarsdag.

De brieven van toen waren echter heel anders. Alleen de elite kon lezen en schrijven. Deze brieven kwamen vooral voor in het uitgeversmilieu, geschreven in het Latijn en in dichtvorm.

* Ze leerden dat vrede het kostbaarste is op aarde en dat geschenken de vrede bevestigen en versterken.

De leerlingen konden de op school geleerde kennis en vaardigheden in de huiskamer en voor de familieleden in de praktijk brengen.

De manier waarop de tekst werd gebracht, speelde ook een rol spelen. Wie was de beste redenaar, de spreker voor een familiepubliek ? Pas in de jaren 1960 werden die normen en waarden vrijwel overal toegepast.

 

° Het opzeggen van nieuwjaarsbrieven begint nog steeds bij de leeftijd van 3 jaar, de leeftijd waarop kinderen naar de kleuterschool gaan. In de kleuterschool is de tekst voorgedrukt en wordt hij geoefend in klassikaal verband. Vanaf het eerste jaar, wanneer de kinderen leren lezen en schrijven, tot en met het laatste jaar van de basisschool (6 tot 12 dus), schrijven de kinderen de nieuwjaarsbrief veelal zelf.

° Na het voorlezen krijgt het kind een of ander geschenk, vaak ook contant geld om op te sparen voor later. Even belangrijk of zelfs belangrijker dan geschenken met Sinterklaas of Kerstmis.

° Vaak houdt deze traditie op tijdens het 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool naar het secundair onderwijs. Maar meestal krijgt de tiener met Nieuwjaar nog wat geld toegestopt door ouders, meter, peter en/of grootouders.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Nieuwjaarszangertjes op pad

Vandaag is het de voorlaatste dag van het jaar 2019. Voor de kinderen onder 12 is het morgenvroeg al nieuwjaar. Traditiegetrouw trekken ze dan in kleine of grotere groepen langs de huizen om hun nieuwjaarswensen uit te zingen.
Enkele jaren geleden werd gevreesd dat deze traditie geen lang leven meer beschoren was, maar die vrees bleek ongegrond.
Taferelen zoals die uit onze jeugd (de jaren 1940 en 1950), toen het in de dorpskom zwart zag van de zingende kinderen, komen nooit meer terug. Kan trouwens ook niet met het almaar drukker verkeer in onze centra.
Het nieuwjaarzingen speelt zich vandaag vooral af in de wijken De nieuwe wijken die in ‘onzen tijd’ nog niet bestonden. En maar goed ook. Daar ligt het gevaar voor eventuele ongevallen een groot stuk lager. Natuurlijk blijft attent blijven de boodschap. Gelukkig gaan tegenwoordig ook vele ouders of familieleden mee op pad. Ook hen wacht her en der een beloning voor hun nieuwjaarsijver.
* Morgen dinsdag 31 december vanaf 9u kan je reeds gaan
“Nieuwjaarzingen aan de Kerststal” in Veerledorp
KWB Veerle trakteert de zangertjes op snoep en/of hot-dog.
Voor de groteren voorzien ze  natuurlijk weer wat straffe borrels en warme drankjes aan democratische prijzen.

* Vanaf 9u morgenvroeg is er ook gratis warme chocomelk bij het standje van KAJ Eindertse Jongeren in Eindhoutdorp. Een traditie in Eindhout. De papa’s kunnen zich verwarmen met jenever.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mai

What do you want to

 

What do you want to do ?

New

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BLOEDBAD WOUNDED KNEE

Sinds de koloniale tijd vond een nagenoeg voortdurende reeks van gewapende conflicten plaats tussen de Europese kolonisten en de indianen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. In de 19e eeuw werd het land een bestemming van vele Europese immigranten  en werd het gebied van de indianen steeds kleiner.

° Ondanks het verdrag uit 1851 bleven zich echter kolonisten vestigen in het gebied dat was toegekend aan de Lakota in South Dakota (rood op de kaart) . Conflicten tussen de Lakota en de blanken mondden uit in de Eerste Sioux-oorlog (1854-1856).

In de jaren erna leverden de Lakota samen met andere stammen herhaaldelijk strijd met kolonisten en milities, waarop diverse verdragen met de Amerikaanse overheid werden gesloten. Het laatste grote conflict met de Verenigde Staten zou de Ghost Dance-oorlog worden, als gevolg van de herhaalde schending van deze verdragen door de VS.

° In 1890 hadden de Noord-Amerikaanse indianen feitelijk al het onderspit gedolven tegen de blanken. Een deel van hen leefde onder erbarmelijke omstandigheden in het Pine Ridge-reservaat. Twee mystici predikten de opstand.

Kicking Bear, een Lakota, voorspelde de uitroeiing van de blanken. De Miniconjou-Lakota haalden Sitting Bull over om zich bij hen te voegen, maar voor het zover was, werd Sitting Bull door de indiaanse politie gearresteerd en samen met zeven van zijn krijgers, omgebracht.

° Het 7e cavalerieregiment (7th Cavalry Regiment) ging dan op zoek naar de Miniconjou die het reservaat waren ontvlucht. Op 28 december 1890 werd de groep gevonden, dertig mijl ten oosten van Pine Ridge. De uitgeputte en slecht tegen de winterkou geklede indianen boden geen verzet. Ze kregen de opdracht een kamp op te slaan bij de Wounded Knee-beek, vijf mijl westelijker.

* De volgende ochtend, 29 december 1890vandaag 129 jaar geleden, wilde het leger de indianen ontwapenen. Er ontstond een worsteling waarbij een geweer per ongeluk afging en een soldaat neerviel. Het  begin van een hevige schietpartij.

Van dichtbij vuurden de soldaten in de groep indianen die slechts gewapend waren met knuppels en messen die ze hadden verborgen in dekens. Tientallen indianen, onder wie veel vrouwen en kinderen, werden neergeschoten.

De vluchtende indianen werden kilometers ver buiten het kamp achtervolgd en gedood. In totaal kwamen meer dan 200 indianen om. Er sneuvelden ook 25 militairen.

De volgende lente pas, toen het leger terugkeerde, werden de nog ongeborgen lijken van 144 indianen, waaronder 44 vrouwen en 16 kinderen, begraven in een massagraf.

° Het bloedbad van Wounded Knee was de laatste echte oorlogshandelingen in een serie van gewapende conflicten tussen het Amerikaanse leger en de indianen. Aan de betrokken militairen werd na afloop een medaille toegekend.

1973: bezetting van Wounded Knee

In de jaren zeventig van de 20e eeuw was er in de Verenigde Staten een opleving van indianenactivisme. Eind februari 1973 werd het dorp Wounded Knee bezet door honderden jonge leden van de American Indian Movement (AIM), die er een Oglala Sioux-vrijstaat uitriepen. Ze werden gesteund door traditionele Sioux-leden die wilden dat het verdrag van 1868 werd nagekomen.

° Volgens dit verdrag hadden de Sioux recht op de Black Hills, die voor hen heilige grond waren. De autoriteiten stuurden echter gewapende eenheden naar Wounded Knee en sneden de elektriciteitsvoorziening af. Na 73 dagen werd de bezetting gebroken. Er werden 1200 arrestaties verricht.

° Tijdens de bezetting verdween een groep van 16 personen onder mysterieuze omstandigheden. Na het einde van de bezetting werden nog 64 indianen onder onopgehelderde omstandigheden vermoord en werden nog enige honderden arrestaties verricht. Uiteindelijk werden slechts vijftien indianen daadwerkelijk veroordeeld voor hun aandeel in de bezetting.

  • De popgroep Redbone bracht in 1973 het nummer We Were All Wounded At Wounded Knee uit.

WEER GEEN WITTE KERST

Wie droomt van een witte kerst moet hier al jarenlang geduld uitoefenen. De laatste keer dat er met Kerstmis een sneeuwtapijt lag, dateert al van 2010 (eigen foto).

Het weerbericht laat er geen twijfel over bestaan: ook dit jaar krijgen we een ‘groene’ kerst, zonder sneeuw, en met voor de tijd van het jaar erg zachte temperaturen.

In België is er volgens het KMI sprake van een witte kerst als er op 25 december om 8 uur ’s morgens minstens 1 centimeter sneeuw ligt in Ukkel. Sneeuw die is blijven liggen van de dagen voordien telt mee, vlokken die later op de dag neerdwarrelen worden genegeerd.

7 keer in 100 jaar

Volgens die strikte regels is er sinds de metingen begonnen maar 11 keer een witte kerst geweest. De eerste dateert van 1906. De voorbije 100 jaar deed het fenomeen zich maar 7 keer voor. Er waren uiteraard nog meer gelegenheden waarbij er sneeuw te zien was op kerstdag, maar de sneeuw viel dan te vroeg, te laat, of te dun.

Bij de vorige decenniumwissel was het twee keer op rij prijs. In 2009 was er een bescheiden sneeuwtapijt van 3 centimeter. Toen ging het om een restant van de sneeuw die de dagen voordien gevallen was. In de loop van de dag smolt alles weg. In 2010 viel er wel verse sneeuw, en lag het 16 centimeter dik.

De laatste echte landelijke witte kerst dateert daardoor al van 1964. Weet het nog alsof het gisteren. Ik was van wacht bij de para’s in Schaffen. We trokken naar de middernachtmis op de Citadel in Diest. Na afloop lag er een ongewoon dik pak sneeuw. Het land lag plat. Binnenblijven was de boodschap.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANMORGEN BEGON ASTRONOMISCHE WINTER

De astronomische winter begon vandaag 22 december om 05:19 uur. De zuidpool baadt vandaag de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is het continu nacht. In het noordelijk halfrond blijven de dagen nog erg kort alhoewel ze weer stilletjes beginnen te lengen.

° Vanaf Driekoningen (06 jan) merken we daar echt wat van (de dagen lengen dan ‘met een hanenschreeuw’, zegt de volkskalender). Op het zuidelijk halfrond is het net andersom.

° De astronomische seizoenen beginnen niet altijd mooi op een 21-ste, zoals we vroeger op school leerden. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september! De winter af en toe, dit jaar niet dus.

° De weerkundige seizoenen beginnen altijd op de 1-ste van de maand: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Makkelijk om te rekenen.

ELLIPS

° De aarde draait in een ellipsvormige baan rond de zon. Het was Johannes Kepler (1571-1630) die dat voor het eerst formuleerde: de “eerste wet van Kepler”.

° De kortste afstand tot de zon wordt bereikt rond 4 januari. De aarde staat dan in het zgn. “perihelium” op een afstand van ongeveer 147.100.000 km van de zon. Het “aphelium” is de verste afstand tot de zon: die wordt bereikt rond 5 juli en bedraagt ongeveer 152.100.000 km.

° Dat lijkt vreemd: in putje winter (voor het noordelijk halfrond) staat de aarde zo’n 5 miljoen km dichter bij de zon dan begin juli. De intensiteit van het zonlicht is begin januari ongeveer 7% groter dan begin juli. En toch is het winter bij ons!

°° De verklaring is simpel. De seizoenen zijn niet afhankelijk van de afstand van de aarde tot de zon. Het is de hoogte van de zon boven de horizon (en daarmee samenhangend het aantal uren daglicht) dat de seizoenen veroorzaakt.

De wisselende maximale zonnehoogte doorheen het jaar is een rechtstreeks gevolg van de schuine stand van de aardas ten opzichte van het vlak waarin we rond de zon draaien.

EN TOCH…

° Op basis van de afstand tot de zon zou je verwachten dat de zomers in het zuidelijk halfrond (december, januari en maart) gemiddeld gesproken warmer zijn dan de zomers van het noordelijk halfrond (juni, juli en augustus). Dat blijkt niet zo te zijn.

° Het noordelijk halfrond bestaat namelijk voor een groot deel uit land. In het zuidelijk halfrond overheersen de oceanen. Nu warmt water veel langzamer op en koelt het veel langzamer af dan land. Continenten reageren sneller en feller op wisselende zonshoogte en daglengte dan oceanen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 9