FAILLIET Barings Bank

Barings Bank was tot 1995 een gerenommeerde Britse bank die door de speculaties van effectenhandelaar Nick Leeson werd geruïneerd. Velen van ons herinneren zich nog Barings en Leeson, maar hoe ging dat verhaal ook al weer?

° De wortels van Barings gaan terug tot 1717. In de 19e eeuw waren Barings en Rothschild samen de twee toonaangevende banken in Londen.

° Barings was betrokken bij de aankoop van de staat Louisiana  door de Verenigde Staten in 1803. In 1890 kwam Barings in de problemen door slechte investeringen in Argentinië en Uruguay. De Bank of England moest te hulp komen om erger te voorkomen.

* Vanaf 1992 deed de jonge Baringsmedewerker Nick Leeson, tegen de regels in, grote speculatieve transacties op de Nikkei 225-index . Aanvankelijk leverden die spectaculaire winsten op voor zijn werkgever, want goed voor tien procent van alle inkomsten van de bank.

° Maar dat liedje bleef niet duren.  De transacties vielen slechter uit en Leeson verstopte de verliezen op een geheime rekening. Aan het einde van 1992 was het totaalbedrag op die rekening opgelopen tot 2 miljoen pond, in 1994 zelfs al tot 208 miljoen.

° 16 januari 1995 probeerde Leeson zijn verliezen meteen goed te maken door nieuwe speculaties op een Aziatische beurs. Maar … pech voor hem, want … Eén dag later vond de aardbeving van Kobe plaats en de Aziatische aandelenmarkten kelderden.

* Nick Leeson leed enorme verliezen die hij met een laatste gok op een snel herstel van de beurs probeerde goed te maken. Deze stijging bleef uit en het verlies liep op tot 1,4 miljard dollar, twee keer zo veel als het handelskapitaal van de Barings Bank.

° Barings werd in maart 1995 overgenomen door de ING Groep voor het symbolische bedrag van £ 1; tevens werden alle schulden van Barings overgenomen. Later werd de Barings Bank gesplitst en beide delen werden in 2005 verkocht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘Keizer Karel’ wordt vandaag 520 jaar

Het is vandaag precies 520 jaar geleden dat Karel V, beter bekend als Keizer Karel, werd geboren. Zijn wieg stond in Gent. Het verhaal …

° Op 24 februari 1 500 stapte een bode het Gentse stadhuis binnen met de “blyde nieumaere ende tidinghe vanden gheboorte van onsen jonghen prince binnen deser stede, geboren op Sente Matthys avont”(citaat uit de stadsrekeningen). Groot feest natuurlijk, vreugdevuren alom, ook al kon niemand toen vermoeden dat het knaapje later, door een hele rist dynastieke toevalligheden, een wereldrijk zou erven waar de zon nooit onderging.

° Karels ouders, Filips de Schone en Johanna van Castilië, logeerden toen al enkele maanden in het grote Prinsenhofkasteel, vlakbij het Gravensteen. Het hele domein besloeg 2 hectare, er was zelfs plaats voor een dierentuin met leeuwen.

°° In ‘Het Geuzenboek’ wil Louis Paul Boon ons doen geloven dat de prins zijn moeder verraste door ter wereld te komen toen zij op de nachtpot zat. Fantasie, het is gewoon een van die vele eeuwenoude volkse Karel-verhalen, zoals ook de historie over de pot van Olen er een is.

°° Een grotere polemiek vecht Gent nog steeds uit met Eeklo. Volgens de Eeklonaars is Keizer Karel bij hen geboren, op 22 februari. Ook zij zwaaien met oude stadsrekeningen. Er valt in te lezen dat “onze gheduchte vrouwe en princesse gheleghen was van eenen zone” en dat er op die dag allerlei ongewone festiviteiten plaatsvonden in Eeklo.

° Maar Keizer Karel zelf was er zijn hele leven lang van overtuigd dat hij op 24 februari geboren werd, in Gent. Hij heeft hier op zijn minst veertien keer voor kortere of langere perioden verbleven. Als kind is hij hier waarschijnlijk nog meer geweest, omdat hij verzot was op die leeuwen in de leeuwenhof.

° Op 24 februari heeft hij zelfs meerdere keren zijn verjaardag gevierd in Gent. De eerste keer al toen hij 9 werd. En bij de bestraffing in 1540 (Gent kwam in opstand tegen te hoge belastingen) komt hij met zijn leger aan…

STROPPENDRAGERS

°° 14 februari arriveert hij. Pas op 24 februari, zijn verjaardag, laat hij het stadsbestuur bij zich komen om de beschuldigingen voor te lezen. Op 3 mei verplichtte hij een grote groep Gentenaars waaronder edellieden, stadsambtenaars en bekende poorters blootsvoets voor hem te lopen, gekleed in een zwarte tabbaard. Sindsdien worden Gentenaars stroppendragers genoemd.

° En tot slot heb je nog zijn bezoek na zijn troonsafstand in 1555: voor hij inscheepte in Vlissingen (op weg naar Spanje, waar hij in 1558 stierf) heeft hij Gent bezocht, als laatste stad.

VOORBESTEMD

° Gent was hoe dan ook voorbestemd om Karels geboortestad te worden. Zijn ouders verbleven al sinds oktober 1499 in het Prinsenhof, het was duidelijk de bedoeling dat hij daar geboren zou worden. Waarom? Misschien omdat het een juridische enclave was en men een eigen heerlijk gebied verkoos als geboorteplaats.

° Bovendien waren Karels grootouders, Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, in Gent getrouwd. En vergeet niet dat Gent, een stad van 60.000 inwoners, op dat ogenblik nog altijd de belangrijkste stad van de Nederlanden was. Gent dus, met enige renommee en uitstraling als geboorteplaats van iemand die een belangrijke dynastieke carrière voor de boeg had.”

ONZE TOREN

° Door een hele rist dynastieke toevalligheden werd Karel in zijn leven beladen met eretitels alom. Vanaf zijn geboorte was hij hertog van Luxemburg en aartshertog van Oostenrijk. In 1506 stierf zijn vader (Filips de Schone – zoon van Maria van Bourgondië ) en erfde Karel ook het Hertogdom Brabant en de graafschappen Vlaanderen en Holland. Maar omdat hij nog minderjarig was nam eerst zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk, later diens dochter Margaretha van Oostenrijk het regentschap waar.

° Op zijn 15de (1515) werd Karel echt vorst van de Nederlanden en droeg hij ook de titels Karel II van Bourgondië, Karel V van Spanje en nog later Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk.

° Naar Laakdal (Veerle) toe betekent die haast magische 1515 de inwijding van de nieuwe kerk met toren. (Ludo Helsen in “Jaarboek VIII 2015 van Laakdal”, waarvan nog steeds exemplaren in voorraad).

* foto boven: Met de typische Habsburgerskin van zijn grootvader Maximiliaan, was Keizer Karel helemaal geen mooie jongen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

grote werken in vorst

° In februari 2017, drie jaar geleden, was de Laakdalse deelgemeente Groot-Vorst een vrij grote bouwwerf. In een waar sneltempo rees het nieuwe gemeentehuis uit de grond en werd het kerkhof naast de St.Gertrudiskerk in een nieuw kleedje gestopt.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ANDRE EN FONS VAN HAELST

  • dit stuk werd gisteren zaterdag 6 096 keer bezocht

Vandaag 5 jaar en één maand geleden maakte ik het volgende interview met de founding fathers van het Laakdalse garagebestel. Hier gaat het nog eens woordelijk, in de taal van toen…

GARAGISTEN DRE EN FONS VAN HAELST NOG STEEDS EEN BEGRIP IN VEERLE

De familie Van Haelst werd/wordt in Veerle nog steeds geassocieerd met garage- en sleutelwerk. Sleutelen aan machines en motoren allerlei. Ik geloof niet dat er ooit een motor zo onwillig was dat de broers Van Haelst hem niet aan de praat kregen.

° De broers André en Fons (overleden op 31 januari jl.) hebben een flink stuk van hun leven tussen rijdend materieel doorgebracht. Dat hadden ze mee van hun vader Gust, Nederlander van origine. Hun zonen Jan en Gust traden in hun voetsporen en zetten de familietraditie verder. Ook kleinkinderen zijn gebeten door de microbe.
Klaar voor een reisje door de geschiedenis van een merkwaardige familie?

° Gust Van Haelst was een Hollander die in België, op de bekende Eindhoutse ” Ossestal”, uit een Belgische moeder en een Nederlandse vader van net over de grens werd geboren.
Als Nederlander was Gust ‘soldaat van Oranje’ in de periode van de eerste wereldoorlog 1914-1918.

° Maar omdat Nederland neutraal bleef in die oorlog deserteerde Gust door onder de immens lange grens van prikkeldraad naar België te vluchten.
Voorgoed, want leven in België beviel hem stukken beter dan in Nederland.

EASY RIDER

° Gust ging vroeg alleen wonen. Uit werken gaan, vaak voor perioden van enkele dagen tot een week, deed hij met zijn “tuffer”, een Harley-Davidson. Daarmee werd hij ook de eerste ‘easy rider’ van Veerle. Soms deed hij ook dagenlang gewoon niks en ging hij wel eens aan de rol met een toevallige kennis. In die dagen werd immers niet met werkuren geteld.

° Tussen zijn huis in de Pastorijstraat en de Oude Geelsebaan startte Gust een diamantslijperij op waarin een 20-tal mensen werk vonden. Lang heeft die zaak niet gedraaid want putten boren was zijn echte specialiteit, bij de molenaars in de wijde omtrek aan stoom-, gas- en elektrische motoren werken zijn passie.

° De technieken die daarvoor vereist waren, leerde hij ‘uit zijn eigen’. Ook de camions uit die tijd kenden al spoedig geen geheimen meer voor hem, de luxevoituren evenmin. Gust kon gewoon alles herstellen.

KIJKEN EN EXPERIMENTEREN

Zoons André en Fons traden zoveel jaren later in de voetsporen van hun vader. Net als hij leerden ze de diverse stielen door heel goed te kijken en veel te experimenteren. De leerschool van het leven, zeg maar.

° Na de laatste wereldoorlog kozen Gust en zonen Van Haelst, naast de putboringen, eerst voor de NSU-“tuffers”, jaren later ook voor de NSU-auto’s. De stijgende welvaart onder de mensen in de jaren 1950/1960 was daar niet vreemd aan.

° De Van Haelsten vroegen en kregen meteen een agentschap en hadden daardoor een monopoliepositie in de streek. Andere merkverdelers waren er nog niet.
De slijperij werd omgebouwd en uitgebreid tot een heuse garage waar elke automobilist met zijn technische problemen terecht kon.

EERSTE LES WERD OOK LAATSTE LES

° In 1960 reisde vader Gust naar Neckarsulm voor een eerste NSU-fabrieksbezoek en voor zijn eerste technische lessen.
In het leslokaal werd hij evenwel onwel en minuten later was hij dood.

° Enkele dagen na de begrafenis van Gust werden de eerste twee NSU-wagens in Veerle geleverd. Er zouden er nog heel veel volgen.

° In België waren Dré en Fons één van de eerste dealers van NSU. De auto’s werden vanuit Niel aangeleverd. Regelmatig moesten de broers in Niel en Brussel naar de les, want niet iedereen kon zo maar een NSU open- en dichtgooien. Een Duitse technicus uit de fabriek in NeckarSUlm (zie je NSU zitten?) kwam hun de knepen van het vak leren.NSU werd een voltreffer in Veerle en omgeving.

° “Zekere koude winterzondagmorgen ging ik te voet naar de mis”, herinnert André zich alsof het gisteren was. “Op het kerkplein stond het vol NSU’s van andere kerkgangers. Ik kreeg het er helemaal warm van. Spijtig dat daar geen foto van bestaat.”

RIJBEWIJS EN CO

° “In het begin van de jaren 1960 bestond er nog geen rijbewijs”, vertelt André verder. “Dat kwam er pas in …1969. Wie daarvoor 18 was mocht zonder meer achter het stuur kruipen. Achter de voormalige slijperij en de nieuwe garage lag een stuk wei met schroot van de garage. Daar brachten we de mensen de elementaire begrippen van autorijden bij: starten, vertrekken, stoppen, versnellingen gebruiken …”

° “Wanneer ze dat onder de knie hadden gingen we met hen de weg op. Voor sommige was dat de gelegenheid om NIET toe te passen wat ze dagen lang geleerd hadden: te bruusk stoppen, te hevig optrekken, van derde versnelling in achteruit schakelen … je kan het niet bedenken wat er allemaal fout kon gaan of het gebeurde ook.”

° André: “Het mooie liedje kon evenwel niet blijven duren. Begin 1970 kwam NSU met een grote wagen op de proppen, een regelrechte bedreiging voor VW. Het kapitaalkrachtige VW was echter bij de pinken, gooide op het salon van Zwitserland een grote doek over de NSU en kocht prompt de NSU-fabriek op. De nieuwe NSU werd een jaar later onder een andere naam met succes door VW op de markt gebracht.”

MAZDA EN SEAT

André: “Voor ons was het NSU-verhaal toen ten einde. Meteen werd overgeschakeld op Audi (toen nog bij VW) en Mazda, een nieuwkomer uit Japan. Audi was in die dagen niet te vergelijken met hun wagens van nu. Alles kon er stuk aan gaan, tot de zetels toe.
Het Japanse Mazda daarentegen werd een voltreffer. In ons beste jaar verkochten we 145 wagens, bijna allemaal Mazda’s.”

° Zoon Jan heeft het beroep van André overgenomen en verkoopt Mazda, Gust drukt de sporen van vader Fons en brengt Seat aan de man.  André is intussen 89, broer Fons (87) overleed op 31 januari jl.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE HEILIGE WEG

In de ochtenduren van 21 februari 1916 , vandaag 104 jaar geleden, begon een zwaar Duits bombardement bij Verdun. Rond de vestingstad stonden twaalfhonderd stukken artillerie opgesteld. Een miljoen granaten verwoestten een gebied van slechts dertig vierkante kilometer.

° Toen de oprukkende Duitsers de stad Verdun wilden innemen, werden ze bij het Bois des Caures onder vuur genomen door de Franse verdedigers. De Franse mitrailleurs eisten een vreselijke tol. De Duitse opmars werd twee dagen tegengehouden. Vierduizend Duitsers sneuvelden.

° Pas toen de Franse eenheid zo goed als omsingeld was en de munitie bijna op was, gaf bevelhebber Driant bevel tot terugtrekken. Tijdens die terugtocht werd Emile Driant dodelijk gewond. De gevechten in het Bois des Caures worden nog elk jaar herdacht met een ceremonie op 21 februari.

° Generaal Joseph Joffre stuurde meteen versterkingen naar het strijdtoneel. Generaal Philippe Pétain liet de enige toegangsweg naar de stad repareren, zodat er meer munitie en voedsel naar Verdun getransporteerd kon worden.

° Deze weg zou bekend worden als ‘La voie sacrée’, de heilige weg (foto). Dankzij de maatregelen van Philippe Pétain kon de opmars van de Duitsers op 28 februari 1916 tot staan worden gebracht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

paleodieet zat vol vergif

Het is een hype, eten ­zoals de oermensen. Als je ‘paleo’ eet, komen vis, wild, vlees, groenten en fruit, ­noten en natuurlijke vetten op je bord. En géén granen, zuivel, suiker, alcohol, aardappelen of plantaardige olie.

° Een dieet zoals dat van de jagers-verzamelaars uit de steentijd zou gezonder zijn dan het gemiddelde hedendaagse dieet, luidt het.

° Maar nu blijkt dat het ‘echte’ paleodieet van onze voorouders in de jonge steentijd (6.100 tot 3.500 jaar geleden) in sommige gevallen gewoonweg giftig was. Het bevatte hoge concentraties zware metalen.

° Voor hun onderzoek hebben vorsers op acht archeologische sites in het noorden van Noorwegen resten geanalyseerd van dieren die in zee leven, waarvan geweten is dat ze op het menu van de oermens stonden. De onderzochte resten vertoonden ook bewijzen dat de dieren werden gedood voor consumptie.

° Via kabeljauw zouden de oermensen tot twintig keer zoveel cadmium hebben binnengekregen en drie tot vier keer zoveel lood als de limiet van het Europees Voedselagentschap.

° ‘Het toont aan dat voedsel uit de zee in de jonge steentijd ongezond, zelfs onveilig was’. Zware metalen kunnen de organen beschadigen. Maar het is niet duidelijk of de oermensen echt last hebben gekregen van hun ongezonde voeding. (mec) in dS

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

“ZO WAS VEERLE” … voor U

Een van de eerste boekjes over de Veerlese geschiedenis die tijdens het beleid van Ludo Helsen door de gemeente werden uitgegeven, heette “Zo was Veerle “.

° Ludo ziet haast dagelijks bij een van de sociale Veerlese facebookgroepen dat er nog regelmatig foto’s uit dat boekje worden verspreid.

° Het boekje verscheen in 1974 , dus nog voor de fusie tot Laakdal. Het werd uitgegeven in eigen beheer door de JLMachielsenkring. JLM  was de voorloper van de ‘Laakdalse Heemtijdingen’ (LWGH ), van ‘de Klomp’ en het klompenmuseum .

° Sinds jaren is er echter geen boekje meer te verkrijgen, de voorraad leek wel helemaal uitgeput. Maar … Toen Ludo en een paar helpers vorige maandag een aantal oudere zaken in de oude pastorij van Vorst opruimden, vonden ze daar ‘bij groot toeval’ nog een aantal splinternieuwe exemplaren van ‘Zo was Veerle’!

° Op de boekjes staat geen prijs meer. Dus besloot Ludo om ze gratis weg te schenken. Onder bepaalde voorwaarden weliswaar …

*** De gelukkigen moeten lezer zijn van de ‘Gazet van Laakdal’ of ooit iets ingebracht hebben op de facebookgroep ‘Ge za va Vejel as …

Daarbij moeten ze ook plechtig beloven dat ze hun exemplaar niet verder zullen verkopen (privé of op een antiekmarkt of iets dergelijks).

Er wordt maar één boekje per persoon uitgereikt.  Afhalen na afspraak (Ludo Helsen Oude Geelsebaan,19 2431 Veerle-Laakdal). Succes ermee!

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KONING ALBERT I VALT VAN DE ROTS

165s_1claeVandaag 17 februari is niet alleen Gene Pitney (zanger) jarig, maar ook mijn oudste dochter Elly. Tot zo ver het goede nieuws. Minder goed verging het die dag echter de Belgische koning Albert I. Lees maar …

° Albert I was 58 in 1934 en een ervaren en enthousiaste alpinist. Zaterdag 17 februari, vandaag 86 jaar geleden, ging hij klimmen op de rotsen langs de Maas in Marche-les-Dames, nog steeds gebruikt als oefenterrein van de paracommando’s rood en groen. Om vijf uur in de namiddag zou hij terug aan zijn auto zijn.

° Rond zeven was het donker en was er nog geen spoor te bekennen van de koning. Pas om twee uur ’s nachts werd een lijk gevonden, zijn lijk. De schedel helemaal verbrijzeld. Onmiddellijk kwamen een paar pertinente vragen naar boven.

° Waarom ging de koning alleen klimmen? Alpinisten beoefenen hun sport steeds met zijn tweeën. Hoe kwam het dat mensen uit de streek al urenlang naar de koning zochten en kapitein Jacques de Dixmude het lijk zelfs meteen wist te vinden na zijn aankomst aan de voet van de rots.

° De bril van Albert I, een speciaal model, werd onbeschadigde gevonden, geen spoor van bloed of geweld, alsof hij daar werd neergelegd. En … waarom werd het lichaam van de koning, in strijd met de regels, nog voor het parket ter plaatse kwam naar Laken teruggebracht? En … waarom werd er geen lijkschouwing verricht, iets wat in zulke omstandigheden altijd gedaan wordt? En … hoe kwam het dat de koning slechts één enkele, maar dodelijke hoofdwonde had, en voor de rest geen schrammetje?

° Het paleis beschouwde en beschouwt het overlijden van haar voorvader nog steeds als een ongeluk en gelooft niet in de complottheorieën die meteen naar voor werden gebracht. Verder onderzoek is dus uitgesloten. Het mysterie blijft.

Maar belangrijker voor mij is dus dat mijn oudste dochter Elly vandaag 51 wordt … En dat hebben wij gisteren al gevierd!

What do you want to do ?

New mail

FREE, FREE … NELSON MANDELA

399px-Nelson_Mandela-2008_(edit)Nelson Mandela … een naam als een klok. Zeker vanaf toen hij nog in die enge gevangenis zat op Robbeneiland. Tijdens zijn gevangenschap groeide hij uit tot een symbool van het wereldwijde verzet tegen de gehate apartheid in Zuid-Afrika.

° Die apartheid, een racistisch systeem waarbij de zwarte bevolking zwaar gediscrimineerd werd ten opzichte van de blanke, werd ingevoerd in 1948. Groot verzet onder de zwarte bevolking was het gevolg. Nelson Mandela werd hiervan snel een belangrijke leider.

° In 1953 opende Mandela het enige, door zwarten geleid advocatenkantoor in Zuid-Afrika. Binnen het ANC, de politieke partij uit 1912 om zwart en blank nader bij elkaar te brengen, richtte hij een gewapende afdeling op omdat geweldloze acties geen steek veranderden en zelfs helemaal verboden werden.

° Daarom werd Mandela in 1962 opgepakt en voor 27 jaar vastgezet op Robbeneiland. Daar groeide hij dus uit tot de grote verzetsman tegen apartheid.

° Op 11 februari 1990, vandaa 30 jaar geleden, kwam hij vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president F.W. de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede voor “hun inspanningen voor het vreedzaam einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika”.

° In 1994 werd Mandela, op zijn 75ste, president van Zuid-Afrika. In 1999 trad hij af. Mandela overleed op 5 december 2013. Hij werd 93.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE Ark van NOah (3)

Waar zou je moeten gaan zoeken om de Ark of een deel ervan terug te kunnen vinden? In de Bijbel staat te lezen dat de boot vastliep op het Araratgebergte. Dat is een bergketen die in het oosten van Turkije ligt. Dus lijkt het logisch dat zogenaamde Arkjagers hun aandacht daarop richten.

° Vanaf de jaren 1970 zijn er heel wat zoektochten geweest naar de Ark van Noah. Zo ook door enkele bekende figuren zoals de Amerikaanse ex-astronaut James Irwin in de jaren 1980. Die werkte samen met Al Cummings die de titel ‘de grootvader van de Arkjagers’ kreeg omwille van zijn 15 pogingen om de boot te lokaliseren. Irwin en Cummings slaagden nooit in hun opzet.

° In de jaren 1990 ondernam ook scheepsexpert David Fassold pogingen om de Ark te vinden. Op basis van een stukje tekst dat hij had weten te bemachtigen, richtte Fassold zijn pijlen niet op de Ararat maar op een vallei zo’n 42 km daarvandaan. Daar vond de expert een mogelijke fossiele afdruk van de Ark op een heuvel die van de lokale bevolking de bijnaam ‘de Berg van Mozes’ kreeg. Verder vond het team van Fassold ook fossiele boomstronken die volgens hen afkomstig waren van hetzelfde hout als waarvan de Ark destijds werd gebouwd.

° Er werden ook uitzonderlijk veel sporen van ijzer gevonden in de grond onder de heuvel, wat volgens de onderzoekers kan wijzen op het vergane ijzer dat voor de boot werd gebruikt.

° Tevens werden er ook oude vaarstenen in de buurt gevonden, die volgens Fassold wijzen op een reusachtig schip. Die stenen werden destijds gebruikt om het schip in balans te houden bij stormweer. Of de zoektocht van Fassold en zijn team iets heeft opgeleverd, is onduidelijk. De Turkse regering wil zich hier niet te veel over uitlaten.

What do you want to do ?

New mail

Auteur: Carl Bries             Morgen het vervolg van dit spannend verhaal

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New m

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 11