KEIZER KAREL

Keizer Karel V , voor de mensen van hier de ‘Karel van de pot van Olen’, trad op 25 oktober 1555 af als ‘heer van de Nederlanden’. Enkele maanden later ook als koning van zijn Spaanse bezittingen en op 7 september 1556 tot slot ook als ‘keizer van het Heilig Roomse Rijk’.

° Zoon Filips II volgde hem op als ‘koning van Spanje’ en ‘heer der Nederlanden’. Maar Filips liet zich hier niet zien. Spaanse hertogen als Alva en Co kwamen het vuile werk voor hem doen.

° Na zijn troonsafstand vertrok Karel naar zijn klooster in Yuste in het Spaanse binnenland. Karel overleed er, amper 58 jaar oud. Met de dood van de keizer viel ook het gehele Habsburgse Rijk uiteen. En werden de Bourgondiërs hier helemaal uitgeteld.

WIE WAS DIE KEIZER KAREL V EIGENLIJK ?

° Toen in 1506 zijn vader Filips de Schone (zoon van Maria van Bourgondië) overleed, waren de gevolgen groot. De 6 jaar jonge Karel ging bij zijn tante Margaretha (weduwe van Maximiliaan van Oostenrijk) in Mechelen wonen waar zij voogdes van de Nederlanden was tot Karel volwassen werd.

° In Mechelen kreeg Karel een gedegen opleiding van de theoloog Adriaan van Utrecht (1459-1523) – de latere paus Adrianus VI, de enige Nederlandstalige paus ooit – die hem religieus en intellectueel bijspijkerde.

° Karel V heerste vanaf 1515 door vele erfenissen over een gigantisch rijk, groter dan het vroegere Romeinse Rijk – een rijk waarin de zon nooit onderging-.  Eén van de eerste wereldrijken ook uit de nieuwe tijd.

° Karel V trouwde op 10 maart 1526 in Sevilla met de toen 23-jarige knappe prinses Isabella van Portugal 1503-1539) om nauwere banden te smeden met het Spaanse buurland Portugal. Omdat Isabella een nicht was van Karel, was hiervoor ook een pauselijke goedkeuring nodig . Die kwam er .

° Karel en Isabella kregen 6 kinderen, 4 zoons en 2 dochters . Tijdens de geboorte van de laatste zoon stierf Isabella op 1 mei 1539 in het kraambed in Toledo. Isabella’s dood trof Karel diep: hij kleedde zich voortaan in het zwart en hertrouwde nooit.

°° Karel V was niet de mooiste man met zijn typerend Habsburgs gezicht: zijn kin stak een flink eind naar voren (Gentenaars noemen het een ‘peerdemuile‘), waardoor hij moeite had om zijn mond te sluiten en ook onduidelijk sprak. Leden van de Habsburgse vorstenhuizen waren trouwens wel vaker misvormd door incestueuze huwelijken en verhoudingen.

°° En dan is er nog die pot van Olen … en de drie bezoeken die Keizer Karel aan Olen bracht. Wellicht is Karel nooit in Olen geweest, maar de legende van de pot behoort wel tot het collectieve geheugen in Vlaanderen.

Trouwens, zo’n populaire gozer was Karel niet...

Met harde hand onderwierp hij in 1540 vijfhonderd Gentse bestuursleden en ambachtslieden die het beu waren zijn Franse oorlogen te sponsoren door ze blootsvoets en met een strop om de hals voor hem te laten verschijnen. De Gentenaars hadden meteen hun bijnaam van ‘stroppendragers’ vast. (met dank aan Bourgondiër Bart Van Loo)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Zwarte Donderdag …

Bankrun bij de American Union Bank in New York aan het begin van de crisis – foto Historiek

Op 24 oktober 1929 stortte de New Yorkse effectenbeurs op Wall Street in.

° Begin van dat jaar ontstonden in Amerika economische problemen. De verkoop van auto’s stokte en de huizenbouw stagneerde.

Na een periode van extreme koersstijgingen vroegen de aandelenhouders zich nu af hoe lang het nog goed kon gaan.

° Begin september 1929 begon de beurs al te haperen en maandag 21 oktober brak paniek uit op de beursvloer. Toch herstelden de koersen zich, maar een paar dagen later was het wel degelijk… Zwarte Donderdag.

Krantenbericht over de beurskrach op Wall Street

° Op 24 oktober 1929 sloeg de verwarring op de beurs voor het eerst echt goed toe. Deskundigen probeerden de Amerikaan er nog wel van te overtuigen dat de hoge prijzen ‘niet meer dan normaal’ zijn en bankiers kochten aandelen om hun vertrouwen in het prijsniveau te demonstreren.

° Ook de net aangetreden president Herbert Hoover probeerde de zaken te redden en bleef herhalen dat alles in het land prima in orde was.

° De koersval was echter een feit. Weken na elkaar zakten de koersen. Ze bleven dat doen tot … de zomer van 1932.

°°° De beurscrach van 1929 met wereldwijde gevolgen werd de eerste van die aard.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GAUGUIN BIJ VAN GOGH

Paul Gauguin arriveerde op 23 oktober 1888, vandaag exact 132 jaar geleden, bij Vincent van Gogh in het Zuid-Franse Arles. Tien weken lang beukten de temperamentvolle kunstenaars op elkaar in. “Hij is een romanticus, maar ik voel mij meer aangetrokken tot het primitieve,” schreef Gauguin aan een vriend.

° Gauguin was zelfbewust. Hij zou Vincent even laten zien hoe geschilderd moest worden. Vincent van Gogh kon Gauguin niet volgen. Paul Gauguin beeldde de Nederlandse kunstenaar in zijn atelier in Arles uit terwijl die zonnebloemen schilderde.

Het schilderij werd, omwille van het onderwerp, een van zijn bekendste werken en hangt tegenwoordig in het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam.

° Paul Gauguin : “Ik voel me in Arles een vreemde. Alles is zo klein en armzalig, de streek en ook de mensen. Vincent en ik zijn het bijna nergens over eens, vooral niet over het schilderen. Hij houdt van mijn schilderijen, maar als ik ermee bezig ben, vindt hij steeds dat het hier of daar anders moet. Hij is romantisch en ik neig meer naar het primitieve.”

° Op 23 december 1888 , 2 maanden later, liep het totaal uit de hand. Gauguin verliet kwaad het huis van de Nederlandse kunstenaar en bracht die nacht door in een pension. De volgende morgen stond Arles in rep en roer. Vincent van Gogh had zijn oor afgesneden en het aan een prostituee overhandigd…

° Vincent van Gogh werd naar het ziekenhuis gebracht. Gauguin zocht zijn spullen bij elkaar en ging er vandoor. De kunstenaars zouden elkaar nooit meer spreken.

° Vincent van Gogh begreep dat hij de inzinking aan zichzelf te wijten had. “In plaats van voldoende en regelmatig te eten, hield ik me vooral op de been met koffie en alcohol”, meldde hij zijn broer Theo.

° Twee weken later werd Van Gogh uit het ziekenhuis ontslagen. Twee maanden later vroegen de buren aan de autoriteiten om Vincent van Gogh op te sluiten. Zij vonden hem een gevaar voor de openbare veiligheid.

° Vincent van Gogh haalde uiteindelijk zelf de trekker over, zegt men. Hij overleed op 29 juli 1890 en werd de volgende dag begraven in Auvers-sur-Oise.   (prent AbsoluteFigures)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

JP Sartre weigert Nobelprijs

De Franse filosoof en schrijver Jean Paul Sartre won op 22 oktober 1964 de ‘Nobelprijs voor literatuur’. Maar… hij weigerde de prijs. Sartre was bang om zijn vrijheid te verliezen.

° Jean-Paul Sartre wordt beschouwd als de vader van het Franse existentialisme.

° Als hij de prijs zou aanvaarden zou Sartre zichzelf institutionaliseren en daarmee niet langer onafhankelijk kunnen werken, zo vond hij.

° Nog voor de uitreiking stuurde hij de organisatie dan ook een brief met het verzoek hem de prijs niet te geven en zijn naam ook niet te vermelden.

° De brief bereikte de organisatie echter te laat. Sartre won de prijs en … weigerde hem… Faut le faire.

° Het café was de belangrijkste werkplek van Jean- Paul Sartre, ,,de compleetste intellectueel van de twintigste eeuw”, heeft er zijn belangrijkste werken geschreven. Sartre was zelfs niet te beroerd om de kelners de liefde voor de wijsbegeerte bij te brengen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Like a Rolling Stone

Like a Rolling Stone, het bekende nummer van Bob Dylan, verscheen in 1965 en werd in 2004 door ‘Rolling Stone Magazine’ tot ‘beste nummer ooit’ uitgeroepen. In 1995 scoorden The Rolling Stones een hit met een live-uitvoering van het nummer.

Vanmorgen 22 oktober werd ik gewekt door die The Stones met hun succesversie van het origineel van Dylan. Beter/slechter kon nauwelijks. Vandaag, exact 38 jaar geleden was ik immers de rollende kei op het motorcrosscircuit van Tielt-Winge. Met desastreuze gevolgen van dien.

38 jaar bewegen op twee benen en 38 jaar niet lopen is samen goed voor 76 jaar, netjes verdeeld. Met het eerste peuterjaar erbij zit ik al aan 77. Benieuwd hoe lang mijn teller nog werk heeft…

Al bij al blijft het gebeurde in Tielt toch een lelijke straf voor één onbezonnen ogenblik. Opstandig word ik er gelukkig niet van. Anders zou dit leven geen zin meer hebben. Op dus weer voor de dagelijkse oefeningen en een nieuwe GvL.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GUGGENHEIM MUSEUM

Op 21 oktober 1959 wordt in New York het Solomon R. Guggenheim Museum geopend. In het museum staat moderne kunst, vooral schilderkunst van de twintigste eeuw, centraal.

° Het opvallende museum met spiraalvormen is ontworpen door de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.

° In 1992 is een nieuw gedeelte gebouwd. Een groot deel van de kunstcollectie van het museum wordt in het begin van de twintigste eeuw bijeengebracht door kunstverzamelaar Solomon Guggenheim (1861-1949).

° Het Guggenheim Museum in New York is het eerste Guggenheim Museum. Later volgden musea in Venetië, Bilbao, Berlijn en Las Vegas.

°°°  21 oktober is ook de Dag van de verzorgenden en zorgkundigen.

Hoe zeer deze personen dit coronajaar al in de weer zijn geweest en nog zullen zijn, is gewoon niet te schatten. Benieuwd of dat (financieel?) eerlang wel gebeurt van overheidswege.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Napoleon weg uit Moskou (1812)

Op 19 oktober 1812 trok Napoleon Bonaparte zich terug uit Moskou. Niet lang daarvoor hadden zijn troepen de stad ingenomen, maar de Russen staken Moskou in brand.

° Begin september won Napoleon erg nipt de Slag bij Borodino. De slag, die plaatsvond op zo’n honderdtwintig kilometer ten westen van Moskou, ging de geschiedenisboeken in als één van de keerpunten van de Napoleontische oorlog van 1812.

° Een week na zijn overwinning bij Borodino trok Napoleon met zijn leger Moskou binnen. Velen verwachtten dat er vredesonderhandelingen zouden beginnen. Het liep echter anders.

° De Moskouse graaf Fjodor Vasiljevitsj Rostopsjin (1763-1828) gaf bevel alles te vernietigen wat de Fransen van nut kon zijn en al het wapentuig mee te nemen. Vervolgens staken de Russen Moskou in brand.

° Het leger van Napoleon kreeg het hierdoor zwaar te verduren. Door de brand gingen immers alle voedselvoorraden en pakhuizen in vlammen op. De Fransen zagen de noodzaak in om zich snel terug te trekken.

° Tijdens de terugtocht kwamen veel manschappen van Napoleon om het leven. De meeste van honger, dorst en ziekten. Van de ruim 700.000 soldaten die Rusland aanvielen, overleefden er uiteindelijk slechts 18.000 tot 22.000.

° Op 18 december 1812 , twee lange en koude maanden later, eindigde de tocht naar Rusland. De beroemde Slag bij Borodino en de brand van Moskou worden nog steeds genoemd als de keerpunten in de Napoleontische oorlogenreeks.

Lees zeker ook: ‘Wat een karakter tonen die barbaren!’

  • gelezen en bewerkt vanuit  Historiek
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BELZONI VINDT SETI I

De avonturen van ontdekkingsreizigers spreken nog altijd tot de verbeelding. Of het nu gaat om Columbus en zijn ontdekking van de nieuwe wereld, avonturen in de poolgebieden, bizarre reizen met luchtballonnen of ontberingen in de jungle: velen blijven zich aangetrokken voelen tot de ontdekkingen van de reizigers van weleer.

Giovanni Battista Belzoni (1778 – 1823 ) is een van de belangrijkste figuren in het ontdekken van tempels en graven van het Oude Egypte. Hij wordt beschouwd als de algemene voorloper van de egyptologie en dank zij hem kreeg het Oude Egypte enorme bekendheid in het Westen.

° Eer het zo ver was, kon men van Belzoni zeggen dat hij de man was van 12 stielen en 13 ongelukken. In 1812 begon hij zijn omzwervingen vanuit Engeland, en kwam via Spanje en Portugal  in Malta terecht. Daar maakte hij kennis met een afgezant van de pasja van Egypte.

° In Egypte kwam hij Henry Salt tegen. Belzoni (prent – in Turkse kledij van die tijd) werd aangenomen om het kolossale beeld van farao Ramses II uit het zand te graven en het vervolgens te verschepen naar het British Museum.

° In Nubië had de Zwitser Brurckhard immers de tempel van Ramses II in Aboe Simbel ontdekt. De ingang werd echter geblokkeerd door een enorme lading zand die door de eeuwen heen werd opgehoopt door de wind. Belzoni vertrok en op 1 augustus 1817 zag hij het binnenste van de tempel.

° In de Vallei der Koningen vond hij op 18 oktober 1817, vandaag 203 jaar geleden,  het schitterende graf van Seti I. Het graf (foto) kan niet meer bezocht worden, maar wordt nog steeds het Graf van Belzoni genoemd. Seti I (foto) was de tweede farao van de negentiende dynastie en regeerde van 1305 tot 1290 voor Christus.

° En nog was zijn speurwoede niet gekoeld. Het volgende jaar hoopte hij een ingang te vinden in de piramide van Chephren. Volgens Herodotus, de wandelende geschiedschrijver van de oudheid, waren er geen binnenkamers, maar Belzoni vond op 2 maart 1818 toch de interne grafkamer van de farao. Adembenemende dingen waren dat allemaal in zo’n korte tijd.

° In 1819 keerde Belzoni  terug naar Engeland. Maar in 1823 begon hij aan een nieuw Afrikaans avontuur. Hij hoopte de (toen nog legendarische) stad Timboektoe te bereiken.

° Belzoni stierf echter op 3 december in Gwato aan dysenterie. Hij werd 45. Volgens de beruchte ontdekkingsreiziger RF Burton werd hij echter beroofd en vermoord.

° De opgravingen van Belzoni in Egypte worden tot op vandaag nog steeds bekritiseerd. Velen waren terecht gekant tegen zijn overhaaste werk en plunderingen. Maar in de tijdgeest van toen woedde een felle prestigestrijd tussen de Fransen en de Engelsen om de meest aansprekende oude relikwieën aan hun publiek te kunnen tonen. ‘De eerste zijn’ , daar ging het om.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald  (° 18 oktober 1938 + 24 november 1963) wordt nog steeds nagewezen als de vermoedelijke dader van de moord op president Kennedy van de VS op 22 nov 1963.

° Of de toen 25-jarige Oswald daadwerkelijk schuldig was, is nog steeds een onderwerp van discussie, controverse en complottheorieën.

° Tegen journalisten schreeuwde Oswald na zijn aanhouding: I didn’t shoot anyone en I’m just a patsy (“Ik heb niemand neergeschoten” en “Ik ben slechts een zondebok”).

° Toen hij meteen daarna werd overgebracht naar de lokale gevangenis werd Oswald, voor de draaiende camera van de Amerikaanse televisie, neergeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby. Miljoenen Amerikanen zagen de moord op Oswald live op het scherm.

° Oswald werd dodelijk getroffen. De kogel doorboorde zijn lever, milt en aorta. In hetzelfde Parklandziekenhuis van Dallas, waar artsen twee dagen eerder hadden gepoogd om president Kennedy te redden, vochten dezelfde artsen nu voor het leven van Oswald. Even vruchteloos als ze dat deden voor de president.

° De nadien opgerichte Commissie Warren wees Oswald als enige dader aan. Deze conclusie werd later van verschillende kanten aangevochten. De onschuld van Oswald werd zelfs ondersteund door tal van critici van het officiële onderzoek.

° Na het lezen van Garrisons’ boek ‘Op het spoor van de moordenaars’ baseerde cineast Oliver Stone zijn geruchtmakende film JFK uit 1991 waarin de vermoedelijke moordenaar(s) van de president moeten gezocht worden in kringen van de CIA. Oswald zelf wordt daarin opgevoerd als geheim agent.

° Documenten waaruit definitief zou blijken of Oswald inderdaad een geheim agent was, zijn echter tot het jaar 2029 officieel staatsgeheim. Nog een beetje geduld dus …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 16