bijWOnen van EEN ‘RAAD’

* Vandaag dinsdag 22.10 is er weer gemeenteraad. De dagorde vindt U hieronder. Als U belangstelling hebt voor één of meerdere punten op de dagorde en graag de ‘raad’ bijwoont, kan dat vanop de publieksruimte.

GEMEENTE LAAKDAL

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 22 oktober 2019 om 20:00 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

   DAGORDE

OPENBARE ZITTING. 01.01 Notulen voorgaande zitting.

 

02.01 Kennisname van het ontslag van een raadslid – Lien Van Thielen.

 

02.02 Reglement tot delegatie en toewijzen bevoegdheden gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen.

 

02.03 Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerde samenwerking.

 

03.01 Goedkeuring budgetwijziging 2019 kerkfabriek Sint-Gertrudis Vorst.

 

03.02 Aktename budgetwijziging 2019 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef Veerle.

 

03.03 Reglement inzake centraal kasbeheer, inning geringe dagontvangsten en provisie geringe exploitatie-uitgaven.

 

03.03.a Uitblijven meerjarenplanning.

 

12.00.a Oplopende kosten schooltje Veerle Heide (Schanske).

 

12.00.b Teruglopende leerlingen De Schans.

 

13.01 Beslissing over de zaak van de wegen: tracé verbreding Eikenstraat.

 

13.01.a Toegankelijkheid publieke gebouwen.

 

13.01.b Klachten illegale vossenklemmen.
15.00.a Buurthuis.

 

16.00.a Ongevallen kermis Eindhout.

 

16.00.b Toegestane snelheid Lakstraat te hoog.

 

16.00.c Vervoerregio – opmerkingen vanuit Gemeente Laakdal.

 

17.00.a Verlichting Kakelnestje Veerle.

 

21.01 Goedkeuring concessievoorwaarden cultuurhuis ”t Fortun’, Smissestraat 3, Laakdal.

 

21.02 Goedkeuring aanpassing gebruiks- en tarievenreglement gemeenschapscentrum Laakdal.

 

23.00.a Wederkerend probleem hangjongeren in Laakdal.

 

29.01 Fluvius OV. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 december 2019.

 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.

29.02 Fluvius Antwerpen. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19 december 2019.

 

Goedkeuring agenda, statutenwijziging, realisatie partiële splitsing door overneming en vaststelling van het mandaat.

 

29.03 Fluvius Limburg. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 december 2019. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat.

 

29.04 IOK. Goedkeuring statutenwijziging en goedkeuring agenda BAV van 5 november 2019.

 

29.05 IOK. Buitengewone algemene vergadering d.d. 5 november 2019. Voordracht en mandatering gemeentelijk afgevaardigden.

 

29.06 IOK Afvalbeheer. Goedkeuring statutenwijziging en goedkeuring agenda BAV van 5 november 2019.

Voorafgaand aan de eigenlijke raad is er ook nog een raad voor Maatschappelijk Welzijn. Die begint reeds om 19:30 u. Ook dit is een openbare zitting waarop U welkom bent.

BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 22 oktober 2019 om 19:30 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

DAGORDE
OPENBARE ZITTING

01.01
Notulen voorgaande zitting.

02.01
Reglement tot delegatie en toewijzen bevoegdheden OCMW-raad aan het vast bureau.

02.02
Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerde samenwerking.

03.01
Reglement inzake centraal kasbeheer, inning geringe dagontvangsten en provisie geringe exploitatie-uitgaven.

11.00.a
Mantelzorgpremie.

12.00.a

Zorgraad voor de eerstelijnszorgzone.

12.00.b
Buddy-werking.

29.01
IOK. Goedkeuring statutenwijziging en goedkeuring agenda BAV van 5 november 2019.

‘AARDAPPELBLOED’ doet Nederland blozen

-Een geschiedenis van 250 jaar slavernij-

Aardappelbloed-Oerol-2019-Photo-by-Ruben-Hamelink-Klein-56‘Aardappelbloed’ is een theaterdocu van theatermaker Emma Lesuis. Daarin trekt ze naar de Surinaamse plantage waar haar voorouders als slaven dienden en traceert ze haar dubbele identiteit. Een ludieke aanpak om een ernstig verhaal te vertellen. Het verhaal van haar betbetbetovergrootmoeder Deimveld, die haar echte functie van ‘veldmeid’ verraadt.

Het terugkrijgen van het lapje grond is Emma niet gelukt. ‘Aardappelbloed’ (wit van binnen-donker van buiten) gaat over het stilzwijgen waarop ze tijdens haar zoektocht stuitte. ‘Je kan niet zeggen dat alle Surinamers  in Nederland mogen wonen en doen alsof het koloniale verleden er niet toe doet’, zegt ze. ‘Slavernij laat ook vandaag nog een ongelijkheid achter. Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt tussen wit en zwart. 400 jaar kolonialisme is meer dan een zwarte bladzijde.’

  • ‘Aardappelbloed’ vandaag en morgen op het Theaterfestival in Gent, daarna op tournee.
  • België heeft geen slavenverleden, gewoon omdat het nog niet bestond. Nederland daarentegen financierde zijn ‘Gouden Eeuw’ o.a. met de inkomsten uit slavernij.
  • De bekendste slavenhandel was de trans-Atlantische naar Amerika. De West-Europeanen voerden in de periode 1550-1800 duizenden Afrikanen in slavernij naar Amerika om te werken op plantages. Ook in Aziatische slaven werd veelvuldig gehandeld.

Dit systeem was in vrijwel gans Europa geaccepteerd. Er werd grof geld aan verdiend. Zwarte mensen werden als minderwaardig gezien, alsof ze geen echte mensen waren. Slavernij op de Nederlandse Antillen gebeurde van 1662 tot 1713.

  • De Nederlanders hebben ongeveer 550.000 slaven in Afrika opgehaald en verkocht. Ze werden eerst vervoerd naar Curaçao, van daaruit naar Suriname.
  • De schepen van de WIC (West-Indische Compagnie) vaarden van Nederland naar de westkust van Afrika. Hier haalde Nederland zijn slaven vandaan.

lossy-page1-532px-Reize_naar_Surinamen,_en_door_de_binnenste_gedeelten_van_Guiana;_John_Gabriel_Stedman_(MU_EAJ_905_(XV_plaat_270-271)).tifDe slaven werden verkocht door stamhoofden of door hun eigen familie. Het slavenschip wachtte net zo lang er genoeg waren om mee te nemen. Een halfvol schip bracht niet genoeg op. Ongeveer 600 slaven tegelijk werden in het donkere ruim van een schip gestopt waar ze twee maanden moesten zien te overleven. Af en toe mochten ze even naar boven voor frisse lucht en beweging. Door veel ziekten en te weinig eten en drinken stierven veel mensen tijdens de overtocht.

In Curaçao, kregen ze eten en drinken om op krachten te komen. Dan werden ze geselecteerd en in 2 groepen opgedeeld: de gezonden en de zieken. De zieken werden zo snel mogelijk verkocht  aan rijke mensen in Curaçao zelf. In Suriname waren er ongeveer 150 slaven per plantage. Daar werden bonen, komkommer en meloenen verbouwd. Er werden ook dieren gehouden. Slaven werkten samen met de eigenaars.

  • Stadsslaven woonden en werkten in de stad als ambachtsman, huisbediende of sjouwer. De meeste slaven kregen geen geld en konden nooit vrij leven. De eigenaar bleef altijd de baas over de slaaf.

Soms werden slaven vrijgelaten door trouwe dienst, vaak als ze het heel goed konden vinden met hun eigenaar. Volledig vrij werden ze pas als hun eigenaar stierf. Een vrouwelijke slaaf werd vrij door te trouwen met een rijke man.

  • In 1795 was er een grote opstand. Tula, de leider van de opstand,  werd gedood. Rond 1850 begonnen de West-Europeanen in te zien dat de slaven slecht behandeld werden en ook gewoon mensen waren die in niks onderdeden voor hun blanke eigenaars.

Land na land schafte de slavernij af, zodat rond 1870 de slavernij in Amerika zo goed als verdwenen was. Toch bleven zwarte mensen in de VS nog lang tweederangsburgers, en worden ze vaak nog als minderwaardig behandeld.

DE KEMPEN BEVRIJD …

In 2016 was het precies 40 jaar geleden dat de eerste mars van de karabiniers plaatsvond in Vorst. 1976 was ook het allerlaatste jaar van Vorst-Kempen als onafhankelijk gemeente. De toenmalige initiatiefnemer en bevelhebber van de karabiniers was J.Verspreet.

De dynamische kolonel had erg veel geschiedkundige interesses. Hij schreef zelfs een kroniek in vier delen over het regiment karabiniers, vanaf hun ontstaan tot de uiteindelijke fusie met andere legerafdelingen.

Kolonel Verspreet  had twee redenen voor die aandacht. Zijn familiewortels lagen in Vorst én hij wou iets herdenken dat zich in Vorst had afgespeeld.

Dat iets was bijna even spectaculair als droevig. De eerste marsen van de karabiniers waren immers echte herdenkingsmarsen om de verbazingwekkende mars te herdenken die twee dagen na het uitbreken van WO II werd afgelegd.

Nog voor de Duitsers over het belangrijke Albertkanaal waren geraakt, hadden de karabiniers immers al vele, vele nutteloze kilometers afgemarcheerd tussen Vorst en Booischot en terug…

sized_DSC_0462 sized_DSC_0467

MEE MET DE BUS

Een boeiend verhaal uit de mond van iemand die het uit de eerste hand wist en er meer dan boeiend over kan vertellen: ereburgemeester Ludo Helsen van Laakdal.

Om maar te zeggen dat ook U het ook uit zijn mond kan horen. Dat kan als je 12 september mee op stap gaat met DAVIDSFONDS. Een rondrit met de bus die u langs de plaatsen van de bevrijding van destijds brengt.

Onze gids is dus Ludo Helsen. Hij schreef vorig jaar nog een pakkend verhaal over Vorst en de karabiniers in het ‘IXde Jaarboek van Laakdal’, wat nog steeds te koop is.

Ludo Helsen: “De rondrit start in Laakdal, dat zonder slag of stoot bij de eersten werd bevrijd in de Kempen. Vandaar gaat de rit naar Oevel en Geel Ten Aard.  Lunchen doen we in Merksplas. Daarna gaat het verder naar Rijkevorsel en Baarle-Hertog.  Afsluiten doen we rond 18u. met een koffietafel in zaal Dennenoord/Eindhout. Ik ga mijn uiterste best doen om er een boeiende dag van te maken.”

sized_DSC_0449 sized_DSC_0470

De prijs voor dit leerrijk dagje-uit bedraagt  € 50 (bus, lunch, koffietafel).

Inschrijven voor 7 september.

Storten op DF rek. BE 46 7333 4611 6036

Inschrijvingen/info davidsfonds.laakdal@gmail.com

of   Theo Winters, gsm  0496 26 85 35

sized_DSC_0464 sized_DSC_0471

DAG (VAN DE) AARDE

index22 april, de Dag van de Aarde is zowat een halve eeuw oud. Sinds 1970 vooral in de VS en in een aantal Spaanssprekende landen de dag van de moderne milieubewegingen.

In het begin van deze eeuw was deze dag ook in België erg populair met marsen die vergelijkbaar waren met die van de jeugd anno 2019. Maar een echte dag werd het nooit.

Vreemd ook dat deze dag nooit een vrije dag werd, voor alle volkeren op de wereld. Dat zou dan ook meteen een rustdag zijn voor de planeet Aarde. Een dag zonder vervuiling allerlei, een dag ook van stilte. Een saaie dag voor velen wellicht. Maar alleszins een dag voor de planeet die extra tijd krijgt om groot opkuiswerk, veroorzaakt door haar bewoners, te verrichten.

Dat het hier vijf voor twaalf is, weten we intussen. Men klets het ons voortdurend om de oren, maar weinigen blijven daar echt van doordrongen. Dag van de Aarde, of straks Dag Aarde?

AMOCO CADIZ en DISNEYLAND

Voor de dag-actualiteit van 16 maart trekken we vandaag naar Frankrijk. Eerst volgen we de grootste olieramp van de 20ste eeuw. Later trekken we voor een dagje-uit naar Disneyland Parijs.

399px-Amoco_Cadiz_1_edit1De Amoco Cadiz was een mammoettanker die op 16 maart 1978 , vandaag 41 jaar geleden, aan de grond liep in het noordwestelijkste puntje van Bretagne (Frankrijk). De tanker was eigendom van het Amerikaanse Amoco.

Het schip was op weg van de Perzische Golf naar Le Havre, toen het in zwaar weer terechtkwam. Een klein probleem in de stuurinrichting maakte het schip onbestuurbaar, waarna het in de richting van de Franse kust dreef en aan de grond liep.

Als gevolg hiervan brak het schip, en stroomde er 200.000 ton ruwe olie in zee, waarbij het Kanaal ernstig werd vervuild en het Bretonse strand grote schade opliep over een lengte van ruim 300 kilometer.

Het 20 ton zware anker van de Amoco Cadiz ligt nu als monument bij de haven van Portsall. De ramp werd een van de grootste milieurampen in de geschiedenis. Het opruimen van de olie duurde meer dan een jaar. (Wikipedia)

WALT DISNEY STUDIOS PARK

Disneyland_Park_05,_Paris_22_August_2013Disneyland Paris is een attractiepark– en recreatiecomplex in Marne-la-Vallée, een stad in de banlieue van de Franse hoofdstad Parijs.

Disneyland Paris bestaat uit twee attractieparken, een winkelstraat en zeven hotels. Het is het tweede Disneyresort buiten de Verenigde Staten. Sinds 20 juni 2017 is de Walt Disney Company de volledige eigenaar van Disneyland Paris en hield Euro Disney S.C.A na 25 jaar op te bestaan.

Het complex werd aanvankelijk geopend als Euro Disney. Op 16 maart 2002 werd het tweede park van het resort geopend, het Walt Disney Studios Park.

Met meer dan 15 miljoen bezoekers/jaar is Disneyland Paris het meest bezochte attractiepark van Europa. (Wikipedia)