mondmaskers in de lekdreef

“Mondmaskers moeten voortaan op , ook in de lekdreef”, kapittelde het gemeentebestuur van Tessenderlo eind vorige week. Het resultaat was navenant. We schoten zondag een paar beelden…

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 9

– Made in Antwerp Belgium –

Indroevig is het de roepende in de woestijn te zijn!

Heel wat mensen worden op dit moment op Facebook en elders gepakt op hun eigen woorden! Je kan de sociale media niet inschakelen of je hoort Van Ranst en De Gucht zeggen dat met een mondmasker op straat komen geen goed idee is en niets oplost…

Inderdaad .Dat is het gevaar van optreden op de sociale media. Wanneer je niet oppast blijft het erop staan tot in de eeuwigheid. Maar daar zijn wij hier niet bang voor!

Wij hebben hier in deze stukjes al maanden geleden geschreven dat van gedacht veranderen geen schande is. Anders moesten er bv nooit meer verkiezingen georganiseerd worden …

Maar wie regelmatig onze stukjes leest , zal er getuige van zijn hoe vaak wij hier gebeden en gesmeekt hebben om aan de situatie van de stad Antwerpen iets te doen , om in te grijpen , om ze in lockdown te zetten! Wij hebben altijd hetzelfde gezegd. Tot in den treure toe.

Je kan het lezen  in “ze staan er bij en ze kijken er naar” , dat staat in “contact tracing” , dat staat in “het verwaande land”.’

Zeker al twee weken lang zag je in de dagelijkse rapportering van sciensano dat er in Antwerpen iets speciaals aan het gebeuren was . Het was op een moment dat er nog niemand terug was van enige vakantie uit een ander Europees land.

Niemand bewoog. De contact tracing zou het immers oplossen . Maar die besmettingscontrole loste niets op. Ze werkte omwille van verschillende redenen NIET.

Plan B dan maar , zou je denken . Maar er was geen Plan B!

De stad wuhAntwerpen liet begaan , ze deed zelf niets fundamenteels. Wachtte ze op anderen? Die deden ook niets …. tot het enkele dagen geleden duidelijk veel te laat was.

De besmetting die wij nu weer volop zullen moeten bestrijden komt dit keer niet van een Oostenrijks skidorp , noch van de Italiaanse Alpen … ze is “MADE IN ANTWERP BELGIUM”. Een echt streekproduct , echt een van de kortste keten .

En er is weer een spreekwoord waarvan de waarheid wordt onderschreven : “Wat baten kaars en bril……”

Aan allen die getracht hebben het besmette Antwerpen zo ver mogelijk buiten schot te houden , het een groot deel van het Vlaamse gewest te laten besmetten om dan algemene maatregelen te kunnen laten opdringen voor het hele land , moet ik zeggen : bravo, bijna gelukt!

Maar toch niet helemaal . Sinds de aandacht die er gisteren speciaal werd op getrokken weet heel Nederland het , half Duitsland ook en een stuk van Frankrijk eveneens.

Vele mensen zullende volgende maanden uit Antwerpen wegblijven en er zal voor zeer lang op deze stad een smet gekleefd blijven. En dat is niet alles!

Tot zeer binnenkort ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Plakkaat van Verlatinghe

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) werd ondertekend op 26 juli 1581, vandaag exact 439 jaar geleden. Daarin zetten een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II af als hun heerser.

° Het Plakkaat kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Door de latere bemoeienissen van Engeland en Frankrijk zou het nog tot 1648 en de Vrede van Munster duren vooraleer de Nederlanden een echte, eigen staat werd.

° Het besluit tot het Plakkaat werd genomen op 22 juli 1581 tijdens een gewone vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in ’s-Gravenhage. De resolutie luidde:

Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken.

° De tekst werd vastgesteld in Den Haag op 26 juli 1581. Het Plakkaat werd gedrukt bij de staatsdrukker Charles Silvius in Leiden en zoals gebruikelijk bij wetgeving direct verspreid.

° De tekst is gebaseerd op keuren waarin vrijheden van steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg (1312) en de Blijde Inkomst (1356).

* De tekst is mede gebaseerd op een traktaat van Theodorus Beza uit 1574, waarin Beza het verzet rechtvaardigt van de hugenoten (protestanten) tegen de tirannie van hun (Roomse) koning.

° De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II (zoon van keizer Karel en koning van Spanje) de vrijheden van vorstendommen en steden en hun eerder verworven rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Het werd verboden zijn zegel en naam nog langer te gebruiken.

* Hoewel het Plakkaat van Verlatinghe geen onmiddellijke praktische gevolgen had, is het van groot symbolisch belang.

° Hiermee verwierp men voor het eerst officieel het gezag van de koning met als argument dat een volk het recht van opstand heeft wanneer een koning zijn plichten jegens zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt.

° Dit argument werd nadien ook gebruikt in onafhankelijkheidsverklaringen in andere landen. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 (foto Obama in Nl) heeft tekstdelen overgenomen. Zeventien Provinciën , w.o. ook Mechelen, schaarden zich achter het besluit.

° Na de ondertekening gingen de Staten-Generaal op zoek naar een andere vorst. Pogingen met Franse en Engelse kandidaten mislukten. Uiteindelijk besloot men in 1587 om een republiek te worden en verder te gaan als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1588 werd dit een feit.

° Tijdens die periode werden de grootste delen van Vlaanderen en Brabant heroverd door Spanje. Dat leidde tot het ontstaan van Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant, Staats-Overmaas en Spaans Gelre.

* De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden beleefde meteen een ‘gouden eeuw’ en bulkte van rijkdommen terwijl Vlaanderen… in diepe armoede achter bleef.

* Het Plakkaat van Verlatinge werd in 2018 nog verkozen tot Het pronkstuk van Nederland, want door velen gezien als de onafhankelijksverklaring van het huidige Nederland.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

26 juli in de geschiedenis

26 juli in de geschiedenis

1997 Tijdens een internationale vliegshow in Oostende stort het vliegtuig van de Royal Jordanian Falcons neer in het publiek. De piloot en acht toeschouwers komen om.
1992 De Spaanse wielrenner Miguel Induráin wint de 79ste  Ronde van Frankrijk.
1987 De Ierse wielrenner Stephen Roche wint de Ronde van Frankrijk.
1963 Een hevige aardbeving (6.0 schaal Richter) treft het centrum van de Zuidslavische stad Skopje. 1.100 mensen sterven, 4.000 mensen raken gewond. Vrijwel de hele stad is verwoest.
1956 Na een weigering van de Wereldbank om de tweede Aswandam te financieren nationaliseert de Egyptische president Nasser het Suezkanaal, tot dan toe beheerd door Frankrijk en Groot-Brittannië.
1953 Fidel Castro aanval op Moncada in Cuba: het begin van de Cubaanse revolutie.
1803 In Londen wordt de Surrey Iron Railway geopend. De eerste spoorweg ter wereld. De vrachtwagons op dit 14 kilometer lange spoor worden getrokken door … paarden.
1581 Met de Acte van Verlatinghe zingt Filips II een troontje lager. Het is de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek der Verenigde Provinciën , tevens het verhevigen van de sinds 1566 woedende oorlog met Spanje (zie uitgebreide bijlage)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

15.000 jaar eerder

Mensen hebben Amerika hoogstwaarschijnlijk meer dan 30.000 jaar geleden bereikt, 15.000 jaar vroeger dan tot nu toe gedacht werd.
Dat blijkt uit archeologisch onderzoek in de Chiquihuite-grot in noordelijk centraal Mexico en statistische modellen van data van 42 archeologische sites.
De bevindingen stellen het algemeen aanvaarde idee in vraag dat de Clovis-mensen 15.000 jaar geleden de eerste menselijke bewoners van de Amerika’s waren en ze roepen veel nieuwe vragen op.
(meer op vrtNWS)
What do you want to do ?

New mail(lees er alles over bij vrtNWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wat gebeurde 25 juli ?

Een milde greep uit de geschiedenis van 25 juli – van recent naar vroeger – druk op rood voor een dagje zoet –

 

2016 – Het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan bereikt een record met ruim vijfduizend Afghanen doden en gewonden, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties.

2014 – De Regering-Bourgeois wordt beëdigd. Na exact twee maanden onderhandelen wordt de Vlaamse Regering-Bourgeois na de verkiezingen van 25 mei 2014 gevormd. De regering bestaat uit een coalitie van Vlaams-nationalisten (N-VA), christendemocraten (CD&V) en liberalen (Open Vld), waardoor ze een centrumrechtse grondstroom kent.

2012 – Het staatsblad van Noord-Korea maakt bekend dat de leider Kim Jong-un is getrouwd met kameraad Ri Sol-ju.

2007 – De Franse wielerploeg Cofidis verlaat de Ronde van Frankrijk nadat de Italiaanse wielrenner Cristian Moreni betrapt werd op het gebruik van testosteron.
Slechts één dag nadat de Zwitserse/Kazachse wielerploeg Astana opstapte omdat hun kopman betrapt was op bloeddoping.

2000 – Een vliegtuigongeluk in een voorstad van Parijs met een supersonische Concorde kost 113 mensenlevens. De ramp leidde in 2003 tot de beëindiging van het Concorde-programma.

1994 – Koning Hoessein van Jordanië en premier Yitzchak Rabin van Israël ondertekenen in Washington DC een verklaring die een einde maakt aan de vijandelijkheden tussen beide landen.

 1993 – Miguel Indurain wint de tachtigste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de derde eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

1982 – De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vierde keer de Ronde van Frankrijk.

1980 – Tijdens de Olympische Spelen in Moskou wint de Russische turner Aleksandr Dityatin zes medailles op één dag. De Spelen werden door veel westerse landen geboycot. Vandaar wellicht.

1952 – Het verdrag over de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) wordt van kracht.

1945 – Winston Churchill verliest tegen de verwachting in de Britse verkiezingen.

1909 – In Catalonië begint de Tragische week, een opstand die hardhandig wordt neergeslagen. De Tragische Week (foto) is de naam van een serie bloedige confrontaties tussen het leger en de arbeiders van Barcelona en andere steden in Catalonië gesteund door anarchisten, socialisten en republikeinen in de laatste week van juli 1909.

1909 – Louis Blériot (foto)vliegt als eerste Het Kanaal over. Amper 111 jaar geleden.

1893 – Opening van het Kanaal van Korinthe.

1471 – Thomas a Kempis overleden. De augustijner kanunnik, kopiist, mysticus en schrijver was lid van de spirituele beweging van de Moderne Devotie en een volgeling van Geert Grote en Florens Radewijns, de stichters van de congregatie der Broeders des Gemenen Levens.

315 – De Boog van Constantijn wordt ingewijd door Constantijn I de Grote. Hij weigert in de ceremonie een offer te brengen aan ‘de goden’. Een godslastering.

* Bronnen: o.a. Wikipedia

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 8

ZE STAAN ER BIJ EN ZE KIJKEN ER NAAR !

Wat wij nu meemaken is niet te geloven. Iedereen ziet wat er gebeurt . Er is één plaats in dit land waar het virus hoogtij viert en alles overheerst… in de stad Antwerpen en de besmetting dijt uit naar enkele gemeenten daar dichtbij.

Elke dag troont Antwerpen met kop , schouders en een heel lijf boven alles uit. Antwerpen is nu veruit de coronahoofdstad van ons land geworden.

Iedereen weet dat in een ander land Antwerpen al lang in een nieuwe lockdown zou zijn terechtgekomen… Maar hier niet.

Eerst heeft men de besmettingscijfers van de stad trachten onzichtbaar te maken door ze te verstoppen achter algemene provinciale cijfers , maar dat kan niet meer sinds sciensano de cijfers geeft per gemeente en per dag…

De burgemeester van de stad heeft nu maatregelen genomen maar die zijn duidelijk lang niet voldoende. De virologen uit de stad weten dat ook  en toch spreken ze alleen maar een omfloerste taal en de gouverneur roept nu de hele provincie op …

Wanneer een stuk van een bos brandt, moet je de brand in dat stuk blussen met blusvliegtuigen en met alle middelen die je kan inzetten en niet eens even met een spuit  over het hele grote bos spuiten. Dat laatste zal de kern van de brand niet blussen! Maar dat is wel de manier waarop men nu in Antwerpen bezig is.

En wat opvalt is vaak niet iets dat gezegd wordt , maar eerder en zeker IETS DAT NIET GEZEGD wordt. Zo was gisteravond de heer Van Ranst te gast , zoals om de anderhalve dag in het VTM nieuws. De interviewer ging wel in op het punt waar alles nu zou moeten om gaan…het toeslaan van het virus in de stad.

De vraag die hij als goed interviewer moest bovenhalen, haalde hij boven : “Zal deze situatie niet uitdijen naar de omgeving, naar de gemeenten er rond ?” Van Ranst antwoordde met dezelfde kleine glimlach : “ Ja , de mensen van Antwerpen zullen ook al wel eens buiten de stad komen! “ En DE REST WAS ZWIJGEN.

Ik had verwacht dat hij er zou bijgevoegd hebben : “ Maar ze zouden beter niet buiten die stad komen , en mensen , blijf allemaal nu uit die stad weg.”

Dat we best wegblijven uit Nederland en Frankrijk en Duitsland herhaalde hij tot den treure toe , maar dat wij best uit de stad zouden wegblijven , kon hij niet over zijn lippen krijgen.

Van dat moment af besef ik dat dit geen toeval kan zijn… die stad is onaantastbaar , niemand durft die aanpakken ….. tot het veel te laat zal zijn. Te laat is het volgens mij en vele anderen nu al.

Mijnheer Van Ranst , mevrouw de gouverneur … zie wat er aan het gebeuren is . Elke dag wordt het in de stad erger… En iedereen ziet dat er te weinig aan gedaan wordt.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

Machu Picchu

“Opeens stond ik voor muren van vervallen huizen. De muren waren moeilijk te zien, omdat ze overwoekerd waren door bomen en mos, maar in de schaduw van bamboebosjes en onder dichte begroeiing van klimplanten waren prachtige bouwwerken zichtbaar, de mooiste in heel Amerika. De muren waren gemaakt van witte granieten blokken van gigantische afmetingen, die met grote precisie waren uitgehouwen en samengevoegd. Er waren schitterende tempels en koninklijke huizen te zien, een groot plein en nog tientallen huizen. Het leek wel een droom…”

Zo omschreef Hiram Bingham zijn eerste aanblik van Machu Picchu op 24 juli 1911, vandaag exact 109 jaar geleden.

Machu Picchu , een ruïnestad van de Inca’s in Peru. Ze werd in de 16e eeuw verlaten om in 1866 …  herontdekt te worden. Er is in de ruïnes nog veel van de Incabeschaving terug te vinden.  Aangenomen wordt dat de bouw van de stad Machu Picchu werd begonnen rond 1440. Tot aan de Spaanse verovering van het gebied in 1532 was de stad bewoond.

° Vaak wordt aangenomen dat Machu Picchu een buitenverblijf was voor koningen en andere hooggeplaatsten. De stad heeft immers veel verblijven voor edelen en een paar woningen voor hun dienaren. Er konden rond de 750 personen in de stad verblijven.

° Gedurende de regentijd, als er geen koningen aanwezig waren, zouden er veel minder mensen in Machu Picchu geweest zijn. Toen de Spanjaarden het rijk van de Inca’s versloegen zonder ze iets afwisten van het bestaan van de stad, stopte de regelmatige trek van en naar Machu Picchu door edelen en raakte de stad verlaten.

° In 1866 vond de Duitse goudzoeker en houthandelaar August Berns de bergstad. Met toestemming van de Peruaanse regering plunderde Berns de stad en verkocht de historische schatten aan Europese musea.

° In 1911 verrichtte de historicus Hiram Bingham een studie naar de Incapaden in de omgeving van de stad. Op 24 juli ontdekte hij Machu Picchu opnieuw. Brede bekendheid kreeg de stad in 1913 toen National Geographic een compleet nummer wijdde aan Machu Picchu. In 1983 werd de stad opgenomen in de Wereldgoedlijst van UNESCO.

° Machu Picchu is een populaire toeristische attractie, van grote betekenis is voor het toerisme van de hele regio. Per jaar trekt de plaats rond de 400.000 bezoekers. Maar de UNESCO vreest , niet onterecht, dat dit grote aantal bezoekers de stad verder zal beschadigen.

° Sinds de jaren 1990 werden winkels, hotels en dergelijke gebouwd langs het oude Incapad waarlangs deze stad te bereiken is.

° De geïsoleerde ligging van Machu Picchu leidde ertoe dat in januari 2010 bijna tweeduizend toeristen het gebied meerdere dagen niet meer konden verlaten nadat een deel van de spoorbaan door zware regenval was geblokkeerd. Vanaf Aguas Calientes rijden er vaak bussen naar Machu Picchu. De klim van 350 meter door het tropisch regenwoud kan te voet gemaakt worden.

° Een blikvanger op alle afbeeldingen van Machu Picchu is de Huayna Picchu (“jonge berg”), de bergtop die aan de noordkant van de stad hoog daar boven uit steekt. De top is 2.700 meter hoog en is te voet bereikbaar door middel van een tamelijk steile klim. Op plaatsen waar het pad te steil is, maakt men gebruik van touwen voor houvast. De beklimming duurt ongeveer een uur en een redelijke conditie is daarbij nodig.

° De stad Machu Picchu is voornamelijk opgetrokken in graniet uit de omgeving. Machu Picchu is gelegen tussen twee breuklijnen , min of meer te herkennen in het landschap door de loop van nabijgelegen rivieren.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 6 7 8 9 10 47