KERSTMARKT DUSSELDORF

Zin om samen met vrienden, buren, familie of wildvreemden gezellig samen op pad te gaan tijdens de donkere dagen voor de Kerst? Dan kan je mee met de bus naar Vorst (Duitsland) en de Kerstmarkt in Düsseldorf.

Zaterdag 21 december 2019 trekken we op daguitstap met een bus Laakdallers naar onze Duitse partnergemeente Tonisvorst en de Kerstmarkt in Düsseldorf.  Ga je graag mee ?  Schrijf je dan nog snel in. De plaatsen zijn beperkt.

Vertrek : 12.00 u Markt,  Groot-Vorst en 12.10 u Kerk, Klein-Vorst  We zijn rond 22.30 u terug in Laakdal.

Prijs : 10 euro (inbegrepen busrit, koffie en taart)

Info en inschrijven : Paul Mondelaers (0473/383437), Jan Nysmans (013/666622), Monique Nijs (0496/976905)   Organisatie : Jumelagevereniging Vorsters Verenigingen Komitee

klimaatwetenschapper ‘Mens van het Jaar’

De klimaatwetenschapper is ‘Mens van het Jaar’

Uit Knack van 04/12/2019

  • Bron : Knack

Dirk Draulans  Redacteur bij Knack

° De klimaatwetenschapper is door Knack verkozen tot ‘Mens van het Jaar’. De verdienste van klimaatwetenschappers in de studie van de klimaatopwarming is onmiskenbaar. De wrevel over hun werk groeit bij een significant deel van de maatschappij, maar feiten zijn feiten. Een gesprek met biologe Sara Vicca, glacioloog Frank Pattyn en statisticus Joris Meys.

* Joris Meys, Frank Pattyn en Sara Vicca. ‘Er is een gigantisch experiment met de aarde bezig, maar we kunnen niet afwachten om te kijken wat er gaat gebeuren.’ © Franky Verdickt

* Twee dossiers hebben in 2019 sterk de gemoederen beroerd: de vluchtelingenproblematiek en de klimaatopwarming. Van die twee is de klimaatproblematiek met voorsprong het belangrijkste. Het is een globaal probleem, waarvan de gevolgen iedereen zullen raken. Betogende klimaatjongeren hebben het hele jaar door geijverd voor een ernstige aanpak. Ze steunen op inzichten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een conglomeraat van onderzoekers dat in de schoot van de Verenigde Naties de opwarming en haar gevolgen in kaart brengt. Dat we met een reëel probleem te maken hebben, daarover is de consensus in de wetenschappelijke wereld groot.

* Maar de polarisering die sinds kort elk maatschappelijk debat besmet, treft ook het klimaatdebat. De klimaatjongeren worden weggezet als opstandige pubers die dringend weer naar school moeten – en dat is nog beleefd geformuleerd, vergeleken met de haatberichten aan hun adres. De ‘klimaatontkenners’ hakken ook ongenadig in op wetenschappers die de gegevens verzamelen. Als je de boodschap niet begrijpt of wilt horen, moet je de boodschapper in diskrediet brengen.

* Voor een gesprek koos Knack drie vertegenwoordigers van de sector:

Joris Meys : “Goede wetenschap is voor mij heilig. Ze draait om metingen, feiten en welke uitspraken je ermee kunt testen. Of het nu gaat om tijdreeksen van klimaatgegevens uit jaarringen van bomen, sporen van planten of ijsstalen: er zitten altijd onzekerheden in. Statistiek biedt oplossingen om met die onzekerheden om te gaan.”

Sara Vicca: “Wij bekijken hoe de natuurlijke koolstofcyclus op het land evolueert. Die evolutie is cruciaal om te begrijpen wat er met ons klimaat zal gebeuren, want koolstofdioxide (CO2) is een belangrijk broeikasgas. Landecosystemen, zoals bossen en graslanden, bevatten drie keer meer CO2 dan de atmosfeer, maar er is interactie tussen het land en de atmosfeer. Planten eten CO2 in het proces van de fotosynthese, maar ze ademen ook CO2 uit. Ook uit bodems komt CO2 vrij. Een relatief klein onevenwicht in die cyclus kan grote gevolgen hebben voor ons klimaat.”

Is dat onevenwicht in de maak?

Vicca: “De natuur heeft een bufferende werking gehad tegen de huidige klimaatopwarming. Sinds de jaren 1960 hebben landecosystemen liefst 30 procent van de menselijke uitstoot van CO2 gratis en voor niks vastgelegd, door een verhoogde plantengroei”

“Als dat niet was gebeurd, hadden we nu een concentratie van zo’n 500 ppm (parts per million) CO2 in de atmosfeer in plaats van 410 ppm. We gaan ervan uit dat we vanaf ongeveer 450 ppm een globale temperatuurstijging van minstens 2 graden Celsius tegenover het pre-industriële niveau zullen hebben.”

“Maar de bufferende capaciteit van de natuur is beperkt. Het lijkt erop dat ze, door de klimaatverandering zelf, begint af te nemen. Mogelijk zullen landecosystemen zelfs een bron van CO2 worden. Dat moeten we absoluut vermijden.”

Frank Pattyn: “Vroeger bestudeerde ik gletsjers, tegenwoordig de ijskappen van Groenland en vooral Antarctica. Beide landmassa’s verliezen ijs, maar om verschillende redenen. In Groenland raakt de balans verstoord tussen de hoeveelheid ijs die de ijskap erbij krijgt in het centrum, door neerslag, en de hoeveelheid ijs die smelt aan de kust. De ijskap smelt nu sneller dan vroeger, waardoor de gletsjers kunnen verdwijnen.”

“In Antarctica (Zuidpool) speelt niet de atmosfeer maar de oceaan de grootste rol. Oceaanstromingen vreten aan de ijskappen langs de kust, waardoor er steeds meer ijs de zee instroomt. Ook dat proces versnelt, wat een effect op de zeespiegel zal hebben.”

Pattyn: “Wij werken steeds meer met ijs- en klimaatmodellen. Vroeger zagen we ijskappen als stabiele verschijnselen die alleen op lange termijn veranderden. Maar vanaf de jaren 2000 zagen we grote veranderingen op het terrein, veranderingen die onze modellen misten. We hebben de basisfysica van ijsbeweging moeten herzien.”

Pattyn: “Onze voorspellingen voor de globale zeespiegelstijging tegen het einde van de eeuw liggen ergens tussen 0,5 meter en meer dan 2 meter. De waarschijnlijkheid van die laatste, extreme waarde is laag, maar beleidsmakers werken er graag mee: ze willen zeker zijn dat hun maatregelen zullen volstaan bij extreme omstandigheden.”

Vicca: “Het allerbelangrijkste in de strijd tegen de opwarming is dat we de verbranding afbouwen van fossiele brandstoffen: olie, kolen en gas. Als we dat doen, kan herbebossen helpen. Dringen we de emissies niet terug, dan zal het effect beperkt zijn.”

Joris Meys: “Ik volg de klimaatdiscussie al sinds 1990. Toen was iedereen nog mee. Zelfs de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher vond dat we maatregelen moesten nemen. Maar de globale steun kalft af.”

“Hoe zekerder de wetenschap wordt, omdat de signalen steeds duidelijker zijn, hoe groter de tegenbeweging. Het is een paradox. Daarbij worden de klimaatmodellen gretig misbruikt. De onzekerheden in de modellen worden vertaald als ‘ze weten het niet”.

Meys: “Het klimaat is complex, maar dat betekent niet dat we niets uit de modellen kunnen leren. Wat wél belachelijk moeilijk te modelleren is, is de baan van een orkaan. Het is een chaotisch systeem, waardoor het moeilijk te voorspellen is. Fysische wetten, en grondig analyseren hoe ze reageren op verschillende parameters, brengen je tot goede inzichten.”

Vicca: “Altijd blijven meten en experimenteren. Tot voor kort ging men ervan uit dat er door de stijgende CO2-concentraties nog lang veel extra plantengroei zal zijn. Dat is wat klimaatontkenners bedoelen als ze zeggen dat de aarde steeds groener wordt en dat extra CO2 gunstig is voor de landbouw. Maar nieuwe gegevens tonen aan dat extra plantengroei beperkt wordt door een gebrek aan voedingsstoffen. Bovendien beginnen de negatieve effecten van de klimaatopwarming, zoals extreme hitte en droogte, op planten in te werken.”

* In 2005 en 2010 waren er gigantische branden in tropische wouden, een gevolg van droogte. Telkens kwam een hoeveelheid CO2 vrij die overeenkomt met iets tussen de 12 en de 18 procent van onze jaarlijkse uitstoot. Een enorme droogte of een hittegolf kan dus aanzienlijke hoeveelheden koolstof vrijstellen. En dan krijg je de reactie: ‘Wij hoeven niets te doen, omdat de natuur zelf veel uitstoot.’

Meys: “Dat is compleet absurd. De koolstofcyclus op de aarde is goed bekend. Koolstof zit deels in de biomassa, het leven, en deels in het water en de atmosfeer. Er verdwijnt wat koolstof door processen zoals de verwering van rotsen, en er komt wat bij door vulkanische activiteit, maar in se circuleert altijd dezelfde hoeveelheid.”

“Recent heeft de mens wel een grote hoeveelheid CO2 als fossiele brandstoffen vrijgemaakt die al in de tijd van de dinosaurussen uit circulatie was genomen. En dat in wat je een ‘geologische vingerknip’ kunt noemen.”

“Het systeem aarde kan niet anders dan daarop reageren met een opwarming. Het is de hoofdreden waarom wetenschappers ervoor blijven pleiten dat we het fossielebrandstoffengebruik terugdringen. Anders raakt de cyclus nog meer uit evenwicht. In feite zijn de kosten van de strijd tegen de klimaat- opwarming vooral investeringen in de toekomst.”

Meys: “Je kunt het de mensen niet kwalijk nemen dat ze het niet begrijpen. Toch willen ze weten waar het over gaat. Je moet proberen het zo te vertalen dat ook de bomma en de bakker meekunnen. Maar je kunt mensen ook gemakkelijk op het verkeerde been zetten door zaken uit hun context te halen. Wij kunnen daar moeilijk tegenop. We kunnen alleen maar blijven hameren op de feiten en op de kracht van onze modellen.”

Pattyn: “De voorspellingen van de temperatuurstijging die het IPCC in zijn beginjaren heeft gedaan zijn nog altijd correct (het IPCC is opgericht in 1988 en publiceerde zijn eerste rapport in 1990, nvdr). De globale temperatuur is min of meer de voorspelde temperatuur.”

Meys: “De temperatuurstijging volgt min of meer de voorspellingen, maar andere elementen versnellen wél. Het afsmelten van gletsjers en het smelten van de permafrost, bijvoorbeeld. Enkele jaren geleden zijn satellieten gelanceerd die rechtstreeks het methaan in de atmosfeer kunnen meten – methaan is een broeikasgas dat in grote hoeveelheden in de permafrost opgesloten zit en dat vrijkomt bij het ontdooien ervan. De wolk methaan die ze nu boven het arctische gebied zien, is zo waanzinnig groot dat ik hoop dat de metingen fout zijn.”

Pattyn: “Journalisten vragen dikwijls om vooruit te kijken naar wat de effecten van de klimaatopwarming zullen zijn. Maar voor Groenland en Antarctica kunnen we nog altijd niet zeggen hoeveel van het afsmelten van het ijs een natuurlijke oorzaak heeft en hoeveel aan de klimaatopwarming te wijten is.”

Ik hoor de klimaatontkenners al: ‘Het afsmelten heeft een natuurlijke oorzaak.’

Pattyn: “Fout. Natuurlijke processen interageren met wat de mens doet. Ze kunnen een versterkende rol spelen en zelfs doorslaggevend worden, maar dat wil niet zeggen dat de oorsprong van de problematiek natuurlijk is. Ook de relatieve invloed van de zon op de huidige klimaatopwarming is goed bestudeerd. Het effect is verwaarloosbaar.”

** Als het ijs in Groenland versneld afsmelt, kan de golfstroom in de Atlantische Oceaan vertragen of zelfs stilvallen. Omdat die golfstroom bij ons warmer water uit de tropen brengt, zal dat impliceren dat het hier koeler wordt. Maar de globale temperatuur zal blijven stijgen, net als de zeespiegel. De klimaatopwarming is een globaal verschijnsel, maar er kunnen grote regionale verschillen zijn. Zo warmt het noordpoolgebied dubbel zo snel op als de rest van de planeet.

Meys: “Er gebeuren steeds meer dingen die we niet verwachten, omdat ze buiten het bereik van de modellen vallen. De laatste winters is het geen uitzondering dat het in Alaska minder koud is dan in New York. Dat heeft te maken met de straalstroom in de atmosfeer.”

“In normale omstandigheden maakt die een cirkelvormige beweging rond het noordpoolgebied. Maar doordat de temperatuur daar zo sterk stijgt in verhouding tot de evenaar, krijgen zijn bewegingen een veel grilliger karakter. En zo kan het in New York vriezen dat het kraakt terwijl Alaska ijsvrij blijft.”

Is het niet frustrerend om voortdurend te moeten opboksen tegen de wetenschappelijke onzin die klimaatontkenners als Jean-Marie Dedecker verspreiden?

Meys: “Onlangs vermeldde Dedecker een studie van een ondertussen gepensioneerde Duitse bioloog die zogezegd cycli in de zeespiegelhoogte had gevonden op basis van een analyse van plantenzaden. De analyse was compleet fout. Maar iemand fluistert de naam van die man in het oor van Dedecker, en hij gebruikt hem dan in een opiniestuk zonder te weten waarover het gaat”.

“Anderen halen zinnen uit IPCC-rapporten waarin iets staat over statistische onzekerheden en toeteren vervolgens rond dat de wetenschappers het niet weten. En dat blijven ze herhalen. Het zijn eenvoudige boodschappen die de bomma en de bakker begrijpen, waardoor ze twijfel zaaien.”

“Sommige klimaatontkenners zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk dat ze veel moeite hebben om toe te geven dat ze de plank mis slaan. Ze doen me vaak denken aan een van mijn grote helden, Ronald Fisher. Hij was de grootste statisticus van de twintigste eeuw, maar is desondanks tot zijn dood mordicus blijven volhouden dat je niet wetenschappelijk kunt bewijzen dat roken longkanker veroorzaakt.”

Pattyn: “Wij zijn kwetsbaar in onze mogelijkheden tot verweer. Wij kunnen geen straffe uitspraken doen, want wij wikken en wegen, wij nuanceren en houden rekening met onzekerheden.”

Vicca: “Je moet als wetenschapper te allen prijzen je geloofwaardigheid bewaren, anders ben je verloren. Er wordt vaak gezegd dat de klimaatjongeren een polariserend effect hebben door wat ze doen, maar zijn het echt de jongeren die polariseren? Zijn het niet vooral zij die het probleem minimaliseren, de jongeren afschilderen als doemdenkers en de oplossingen afdoen als ongewenst?”

“In feite zijn de kosten van de strijd tegen de klimaatopwarming vooral investeringen in de toekomst. Je huis isoleren maakt het niet alleen aangenamer wonen, je energierekening zal ook zakken. Ook investeren in hernieuwbare energie zal economisch gunstig zijn. Daarmee kunnen we 90 procent van onze CO2-uitstoot reduceren tegen 2050. Dat heeft het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) berekend”.

Wat met het vooruitgangsoptimisme dat zegt dat we ons gedrag niet hoeven aan te passen, omdat technologie het zal oplossen?

Meys: “Rekenen op technologie die nog verfijnd moet worden voor iets wat we nu al sterk voelen, lijkt op zijn minst naïef. Het IPCC stelt dat we een verregaande transitie van ons economische systeem nodig hebben om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius.”

“De klimaatjongeren doen trouwens niets anders dan hun ongerustheid uiten over de gevolgen van wat er in de IPCC-rapporten staat. Greta Thunberg herhaalt dat tot in den treure. Ze heeft een IPCC-rapport als onderdeel van haar getuigenis toegevoegd aan de notulen van haar optreden voor het Amerikaanse Congres.  Het is nu aan politici en beleidsvoerders om ermee aan de slag te gaan. Maar in plaats daarvan wordt Greta voortdurend in diskrediet gebracht door haar woorden in de mond te leggen die ze nooit uitgesproken heeft, en door haar entourage aan te vallen. Dat is smerig.”

Tot slot : is het nog niet te laat om in te grijpen?

Vicca: “Het probleem is te complex om daar met ja of nee op te kunnen antwoorden. We zijn nog niet aan het punt waarop de klimaatopwarming zichzelf begint te versterken, dus we hebben het nog in de hand. Maar de keuzes die we nu maken, zullen cruciaal zijn voor het verdere verloop.”

Pattyn: “Er is een gigantisch experiment met de aarde bezig. Dat is interessant vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar vanuit sociaal en economisch oogpunt is het niet aangewezen om af te wachten en te kijken wat er gaat gebeuren. Die luxe hebben we niet.”

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be.

PAROCHIAAL NIEUWS

**   Morgen zaterdag 7 december is er onze jaarlijkse adventsontmoeting. Vanaf 15.30 uur komen wij samen in de Chirolokalen Meerlaar (“De Vloed”, Lindestraat 15A Klein-Vorst)

INZAMELEN VOEDSEL EN PAMPERS

° Samen willen wij mensen in armoede voor kerstmis een hart onder de riem steken. Wij verzamelen in onze kerken tot zondag 15 december hulpgoederen voor de werking van De Loodsen in Antwerpen.:

  • bewaarbare voeding
  • koeken, wafels, chocolade
  • toiletartikelen (zeep, shampoo, douchegel, …)
  • pampers, bij voorkeur de nummers 2, 5 en 6
  •    Zondagmiddag 15 december wordt alles vanuit de Sint-Lambertuskerk in Eindhout naar Antwerpen gebracht.

MEERHOUT-LAAKDAL OP BEDEVAART NAAR LOURDES

° In juli 2020 trekken wij vanuit de 8 parochies van onze Pastorale Eenheid H. Norbertus op bedevaart naar Lourdes! Deze bedevaart is zó georganiseerd dat echt iedereen mee kan!

° Reizen kan met het vliegtuig, de TGV of eigen vervoer. De bedevaart loopt van 17 tot 23 juli. Informatiemoment morgen zaterdag 7 december 2019 om 14 uur in Chirolokalen Meerlaar (“De Vloed”, Lindestraat 15A Klein-Vorst).

dood op het Altamont-festival

Het jaar 1969 was memorabel, met hoogtes en laagtes. Apollo 11 met de eerste mannen op de maan, Merckx die de Ronde van Frankrijk won, het Woodstockfestival, enz. maar op 6 december (vandaag 50 jaar geleden) maakte het festival van Altamont aan de Amerikaanse westkust in één klap een eind aan de flowerpower.  (Kristien Bonneure)

* The Grateful Dead nam het initiatief voor een eendaags muziekfestival in Californië. Met onder meer Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash and Young.

* De Rolling Stones hadden die zomer niet op Woodstock gespeeld maar waren wel aan een Amerikaanse tournee bezig. Die wilden ze graag afsluiten met een gratis concert, waar een film zou worden gedraaid. Ze sloten aan bij Altamont en dat bracht in plaats van de verwachte 20.000 maar liefst 300.000 mensen op de been.

* Qua organisatie was Altamont echter een catastrofe. Pas twee dagen tevoren werd begonnen met de opbouw op een racecircuit. Het podium stak amper een metertje boven het publiek uit, wat duidelijk te zien is op de filmbeelden. Vooral met de beveiliging liep alles mis. Die was uitbesteed aan de lokale afdeling van de motorbende Hells Angels, die in natura werd betaald met sloten bier.

* Er hing geen sfeertje van love and peace. Van bij de aanvang waren er vechtpartijen tussen Hells Angels en het publiek of tussen muziekliefhebbers onderling. Veel mensen waren stomdronken of weg van de wereld door veel te veel drugs.

* Mick Jagger van de Stones kreeg een klap toen hij uit zijn helikopter stapte; Stephen Stills werd in zijn been gestoken; Marty Balin van Jefferson Airplane werd bewusteloos geslagen. Als gevolg van de commotie trad The Grateful Dead helemaal niet op.

* Tijdens “Sympathy for the devil” van de Rolling Stones werd het festival even stilgelegd. En bij “Under my thumb” ging het helemaal mis. Meredith Hunter, een boomlange zwarte jongeman van achttien in een lichtgroen kostuum raakte betrokken in een gevecht vlak bij het podium, op amper een paar meter van Mick Jagger. Hunter trok een revolver en werd daarop doodgestoken door een Hells Angel.

° De scene werd gefilmd door een cameraploeg op het podium en zit ook in de concertfilm “Gimme shelter” die een jaar later uitkwam – een film die door sommige critici wordt gezien als een te grote ode aan de Rolling Stones op een dramatisch moment.

° Op het moment van de moord zei Mick Jagger immers door de microfoon: “Ik kan niet zien wat er gebeurt. Ik hoop dat alles oké is.” Waarop de Rolling Stones hun optreden afwerkten, volgens kenners een van hun beste liveconcerten ooit.

° Meredith Hunter was niet de enige dode. Die dag verloren nog drie toeschouwers het leven op Altamont: twee werden het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf, een andere verdronk in een kanaaltje.

° De Hells Angel die Hunter had doodgestoken werd later vrijgesproken in de rechtbank. De jury oordeelde dat hij uit wettige zelfverdediging had gehandeld, omdat Hunter eerst een revolver uit zijn jas had gehaald.

* Journalist Greil Marcus, toen aan de slag bij het blad Rolling Stone, schreef later: “De moord op een jonge zwarte man in een blanke menigte, terwijl blanke mannen hun versie van zwarte muziek aan het spelen waren, kun je niet wegwuiven als een akkefietje.”

* De Rolling Stones hebben nooit veel commentaar gegeven op het drama van Altamont. Gitarist Keith Richards antwoordde onlangs op de vraag waarom het festival niet werd stopgezet na de moord antwoordt Richards: “Dan had het nog veel erger kunnen zijn.”   (vrtNWS)

kom zelf je kinderen oppassen!

“Er stond vanmorgen een prettig bericht in ‘die Burger'”, meldt Ludo Helsen vanuit Zuid-Afrika. Ludo is daar voor een reeks belangrijke vergaderingen met de leden van de culturele “Willem-de-Zwijger-Stichting”. Een krantje tussendoor kan er echter wel af. En wij lezen mee.

 

Ludo: “De Westkaapse minister van onderwijs heeft lessen in het lessenrooster gezet over seksuele opvoeding. Maar vele ouders verbieden hun kinderen die lessen te volgen.

De minister heeft er wel iets op gevonden: tijdens die lessen moeten de kinderen met een verbod tijdens het uur van die les de klas verlaten, maar … de ouders of minstens één ervan moet(en) dan naar de school komen om tijdens dat uur zelf hun kind op te passen!!!!

Zie je dat hier al gebeuren? Er zijn nog vindingrijke ministers op de wereld…”

‘Victoria Falls’ dreigt droog te vallen

De Zambiaanse president Edgar Lungu waarschuwt dat de wereldberoemde Victoria Falls dreigt op te drogen door de klimaatverandering. Hij beschuldigt klimaatontkenners ervan politieke spelletjes te spelen met een ernstig probleem.

Het gemiddelde debiet van de Zambezi is dit jaar amper de helft van wat normaal is, en daarmee staat het waterpeil op het laagste punt in een kwarteeuw. ‘Willen we de Zambezi doorgeven zonder de machtige Victoria Falls?’ vraagt Lungu zich af. ‘Is dat wat we willen? Er zijn ingrepen die we nu kunnen doen.’  (foto’s boven: toestand nu – onder: normale toestand)

De klimaatverandering bedreigt lang niet alleen toeristische trekpleisters in Zambia. De toenemende droogte bedreigt ook de energievoorziening in een land dat erg afhankelijk is van waterkracht. De droogte doet ook de honger toenemen in Zambia en heel Zuidelijk Afrika. Naar schatting twee miljoen mensen in Zambia en nog eens zeven miljoen mensen in buurland Zimbabwe hebben nood aan voedselhulp.

De problemen zijn prangend en Lungu ergert zich dan ook aan klimaatontkenners.We hebben geen tijd om politieke spelletjes te spelen rond de klimaatverandering’, zegt hij. ‘Het is een ernstig probleem en een echt probleem, en we zijn verrast als mensen het trivialiseren en zeggen dat het niet bestaat. Ze leven in een andere wereld – hier in Zambia voelen wij de effecten van de klimaatverandering elk dag, en ze hebben een impact op iedereen.’ (TrendsStyle)

20% OF 1 OP 5

Met 1,3 miljoen zijn ze nu, de personen van buitenlandse herkomst die in Vlaanderen wonen. Of zo’n 21,1 procent van de totale bevolking, en dat is vijf procentpunten meer dan in 2009.

Elk jaar publiceert de Vlaamse overheid haar ‘Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor’. Daaruit blijkt nu – de cijfers zelf gaan over 2017 – dat een paar kapen gerond zijn.

Voor het eerst verblijven meer dan een miljoen mensen van buitenlandse herkomst in de regio Vlaanderen – 1.378.016 om precies te zijn. En voor het eerst ook wordt de 20 procent overstegen – 21,1 procent namelijk. In 2009 was dat nog 15,3 procent, goed voor 947.104 mensen van buitenlandse herkomst.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier over personen met een buitenlandse, maar ook met de Belgische nationaliteit. En ook: heel wat van die personen hebben een EU-nationaliteit. De grootste groep zijn trouwens Nederlanders.

Die stijging valt toe te schrijven aan het geboortecijfers, dat voor mensen van buitenlandse herkomst een stuk hoger ligt. Dat betekent ook dat de aantallen en percentages de komende jaren verder zullen stijgen.

Bij de groep tot vijf jaar is nu al 37,5 procent van buitenlandse komaf, voor de groep tot elf is dat 35,1. Ter vergelijking: bij de tachtigplussers is dat niet meer dan 3,7 procent.

Opvallend is hoe zeer dit een stedelijk fenomeen is. Vijftig procent van alle mensen van buitenlandse herkomst woont in twintig steden. Vooral in Limburg en Antwerpen, de rand rond Brussel en de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent.  (bron Belga)

NIEUWE TRAINER VV LAAKDAL

Nand Brems, de secretaris van VV Laakdal, deelt mee dat … Stefan Wijns de vervanger wordt van de ontslagnemende trainer Tom Dams.

Stefan Wijns was momenteel aan de slag bij KFC Houtvenne en trainde in vorige seizoenen FC Netezonen.

Vanaf volgende week, na de uitwedstrijd op Ranst, zal Stefan de trainingen van VV leiden en de mannen van de Rauwstraat op weg helpen om het behoud in 2de provinciale te verzekeren.  Zondag worden de keuzes voor de ploeg nog gemaakt door het duo Geert Peeters / Stijn Janssens.

INZAMELEN VOEDSEL EN PAMPERS

Pastoor Eric van de Laakdalse parochies doet langs deze weg een warme oproep aan allen om in het vooruitzicht van Kerstmis, hét eindejaarsfeest bij uitstek, ook even te denken aan de minder bedeelden van deze wereld. Hieronder leest u hoe dat kan. 

ZORGEN VOOR EEN WARME KERST!

Samen willen wij, mensen uit Laakdal, solidair zijn met mensen in armoede. Voor het hoogfeest van Kerstmis hopen we hen een hart onder de riem te steken.

Wij verzamelen in onze kerken vanaf nu tot zondag 15 december hulpgoederen voor de werking van De Loodsen in Antwerpen. Zij maken van al onze geschonken goederen kerstpakketten voor gezinnen die moeilijk de eindjes aan mekaar kunnen knopen. In het bijzonder is er grote nood aan:

  • bewaarbare voeding
  • koeken, wafels, chocolade
  • toiletartikelen (zeep, shampoo, douchegel, …)
  • pampers, bij voorkeur de nummers 2, 5 en 6

Je bijdrage kan je voor en na de weekeinde-vieringen afgeven achteraan in onze kerken en tijdens de permanenties in de pastorijen, alsook bij de firma Wilms (Molsebaan 20 Meerhout). Tijdens weekdagen kan je ook altijd terecht in de open kerken van Eindhout en Veerle-Heide.

Zondagmiddag 15 december wordt alles vanuit de Sint-Lambertuskerk in Eindhout naar Antwerpen gevoerd. Wij danken U reeds bij voorbaat!

-voor bijkomende info …-

1 2 3 4 5 68