BRULKIKKERS IN DE ROOST

Foto’s over de vangst van brulkikkers in de Roost i.s.m. universiteit Limburg. Het is een actueel natuurprobleem waar men wat probeert aan te doen en gisteren kon het wandelclubje het vangen volgen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Alexander de Grote

Alexander de Grote (356 v.Chr.-323 v.Chr.) was  veldheer en koning van Macedonië. De jonge Alexander kreeg les van Aristoteles, de bekende filosoof.

375px-BattleofIssus333BC-mosaic-detail1° Toen zijn vader Filippus II vermoord werd, nam de 20-jarige Alexander het bevel over en begon als koning met de verovering van Griekenland. In 336 v.Chr. onderwierp hij de Griekse stadsstaten. Het rumoerige Thebe maakte hij met de grond gelijk.

° Zijn bijnaam ‘de Grote’ dankte hij aan de enorm grote gebieden die hij veroverde. Eerst vielen Libanon, Syrië en Egypte voor hem. Dan eigende hij zich het enorm grote Perzische rijk toe door het leger van de Perzische koning Darius te verslaan. Het Perzische leger was nochtans tienmaal groter dan het Macedonische. Darius werd gedood door zijn eigen soldaten, zo bang waren ze voor Alexander …

° In 327 v.Chr. keerden zijn kansen. Alexander versloeg weliswaar de Indiase vorst, maar door de aanhoudende tropische regens weigerden zijn mannen verder te vechten. Op hun terugtocht stierven duizenden soldaten door ontbering.

° Alexander keerde terug naar Babylon. Hij maakte meteen weer plannen om het Arabisch Schiereiland binnen te vallen, maar zijn dood verhinderde dat. Toen hij op 11 juli 323 v.Chr. op z’n 33ste stierf, was hij al veel minder populair onder de Macedoniërs omdat hij veel Perzen voortrok en zich Perzisch kleedde.

° Alexanders rijk strekte zich uit van Macedonië tot aan het Himalayagebergte, 4 000 km ver. Hij zorgde voor de verspreiding van de Griekse cultuur in het Oosten, stichtte zo’n 70 nieuwe steden en stimuleerde de handel. De stad Alexandrië in Egypte, lange tijd de hoofdstad,  is naar hem vernoemd.

* Bij leven was Alexander reeds een legende met een goddelijke status.Veel mensen die na hem grote dingen deden in de Grieks-Romeinse tijd werden vergeleken met Alexander de Grote. Het grootste compliment dat een Griekse of Romeinse veldheer kon krijgen, was vergeleken te worden met Alexander de Grote.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

jongste burgeroverleg CD&V

Het verslag van het jongste burgeroverleg staat op de website van de lokale CD&V gepubliceerd. Processierupsen, autodelen, de zomer in Laakdal en het project Capellebeemden werden behandeld.

° Stilvallen tijdens de zomervakantie doen we niet! Indien er vragen en thema’s worden ingezonden zal een nieuwe burgeroverleg gepland worden. Vragen en opmerkingen zijn welkom via info@laakdal.cdenv.be

° Link: https://laakdal.cdenv.be/nieuws/nieuws/processierupsen-capellebeemden-en-de-zomer-in-laakdal-laakdal-debatteerde-/

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

korenveld met kraaien

Vincent van Gogh schilderde op 10 juli 1890 het schilderijKorenveld met kraaien. Men nam jarenlang aan dat dit het laatste schilderij van de kunstenaar was. Vincent overleed op 29 juli 1890 in Auvers-sur-Oise.

° In januari 1890 verscheen de eerste positieve kritiek op zijn werk. Deze beoordeling van de kunstcriticus Albert Aurier zorgde even voor nieuw elan. In mei voelde de kunstenaar zich herboren en was hij weer in staat om terug te keren naar de buitenwereld, schreef Lucinda Hawksley. “Hij liet zich ontslaan uit het hospitaal van Saint-Rémy en ging weer bij Theo wonen, die inmiddels was getrouwd.”

° Na enkele weken verhuisde Vincent van Gogh naar Auvers-sur-Oise. “Er zijn eindeloze korenvelden onder sombere luchten (zoals in onze Peirenstraat (foto) …) en ik heb me niet verzet tegen de poging droefenis en eenzaamheid uit te beelden. Ik geloof haast dat deze schilderijen je vertellen wat ik in woorden niet zeggen kan.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 2

TWINTIG beeldhouwers en EEN verloren beeld! – deel ÉÉN –

 

Jullie moeten het toegeven , de titel klinkt geheimzinnig , maar het is zoals bij een aantal mensen : ze zijn een beetje anders dan ze eruit zien. Soms veel beter , soms.. Dus wie denkt dat er al een van die beelden gepikt is in en rond de kerk van Veerle , die vergist zich.

Het gaat wel degelijk om een beeld dat echt verdwenen is en op dit moment in het bezit is van iemand die de rechtmatige eigenaar niet kan zijn .

En nu sluit ik aan bij de geheimzinnige oproep die er de week voor het begin van de lockdown op de enige echte oude Veerlese facebooksite verscheen , en waar de inwoners van Varendonk werden opgeroepen om te letten “op hun zaak”. Meer stond er niet , maar het stond wel in grote letters. Wij schreven eerste week van maart , vier maanden geleden.

Op dat moment waren een deel mensen hun hersenen aan het pijnigen en vroegen ze zich af : waarover kan dat toch gaan. Ze drongen op de website aan op duidelijkheid ,maar het antwoord kwam niet.. Want… Een week later had iedereen nog slechts belangstelling voor een zaak : Corona .

En toen in die eerste coronaweek het noodlot in Veerle onmeedogend toesloeg kon er ook geen aandacht meer zijn voor de Varendonkenaren die op hun zaak moesten letten. Er waren plots andere dingen om op te letten en om mee bezig te zijn .

Maar dat betekende wel  dat de zaak waarvoor aandacht werd gevraagd in “ge zaa va Vejel as…. “ ook stilviel . In tegendeel.

Om bij de kern van het verhaal terecht te komen ,moet ik jullie in de teletijdmachine meevoeren naar een jaar of vijf geleden toen er in “ Jaarboek 8 van Laakdal” een artikel verscheen over veertig jaar Laakdal , en er in dat artikel ook een aantal paragrafen voorkwamen over de fusie in 1971 van Varendonk met Veerle.

Daar werd toen verwezen naar de dubbelnaam die de gemeente had gedragen in het Ancien Regime , en tot 1794, namelijk gemeente Watereinde -Varendonk .

Het eigenaardige is dat de mensen die nu Varendonk-kermis vieren dat doen op de plaats die eigenlijk het gemeentedeel Watereinde was.

Watereinde was het makkelijkst bereikbaar en lag tussen Veerle en Zammel , waar Varendonk veel verder van een veel gebruikte weg lag . Het bestuur van de gemeente speelde zich honderden jaren geleden en zelfs tot de fusie af op het territorium van Watereinde.

Het heel oude kleine gemeentehuisje stond in Watereinde , en heette honderden jaren tevoren op de oude kaarten “kapel van Watereinde “ en daarin stond een heel oud Mariabeeld , Onze- Lieve- Vrouw van Watereinde . Daarover ging de oproep die door Corona aan de aandacht werd onttrokken .

En daarvan ga ik morgen de ontknoping vertellen in deel twee. Wie zijn nieuwsgierigheid en niet kan bedwingen , kan ik aanraden nog eens te kijken in Jaarboek 8 van Laakdal….. Sorry , maar daarom zeker tot morgen,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE POMP IN VEERLE

In het midden van de dorpskom van deelgemeente Veerle staat nog steeds een dorpspomp. Midden de voormalige pensenpoel. Die pensenpoel diende vroeger voor brandbestrijding en als drenkplaats voor het vee.

° Alleen de bewoners van het dorp konden van het pompwater genieten. Mensen die verderaf woonden hadden immers niet de nodige transportmogelijkheden.

° De pomp kwam er destijds op vraag van vele dorpsgenoten. Mensen die in of aan de rand van de dorpskom woonden en thuis niet konden beschikken over drinkbaar drinkwater. Nochtans had vrijwel ieder huis zijn eigen waterput. Over de hygiëne van toen zullen we het maar niet hebben

° De pomp is nu helemaal passé, niet meer geschikt voor die taak. Ze bleef wel staan als blijvende herinnering aan de tijden van toen en … omdat ze een mooi dorpsmonument is.

(eigen foto’s uit 2010 – herdenking 100 jaar kerkbrand – eentje later … zie het groen)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

EN OP ONMIDDELLIJK VERZOEK …meer foto’s van 100 jaar herdenking kerkbrand – alleen met de pomp erbij!
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WILLEM DE ZWIJGER VERMOORD

We blijven nog even in de  16de eeuw, want op deze 10 juli krijgen we een meer dan belangrijk vervolg op het stuk van de martelaren van Gorinchem. Willem van Oranje (ook bekend als Willem de Zwijger) wordt vermoord… Door wie? Lees maar mee in ‘de Almanak met een stuk af’ …

What do you want to do ?

New mail

° Willem kreeg een praalgraf in Delft. De naam van de vestingplaats Ruigenhil werd in 1584 veranderd in Willemstad, ter ere van de in Delft vermoordde Willem van Oranje.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE RAINBOW WARRIOR

In 1985 hield de Franse regering kernproeven op Moruroa, een atol in Frans Polynesië. De Rainbow Warrior lag op 10 juli 1985 in de haven van Auckland om een protestvloot te leiden die richting Moruroa zou gaan varen.

Later op de dag ontploften twee bommen aan boord en sloegen een groot gat in de romp, waardoor de Rainbow Warrior snel zonk.

Op een na konden de opvarenden veilig aan land komen. Een Nederlandse fotograaf van Portugese afkomst, verdronk toen hij zijn fotomateriaal probeerde te redden uit zijn hut.

° De Rainbow Warrior werd op 21 augustus 1985 weggesleept naar een haven voor forensisch onderzoek. Het schip was niet meer te redden en Greenpeace besloot het schip, nadat het naar eigen zeggen was ontdaan van giftige materialen, te laten zinken in de Matauribaai op de Cavalli-eilanden van Nieuw-Zeeland. Dat gebeurde op 12 december 1987. De Warrior fungeert er nu als duikwrak en schuilplaats voor vissen. Het schip is bedekt met … zeeanemonen.

° Het schip werd in 1955 te water gelaten en gedoopt onder de naam Sir William Hardy. Het werd tot 1977 gebruikt door het Britse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel.

° In 1977 werd het schip gekocht door Greenpeace. Deze organisatie zette het in om te protesteren tegen walvisvaart, zeehondenjacht en kernproeven in de Grote Oceaan.

° Sinds 1987 beschikt Greenpeace over een nieuw vlaggenschip met dezelfde naam. Het schip wordt officieus ook wel de Rainbow Warrior II genoemd. Intussen is de Rainbow Warrior III in gebruik.

° In 1990 werd in de Matauribaai het Rainbow Warrior Memorial onthuld van de Nieuw-Zeelandse beeldhouwer Chris Booth.

* In januari 2012 onthulde De Morgen dat een van de leidende figuren achter de aanslag, Louis-Pierre Dillais, sinds 2005 directeur is van een Amerikaanse vestiging van FN Herstal, die volledig in handen is van de Waalse overheid. Een woordvoerder van Greenpeace reageerde geschokt op dit nieuws.

* Een bij de aanslag betrokken kikvorsman, Jean-Luc Kister, bood op 6 september 2015 op de nationale tv-zender van Nieuw-Zeeland zijn excuses aan voor de aanslag. (met dank aan Wikipedia – rood drukken voor meer info)

What do you want to do ?

New mail(met dank aan Wikipedia – rood voor meer info)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De martelaren van Gorinchem (Gorkum)

Nadat de hertog van Alva, de vervanger van koning Filips II van Spanje in de Nederlanden, de executie van de graven van Egmont en Hoorn liet uitvoeren in Brussel, verzamelden de edelen zich in een Eedverbond tegen de Spaanse overheerser. Spoedig kregen ze de bijnaam ‘geuzen’ mee. Het begin van de 80-jarige oorlog die zou eindigen met het ontstaan van Nederland.

* Het woord geus is afgeleid van het Franse gueux. Dat woord betekent armoezaaier of schooier , maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden ‘niet Spaansgezind’ was.

° De katholieke inquisitie van Alva verbrandde ketters op brandstapels. In tientallen steden werden de plaatselijke geestelijken gemarteld, door tribunalen veroordeeld en vermoord. Maar ook de geuzen lieten zich niet onbetuigd.

* Vooral de wreedheid van de geuzenleiders Willem Lumey en Diederik Sonoy kende geen grenzen. De aversie tegen de moederkerk uitte zich in pesterij, vernederingen en moord.

° Op 25 juni 1572 zag men in Gorinchem – Gorkum (in het huidige Nederland) de schepen van de watergeuzen naderen. Claes Pieck, kloosteroverste van het franciscaner mannenklooster liet de nonnen uit het nonnenklooster evacueren naar de buiten Gorinchem gelegen vesting van baljuw Caspar Turck. De meeste franciscanen weigerden de stad te verlaten. Het stadsbestuur besloot geen tegenstand te bieden.

° Nog dezelfde dag veroverden de geuzen Gorinchem. Een dag later namen de geuzen ook de vesting van Caspar Turck in. De pastoors en de monniken werden gevangengenomen en mishandeld.

° De geuzen pasten de werkwijze van de katholieke inquisitie bij ketters toe. Zij wilden dat de katholieke geestelijken hun geloof en trouw aan Rome afzworen. Na enkele dagen werden de gevangenen per boot naar Dordrecht en daarna naar Den Briel (jaja, die Alva verloor op 1 april) gebracht.

° Op de kade stond een galg, waar de gevangen enkele rondjes omheen moesten lopen terwijl ze het Salve Regina en andere kerkelijke liederen zongen. “Zien jullie de galg,” riep Lumey. “Dat is jullie kerkhof en jullie kerk.”

° Ter intimidatie deed de beul alsof hij de galg gereed bracht voor een executie. Hierna ging het in optocht door de straten van Den Briel, waar in het centrum een tweede galg stond opgesteld.

° Daar moesten de overmeesterde geestelijken het Te Deum en de Litanie van alle Heiligen zingen. Ook de tweede galg werd niet gebruikt. De priesters en de monniken uit Gorinchem werden opgesloten in de gevangenis, waar nog drie katholieken op hun executie wachtten.

°° Inmiddels was Willem (de Zwijger), de prins van Oranje door een van de geuzenleiders op de hoogte gebracht van de gevangenneming van de katholieken.

° Op 1 juli 1572 ontvingen de geuzen en kopie van het bericht van Oranje waarin hij de vrijlating van de gevangenen eiste. Het beginsel van gewetensvrijheid zou ook voor de krijgsgevangen moeten gelden, vond de prins.

° Toen Lumey ontdekte dat hij slechts een afschrift had ontvangen, negeerde hij de opdracht van Willem de Zwijger. Meer nog. Lumey voelde zich beledigd en besloot zich te wreken op de weerlozen.

° De verhoren en pogingen om de vrome gevangenen hun geloof af te laten zweren gingen nog een dag door. Vergeefs echter. De volgende nacht werden ze even buiten Den Briel gebracht, waar de geuzen enkele maanden eerder het klooster Ter Rugge hadden platgebrand. Er stond nog een turfschuur overeind .

° Op 9 juli 1572 , vandaag 448 jaar geleden, werden de geestelijken aan de balken  opgehangen. Nicolaas Pieck beklom als eerste de ladder. Hierna volgden de anderen: één voor één. “Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen,” zei Govaert van Mervel, een franciscaner priester en koster van het minderbroederklooster in Gorinchem.

° De geuzenbeulen lieten zich echter helemaal gaan. De volgende dag werden de lijken van de martelaren onteerd. Souvenirjagers sloegen hun slag. In de dagen die volgden versierde men hoed of kleding in Den Briel met een hele hand, een vinger, een neus, een oor of een geslachtsdeel van de martelaren.

° Weken later groeven katholieken bij Ter Rugge botresten op. Deze werden jarenlang als relikwieën bewaard in het franciscanenklooster in Brussel. In de negentiende eeuw werd dit klooster afgebroken om plaats te maken voor het Beursgebouw. De in het klooster bewaarde relikwieën van de martelaren werden toen naar de Sint-Niklaaskerk in Brusel  overgebracht.

* Pas in 1868 kregen de relikwieën van de martelaren van Gorinchem een eerbiedwaardige rustplaats. De uit het Duitse Kempen afkomstige goudsmid Franz Xaver Hellner (1844-1894) maakte hiervoor een prachtige schrijn van verguld koper.

* In de Sint-Niklaaskerk in Brussel herinnert het schrijn van de martelaren van Gorinchem (Gorkum) aan deze treurige geschiedenis.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GERARD WALSCHAP DE FELLE

Gerard Walschap (Londerzeel 9 juli 1898 – Antwerpen 1989)

is het oudste kind van herbergier Florent Walschap en kruidenierster Anna Peeters. Na hem krijgen ze nog zeven kinderen. Walschap bezoekt het Klein Seminarie in Hoogstraten en Asse en studeert filosofie en theologie in de missiecongregatie van het Heilig Hart.

° Voor hij de hogere wijdingen ontvangt, treedt hij uit. Hij beseft dat hij niet geschikt is voor het priesterschap en het celibaat (niet trouwen).

* Walschap, die ook een gretige lezer is, ontwikkelt zich in de jaren dertig tot een schrijver met een zeer expressieve stijl, die nog maar een sober gebruik maakt van streek gebonden uitdrukkingen en die duidelijk afstand neemt van de alom aanwezige katholieke kerk.

* De romans Adelaïde, Eric en Carla vormen tesamen De familie Roothooft (1939) dat de ondergang van een familie beschrijft door drie generaties te volgen. Het boek wordt door de kerk op de Index (boeken die niet mogen gelezen worden) geplaatst, Walschap wordt uitgemaakt voor pornograaf en afvallige.

* De mens is naar zijn opvattingen niet voor een evenwichtig bestaan in de wieg gelegd, maar onderworpen aan irrationele, onbewuste impulsen, vervuld van angst- en schuldgevoelens, maar altijd op zoek naar bevrijding. Het existentiële lot van de mens wordt door Walschap vlijmscherp geanalyseerd in een stijl die zeer modern aandoet.

* Een mens van goede wil (1936) en Houtekiet (1939), zijn twee bekend gebleven romans. Een mens van goede wil beleefde zelfs een revival door de bewerking voor een televisiereeks met dezelfde naam. De hoofdpersoon kan geen onrecht verdragen en trekt de uiterste consequentie uit zijn naastenliefde.

* Houtekiet is de nieuwe mens, de man die verstandig en bekwaam leeft, seksueel en creatief, rechtvaardig en volkomen los van zijn voormalig geloof. In deze roman belijdt Walschap een humanistisch vitalisme, dat volkomen losstaat van het geloof van zijn jeugd.

* Een vervolg, Nieuw Deps, verschijnt in 1961. Julien Weverbergh noemt zijn van Manteau afgescheiden uitgeverij naar de roman van de door hem bewonderde Walschap.

*** Walschap krijgt drie keer de staatsprijs voor romans (Trouwen, Zuster Vergilia, Oproer in Congo). In 1968 wordt hij door koningin Beatrix onderscheiden met de Prijs der Nederlandse letteren. In mei 1975 wordt hij door koning Boudewijn in de adelstand verheven en krijgt hij de titel baron.

*** Toen hij stierf was Walschap de meest gelauwerde auteur in Vlaanderen: tweemaal de driejaarlijkse staatsprijs voor de roman, namelijk voor Trouwen en Zuster Virgilia; de driejaarlijkse prijs voor de koloniale roman voor Oproer in Congo (1953); de vijfjaarlijkse prijs ter bekroning van een ganse carrière, na zijn pensionering in 1965 , en ten slotte uit de handen van de Nederlandse koningin de Prijs der Nederlandse Letteren in 1968. Kort voor zijn dood zei hij:

(..) Ik leef nu in de zoete overtuiging dat ik mijn van jongsaf aangebonden strijd over geheel de lijn gewonnen heb. De vuile hetze die tegen mij eerst werd gevoerd, zwijgt beschaamd; de morele vrijheid die ik voor de Vlaamse schrijvers heb opgeëist, wordt zelfs door katholieke schrijvers als vanzelfsprekend gebruikt, de grapjasserij en de literatureluurderij zijn verzwonden, onze letterkunde bloeit tot in de jongste generatie. Het is schoon daartoe te hebben bijgedragen. Ik ben trots op mijn werk, want ik heb mijn ambitie verwezenlijkt. Ik heb grootse dingen gedaan en volkeren bekeerd, zij het niet diegene, die ik als kind voor ogen had, maar ik heb mijn voorgenomen martelaarschap en heldhaftigheid waargemaakt: ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had, op een mooie manier, en daarvoor op mijn kop gekregen, vijftig jaar lang (..)
Vlaamse mentaliteitsgeschiedenis van de 20ste eeuw

* In 1983 (?!) had journalist-literatuurcriticus Jos Borré in Knack een uitgebreid interview met Gerard Walschap (1898-1989) naar aanleiding van diens 85ste verjaardag. Zijn charisma en vertelplezier lieten Borré sindsdien niet meer los. Enkele bedenkingen …

° ‘Gerard Walschap. Een biografie’ verdiept zich niet alleen in het leven van Walschap maar hangt met verve een portret op van het 20ste-eeuwse Vlaanderen, waar Walschap een exponent van was.

° Van overtuigde katholiek in de jaren ’20 werd Walschap geleidelijk aan een overtuigde vrijzinnige. Borré schetst een fijnmazig portret van de omslag van het katholieke naar het vrijzinnige Vlaanderen, zoals dat zich in Walschaps eigen leven voltrok, maar ook in het leven van heel wat van zijn tijdgenoten. Een knap staaltje Vlaamse mentaliteitsgeschiedenis van de 20ste eeuw.

° Walschap heeft op de achtergrond altijd de gedachte aan zelfmoord met zich meegedragen. Hij koesterde een grote wanhoop in het leven. Dat had natuurlijk te maken met zijn geloofsverlies maar vooral met existentiële ontreddering.

° Ook heeft hij zich altijd zeer eenzaam gevoeld en intellectueel geïsoleerd. Het is bekend dat hij na zijn uittreding uit het klooster en zijn vaarwel aan de katholieke kerk het moeilijk had. Maar hij voelde zich later ook niet echt geaccepteerd door de vrijzinnige zuil. Zeker in de jaren ’30 merk je in artikels in het blad ‘Hooger Leven’ hoe zelfmoord en zelfmoordenaars hem bezig houden.

° Hij heeft geen concrete poging tot zelfmoord ondernomen maar de radeloosheid bij zijn uittreding uit het klooster en de schuld om zijn grote seksuele libido lieten hem niet los. Een zekere moedeloosheid was een constante in Walschaps leven. Vandaar dat hij ook altijd zo uitkeek naar momenten van bevrijding. Walschap was een heel complexe persoonlijkheid.

° In 1925 trouwde Walschap met Marie-Antoinette “Ninette” Theunissen, met wie hij vier zonen en een dochter kreeg. Hij noemde zijn huwelijk een jeugdige vergissing maar bij mijn weten is hij nooit vreemd gegaan, ook al beschrijf ik hoe hij in 1959 vier maanden lang een platonische vriendschap had met een Brusselse bewonderaarster die advocate was. Ze correspondeerden druk met elkaar en Walschap ging bij haar stiekem op bezoek. Zijn vrouw zette zelfs een privédetective in. Maar ik denk niet dat er echt iets is geweest tussen Walschap en zijn Brusselse bewonderaarster. Walschap heeft die verhouding trouwens zelf afgebroken.

°  Wie na het lezen van zijn biografie nog meer wil weten over Walschap, beveelt Borré ‘De heilige Jan Mus’ aan. Het is zeker niet zijn beste roman maar wel zijn testament waarin hij zichzelf met al zijn overtuigingen bloot geeft.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 37