klimaatmakers Gezocht

Laakdal is op zoek naar Klimaatmakers: geëngageerde inwoners die mee willen nadenken over en meewerken aan een klimaatvriendelijke gemeente. Er zijn al 60 inschrijvingen binnen.

“Met dit participatieproject dat we samen met  Vormingplus Kempen en IOK uitrollen, willen wij burgers uitdagen om zelf klimaatacties te ondernemen”, vertelt klimaatschepen Benny Smets. “Bedoeling is de leefkwaliteit in Laakdal nu en in de toekomst te garanderen en zelfs te verbeteren! Wat we daarvoor precies gaan doen, weten we nog niet. Dat gaan we met de groep zelf bepalen.”

  • Klimaatmakers maakt deel uit van Kempen2030, de ambitie om in onze regio tegen 2030 40% CO2 te besparen .

Door corona-maatregelen verloopt alles digitaal. Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 19 januari om 19.30 uur deelnemen aan een online startmoment.

Daarop wordt het project voorgesteld. Klimaatexpert Pieter Boussemaere zorgt alvast voor inspiratie. Inschrijven kan via www.klimaatmakers.be/laakdal. Iedereen is welkom!

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail