DE VISIE VAN VUREN 143

Geachte lezer ,
.
Er wordt de dag van vandaag weer erg kritisch gesproken en geschreven over onze vrijheden. Bijna iedereen vindt dat de overheid en zeker de regering ons mee uit de huidige miserie moeten helpen.
Heel wat mensen helpen daaraan mee . Daardoor zie je wel dat het virus veld verliest , al is het nog sterk.
.
Toch zijn er heel wat mensen die het moeilijk hebben , ook mentaal , zeer veel jonge mensen zien met argusogen hoe bepaalde figuren uit de “zogenaamde overheid” het niet zo nauw nemen met het basisgoed “Vrijheid” .
.
Heel wat mensen blijven problemen hebben met het gebruik van de “avondklok “, vooral omdat er genoeg maatregelen zijn om hetzelfde resultaat te bereiken . Een paar dagen geleden was er weer een uitmuntende grondwetspecialist die samen met vele anderen de burgemeester van Willebroek veroordeelde omdat die ten onrechte het wapen van avondklok gebruikte.
Die jurist wees ook op het totaal onterechte gebruik van die avondklok in de provincie Antwerpen in augustus , en eveneens op het huidige gebruik ervan nu in Vlaanderen en Wallonië , die hij ook onverantwoord vond.
.
De ietwat overdreven betiteling in enkele kranten van een meer genuanceerde uitspraak van de minister van Binnenlandse Zaken dat zij met Kerstmis de politie zou sturen naar overtreders – kerstmisvierders , deed die discussie over vrijheden en politiestaat weer oplaaien .
.
*  Wij willen ons hier even buiten deze discussie houden ,maar begin augustus werd me wel een gedicht bezorgd , dat toen specifiek over die Antwerpse avondklok ging .
We hebben het toen niet gepubliceerd , maar gezien de discussies die er daarover weer gevoerd worden , gaan wij het morgen hier toch afdrukken .
.
*   Wij verkiezen het op deze manier te doen , omdat het gedicht zelf al een zekere lengte heeft , en omdat het op zichzelf beter tot zijn recht komt dan als aanhangsel van deze inleiding .
.
Dank voor jullie begrip ! En veel leesgenot .
.
Louis Vuren
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail