Geen feest voor Cecilia

In katholieke landen en streken dragen veel koren, fanfares, harmonieën en andere muziekensembles de naam ‘Sint Cecilia’. En rond haar liturgische gedachtenis op 22 november organiseren veel katholieke muziekverenigingen een feestavond of een muzikale activiteit.

Vandaag zondag 22 november was ook in Veerle een festiviteit gepland omdat het kerkkoor in zijn huidige gemengde vorm 45 jaar bestaat. Omwille van corona is ook dat weer allemaal opgeschort, aldus een ‘meezinger’ in het koor. (foto’s processie 2018)

Met deze opschorting staat ons lokaal kerkkoor niet alleen. Het treft dus ook een flink stuk van de muziekverenigingen die de naam van de heilige dragen of ermee verwant zijn.

De oorsprong van Caecilia’s associatie met muziek ligt in het verhaal dat ze tijdens haar huwelijk in extase raakte door hemelse klanken. Pas aan het eind van de vijftiende eeuw wordt Cecilia daadwerkelijk voorgesteld als patrones van (kerk)musici en orgelbouwers.

Dit kwam door een verkeerde vertaling van een oude Latijnse antifoon die gezongen werd op haar feestdag: Cantantibus organis Caecilia in caelum assumpta est.

Deze tekst suggereerde dat er orgelspel klonk toen Caecilia ten hemel werd opgenomen. Organis moet echter niet vertaald worden met ‘orgels’, maar met ‘stemorganen’.

(Mena Peetermans gaf de fakkel door aan Hilde Lambrechts als dirigente van het koor)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail