DE VISIE VAN VUREN 136

Crisissen en uitvindingen ……die nooit van de grond zijn geraakt

In alle berichten die wij vandaag via de beeldbuis krijgen is het duidelijk dat wij weer in het oog van de storm zitten . De journalisten die alles altijd een beetje beter weten als normale mensen trachten hun eigen ideeën te laten doorsijpelen , stellen in interviews vragen , maar laten de geïnterviewden dan eigenlijk nooit antwoorden.

Universiteiten organiseren corona- enquêtes op de sociale media maar geven mensen ook de kans hun ideeën te geven over de situatie , wat dan resulteert in kilometerlange scheldreacties….het virus is weer dicht bij ons , en de crisis die het veroorzaakt nog dichter.

Dat deed me wel denken aan het feit dat crisissen voor sommigen inspirerend kunnen werken want tijdens crisissen wordt er soms echt gezocht naar oplossingen om uit die crisis uit te geraken. Dat maken wij nu ook mee .

Er wordt over heel de wereld gezocht naar een entstof om ons in te enten . Een aantal maanden geleden dachten sommigen nog dat die inentingen al in november zouden kunnen beginnen , wat nu duidelijk niet waar is. Anderen denken nu dat het wel zomer zou kunnen worden en dat de entstof misschien niet krachtig genoeg zou kunnen zijn….

Dat gebeurt allemaal op hoog intellectueel niveau , maar ook dichter bij de Vlaamse grond zijn er mensen die zich niet onbetuigd laten .

Op een moment dat hij niet goed meer wist van welk hout pijlen te maken , keek bijvoorbeeld de heer Van Ranst in westelijke richting en zag dat de Ieren een nieuw instrument hadden uitgevonden …. de coronabarometer.

Op bijna hetzelfde ogenblik was men in de omgeving van Wouter Beke nog alleen aan het werken aan de contact tracing , ook iets nieuws om het virus te overmeesteren en bijvoorbeeld nuttig bij het invoeren van die app corona-alert . In de omgeving van Beke was het hout voor de pijlen immers ook op.

Daarom vond ik het nuttig toch eens te onderzoeken of die neiging tot uitvindingen om uit de crisis te geraken al of niet aanwezig was in vroegere grote crisissen of crises.

Dat was geen gemakkelijke klus want wij hadden duidelijk nog nooit zo een crisis meegemaakt als deze coronacrisis . “De oorlog misschien”, zegden sommige negentigjarigen , maar dat was toch een beetje te hoog gegrepen en was moeilijk te vergelijken .

Het meest vergelijkbaar was nog de economische crisis van het einde der jaren twintig en begin dertig . Dus toch tot negentig jaren geleden.

En ja , er werden toen ook wel zaken uitgevonden om sneller uit de ellende te geraken . We gaan eens samen bekijken wat daarvan gekomen is.

Zo hadden de Canadezen dubbele pech : naast de economische crisis waren er nog sneeuwstormen ook . En toen vond iemand de plastieken gezichtsbescherming tegen sneeuwstormen uit .

Alhoewel daar toen niets mee gedaan werd, lopen er nu wel wat mensen rond , een kapper , een dirigent, een tandarts , die wel iets op hebben dat erg op die antisneeuwstorm plastiek lijkt . Misschien is die plastieken grote klep wel een spin off van de Canadese uitvinding.

Een tweede uitvinding uit die crisistijd waren de badpakken uit hout.

Die zouden het zwemmen veel eenvoudiger maken en bewegen in een tijd van crisis kon nooit kwaad..Het was uiteraard heel dun hout . Iemand van een iets hoger gewicht zou er zeker ook mee verdronken zijn! Deze uitvinding is ook nooit doorgebroken in tegenstelling tot de panelen hout van het badkostuum.

Wel nuttig kan geweest zijn de kinderwagen bestand tegen gasaanvallen.

Hij is in Engeland uitgevonden nog voor de oorlog , maar onder de oorlog zijn er blijkbaar toch weinig mensen geweest die tijdens een gasaanval met hun kleinste kindje gingen wandelen . Dus goed bedoeld , maar ook geen succes geworden .

Dan was er nog de Hamblinbril , waarmee men zonder problemen ,in bed gelegen en met een boek , de glazen zo kon draaien dat men bij het lezen toch wel een stijve nek kon vermijden. Op de foto – want van alles wat ik nu beschrijf heb ik een foto – lijkt het een waardevolle uitvinding , al heb ik mijn leven bij mijn weten nooit meer zo een Hamblinbril gezien.

En de laatste uitvinding die ik hier aanhaal was van Franse inspiratie . Ze had daarom ook een Franse naam : de cyclomer !

Die cyclomer was een fiets waarmee je zowel op het land kon rijden als op het water. Op zichzelf toch prijzenswaardig , maar de crisis is voorbijgegaan net zoals de Cyclomer .

Mijn conclusie is dat de uitvindingen onder een crisis tot stand gekomen , meestal de crisis niet overleven .

Ik ben daarom toch eens de test gaan doen met de uitvinding van nu : corona-alertapp. Wanneer ik mensen tegenkwam die besmet waren, zou ik een signaal krijgen en zou mijn app rood worden in plaats van groen.

Ik heb  mij daarom  woensdag om tien uur naar Westelmarkt begeven ! Daar is rond die tijd heel wat volk. De smartfone zat losjes in mijn regenjaszak . Ik ben om me te beschermen als gemondmaskerde steeds ver genoeg van de individuele mensen gebleven , maar toch dicht genoeg om de signalen van de positieve mensen op te vangen. Drie keer heb ik de toer van de markt gedaan!

Kunnen jullie raden hoe vaak mijn smartfone piepend is rood geworden! Juist!Hij heeft niets van zich laten horen.

Het kan zijn dat er geen zieke mensen op de markt waren of dat bijna niemand een smartfone bij zich had . Het kan zijn dat binnen een jaar ,wanneer heel velen al zullen besmet geweest zijn, de telefoon wel piept ,maar ik denk eerlijk dat hij de richting zal uitgaan van de cyclomer.

De proef van de coronabarometer kon ik niet doen , want die is er nog altijd niet , maar ik vrees er het ergste voor. Mijn contacten daarover met Ierland waren niet erg veelbelovend .

Mijn enige conclusie is : er komt eigenlijk niet veel goeds voort  uit een crisis , op één uitzondering na: de Nutellachoco van de gebroeders Ferrero.

Laten wij hopen dat de deze crisis nu toch snel zal voorbijgaan , maar het virus heeft het voordeel dat het een superpartner en superbeschermer heeft : de privacy! Zolang dat bondgenootschap stand houdt …… zal de coronacrisis blijven duren.

Zeg maar dat ik het zeg

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail