PRETTIGE WINTERTIJD

Vannacht draaien we de klok een uur terug en mogen we wat langer slapen. Daarmee wordt oktober de langste maand van het jaar (31 dagen + 1 uur).

° Veel klokken doen het automatisch maar echte handwerkers draaien in de nacht van 24 op 25 oktober, om 3 uur precies de klok een uur terug en gaat de wintertijd in. Die loopt tot 28 maart 2021.

° In 2018 stelde de Europese Commissie voor om het systeem van zomer- en wintertijd in de lente van 2021 af te schaffen. Maar daarvan komt voorlopig niets in huis.

  • kleine historie

° In de jaren 70 was het oliecrisis. Energie werd duur betaald. Het ene land na het andere voerde de zomer- en wintertijd in. Ook België en Nederland draaiden aan de klok in 1977.

° Europa raadpleegde de burger . Van de 4,6 miljoen Europeanen sprak liefst 80 procent zich uit voor één systeem : altijd zomer- of altijd wintertijd. In België ging het zelfs om 83 procent.

° Fransen en de Duitsers kozen voor een volledig jaar zomertijd, de Nederlanders voor de wintertijd. 50 procent van de Belgen koos voor wintertijd, 45 procent voor zomertijd.

° Er gebeurde echter niets op Europees niveau. Overschakelen van zomer- naar wintertijd zal nog een tijdje duren. Prettige wintertijd!

*° Zeg nooit winter- of zomeruur maar zomertijd en wintertijd , maar dat wist u al langer.

  • Zomertijd begon zondag 29 maart 2020 , twee dagen na het overlijden van Werner. De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober (het begin van de wintertijd), 25 oktober om 3u dus.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail