VARENDONK WERKT

Bij de boeren van Varendonk is het werken geblazen. Loonwerkers malen de maïs op de velden tot pulp. Zware tractors met nog zwaardere laadbakken brengen de gedorste pulp in ijltempo op de plaatsen van bestemming. Uitkijken is de boodschap. Een gepensioneerde juf van weleer heeft heimwee naar de school. Gelukkig zorgt Leon voor compensatie. Haar man maakt de maïsakkers rijp voor een eerste partij groenvoer. Sommige gladgestreken velden zijn al ingezaaid. De beestjes zullen niets tekort hebben in de winter. En de boeren? Die rusten nooit.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail