VUREN KIJKT VERDER 12

HET (BINNENLANDS) PERSOVERZICHT!

 

Deze titel heb ik bedacht omdat ik van alle echte teksten die ik hier vandaag voortbreng , er geen enkele zelf heb geschreven !

Ja , eigenlijk heb ik ze afgeschreven , maar niet zo maar. Wel omdat ze gisteren verschenen zijn en zulke rake dingen schreven die te maken hadden met de situatie waarin wij zijn verzeild geraakt . NUL besmettingen en op dezelfde manier behandeld als de stad met bijna duizend.

Daarom heb ik er een persoverzicht van gemaakt dat alles te maken heeft met mijn vorige bedenkingen.

Het eerste sluit als gemeten  aan bij mijn poging tot reconstructie van de fatale dag dat onze Kempen mee het provinciale modderbad in moest. Eergisteren.

De titel die mijn aandacht trok luidde :” Hoe er geen lockdown van Antwerpen kwam ONDANKS DE UITDRUKKELIJKE vraag van ministers en virologen!”

Daaruit blijkt ontegensprekelijk  dat twee mensen duidelijk niet wilden dat de stad met haar vele besmettingen in een slecht daglicht zou komen in de ogen van heel de wereld. Daarom beter een grote oranje ruimte  ervan in plaats van één donkerrode en één lichtgroene! En dus ook het deel van de provincie dat het niet zo slecht deed met de miserie en de beperkingen in!

Ik dacht dat de virologen mee aan de basis lagen , maar niets is minder waar! Het artikel is daar duidelijk in! Zij vonden dat alleen Antwerpen en omgeving  rood moest worden .En zeggen dat wij op een regering die niet steeds de virologen blindelings volgt , altijd  lelijk beginnen te doen!!!!.

Heeft één van de twee , uit eerlijke en verantwoorde schaamte misschien , daarna toch een sein willen geven aan heel de wereld hoe slecht het er  aan toe ging door het woord AVONDKLOK te gebruiken? Was het opzettelijk ? Was het uit onervaren onwetendheid! Dat blijft de open vraag.

Maar het is gebeurd en Nederland deed al onmiddellijk alle deuren dicht . Weg faam van Antwerpen! Uw tweede grote val na 1585. Heel de wereld is getuige van uw talmen.

Het tweede artikel gaat precies over die AVONDKLOK.

Het luidt: “Wordt Corona het einde van de rechtsstaat ? “  en het werd geschreven door een doctorandus strafrecht aan de universiteit van Brussel . Hij schrijft dat de gouverneur door de beslissing een avondklok in te voeren de grondwet aan haar laars lapt, en daarmee ook de democratie!

Wat er nu gebeurt, schrijft hij ,is een grote vorm van vrijheidsberoving en dat kan niet volgens de grondwet. Ik citeer nu:

Door de stap die nu wordt gezet , met de twee nieuwe maatregelen avondklok en de verplichte quarantaine ,dreigen we definitief komaf te maken met onze rechtsstaat. We roepen het beleid dan ook op om snel bij te sturen,(…..). Bij gebrek aan bijsturing lijken juridische stappen en andere vormen van protest zeker aangewezen , zelfs noodzakelijk.

Er wordt dan verder bewezen waarom een avondklok over zo een lange periode en zo een groot gebied eigenlijk moreel en grondwettelijk niet kan, en dat er wel andere wetgeving is om,niet illegaal,  te bereiken wat men wil.

Ondertussen is het geweten dat tien bekende mensen uit de stad zelf hierover naar de rechtbank zijn gegaan. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd .

Het derde artikel komt uit de” Haagse Post De Tijd” en is van de hand van dr.Carla Peeters ,zij is  voormalig  immunologe,verbonden aan de Nederlandse sciensano. Het luidt: “COVID-19. Stop deze maatregelen.”

Ik ga niet verder in op de fundamentele inhoud van het artikel, maar wel op het begin van de periode, toen wij allemaal niet wisten wat te doen, en veel tijd hebben verloren.

De Wereldgezondheidsorganisatie wist niet hoe te reageren op het nieuws uit China en het duurde een hele maand voor ze met maatregelen afkwamen : afstand houden , nies in je elleboog , als je ziek bent blijf je thuis , gebruik een papieren zakdoekje om weg te gooien ! Kortom wat eenieder had kunnen bedenken zonder enige wetenschappelijke onderbouw.

Zo werd er ook tijd verloren . En dan komt het. En weer citeer ik:

Elke overheid schoot in een kramp en trok het lokale vat aan medische experten ( annex schermgezichten ) open omdat ze geen benul had wat er gebeurde ! OOK de experten tastten in het duister , hoe kan het anders als je niets weet over het virus. Op hun beurt trokken zij hun paraplu open en keken in de richting van de Wereldgezondheidsorganisatie.Sindsdien is elke vorm van rationeel denken (…) weggespoeld , ook bij de experten die in de media worden opgevoerd.

En hier stop ik de lectuur van het artikel. Maar nu begrijp ik waarom experten maanden geleden zegden ! WEG MET MONDMASKERS , en nu roepen MONDMASKERS OVERAL . Ze wisten en weten het eigenlijk ook niet goed.

Goed dat er toch nog een vrije pers bestaat. Verder zal ik jullie er niet meer mee lastig vallen .

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail