BLOEMEN EN p.RIVAAT

In ruil voor wat centen mochten de boeren dit jaar een strook vrijhouden naast hun maïsvelden om er bloemen te zaaien. Een prachtig initiatief dat natuurliefhebbers erg op prijs stellen. Want daarmee is de maandenlange eentonigheid van hun groene velden gebroken. Mooier alleszins dan een p.rivaat-bord.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail