DE VISIE VAN VUREN dag 67

Gevaarlijke stoffen

Er zijn vrachtwagens die verplicht moeten rijden met een speciaal kenteken . Een klein vierkantje dat met een punt naar beneden moet hangen , net zoals het overlijdensschild van de baron vooraan links in de kerk van Veerle

Het kenteken op de vrachtwagen is veel kleiner . Rondom de vier zijden zit een rode rand en er staat een uitroepteken op , soms ook een vlam of iets dergelijks . Dat plakkaatje betekent in bijna de hele rijdende wereld: gevaarlijke stoffen!

Ik heb weleens gedacht dat het interessant zou zijn een dergelijk plakkaatje ook te gebruiken in deze coronatijd! Waarom heb ik dat gedacht ?

Omdat ik de laatste week zoveel artikels heb gelezen waarin werd gewezen op massaal veel gevaren die om de hoek komen loeren en waardoor wij toch nog dat coronavirus zouden kunnen krijgen . Zelfs wanneer we om de tien minuten onze handen met speciale zeep wassen of wanneer we zelfs een meter vijfenzestig van iedereen verwijderd  blijven .

Omdat ik in vele van die artikels bij toeval ben uitgekomen en ze op dat ogenblik ook niet gecopieerd heb , ben ik dus snel opnieuw op zoek gegaan.

Hier volgt dus de lijst van super gevaarlijke dingen , althans volgens sommigen : met spuitbussen spuiten in  de wc (zelfs om stank weg te krijgen) , doortrekken zonder dat je het deksel naar beneden hebt gedaan , cortisone gebruiken , airco gebruiken (ook diegene die je pas verleden jaar kocht omdat de hitte niet uit te staan was) , alcohol drinken en roken , zeker in Oostenrijk après-ski , dik zijn , zingen , in een rusthuis wonen , stofzuigen , in een klooster wonen…

Over al die dingen hebben mensen de laatste weken geschreven . Over “stofzuigen“ ben ik niet zeker ! Dat zou er tussen geraakt zijn omdat ik dat zelf denk , ook zonder echt overtuigend bewijs. Ik wil eerlijk toegeven dat over sommige aangehaalde gevaren de meningen niet steeds unaniem zijn.

Over “in een rusthuis wonen” was er wel eensgezindheid . En werden er voldoende echte bewijzen geleverd . Over het wonen in een klooster was er ook geen tegenspraak . Maar waren alle bewijsplaatsen kloosters in … Nederland . Daar zijn zeker vele mensen in staat van genade fluks en monter de hemel binnengestapt .

Eerder was er toch twijfel over het dik-zijn-gevaar! Praktisch probleem was dikke mensen op hun buik gedraaid te krijgen voor beademing. In één geval zouden ze zelfs iemand niet hebben kunnen tegenhouden… maar dat is nog in onderzoek.

Grote twijfel en grote tegenspraak was er evenwel ook bij het zang-gevaar. Die tegenstand kwam vooral uit vrolijke zingende landen als Duitsland , Nederland en het afgescheurde Koninkrijk .

In Nederland is het zelfs zo dat vanaf 2 juni culturele manifestaties tot een bepaald aantal personen weer toegelaten zijn en dat  er tot nog toe voor een kooroptreden geen uitzondering is aan toegevoegd. Alleen minister – president Rutte trok een bedenkelijk gezicht .

Toch blijkt het een tamelijk zwak gevarendossier . Het is nochtans fundamenteel gebaseerd op cijfers van één Nederlands professioneel koor dat zich blijkbaar met de een of andere passie tijdens de Goede Week in de vernieling heeft gezongen!

Voorstanders van koormuziek wijzen erop dat er , mits de afstandsregels gerespecteerd worden , niet veel gevaarlijks aan is . Het gevaar bij een koor schuilt niet zozeer in het zingen , maar in  het dicht bij elkaar blijven babbelen voor het optreden , en nog meer na het optreden.

Ligt de oplossing hiervoor binnen handbereik? Mag ik mijn ervaring laten spreken? Ik volg heel dit gebeuren toch al bijna zeventig dagen , ik word dus langzamerhand een specialist. Ik zal de vraag dicteren: “ Mogen wij met ons koor opnieuw zingen , meneer de minister – president ? “ En Jan Jambon zal met een glimlach antwoorden: “ Zingen is gezond , das zeker dagge moogt zinge .”

Hier of daar zal er nog wel een tegenpruttelaar zitten . Daarom wacht ik nog even met die vraag , tot het Vlaams Nationaal Zangfeest nog wat dichterbij komt… en zeg ik er desnoods bij ‘dat jullie eraan denken om daar op te treden!’

Veel succes !

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail