ERG VUILE LAAK

Eerlijk gezegd, we hadden er niet goed op gelet , maar gisteren was het de Internationale Dag van de Biodiversiteit, hét moment om één van de de meest vervuilende rivier van België (de Laak), die door onze regio stroomt , nogmaals in de kijker te zetten. Dat vond Stein Voet, en wij met hem. Dit is zijn tikketik-vrucht.

° De Laak is vooral vervuild met zware metalen als arsenicum en cadmium en chloriden, waarvan de grootste vervuiling afkomstig is van Tessenderlo Chemie.

° Al langer dan de jaren zeventig was geweten dat het bedrijf Tessenderlo Chemie in Tessenderlo afvalwater loosde in de Grote Laak en de Winterbeek.

° Om het afvalwater met hoog zoutgehalte van Tessenderlo Chemie af te voeren werd in de jaren 70 de Smeerpijp Limburg-Antwerpen gebouwd. Door de lozing in de Laak en de Winterbeek waren die beken in brak-water-riviertjes veranderd.

°° De Smeerpijp werd echter nooit voor afvalwater gebruikt en de lozingen gingen nog heel lang door.

° In de jaren 90 werden inspanningen gedaan om de lozingen te beperken zodat deze onder de normen vielen. Een ‘optimale’ zuivering van het lozingswater zou echter niet economisch rendabel zijn.

° Reeds in 2001 konden we lezen dat de Grote Laak de negende meest vervuilde rivier van Vlaanderen is. En ook nu… 19 jaar later… is dat nog steeds zo.

°° Op onderstaande foto’s (januari en mei) in Blaardonk en aan de monding van de Grote Laak in de Grote Nete in Geel-Zammel is de vervuiling duidelijk zichtbaar.

° Al ettelijke jaren wacht men op een grondige sanering, zodat Laakdal opnieuw een rivier krijgt waar men trots op kan zijn.

° Voormalig minister van leefmilieu Joke Schauvliege plaatste de sanering van de Laak, die wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, terug op de agenda.

° De huidige minister van Leefmilieu, Zuhal Demir dringt erop aan om snel werk te maken van de sanering van de waterloop waaraan Laakdal zijn naam te danken heeft.

°° Helaas blijft het momenteel nog erg stil op het kabinet van de minister.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail