terug naar onze kerken

Wij maken ons klaar om terug te keren naar onze kerken om samen te vieren

Wij hebben goede hoop om in de maand juni opnieuw zondagsvieringen in onze kerken te beleven. De “Veiligheidsraad” zal beslissen wanneer en hoe wij kunnen vieren … Wij zullen dit  in de media vernemen.

Intussen maken wij ons samen met de kerkfabrieken klaar om dit alles gezond, veilig én aangenaam te laten verlopen. In onze Pastorale Eenheid en in heel het Dekenaat Zuiderkempen spannen wij ons in om – in overleg met de gemeenten – ineens al onze kerken voor de liturgie te heropenen en jullie hartelijk te verwelkomen! Wij zullen nauwgezet de richtlijnen van de overheden behartigen en de kerk vooraf goed schoonmaken. Wij voorzien alvast voor onze kerkgangers:

–          ontsmettende handgel aan ingangen en uitgangen, nabij de kaarsenstaanders en bij het altaar voor de voorgangers

–          wij gebruiken een aparte ingang en een aparte uitgang zodat wij mekaar niet hoeven te kruisen; mooie linten geven duidelijk de weg aan

–          wij respecteren 1.5 m afstand tussen personen die niét onder eenzelfde dak wonen door rijen stoelen open te laten en door drie stoelen tussen mekaar vrij te laten (woon je samen? dan mag je wel dicht naast elkaar zitten!)

–          wie dat wenst, mag gerust een mondmasker dragen

–          wij mogen nog niet samen zingen, wel zorgen wij voor orgelspel en voor een voor-zanger om de vieringen mooi op te luisteren; of minstens voor muziek & zang op cd

–          de vrede wensen doen wij innerlijk in ons hart … niet met een handdruk

–          wanneer dit wordt toegelaten gebeurt het uitreiken van de communie door één voorganger en na ontsmetting van diens handen; wij komen rustig en op afstand van anderen naar voor en maken een lus zodat wij niemand kruisen

–          heb je koorts, ben je verkouden, voel je jezelf ziek … dan moet je van de overheden thuis blijven

–          je mag nog geen andere personen (waar je niet mee samenleeft) in je auto meebrengen

–          zolang corona woekert, mogen wij in de kerk geen boeken, blaadjes, kaarten, flyers leggen of uitdelen; ook de wijwatervaten blijven tot nader order leeg; de kerktoiletten mogen niet worden gebruikt

–          wij zorgen samen (met humor) voor een hartelijke en vriendelijke sfeer, maar letten er op dat wij (ook buiten) geen groep, geen samenscholing vormen

Wees binnenkort weer van ganser harte welkom. Alvast bedankt voor je begrip en mede-werking!   ( pastor Eric)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail