DE VISIE VAN VUREN dag 9

Europa getest?

Op vijftig jaar tijd was Europa hard veranderd. Wanneer je in 1970 van hier naar Duitsland reed , zelfs maar naar Aken of Monschau , moest je halt houden bij twee slagbomen waar je werd gecontroleerd…. identiteitskaart , autopapieren , vaak ook nog koffer openen…

 Ging je daar iets drinken of deed je dat onderweg , bv. in Nederlands Limburg , dan moest je naar nog twee andere soorten munten beginnen te zoeken in je geldbeugel. Mensen die in een ander land werkten , en hier waren heel wat mensen die in Nederland werkten , had je moeilijkheden wanneer je ziek werd of tijdelijk werkloos was , of had je problemen met je kinderbijslag…

Meer en meer landen zagen de problematiek van al deze ongemakken in , en beseften ook hoe sterk wij zouden staan met een sterker “Europa “. En zo groeide stap voor stap dat Europa dat wij nu kennen, een sterk blok landen die maximaal samenwerkten , een deel van hun eigen politieke macht afstonden en een gerespecteerde partner werden in het wereldgebeuren.

Er kwamen heel wat schitterende dingen vanuit dat Europa …. arme gebieden , meestal met veel schapen , zoals Sicilië , Kreta, Andalusië kregen middelen om bij te benen. Verlieslatende nijverheden werden afgebouwd .

Voor de economische sterkere landen kwam er een gemeenschappelijke munt die op wereldniveau meespeelt naast de dollar. De binnengrenzen werden afgeschaft , er kwam een vrij verkeer van mensen en goederen. Je kon of kan overal dezelfde Leffe drinken …. Om te weten wat een echte grens was , moest je al met de auto naar Oekraïne rijden om op de grens van dat land met Polen te ondervinden wat wachten aan een grens betekent.

De eerste stoot tegen die Europese reus kwam er toen anderen van die grote Europese vrijheid misbruik maakten om aanslagen te komen plegen. Meteen gingen een deel oude landsgrenzen weer voor korte tijd dicht , maar de invloed van het politieke Europa was sterk genoeg om die openheid weer snel te herstellen .

Het Midden Oosten , waaruit heel wat terroristen kwamen , werd een echte oorlogshaard met vele vluchtelingen! Bij die stroom voegden zich nog een aantal economische vluchtelingen vanuit Afrika en toen bleek dat dat machtige Europa nooit had gedacht aan een systeem om die buitengrenzen echt te bewaken . Hopen vluchtelingen kwamen toch binnen. Ook sommige landen , die het in het begin toch “ schaften” , moesten later hun visie bijschaven . Een deel Oost-Europese landen sloot zijn grenzen , tot woede van de anderen .

Het erge voor Europa is dat het nu ook al die anderen zijn die hun grenzen hebben gesloten . In feite geraakt bijna niemand er nog door , geen wandelaar , niemand . Ook alle Europese binnengrenzen zijn nu dicht , zowel in het westen als in het oosten. Elkaar verwijten sturen heeft geen zin meer.

En waar bij de grenssluitingen vier jaar geleden Europa nog inspanningen deed om die sluitingen zo snel als mogelijk ongedaan te maken , ligt Europa nu plat op de vloer en zwijgt in alle Europese en andere talen.

Geen Charles Michel die iets zegt , geen mevrouw von der Leyen…

Een instelling die heel Europa op haar dooie gemak kon verplichten om voor te schrijven welke sproeistof je mag gebruiken en welke niet, staat nu met de mond vol tanden , sprakeloos!

En de echte test moet nog komen. Alles staat daarvoor klaar . Wat zal er gebeuren wanneer sommige lidstaten binnen korte tijd intensieve zorgbedden te kort komen en anderen overschot hebben?

De discussie daarover is onder elkaar al begonnen. Wilmes zegt  “ Njet”  tegen Frankrijk en Nederland .

Zal Europa blijven zwijgen?

Hopelijk tot morgen ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail