DE VISIE VAN VUREN Dag 8

Waarom mogen wij het niet weten?

Al een paar keer hebben wij ons vergeleken met onze noorderburen en zijn wij daar als de beteren uitgekomen. Moge het voor de Nederlanders een troost zijn dat dit niet op alle vlakken zo is en er punten zijn in deze coronaperiode waar zij duidelijk de beteren zijn.

Zeker is dat zo in hun communicatie. Die is eerlijk , duidelijk en vooral overvloedig . Niets gaan ze uit de weg . Zo is er ook een landkaart van Nederland waarop je kan aanduiden over welke gemeente je meer informatie wil , en dan weet je dadelijk hoeveel gemelde besmette mensen daar zijn en hoeveel dat betekent op 100.000 inwoners. De gemeente krijgt dan ook een kleurtje, afhankelijk van dat percentage.

Je kan daar heel wat besluiten uit afleiden die met je eigen veiligheid te maken hebben. Je ziet dadelijk dat Noord-Brabant zwaar is aangetast , maar de provincies Groningen en Friesland in het noorden bijna niet , of toch veel minder! Dat moedigt aan om de inspanningen vol te houden in de gebieden waar er minder besmetting is , maar ook om zeker offers te brengen in een regio die in overdonderende mate aangetast is. Ook voor ons , de buren van de Nederlanders ,is het interessant dat allemaal te weten en onze maatregelen er op af te stemmen.

Gisteravond verscheen onze burgemeester op Facebook om op vragen van inwoners te antwoorden . Het waren geen vragen die op dat moment werden gesteld maar wel vragen die tevoren waren opgetekend en bijeengebracht .Een mooi initiatief ,alhoewel wij de meeste antwoorden ook al op de informatieve kanalen hadden gelezen , herhaling kan trouwens nooit kwaad.

Maar een antwoord verbaasde ons , en terecht , namelijk de vraag over hoeveel besmettingen er in deze gemeente waren of iets gelijkaardigs . De burgemeester aarzelde even en antwoordde dat ze dat niet wisten want dat was informatie die een hogere overheid , er werd naar de gouverneur verwezen , niet verspreidde.

Dat antwoord verbaasde ons . Het was zelfs geen erg verregaande vraag , maar een vraag waarbij een fundamentele bezorgdheid aan de basis lag.

Er is toch geen probleem dat wij zouden weten hoe het er in onze gemeente uitziet. Is het er gevaarlijker dan in de gemiddelde gemeente of is het er minder aangetast? Wanneer er op zo een vraag wel een juist kort antwoord komt ,dan wordt ook het ontstaan en verspreiden van valse berichten voorkomen!

Maar er is nog iets . Wij leven nu in een regeerperiode van volmachten , een kleine regering van maar drie niet al te grote partijen , een parlement dat zich niet veel kan veroorloven! Zo een regering moet een maximaal open beleid voeren. Zeker in de communicatie . Indien zo een regering ook nog zwaar gaat censureren dan hapert er iets. En het is niet dat wij er geen zaken mee hebben.

Wij mogen “dit “ niet meer en wij mogen “ dat “ niet meer en nog van alles niet en wel .En om de corona-aanvallen terug te slaan en te overwinnen hebben wij vele inspanningen en offers over , maar we hebben dan ook recht op alle informatie daarover.

Dat is vandaag de reactie van uw

Louis Vuren

Tot morgen hopelijk.

What do you want to do ?

New mail