VASTENAVOND … EN DAN VASTEN

‘Vastenavond’ is een van oorsprong katholiek feest met heidense wortels. Het wordt  gevierd in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond – de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen.

° Tijdens de carnavalsdagen waren er vroeger veel feesten waarop gedanst en gedronken werd en er waren optochten allerlei. De voorbereiding van carnaval begon op elf november, door carnavalsvierders de elfde van de elfde genoemd. Zo was het vroeger althans. Nu zijn velen vrijdag al op sneeuwvakantie vertrokken.

° In mijn Hoogstraten-jaren (’54-‘58 -foto) was er van een week krokusvakantie nog geen sprake. Ook in mijn Mechelse periode (’58 tot ’62) was dat nog zo. Als internaatsleerlingen mochten we wel van zaterdagmiddag tot dinsdagavond naar huis. De eerste ‘sortie’ na de kerstvakantie. De volgende was Pasen met een vakantie van 14 dagen, net zoals met Kerstmis. Na Pasen mochten we nog even los met Pinksteren en dan was het aftellen naar de grote vakantie toe. Intern zijn was een zwaar beroep in die dagen.

° Carnavalsdinsdag in Zichem anno ’63 moet zowat mijn debuut in de zondige wereld van toen geweest zijn. Uitbundig tot en met. Een wereld die ik nog niet kende. Bier drinken en stoer doen met de vrienden leerde ik eigenlijk al in de fanfare tijdens de zondagse café-uitstappen van de schoolvakantie. Ik heb begrepen dat carnaval nog steeds gevierd wordt in Zichem. De kans dat ik er nog ooit een tweede editie meemaak, is echter miniem.

° Met Aswoensdag moesten we als intern onveranderd een keertje extra (op gewone dagen minsten 2x) naar de schoolkapel voor een askruisje. Zonder dat kon je immers je Pasen niet houden. Ook de vasten werd nog strikt beleefd. In de refter van de school stonden we op hongermodus. Zelfs de snoepjes van ‘Jaak Boemel’ voor aanvang van de wekelijkse wandeling(en) naar het buitenverblijf Withof werden streng gerantsoeneerd. Maar we waren wel meer gewend.

° Voor we met paaszaterdagmiddag naar huis trokken in paasvakantie moest er ook nog serieus gebiecht worden. Erg was dat niet, dat deden we vaker. Ik herinner me wel de grote biechtsessies van zaterdagavond in ons dorp. Zelfs bekende heidenen die van jaar of dag niet in de kerk kwamen, gingen biechten om ’s anderdaags te communiceren in één van de drie paasmissen, met hulppastors van de abdij Averbode. Dingen die voorgoed voorbij zijn. Ten goede of ten kwade, wie zal het zeggen?

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail