EXPERIMENT

Als iemand u naar uw favoriete getal vraagt, dan antwoordt u voortaan: 73. Is dat té intellectueel? Ga dan voor 5.218.008 . (naar Dries De Smet in dS van 24.02)

° Wist u dat 73 het 21ste priemgetal is – een getal dat enkel deelbaar is door 1 en zichzelf? Leest u het van de andere kant, dan krijgt u 37. Dat is opnieuw een priemgetal, en wel het twaalfde. Laat 12 nu net het spiegelbeeld van 21 zijn. En als u de cijfers van 73 vermenigvuldigt – 7 x 3 – dan krijgt u opnieuw 21

° Zou 73 het enige priemgetal zijn met die eigenschappen? Met een wiskundig programma controleerden wiskundigen de eerste 10 miljoen priemgetallen. Maar er zijn er natuurlijk oneindig. Het sluitende bewijs hadden ze niet.

° Pure wiskundigen lossen echter problemen op, gewoon omdat ze bestaan. Het gaat om de intellectuele uitdaging.

° Priemgetallen zijn de bouwblokken van alle getallen zijn. Elk even getal is het product van priemgetallen. Die opdeling kan je maar op één manier doen. Die uniciteit, daar houden wiskundigen van.

° Elk modern encryptiesysteem maakt gebruik van priemgetallen. Als een getal het product is van twee even priemgetallen, worden bij de ontsleuteling die twee priemgetallen gebruikt. Zo werken bijvoorbeeld online betalingen met een kredietkaart.

° Zijn er nog veel onopgeloste problemen met priemgetallen?  Wees maar zeker. En het fijne is dat je dat ook kan uitleggen aan niet-wiskundigen…

° zoals het “vermoeden van Goldbach”, dat zegt dat elk even getal groter dan twee de som is van twee priemgetallen. Neem bijvoorbeeld 30, wat 13 plus 17 is. Wiskundigen kunnen dat makkelijk empirisch aantonen voor biljoenen getallen.

° Als … priemgetallen voor u te intellectueel zijn, kan u ook met 5.318.008 uitpakken. Dat is het favoriete getal van Raj. Als je 5.318.008 op een rekenmachine intikt, staat er ondersteboven BOOBIES.  Aan dat bewijs kwamen geen wetenschappers te pas.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail