GEMEENTERAAD DI. 18.02

 

GEMEENTE LAAKDAL

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 18 februari 2020 om 20:00 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING. 01.01 Notulen voorgaande zitting.
13.00.a Plaatsen van nestkasten.
16.00.a Trage wegen.
16.00.b Inrichting van de openbare weg.
17.00.a Kunstgrasveld FC Netezonen.
24.00.a Bewegen op verwijzing.
28.01 Aanpassen Huishoudelijk Reglement en Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang.
28.02 Eerstelijnszone Zuiderkempen: aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering.

 

BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 18 februari 2020 om 19:30 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING. 01.01 Notulen voorgaande zitting.
11.01 Goedkeuring reglement mantelzorgpremie Laakdal.
11.01.a Kinderarmoedeplan.
12.01 Goedkeuring lidmaatschap lokaal dienstencentrum (LDC) De Vriendschap van de VZW Eerstelijnszone Zuiderkempen.
12.02 Eerstelijnszone Zuiderkempen: aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail