SlowCabin weg aan Herseltseweg

Met respect voor de natuur onthaasten in een ecologische cabin op een unieke locatie vlakbij huis. Dat is het concept van Slow Cabins.

° Sinds kort kon je ook in Laakdal terecht voor deze bijzondere ervaring in zo’n zelfvoorzienend ecohutje. Na negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos, moet men binnenkort echter op zoek gaan naar een alternatieve locatie.

° Eind 2019 stelde Kempens Landschap de vraag aan gemeente Laakdal om een Slow Cabin te mogen plaatsen op hun eigendom langs de Herseltseweg. Het perceel in kwestie ligt vlakbij het bosreservaat Helschot in agrarisch gebied, waarop de laatste jaren geen actieve landbouw meer werd bedreven. Kortom, een ideaal plekje om mooie wandelingen te maken en te genieten van de rustige omgeving.

° Gezien de minimale impact van het concept op de omgeving werd de cabin alvast tijdelijk volgens het wettelijk kader geplaatst. Intussen diende Slow Cabins een aanvraag tot omgevingsvergunning in om het concept langer te laten gedijen.

Het gemeentebestuur ontving hierop enkele bezwaren van o.m. Agentschap Natuur en Bos en het Departement van Landbouw en Visserij.

° Het Agentschap Natuur en Bos verleent een ongunstig advies o.w.v. de aanwezigheid van de beschermde vegetatie moerasspirea.

° Volgens het Departement Landbouw en Visserij horen recreatieve containers niet thuis in agrarisch gebied en hebben deze geen link met landbouw.

Het gemeentebestuur bestuur zal rekening houden met deze negatieve adviezen.

° Gemeente Laakdal zal dus geen langetermijnvergunning toekennen en vraagt Kempens Landschap om in overleg met alle betrokkenen, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de cabin.

* Schepen van milieu Benny Smets: “We zullen voortaan voorzichtiger te werk gaan bij vragen over het plaatsen van constructies of werken in onze open ruimte. Tevens zullen we onze kwetsbare gebieden beter in kaart brengen zodat we onmiddellijk weten waar beschermde vegetatie of biologisch waardevolle locaties zijn in Laakdal.”

* Schepen van toerisme Gerda Broeckx: “In een landelijke gemeente als Laakdal liggen grote kansen voor de natuur én voor al wie daarvan wil komen genieten. Duurzame toeristische samenwerkingsverbanden dragen we een warm hart toe. Unieke natuurbelevingsconcepten als Slow Cabins geven we graag een nieuwe kans in het Merodegebied.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail