KLAAR VOOR JEUGDHUIS VINEA-SITE

Laakdalse jeugd is klaar voor jeugdhuis op Vinea-site

De voorbije vakantie hield Jong CD&V een facebookpoll. Jong CD&V vroeg in haar poll of de Vinea site in het centrum van Veerle-Laakdal.

De resultaten van de poll zijn duidelijk. 93,5% van de deelnemers is voorstander van een jeugdhuis op deze site. Jong CD&V zal dit voorstel dan ook bepleiten bij de moederpartij.

De huidige gebouwen aan de Vinea-site staan momenteel leeg. Vroeger werd Zaal Vinea als toneelzaal gebruikt. De jongere mensen kennen de zaal als fuifzaal. De laatste invulling van deze gebouwen was een tijdelijk onderkomen voor de Chiro van Veerle.

Nu staan de gebouwen al enkele jaren te verkommeren en is de site een zwarte vlek in het centrum van Veerle.  Jong CD&V pleit niet meteen voor een ganse nieuwbouw, maar wil mee bekijken welke werken nodig zijn om er een tijdelijk jeugdhuis van te maken. Van zodra er sprake is van een deftige werking kan er nagedacht worden over een eventuele nieuwbouw.

Waarom een jeugdhuis?

Laakdal neemt al heel wat initiatieven voor kinderen en jonge tieners met de sportweken, de speelpleinwerking, de buitenschoolse kinderopvang, crea-ateliers,… .   Ook de Laakdalse jeugdverenigingen kennen een prima werking en krijgen de nodige ondersteuning vanuit de gemeente.

Toch is er nog een grote groep tieners/jong-volwassenen die ‘verloren’ loopt in onze gemeente. Het aanbod voor deze groep jongeren is echter beperkt, waardoor er veel jongeren snel de stempel van ‘hangjongeren’ krijgen.  Het huidige bestuur wil investeren in deze leeftijdsgroep, maar er zijn nog geen concrete plannen. Daarom kom Jong CD&V met dit concrete voorstel.