‘CAMPUS EINDHOUT’ KLOOSTERHOF

Campus Eindhout is een onderdeel van de grote school voor buitengewoon onderwijs in Oosterlo, nl. Buso Oosterlo. Een 15-tal jongeren heeft begin september zijn intrek genomen in de klascontainers naast het welbekende Kloosterhof.

Op hun grote Campus biedt Buso Oosterlo opleidingsvorm 1 aan. Hier worden de leerlingen voorbereid op een toekomst in een dagcentrum of om aan de slag te gaan als begeleid werker of vrijwilliger.

Binnen deze opleidingsvorm zitten type 2-leerlingen. Deze jongeren hebben een verstandelijke beperking.  Eveneens in Oosterlo, in opleidingsvorm 2, worden leerlingen klaargestoomd om in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats aan de slag te gaan.

Binnen opleidingsvorm 1 zijn ook type-9 leerlingen ondergebracht, jongeren met een stoornis uit het autismespectrum en een (rand)normale begaafdheid. Het zijn deze jongeren die begin september hun intrek genomen hebben in de klascontainers in het naastgelegen Kloosterhof.

Het gaat over een groep van ongeveer 15 leerlingen. Hun leeftijd varieert van 13 tot 21 jaar. Getracht wordt om de leerlingen een zinvol en gevarieerd lessenrooster aan te bieden binnen volgende domeinen: leren, vrije tijd, werken, wonen en budget.

Dat gebeurt aan de hand van een evenwichtige mix tussen momenten in – en momenten buiten de klas, met een afwisseling tussen cognitieve vakken en meer praktisch gerichte vakken, met rustige bezigheden en meer fysiek uitdagende activiteiten. Het welbevinden van de leerlingen staat hierbij steevast op de eerste plaats.

Rob Van Gelder
Directeur Buso Oosterlo
T : 014/86 11 47
E :
Rob.VanGelder@buso-oosterlo.be