Belang en samenaankoop van rookmelders

Maandag 14 oktober nodigt CD&V Laakdal een specialist van de brandweer uit die uiteenzetting komt geven over het brandveilig maken van je woning én het belang van rookmelders.

‘Omdat rookmelders vanaf januari 2020 verplicht zijn in iedere woning kwamen we op het idee om een infomoment te organiseren voor de burgers. Tijdens deze uiteenzetting krijgt de burger meteen de nodige informatie over waar men op moet letten bij de aankoop van een rookmelder’, aldus gemeenteraadslid en initiatiefnemer Bob Nysmans.

Hiervoor doet de Laakdalse CD&V-afdeling beroep op onderofficier Jef Daems van de Brandweerzone Kempen.

‘Een rookmelder is van levensbelang. Ze beschermen jou, je medebewoners én je volledige inboedel’, weet bestuurslid Jan Catry die zelf slachtoffer werd van een woningbrand enkele jaren geleden. Hij ondersteunt dit initiatief en hoopt hiermee tal van Laakdallers te kunnen bereiken.

‘We koppelen aan deze infoavond een samenaankoop van rookmelders. Na afloop van deze infoavond kunnen burgers rookmelders bestellen tegen een gunstig tarief. We hopen dat met dit initiatief de Laakdalse woningen uitgerust worden met een rookmelder’,  voegt CD&V-voorzitter Stein Voet toe.

Geïnteresseerden heten we graag welkom op maandag 14 oktober om 20u in ‘Zaal Druivenrank’ Veerle. De inkom is gratis.